MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng tại Bệnh viện K

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng tại Bệnh viện K
  • Mã tin: 1834
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng tại Bệnh viện K trình bày đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng của ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng tại Bệnh viện K

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO SÁNG BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN K Vũ Văn Tiến1, Phùng Thị Huyền2, Lê Thị Yến2, Nguyễn Thị Hòa2 TÓM TẮT diameter was 110mm. The rate of sensitive disease to adjuvant chemotherapy was 65,5%, response rate for 59 Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm stages I, II, and III was 100%, 83,3%, and 33,3%, sàng, kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng của respectively. Median survival was not reached for ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng. Đối tượng stage I and II patients, median survival was 11 và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi months for stage III. The staging of disease was the cứu kết hợp với tiến cứu. Bệnh nhân (BN) được chẩn main prognostic factor. Conclusion: Ovarian clear cell đoán ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng giai carcinoma shows distinct features compared to other đoạn I-III từ 1/2015 đến 6/2021 tại bệnh viện K được epithelial ovarian cancers. The majority of patients ghi nhận các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, with early stage had excellent survival but patients phương pháp điều trị, đánh giá thời gian sống thêm và with advanced stage had a poor prognosis. các yếu tố liên quan. Kết quả: Nghiên cứu thực hiện Keywords: Ovarian clear cell carcinoma trên 29 bệnh nhân. Tuổi trung vị của BN là 56 tuổi; triệu chứng cơ năng thường gặp là đau tức bụng hạ vị I. ĐẶT VẤN ĐỀ (93,1%), triệu chứng thực thể hay gặp nhất là cổ chướng (27,6%), chủ yếu u một bên (93,1%), kích Ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng thước u trung vị là 110mm. Tỷ lệ bệnh nhân nhảy cảm (UTBMTBSBT) thuộc ung thư biểu mô (UTBM) với hóa chất bổ trợ nói chung là 65,5%, tỷ lệ giai đoạn tuýp 1, chiếm xấp xỉ 5% ung thư biểu mô buồng I, II và III lần lượt là 100%, 83,3% và 33,3%. Thời trứng, tỷ lệ này cao hơn ở quần thể người châu gian sống thêm trung vị BN giai đoạn I, II chưa đạt Á1–3 . Ung thư biểu mô tế bào sáng thường có được, giai đoạn III là 11 tháng. Giai đoạn bệnh là yếu nguồn gốc biểu mô buồng trứng, tiến triển chậm, tố chính liên quan đến tiên lượng bệnh. Kết luận: Ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng có một số phát triển đến kích thước lớn trong khi vẫn khu đặc điểm lâm sàng đặc trưng khác với các thể ung thư trú tại buồng trứng, hay phát hiện ở giai đoạn biểu mô khác. BN giai đoạn sớm đạt hiệu quả tốt sau sớm3,4. Một số đặc điểm đặc trưng được ghi phẫu thuật và hóa chất bổ trợ, BN phát hiện giai đoạn nhận: Đa số biểu hiện một bên, bệnh nhân hay muộn có tiên lượng xấu. có tiền sử lạc nội mạc tử cung, tỷ lệ biểu hiện Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng huyết khối, tăng canxi máu cao hơn thể giải phẫu bệnh khác4. Khi phát hiện bệnh giai đoạn SUMMARY muộn, tỷ lệ đáp ứng với hóa chất kém nên tiên CLINICAL AND LABORATORY lượng giai đoạn này thường xấu2. Phác đồ điều CHARACTERISTICS, RESULT OF trị chuẩn với bệnh nhân giai đoạn I-III tương tự TREATMENT, AND PROGNOSTIC FACTORS các thể ung thư biểu mô là phẫu thuật công phá OF OVARIAN CLEAR CELL CARCINOMA u tối đa phối hợp hóa chất bổ trợ. Được coi là Aims: To identify the clinical characteristics, the thể giải phẫu bệnh nguy cơ cao nên chỉ định hóa laboratory characteristics, the result of treatment, and chất bổ trợ nói chung được áp dụng cho tất cả the prognostic factors of ovarian clear cell carcinoma. các giai đoạn bệnh, bao gồm từ giai đoạn IA5. Patients and methods: A retrospective combined prospective study. The patient diagnosed at Vietnam Tại Việt Nam hiện có ít nghiên cứu đầy đủ và chi National Cancer Hospital, from January 2015 to June tiết về ung thư biểu mô tế bào sáng buồng 2021 recorded clinical characteristics, laboratory trứng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề characteristics, treatment methods and overall tài này với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm survival, and prognostic factors. Results: The median sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và một số age at diagnosis was 56. The main presenting symptom was pelvic pain (91,3%), the main yếu tố tiên lượng của nhóm bệnh nhân ung thư presenting sign was ascites (27,6%), most tumors biểu mô tế bào sáng buồng trứng giai đoạn I-III were unilateral (93,1%), and their median largest được điều trị tại bệnh viện K từ 1/2015 đến 6/2021. 1Trường đại học Y Hà Nội II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2Bệnh viện K 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng Chịu trách nhiệm chính: Vũ Văn Tiến nghiên cứu là 29 BN ung thư biểu mô tế bào Email: vutien5429@gmail.com sáng buồng trứng đủ các tiêu chuẩn sau: Ngày nhận bài: 27.6.2022 Tiêu chuẩn lựa chọn: Ngày phản biện khoa học: 2.8.2022 - Được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào sáng Ngày duyệt bài: 12.8.2022 248

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 buồng trứng bằng mô bệnh học giai đoạn I-III. ❖ Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh - Được phẫu thuật triệt căn: Cắt tử cung toàn ➢ Kích thước u. Kích thước u trung vị bộ, hai phần phụ, mạc nối lớn, công phá u tối đa. 96mm, u nhỏ nhất là 30mm, u lớn nhất 170mm. - Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, ➢ Vị trí u. BN có u một bên là 93,1%, u hai thận, tủy xương, tim mạch bình thường trước bên 6,9%. điều trị. ➢ Đặc điểm u trên siêu âm: - Được điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ Bảng 2: Đặc điểm u trên siêu âm: Paclitaxel – Carboplatin chu kỳ 3 tuần ít nhất 3 N Tỷ lệ(%) chu kỳ hoặc chu kỳ tuần ít nhất 9 chu kỳ. Tính chất u buồng trứng trên siêu âm - Không mắc các bệnh khác có nguy cơ tử Nang 7 24,1 vong trong thời gian gần. Đặc 4 13,8 - Hồ sơ theo dõi và thông tin đầy đủ. Hỗn hợp 18 62,1 Tiêu chuẩn loại trừ: Dấu hiệu gợi ý ác tính trên siêu âm - UTBMBT loại hỗ hợp có thành phần tế bào sáng Vách không đều 19 65,5 - UTBMTBSBT tái phát, di căn. Nụ sùi trong u 11 37,9 - BN mắc các ung thư khác phối hợp. Xâm lấn xung quanh 1 3,4 - BN bỏ điều trị, mất thông tin sau điều trị. Dịch ổ bụng 11 37,9 2.2. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K Nhận xét: Đa số u có thành phần hỗn hợp 2.3. Thời gian: 1/2015 – 6/2021. (62,1%). Dấu hiệu gợi ý ác tính trên siêu âm hay 2.4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên gặp nhất là vách không đều (65,5%) và nụ sùi cứu mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu trong u (37,9%). 2.5. Xử lý số liệu: Số liệu thu thập được mã ❖ Đặc điểm chất chỉ điểm ung thư hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 Nồng độ CA 125 huyết thanh trước điều trị trung vị là 192U/mL. Thấp nhất là 18 U/ml, cao III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU nhất là 5024 U/mL. Chúng tôi thu thập được 29 BN đủ tiêu chuẩn ❖ Đặc điểm giai đoạn bệnh nghiên cứu. Kết quả thu được như sau: ❖ Tuổi và tình trạng kinh nguyệt Tuổi trung vị của BN 56 tuổi, cao nhất là 67 tuổi, thấp nhất là 20 tuổi. Tỷ lệ BN mãn kinh là 62,1% và chưa mãn kinh là 37,9%. ❖ Đặc điểm lâm sàng Bảng 1: Đặc điểm lâm sàng N Tỷ lệ(%) Triệu trứng cơ năng (n=29) Đau tức bụng hạ vị 27 93,1 Bụng to ra 6 20,7 Nhận xét: BN giai đoạn I chiếm 17,2%, giai Tự sờ thấy u 0 0 đoạn II chiếm 41,4%, giai đoạn III chiếm 41,4%. Ra máu âm đạo bất thường 8 27,6 ❖ Phương pháp điều trị Rối loạn tiểu tiện 5 17,2 ➢ Phẫu thuật. Tất cả BN được phẫu thuật Gầy sút cân 9 31,0 triệt căn bao gồm cắt tử cung toàn bộ, 2 phần Táo bón 1 3,4 phụ, mạc nối lớn và công phá u tối đa. Phẫu Tình cờ phát hiện 2 6,8 thuật có vét hạch chiếm 17,2%. Tỷ lệ bệnh nhân Triệu chứng thực thể (n=29) sau phẫu thuật công phá u tối đa đạt được u tồn Sờ thấy u qua thành bụng 3 10,3 dư trên đại thể

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 bộ và thời gian sống thêm không tái phát trung bình là 24,5 ± 18,6 tháng và 22,9 ± 19,2 tháng. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 1 năm và 2 năm lần lượt là 62,1% và 41,4%; thời gian sống thêm không tiến triển 1 năm và 2 năm lần lượt là 58,6% và 34,5%. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ giai đoạn I, II chưa đạt được, giai đoạn III là 11 tháng. ❖ Một số yếu tố tiên lượng Bàng 3: Thời gian sống thêm toàn bộ và một số yếu tố tiên lượng Yếu tố tiên lượng OS 1 năm (%) P OS 2 năm (%) P

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 chiến 41,4%. Đối chiếu với các nghiên cứu tác được, giai đoạn III là 11 tháng so với tác giả Hee giả nước ngoài, tỷ lệ chủ yếu phát hiện giai đoạn Yeon Lee giai đoạn III là 48,7 tháng, tác giả I trong tổng số BN giai đoạn I-IV, nghiên cứu Behbakht giai đoạn III/IV là 22 tháng, kết quả của tác giả F Pozzati là 60,5%, tác giả Hee Yeon trên thấp hơn nhiều so với các tác giả nước Lee là 63,6%5,6. Tỷ lệ BN giai đoạn I thấp hơn ngoài do nghiên cứu cỡ mẫu nhỏ, thời gian theo các tác giả nước ngoài có thể giải thích do BN dõi chưa đủ dài4,5. Việt Nam thường tới khám muộn, khi triệu chứng Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành phân lâm sàng rầm rộ. tích mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng Điều trị ung thư biểu mô buồng trứng tế bào ảnh hưởng đến thời gian sống thêm toàn bộ và sáng tương tự điều trị ung thư biểu mô buồng không bệnh 1 năm và 2 năm. Tỷ lệ bệnh nhân có trứng nói chung, phác đồ điều trị chuẩn là phẫu thời gian sống thêm toàn bộ 1 năm và 2 năm giai thuật công phá u tối đa và hóa chất bổ trợ sau đoan I-II là 88,2% và 58,8%, giai đoạn III là phẫu thuật. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất 25,0% và 16,7% (p = 0,001 và p = 0,028). Tỷ lệ cả BN đều được phẫu thuật công phá u tối đa và bệnh nhân có thời gian sống thêm toàn bộ 2 điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ Paclitaxel – năm ở nhóm bệnh nhân có CA-125 huyết tương Carboplatin. Trong đó, 17,2% BN có vét hạch do < 500 U/mL và ≥500 U/mL là 52,4% và 12,5% nghi ngờ hạch ác tính trên CLS trước mổ hoặc (p = 0,006). Tỷ lê bệnh nhân có thời gian sống đánh giá trong mổ. Về hóa chất bổ trợ, 28 BN thêm không tái phát 1 năm và 2 năm giai đoạn I- điều trị 3-8 chu kỳ phác đồ chu kỳ 3 tuần, 1 BN II là 88,2% và 52,9%, giai đoạn III là 16,7% và điều trị phác đồ theo tuần, số chu kỳ phụ thuộc 8,3% (p < 0,001 và p = 0,019). Tỷ lê bệnh nhân vào thể trạng, giai đoạn và đáp ứng của bệnh. có thời gian sống thêm không tái phát 1 năm ở Hầu hết BN được điều trị 6 chu kỳ, có 3 BN giai nhóm bệnh nhân có CA-125 huyết tương < 500 đoạn IIIC được điều trị 8 chu kỳ, các BN khác U/mL và ≥500 U/mL là 71,4% và 25,0% (p = không điều trị đủ 6 chu kỳ do bệnh tiến triển, thể 0,033). Kết quả trên tương tự với kết quả các tác trạng yếu. Trong 3 BN được điều tri 8 chu kỳ, có giả nước ngoài cho thấy giai đoạn là yếu tố quan 2 BN tại thời điểm thu thập số liệu chưa tái phát, trọng trong tiên lượng bệnh, CA-125 huyết thanh thời gian sống thêm không tiến triển là 48 và 31 trước điều trị có thể là yếu tố tham khảo trong tháng, một BN thời gian sống thêm không tiến tiên lượng bệnh10. triển và toàn bộ là 15 tháng và 29 tháng. Tuy cỡ mẫu không lớn nhưng kết quả trên cho thấy với V. KẾT LUẬN bệnh nhân giai đoạn IIIC, điều trị 8 chu kỳ vẫn Nghiên cứu trên 29 BN ung thư biểu mô tế cho thấy có hiệu quả khả quan và là lựa chọn có bào sáng buồng trứng tại bệnh viện K trong thể cân nhắc với các bác sĩ lâm sàng. Nghiên cứu khoảng thời gian từ 1/2015 đến 6/2021, chúng của Su-Jin Baek cũng cho thấy với các bệnh tôi rút ra một số kết luận sau đây: nhân giai đoạn IIIC, điều trị hóa chất bổ trợ >6 - Tuổi trung vị của BN là 56; thường gặp hơn chu kỳ có thời gian sống thêm không bệnh và ở phụ nữ mãn kinh (62,1%). Các triệu chứng toàn bộ cao hơn, tuy nhiên kết quả này chưa có thường gặp: đau tức bụng hạ vị (93,1%), gầy ý nghĩa thống kê7. Tỷ lệ bệnh nhân nhạy cảm sút cân (31,0%), cổ chướng (27,6%). Kích thước hóa chất bổ trợ là 65,5%, giai đoạn I, II và III u trung vị là 110mm (30mm – 170mm). Hầu hết lần lượt là 100%, 83,3%, và 33,3%. Tỷ lệ bệnh u một bên (93,1%). Dấu hiệu ác tính hay gặp nhân nhạy cảm hóa chất bổ trợ giai đoạn III nhất trên siêu âm là vách u không đều (65,5%). tương tự kết quả của tác giả Haosha Tang (giai Nồng độ CA-125 huyết thanh trước điều trị trung đoạn III) là 37,9% và Dimitrios Pectaside (giai vị là 192 U/mL. Phần lớn bệnh nhân phát hiện đoạn III-IV) là 45% thấp hơn nhiều so với thể giai đoạn II-III cùng chiếm 41,4%. thanh dịch độ cao 8,9 - Tất cả BN được điều trị phẫu thuật triệt căn, ❖ Kết quả điều trị. Thời gian theo dõi công phá u tối đa và hóa chất bổ trợ phác đồ trung bình các BN trong nghiên cứu của chúng paclitaxel – carboplatin. Tỷ lệ bệnh nhân nhạy tôi là 33,0 tháng, thời gian sống thêm toàn bộ và cảm hóa chất bổ trợ là 65,5%, giai đoạn I, II và không tiến triển trung bình là 24,5 ± 18,6 tháng III lần lượt là là 100%, 83,3% và 33,3%. Thời và 22,9 ± 19,2 tháng. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 1 gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm năm và 2 năm lần lượt là 62,1% và 41,4%; thời không tái phát trung bình là 24,5 ± 18,6 tháng gian sống thêm không tiến triển 1 năm và 2 năm và 22,9 ± 19,2 tháng. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 1 lần lượt là 58,6% và 34,5%. Thời gian sống năm và 2 năm lần lượt là 62,1% và 41,4%; tỷ lệ thêm toàn bộ trung vị giai đoạn I, II chưa đạt sống thêm không tái phát 1 năm và 2 năm lần 251

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 lượt là 58,6% và 34,5%. Thời gian sống thêm Clinical Characteristics of Clear Cell Ovarian toàn bộ trung vị giai đoạn I, II chưa đạt được, Cancer: A Retrospective Multicenter Experience of 308 Patients in South Korea. Cancer Res Treat, giai đoạn III là 11 tháng. Giai đoạn bệnh yếu tố 52(1):277-283. quan trọng trong tiên lượng bệnh, giai đoạn III 6. Pozzati F, Moro F, Pasciuto T, et al (2018). có đáp ứng kém hóa chất và tiên lượng xấu. Imaging in gynecological disease (14): clinical and ultrasound characteristics of ovarian clear cell TÀI LIỆU THAM KHẢO carcinoma. Ultrasound Obstet Gynecol, 52(6):792-800. 1. Fujiwara K, Shintani D, Nishikawa T (2016). 7. Baek SJ, Park JY, Kim DY, et al (2008). Stage Clear-cell carcinoma of the ovary. Ann Oncol,27 IIIC epithelial ovarian cancer classified solely by Suppl 1:i50-i52. lymph node metastasis has a more favorable 2. Chan JK, Teoh D, Hu JM, Shin JY, Osann K, prognosis than other types of stage IIIC epithelial Kapp DS (2008). Do clear cell ovarian ovarian cancer. J Gynecol Oncol, 19(4):223-228. carcinomas have poorer prognosis compared to 8. Tang H, Liu Y, Wang X, et al (2018). Clear cell other epithelial cell types? A study of 1411 clear carcinoma of the ovary: Clinicopathologic features cell ovarian cancers. Gynecol Oncol,109(3):370-376. and outcomes in a Chinese cohort. Medicine 3. Kurman RJ, Shih IM (2010). The Origin and (Baltimore), 97(21):e10881. Pathogenesis of Epithelial Ovarian Cancer- a 9. Pectasides D, Fountzilas G, Aravantinos G, et Proposed Unifying Theory. Am J Surg Pathol, al (2006). Advanced stage clear-cell epithelial 34(3):433-443. ovarian cancer: the Hellenic Cooperative Oncology 4. Behbakht K, Randall TC, Benjamin I, Morgan Group experience. Gynecol Oncol, 102(2):285-291. MA, King S, Rubin SC (1998). Clinical 10. Cooper BC, Sood AK, Davis CS, et characteristics of clear cell carcinoma of the ovary. al(2002). Preoperative CA 125 levels: an Gynecol Oncol, 70(2):255-258. independent prognostic factor for epithelial ovarian 5. Lee HY, Hong JH, Byun JH, et al (2020). cancer. Obstet Gynecol, 100(1):59-64. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bùi Xuân Trường1, Nguyễn Duy Thắng1,2 , Đoàn Quốc Hưng1 TÓM TẮT Viết tắt: PTNSLN: phẫu thuật nội soi lồng ngực, TDMP: tràn dịch màng phổi, BN: bệnh nhân 60 Phẫu thuật nội soi lồng ngực (PTNSLN) được áp dụng cho các bệnh nhân (BN) tràn dịch màng phổi SUMMARY (TDMP) dịch tiết, chưa chẩn đoán được nguyên nhân bằng các phương pháp khác tại bệnh viện Đại Học Y THE RESULT OF VIDEO-ASSISTED Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện theo phương THORACOSCOPIC SURGERY FOR pháp mô tả cắt ngang gồm 47 BN được phẫu thuật từ DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PLEURAL tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021. Các BN EFFUSION WITH UNKNOWN CAUSE AT trong nghiên cứu có độ tuổi trung bình là 51, nguyên nhân chính là Lao phổi có 28 trường hợp chiếm 60%, HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL các nguyên nhân khác bao gồm viêm, ung thư chiếm Video-assisted thoracoscopic surgerry is applied to tỷ lệ lần lượt là 25% và 15%. Tất cả các BN đều tìm ra patients with exudative pleural effusion, whose cause được nguyên nhân, hút hết dịch màng phổi, bóp nở has not been diagnosed by other methods at Hanoi phổi, đặt dẫn lưu màng phổi và có 80% được phối hợp Medical University Hospital. The study was carried out các phương pháp điều trị khác như bơm betadin đặc by cross-sectional descriptive method including 47 10% cho 10 BN, gỡ dính màng phổi cho 38/47 BN, patients operated from August 2018 to December 2021. phá vách ngăn fibrin 7/47 BN và 4 BN được lấy bỏ ổ The patients in the study had an average age of 51 cặn màng phổi. years, the main cause was Pulmonary TB, there are 28 Từ khóa: Tràn dịch màng phổi dịch tiết, phẫu cases, accounting for 60%, other causes include thuật nội soi lồng ngực, gỡ dính màng phổi, lấy ổ cặn inflammation, cancer accounted for 25% and 15% màng phổi. respectively. All patients found the cause, drained the pleural fluid, expanded the lung, placed a pleural drainage, and 80% were combined with other 1Trường Đại Học Y Hà Nội treatment methods such as 10% concentrated betadine 2Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội pump for 10 patients, pleural adhesion was removed for Chịu trách nhiệm chính: Đoàn Quốc Hưng 38/47 patients, fibrin septum was broken in 7/47 patients and 4 patients were pleural peel surgery. Email: hung.doanquoc@hmu.edu.vn Keywords: exudative pleural effusion, video- Ngày nhận bài: 28.6.2022 assisted thoracoscopic surgerry, pleural adhesion Ngày phản biện khoa học: 4.8.2022 removal, pleural peel surgery. Ngày duyệt bài: 15.8.2022 252

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-va-ket-qua-dieu-tri-ung-thu-bieu-mo-te-bao-sang-buong-trung-tai-benh-2558971.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY