MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Phẫu thuật bảo tồn tử cung trong điều trị sa sinh dục độ 3, 4 - TS. Nguyễn Trung Quân

Bài giảng Phẫu thuật bảo tồn tử cung trong điều trị sa sinh dục độ 3, 4 - TS. Nguyễn Trung Quân
  • Mã tin: 1555
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Phẫu thuật bảo tồn tử cung trong điều trị sa sinh dục độ 3, 4 do TS. Nguyễn Trung Quân biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Giải phẫu sàn chậu; Sa vùng đỉnh sau âm đạo; Bản đồ sa tạng chậu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Phẫu thuật bảo tồn tử cung trong điều trị sa sinh dục độ 3, 4 - TS. Nguyễn Trung Quân

HỘI NGHỊ SÀN CHẬU HỌC LẦN THỨ 14 BV. TỪ DŨ (20 – 12 – 2019) PHẪU THUẬT BẢO TỒN TỬ CUNG TRONG ĐIỀU TRỊ SA SINH DỤC ĐỘ 3, 4 (A CONSERVATIVE UTERINE PROLAPSE REPAIR) TS. NGUYỄN TRUNG VINH CT. HỘI SÀN CHẬU TP HCM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ SA THÀNH TRƯỚC ÂM ĐẠO (TÚI SA B.ĐÁI) SA SINH DỤC SA NIỆU DỤC SA VÙNG ĐỈNH ÂM ĐẠO (SA TỬ CUNG) (SA TẠNG CHẬU) SA THÀNH SAU ÂM ĐẠO (TÚI SA T.TRÀNG) Baden-Walker U B R C C R UP HỆ THỐNG PHÂN ĐỘ CYSTOCELE (C) - RECTOCELE (R) NỬA ĐƯỜNG - UTERINE PROLAPSE (UP)

LÝ DO BẢO TỒN TC. SA SD. ĐỘ 3, 4 C Uterus S R Sacrum Sacrum Uterus PT. CẮT TỬ CUNG SA MỎM CẮT ÂM ĐẠO ++ (TẠO HÌNH MỎM CẮT ?) RL. CN. SÀN CHẬU (ODS++)

GIẢI PHẪU 2. GIẢI PHẪU SÀN CHẬU CARDINAL UTEROSACRAL COMPLEX: • UTEROSACRAL LIGAMENT (USL) → POST. CERVICAL RING (5g –7g) • CARDINAL LIGAMENT (CL) → ANTERIOR CERVICAL RING (3g – 9g) ? 9g I 3g D/C Chính D/C Chính 7g 5g UTEROVAGINAL SUSPENSION (LEVEL I)

ENDOPELVIC FASCIA II USL I III II RVF III • PUBOCERVICAL FASCIA (PCF) ARCUS TENDINEUS FASCIA PELVIS (ATFP) • RECTOVAGINAL FASCIA (RVF) ARCUS TENDINEUS FASCIA RECTOVAGINALIS (ATFRV) II UTEROVAGINAL SUPPORTING (LEVEL II, III)

LATERAL PELVIC WALL (I) (ATLA) (3) (ATPRV) (1) (2) (2) (ATFP) (1) ATLA - (2) ATFP - (3) ATPRV

PERINEAL SUSPENSARY AXIS (1) TRỤC TREO ĐÁY CHẬU CHÍNH (POSTEROAPICAL AXIS) 7g 9g 5g 3g I II PA III P. Von Theobald (2011). New techniques in DeLancey JO, Clinical Obstet and Gyecol. Genital Prolapse Surgery. Springer-Verlag. 1993

PERINEAL SUSPENSARY AXIS (2) PUBOCERVICAL FASCIA TRỤC TREO ĐÁY CHẬU PHỤ (ANTEROAPICAL AXIS) PCF PUBOCERVICAL FASCIA USL SS CL CR RECTOVAGINAL FASCIA PCF RVS RVS URETHROPELVIC FASCIA

1. GIẢI PHẪU P. PETROS (2007) J.O.DELANCEY I I (1991 - 93) II II III III 3 SUPPORTING LEVELS PELVIC FLOOR (LIGAMENTS / FASCIA / STRIATED PF. M.) (DELANCEY I-II-III) SUSPENSION SUPPORTING PERINEAL SUSPENSARY AXIS SPHINCTERIC FUNCTION UTEROVAGINAL FIXATION PELVIC FLOOR FUNCTION

LÝ THUYẾT HỢP NHẤT 3. CHẨN ĐOÁN (INTEGRAL THEORY) HALF WAY SYSTEM ĐÁNH GIÁ 3 TRỤC ĐÁY CHẬU CLASSIFICATION (THREE AXIS PERINEAL EVALUATION – TAPE) Baden-Walker U B R GĐ. SỚM (TT. ẨN) GĐ. MUỘN (TT. LỘ) PELVIC ORGAN PROLAPSE PELVIC FLOOR DYSFUNCTION

1. SA VÙNG ĐỈNH ÂM ĐẠO • UTERINE PROLAPSE U III IV II

PUBOCERVICAL FASCIA→ CYSTOCELE → URINARY DYSF. • GENITAL CARDINAL UTEROSACRAL LIG.→ UTERINE PROLAPSE PROLAPSE RECTOVAGINAL FASCIA → RECTOCELE → ODS C UP R CYSTOCELE (C) UTERINE PROLAPSE (UP) RECTOCELE (R)

2. SA VÙNG ĐỈNH SAU ÂM ĐẠO (POSTERIOR APICAL VAGINAL DEFECTS) SA TÚI CÙNG DOUGLAS / SA MỎM ÂM ĐẠO: 1. TÚI SA MẠC NỐI (PERITONEOCELE) 2. TÚI SA RUỘT NON (ENTEROCELE) 3. TÚI SA ĐẠI TRÀNG SIGMA (SIGMOIDOCELE) MRI DEFECOGRAPHY 1 2 3

CHẨN ĐOÁN SỘ VÙNG 4. ĐIỀU TRỊ T.THƯƠNG ANTERIOR APICAL THĂM KHÁM POSTERIOR XÁC ĐỊNH VÙNG TT. Zimmerman CW. (2011) P. Petros (2007) “SIMULATED OPERATIONS” SITE-SPECIFIC DEFECT REPAIRES PHẪU THUẬT MÔ REPLACEMENT S.: AUTOLOGOUS / MESH PHỎNG

BẢN ĐỒ SA TẠNG CHẬU (NTV - 2018) HYPERMOBILE URETHRA DISPLACEMENT CYSTOCELE DISTENTION UTERINE PROLAPSE VAGINAL CUFF PROL DOUGLAS’S PROL. RECTOCELE I RECTOCELE II RECTOCELE III - PB INT/EXT. RECTAL PROL. Zimmerman CW. (2011)

CÁC NGUYÊN TẮC PHẪU THUẬT SCH : 1. LỐI VÀO: LỖ TỰ NHIÊN (NOS) → ÂM ĐẠO – HẬU MÔN 2. TỔN THƯƠNG VÙNG SÀN CHẬU → BỆNH LÝ ĐA KHOANG → PHẪU THUẬT ĐA KHOANG 3. PHẪU THUẬT MÔ PHỎNG SỬA CHỮA CÙNG LÚC ĐÚNG GIẢI PHẪU SINH LÝ CÁC CẤU TRÚC TỔN THƯƠNG 4. KỸ THUẬT MỔ KHÔNG CĂNG ß CHỌN MỐC GPHẪU CỐ ĐỊNH

GRAFT / MESH IMPLANTS 2.1 BIOMATERIAL MESH: 2019 • AUTOGRAFT → AUTOLOGOUS / NATIVE TISSUE (MÔ TỰ THÂN / MÔ TẠI CHỖ) • XENOGRAFT → REGENERATIVE SURGERY (PT. TÁI SINH MÔ) • HETEROGRAFT 2.2 SYNTHETIC MATERIAL MESH : • POLYPROPYLENE TYPE I → PROLENE SOFT MESH® • POLYVINYLIDENE FLUORIDE (PVDF) → DYNAMESH®

SURGICAL APPROACHES: 1/ LAPAROSCOPY 2/ NOS INCISIONS: • TRANSVERSE INCISION → ANTERIOR VAGINAL WALL • LONGITUDINAL INCISION → POSTERIOR VAGINAL WALL ATO TOT NEEDLE C - NEEDLE PTO Ant. Transobturator (ATO) Post. Transobturator (PTO) • KIT MESH: SLING/SHEET • SELF DESIGN MESH ?

CÁC MỐC GP ĐẶT LƯỚI GHÉP T. HỢP • MỎM NHÔ X. CÙNG (SP) • CUNG GÂN MẠC CHẬU (ATFP) • D/C CÙNG GAI (SSL) ? • CUNG GÂN MẠC TTÂĐ (ATFRV) ATFRV SP ATFP ATO PTO ? ATFP SSL TWO/FOUR/SIX-ARMS MESH TENSION-FREE TECHNIQUE

FDA 1. Transvaginal mesh to treat SUI (4/2019) 2. Transvaginal mesh to treat POP 3. Transabdominal mesh to treat POP TFS

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-phau-thuat-bao-ton-tu-cung-trong-dieu-tri-sa-sinh-duc-do-3-4-ts-nguyen-trung-quan-2473872.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY