Bài giảng Siêu âm Doppler và thai chậm tăng trưởng

Bài giảng Siêu âm Doppler và thai chậm tăng trưởng
  • Mã tin : 1665
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Siêu âm Doppler và thai chậm tăng trưởng trình bày các nội dung chính sau: Tầm soát trên dân số nguy cơ; Xử trí của sản khoa và nhi khoa; Marker huyết thanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm Doppler và thai chậm tăng trưởng

SIÊU ÂM DOPPLER VÀ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG D. Marchal-André 6 décembre 2014

Echo Doppler et RCIU 2 Tình trạng Ø Không có TCTT: có nguy cơ nào không? • Tầm soát • Chẩn đoán TCTT Ø TCTT đã biết: ta phải làm gì? • Chẩn đoán nguyên nhân • Theo dõi

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Định tuổi thai chính xác ở tam cá nguyệt I • Tìm những yếu tố nguy cơ Cliché C. Talmant

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Tìm những yếu tố NC

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Tìm những yếu tố NC

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Tìm những yếu tố NC • Những hình ảnh nguy cơ ?

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Tìm những yếu tố NC

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ thấp • Doppler ĐM tử cung? Harrington et al.. Ultrasound Obstet Gynecol Tần suất GTTTD GTTTA 2004 Jan -23(1):50-5 Ds NC thấp 6,6% 24% 95% DS NC cao 28% 71% 95%

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ cao • Yếu tố môi trường • Yếu tố của mẹ - Atcd PVP, PAG - Bệnh lý à thiếu oxy, PVP IIaires • Yếu tố của thai nhi hoặc trứng - Song thai - Marker trong huyết thanh

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ cao Tam cá nguyệt I: Định tuổi thai Doppler ĐMCT Marker huyết thanh

Echo Doppler et RCIU Không có TCTT Ø Dân số nguy cơ cao Lúc 22 tuần: Sinh trắc + LA + bánh nhau + Doppler ĐMTC Bất thường Bình thường GTTDA yên tâm Doppler ĐMR + kiểm soát > 26w Kiểm soát Bình Bất thường 28 / 32 w… thường Theo dõi sát

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết Chẩn đoán nguyên nhân Dấu hiệu bât Doppler ĐMTC thường NST Nguyên nhân mạch máu Dấu hiệu NT TCTT Bất thường bánh nhau dây rốn Hội chứng Bất thường thai nghiện rượu ở hoặc hội chứng thai nhi di truyền

Echo Doppler et RCIU Doppler utérin TCTT đã biết origine vasculaire RCIU Ferrazi E et al. Placenta. 1999 Jul-Aug; NC tương 20(5-6):389-94. đối Bất thường 6,35 Bình thường 1

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết Signes appel anomalies chromosomique s RCIU

Echo Doppler et  RCIU TCTT đã biết Signes  RCIU d’infection

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết RCIU Syndrome d’alcoolisme fœtal • Bất thường khuôn mặt nhân trung dài, bombé +++ • Bất thường hệ TK: ACC, Thiểu sản não, tiểu não, gyration… • Bất thường hệ xương • Bất thường niệu dục

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết RCIU Malformations et syndromes géniques M. Althuser

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết RCIU Anomalies placenta et cordon Chỗ cắm bất thường Vôi hóa bất thường Thể tích bất thường U mạch máu nhau

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết RCIU Anomalies placenta et cordon Chỗ cắm bất thường Node Nang, khối u Thiểu sản

Echo Doppler et RCIU TCTT đã biết Ø Biểu đồ tăng tường

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY