Bài giảng Nâng cao chất lượng dân số thông qua xây dựng và mở rộng hệ thống SLTS và SLSS tại các tỉnh Tp phía Nam năm 2013

Bài giảng Nâng cao chất lượng dân số thông qua xây dựng và mở rộng hệ thống SLTS và SLSS tại các tỉnh Tp phía Nam năm 2013
  • Mã tin : 1540
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng trình bày việc phát triển và hoàn thiện hệ thống SLTS-SS nhằm phát hiện & can thiệp sớm một số bất thường bẩm sinh và di truyền góp phần nâng cao chất lượng dân số cho khu vực phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Nâng cao chất lượng dân số thông qua xây dựng và mở rộng hệ thống SLTS và SLSS tại các tỉnh Tp phía Nam năm 2013

1/9/2014 I. ĐẶT VẤN ĐỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT § Dị tật bẩm sinh: gánh nặng gia đình và xã hội ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DÂN SỐ § Từ 2002, BVTD thực hiện SLTS-SS THÔNG QUA XÂY DỰNG VÀ MỞ RỘNG è Phát hiện DTBS, điều trị sớm hoặc chấm dứt thai kỳ HỆ THỐNG SLTS VÀ SLSS § Từ 2007, UBDS-GĐ&TE (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) TẠI CÁC TỈNH TP PHÍA NAM NĂM 2013 giao BVTD đề án: “Nâng cao chất lƣợng dân số thông qua xây dựng và mở rộng hệ thống SLTS-SS cho 12 tỉnh TP đến năm 2010”. TS. BS. NGUYỄN KHẮC HÂN HOAN § Năm 2013: hệ thống mở rộng cho 23 tỉnh, TP phía Nam Trƣởng khoa XN Di truyền Y học 1 Bệnh viện Từ Dũ 2 II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN II. CÁC GIẢI PHÁP Phát triển và hoàn thiện hệ thống SLTS-SS 1. Huấn huyện, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế nhằm phát hiện & can thiệp sớm 2. Giám sát thực hiện chương trình SLTS-SS 3. Thực hiện xét nghiệm SLTS-SS một số bất thường bẩm sinh và di truyền 4. Mua sắm thiết bị, vât tư, HC xét nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dân số 5. Tư vấn, can thiệp, quản lý các trường hợp DTBS cho khu vực phía Nam 6. Vận động nguồn lực để thực hiện chương trình 3 4 1

1/9/2014 1. HUẤN LUYỆN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT Về Sàng lọc sơ sinh & LMGC §Tại BV Từ Dũ: § Tổ chức 1 lớp, 39 học viên III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN § Kế hoạch: 3 lớp, 69 học viên § Dự báo nhu cầu sẽ còn giảm §Tại địa phương § tự tổ chức tập huấn § hoặc mời giảng viên từ BVTD, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai 5 6 Tập huấn LMGC 1. HUẤN LUYỆN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT tại Tây Ninh Về Sàng lọc trƣớc sinh § Đào tạo 3 lớp siêu âm DTBS cho 75 học viên § Cập nhật các kiến thức về xét nghiệm SLTS § Cập nhật phác đồ sàng lọc, chẩn đoán TS § Chuyển lên tuyến trên các trường hợp bất thường Tập huấn LGMC tại Long An 7 8 2

1/9/2014 1. HUẤN LUYỆN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 1. HUẤN LUYỆN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT Nhu cầu đào tạo siêu âm DTBS và SLTS ngày càng cao ¢ Đào tạo SLTS-SS cho bệnh viện gửi đến ngoài đề án ¢ Cá nhân, tổ chức sẵn sàng tự túc kinh phí ¢ Hỗ trợ BVĐKTP Cần Thơ đào tạo siêu âm, SLTS, SLSS. ¢ Học viên muốn được huấn luyện nâng cao và tăng số ¢ Xây dựng bộ tài liệu giám sát kỹ thuật LMGC và tư vấn ngày học lên 15 ngày / khóa học ¢ Xây dựng bộ tờ rơi về SLSS, thiếu G6PD và SGBS 9 10 2. GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH SLTS-SS 3. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SLTS-SS ¢ 11 đợt giám sát Cung ứng giấy thấm, vật tƣ lấy mẫu SLSS: ¢ Hoạt động triển khai mạng lưới SLTS-SS ¢ Gửi gối đầu năm 2013 (19/12/2012): 5.000 bộ ¢ Thực hiện chỉ tiêu SLSS, những thuận lợi và khó khăn ¢ Gửi theo chỉ tiêu năm 2013: 82.620 bộ ¢ Kỹ thuật LMGC và quy trình tư vấn Ngày Địa điểm Ngày Địa điểm Thuận lợi: 17/9/2013 Bình Dương 19-20/9/2013 An Giang ¢ Tổng cục DS-KHHGĐ giao chỉ tiêu sớm 23/9/2013 Đồng Nai 25-26/9/2013 Ninh Thuận ¢ Đồng ý cho BVTD tạm ứng hóa chất, vật tư cho đề án 27/9/2013 Bình Thuận 1/10/2013 Tiền Giang à BVTD tạm ứng vật tư, gửi sớm về địa phương 4/10/2013 Khánh Hòa 8/10/2013 Bà Rịa – Vũng Tàu à Tập trung gửi trong 2 đợt (16/5/2013 và 2/7/2013) 11/10/2013 Kiên Giang 15/10/2013 Vĩnh Long à Giúp địa phương không bị gián đoạn thực hiện đề án 17-18/10/2013 Cà Mau 11 12 3

1/9/2014 3. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SLTS-SS 3. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SLTS-SS Cải tiến xét nghiệm SLSS Cải tiến xét nghiệm SLTS ¢ Sử dụng mẫu giấy thấm có mã vạch ¢ Hoàn tất thử nghiệm 400 mẫu SLTS double test trên giọt máu khô ¢ Nâng cấp phần mềm quản lý SLSS theo mã vạch ¢ Xác lập chỉ số trung vị của PAPP-A và bHCG tự do ¢ Làm cơ sở triển khai thí điểm SLTS bằng giọt máu khô địa bàn xa — Quản lý giấy thấm của từng địa phương theo mã vạch — Xác định được sai sót trong gửi mẫu, nhập thông tin — Xác định sử dụng giấy thấm không đúng đối tượng 13 Tập huấn kỹ thuật SLTS trên giọt máu khô cho Khoa XN Di truyền Y học 14 3. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SLTS-SS CHỨNG NHẬN NGOẠI KIỂM CHUẨN CỦA LABO Quy trình xét nghiệm SLSS 1. Lấy máu gót chân tại địa phương 2. Gửi mẫu máu qua đường bưu điện 15 16 3. Xét nghiệm tại BV Từ Dũ 4. Thông báo kết quả qua mạng 4

1/9/2014 Kết quả thực hiện xét nghiệm SLSS 3. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SLTS-SS Đề án H.Đồng BVTD Tổng Chỉ tiêu T. Hiện % Tổng Kết quả thực hiện xét nghiệm SLSS 82.620 81.910 99,1 26.275 56.062 164.247 An Giang 4.210 2.590 61,5 509 3.099 ¢ Tổng số SLSS: 164.247 trẻ BRVT 2.990 2.990 100 10.295 1.964 15.249 trong đó Bạc Liêu 2.060 2.033 98,7 1.750 228 4.011 Bến Tre 1.890 2.355 124,6 973 3.328 — Đề án: 81.910 trẻ, đạt 99,1% (81.910/82.620) Bình Dƣơng 3.120 832 26,7 3.733 4.565 — HĐ ngoài chỉ tiêu: 26.275 trẻ Bình Phƣớc 3.180 3.177 99,9 1.637 4.814 Bình Thuận 2.630 1.399 53,2 545 1.944 — Xã hội hóa (BVTD, BV khác): 56.062 trẻ Cà Mau 3.350 3.501 104,5 292 3.793 Cần Thơ 2.270 2.480 109,3 717 3.197 ¢ Tổng số thiếu G6PD: 651 trẻ (đề án 326 trẻ) Đồng Nai 7.720 8.059 104,4 4.300 5.519 17.878 Đồng Tháp 3.570 4.040 113,2 1.400 620 6.060 ¢ Tổng số SGBS: 21 trẻ (đề án 7 trẻ) Hậu Giang 1.810 1.930 106,6 245 2.175 ¢ An Giang, Bình Dương, Bình Thuận đạt < 1/3 chỉ tiêu 17 18 ¢ BRVT, Bạc Liêu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh thực hiện HĐ ngoài chỉ tiêu: 26.275 mẫu Kết quả thực hiện xét nghiệm SLSS Kết quả thực hiện xét nghiệm SLTS Đề án H.Đồng BVTD Tổng Chỉ tiêu T. Hiện % 30.159 33.243 MỤC TIÊU CỦA SÀNG LỌC TRƢỚC SINH Kiên Giang 4.090 3.338 81,6 362 3.700 ¢Phát hiện sớm các trường hợp thai có nguy cơ cao bị bệnh di truyền Khánh Hòa 2.230 2.275 102,0 296 2.571 và dị tật bẩm sinh để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Lâm Đồng 3.550 4.255 119,9 422 4.677 Long An 4.700 5.428 115,5 7.030 2.194 14.652 Ninh Thuận 1.290 1.206 93,5 162 1.368 SÀNG LỌC QUÝ 1 (Thai 11 – 13 tuần 6 ngày) Sóc Trăng 2.710 2.828 104,4 500 532 3.860 ¢Siêu âm: sàng lọc Hội chứng Down và phát hiện sớm DTBS Tây Ninh 3.420 4.020 117,5 1.000 1.719 6.739 ¢XN máu : sàng lọc HC Down và bệnh Thalassemia Tiền Giang 4.270 3.084 72,2 2.029 14.516 ¢Sinh thiết gai nhau: chẩn đoán xác định TPHCM 13.730 12.487 90,9 30.159 33.243 Trà Vinh 1.930 2.392 123,9 436 2.828 SÀNG LỌC QUÝ 2 (thai 15 – 20 tuần 6 ngày) Vĩnh Long 1.900 5.211 274,3 769 5.980 ¢Siêu âm hình thái học: phát hiện DTBS và dấu hiệu của HC Down BRVT, Bạc Liêu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tây ¢XN máu : sàng lọc HC Down và bệnh Thalassemia Ninh thực hiện HĐ ngoài chỉ tiêu: 26.275 mẫu ¢Chọc ối: chẩn đoán xác định 19 à Tƣ vấn, Chấm dứt thai kỳ sớm các trƣờng hợp bất thƣờng 20 Thời gian trả kết quả SLSS lên website từ khi nhận được mẫu là 48 giờ. 5

1/9/2014 Kết quả thực hiện xét nghiệm SLTS 4. Mua sắm thiết bị, vật tƣ, HC xét nghiệm Tổng số thai phụ khám thai đƣợc SLTS 39.839 SLTS 3 tháng đầu 30.250 ¢ 1 máy bấm lỗ giấy xét nghiệm SLTS 3 tháng giữa 9.589 ¢ 2 máy quét mã vạch đa tia Số ca bất thƣờng 7.437 Bất thường NST 21 187 ¢ vật tư xét nghiệm SLSS cho 82.620 trẻ Bất thường NST khác 185 ¢ mua 25.000 bộ giấy thấm gối đầu năm 2014 Dị tật ống thần kinh 198 ¢ chuyển phần kinh phí còn thừa từ các hoạt động khác để Thalassemia nặng 69 mua: 8.430 bộ giấy thấm gối đầu năm 2014 Các dị tật khác 6.798 Số ca đình chỉ thai nghén 1.676 ¢ Tổng kinh phí được duyệt năm 2013 là: 10,8 tỷ đồng Số ca theo dõi, điều trị sau sinh 5.761 ¢ Kinh phí đã được chuyển : 6.480.000.000 đồng (đạt 60%) Giảm gánh nặng cho xã hội và gia đình do dị tật bẩm sinh 21 22 5. TƢ VẤN, CAN THIỆP, QUẢN LÝ TRƢỜNG HỢP BẤT THƢỜNG ¢ Hoàn chỉnh module quản lý trẻ bất thường trên website ¢ Theo dõi, thông báo tình hình trẻ SGBS, thiếu G6PD ¢ Địa phương có thể ghi chú tình trạng của trẻ Hệ thống Hệ thống Máy bấm lỗ tự động nhập thông tin XN 23 24 6

1/9/2014 6. VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH IV. BÀN LUẬN: KHÓ KHĂN Tại các địa phương tham gia đề án Loại XN Số cas Giá Thành tiền ¢ Phương tiện sàng lọc chưa đủ: máy siêu âm, máy XN sàng Tổng 43.958.000 lọc trước sinh SLSS (G6PD, TSH, 17OHP) 56.062 185 10.371.470 ¢ Nhân lực thực hiện siêu âm được đào tạo chưa đủ SLTS 33.586.530 à nhiều trường hợp phải chuyển lên bệnh viện Từ Dũ SLTS 3 tháng đầu 30.250 380 11.495.000 ¢ Chi phí cho siêu âm, XN sàng lọc trước sinh cao, đề án chưa SLTS 3 tháng giữa 9.589 300 2.876.700 thể chi trả được Siêu âm hình thái học 39.839 170 6.772.630 ¢ Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo: chương trình chưa được triển khai, giao thông khó khăn, kiến thức người Số XN dịch ối, gai nhau 6.258 1.700 10.638.600 dân chưa đầy đủ à người dân chưa chủ động tham gia, đáp Xét nghiệm thalassemia 1.503 1.200 1.803.600 ứng nhu cầu chưa thỏa đáng Người dân trả chi phí SLTS, SLSS và CĐTS tại BVTD ¢ Một số tỉnh gặp khó khăn trong thực hiện thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2013 không nằm trong kinh phí Đề án. 25 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. 26 V. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ¢ Chương trình SLSS-TS đã chứng minh được hiệu quả, được xã hội quan tâm và ủng hộ ¢ Đề án năm 2013 đã thực hiện đạt kế hoạch CẢM ƠN Kiến nghị: ¢ Chuyển sớm 40% kinh phí còn lại để kịp thanh toán theo quy định ¢ Sớm giao chỉ tiêu 2014 để xây dựng kế hoạch kịp thời ¢ Đôn đốc, hỗ trợ các địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu SLSS 2013 nhằm đẩy mạnh tiến độ SLSS năm 2014 ¢ Đầu tư phát triển labo tại BVTD để mở rộng các loại bệnh rối loạn chuyển hóa có thể chẩn đoán trong 2014 và 2015 ¢ Triển khai XN thí điểm SLTS trên giọt máu khô tạo điều kiện thuận lợi cho vùng sâu, vùng xa 27 28 7

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY