Bài giảng Chương trình sàng lọc lệch bội

Bài giảng Chương trình sàng lọc lệch bội
  • Mã tin : 1195
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Chương trình sàng lọc lệch bội trình bày các bệnh lý mục tiêu của sàng lọc trước sinh; Chương trình sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Chương trình sàng lọc lệch bội

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC LỆCH BỘI ĐƠN VỊ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH-BV TỪ DŨ 1 • Các bệnh lý mục tiêu của sàng lọc trước sinh: – Bất thường nhiễm sắc thể – Bệnh lý thiếu máu tán huyết di truyền – Một số bệnh lý di truyền hiếm gặp – Các bệnh lý nguy cơ tái phát cao có thể can thiệp để thay đổi kết cục sau sinh 2 1

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ • Mục tiêu của sàng lọc: – False positive rate (FPR) – Detection rate (DR) – Risk cut-off – Sàng lọc càng tốt Û FPR càng giảm (giảm thiểu thủ thuật xâm lấn) & DR càng tăng (phát hiện càng nhiều ca bệnh càng tốt) 3 Cut-off R > 1/50: 1,5% Trong đó chiếm 85% T21 15% Trong đó chiếm 14% T21 R < 1/1000: 83,5% Trong đó chiếm 1% T21 4 2

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 SÀNG LỌC BT NST QUÝ 1 • NT: – DR: 69 – 75% – FPR: 5 – 8.1% Wapner R et al. First-trimester screening for trisomies 21 and 18. N Engl J Med . 2003;349:1405–13 – > 99th : sens 31%, spe 98.7% có liên quan tim bẩm sinh Makrydimas G, Screening performance of first-trimester nuchal translucency for major cardiac defects: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1330–5 5 SÀNG LỌC BT NST QUÝ 1 • Chuẩn hóa NT khó khăn do lệ thuộc rất nhiều vào người làm • Phải thực hiện đồng bộ • Thủ thuật chẩn đoán 6 3

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 7 SÀNG LỌC BT NST QUÝ 1 • FTS (first trimester screening): kết hợp tuổi mẹ, NT, PAPP-A, free b hCG – DR: 83% – FPR: 5% (cut-off: 1/300) Wald NJ, First and second trimester antenatal screening for Down’s syndrome: the results of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS). J Med Screen 2003;10:56–104 8 4

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 SÀNG LỌC BT NST QUÝ 2 • Sàng lọc dùng ba dấu ấn sinh hóa (Triple marker screening) – DR: 72% – FPR: 7% (cut-off: 1/385) – Alpha feto protein → nguy cơ dị tật ống thần kinh hở 9 10 5

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 Kypros H Nicolaides. PRENATAL DIAGNOSIS.Prenat Diagn 2011; 31: 7–15. Published online in Wiley Online Library; (wileyonlinelibrary.com) DOI: 11 10.1002/pd.2637 Combined test Tuổi mẹ + NT + sinh hóa Nguy cơ < 1/1000 Nguy cơ > 1/250 Nguy cơ trung gian * Dân số nguy cơ thấp Dân số nguy cơ cao Genetic scan Soft markers Đề xuất XN chẩn đoán 12 6

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 GENETIC SCAN • Soft markers (minor fetal abnormalities): – Không là hình ảnh của bất thường cấu trúc – Nhóm dân số mục tiêu: nhóm nguy cơ trung gian – Nguy cơ tính trên từng cá thể: Prior risk * với LR của marker đó 13 • Những chỉ điểm siêu âm hỗ trợ thêm trong sàng lọc quý 1 – Xương mũi – Sóng a đảo ngược ở ống tĩnh mạch – Dòng phụt ngược van 3 lá – Kết hợp với FTS → tăng DR lên 93-96%, giảm FPR xuống 2.5% Matias et al., 1998; Cicero et al., 2001,Huggon et al., 2003; Nicolaides, 2004; Faiola et al., 2005; Falcon et al., 2006; Kagan et al., 2009b,2009c; Maiz et al., 2009 14 7

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 Kypros H Nicolaides, 2011 15 16 8

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 • Sàng lọc lệch bội quý 1 2011 9/2012 Ʃ nguy cơ cao 1381 1792 Trisomy 21 27 33 Trisomy 18 4 6 Trisomy 13 1 2 Turner 2 1 Klinefelter 2 2 17 Sàng lọc lệch bội quý 2 2011 9/2012 Ʃ nguy cơ cao 1529 1587 Trisomy 21 20 13 Trisomy 18 1 5 Trisomy 13 0 1 Turner 0 0 Klinefelter 4 2 Tam bội 3n 1 3 XXX 1 (song thai) XYY 1 18 9

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 Kết quả Δ lệch bội bằng Chọc ối 2011 9/2012 Tổng số thực hiện 4311 5062 Bình thường 3715 4391 Trisomy 21 80 91 Trisomy 18 31 52 Trisomy 13 4 8 Turner 6 0 Klinefelter 4 8 19 Kết quả Δ lệch bội bằng CVS 2011 9/2012 Tổng số thực hiện 547 454 Bình thường 402 276 Trisomy 21 33 28 Trisomy 18 15 29 Trisomy 13 7 12 Turner 7 26 20 10

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-12 CÁM ƠN 21 11

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY