BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Bài giảng Chi khoèo và cứng khớp

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Bài giảng Chi khoèo và cứng khớp
  • Mã tin: 1190
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Chi khoèo và cứng khớp trình bày các nội dung chính sau: Bất thường vị trí xương gót; Bệnh không tạo cơ; Bệnh thần kinh và cơ; Đa cứng khớp bẩm sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Chi khoèo và cứng khớp

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ PHÁP VIỆT LẦN VI 2014 6ème Congrès Franco­Vietnamien de Diagnostic Anténatal CHI KHOÈO VÀ CỨNG KHỚP PBVE et arthrogrypose BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG ­ PHỐ HỒ CHÍ MINH ­ December 5.6 & 7, 2014  

Tổng số chi khoèo một hoặc Tổng số thai không chọn lựa hai bên được chẩn đoán Tỷ lệ (1992/2011) trước và sau sinh 549 931 858 1,56/1 000 SERAVELLI V. L Matern Fetal Neonatal Med 2014 Nov OFFERDAL K. Ultrasound Obstet Gynecol 2007

Posture inhabituelle du pied (1/100 à 1/200 naissances) Sai vị trí Dị tật (1/500 à 1/1000) Bàn chân vẹo gót Bàn chân vẹo gót ra ngoài Chân ngửa Chân khoèo thật sự Khác  Bàn chân hình Z Bàn chân lồi Chân khoèo một  hoặc hai bên chân khoèo một   đơn lẻ  (90%) hoặc hai bên có bất  thường kèm theo(10%) + au moins un autre niveau articulaire Hội chứng di truyền, Bệnh lý Bênh thần kinh  Đa cứng khớp  Nhiễm sắc thể  xương và cơ bẩm sinh (1/3 000) Hơn 300 bất thường  Bênh không  khác nhau... tạo cơ (1/10 000)

Dị tật phức tạp trong không gian  "xương gót gập, cuộn dưới xương sên"

Arrière­pied ­ équin ⇒ ascension calcaneum ­ varus ⇒  bascule interne astragale et calcaneum Avant­pied ­ adduction ⇒ bords int. et ext. ­ suppination ⇒ plante en dedans

23 SA 32 SA

Bất thường vị trí xương gót 32 SA @

Bất thường vị trí xương gót 2 9  S A 2 9  S A

Hình ảnh cơ bình thường ở tần số cao Nourrisson de 5 semaines Plan sagittal inter-osseux, abord postérieur Jumeau Soléaire Tibial postérieur Tibial antérieur Quadriceps Soléaire

Hình ảnh cơ bình thường ở tần số cao Nourrisson de 5 semaines Triceps sural Gastrocnémiens et soléaire Tibial postérieur Long fléchisseur des orteils Long fléchisseur de l'hallux

Hình ảnh cơ bình thường ở tần số cao 22  SA Tibial Antérieur Tibial postérieur Soléaire Jumeau Int.

Hình ảnh cơ bình thường ở tần số cao Cơ tam đầu bắp chân  lúc 32 tuần

Hình ảnh cơ bình thường ở tần số cao Cơ tứ đầu lúc 32 tuần

Cơ bắp và các bất thường vị trí 22,5 SA HF HF HF

Cơ bắp và các bất thường vị trí 22 SA HF HF HF

Cơ bắp và các bất thường vị trí 22 SA Sillon interne du pied marqué HF Sự khép cơ của de l'avant pied HF HF 6,8 mm

Cơ bắp và các bất thường vị trí 31  SA

Bệnh không tạo cơ • 1/3 trường hợp đa cứng khớp bẩm sinh • cơ bị ngấm mỡ

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-chi-khoeo-va-cung-khop-2528632.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY