Cẩm nang Dịch tễ học cho các bác sĩ lâm sàng Oxford

Cẩm nang Dịch tễ học cho các bác sĩ lâm sàng Oxford
  • Mã tin : 11198
  • Ngày đăng : 29/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e

Harris & Harris Chẩn đoán Hình ảnh cấp cứu 5e

Chứng hôi miệng – Nguồn gốc, chẩn đoán và quản lý, ấn bản 2, 2020

Bệnh gan và chuyển hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ em, Sổ tay ca lâm sàng 2021

Sổ tay Nhi khoa và Sơ sinh – BV Nhi đồng Texas

Cẩm nang Dịch tễ học cho các bác sĩ lâm sàng Oxford cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho sinh viên và bác sĩ cơ sở, những người cần hiểu và dịch các khái niệm dịch tễ học chính vào thực hành y tế. Không giống như sách giáo khoa tiêu chuẩn trong lĩnh vực này, trọng tâm xuyên suốt của cuốn cẩm nang này là các ứng dụng lâm sàng của kiến ​​thức dịch tễ học.
Được chia thành bốn phần, cuốn cẩm nang bắt đầu với những điều cơ bản về dịch tễ học trong phòng khám, chuyển sang các lý thuyết đằng sau thực hành dựa trên bằng chứng, thảo luận về các phương pháp và nghiên cứu tối ưu, và sau đó kết thúc bằng cách xem xét dịch tễ học của các bệnh thông thường.
Tài liệu được trình bày một cách hợp lý, từ các vấn đề đến các giải pháp hoặc công cụ phù hợp nhất sẽ được áp dụng. Các chủ đề thú vị như tranh cãi trong can thiệp phòng ngừa khuyến khích thảo luận và suy nghĩ, và các tác giả đặt ra những câu hỏi hợp lý và quan trọng xuyên suốt cuốn sách. Cuốn cẩm nang này là bắt buộc cho tất cả các bác sĩ cơ sở, sinh viên y khoa và bác sĩ lâm sàng, những người cần áp dụng các khái niệm dịch tễ học vào thực hành hàng ngày.

TRÍCH DẪN_
Oxford Handbook of Epidemiology for Clinicians (Oxford Medical Handbooks) 1st Edition
by Helen Ward (Author), Mireille B. Toledano (Author), Gavin Shaddick (Author), Bethan Davies (Author), Paul Elliott (Author)
Series: Oxford Medical Handbooks
Flexibound: 436 pages
Publisher: Oxford University Press; 1 edition
Language: English
ISBN-10: 0198529880
ISBN-13: 978-0198529880
Product Dimensions: 0.7 x 9.3 x 7.1 inches
Shipping Weight: 3.5 ounces

Tải ebook: Định dạng PDF – 436 Trang – 3 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY