Bài giảng Hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Bài giảng Hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • Mã tin : 1438
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
"Bài giảng Hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh" đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong phát hiện và xử trí tổn thương ở tử cung và hố chậu.

Nội dung Text: Bài giảng Hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

“HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG VÀ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH” Thực hiện: BS CK II. Nguyễn Quốc Hùng BS CK II. Trần Thị Minh Lý BS CKI. Đỗ Duy Long Hà Nội, ngày 15-16/ 4/2017

NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN KẾT LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH

ĐẶT VẤN ĐỀ Ø Vô sinh: không có thai sau 12 tháng SHTD đều đặn và không dùng BPTT. Ø Tỉ lệ: 8-15% Ø Nguyên nhân: do nam 40%, nữ 40%, cả hai 20%. Ø Phân loại: VS nguyên phát và VS thứ phát. WHO | Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART)

SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH KHÁM LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ THEO DÕI THAI NỘI KHOA TỰ NHIÊN XÉT NGHIỆM MONG CON CHẨN ĐOÁN PHẪU THUẬT HÌNH ẢNH NỘI SOI KỸ THUẬT HTSS NỘI SOI CHẨN ĐOÁN

ĐẶT VẤN ĐỀ Nội soi BTC: Ø Dính BTC , polyp BTC, dị dạng BTC… PTNS OB: Ø Thăm dò, chẩn đoán bệnh lý vùng chậu Ø UXTC, dị dạng TC Ø U buồng trứng Ø Bất thường VTC: ứ dịch, giãn tắc, ứ mủ, viêm dính… Ø LNMTC

MỤC TIÊU Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong phát hiện và xử trí tổn thương ở tử cung và hố chậu.

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG Ø Nghiên cứu thuần tập tiến cứu. Ø ĐTNC là toàn bộ BN hiếm muộn có chỉ định và được kết hợp PTNSOB và NSBTC tại BVSN Quảng Ninh trong thời gian từ 6/2015 đến 6/2016. Ø Theo dõi sau mổ đến hết 11/2016.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ø Bước 1: Lập bệnh án HM quản lí BN, tất cả BN tham gia NC đều được chụp X-quang TC-VTC (HSG) trước và sau mổ ØBước 2: Phẫu thuật ØBước 3: Hậu phẫu và theo dõi

KẾT QUẢ Ø 90 bệnh nhân Ø Vô sinh I chiếm 59,2%, vô sinh II chiếm 40,8%. Ø Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 34,7; nhóm vô sinh I là 32,8; nhóm vô sinh II là 35,9.

KẾT QUẢ Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo số lần nạo hút thai Số lần nạo 0 1 2 3 Tổng hút thai n 1 71 15 3 90 Tỉ lệ % 1,1 78,9 16,7 3,3 100

KẾT QUẢ Bảng 2. So sánh kết quả HSG và NS Kết quả PTNS Kết quả PTNS phù hợp với không phù hợp Tổng HSG với HSG HSG bình thường 16 4 20 HSG không bình thường 58 12 70 Tổng 74 16 90 HSG có độ nhạy độ đặc hiệu thấp hơn phương pháp nội soi 82% có sự tương đồng giữa HSG và PTNS

KẾT QUẢ Bảng 3: Bệnh lí gây hiếm muộn Bệnh lý n Tỉ lệ % Do vòi tử cung 65 72,2 Do Polyp BTC 10 11,1 Do u xơ tử cung (UXTC) 5 5,6 LNMTC 10 11,1 Dính buồng tử cung 20 22,2

KẾT QUẢ Bảng 4. Hiệu quả can thiệp PTNS tắc VTC Sau mổ Trước mổ Tắc 2 VTC Thông 1 VTC Thông 2 VTC Tắc 1 VTC 16 0 5 11 Tắc 2 VTC 49 6 18 25 Tổng 65 6 23 36 Sau PT có 59 trong số 65 BN thông ít nhất 1 VTC

KẾT QUẢ Hiệu quả tách dính BTC đạt 100%

KẾT QUẢ Bảng 5. Thời gian điều trị trung bình Thời gian < 5 ngày 5-7 ngày > 7 ngày nằm viện n 83 7 0 Tỉ lệ % 92,2 7,8 0 Ưu điểm PTNS là thời gian điều trị ngắn, hồi phục nhanh

KẾT QUẢ Biểu đồ 2. Tỉ lệ có thai sau điều trị

KẾT QUẢ Biểu đồ 3. Tỉ lệ có thai cộng dồn

BÀN LUẬN Tổn thương tắc VTC qua nội soi Ø Tắc vòi tử cung chiếm 72,2 %: 16 ca tắc 1 VTC, 49 ca tắc cả 2 VTC, ØNC Nguyễn Viết Tiến, 2010: (54,3%) ØNC Phạm Như Thảo: 2003: (58,6 %). 1. Nguyễn Viết Tiến (2013), Các quy trình chẩn đoán và điều trị vô sinh, Nhà xuất bản Y học. 2. Phạm Như Thảo (2004), Tìm hiểu một số đặc điểm, yếu tố liên quan và những biện pháp điều trị vô sinh tại BVPSTƯ năm 2003, Đại học y Hà Nội.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY