MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Mảnh ghép trong điều trị sa tạng chậu - BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Bài giảng Mảnh ghép trong điều trị sa tạng chậu - BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi
  • Mã tin: 1552
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Mảnh ghép trong điều trị sa tạng chậu do BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sa tạng chậu; Các loại sa tạng chậu nữ; Yếu tố nguy cơ sa tạng chậu nữ; Mục tiêu điều trị sa tạng chậu; Mảnh ghép trong sa tạng chậu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Mảnh ghép trong điều trị sa tạng chậu - BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi

MẢNH GHÉP TRONG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU BS.NGUYỄN BÁ MỸ NHI BỆNH VIỆN TỪ DŨ – TP.HỒ CHÍ MINH DEFECT MEDIAN euse pigeon es stries PVDF acs en

GIỚI THIỆU SA TẠNG CHẬU: • Suy yếu hệ thống nâng đỡ đáy chậu • Cơ quan trong vùng chậu tuột xuống qua ngả AD → RL chức năng sàn chậu • Ảnh hưởng chất lượng sống người PN

1. Sa tạng chậu và tiểu KKS là tiến triển tự nhiên 2. Nguy cơ trải qua PT là 20% trong đời sống người PN 3. Tỉ lệ cao (30% ) phải PT lại

CÁC LOẠI SA TẠNG CHẬU NỮ

YẾU TỐ NGUY CƠ SA TẠNG CHẬU NỮ 1. Tuổi và tình trạng mãn kinh 2. Tiền căn sản khoa 3. BMI > 30 kg/ m2 5. Chủng tộc 6. Bệnh lý mô liên kết 7. Thuốc lá, bệnh phổi mãn 8. Táo bón mãn 9. Nghề nghiệp gắng sức nhiều 10. Phẫu thuật vùng chậu trước đó …

MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU • Cải thiện triệu chứng của RLCN do sa tạng chậu gây ra • Phục hồi cấu trúc nâng đỡ • Giải phóng khối sa ở AD • Hổ trợ cấu trúc mô tại chỗ lâu dài

NHIỀU THIẾT BỊ Y KHOA CÓ THỂ ĐẶT - CẤY- LẮP VÀO CƠ THỂ NGƯỜI

Liệu pháp kết hợp Estriol thấp & Lợi khuẩn Lactobacilli ( Gynoflor) – hổ trợ cho phục hồi sàn chậu trước và sau PT → góp phần cải thiện sự lão hóa âm đạo trong HC niệu dục Capobianco et al.,2013

Nhóm I: Viên 0.03mg Estriol Nhóm II: với Lactobacillus Viên 1 mg Estriol acidophilus (n= 68) (n = 68) 0.03 mg Estriol + L. acidophilus 1 mg Estriol (Donaflor/Gynoflor) (Colpogyn) Phục hội sàn chậu Phục hội sàn chậu 1lần/ngày x 2 tuần 1 lần/ngày x 2 tuấn 0.03 mg Estriol + L. 1 mg Estriol acidophilus (Colpogyn) (Donaflor/Gynoflor) 1 v/ ngày x 2 ngày - 2 tuần 1 v/ ngày x 2 ngày - 2 tuần Liên tục 06 tháng Liên tục 06 tháng Mục tiêu NC: đánh giá điều trị kết hợp “phục hồi CNSC” (tập cơ vùng chậu và kích thích điện) cùng “ đặt AD 1mg estriol” / “0.03mg estriol - Lactobacillus acidophilus” ở PN bị SUI và tái phát nhiễm trùng tiểu ở PN sau mãn kinh Capobianco et al, 2013

Cải thiện triệu chứng lâm sàng của teo niêm mạc trong HC niệu dục Trước dùng Gynoflor Trước dùng Estriol 1 mg Sau dùng Gynoflor Sau dùng Estriol 1 mg 100% 6 90% 5.5 80% % Phụ Nữ có triệu chứng 70% 5 60% 4.5 50%

CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG HC NIỆU DỤC Ở NHÓM SỬ DỤNG GYNOFLOR SO VỚI ESTRIOL 1MG Thông số lâm Nhóm Gynoflor (n=68) Nhóm Estriol 1mg (n=68) P sàng Trước Sau Trước Sau điều trị điều trị điều trị điều trị Khô âm đạo 68/68 (100%) 7/68 (10.29%) 68/68 (100%) 13/68 (19.12%)

Kết quả nhiễm khuẩn niệu Escheria coli &/ hoặc Streptococcus Nhóm trước Gynoflor Nhóm sau Estriol 1mg Nhóm sau Gynoflor Nhóm sau Estriol 1mg 2 030% 028% 025% 020% % số phụ nữ nhiểm khuẩn niệu 015% 009% 010%

HIỆU QUẢ MONG ĐỢI TỪ PHẪU THUẬT SA TẠNG CHẬU LÀ GÌ? • Không có PT nào có thể sửa chữa hoàn hảo tuyệt đối cả 2 mặt GP và CN ( RL tiểu tiện, đại tiện, tình dục) • Nếu khối sa nằm trên mép màng trinh → thì không triệu chứng → Xác định được phẫu thuật mục tiêu ! Wang, X (2017). "Comparing different tissue-engineered repair materials for the treatment of pelvic organ prolapse and urinary incontinence: which material is better?" International Urogynecology Journal. Baessler, K.,(2016). "Diagnosis and Therapy of Female Pelvic Organ Prolapse. Guideline of the DGGG, SGGG and OEGGG (S2e-Level, AWMF Registry Number 015/006, April 2016)." Geburtshilfe Frauenheilkd 76(12): 1287-1301.

Phẫu thuật mục tiêu : • Đưa cấu trúc GP về giới hạn OSE nằm trên mép màng trinh • Giảm tối đa phát sinh triệu chứng, biến chứng mới do phẫu thuật gây ra • Bình thường hóa các RLCN sàn chậu sau phẫu thuật Wang, X (2017). "Comparing different tissue-engineered repair materials for the treatment of pelvic organ prolapse and urinary incontinence: which material is better?" International Urogynecology Journal. Baessler, K.,(2016). "Diagnosis and Therapy of Female Pelvic Organ Prolapse. Guideline of the DGGG, SGGG and OEGGG (S2e-Level, AWMF Registry Number 015/006, April 2016)." Geburtshilfe Frauenheilkd 76(12): 1287-1301.

CÁC KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI SA TẠNG CHẬU KHOA • Đặt dải băng dưới niệu đạo • Cắt TC ngã AĐ, sửa tiền - hậu hội âm ( VTH, A-P colporrhaphy) • Cố định TC hay MC vào mỏm nhô ngả bụng, sử dụng mảnh ghép TH ( Abdominal sacrocolpopexy + mesh) • Treo TC hay MC vào dây chằng cùng gai ( Sacro-spinous ligament suspension) • Khâu ngắn và khâu đính dây chằng TC cùng • PT đặt mảnh ghép TH thành trước và sau (vaginal repair of anterior, posterior compartment + mesh ) • PT sử dụng các mảnh ghép TH AD không căng với bộ kit có sẵn ( Tension-free vaginal mesh+ procedural kits*) • Chất liệu sinh học (Biologic materials**)

MẢNH GHÉP (MG) TRONG SA TẠNG CHẬU (SURGICAL MESH - POP) • 1950s: MGTH bắt đầu sử dụng điều trị TV thành bụng • 1970s: Phụ khoa K bắt đầu sử dụng MG điều trị POP ngả bụng • 1990s: MG trong TKKSKGS & Sa tạng chậu ngả AD • Thành công MG không tan → MG tan ra đời cuối 1990 nhanh chóng mất vị trí phổ biến vì không đạt hiệu quả điều trị lâu dài "Surgical Mesh." 21 CFR 878.3300(a). 2010.

MẢNH GHÉP (MG) TRONG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU (SURGICAL MESH - POP) • 1996: FDA công nhận MG điều trị SUI (Marlex) • 2002: FDA công nhận MG điều trị POP (Gynemesh), và hương mại hóa MG thành các “bộ kit” gồm MG và dụng cụ PT, móc cố định MG … cũng đã xuất hiện sau đó • 2004: FDA công nhận bộ mesh kit đầu tiên của AMS (Ameriacan Medical System) (Apogee và Perigee) "Surgical Mesh." 21 CFR 878.3300(a). 2010.

MẢNH GHÉP (MG) TRONG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU (SURGICAL MESH - POP) THỐNG KÊ 2010 CỦA FDA (HOA KỲ): • 300.000 ca PT cho POP và 1/3 sử dụng MG, 3/4 số ca này (75.000 ca) sử dụng MG ngả AD • 260.000 ca PT SUI, 80% PT sử dụng MG ngả AD • Số ca PT sử dụng MG tăng gấp 5 lần gđ 2008-2010 so 2005-2007 "Surgical Mesh." 21 CFR 878.3300(a). 2010.

MẢNH GHÉP (MG) TRONG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU (SURGICAL MESH - POP) THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU TỪ NĂM 1970 - 2006

MẢNH GHÉP (MG) TRONG ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU (SURGICAL MESH - POP) PHÂN LOẠI MG DÙNG TRONG PT : 5 LOẠI 1) Mô tự nhiên (native tissue ): tại chỗ (in situ) hoặc tự thân (autograft) 2) Không tan (non-absorbable synthetic/mesh): Polypropylene, polyester, ePTFE (C2F4), PVDF (C2H2F2) 3) Tan (absorbable synthetic): poly-lactic-co-glycolic acid hay poly- caprolactone → hiện tại không còn 4) Sinh học (biological graft): collagen bò, heo (xenograft), da người cho (solvent-dehydrated allograft-SDDG), freeze-dried allograft "Surgical Mesh." 21 CFR 878.3300(a). 2010. 5) Hỗn hợp (composite): kết hợp của bất cứ loại nào kể trên với nhau

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-manh-ghep-trong-dieu-tri-sa-tang-chau-bs-nguyen-ba-my-nhi-2473869.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY