MangYTe

Tài liệu y khoa

Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân ở các bệnh nhân có tiên lượng khó trong thụ tinh trong ống nghiệm

Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân ở các bệnh nhân có tiên lượng khó trong thụ tinh trong ống nghiệm
  • Mã tin: 1762
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân ở các bệnh nhân có tiên lượng khó trong thụ tinh trong ống nghiệm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp điều trị của liệu pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) vào buồng tử cung trên bệnh nhân có niêm mạc tử cung (NMTC) mỏng và bệnh nhân thất bại làm tổ liên tiếp (TBLTLT) trong thụ tinh trong ống nghiệm

Nội dung Text: Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân ở các bệnh nhân có tiên lượng khó trong thụ tinh trong ống nghiệm

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy với đáp 2002. CA Cancer J Clin, 2005. 55(2): p. 74-108. ứng hoàn toàn ngay ban đầu điều trị là yếu tố 2. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol, 2018. tiên lượng tốt của bệnh nhân, nên với các khối u 69(1): p. 182-236. nhỏ dưới 3 cm là lựa chọn tốt để tránh các tổn 3. Shiina, S., et al., Radiofrequency ablation for thương còn sót ở rìa khối u, tránh tái phát khối u hepatocellular carcinoma: 10-year outcome and sau điều trị, với các khối u nhỏ thì diện đốt đảm prognostic factors. Am J Gastroenterol, 2012. 107(4): p. 569-77; quiz 578. bảo hoàn toàn được khối u. 4. Lencioni, R. and L. Crocetti, Local-regional treatment of hepatocellular carcinoma. Radiology, V. KẾT LUẬN 2012. 262(1): p. 43-58. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy rằng với 5. Ferlay, J., et al., Estimates of worldwide burden can thiệp bằng phương pháp điều trị đốt sóng of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer, cao tần với khối u gan nhỏ có kết quả và tiên 2010. 127(12): p. 2893-917. 6. Chen, M.S., et al., A prospective randomized trial lượng tốt. comparing percutaneous local ablative therapy and TÀI LIỆU THAM KHẢO partial hepatectomy for small hepatocellular carcinoma. Ann Surg, 2006. 243(3): p. 321-8. 1. Parkin, D.M., et al., Global cancer statistics, BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN Ở CÁC BỆNH NHÂN CÓ TIÊN LƯỢNG KHÓ TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Đỗ Thùy Hương*, Trịnh Thị Ngọc Yến*, Lê Ngọc Dung*, Nguyễn Thị Minh Khai*, Nguyễn Phúc Hoàn*, Nguyễn Thanh Hoa*, Dương Tiến Tùng*, Đặng Thị Mai Lương*, Nguyễn Mạnh Hà* TÓM TẮT PLASMA IN WOMEN UNDERGOING IN VITRO FERTILIZATION WITH A THIN 9 Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp điều trị của liệu pháp bơm huyết ENDOMETRIUM OR REPEATED tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) vào buồng tử cung IMPLANTATION FAILURE trên bệnh nhân có niêm mạc tử cung (NMTC) mỏng và A clinical trial study to evaluate the effectiveness of bệnh nhân thất bại làm tổ liên tiếp (TBLTLT) trong thụ autologous platelet-rich therapy intrauterine infusion in tinh trong ống nghiệm. Kết quả: ở nhóm NMTC mỏng, patients with thin endometrium (TE) and patients with độ dày NMTC sau bơm PRP tăng rõ rệt so với trước repeated implantation failure (RIF) in IVF. Results: in bơm (5,8 ± 1.01 mm so với 6,73 ± 0,72 mm, p=0,002). TE group, the thickness of the endometrium after PRP Tỷ lệ có thai, tỷ lệ thai lâm sàng, thai diễn tiến ở nhóm infusion increased significantly compared to before NMTC mỏng có điều trị liệu pháp bơm PRP tự thân (5,8 ± 1.01 mm vs. 6,73 ± 0,72 mm, p=0,002). The tương ứng là 54,5%; 54,5% và 45,5%. Tỷ lệ có thai, tỷ pregnancy rate (PR), clinical pregnantcy rate (CPR) lệ thai lâm sàng, tỷ lệ thai diễn tiến ở nhóm TBLTLT có and ongoing pregnancy rate (OPR) in TE group were điều trị liệu pháp PRP tự thân tương ứng là 23,08%; 54,5%; 54,5% and 45,5%, respectively. In RIF group, 23,08% và 7,7%. Kết luận: Liệu pháp bơm PRP tự the PR, CPR, OPR were 23,08%; 23,08% and 7,7%; thân vào buồng tử cung giúp cải thiện rõ rệt độ dày respectively. Conclusions: Intrauterine autologous PRP infusion improved significantly the endometrial NMTC, cải thiện tỷ lệ có thai ở một số BN có NMTC thickness and successful rate in IVF in some patients mỏng. Chưa thấy có sự cải thiện về tỷ lệ có thai ở nhóm with thin endometrium. No improvement in pregnancy TBLTLT được sử dụng liệu pháp bơm PRP. rate was observed in RIF group used PRP therapy. Từ khóa: Huyết tương giàu tiểu cầu, niêm mạc tử Keywords: Platelet-Rich Plasma (PRP), thin cung mỏng, thất bại làm tổ liên tiếp, thụ tinh trong endometrium, Repeated Implantation Failure (RIF), In ống nghiệm. Vitro Fertilization (IVF) SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ THE USE OF AUTOLOGOUS PLATELET-RICH Thất bại làm tổ liên tiếp (TBLTLT) và niêm mạc tử cung (NMTC) mỏng là hai thách thức khó *Trường Đại học Y Hà Nội khăn nhất thường gặp trong thụ tinh trong ống Chịu trách nhiệm chính: Đỗ Thuỳ Hương nghiệm (TTTON). Email: dothuyhuong@hmu.edu.vn Thuật ngữ “Thất bại làm tổ liên tiếp” Ngày nhận bài: 15.2.2022 (Recurrent implantation failure- RIF) chỉ được áp Ngày phản biện khoa học: 28.3.2022 dụng cho các bệnh nhân đã được can thiệp làm Ngày duyệt bài: 14.4.2022 34

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 TTTON. Trên lâm sàng, quá trình làm tổ thành 7/2021 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản & Công công là khi có bằng chứng của hình ảnh túi thai nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. trên siêu âm. Ngược lại, được coi là thất bại làm ❖ Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu tổ khi không có bằng chứng lâm sàng về sự hiện • Nhóm niêm mạc tử cung mỏng diện của túi thai trong buồng tử cung. Một số các + Có ít nhất 1 lần hủy chu kỳ chuyển phôi vì giải pháp đang được đưa ra cho những trường niêm mạc tử cung mỏng 7mm ❖ Chuẩn bị NMTC: Đối tượng nghiên cứu (23,3% so với 48,1%)8. được phân thành 2 nhóm: nhóm NMTC mỏng và Hiện nay, trên thế giới một số tác giả đã đề nhóm TBLTLT. Cả 2 nhóm được chuẩn bị NMTC cập tới vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu bằng phác đồ steroid ngoại sinh (Valiera 2mg, (PRP) trong việc cải thiện độ dày NMTC và khả Abbott) với liều phù hợp (từ 8mg-16 mg/ngày) năng tiếp nhận của NMTC, từ đó làm tăng tỷ lệ có bắt đầu từ ngày 2 chu kỳ kinh. Theo dõi bằng thai lâm sàng cho bệnh nhân. Huyết tương giàu siêu âm đầu dò âm đạo, đánh giá độ dày và hình tiểu cầu chứa mật độ tiểu cầu cao hơn so với bình thái NMTC để điều chỉnh liều estradiol vào các thường và có nhiều yếu tố tăng trưởng. Ngoài tiểu ngày 10 chu kỳ, ngày 14 chu kỳ và ngày 16 chu cầu, PRP được biết chứa rất nhiều các yếu tố tăng kỳ (nếu cần thiết). trưởng, các cytokine và chemokine đặc biệt là ❖ Quy trình bơm PRP: trong PRP sau hoạt hóa. Hiện nay, các công bố • Nhóm NMTC mỏng: trên thế giới về ứng dụng PRP trong các trường - Bơm PRP lần 1 vào ngày 11-12 chu kỳ hợp TBLTLT và NMTC mỏng trong TTTON chưa - Đánh giá độ dày NMTC 48h-72h sau bơm nhiều. Tại Việt Nam, PRP được nghiên cứu và áp lần 1, nếu NMTC < 7mm tiến hành bơm PRP lần dụng trong nhiều chuyên khoa như cơ xương 2 vào ngày 13-14 chu kỳ khớp, thẩm mỹ, răng hàm mặt…. Vài năm gần - Đánh giá độ dày NMTC 48h-72h sau bơm đây, liệu pháp bơm PPR cũng bắt đầu được thử lần 2, nếu NMTC ≥ 7mm lên lịch ngày chuyển nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản để điều trị phôi. Nếu NMTC < 7mm hủy chu kỳ chuyển phôi. cho hai trường hợp trên. Do vậy, chúng tôi thực • Nhóm TBLTLT: hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu sau: - Bơm PRP một lần duy nhất vào ngày 14 chu 1. Đánh giá tác động của PRP lên NMTC ở kỳ (trước ngày đặt thuốc progesterone). nhóm NMTC mỏng ‑ Hủy chu kỳ chuyển phôi trong các trường hợp: 2. Đánh giá tỷ lệ có thai của chu kỳ chuyển + Độ dày < 8mm hoặc > 14mm. phôi ở những bệnh nhân (BN) có NMTC mỏng và + Ứ dịch buồng tử cung. những BN có tiền sử TBLTLT được điều trị bằng + Hình ảnh tăng âm toàn bộ. PRP tự thân ❖ Ngày chuyển phôi: chuyển phôi ngày 3 sau 4 ngày đặt progesterone, hoặc chuyển phôi II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ngày 5 sau 6 ngày đặt progesterone. 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Bệnh nhân ❖ Hỗ trợ hoàng thể: duy trì đến khi thai 12 chuyển phôi trữ từ tháng 12/2020 đến tháng tuần với liều 800mg micronized progesterone. 35

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 ❖ Đánh giá kết quả chuyển phôi 3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. Ở - Thử nồng độ βhCG huyết thanh vào ngày 14 nhóm NMTC mỏng độ tuổi trung bình của đối sau chuyển phôi. Nếu βhCG ≥ 25mIU/ml xác tượng nghiên cứu là 40 tuổi, thời gian mong con định là có thai. trung bình gần 3 năm, vô sinh thứ phát chiếm - Siêu âm đầu dò âm đạo 2 tuần sau thử chủ yếu tới gần 95%. Trong khi đó, nhóm βhCG: nếu quan sát thấy túi ối và có tim thai TBLTLT có mặc dù có tuổi trung bình trẻ hơn 36 trong buồng tử cung xác định là có thai lâm sàng. tuổi, tuy nhiên thời gian mong con dài hơn 6 - Thai diễn tiến: thai từ 12 tuần tuổi có dấu năm, vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát hiệu sống chiếm tỷ lệ tương đương nhau. 2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu Về tiền sử chuẩn bị NMTC ở nhóm NMTC - Độ dày NMTC trước và sau bơm PRP (ở mỏng, số lần hủy chu kỳ chuyển phôi của nhóm nhóm NMTC mỏng) (tính bằng mm) NMTC trung bình gần 5 lần, có BN bị hủy chu kỳ - Tỷ lệ có thai (tính bằng tỷ lệ %) chuyển phôi do NMTC mỏng tới 10 lần do độ dày - Tỷ lệ thai lâm sàng (tính bằng tỷ lệ %) NMTC không đủ điều kiện. - Tỷ lệ thai diễn tiến (tính bằng tỷ lệ %) Ở nhóm TBLTLT, số lần chuyển phôi thất bại trung bình là 4 lần, nhiều nhất có BN chuyển III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU phôi thất bại đến 9 lần. Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Nhóm NMTC mỏng (n=19) Nhóm TBLTLT (n=14) Tuổi 40,32 ± 6,25 (min 29, max 51) 35,93 ± 5,62 (min 25, max 48) Thời gian vô sinh 2,68 ± 1,45 (min 1, max 6) 6,14 ± 3,3 (min 1, max 15) Loại vô sinh Vô sinh nguyên phát 5,26% 50% Vô sinh thứ phát 94,74% 50% Số lần hủy chu kỳ/ thất bại làm tổ 4,8 ± 2,1 (min 1, max 10) 4,29 ± 2,05 (min 2, max 9) 3.2. Đặc điểm mẫu PRP bơm cho bệnh nhân. Thể tích mẫu PRP bơm vào buồng tử cung cho BN ở cả 2 nhóm dao động từ 0,9-1,1ml. Tổng số lượng tiểu cầu trong 1 lần bơm dao động từ 1,2 x 109 →1,4 x 109. Mật độ tiểu cầu cao hơn so với mẫu máu ban đầu từ 3-5 lần. Bảng 2: Đặc điểm mẫu PRP bơm cho bệnh nhân Đặc điểm Nhóm NMTC mỏng (n=19) Nhóm TBLT (n=14) Thể tích 1,11 ± 0,33 (ml) 0,98 ± 0,21 (ml) Mật độ tiểu cầu sau lọc 1446,8± 788,3 (x 109/l) 1330 ± 493 (x 109/l) Số lượng tiểu cầu bơm 1,46 ± 0,86 (x 109) 1,23 ± 0,49 (x 109) 3.3 Đặc điểm NMTC và kết quả chuyển phôi ở nhóm NMTC mỏng Kết quả nghiên cứu cho thấy độ dày NMTC ở nhóm NMTC mỏng sau bơm PRP được cải thiện rõ rệt (p=0,002). Một tỷ lệ lớn BN bơm PRP 2 lần chiếm 68,4% đối tượng nghiên cứu. Tỷ lệ có thai cũng như tỷ lệ thai lâm sàng ở nhóm NMTC mỏng là 54,5%, tỷ lệ thai diễn tiễn đạt 45,5%. Có 1 ca thai lưu lúc 6 tuần chiếm 9,1%. Bảng 3: Kết quả của bơm PRP trên nhóm bệnh nhân có NMTC mỏng Chỉ tiêu Nhóm NMTC mỏng Trước bơm PRP Sau bơm PRP p Độ dày NMTC 5,8 ± 1.01(min 3.4, max 6.9) 6,73±0,72(min 5,1, max 7,6) 0,002 Tỷ lệ bơm PRP 2 lần 13/19 (68,4%) Tỷ lệ hủy chu kỷ 8/19 (42,1%) Số phôi chuyển 1,8 ± 1,03 (min 1, max 4) Tỷ lệ có thai 6/11 (54,5 %) Tỷ lệ thai lâm sàng 6/11 (54,5%) Tỷ lệ thai diễn tiến 5/11 (45,5%) Tỷ lệ sảy thai, thai lưu, GEU 1/11 (9,1%) 3.4 Đặc điểm NMTC và kết quả chuyển phôi ở nhóm TBLT. Ở nhóm TBLTLT, độ dày NMTC không có nhiều thay đổi sau bơm PRP. Có 1 BN hủy chu kỳ do hình thái NMTC tăng âm không thuận lợi. Tổng số có 13 BN được chuyển phôi. Kết quả chuyển phôi có 3 BN có thai chiếm tỷ lệ 23,08%. Có 2 trường hợp thai lưu lúc 6 tuần và 7 tuần, tỷ lệ thai diễn tiến là 7,7%. 36

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 Bảng 4: Kết quả của bơm PRP trên nhóm bệnh nhân TBLT Chỉ tiêu Nhóm thất bại làm tổ Trước bơm PRP Ngày chuyển phôi p Độ này NMTC 9,65 ± 1,84 9,89 ± 1,93 0,744 Tỷ lệ hủy chu kỳ 1/14 Số phôi chuyển 2,07 ± 0,64 (min 1, max 3) Tỷ lệ có thai 3/13 (23,08%) Tỷ lệ thai lâm sàng 3/13 (23,08%) Tỷ lệ thai diễn tiến 1/13 (7.7%) IV. BÀN LUẬN đang cũng lựa chọn thời điểm bơm PRP tương tự Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy, như vậy với quan điểm rằng thời điểm bơm như liệu pháp bơm PRP có thể cải thiện độ dày NMTC vậy sẽ giúp tác động nhiều vào NMTC, giúp ở một số các trường hợp NMTC mỏng, từ đó giúp NMTC có những thay đổi về khả năng tiếp nhận tăng tỷ lệ có thai. Tuy nhiên, có những trường phôi. Tuy nhiên, hiện nay một số nghiên cứu về hợp sau bơm PPR 2 lần nhưng độ dày NMTC ứng dụng PRP ở nhóm TBLTLT trên thế giới lại không có sự cải thiện. Chúng tôi nhận thấy phần đề xuất thời điểm bơm muộn hơn, là 48h trước lớn các trường hợp bị hủy chu kỳ do NMTC chuyển phôi. Cho đến nay chưa có nghiên cứu không đạt yêu cầu sau bơm PPR đều có tiền sử nào có so sánh về hiệu quả của các thời điểm mổ tách dính NMTC. Lớp NMTC bị tổn thương rất bơm PRP ở nhóm TBLTLT để lựa chọn thời điểm nặng, để lại sẹo xơ dính nên không hầu như PRP bơm tối ưu nhất. Đây cũng là một hướng nghiên không giúp cải thiện. Đánh giá NMTC trên siêu cứu để nhóm nghiên cứu chúng tôi tiếp tục phát âm ở các trường hợp này thấy hình ảnh NMTC triển tiếp trong giai đoạn tiếp theo. không đều. Độ dày của NMTC là yếu tố cần thiết V. KẾT LUẬN quyết định sự thành công của chu kỳ chuyển 1. Liệu pháp bơm PRP tự thân vào buồng tử phôi. Những trường hợp NMTC bị tổn thương cung ở nhóm NMTC mỏng giúp cải thiện rõ rệt đến tận lớp đáy của niêm mạc rất khó có cách độ dày NMTC ở một số BN. để cải thiện được độ dày NMTC, từ đó tỷ lệ có 2. Tỷ lệ có thai, tỷ lệ thai lâm sàng, thai diễn thai sẽ khó được cải thiện. tiến ở nhóm NMTC mỏng có điều trị liệu pháp bơm Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên thế PRP tự thân tương ứng là 54,5%; 54,5% và 45,5% giới ứng dụng PRP điều trị làm dày NMTC và Tỷ lệ có thai, tỷ lệ thai lâm sàng, tỷ lệ thai tăng tỷ lệ có thai trên những bệnh nhân có diễn tiến ở nhóm TBLTLT có điều trị liệu pháp PRP NMTC mỏng và TBLTLT cũng cho những kết quả tự than tương ứng là 23,08%; 23,08% và 7,7%. khả quan về sự cải thiện NMTC. Chang và cộng sự (2015) đã thực hiện trên 5 bệnh nhân có BN TÀI LIỆU THAM KHẢO có NMTC mỏng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 1. Alam V, Bernardini L, Gonzales J, Asch RH, 5 bệnh nhân đều tăng độ dày NMTC và trong đó Balmaceda JP. A prospective study of echographic endometrial characteristics and 4 bệnh nhân mang thai thành công9. Leila Narari pregnancy rates during hormonal replacement và cộng sự năm 2016-2017 đã tiến hành nghiên cycles. J Assist Reprod Genet. 1993;10(3):215-219. cứu thử nghiệm lâm sàng mù đôi trên 60 bệnh doi:10.1007/BF01239224 nhân phải hủy bỏ chuyển phôi đông lạnh do 2. Richter KS, Bugge KR, Bromer JG, Levy MJ. Relationship between endometrial thickness and NMTC mỏng (< 7 mm) trước đó. Các bệnh nhân embryo implantation, based on 1,294 cycles of in được chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm, một nhóm vitro fertilization with transfer of two blastocyst- can thiệp bơm PRP và một nhóm chứng. Sau lần stage embryos. Fertil Steril. 2007;87(1):53-59. bơm thứ 2 nhóm dùng PRP có NMTC tăng 7,21 ± doi:10.1016/j.fertnstert.2006.05.064 3. El-Toukhy T, Coomarasamy A, Khairy M, et 0,18 mm, lớn hơn so với nhóm dùng giả dược al. The relationship between endometrial thickness 5,76 ± 0,97 mm (p = 0,001)10. and outcome of medicated frozen embryo Trong nghiên cứu của chúng tôi kết quả tác replacement cycles. Fertil Steril. 2008;89(4):832- động của liệu pháp bơm PRP trên nhóm TBLTLT 839. doi:10.1016/j.fertnstert.2007.04.031 4. Al-Ghamdi A, Coskun S, Al-Hassan S, Al- không tốt như kỳ vọng. Tỷ lệ có thai hầu như Rejjal R, Awartani K. The correlation between không được cải thiện nhiều. Thời điểm bơm PRP endometrial thickness and outcome of in vitro ở nhóm TBLTLT trong nghiên cứu này chúng tôi fertilization and embryo transfer (IVF-ET) outcome. thực hiện vào trước ngày chuyển dạng NMTC. Reprod Biol Endocrinol. 2008;6:37. doi: Một số báo cáo hội nghị trong nước hiện cũng 10.1186/1477-7827-6-37 37

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 5. Wu Y, Gao X, Lu X, et al. Endometrial thickness 8. Kasius A, Smit JG, Torrance HL, et al. affects the outcome of in vitro fertilization and Endometrial thickness and pregnancy rates after embryo transfer in normal responders after GnRH IVF: a systematic review and meta-analysis. Hum antagonist administration. Reprod Biol Endocrinol. Reprod Update. 2014;20(4):530-541. doi:10.1093/ 2014;12:96. doi:10.1186/1477-7827-12-96 humupd/dmu011 6. Bu Z, Sun Y. The Impact of Endometrial 9. Chang Y, Li J, Chen Y, et al. Autologous Thickness on the Day of Human Chorionic platelet-rich plasma promotes endometrial growth Gonadotrophin (hCG) Administration on Ongoing and improves pregnancy outcome during in vitro Pregnancy Rate in Patients with Different Ovarian fertilization. Int J Clin Exp Med. 2015;8(1):1286-1290. Response. PLoS One. 2015;10(12):e0145703. 10. Nazari L, Salehpour S, Hoseini S, doi:10.1371/journal.pone.0145703 Zadehmodarres S, Azargashb E. Effects of 7. Shufaro Y, Simon A, Laufer N, Fatum M. Thin autologous platelet-rich plasma on endometrial unresponsive endometrium--a possible expansion in patients undergoing frozen-thawed complication of surgical curettage compromising embryo transfer: A double-blind RCT. Int J Reprod ART outcome. J Assist Reprod Genet. 2008;25 Biomed. 2019;17(6):443-448. doi:10.18502/ (8):421-425. doi:10.1007/s10815-008-9245-y ijrm.v17i6.4816 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2018-2019 Nguyễn Thị Thu Phương1,2, Phạm Bá Nha2, Đinh Thị Thu Hương1,2 TÓM TẮT chứng không điển hình, dễ bị nhầm với các bệnh khác; vì vậy, cần kết hợp thăm khám các triệu chứng lâm 10 Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TTHKTM) là sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng giúp phát hiện bệnh tiến triển trong thầm lặng và là một trong những sớm và cải thiện an toàn đối với bệnh nhân sau phẫu biến chứng không hiếm gặp sau phẫu thuật Phụ khoa, thuật Phụ khoa. nếu không được chú trọng hướng tới chẩn đoán sẽ dễ Từ khóa: Huyết khối tĩnh mạch, phẫu thuật Phụ bị bỏ sót và có thể dẫn tới biến cố tử vong do thuyên khoa tắc phổi. Bệnh có các triệu chứng không điển hình, dễ bị nhầm với các bệnh khác nên việc hướng tới chẩn SUMMARY đoán thường được xem xét dựa trên sự phối hợp giữa các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng gợi ý kết CLINICAL AND PARA-CLINICAL FEATURES hợp khám sàng lọc TTHKTM. Mục tiêu: Mô tả đặc OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thuyên tắc huyết GYNECOLOGICAL SURGERY PATIENTS AT khối tĩnh mạch trên bệnh nhân phẫu thuật Phụ khoa BACH MAI HOSPITAL IN 2018-2019 tại bệnh viện Bạch Mai năm 2018-2019. Đối tượng Venous thromboembolism (VTE) is a silent và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực progressive disease and is one of the not uncommon hiện trên 576 bệnh nhân phẫu thuật Phụ khoa tại khoa complications after gynecological surgery, if not Phụ Sản, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1 đến hết focused towards the diagnosis, it will easily be missed tháng 12 năm 2019. Kết quả: Tỷ lệ mắc TTHKTM trên and can lead to serious complications. to mortality due bệnh nhân phẫu thuật Phụ khoa chiếm 3,9%; có to pulmonary embolism. The disease has atypical 43,5% đối tượng nghiên cứu có biểu hiện triệu chứng, symptoms, easy to be confused with other diseases, trong đó, đau chân [bắp chân/Homan (+)] có tỷ lệ cao so the diagnosis is often considered based on the nhất (39,1%); thời gian xuất hiện huyết khối gặp combination of clinical and laboratory symptoms nhiều nhất trong vòng 1- 5 ngày đầu sau mổ (60,9%); suggesting a combination of screening for VTE. tĩnh mạch cơ dép là tĩnh mạch xuất hiện nhiều huyết Objectives: To describe clinical and paraclinical khối nhất (69,6%) và chủ yếu là huyết khối mới characteristics of venous thromboembolism in (86,9%); tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số D-Dimer và CRP ở gynecological surgery patients at Bach Mai hospital in mức cao tăng sau mổ (95,7 ở cả 2 chỉ số). Kết luận: 2018-2019. Subjects and methods: A cross-sectional Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau mổ có các triệu descriptive study was performed on 576 gynecological surgery patients at the Department of Obstetrics and Gynecology, Bach Mai Hospital from January to the 1Trường Đại học Y Hà Nội end of December 2019. Result: Prevalence of VTE in 2Bệnh viện Bạch Mai patients Gynecological surgeons accounted for 3.9%; Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Phương 43.5% of study subjects showed symptoms, in which, Email: phuongbau76@yahoo.fr leg pain [calf/Homan (+)] had the highest rate Ngày nhận bài: (39.1%); The most common time of thrombosis occurs within the first 1-5 days after surgery (60.9%); The Ngày phản biện khoa học: slipper vein is the vein with the most thrombosis Ngày duyệt bài: 38

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/buoc-dau-danh-gia-hieu-qua-su-dung-huyet-tuong-giau-tieu-cau-tu-than-o-cac-benh-nhan-co-tien-luong-k-2546529.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY