MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Chẩn đoán và điều trị HAP-VAP từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng - PGS. Đặng Quốc Tuấn

Bài giảng Chẩn đoán và điều trị HAP-VAP từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng - PGS. Đặng Quốc Tuấn
  • Mã tin: 1187
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Chẩn đoán và điều trị HAP-VAP từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng do PGS. Đặng Quốc Tuấn biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Điều trị kháng sinh kinh nghiệm; Điều trị theo tác nhân vi khuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Chẩn đoán và điều trị HAP-VAP từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng - PGS. Đặng Quốc Tuấn

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HAP-VAP TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG PGS. Đặng Quốc Tuấn Trường Đại học Y Hà Nội

2

Chẩn đoán IDSA and ATS guideline: • Nên sử dụng phương pháp lấy bệnh phẩm không xâm nhập và cấy bán định lượng để chẩn đoán VAP (weak recommendation, low-quality evidence). • Các BN nghi ngờ HAP (không-VAP) nên được điều trị theo kết quả xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm hô hấp lấy không xâm nhập, hơn là điều trị theo kinh nghiệm (weak recommendation, very low-quality evidence). ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Cấy định lượng bệnh phẩm phế quản xa ở BN nghi ngờ VAP • Cấy bệnh phẩm đường hô hấp dưới (cấy định lượng bệnh phẩm phế quản xa hoặc cấy định lượng bệnh phẩm phế quản gần hoặc cấy định tính) 3

Chẩn đoán IDSA and ATS guideline: • Ở BN nghi ngờ HAP/VAP, chỉ dùng tiêu chuẩn lâm sàng để quyết định điều trị kháng sinh ban đầu hay không (không dùng procalcitonin) (strong recommendation, moderate-quality evidence). ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Quyết định điều trị kháng sinh trên cơ sở đánh giá lâm sàng tại giường: nhiệt độ, lượng dịch và tính chất mủ của dịch tiết khí- phế quản, X quang phổi, bạch cầu, PaO2/FiO2, CPIS, SOFA, SAPS II, APACHE II. 4

Điều trị kháng sinh kinh nghiệm IDSA and ATS guideline: • Khuyến cáo: ở BN nghi ngờ VAP, chế độ kháng sinh kinh nghiệm cần bao phủ S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, và các trực khuẩn Gram âm (strong recommendation, low-quality evidence). • Đề xuất: cho 2 KS kháng Pseudomonas thuộc 2 nhóm khi có 1 trong các yếu tố sau: – có yếu tố nguy cơ kháng thuốc, – đơn vị điều trị có >10% Gram âm phân lập được kháng với thuốc định dùng đơn trị liệu, – ICU không có dữ liệu về kháng thuốc của vi khuẩn (weak recommendation, low-quality evidence). • Đề xuất: cho 1 kháng sinh kháng P. aeruginosa ở các BN không có yếu tố nguy cơ kháng thuốc và ICU có £10% Gram âm phân lập được kháng với thuốc định dùng đơn trị liệu (weak recommendation, low- quality evidence). 5

Điều trị kháng sinh kinh nghiệm IDSA and ATS guideline: 6

IDSA and ATS guideline: Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm trong điều trị VAP 7

8

Điều trị kháng sinh kinh nghiệm IDSA and ATS guideline: Có nên lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm theo hướng dẫn của dữ liệu kháng kháng sinh của địa phương? 1. Khuyến cáo: tất cả các bệnh viện nên có tình hình kháng sinh đồ của cơ sở, lý tưởng là có dữ liệu đặc thù cho các quần thể BN chăm sóc tích cực, nếu có thể. 2. Khuyến cáo: chế độ kháng sinh kinh nghiệm được thông tin bởi tình hình phân bố các chủng gây VAP và mức độ nhạy kháng sinh ở cơ sở điều trị. 9

Điều trị kháng sinh kinh nghiệm ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Đề xuất dùng KS phổ hẹp (ertapenem, ceftriaxone, cefotaxime, moxifloxacin, levofloxacin) HAP/VAP xuất hiện sớm và nguy cơ kháng thuốc thấp. • Khuyến cáo dùng KS phổ rộng nhắm vào P. aeruginosa, các vi khuẩn sinh ESBL, và Acinetobacter spp, thường gặp ở BN HAP/VAP xuất hiện sớm có kèm sốc nhiễm khuẩn, ở các BV có dữ liệu VSV cho thấy tỷ lệ gặp VK kháng thuốc cao, và ở các BN có các yếu tố nguy cơ mắc chủng kháng thuốc. 10

Điều trị kháng sinh kinh nghiệm ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Khuyến cáo điều trị phối hợp KS cho BN HAP/VAP nguy cơ cao bao phủ Gram âm và KS Gram dương cho BN có nguy cơ nhiễm VK Gram (+). BN HAP/VAP nguy cơ cao: - BN có sốc nhiễm khuẩn và/hoặc có 1 trong các yếu tố nguy cơ nhiễm VK kháng thuốc sau: - tỷ lệ VK kháng thuốc của BV cao, - đã dùng KS trước đó, - mới nằm viện kéo dài > 5 ngày, - trước đây đã có chủng VK kháng thuốc cư trú trong cơ thể. 11

ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm trong điều trị HAP/VAP 12

Điều trị theo tác nhân vi khuẩn IDSA and ATS guideline: • Đề xuất: nên điều trị kháng sinh xuống thang hơn là giữ nguyên kháng sinh (weak recommendation, very low-quality evidence). • Khuyến cáo: HAP/VAP do P. aeruginosa không có sốc nhiễm khuẩn hoặc nguy cơ tử vong không cao, đã có kết quả KS đồ: dùng đơn trị liệu bằng KS nhạy với vi khuẩn tốt hơn là phối hợp thuốc. • Đề xuất: HAP/VAP do P. aeruginosa có sốc nhiễm khuẩn hoặc nguy cơ tử vong cao, đã có kết quả KS đồ, nên sử dụng phối hợp 2 thuốc nhạy với vi khuẩn. 13

Điều trị theo tác nhân vi khuẩn IDSA and ATS guideline: • Khuyến cáo: HAP/VAP do trực khuẩn Gram âm sinh ESBL, cần chọn kháng sinh điều trị dựa trên kết quả KS đồ và các yếu tố đặc hiệu của bệnh nhân. • Đề xuất: HAP/VAP do Acinetobacter species, nên điều trị bằng carbapenem hoặc ampicillin/sulbactam nếu VK phân lập được nhạy với các thuốc này. • Khuyến cáo: HAP/VAP do Acinetobacter species, chỉ nhạy với polymyxins, cần dùng polymyxin tĩnh mạch (colistin hoặc polymyxin B), và đề xuất kết hợp với colistin đường hít. 14

Điều trị theo tác nhân vi khuẩn ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Khi có kết quả vi sinh: Đề xuất sử dụng kháng sinh đơn trị liệu theo kết quả KS đồ Xem xét sử dụng phối hợp KS ở các bệnh nhân phân lập được tác nhân gây bệnh là: – các chủng XDR/PDR – VK Gram âm không lên men – Enterobacteriaceae kháng carbapenem 15

Pk/Pd TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH IDSA and ATS guideline: • Nên chọn liều kháng sinh cho bệnh nhân HAP/VAP dựa vào dữ kiện Pk/Pd hay theo Thông tin kê đơn của công ty thuốc? 1. Đề xuất: đối với bệnh nhân HAP/VAP, nên sử dụng Pk/Pd để xác định liều kháng sinh, hơn là dùng Thông tin kê đơn của công ty 16

Thời gian điều trị kháng sinh IDSA and ATS guideline: • Khuyến cáo: đối với bệnh nhân VAP, liệu trình kháng sinh trong 7 ngày thì tốt hơn là điều trị dài ngày • Đề xuất: ở bệnh nhân HAP/VAP, nên sử dụng nồng độ PCT kết hợp với tiêu chuẩn lâm sàng để hướng dẫn ngừng kháng sinh, hơn là chỉ dựa trên tiêu chuẩn lâm sàng 17

Thời gian điều trị kháng sinh ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Đề xuất dùng KS 7-8 ngày khi có đáp ứng lâm sàng tốt • Trừ các BN: – Suy giảm miễn dịch – Cystic fibrosis – Có ổ mủ, áp xe phổi – Viêm phổi tạo hang, hoại tử • Thời gian điều trị cũng có thể kéo dài hơn ở các BN có đáp ứng không tốt với điều trị KS kinh nghiệm, viêm phổi do một số tác nhân đặc biệt (vi khuẩn PDR, MRSA), có nhiễm khuẩn huyết. 18

Thời gian điều trị kháng sinh ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines: • Không khuyến cáo dùng PCT làm căn cứ để rút ngắn thời gian điều trị. PCT ngày thứ 3 và ngày thứ 7 ở nhóm BN tử vong cao hơn có ý nghĩa so với nhóm bệnh nhân sống PCT ngày thứ 3 có giá trị tiên lượng tử vong 19

THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-chan-doan-va-dieu-tri-hap-vap-tu-khuyen-cao-den-thuc-hanh-lam-sang-pgs-dang-quoc-tuan-2473817.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY