Brenner and Rector’s The Kidney, 2-Volume Set, 10th

Brenner and Rector’s The Kidney, 2-Volume Set, 10th
  • Mã tin : 5160
  • Ngày đăng : 13/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Brenner and Rector’s The Kidney, 2-Volume Set, 10th. Chủ biên: Glenn M. Chertow, Karl Skorecki...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Brenner and Rector’s The Kidney, 2-Volume Set, 10th

Overcome the toughest clinical challenges in nephrology with Brenner & Rector’s The Kidney — the most well-known nephrology resource in the world. A diverse team of more than 200 international contributors brings you the latest knowledge and best practices on every front in nephrology worldwide. From basic science and pathophysiology to clinical best practices, Brenner & Rector’s The Kidney is your go-to resource for any stage of your career.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY