Bài giảng Siêu âm quí hai thai kì

Bài giảng Siêu âm quí hai thai kì
  • Mã tin : 1424
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Siêu âm quí hai thai kì giúp người học nắm được xác định tuổi thai, Khảo sát hình thái để chẩn đoán dị tật thai; đo đạt kích thước thai để giúp phát hiện các thai chậm tăng trưởng về sau; đánh giá nhau ối; ước lượng cân nặng thai....

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm quí hai thai kì

SIÊU ÂM QUÍ HAI THAI KÌ Bs Hà Tố Nguyên BV TỪ DŨ

MỞ ĐẦU § Thời điểm: 18-22 tuần § Mục tiêu: § Xác định tuổi thai, § Khảo sát hình thái để chẩn đoán dị tật thai. § Đo đạt kích thước thai để giúp phát hiện các thai chậm tăng trưởng về sau. § Đánh giá nhau ối. § Ước lượng cân nặng thai. § Đánh giá phần phụ : UXTC, UNBT

NỘI DUNG 1. Đo các số đo sinh trắc học thai 2. Các mặt cắt khảo sát hình thái học thai 3. Đo chiều dài CTC.

NỘI DUNG 1. Đo các số đo sinh trắc học thai 2. Các mặt cắt khảo sát hình thái học thai 3. Đo chiều dài CTC.

Mặt cắt đo đường kính lưỡng đỉnh § ĐKLĐ: Bờ ngoài đến bờ trong xương sọ § CVĐ: Bờ ngoài xương

Mặt cắt ngang bụng thai nhi § Qua các mốc: TM rốn và xoang TM cửa, túi dịch dạ dày § Không thấy hai thận và vị trí dây rốn cắm vào bụng § Vị trí đo: ở trên bề mặt da .

Mặt cắt đo xương đùi § Con trỏ được đặt ở đầu tận cuả điểm cốt hoá xương đùi không bao gồm phần mấu trên của xương đùi

NỘI DUNG 1. Đo các số đo sinh trắc học thai 2. Các mặt cắt khảo sát hình thái học thai 3. Đo chiều dài CTC.

MẶT CẮT NGANG NÃO THẤT BÊN

Đo ngã ba não thất.

Dãn não thất - Bình thường

MẶT CẮT NGANG ĐỒI THỊ

Não thất duy nhất

Schizencephaly Chẻ não

MẶT CẮT NGANG TIỂU NÃO

Mega Cisterna Magna Dãn bể lớn

Vermian Hypoplasia Dandy Walker variant

Dandy Walker Malformation

MẶT CẮT KHẢO SÁT MẮT § Hai nhãn cầu hiện diện § Hai thủy tinh thể bình thường § Đo kích thước nhãn cầu, khoảng gian hốc mắt § Các bất thường: mắt nhỏ, không có mắt, hai mắt gần nhau, xa nhau..

Hai mắt gần nhau, xa nhau

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-sieu-am-qui-hai-thai-ki-2401938.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY