MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Thai chậm tăng trưởng: Những thông tin cần thiết trong tầm soát và xử trí - Ths. BS. Nguyễn Đình Vũ

Bài giảng Thai chậm tăng trưởng: Những thông tin cần thiết trong tầm soát và xử trí - Ths. BS. Nguyễn Đình Vũ
  • Mã tin: 1705
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Thai chậm tăng trưởng: Những thông tin cần thiết trong tầm soát và xử trí do Ths. BS. Nguyễn Đình Vũ biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Phân biệt thai chậm tăng trưởng & thai nhỏ; Đồng thuận Delphi; Theo dõi & dự phòng thai chậm tăng trưởng sớm.

Nội dung Text: Bài giảng Thai chậm tăng trưởng: Những thông tin cần thiết trong tầm soát và xử trí - Ths. BS. Nguyễn Đình Vũ

THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG Những thông tin cần thiết trong tầm soát và xử trí Ths.BS Nguyễn Đình Vũ Khoa CĐHA - BV Hùng Vương

THUẬT NGỮ ❖Thai chậm tăng trưởng (FGR) ✓Vòng bụng hoặc cân nặng ước tính < bách phân vị 3 ✓Có bất thường Doppler ❖Thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) ✓Vòng bụng hoặc cân nặng ước tính < bách phân vị 10 ✓Không có bất thường Doppler hinhanhykhoa.com

CÁC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI McCowan, L. M., et al. (2018). "Evidence-based national guidelines for the management of suspected fetal growth restriction: comparison, consensus, and controversy." Am J Obstet Gynecol 218(2S): S855-S868.

1. Nhận diện 2. Chẩn đoán 3. Theo dõi – dự phòng

BẢNG SINH TRẮC Vấn đề ở Việt Nam: Hadlock hay IG21 ? EFW AC Sen Spec Sen Spec Hadlock 26 94 22.8 94 IG21 17.8 96.5 14.3 97.6 Giá trị tiên đoán dương 36.5%(Had),35.9%(IG21) 31.5%(Had), 40%(IG21) ➢ Độ nhạy của các bảng tham khảo không cao trong phát hiện SGA ➢ Hadlock nhạy những đặc hiệu kém hơn IG21 trong tiên lượng thai nhỏ sau sanh Stirnemann, J., et al. (2017). "International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21(st) Project." Ultrasound Obstet Gynecol 49(4): 478-486.

1. Nhận diện 2. Chẩn đoán 3. Theo dõi – dự phòng

PHÂN BIỆT Thai chậm tăng trưởng & thai nhỏ Thai chậm tăng trưởng Thai nhỏ ➢Kết cục chu sinh xấu ➢Kết cục chu sinh bình thường ➢Thai lưu ➢Không có thai lưu ➢Bất thường Doppler ➢Không có bất thường Doppler ➢Do suy giảm tuần hoàn bánh nhau ➢Nguyên nhân không rõ Cách xử trí khác nhau Figueras, F. and E. Gratacos (2014). "Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol." Fetal Diagn Ther 36(2): 86-98.

Không chỉ là cân nặng và Doppler ĐMR Figueras, F. and E. Gratacos (2014). "Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol." Fetal Diagn Ther 36(2): 86-98.

PHÂN LOẠI THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG Sớm Muộn ➢1-2% ➢3-5% ➢Vấn đề : xử trí ➢Vấn đề: chẩn đoán ➢Bệnh lý bánh nhau: nghiêm trọng (thường ➢Bệnh lý bánh nhau: nhẹ kết hợp với TSG) ➢Thiếu oxy +/- ➢Thiếu oxy ++ ➢Kém chịu đựng với thiếu oxy ➢Khả nặng chịu đựng với tính trạng thiếu oxy → bệnh sử tự nhiên ngắn → bệnh sử vài tuần ➢Tỉ lệ tử vong thấp ➢Tỉ lệ tử vong cao Figueras, F. and E. Gratacos (2014). "Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol." Fetal Diagn Ther 36(2): 86-98.

Cuối thai kì đánh giá cân nặng không giúp ích Thilaganathan, B. (2018). "Ultrasound fetal weight estimation at term may do more harm than good." Ultrasound Obstet Gynecol 52(1): 5-8. hinhanhykhoa.com

ĐỒNG THUẬN DELPHI ❖ Ý kiến từ 45 chuyên gia trên thế giới ❖ Sử dụng phương pháp Delphi để đưa ra đồng thuận ❖ Thống nhất lại về thai chậm tăng trưởng và thai nhỏ

ĐỒNG THUẬN DELPHI THAI NHI KHÔNG CÓ BẤT THƯỜNG Thai chậm tăng trưởng sớm ( BPV thứ 95 và/hoặc (50%) ✓ĐMR PI > BPV thứ 95 ✓CPR < BPV thứ 5 hoặc PI ĐMR > BPV thứ 95 hinhanhykhoa.com

1. Nhận diện 2. Chẩn đoán 3. Theo dõi – dự phòng

Theo dõi & dự phòng thai chậm tăng trưởng sớm hinhanhykhoa.com

Diễn biến Doppler Figueras, F. and E. Gratacos (2014). "Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol." Fetal Diagn Ther 36(2): 86-98.

Phân giai đoạn Bánh nhau nhỏ - suy Giai đoạn I tuần hoàn nhau nhẹ Suy tuần hoàn nhau Giai đoạn II nặng Nghi ngờ toan hóa ít Giai đoạn III Nghi ngờ toan hóa Giai đoạn IV hinhanhykhoa.com

Xử trí Giai đoạn Bệnh lý tương ứng Lặp lại Tuổi thai CDTK/cách sanh I Bánh nhau nhỏ - suy tuần Mỗi tuần 37 tuần/ KPCD hoàn nhau nhẹ II Suy tuần hoàn nhau nặng 2 lần/tuần 34 tuần/ Mổ sanh III Nghi ngờ toan hóa ít 1-2 ngày 30 tuần/ Mổ sanh IV Nghi ngờ toan hóa 12 giờ 26 tuần/Mổ sanh Figueras, F. and E. Gratacos (2014). "Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol." Fetal Diagn Ther 36(2): 86-98.

Dự phòng Tầm soát tiền sản giật/ chậm tăng trưởng sớm Dương giả 10% 100 90 80 Độ nhạy 70 Độ nhạy 60 50 40 30 20 10 0 TSG

Nghiên cứu ASPRE và SPREE Điều trị dự phòng bằng aspirin ✓Giảm 62% TSG

Đào tạo đo Doppler ĐMTC trong 3 tháng đầu Đánh giá của 2 bác sĩ A và B trong nghiên cứu Đánh giá của 2 bác sĩ C và D trong nghiên cứu 90% có thể thực hiện tốn sau khoảng 3 tháng hinhanhykhoa.com

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-thai-cham-tang-truong-nhung-thong-tin-can-thiet-trong-tam-soat-va-xu-tri-ths-bs-nguye-2542578.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY