Bài giảng chuyên đề: Đa ối

Bài giảng chuyên đề: Đa ối
  • Mã tin : 1725
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Sau khi học xong chuyên đề “Đa ối”, người học nắm được những kiến thức như: liệt kê các nguyên nhân gây đa ối, các triệu chứng của đa ối cấp và đa ối mãn, chẩn phân biệt được đa ối và một số bệnh lý khác, hướng xử trí của đa ối.

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề: Đa ối

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: ĐA ỐI 1

MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau khi học xong chuyên đề “Đa ối”, người học nắm được những kiến thức như: - Liệt kê các nguyên nhân gây đa ối - Các triệu chứng của đa ối c p v đa ối m n. - h n đoán phân iệt được đa ối v m t số bệnh khác - Hư ng x tr của đa ối. 2

NỘI DUNG CH C N NG INH C AN C ỐI i ối được t o ra kho ng ng y thứ sau khi trứng th tinh rong qu đ u của thời k thai ngh n, nư c ối c t nh đ ng trư ng v tư ng t như huyết tư ng của người m rong qu hai v n a sau của thời k thai ngh n ch ối tr nên nhược trư ng h t ch nư c ối t ng n cho đến đ u của tháng cuối thai k v t đ h ng đ nh cho đến khi thai đủ tháng rong giai đo n tu n thứ đến tu n thứ , th t ch nư c ối gi m đi tu n thứ tr đi, th t ch nư c ối gi m đi r t nhanh, kho ng trong m t tu n ư c ối c vai tr : - o vệ thai kh i các sang ch n tr c tiếp ên t cung - Điều ho thân nhiệt cho thai nhi - ho ph p thai c đ ng t o trong t cung - rao đ i nư c, điện gi i giữa thai nhi v m - i p cho s nh ch nh của thai nhi - rong chuy n , đ u ối gi p cho s xoá m c t cung ch ối thay đ i tu thu c chủ yếu v o s i tiết của m ng ối, s th m th u của th nh m ch v nư c ti u của thai nhi rong v ng m t giờ c kho ng - m nư c ối được thay thế. 2. NGUYÊN NHÂN i chung đa ối o s s n xu t quá mức nư c ối ho c o rối o n tái h p thu của nư c ối những nguyên nhân về phía m , thai nhi và rau thai. 3

2.1. Nguyên nhân về phía mẹ - Ti u đường trư c ho c trong khi mang thai nguyên nhân thường g p. - Kháng th kháng Rh và các bệnh tán huyết thứ phát do kháng th b t thường có th gây tình tr ng thiếu máu thai nhi tr m trọng ho c phù thai nhi c iên quan đến tình tr ng đa ối. - Lo n ưỡng t ng trư ng c c ( t g p). 2.2. Nguyên nhân rau thai - U m ch máu m ng đệm có th gây suy tim thai nhi và dẫn đến tình tr ng đa ối. - ác ệnh viêm n i m c t cung ho c gây thư ng t n ánh rau (giang mai). 2.3. Nguyên nhân do thai - B t thường hệ thống th n kinh trung ư ng thai nhi (vô sọ, khuyết tật ống n ron th n kinh). - Khuyết tật c u trúc hệ thống tiêu hoá (tắc ống th c qu n ho c ống tiêu hoá). - B t thường nhiễm sắc th thai nhi. - Phù thai không do yếu tố miễn d ch: c tiên ượng r t x u v thường iên quan đến đa ối rường hợp đi n hình có tình tr ng phù rau thai. - H i chứng truyền máu song thai: là m t rối lo n c tiên ượng x u, xu t hiện v i tỷ lệ 15% trong thai nghén song thai m t m ng đệm, hai túi ối, là biến chứng o đa ối thai nhận máu. 4

T I U CH NG V CH N Đ N Hình 1. Đa ối. nh thường ượng nư c ối kho ng - m,t - m gọi ư ối Đa ối khi ượng nư c ối vượt quá trên m (con số n y t c nghĩa vì trên th c tế lâm sàng không th ư c ượng ch nh xác được ượng nư c ối. Ch n đoán được th c hiện b ng siêu âm và cho kết qu ư c ượng gián tiếp về th t ch nư c ối). Tỷ ệ đa ối kho ng , - 1,6%. gười ta thường ng ch số nư c ối (A.F.I: amniotic ui in x qua siêu âm đ xác đ nh đa ối ọi đa ối khi ch số nư c ối ( vượt trên 25 cm (đo th o k thuật của h an phư ng pháp n y nên được ưu tiên s d ng trong trường hợp song thai. 5

C rên âm s ng ta c th g p h nh thái, đ đa ối c p v đa ối m n, đa ối c p t g p h n Đa ối c p thường x y ra v o tu n thứ - của thai k , thường gây chuy n trư c tu n thứ ho c o các triệu chứng quá tr m trọng nên ph i đ nh ch thai ngh n hững triệu chứng chủ yếu gây ra o nư c ối phát tri n nhanh mt cung to nhanh ch n p v o c ho nh gây kh th nh nh âm s ng ph thu c v o mức đ của đa ối v mức đ nhanh ch ng của giai đo n kh i ệnh: - ng n nhanh v c ng cứng. - cung c ng cứng v n đau. - Không sờ được các ph n thai nhi, khám k có th có d u hiệu c c đá n i. - im thai kh ngh ho c ngh xa x m - h m âm đ o th y đo n ư i c ng ph ng, c t cung h m , đ u ối c ng. - h v gi n tĩnh m ch đ c iệt chi ư i o tĩnh m ch chủ ư i ch n p - Tình tr ng khó th bà m và tiếp theo có th x y ra suy hô h p. D d ng c u trúc thai nhi c n được lo i tr b ng siêu âm trong tình huống n y v đa ối c p tính có th k m th o d ng thai nhi như tắc ngh n th c qu n ho c đo n cao của ống tiêu hoá, quái thai vô sọ, tật nứt c t sống (spina bifida).... 6

Đa ối m n chiếm các trường hợp đa ối v thường x y ra v o những tháng cuối của thai k ệnh tiến tri n chậm nên ệnh nhân ễ th ch nghi v i các triệu chứng h n ệnh nhân không đau nhiều v không kh th nhiều như trong đa ối c p n ph đến khám trong a tháng cuối v c m th y n ng ng, ng c ng, kh th , tim đập nhanh ác triệu chứng thường phát tri n t t ư c ối t ng n đến m t ượng n m t cung c ng to gây kh th , mệt m i hám th c th : - cung n h n so v i tu i thai - u hiệu s ng v - ờ nắn kh th y các c c của thai nhi v c u hiệu c c đá n i. - h m âm đ o th y đo n ư i c ng ph ng - Siêu âm: iêu âm không những c vai tr gi p ch n đoán xác đ nh m c n gi p phát hiện s m những t thường của thai nhi v ph n ph - Xét nghiệm nư c ối: đ nh ượng a Feto - protein, Acetylcholinestease, làm nhiễm sắt th phát hiện các khuyết tật ống th n kinh. - Các x t nghiệm t ng quát khác đ t m các ệnh c th c của m như giang mai, đái đường, nhiễm oxop asma, nh m máu v s ng ọc kháng th ... C - Chửa trứng: g p trong thời k đ u của thai k , b ng thường l n nhanh h n so v i tu i thai, c ra máu âm đ o t nhiên, ít m t Đ nh ượng th y bhCG huyết thanh r t cao, siêu âm th y hình nh tuyết r i hay ch m nho, ru t bánh m . 7

- Song thai: b ng to nhanh đều trong thai k , có nghén nhiều, thai máy nhiều ch , khám th y nhiều c c, nhiều chi… h n đoán o i tr ch nh xác qua siêu âm. - : không c u hiệu thai ngh n, c u s ng v , g đ c vùng th p, b ng bè ngang, có tu n hoàn bàng hệ h n đoán gián iệt nhờ siêu âm. - ứ : bệnh nhân thường không có bi u hiện của có thai và các triệu chứng nghén, b ng thường l n d n, đôi khi c c m giác tức n ng hay đau nhiều trong trường hợp có biến chứng hám âm s ng v siêu âm gi p ch n đoán phân iệt - Bí tiểu cấp: bệnh nhân có c m giác c ng tức và xu t hiện b ng l n nhanh m trư c đ không c hi nghi ngờ nên thông ti u. ĐIỀU T iệc ngh ng i, ng thuốc ợi ti u, h n chế uống nư c, v muối những iện pháp t c hiệu qu v không nên khuyến khích s d ng các biện pháp này. Đa ối cấp - Chọc ối: l m gi m các triệu chứng về hô h p cho m Đây ch iệu pháp c t nh ch t t m thời - Đ nh ch thai nghén b ng cách gây chuy n d : Nếu thai nhi có d d ng c u trúc ho c b t thường nhiễm sắc th , nhân viên y tế c n ph i tư v n cho c p vợ ch ng về tiên ượng và m t số gi i pháp đ l a chọn, bao g m c việc ch m dứt thai nghén. 2 Đa ối mãn rong trường hợp ệnh nh th không c n can thiệp m ch chờ đợi cho thai nhi đủ tháng nếu không c các ch đ nh s n khoa khác 8

ếu ệnh nhân xu t hiện kh th , đau ng ho c đi i kh kh n th cho ệnh nhân nhập viện - ều trị nội khoa: n đây người ta ng n om thacin đ điều tr đa ối huốc n y c tác ng m gi m ượng ch ối tiết ra ho c m t ng s tái h p thu nư c ối, m gi m ượng nư c ti u thai nhi th i ra v m t ng s trao đ i ch qua m ng thai uy nhiên, n om thacin gây t nh tr ng đ ng s m ống đ ng m ch nếu s d ng kéo dài trên 48 -72 giờ ho c s d ng sau khi thai được 32 tu n. Có m t số biến chứng khác của thai nhi và trẻ s sinh đ được biết c iên quan đến việc s d ng Indomethacine. Bao g m: t ng tỷ lệ viêm ru t ho i t trẻ s sinh, t ng huyết áp m ch ph i, thi u n ng thận trẻ s sinh h nh v những o nêu trên, n om thacin t được s d ng trong điều tr đa ối và ph i hết sức c n thận khi dùng. iều ng , - mg kg ng y - Gây chuyển dạ: khi thai 38-39 tu n ho c thai ph khó th , đi i khó kh n - m ối chủ đ ng m gi m c ng t cung v gi p chuy n được tiến tri n thuận ợi, đ ng thời h n chế rau ong non v sa ây rốn o c m t ượng d ch l n nên khi ượng d ch này b r t đi đ t ng t làm gi m nhanh áp l c và diện tiếp xúc giữa rau thai và bu ng t cung, điều này có th làm rau bong non và sa dây rốn o đ , c n ph i th c hiện thủ thuật b m ối m t cách thận trọng, s d ng kim đ d ch ối ch y ra t t . C n ph i chu n b sẵn sàng cho cu c m l y thai đề phòng có tai biến x y ra khi b m ối. rong chuy n thường c n co t cung yếu o t cung c ng quá mức o đ c th m ối s m đ m gi m áp c của u ng ối gi p chuy n tiến tri n nhanh h n 9

hi tia ối ch cố đ nh ngôi thai đ đề ph ng sa ây rốn Nếu c n, c th h trợ c n co t cung ng chuyền oxytocin Do t cung quá c ng, nguy c ch y máu sau sinh o đờ t cung v vậy ph i cho thuốc co p t cung ngay sau sinh. TIÊN NG i chung tỷ ệ t vong chu sinh t ng cao th o đ tr m trong của đa ối iên ượng con x u trên siêu âm không phát hiện các ng thai ỷ ệ t vong trẻ cao o thai thường đẻ non k m v i thai t thường ( , sa ây rốn, rau ong non o u ng t cung b c ng quá mức... iến chứng m hay g p ch y máu o đờ t cung, rau ong non, ngôi thai t thường m t ng ch đ nh các thủ thuật can thiệp ác i u hiện về rối lo n hô h p của m có th xu t hiện, t mức khó th cho đến tình tr ng suy hô h p n ng. Tình tr ng này có th th y r trong các trường hợp đa ối c p. =====HẾT===== 10

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY