BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Bài giảng Khởi phát chuyển dạ: Cập nhật phương pháp sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Bài giảng Khởi phát chuyển dạ: Cập nhật phương pháp sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm
  • Mã tin: 1704
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Khởi phát chuyển dạ: Cập nhật phương pháp sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng do PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm trình bày đánh giá kết quả sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 10/2018 đến 3/2019.

Nội dung Text: Bài giảng Khởi phát chuyển dạ: Cập nhật phương pháp sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm

KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ: CẬP NHẬT PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PROSTAGLANDIN E2 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC LÀM CHÍN MUỒI CTC 1. Oxytocin 2. PGE1 3. PGE2 hinhanhykhoa.com

OXYTOCIN: PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ DƯỢC ĐỘNG HỌC ➢Oxytocin là hormone được tổng hợp ở vùng hạ đồi và phóng thích từ thùy sau tuyến yên ➢Hormone gắn trực tiếp với thụ thể oxytocin ở cơ tử cung và gây phóng thích calicium tự do nội bào kích thích co thắt cơ trơn tử cung → Tăng gián tiếp sự phóng thích PG ➢ Oxytocin: - Thời gian bán hủy ngắn 3–6 phút - Đạt trạng thái ổn định trong 40 phút

OXYTOCIN: KHUYẾN CÁO VÀ SỬ DỤNG LÂM SÀNG ➢ Oxytocin được sử dụng chủ yếu hỗ trợ chuyển dạ ➢ Đường dung chủ yếu: truyền TM liên tục ➢Khuyến cáo sử dụng oxytocin: - Hỗ trợ chuyển dạ1 - Đối với KPCD, có thể được sử dụng đơn trị hoặc phối hợp với các phương pháp khác sau khi làm chín muồi CTC bằng cơ học hay hóa học ➢ Không có đồng thuận về liều đầu tiên, khoảng cách liều và liều tối đa

PROSTAGLANDINS Prostaglandins PGE1 PGE2 Misoprostol Dinoprostone Misodel® Cytotec®* Angusta® PROPESS Prepidil®

VAI TRÒ CỦA PG TRONG CHÍN MUỒI CTC TỰ NHIÊN Nguyên ➢Nguồn gốc PG trong chuyển dạ bình Màng ối bào sợi CTC thường gồm: - Nguyên bào sợi CTC - Màng ối Prostaglandins IL-8 ➢ PG hoạt động cộng hợp với interleukin 8 (IL-8) để kích thích dòng Tác đông hiệp đồng neutrophil từ mạch máu đến cơ TC và CTC - Neutrophils là 1 nguồn của collagenase, cần cho sự phá vỡ collagen và chín muồi CTC Phóng thích collagenase - IL-8 duy trì dòng neutrophil và đáp ứng viêm Phá vỡ collagen và chin muồi CTC ➢ Prostaglandins cũng gây co bóp cơ tử cung

PGE1 (MISOPROSTOL) CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG KPCD Misoprostol Preparation Products dosage Indication Properties form CYTOTEC Điều trị loét dạ dày tá Thời gian bán thải: 25–50 mcg2 (off-label*)2 tràng3 20–40 minutes3 Oral/sublingual tablet Sự trưởng thành CTC Thời gian bán thải: ANGUSTA4 25 mcg4 hoặc thai đủ tháng (chỉ 45 minutes6 ở Nordics)5 CYTOTEC Điều trị loét dạ dày tá Thời gian bán thải: Vaginal tablet 25–50 mcg2 (off-label*)2 tràng3 20–40 minutes3 1. Mysodelle® Summary of Product Characteristics. November 2017 (Link). 2. ACOG Committee. Practice Bulletin No. 107: Induction of Labor. Obstet Gynecol 2009;114:386–397 (PubMed). 3. Cytotec® Summary of Product Characteristics. December 2016 (Link). 4. Angusta® Prescribing Information. March 2017. 5. Misoprostol.org. Angusta® News Article. 2017 (Link). 6. Angusta® Summary of Product Characteristics. March 2017 (Link). 7. National Institute for Health and Clinical Excellence. Induction of Labour Clinical Guideline 2008 (Link). 8. Fernandez MM, et al. Int J Gynaecol Obstet 2009;105:180–186 (PubMed).

PROSTAGLANDIN E2 - DINOPROSTONE ➢ Thế giới dùng từ những thập niên 70, có nhiều dạng: viên, gel đặt âm đạo hay kênh CTC. ➢Từng có tại Việt Nam: dạng gel bơm kênh CTC dùng KPCD ➢ Ghi nhận chung: - Tạo cơn co tử cung tốt - Khả năng làm chín muồi CTC là một ưu điểm nổi bật - Giá thành cao so các phương pháp khác.

TỈ LỆ THẤT BẠI SANH NGÃ ÂM ĐẠO TRONG 24H Ở NHÓM DÙNG OXYTOCIN CAO HƠN SO VỚI PGE 2 ĐẶT ÂM ĐẠO Vaginal PGE2 was associated with fewer failures to achieve vaginal delivery within 24 hours compared with oxytocin (21% vs 70%; RR 3.33; 95% CI 1.61–6.89; p=0.0012)1 Intravenous (IV) Vaginal Study/subgroup RR RR oxytocin prostaglandin M-H, Fixed (95% CI) M-H, Fixed (95% CI) n/N n/N Ekman 1986 11/19 2/19 5.50 (1.40–21.56) Ekman-Ordeberg 9/10 4/10 2.25 (1.02–4.94) 1985 . Total (95% CI) 29 29 3.33 (1.61–6.89) 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Test for overall effect: Z=3.25 (p=0.0012) Favours oxytocin Favours vaginal PGE2 1. Alfirevic Z, et al. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD003246 (PubMed). hinhanhykhoa.com

TÓM TẮT PG được sử dụng rộng rãi cho chín muồi CTC và khởi phát chuyển dạ Trong chín muồi CTC tự nhiên, PG nội sinh hoạt động hiệp đồng với IL-8 để kích thích dòng neutrophil vào cơ TC và CTC. Sau đó dòng neutrophil phóng thích men collagen để phá vở collagen và khởi phát chín muồi CTC. Dinoprostone (PGE2) được phê duyệt với chỉ định chín muồi CTC và được ghi nhận đầy đủ về khả năng gây xóa và mở CTC Nhiều dạng PGE2 trên thị trường và chỉ định KPCD như Propess, prostin, Prepidil Oxytocin thuốc thường được dùng KPCD trên thế giới, tuy nhiên oxytocin không có chỉ định làm chín muồi CTC và không có đồng thuận về liều khởi đầu, khoảng liều và liều tối đa.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Prostaglandin E2 – biệt dược là Propess bắt đầu được sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 9/2018. Đánh giá kết quả sử dụng Prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 10/2018 đến 3/2019 hinhanhykhoa.com

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ➢Tiêu chuẩn lựa chọn - Tuổi thai từ 22 tuần trở lên, một thai - Chưa chuyển dạ - Đồng ý tham gia vào nghiên cứu ➢Tiêu chuẩn loại trừ - Không có cơ chế đẻ đường âm đạo - Chống chỉ định dùng PGE2 - Bệnh nhân không tham gia theo phác đồ điều trị của nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu Cỡ mẫu: mẫu thuận tiện, không xác suất. Đối tượng nghiên cứu: • Nghiên cứu được thực hiện trên 2 nhóm đối tượng sử dụng PGE2 để khởi phát chuyển dạ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 10/2018 đến 3/2019: 97 đối tượng Tuổi thai từ 22 – 28 tuần Ối vỡ non (n = 20) (n = 12) Nhóm 2 Nhóm 1 thai sống Tuổi thai từ 28 thai chết lưu (n = 64) – 37 tuần Còn ối hoặc hủy thai (n = 9) (n = 33) (n = 52) Tuổi thai ≥ 37 tuần (n = 4) hinhanhykhoa.com

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Nhóm 1 (n = 33) Nhóm 2 (n = 64) Đặc điểm 22 - 28 tuần 28 - 37 tuần ≥ 37 tuần OVN Còn ối (n = 20) (n = 9) (n = 4) (n = 12) (n = 52) 26,97 ± 32,55 ± 5,11 29,89 ± 6,57 32,5 ± 7 29 ± 4,26 Tuổi 3,91 (24 - 40) (19 - 31) (22-36) (20-42) (19 - 36) Số lần sinh Con so 10 6 3 9 44 Con rạ 10 3 0 3 8 37,41 ± 40,21 ± Tuổi thai 23,65 ± 1,57 31,22 ± 2,33 38,5 ± 1 4,68 1,04 trung bình (22 - 27) (28 - 34) (37-39) (24 - 40) (38 - 42) Sẹo mổ cũ thân tử cung Có 3 2 0 1 0 Không 16 7 3 11 52

THỜI GIAN XUẤT HIỆN CCTC Thời gian Nhóm 1 (n = 33) Nhóm 2 (n = 50) xuất hiện 22-28 tuần 28-37 tuần ≥ 37 tuần OVN Còn ối CCTC (n = 20) (n = 9) (n = 4) (n = 12) (n = 52) < 12h 15 6 4 10 52 12-24h 5 3 0 1 0 ≥ 24h 0 0 0 1 0 MEAN ± 8,53 ± 7,56 10,8 ± 5,75 5,67 ± 3,79 7 ± 5,97 4,19 ± 2,56 SD ( 1 – 24) (3 - 22,5) (3 - 10) (1 - 20) (0,5 - 10) Thời gian xuất hiện CCTC ở cả 2 nhóm hầu hết trước 12 giờ. hinhanhykhoa.com

THỜI GIAN TỪ KHI KPCD ĐẾN LÚC SINH ĐƯỜNG ÂM ĐẠO Thời gian Nhóm 1 (n = 32) Nhóm 2 (n = 46) từ khi KPCD đến 22-28 tuần 28-37 tuần ≥ 37 tuần OVN Còn ối lúc sinh (n = 20) (n=9) (n=3) (n=9) (n=37) đường AD < 12h 2 (10%) 1 (11,1%) 2 (37%) 4 (44,4%) 13(35,1%) 12-24h 2(10%) 3(33,3%) 1(66%) 4 (44,4%) 24(64,9%) ≥ 24h 16(80%) 5 (50,6%) 0 1 (11,2%) 0 (0%) MEAN ± 30,06±13,72 27,44±13,96 15,67±9,07 14,5±8,96 13,4±4,91 SD ( 3 – 56) (10 - 54) (9-26) (5-33) (4-23) Thời gian khởi phát chuyển dạ ở nhóm thai ≥ 37 tuần ngắn hơn so với nhóm thai < 37 tuần Bolnick và cs (2004) là 15,7±7,8 giờ Shechter G và cs (2015) là 16h

TỶ LỆ KPCD THÀNH CÔNG SAU LIỀU PGE2 (PROPESS) ĐẦU TIÊN 100% 91% 80% 61% 60% p < 0,05 40% 20% 0% Nhóm 1 Nhóm 2 KPCD thành công: CTC mở ≥ 3cm trong vòng 12 giờ sau đặt liều Propess đầu tiên. hinhanhykhoa.com

TỔNG LIỀU PGE2 (PROPESS) SỬ DỤNG Nhóm 2 Nhóm 1 (n = 33) Liều (n = 64) Propess 22-28 tuần 28-37 tuần ≥ 37 tuần OVN Còn ối (n = 20) (n=9) (n=4) (n=12) (n=52) 1 11 7 4 11 36 2 8 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1,44 ± 0,63 1,22 ± 0,44 1,08 ± 0,29 MEAN ± SD 1 1 ( 1 – 3) (1-2) (1-2) Propess gây chuyển dạ với 1 liều duy nhất ở đa số các trường hợp Filosomi F et al. J Chinese Clin Med 2010; 5:1-6

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP Nhóm 2 Nhóm 1 (n = 33) Các phương (n = 64) pháp phối hợp 22-28 tuần 28-37 tuần ≥ 37 tuần OVN Còn ối (n = 20) (n=9) (n=4) (n=12) (n=52) Truyền 0/20 2/9 3/4 2/12 2/52 Oxytocin Thuốc mềm 13/16 1/9 0 6/12 25/52 CTC Bơm nước 4/20 1/9 0 0/12 0/52 BTC - CCTC ở những bệnh nhân dùng PGE2 duy trì tương đối ổn định trong suốt quá trình chuyển dạ đẻ - Với tuổi thai ≤ 37 tuần có thể phối hợp với bơm nước BTC hinhanhykhoa.com

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-khoi-phat-chuyen-da-cap-nhat-phuong-phap-su-dung-prostaglandin-e2-tai-benh-vien-phu-san-h-2542576.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY