Đặc điểm bệnh lí thai trứng xâm lấn tại Bệnh viện Từ Dũ

Đặc điểm bệnh lí thai trứng xâm lấn tại Bệnh viện Từ Dũ
  • Mã tin : 1870
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Đặc điểm bệnh lí thai trứng xâm lấn tại Bệnh viện Từ Dũ trình bày xác định tỷ suất cần phải hóa trị cứu vãn sau phẫu thuật cắt tử cung ở trường hợp thai trứng xâm lấn và yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Đặc điểm bệnh lí thai trứng xâm lấn tại Bệnh viện Từ Dũ

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 2 - 2022 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÍ THAI TRỨNG XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Trần Thị Thùy Trang1, Võ Minh Tuấn1, Võ Thanh Nhân2, Phan Nguyễn Nhật Lệ3, Nguyễn Hoàng Lam3, Trần Thị Ngọc3 TÓM TẮT to determine the rate of requiring salvage chemotherapy and associated factors in IM. Methods: 24 Đặt vấn đề: Thai trứng xâm lấn (TTXL) là bệnh This study was carried out at the TuDu hospital which thuộc tân sinh nguyên bào nuôi thai kì (TSNBNTK), has been receiving a totally 189 patients diagnosed một trong số ít những bệnh lý ác tính có thể điều trị based on histology by hysterectomy from 01/2016 to khỏi, thậm chí khi bệnh diễn tiến đến giai đoạn xa 12/2020. Results: Followed-up by 12 months, 47 hơn, có di căn ở cơ quan khác. Phẫu thuật cắt tử cung patients required salvage chemotherapy. The mặc dù không phổ biến nhưng cũng là phương pháp incidence was 24.87% (95%CI: 18.88-31.66). xem xét điều trị ban đầu cho những bệnh nhân Applying multivariate model, prophylactic TSNBNTK chưa di căn và không còn mong muốn có chemotherapy (HR = 2.75, 95%Cl: 1.20-6.30) and 2 thêm con hoặc kháng hóa trị. Mục Tiêu: Xác định tỷ weeks hCG follow-up value greater than 1900 mIU/mL suất cần phải hóa trị cứu vãn sau phẫu thuật cắt tử (HR = 4.30, 95%Cl: 2.08-8.87) increasing the risk of cung ở trường hợp TTXL và yếu tố liên quan. Phương requirement salvage chemotherapy. Postoperative pháp: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. Lấy mẫu toàn bộ chemotherapy decreasing the risk (HR = 0.43, 95%Cl: các trường hợp có kết quả giải phẫu bệnh (GPB) là 0.22-0.83). Conclusions: Although patients were TTXL tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/2016 – 12/2020. Kết treated by hysterectomy, 24.87% patients needed quả: Sau 12 tháng theo dõi kể từ thời điểm phẫu salvage chemotherapy to reach hCG normalization. thuật cắt tử cung có 47 trường hợp cần hóa trị cứu This prove the malignant of invasive mole. It is not vãn. Tỷ suất này là 24.87% (KTC 95%: 18.88-31.66). purely a local invasion of molar villi. Postoperative Áp dụng mô hình phân tích đa biến, nồng độ β-hCG 2 chemotherapy has an important role in diminishing the tuần sau phẫu thuật > 1900 mIU/mL (HR = 4.30, KTC rate of requiring salvage chemotherapy. 95%: 2.08-8.87) và hóa dự phòng sau hút nạo thai Keywords: Invasive mole, gestational trứng (HR = 2.75, KTC 95%: 1.20-6.30) làm tăng trophoblastic neoplasia, hysterectomy, postoperative nguy cơ áp dụng hóa trị cứu vãn. Hóa trị hỗ trợ sau chemotherapy, salvage chemotherapy. phẫu thuật làm giảm nguy cơ (HR = 0.43, KTC 95%: 0.22-0.83). Kết luận: Mặc dù tất cả các trường hợp I. ĐẶT VẤN ĐỀ đều được phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, 24.87% bệnh nhân cần thêm hóa trị cứu vãn để đạt lui bệnh. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Viện Bảo Điều này cho thấy tính chất ác tính của bệnh lí TTXL, vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Hà Nội, tần suất mắc không đơn thuần là sự xâm lấn tại chỗ của tế bào thai trứng (TT) cao, khoảng 1/500 thai kỳ. Thai nuôi. Hóa trị hỗ trợ ngay sau cắt tử cung đóng vai trò trứng là bệnh lành tính, có khoảng 80% sẽ lui quan trọng trong giảm tỷ lệ cần phải hóa trị cứu vãn. bệnh nhưng tỷ lệ diễn tiến đến tân sinh nguyên Từ khóa: thai trứng xâm lấn, tân sinh nguyên bào nuôi thai kì, phẫu thuật cắt tử cung, hóa trị hỗ trợ, bào nuôi thai kì (TSNBNTK) khá cao, trong đó hóa trị cứu vãn. thai trứng xâm lấn (TTXL) chiếm gần ¾ các trường hợp TSNBNTK. TSNBNTK thường xảy ra ở SUMMARY những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, là một THE CHARACTERISTICS OF INVASIVE trong số ít những bệnh lý ác tính có thể điều trị MOLE AT TU DU HOSPITAL khỏi, thậm chí khi bệnh diễn tiến đến giai đoạn Background: Invasive mole (IM) is a subtype of xa hơn, có di căn ở cơ quan khác. TSNBNTK có gestational trophoblastic neoplasms (GTNs). GTN is a thể xuất hiện sau bất cứ một thai kì hoặc sau group of malignant diseases that can be cured even if metastasized. Hysterectomy is not the most common, thai trứng. TSNBNTK bao gồm thai trứng xâm primary hysterectomy should be as part of primary lấn, ung thư nguyên bào nuôi, u nguyên bào treatment for women with low-risk nonmetastatic GTN nuôi tại vị trí nhau bám, u nguyên bào nuôi dạng and no desire for future fertility. Delayed hysterectomy biểu mô và nốt tại vị trí nhau bám không điển is often considered for patients who fail to respond to hình[6]. Khối u TSNBNTK đáp ứng tốt với hóa trị, primary chemotherapy. Objective: The study aimed tỷ lệ chữa khỏi lên đến trên 90% trong khi có thể bảo tồn chức năng sinh sản. Phẫu thuật cắt tử 1Đạihọc Y Dược TP. Hồ Chí Minh cung mặc dù không phổ biến nhưng cũng là 2Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh phương pháp xem xét điều trị ban đầu cho 3Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh những bệnh nhân TSNBNTK chưa di căn và Chịu trách nhiệm chính: Võ Minh Tuấn không còn mong muốn có thêm con hoặc khi Email: vominhtuan@ump.edu.vn kháng hóa trị. Đối với bệnh nguyên bào nuôi Ngày nhận bài: 11.7.2022 lành tính, có nghiên cứu đã chỉ ra cắt tử cung Ngày phản biện khoa học: 22.8.2022 không làm giảm xuất độ TSNBNTK và số chu kì Ngày duyệt bài: 8.9.2022 95

vietnam medical journal n02 - SEPTEMBER - 2022 hóa trị, nhưng cũng có nghiên cứu gần đây chỉ 0.045. Do đó cỡ mẫu tối thiểu là 155 ca. ra cắt tử cung là phương pháp điều trị tốt cho Biến số nghiên cứu: Hóa trị cứu vãn được những bệnh nhân không còn muốn thêm con[7]. áp dụng khi thỏa tiêu chuẩn nồng độ β-hCG diễn Tại bệnh viện Từ Dũ, cắt tử cung thường tiến bất thường sau phẫu thuật cắt tử cung, bao được đặt ra khi bệnh nhân lớn tuổi, đủ con. Kết gồm: β-hCG tăng (>10%) sau 1 lần đo cách quả giải phẫu bệnh trả về với diễn giải TSNBNTK nhau 1 hoặc 2 tuần, β-hCG bình nguyên (±10%) mà trong đó là thai trứng xâm lấn chiếm tỷ lệ sau 2 lần đo, mỗi lần cách nhau 1 hoặc 2 khá cao. Hướng quản lý phía sau những trường tuần[3]. Thời gian chẩn đoán để áp dụng hóa trị hợp được phẫu thuật cắt tử cung có kết quả giải cứu vãn được tính bằng tuần kể từ thời điểm phẫu bệnh (GPB) TTXL sẽ là hóa trị hỗ trợ hoặc được phẫu thuật. theo dõi nồng độ β-hCG đơn thuần. Phẫu thuật Phương pháp thực hiện: được đánh giá điều trị thành công khi giá trị hCG Lấy mẫu toàn bộ. Tại khoa Giải phẫu bệnh trở về bình thường. Nếu nồng độ β-hCG tăng bệnh viện Từ Dũ, thu thập danh sách các trường hoặc bình nguyên, bệnh nhân sẽ được áp dụng hợp có kết quả GPB là TTXL trong thời gian từ hóa trị cứu vãn (salvage chemotherapy). Biết tháng 1/2016 đến 12/2020 ghi lại số nhập viện, được tỷ suất cần phải hóa trị cứu vãn sau phẫu họ và tên, năm sinh, ngày trả kết quả GPB. Sau thuật điều trị và các yếu tố liên quan giúp tư vấn đó, chúng tôi lên khoa Ung bướu phụ khoa, tra và chọn lựa hướng quản lý hiệu quả. Chính vì cứu số hồ nhập viện tất cả các lần nhập viện. Từ vậy nên chúng tôi thực hiện nghiên cứu để trả lời những thông tin trên, sẽ lục tìm hồ sơ tại Phòng câu hỏi: Tỷ suất điều trị hóa trị cứu vãn sau lưu trữ hồ sơ bệnh án bệnh viện Từ Dũ. phẫu thuật cắt tử cung ở bệnh nhân TTXL tại Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ bệnh án theo bệnh viện Từ Dũ là bao nhiêu? bảng thu thập số liệu: thông tin dịch tể cơ bản, Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ suất cần đặc điểm bệnh lý TTXL, điều trị sau phẫu thuật, phải hóa trị cứu vãn sau phẫu thuật cắt tử cung thời gian xảy ra bất thường nồng độ β-hCG. ở trường hợp TTXL và yếu tố liên quan. Xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 14. Sử dụng phương pháp bảng sống để ước tính tỷ II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU suất diễn tiến bất thường nồng độ β-hCG sau Đối tượng nghiên cứu: Những bệnh nhân phẫu thuật tích lũy. So sánh thời gian sống còn được chẩn đoán xác định là thai trứng xâm lấn giữa các nhóm bằng phép kiểm Wilcoxon-rank dựa trên kết quả giải phẫu bệnh phẫu thuật cắt sum. Sử dụng hồi qui Cox đơn biến và đa biến tử cung toàn phần được theo dõi và điều trị tại để xác định các yếu tố liên quan đến nồng độ β- khoa Ung Bướu Phụ Khoa bệnh viện Từ Dũ từ hCG diễn tiến bất thường sau phẫu thuật cắt tử 1/2016 đến 12/2020. cung. Các biến trong mô hình hồi qui Cox đa Tiêu chuẩn nhận vào: Bệnh nhân có kết biến bao gồm các biến số có p < 0.25 trong quả giải phẫu bệnh là TTXL sau phẫu thuật cắt phân tích đơn biến và một số biến số đã được tử cung toàn phần. Được theo dõi theo phác đồ biết là có liên quan đến diễn tiến bất thường bệnh viện Từ Dũ, sau khi xuất viện được theo dõi nồng độ β-hCG trong quá trình theo dõi sau ít nhất 12 tháng. phẫu thuật. Ý nghĩa thống kê được xác định khi Tiêu chuẩn loại trừ: Những trường hợp p < 0.05. TTXL bỏ theo dõi điều trị. Giấy phép y đức. Nghiên cứu được thực Phương pháp nghiên cứu hiện khi được Hội đồng nghiên cứu khoa học, Hội Thiết kế nghiên cứu: Đoàn hệ hồi cứu, lấy đồng Đạo Đức trong nghiên cứu Y sinh học Hội mẫu toàn bộ thỏa tiêu chuẩn nghiên cứu. đồng nghiên cứu khoa học bệnh viện Từ Dũ Cỡ mẫu: Công thức ước lượng tỷ lệ trong thông qua số 128/QĐ-BVTD ngày 17/01/2022. quần thể nghiên cứu với độ chính xác tuyệt đối III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong số 189 trường hợp TTXL được đưa vào Trong đó: n: là cỡ mẫu tối thiểu để đảm bảo nghiên cứu từ 1/2016 đến 12/2020, 47 bệnh năng lực mẫu cho mục tiêu nghiên cứu. nhân có bất thường trong quá tình theo dõi diễn Chọn α = 0.05 → Z= 1.96 (với khoảng tin cậy tiến nồng độ β-hCG sau phẫu thuật cắt tử cung. 95%). d là độ chính xác tuyệt đối 5%. Các đặc điểm về dịch tể cũng như đặc điểm Y văn ghi nhận nghiên cứu Feng FZ (2005) có bệnh lý thai trứng xâm lấn được trình bày trong tỷ lệ điều trị thành công sau phẫu thuật cắt tử bảng 1. cung là 91%. Lấy p = 0.91 thì d = (1-0.91)/2 = Đối tượng nghiên cứu nằm trong độ tuổi sinh 96

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 2 - 2022 sản chủ yếu từ phân nhóm lớn hơn 33 tuổi, nhỏ Bảng 2: Tỷ suất bệnh nhân bắt đầu hóa nhất là 33, lớn nhất là 62, trung vị là 46 tuổi. trị cứu vãn theo thời gian Phần lớn đã sinh con, tỷ lệ đã từng sinh con ≥ 2 Phẫu Thời Ước tính tỷ suất chiếm tỷ lệ 85.71%, chưa từng sinh con chiếm tỷ thuật Hóa trị gian hóa trị cứu vãn lệ 1.06%. Kết quả GPB sau hút nạo phần lớn là thành cứu vãn (Tuần) (KTC 95%) TTTP (47.65%) và TTBP (34.71%), các kết quả công khác như mô nhau bình thường, lông nhau thoái 1 189 0 0 hóa, hay chỉ là thai trứng chiếm tỷ lệ ít 2 189 0 0 (17.64%). Khi chẩn đoán TSNBNTK đa số bệnh 3 186 3 1.59 (0.33-4.57) nhân ở giai đoạn I, 7.41% bệnh nhân xuất hiện 4 183 3 3.17(1.17-6.78) di căn, vượt ra ngoài tử cung như âm đạo, phổi, 5 178 5 5.82(2.94-10.17) não. Phần lớn bệnh nhân trước khi phẫu thuật 6 172 6 8.99(5.33-14.01) cắt tử cung toàn phần ± 2 phần phụ chưa tiếp 7 168 4 11.11(7.01-16.48) xúc với hóa trị (81.48%). Phác đồ đơn hóa trị 8 167 1 11.64(7.44-17.09) Methotrexate/ Folinic acid (MTX/FA) được chỉ 9 159 8 15.87(10.97-21.88) định cho 14.82% bệnh nhân, 3.70% bệnh nhân 10 155 4 17.99(12.79-22.22) được điều trị theo phác đồ đa hóa trị. Chỉ định 11 153 2 19.05(13.71-25.38) cắt tử cung được đặt ra trong các tình huống 12 150 3 20.63(15.10-27.11) bệnh nhân đã lớn tuổi, đủ con (92.06%) và sau 13 148 2 21.69(16.04-28.26) hóa trị không đáp ứng (7.94%). 14 148 0 21.69(16.04-28.26) Bảng 1. Đặc điểm bệnh lý thai trứng 15 148 0 21.69(16.04-28.26) xâm lấn 16 147 1 22.22(15.51-28.83) Tổng Tỷ lệ 17 144 3 23.81(17.93-30.53) Đặc điểm 18 143 1 21.69(18.40-31.10) N=189 (%) ≤ 46 tuổi 98 51.85 19 143 0 21.69(18.40-31.10) Tuổi > 46 tuổi 91 48.15 20 143 0 21.69(18.40-31.10) 0 lần 2 1.06 21 142 1 24.87(18.88-31.66) Số lần sinh 1 lần 25 13.23 22 142 0 24.87(18.88-31.66) con ≥ 2 lần 162 85.71 52 142 0 24.87(18.88-31.66) N=170 Để tìm yếu tố liên quan đến phải áp dụng hóa Giải phẫu TT bán phần 59 34.71 trị cứu vãn, chúng tôi dùng hồi qui Cox. Bước 1: bệnh khi TT toàn phần 81 47.65 phân tích 25 cặp đơn biến. Bước 2: chọn các cặp hút nạo TT Khác 30 17.64 có p < 0.2 và các yếu tố đã được nghiên cứu có Giai đoạn I 175 92.59 liên quan vào mô hình đa biến. Có tất cả 11 yếu Giai đoạn Giai đoạn II-IV 14 7.41 tố được trình bày trong phương trinh hồi qui Cox Hóa trị Không 154 81.48 đa biến ở bảng 3. Mô hình đa biến nhằm khử trước phẫu Đơn hóa trị 28 14.82 thuật Đa hóa trị 7 3.70 nhiễu và yếu tố đồng tác cho thấy: có 3 yếu tố Lớn tuổi-đủ con liên quan có ý nghĩa thống kê đến hóa trị cứu Chỉ định cắt 177 92.06 vãn sau phẫu thuật cắt tử cung. Hóa dự phòng Hóa trị không tử cung 15 7.94 trước khi phẫu thuật tăng nguy cơ phải hóa trị đáp ứng Theo dõi 12 tháng sau phẫu thuật cắt tử cung cứu vãn so với nhóm không can thiệp hóa dự có 24.87% bệnh nhân cần hóa trị cứu vãn tương phòng gấp 2.75 lần (HR = 2.75, KTC 95%: 1.20- ứng với 47 bệnh nhân trong tổng số 189 trường 6.30). Giá trị nồng độ β-hCG sau phẫu thuật lớn hợp được cắt tử cung điều trị, [KTC 95%: 18.88- hơn 1900 mIU/mL làm tăng nguy cơ hóa trị cứu 31.66%] (Bảng 2). Thời gian phát hiện chẩn vãn gấp 4.30 lần (HR = 4.30, KTC 95%: 2.08- đoán trung bình là 8.94 ± 4.35 tuần, trung vị là 8.87). Hóa trị hỗ trợ sau phẫu thuật làm giảm 9 tuần, sớm nhất là 3 tuần, trễ nhất là 21 tuần. nguy cơ (HR = 0.43, KTC 95%: 0.22-0.83). Bảng 3: Yếu tố liên quan hóa trị cứu vãn Đặc điểm Mô hình hồi qui Cox: hazard ratio (KTC 95%) Đơn biến p* Đa biến p** Không 1 1 Tiền căn thai trứng Có 1,84(0,72-4,64) 0,199 1,94(0,67-5,62) 0,225 Ra huyết âm đạo Không 1 1 97

vietnam medical journal n02 - SEPTEMBER - 2022 Có 0,37(0,17-0,83) 0,016 0,40(0,16-1,03) 0,058 Khối lòng/ trong cơ tử Không 1 1 cung tăng sinh mạch máu Có 0,48(0,27-0,86) 0,013 0,63(0,34-1,18) 0,149 Không 1 1 Hút nạo Có 2,8(0,68-11,55) 0,154 1,33(0,28-6,35) 0,718 Không 1 1 Hóa dự phòng Có 2.35(1.05-5.25) 0.037 2.75(1.20-6.30) 0.016 Nồng độ β-hCG trước ≤ 21000 1 1 phẫu thuật (mIU/mL) ˃ 21000 0,71(0,40-1,27) 0,248 0,62(0,29-1,34) 0,223 0-4 1 1 Điểm tiên lượng 5-6 0.91(0.47-1.75) 0.780 0.97(0.46-2.05) 0.937 7-8 1.04(0.49-2.22) 0.916 1.20(0.45-3.20) 0.723 Không 1 1 Hóa trị trước phẫu thuật Đơn hóa trị 0.49(0.18-1.37) 0.174 0.44(0.05-3.49) 0.436 Đa hóa trị 0.50(0.07-3.66) 0.499 0.24(0.01-5.20) 0.363 Lớn tuổi-đủ con 1 1 Chỉ định cắt tử cung Hóa trị không 1.10(0.40-3.08) 0.849 4.26(0.42-43.75) 0.222 đáp ứng Nồng độ β-hCG 2 tuần ≤ 1900 1 1 < 0.001 sau phẫu thuật (mIU/mL) ˃ 1900 2.42 0.003 4.30(2.08-8.87) Không can thiệp 1 1 Điều trị sau phẫu thuật Hóa trị hỗ trợ 0.63 0.105 0.43(0.22-0.83) 0.012 p*: mô hình hồi qui Cox đơn biến, p**: mô hình hồi qui Cox đa biến. IV. BÀN LUẬN cắt tử cung. Tuổi trong bệnh lí TSNBNTK là một trong Phần lớn các trường hợp thai trứng trong những yếu tố quan trọng giúp chọn lựa phương nghiên cứu có kết quả giải phẫu bệnh sau hút pháp điều trị, tiên lượng và quản lí bệnh. Trong nạo là thai trứng toàn phần (TTTP) (47.65%), 189 trường hợp thỏa tiêu chuẩn nhận vào nghiên thai trứng bán phần (TTBP) (34.71%). Tỷ lệ cứu, chúng tôi ghi nhận bệnh nhân tuổi nhỏ nhất TTBP thấp hơn nghiên cứu của Phan Thị Thúy được chẩn đoán TTXL là 33 tuổi, lớn nhất là 62 Vân (65.86%). Sự khác biệt này có thể do tuổi, trung bình là 46.06. Độ tuổi trung bình cao nghiên cứu chúng tôi chỉ gồm những bệnh nhân hơn nghiên cứu của Rim Batti (34 tuổi)[2] và TTXL, là TSNBNTK nên tỷ lệ TTTP sẽ nhiều hơn. thấp hơn nghiên cứu của Bolze (51 tuổi)[3], Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân trong tương đồng với nghiên cứu của tác giả Phan Thị nghiên cứu chúng tôi có nhóm cũng đã được hóa Thúy Vân. Điều này khác biệt có thể giải thích điều trị với các phác đồ theo hướng dẫn của được bởi nhiều lý do: chúng tôi thiết kế nghiên FIGO 2000, tỷ lệ này là 18.52%. MTX/FA cứu đoàn hệ hồi cứu, chỉ nhận những trường (14.82%) vẫn là phác đồ được ưu tiên điều trị tại hợp đã có kết quả GPB là TTXL, từ mẫu bệnh bệnh viện Từ Dũ. Điều này dễ hiểu vì nghiên cứu phẩm tử cung đã cắt tử cung ở những phụ nữ có tỷ lệ bệnh nhân điểm nguy cơ thấp và giai không còn ý định sinh thêm con. đoạn I chiếm đa số. Phác đồ đa hóa trị (3.70%) Số lần sinh con dao động từ 0 đến 9 người ngay từ đầu cũng được áp dụng khi bệnh nhân con, có những phụ nữ chưa từng sinh con chiếm có điểm nguy cơ và giai đoạn cao. tỷ lệ 1.06%, thấp hơn rất nhiều so với nghiên Chỉ định cắt tử cung được đặt ra chủ yếu vì cứu của tác giả Phan Nguyễn Nhật Lệ bệnh nhân đã lớn tuổi, đủ con (92.06%) hay sau (29.03%)[8]. Có thể hiểu do tác giả nhận bệnh khi điều trị hóa trị nhưng không đáp ứng nhân TSNBN dựa theo tiêu chuẩn động học β- (7.94%). So với nghiên cứu của Clark, tỷ lệ phẫu hCG và theo dõi đáp ứng với phác đồ MTX/FA, thuật cắt tử cung vì kháng hóa trị có tỷ lệ bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân. Sự 33.33%[4]. Sự khác nhau khá lớn có thể do chấp nhận phẫu thuật cắt tử cung là hết sức khó nghiên cứu Clark ngoài TTXL còn bao gồm khăn. Khi hóa trị ban đầu không đáp ứng, phẫu những bệnh ung thư nguyên bào nuôi, u nguyên thuật cắt tử cung được xem là một phương pháp bào nuôi tại vị trí nhau bám, u nguyên bào nuôi điều trị có thể tư vấn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, dạng biểu mô, mang tiềm năng ác tính và kháng bệnh nhân phải hiểu được lợi ích và nguy cơ giữa hóa trị cao. tiếp tục thay đổi phác đồ hóa trị với phẫu thuật Về giai đoạn bệnh lí trong nghiên cứu của 98

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 2 - 2022 chúng tôi ghi nhận, phần lớn bệnh nhân khi phát thuốc với bệnh nhân, gia đình. Chọn lựa theo dõi hiện và điều trị bệnh đang ở giai đoạn I hoặc hóa trị hỗ trợ ngay sau phẫu thuật tùy theo (92.59%). Khi so sánh với các nghiên cứu về tình huống từ đó có thể làm giảm thời gian nằm bệnh nguyên bào nuôi thai kì, nghiên cứu của viện, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, giảm tác giả Phan Thi Thúy Vân có 95.3% ở giai đoạn thiểu tiếp xúc với thuốc độc tế bào, giảm khả I, 4.07% ở giai đoạn II, không có bệnh nhân nào năng gặp phải tác dụng phụ do thuốc. giai đoạn III và IV. Điều này có thể do nghiên cứu thực hiện trên bệnh nhân bệnh nguyên bào V. KẾT LUẬN nuôi thai kì lành tính, tìm tỷ lệ TSNBNTK, dẫn Tóm lại, nghiên cứu chỉ ra rằng phẫu thuật đến số bệnh nhân TSNBNTK thấp hơn nhiều so cắt tử cung là một biện pháp điều trị hiệu quả với mẫu nghiên cứu của chúng tôi, khả năng bắt trên những bệnh nhân TSNBNTK. Đối với TTXL, gặp tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn cao thấp hơn. phẫu thuật cắt tử cung toàn phần điều trị thành Bolze thực hiện trên những bệnh nhân TSNBNTK công ở 75.13%, vẫn còn tỷ lệ khá cao 24.87% ghi nhận 94.6% giai đoạn I, 5.4% giai đoạn II và bệnh nhân cần thêm hóa trị cứu vãn để đạt lui không ghi nhận trường hợp nào giai đoạn III, IV. bệnh. Nghiên cứu đã một lần nữa khẳng định Cùng trên bệnh nhân TSNBNTK tuy nhiên nghiên TTXL không đơn thuần là sự xâm lấn tại chỗ của cứu của tác giả Bolze chỉ nhận bệnh nhân tế bào nuôi mà có thể di căn xa, vượt ra khỏi tử TSNBNTK có nguy cơ thấp, vì vậy không ghi cung. TTXL là một bệnh lý có tính chất ác tính về nhận trường hợp nào giai đoạn III, IV làm chúng mặt lâm sàng. Hóa trị hỗ trợ ngay sau cắt tử tôi cũng có thể hiểu được. Như vậy, qua nghiên cung đóng vai trò quan trọng trong giảm tỷ lệ cứu này đã khẳng định thêm lần nữa TTXL thực thất bại khi phẫu thuật điều trị. Nắm bắt được sự là một dạng TSNBNTK ác tính bởi khả năng di các yếu tố liên quan đến vấn đề cần thiết phải căn xa, vượt ra khỏi tử cung, không chỉ đơn giản hóa trị cứu vãn sau phẫu thuật giúp bác sĩ lâm xâm lấn tại chỗ như tên gọi. sàng chọn lựa hướng quản lý và tư vấn cho bệnh Về tỷ suất bệnh nhân cần hóa trị cứu vãn sau nhân một cách hiệu quả sau phẫu thuật cắt tử cung. phẫu thuật cắt tử cung, trong 189 bệnh nhân có TÀI LIỆU THAM KHẢO kết quả GPB TTXL, 47 trường hợp (24.87%) phải 1. Phan Thị Thúy Vân, Võ Minh Tuấn, Võ Thanh áp dụng hóa trị cứu vãn để đạt lui bệnh, bao gồm Nhân, Nguyễn Thị Hiền (2021), "Tỷ suất tân những bệnh nhân trong cả 2 nhóm theo dõi và sinh nguyên bào nuôi và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân thai trứng lớn tuổi tại bệnh viện Từ Dũ". hóa trị hỗ trợ sau phẫu thuật. Tỷ lệ này thấp hơn Tạp chí Y học Việt Nam, 503 (1), pp. 288-293. so với nghiên cứu của Giorgione (28.57%) và 2. Rim Batti, Amina Mokrani, Haifa Rachdi, Clark (48%) [4],[5], cao hơn nghiên cứu của các Henda Raies, Omar Touhami, et al. (2019), tác giả Phan Thị Thúy Vân (12.15%), Bolze "Gestational trophoblastic neoplasia: experience at Salah Azaiez Institute". The Pan African medical (17.57%), Feng FZ (9%)[3],[1] . Lý giải cho sự journal, 33, pp. 121-121. khác biệt này có thể do nghiên cứu của chúng tôi 3. Pierre-Adrien Bolze, Mélodie Mathe, Touria nhận cả những bệnh nhân nguy cơ cao, giai đoạn Hajri, Benoit You, Yohann Dabi, et al. (2018), tiến xa, trước phẫu thuật tỷ lệ hóa trị còn thấp. "First-line hysterectomy for women with low-risk Hạn chế của nghiên cứu: đây là nghiên cứu non-metastatic gestational trophoblastic neoplasia no longer wishing to conceive". Gynecologic đoàn hệ hồi cứu nên lệ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ Oncology, 150 (2), pp. 282-287. bệnh án nên khó tránh khỏi sai lệch, thiếu sót 4. R. M. Clark, N. S. Nevadunsky, S. Ghosh, D. P. thông tin. Một số biến được đánh giá mang tính Goldstein, R. S. Berkowitz (2010), "The chủ quan phụ thuộc vào bệnh nhân và đánh giá evolving role of hysterectomy in gestational trophoblastic neoplasia at the New England của bác sĩ lâm sàng như điều trị sau phẫu thuật. Trophoblastic Disease Center". J Reprod Med, 55 Có nhiều trường hợp bệnh nhân đến vì TSNBNTK (5-6), pp. 194-8. được phẫu thuật, chấp nhận theo dõi, tuy nhiên 5. V. Giorgione, A. Bergamini, R. Cioffi, F. Pella, bệnh nhân bỏ theo dõi sau đó, hoặc các trường E. Rabaiotti, et al. (2017), "Role of Surgery in the Management of Hydatidiform Mole in Elderly hợp giá trị nồng độ β-hCG chỉ về âm tính 1 lần Patients: A Single-Center Clinical Experience". Int J duy nhất sau đó bỏ theo dõi đều được loại ra khỏi Gynecol Cancer, 27 (3), pp. 550-553. nghiên cứu, cụ thể là 36 bệnh nhân, điều này có 6. H. Y. S. Ngan, M. J. Seckl, R. S. Berkowitz, Y. thể làm ảnh hưởng đến tính đại diện mẫu. Xiang, F. Golfier, et al. (2021), "Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: Tính ứng dụng của nghiên cứu: xác định 2021 update". Int J Gynaecol Obstet, 155 Suppl 1, tỷ suất bệnh nhân phải hóa trị cứu vãn và yếu tố pp. 86-93. liên quan. Từ đó tư vấn cho bệnh nhân để có sự 7. P. Zhao, Y. Lu, W. Huang, B. Tong, W. Lu phối hợp điều trị và theo dõi chặt chẽ giữa thầy (2019), "Total hysterectomy versus uterine 99

vietnam medical journal n02 - SEPTEMBER - 2022 evacuation for preventing post-molar gestational 8. Vo Minh Tuan, Phan Nguyen Nhat Le (2019), trophoblastic neoplasia in patients who are at least "First Line Mono-Chemotherapy using Methotrexate 40 years old: a systematic review and meta- in Post-Molar Patients with Gestational analysis". BMC Cancer, 19 (1), pp. 13. Trophoblastic Neoplasia". Gynecol Reprod Health, 3 (2), pp. 1-5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ TRẺ TUỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN Vũ Đình Giáp1, Lê Hồng Quang2, Đoàn Thị Hồng Nhật3, Nguyễn Ngọc Tú4, Nguyễn Khắc Tiến5 TÓM TẮT women in many countries. Objectives: To review some clinical and paraclinical characteristics of breast 25 Ung thư vú cho tới nay vẫn còn là một căn bệnh cancer in young women treated at Nghe An Oncology đe dọa nghiêm trọng sức khoẻ cộng đồng, đó không Hospital. Evaluation of breast cancer treatment results những là một bệnh ung thư hay gặp nhất ở phụ nữ in young women at Nghe An Oncology Hospital. mà còn là nguyên nhân chính gây tử vong đối với phụ Patients and methods: 84 female patients, ≤ 40 nữ ở nhiều nước. Mục tiêu: Nhận xét một số đặc years old were diagnosed and treated for breast điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư vú ở phụ cancer at Nghe An. Oncology Hospital from January nữ trẻ điều trị tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đánh 2016 to December 2020. Method: A descriptive and giá kết quả điều trị ung thư vú ở phụ nữ trẻ tại bệnh analytical study. Results: The mean age was 35 ± viện Ung bướu Nghệ An. Đối tượng và phương 3.5; majority of patients in stage II, accounting for pháp nghiên cứu: 84 người bệnh nữ, ≤40 tuổi được 57.1%; 88% of histopathological cases were invasive chẩn đoán và điều trị ung thư vú tại bệnh viện Ung carcinoma; 88.1% of the patients were hormone Bướu Nghệ An từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020. receptor positive, in which ER positive and PR positive Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả phân were 63% and 77.8%, respectively; 66.7% of patients tích. Kết quả: Độ tuổi trung bình là 35 ± 3,5; đa số were HER2 positive; 96.3% had surgery; 100% of bệnh nhân ở giai đoạn II, chiếm 57,1%; 88% các patients received chemotherapy; 80.2% endocrine trường hợp có giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô thể treatment; 68.2% treated with drug oophorectomy; xâm nhập; 88,1% người bệnh có thụ thể nội tiết overall 5-year survival rate was 91%; median overall dương tính, trong đó ER dương tính và PR dương tính survival was 51.7 months; the 5-year disease-free lần lượt là 63% và 77,8%; 66,7% người bệnh có HER2 survival ratewas 80%; the mean disease-free survival dương tính; 96,3% được phẫu thuật; 100% các bệnh time was 47 months; 9.9% had a recurrence of the nhân đều được điều trị hóa chất; 80,2% điều trị nội disease. tiết; 68,2% điều trị cắt buồng trứng bằng thuốc; tỉ lệ Keyword: Breast cancer. sống thêm 5 năm toàn bộ là 91%; thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 51,7 tháng; tỉ lệ sống thêm I. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 năm không bệnh là 80%; thời gian sống thêm không bệnh trung bình là 47 tháng; 9,9% xuất hiện tái phát Ung thư vú cho tới nay vẫn còn là một căn bệnh. bệnh đe dọa nghiêm trọng sức khoẻ cộng đồng. Từ khóa: Ung thư vú Theo số liệu của GLOBOCAN 2020, trên thế giới có 226.419 trường hợp ung thư vú mới được SUMMARY chẩn đoán, chiếm 24,5% trong tổng số các loại ASSESSMENT OF THE RESULTS OF ung thư ở nữ giới. Tại Việt Nam, theo TREATMENT OF BREAST CANCER IN YOUNG GLOBOCAN 2020 có 21.555 trường hợp ung thư WOMEN AT NGHE AN ONCOLOGY HOSPITAL vú mới được chẩn đoán, chiếm tỉ lệ cao nhất Breast cancer remains a serious public health trong tất cả các loại ung thư ở nữ giới [1]. threat to this day. It is not only the most common cancer in women, but also a major cause of death for Điều trị UTV là điều trị đa mô thức phối hợp giữa các phương pháp điều trị tại chỗ, tại vùng (phẫu thuật, xạ trị) và điều trị toàn thân (hóa 1,4,5 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. chất, nội tiết, điều trị đích, miễn dịch). UTV ở 2Bệnh viện K 3Trường đại học Y Vinh phụ nữ trẻ có một số đặc điểm khác biệt về lâm sàng, mô bệnh học so với nhóm phụ nữ lớn tuổi Chịu trách nhiệm chính: Vũ Đình Giáp hơn. UTV tuổi trẻ có những đặc tính sinh học Email: Bsgiap84@gmail.com xâm lấn hơn như khối u có chỉ số tăng sinh cao, Ngày nhận bài: 12.7.2022 tỉ lệ cao xâm lấn mạch bạch huyết, u có xu Ngày phản biện khoa học: 25.8.2022 Ngày duyệt bài: 9.9.2022 hướng kém biệt hóa, tỉ lệ thụ thể nội tiết dương 100

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY