MangYTe

Tài liệu y khoa

Clinical Lipidology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd

Clinical Lipidology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd
  • Mã tin: 5129
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Clinical Lipidology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd. Chủ biên: Christie M. Ballantyne...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Clinical Lipidology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd

Clinical Lipidology, a companion to Braunwald’s Heart Disease, is designed to guide you through the ever-changing therapeutic management of patients with high cholesterol levels. From basic science to pathogenesis of atherothrombotic disease, to risk assessment and the latest therapy options, this medical reference book offers unparalleled coverage and expert guidance on lipidology in a straightforward, accessible, and user-friendly style.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/clinical-lipidology-a-companion-to-braunwalds-heart-disease-2nd/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY