Bài giảng Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ: Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ

Bài giảng Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ: Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ
  • Mã tin : 1379
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Sau khi học xong bài giảng này, sinh viên có khả năng: Trình bày được các giai đoạn phát triển của phôi thai tương ứng với hình ảnh học trên siêu âm, trình bày được các giai đoạn phát triển của thai nhi tương ứng với hình ảnh học trên siêu âm, trình bày được mục đích siêu âm trong 3 tháng đầu thai kỳ, trình bày được tiêu chí đánh giá bất thường nhiễm sắc thể của siêu âm 3 tháng đầu thai kỳ, giải thích được một số bất thường thai kỳ sớm qua siêu âm.

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ: Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Bài giảng trực tuyến Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ. Tô Mai Xuân Hồng 1, Đỗ Thị Ngọc Mỹ 2 Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các giai đoạn phát triển của phôi thai tương ứng với hình ảnh học trên siêu âm 2. Trình bày được các giai đoạn phát triển của thai nhi tương ứng với hình ảnh học trên siêu âm 3. Trình bày được mục đích siêu âm trong 3 tháng đầu thai kỳ 4. Trình bày được tiêu chí đánh giá bất thường nhiễm sắc thể của siêu âm 3 tháng đầu thai kỳ 5. Giải thích được một số bất thường thai kỳ sớm qua siêu âm CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI, THAI NHI VÀ HÌNH ẢNH HỌC SIÊU ÂM Các giai đoạn phát triển của phôi thai và hình ảnh học siêu âm. Tuần vô kinh thứ 2: · Tuổi thai 3 ngày, hợp tử có dạng phôi dâu (morula) · Tuổi thai 5 ngày, phôi dâu bắt đầu tạo hang gọi là phôi nang (blastocyste) và mầm phôi Tuần vô kinh thứ 3: · Tuổi thai 9 ngày, bắt đầu xuất hiện hCG trong máu · Tuổi thai 11 ngày, phôi nang phân chia tạo dạng 2 đĩa phôi (didemique) (Hình 1) Tuần vô kinh thứ 4: · Tuổi thai 14 ngày: phôi nang phân chia tạo dạng 3 đĩa phôi (tridemique) · Tuổi thai 18 ngày: xuất hiện túi noãn hoàng (Yolksac) (Hình 2) · Tuổi thai 19 ngày: hình thành phôi thai, kích thước phôi thai 1 mm Tuần vô kinh thứ 5: · Tuổi thai 21 ngày: bắt đầu tạo thành ống tim duy nhất (hCG > 600-900 mUI/mL) (Hình 3) Tuần vô kinh thứ 6: · Tuổi thai 28 ngày: đóng ống thần kinh phía đuôi (hCG > 2000 mIU/mL) (Hình 4) Tuần vô kinh thứ 7: · Tuổi thai 35 ngày: phôi thai có kích thước 8mm (hCG > 9000 mUI/mL) (Hình 5) Các giai đoạn phát triển của thai nhi và hình ảnh học trên siêu âm. Tuần vô kinh thứ 4: · Nhìn thấy hình ảnh túi thai thật là một vòng đôi và nằm lệch 1 bên so với đường giữa nội mạc tử cung Tuần vô kinh thứ 5: · Nhìn thấy hình ảnh yolk sac trong túi thai, có thể đo kích thước túi thai và yolk sac để theo dõi sự phát triển của thai Tuần vô kinh thứ 6: · Nhìn thấy hình ảnh phôi thai, có thể đo kích thước phôi thai để tính tuổi thai Tuần vô kinh thứ 7-8-9-10: · Nhìn thấy rõ hình ảnh phôi thai và hoạt động tim thai. Đo kích thước phôi thai để định tuổi thai ở giai đoạn này chính xác nhất (sai số ± 2 ngày) (Hình 6 ) Tuần vô kinh thứ 11-13: · Thai nhi phát triển gần như hoàn chỉnh về hình thể ngoài (Hình 7) SIÊU ÂM 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ Mục đích của siêu âm trong 3 tháng đầu. · Chẩn đoán có thai hay không có thai · Vị trí thai: thai nằm trong hay nằm ngoài tử cung · Số lượng thai · Tuổi thai · Thai có các dạng bất thường nào hay không Mục đích của siêu âm hình thái học thai nhi được thực hiện từ tuần 11-13+6 : · Đánh giá sự phát triển của thai qua các số đo sinh học thai nhi · Khảo sát các dấu chỉ điểm siêu âm cho bất thường lệch bội thai nhi (soft-markers) · Khảo sát hình thái học thai nhi trong 3 tháng đầu 1 Giảng viên, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. e-mail: tomaixuanhong@ump.edu.vn 2 Giảng viên, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. e-mail: dtnmy2003@yahoo.com © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 1

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Bài giảng trực tuyến Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ Siêu âm đánh giá các dạng bất thường thai nhi trong 3 tháng đầu. Các dạng bất thường sớm trong 3 tháng đầu thai kỳ gồm có: dọa sẩy thai, thai ngừng phát triển, đa thai, thai trứng, thai ngoài tử cung (ở vòi trứng, ở buồng trứng, ở sẹo mổ cũ). Hình 1-7: Các giai đoạn phát triển của phôi thai-thai và hình ảnh học trên siêu âm Tuần lễ vô kinh Tuổi thai (ngày) Giai đoạn Hình ảnh phôi thai và siêu âm 0 ngày Rụng trứng 2 tuần & 0 ngày 3 ngày Hợp tử dạng phôi dâu hoàn toàn 5 ngày Hợp tử dạng phôi nang (blastocyte) 7 ngày Xuất hiện xoang ói (hCG >10mUI/mL) 3 tuần & 0 ngày 9 ngày Xuất hiện hCG trong huyết tương 11 ngày Phôi thai gồm 2 lá phôi (didemique) 14 ngày Phôi thai gồm 3 lá phôi (tridemique) 15 ngày Không thấy sự ra kinh 4 tuần & 0 ngày 17 ngày Túi trứng kích thước 5 mm 18 ngày Xuất hiện túi noãn hoàng (yolk sac) 19 ngày Phôi thai kích thước 1mm Tạo ống tim duy nhất (hCG 600-900 mIU/mL) 5 tuần & 0 ngày 21 ngày Nhìn rõ yolk sac trên siêu âm. Có thể đo kích thước yolk sac giai đoạn này Đóng ống thần kinh cực đuôi 6 tuần & 0 ngày 28 ngày (hCG > 20000 mIU/mL) Phôi thai kích thước #8mm (hCG > 9000 mIU/mL) 7 tuần & 0 ngày 35 ngày Đo kích thước phôi thai (CRL) để định tuổi thai Đo kích thước phôi thai để định tuổi thai 8 tuần & 0 ngày đến Chiều dài đầu mông (CRL) được tính từ 10 tuần & 6 ngày cực đầu đến cực đuôi khi thai nhi ở vị trí thẳng SIÊU ÂM TẦM SOÁT LỆCH BỘI VÀ ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI HỌC 3 THÁNG ĐẦU Siêu âm tầm soát lệch bội trong 3 tháng đầu. Siêu âm 3 tháng đầu vào tuần tuổi thai từ 11-13+6 nhằm mục đích sau đây: · Đánh giá số đo sinh học và sự phát triển của thai nhi · Tầm soát bất thường nhiễm sắc thể 21, 13, 18 và bất thường ống thần kinh thông qua một số dấu chỉ điểm siêu âm (soft- markers) cho bất thường nhiễm sắc thể · Khảo sát chi tiết hình thái học thai nhi © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 2

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Bài giảng trực tuyến Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ · Tầm soát các bệnh lý thai phụ có thể xuất hiện trong thai kỳ (tiền sản giật) Các soft-markers trong siêu âm hình thái học 3 tháng đầu gồm có: · Độ dầy khoảng thâu âm sau gáy (NT: Nuchal Translucency). Gọi là nguy cơ cao với lệch bội khi NT dầy, với giá trị ≥ 95th so với CRL (Hình 8) · Xương mũi (Nasal bone). Nguy cơ cao với lệch bội khi không thấy xương mũi (hypoplasia of nasal bone) hoặc xương mũi ngắn (Hình 9) · Góc hàm mặt > 90° (Hình 10) · Xuất hiện dòng phụt ngược khi bắt phổ valve 3 lá (Hình 11) · Xuất hiện sóng đảo ngược khi bắt phổ ống tĩnh mạch (Ductus venosus) (Hình 12) Siêu âm khảo sát hình thái học thai nhi trong 3 tháng đầu. · Đánh giá thông số sinh học thai nhi: Chiều dài đầu mông (CRL), Đường kính lưỡng đỉnh (BPD) · Đánh giá chi tiết cấu trúc thai nhi gồm vùng đầu (mặt, mũi, miệng, xương sọ, nang đám rối màng nhện), vùng thân (tim, lồng ngực, dạ dày, thận, bàng quang, thành bụng), tứ chi và cột sống (Hình 13) · Đánh giá phần phụ thai nhi gồm vị trí bám dây rốn, màng ối, màng đêm và bánh nhau SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN CÁC BẤT THƯỜNG THAI SỚM Siêu âm chẩn đoán các bất thường thai sớm. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, siêu âm giúp chẩn đoán các bất thường thai sớm sau đây: · Dọa sẩy thai (Hình 14) · Thai ngứng phát triển trong tử cung (Hình 15) · Đa thai (Hình 16) · Thai ngoài tử cung (ở ống dẫn trứng, ở buồng trứng, ở sẹo mổ cũ) (Hình 17) · Thai trứng (Hình 18) Hình 8: Nuchal translucency Hình 9-10: Xương mũi và góc hàm mặt Độ dầy khoảng thâu âm sau gáy (NT: Nuchal Translucency) là Xương mũi (Nasal bone) cũng là một dấu chỉ rất mạnh của lệch khoảng thấu âm sau gáy thể hiện bằng vùng phản âm trống sau bội. Nguy cơ cao với lệch bội khi không thấy xương mũi gáy thai. Bình thường chỉ có một vùng mỏng. Trong lệch bội, do (hypoplasia of nasal bone) hoặc xương mũi ngắn. Tuy nhiên bất thường lưu thông bạch huyết vùng gáy nên khoảng này có số tranh luận vẫn còn quanh tiêu chuẩn của xương mũi ngắn, vì thay đo tăng đáng kể. Gọi là nguy cơ cao với lệch bội khi NT dầy, với đổi mạnh theo dân số khảo sát. Khả dĩ dương có lệch bội của giá trị ≥ bách phân vị thứ 95 so với CRL. xương mũi ngắn hay không có xương mũi LR # 40. Hình 11: Phổ valve 3 lá Hình 12: Phổ ống tĩnh mạch (Ductus venosus) Xuất hiện dòng phụt ngược khi bắt phổ valve 3 lá Xuất hiện sóng đảo ngược khi bắt phổ ống tĩnh mạch © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 3

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Bài giảng trực tuyến Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ Hình 13: Siêu âm hình thái học 3 tháng đầu Hình 14-15: Dọa sẩy thai. Thai ngừng phát triển Hình 16: Đa thai Hình 17: Thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng, buồng trứng và sẹo mổ cũ Hình 18: Thai trứng toàn phần và thai trứng bán phần © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 4

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-2: Quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ Bài giảng trực tuyến Các khái niệm chính yếu về vai trò cốt lõi của siêu âm trong nửa đầu thai kỳ Ứng dụng Hãy dùng các hiểu biết về siêu âm 3 tháng đầu thai kỳ để giải thích các hiện tượng hay các ứng dụng sau: Tình huống thứ nhất: Siêu âm xác định có thai Một phụ nữ đến khám vì phát hiện trễ kinh 3 tuần và QS (+). Cô ấy được siêu âm phụ khoa có kết quả như sau: TC ngả trước, dAP=45mm, lòng tử cung có cấu trúc echo trống giống túi thai d=15*18mm và có echo hỗn hợp dưới vùng cấu trúc echo trống này d=6*10mm Hãy giải thích kết quả siêu âm và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Cô ấy có thai trong tử cung giai đoạn sớm, cần siêu âm kiểm tra2 tuần sau: Đúng □ Sai □ Cô ấy có thai, nhưng thai chưa xác định được vị trí, cần định lượng ßhCG: Đúng □ Sai □ Cô ấy có thai, nhưng sự phát triển túi thai không thuận lợi, cần tiếp tục siêu âm kiểm tra: Đúng □ Sai □ Cô ấy có thai và có dấu dọa sẩy thai, cần nghỉ ngơi dưỡng thai Đúng □ Sai □ Cô ấy có thai và có dấu dọa sẩy thai, cần điều trị bằng progesterone: Đúng □ Sai □ Tình huống thứ nhì: Siêu âm xác định sự phát triển thai Một phụ nữ đến khám vì phát hiện trễ kinh 5 tuần và QS (+). Cô ấy được siêu âm thai có kết quả như sau: TC ngả trước, dAP=65mm, lòng tử cung có túi thai GS= 38*52mm, bên trong có yolksac d=8mm, chưa thấy phôi thai. Hãy giải thích kết quả siêu âm và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Thai 5 tuần đang phát triẻn, hẹn khám thai theo lịch hẹn thường quy: Đúng □ Sai □ Thai 5 tuần đang phát triển, hẹn 2 tuần sau siêu âm lại: Đúng □ Sai □ Thai 5 tuần ngừng phát triển trong tử cung: Đúng □ Sai □ Thai 5 tuần phát triển không tương xứng theo kinh cuối, cần siêu âm 1 tuàn sau: Đúng □ Sai □ Thai 5 tuần phát triển không tương xứng theo kinh cuối, cần định lượng ßhCG: Đúng □ Sai □ Tình huống thứ nhì: Siêu âm chẩn đoán sự làm tổ bất thường của thai Một phụ nữ đến khám vì ra huyết sau trễ kinh 4 tuần và QS (+). Cô ấy được siêu âm có kết quả như sau: TC ngả trước, dAP=52mm, nội mạc tử cung có cấu trúc echo trống d=4mm, 2 buổng trứng bình thường, cạnh phải tử cung có cấu trúc echo kém d= 14*25mm. Hãy giải thích kết quả siêu âm và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Thai giai đoạn sớm, hẹn siêu âm kiểm tra 2 tuần sau: Đúng □ Sai □ Thai giai đoạn sớm, dọa sẩy thai, cần điều trị bằng progesteron: Đúng □ Sai □ Thai giai đoạn sớm và nang buồng trứng xuất huyết, cần nghỉ ngơi tuyệt đối: Đúng □ Sai □ Thai chưa xác định vị trí, cần chờ siêu âm 2 tuàn sau: Đúng □ Sai □ Thai chưa xác định vị trí, cần định lượng ßhCG: Đúng □ Sai □ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TÀI LIỆU ĐỌC THÊM 1. Atlas of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2nd edition, 2013 2. Obstetrics and gynecology 7th edition. Tác giả Beckmann. Hợp tác xuất bản với ACOG. Nhà xuất bản Wolters Kluwer Health 2014. © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 5

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY