MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Nhìn lại kết quả ban đầu về sinh non từ những nghiên cứu về các dấu chứng sinh học sinh non ở Việt Nam

Bài giảng Nhìn lại kết quả ban đầu về sinh non từ những nghiên cứu về các dấu chứng sinh học sinh non ở Việt Nam
  • Mã tin: 1506
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Nhìn lại kết quả ban đầu về sinh non từ những nghiên cứu về các dấu chứng sinh học sinh non ở Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu về sinh non tại Việt Nam; Kiểu hình từ các nghiên cứu về dấu chứng sinh học sinh non;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Nhìn lại kết quả ban đầu về sinh non từ những nghiên cứu về các dấu chứng sinh học sinh non ở Việt Nam

Nhìn lại kết quả ban đầu về sinh non từ những nghiên cứu về các dấu chứng sinh học sinh non ở Việt Nam Jane Hirst Nghiên cứu viên cấp cao về sức khỏe chu sinh và Cố vấn sản khoa Đại học Oxford

Đại cương Gánh nặng xã hội Khuyến cáo dự phòng Tại sao phải phân loại sinh non Nghiên cứu về sinh non tại Việt Nam Kiểu hình từ các nghiên cứu về dấu chứng sinh học sinh non Giai đoạn tiếp theo

Sinh non: đánh giá của WHO http://ptb.srhr.org

Sinh non: Việt Nam

Sinh non: chứng cứ về dự phòng Jarde et al BJOG April 2019

Tại sao phải phân loại sinh non? Nhiều cơ chế dẫn tới chuyển dạ sinh non Chưa hiểu rõ về cơ chế Khó dự đoán và việc điều trị hiện nay không được cá thể hóa Cơ chế sinh non khác nhau liên quan khác nhau đến khả năng sống sót và nguy cơ của trẻ sơ sinh

Kiểu hình của sinh non Năm 2012, giả thiết mới về sanh non được đưa ra dựa trên một hoặc nhiều đặc tính của mẹ, thai, bánh nhau, dấu hiệu chuyển dạ và phương pháp sanh. Các yếu tố nguy cơ và phương pháp sinh không được đề cập đến. Để hiểu thêm về nguyên nhân sanh non và theo dõi dựa trên dân số Hội chứng sinh non: phân loại kiểu hình nguyên mẫu

Thành phần kiểu hình của sinh non Các đặc điểm của mẹ: Các đặc điểm của thai: Các đặc điểm bệnh lý nhiễm trùng tử cung Thai CTTTTC Tim thai bất thường bánh nhau: Nhiễm trùng ối lâm sàng Nhiễm trùng / hội chứng đáp ứng viêm ở Tiền sử nhiễm trùng ối Chấn thương mẹ thai Nhau bong non Bệnh lý mẹ Bất thường thai Nhau tiền đạo Vỡ tử cung Thiếu máu thai Bất thường bánh nhau khác Tiền sản giật/ sản giật Đa ối Đa thai a. Truyền máu song thai b. Thai lưu trog đa thai Triệu chứng chuyển dạ Không có bằng chứng chuyển dạ bằng chứng chuyển dạ - CTC ngắn, - Ối vỡ non, - Cơn gò đều đặn, - CTC mở, xuất huyết - Không biết rõ Phương pháp sanh Chỉ định y khoa tự nhiên - Lâm sàng bắt buộc - Chỉ định theo ý muốn - Chỉ định của BS hay không theo ý muốn - Chấm dứt thai kỳ - Chỉ định không được đề cập Sinh từ 16 đến 38 tuần 6 ngày

Dự án INTERGROWTH-21

Kiểu hình sinh non trong nghiên cứu INTERGROWTH-21st 60 058 ca sinh ở 8 quốc gia trên thế giới hay của 53 871 thai kỳ được xác định tuổi thai từ siêu âm sớm 5828 (10.8%) trẻ sanh từ >=16+0 và

Phân 12 nhóm sinh non dựa trên bệnh lý mẹ, con và nhau nhóm Số ca (%) Bệnh chính (%) Triệu chứng chính liên quan đến bệnh (%) 1 1747 ( 30) Không không 2 689 ( 11.8) Tiền sản giật (100) Xuất huyết 3 tháng cuối thai kỳ và tiền sản giật (72.6), nhiễm trùng ngoài tử cung (28.6) , nghi ngờ chậm tang trưởng trong tử cung (24.4) 3 607 (10.4) Đa thai ( 100) nhiễm trùng ngoài tử cung (21.9), nghi ngờ thai chậm tăng trưởng trong tử cung (21.3) 4 450 (7.7) nhiễm trùng ngoài tử cung, (100) Xuất huyết 3 tháng giữa thai kỳ (20.4) , nhiễm trùng ối (12.7), bệnh lý mẹ nặng (12.7) 5 443 (7.6) Nhiễm trùng ối (100) Đa thai (25.1), nhiễm trùng chu sinh (14.7), thai chậm tăng trưởng (9.7) 6 362 (6.2) Xuất huyết 3 tháng giữa và cuối thai Nhiễm trùng ối (21.8), nhiễm trùng sơ sinh (16), đa thai (14.9) kỳ (100) 7 337 (5.8) Nghi ngờ thai chậm tăng trưởng Thai suy (18.4), bệnh lý mẹ nặng (18.4), xuất huyết 3 tháng cuối và giữa thai kỳ (7.7) (100) 8 319 (5.5) nhiễm trùng chu sinh (68) Bất thường bẩm sinh (41.4), đa thai (30.1), thiếu máu thai (23.8) 9 280 (4.8) Xuất huyết sớm (100) Đa thai (27.9), nhiễm trùng ngoài tử cung (25), xuất huyết 3 giữa /tháng cuối thai kỳ (22.5) 10 213 (3.7) Thai lưu trước sinh (100) Bệnh lý mẹ nặng (23.9), nhiễm trùng ngoài tử cung (13.6), xuất huyết 3 giữa /tháng cuối thai kỳ (13.1) 11 200 (3.4) Thai suy (100) Bệnh lý mẹ nặng (7.5), bất thường bẩm sinh (6.5), nhiễm trùng ối (4.5) 12 181 (3.1) bệnh lý mẹ nặng (100) Đa thai (28.7), nhiễm trùng ối (24.3), bất thường bẩm sinh (8.3) Tất cả 5828 (100) Barros et al JAMA Ped 2015

Kiểu hình NMR/1000 Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh với khoảng tin cậy 95%* 1. Không có bệnh lý mẹ, thai, 5 1 [Chứng] nhau 2. Tiền sản giật ưu thế 36 2.5 (0.9-7.2) 3. Đa thai ưu thế 24 3.4 (1.1-10.2) 4. Nhiễm trùng ngoài tử cung 36 3.9 (1.2-12.2) ưu thế 5. Nhiễm trùng ối ưu thế 43 3.4 (1.1-10.5) * hiệu chỉnh theo quốc gia, z score của cân nặng theo tuổi thai, tuổi thai Barros et al 2015

Nghiên cứu về dấu ấn sinh học sinh non tại Việt Nam Dự đoán sinh non tại thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế nghiên cứu - - Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu quan sát 5000 phụ nữ - Trong 2 năm (9/2016 - 10/2018) - Mẫu thu thập từ bệnh viện dựa vào phụ nữ khám thai và có kế hoạch sinh tại bệnh viện Từ Dũ - theo dõi đến khi sinh và xuất viện à nhóm phụ nữ này có thể không đại diện cho các phụ nữ khác sinh trong bệnh viện hoặc địa phương khác

Số lượng sản phụ 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 3 27/'9 11/'10 25/'10 08/'11 21/'11 458 02/'12 14/'12 459 27/'12 theo 9/'1/17 1171 Thành 20/1/17 Sàngdõi 08/02… Thu thập 911 lọc 20/02… Theo mục 1848 03/03… 15/03… 27/03… côngtiêu 4/08/17 4/20/… 2697 1387 5/4/2… 5/16/… 5/31/… 6/12/… 1849 3876 6/23/… 7/5/2… 2159 7/18/… 7/29/… 5080 8/10/… 2595 8/22/… 9/5/2… 2907 9/16/… 2386 2748 6005 9/29/… 10/11… Số lượng sản phụ tích lũy 10/23… 11/3/… 11/15… 11/27… 12/8/… 3934 12/20… 1/4/2… 1/16/… 4023 4246 1/29/… 2/9/2… 3/1/2… 3/13/… 3/24/… 4/5/2… 10709 5286 5/3/2… 5000 (Source: The PBB data, 09MAY18)

Lý do không thu thập được 15% không muốn sinh tại BVTD sử dụng Progesteron không có siêu âm < 14 tuần 17% 59% không muốn lấy máu 5% song thai 4% khác 1% (Source: the PBB data, 09MAY18)

Đặc điểm Số lượng Phần trăm Tổng số sinh 4984 99.7% Mất dấu 16 0.3% Sinh tại BV Từ Dũ 3856 77% Sinh tại bệnh viện khác 1128 23% Đủ tháng 4649 93% Sinh non 335 7%

Kết cục sinh: tất cả mẫu Tổng số n = 4930 Tuổi thai tại thời điểm sinh (ngày) 272 ngày (sd 11 ngày) Cân nặng (trung bình/SD) 3211 gram (sd 454) Bách phân vị trung bình cân nặng theo INTERGROWTH 21 52.9 SGA (BPV thứ 90 theo tiêu chuẩn INTERGROWTH 21) 436 (8.8%) Nhẹ cân 15 (3/1000 trẻ) Tử vong sơ sinh 27 (5/1000 trẻ) Mổ lấy thai 2159 (43.8%)

Kết cục khác (tiếp tục) Biến chứng thai kỳ Tổng số n = 4930 Đái tháo đường thai kỳ 903 (18.3%) Tăng huyết áp thai kỳ 87 (1.8%) Tiền sản giật 41 (0.8%) Sản giật 31 (0.6%) Số lượng trẻ phải nhập NICU 221

Đặc điểm sinh non Tuổi thai BV Từ Dũ Bệnh viện khác Tổng số Sinh cực non 18 3 21 (< 28 weeks) Sinh non sớm 17 3 20 (28 – 32 weeks) Sinh non muộn 233 61 294 (32 to < 37 weeks) Tổng số 268 67 335

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-nhin-lai-ket-qua-ban-dau-ve-sinh-non-tu-nhung-nghien-cuu-ve-cac-dau-chung-sinh-hoc-sinh-no-2473640.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY