MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm nồng độ CA-125, beta-hCG và progesterone huyết thanh trong thai lạc chỗ

Đặc điểm nồng độ CA-125, beta-hCG và progesterone huyết thanh trong thai lạc chỗ
  • Mã tin: 1630
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày khảo sát giá trị CA-125, β-hCG và progesterone huyết thanh trong các trường hợp thai lạc chỗ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng trên 42 trường hợp thai lạc và 42 trường hợp thai trong tử cung được quản lý tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ 05/2019 đến 05/2020. Chẩn đoán xác định thai lạc chỗ dựa vào kết quả phẫu thuật và giải phẫu bệnh.

Nội dung Text: Đặc điểm nồng độ CA-125, beta-hCG và progesterone huyết thanh trong thai lạc chỗ

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA Đặc điểm nồng độ CA-125, beta-hCG và progesterone huyết thanh trong thai lạc chỗ Trần Thị Ngọc Bích, Cao Ngọc Thành Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế doi:10.46755/vjog.2021.3.1253 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Trần Thị Ngọc Bích: ttnbich@huemed-univ.edu.vn. Nhận bài (received): 20/8/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/10/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát giá trị CA-125, β-hCG và progesterone huyết thanh trong các trường hợp thai lạc chỗ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng trên 42 trường hợp thai lạc và 42 trường hợp thai trong tử cung được quản lý tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ 05/2019 đến 05/2020. Chẩn đoán xác định thai lạc chỗ dựa vào kết quả phẫu thuật và giải phẫu bệnh. Nhóm chứng là các trường hợp đơn thai phát triển bình thường trong tử cung, tương đồng tuổi thai. Nồng độ CA-125 và β-hCG, progesterone huyết thanh khảo sát theo các nhóm tuổi thai, < 6 tuần, 6 - 7 tuần, và ≥ 8 tuần. Kết quả: Nồng độ CA-125 ở nhóm thai lạc chổ là 23,8 U/ml (11,6 - 59,4), thấp hơn nhóm thai trong tử cung 70,1 U/ml (35,0 - 146,0), p < 0,001. Nồng độ β-hCG và progesterone ở nhóm thai lạc chỗ thứ tự là 2570,0 mUI/ml (42,8 - 94579,0) và 9,1 ng/ml (0,7 - 29,8), các giá trị này đều thấp hơn so với nhóm thai trong tử cung, tương ứng là 18357,5 mIU/ml (4622,0 - 157985,0) và 26,7 ng/ml (20,4 - 37,1), p < 0,001. Ở nhóm thai lạc chổ, nồng độ CA-125 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo tuổi thai, ở nhóm < 6 tuần, 6 - 7 tuần và nhóm ≥ 8 tuần tương ứng là 23,2 U/ml (11,6 - 59,4), 23,6 U/ml (15,9 - 48,9) và 23,3 U/ml (20,5 - 32,8), p = 0,08. Trong khi đó, ở nhóm thai phát triển trong tử cung, nồng độ CA-125 tăng dần theo tuổi thai, nhóm < 6 tuần, 6 - 7 tuần và nhóm ≥ 8 tuần tương ứng 59,1 U/ml (35,0 - 83,3), 81,4 U/ml (75,7 - 90,1) và 101,1 U/ml (91,4 - 146,0), p = 0,02. Kết luận: Nồng độ CA-125 và β-hCG, progesterone thấp hơn trong thai lạc chỗ so với thai trong tử cung. Giá trị CA-125 thay đổi không đáng kể theo tuổi thai trong nhóm thai lạc chỗ. Từ khóa: thai lạc chỗ, CA-125, β-hCG, progesterone Characterization of serum CA-125, beta-hCG and progesterone levels in ectopic pregnancy Tran Thi Ngoc Bich, Cao Ngoc Thanh Department of Obstetrics and Gynecology, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Abstract Objective: To study the level changes of CA-125, β-hCG and progesterone in the cases of ectopic pregnancy. Materials and methods: A case-control study on 42 cases of ectopic pregnancy and 42 cases of intrauterine pregnancy managed at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital from May 2019 to May 2020. Diagnosis of ectopic pregnancy is based on the results of surgery and pathology. The control group was the cases of singleton fetuses developing normally in the uterus, similar in gestational age. Investigate serum CA-125 and β-hCG and progesterone levels by gestational age, < 6 weeks, 6 - 7 weeks, and ≥ 8 weeks of pregnancy. Results: The levels of CA-125 in the ectopic pregnancy group was 23.8 U/ml (11.6 - 59.4), lower than the intrauterine pregnancy group (70.1 U/ml (35.0 - 146.0). 0), p < 0.001. The levels of β-hCG and progesterone in the ectopic pregnancy group were 2570.0 mUI/ml (42.8 - 94579.0) and 9.1 ng/ml (0.7 - 29.8), respectively, which were lower than those in the intrauterine group, 18357.5 mUI/ml (4622.0 - 157985.0) and 26.7 ng/ml (20.4 - 37.1), respectively, p < 0.001. In the group of ectopic pregnancy, the change in CA-125 levels did not have a statistically significant difference according to gestational age, in the group < 6 weeks, 6-7 weeks and the group ≥ 8 weeks, 23.2 U/ ml (11.6 - 59.4), 23.6 U/ml (15.9 - 48.9), 23.3 U/ml (20.5 - 32.8), respectively, p = 0.08. Meanwhile, in the group of intrauterine pregnancy, the levels of CA-125 gradually increased with gestational age, group < 6 weeks, 6 - 7 weeks and group ≥ 8 weeks were 59.1 U/ml (35.0 - 83.3), 81.4 U/ml (75.7 - 90.1), 101.1 U/ml (91.4 - 146.0) respectively. Conclusion: The levels of CA-125 and β-hCG, progesterone were lower in ectopic pregnancy than intrauterine pregnancy. CA-125 values do ​​ not change significantly with gestational age in ectopic pregnancy. Keyword: Ectopic pregnancy, CA-125, β-hCG, progesterone. 26 Trần Thị Ngọc Bích và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):26-30. doi:10.46755/vjog.2021.3.1253

1. ĐẶT VẤN ĐỀ chúng tôi thực hiện nghiên cứu giá trị CA-125, β-hCG Thai lạc chỗ là tình trạng trứng được thụ tinh làm và progesterone huyết thanh trong thai lạc chỗ với mục tổ ngoài buồng tử cung. Đây là bệnh lý phổ biến trong tiêu khảo sát giá trị CA-125, β-hCG và progesterone cấp cứu sản khoa, là nguyên nhân hàng đầu liên quan huyết thanh trong các trường hợp thai lạc chỗ. đến tử vong mẹ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Tỷ lệ thai lạc chỗ xảy ra ở 1 - 2% số trường hợp mang thai ở các nước 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phát triển, tỷ lệ này cao hơn nhiều ở các nước đang phát 2.1. Đối tượng nghiên cứu triển [1]. Các trường hợp được chẩn đoán thai lạc chỗ điều trị Biểu hiện lâm sàng thai lạc chỗ tương đối không phẫu thuật tại Khoa Phụ sản - Bệnh viện Trường Đại học điển hình trong giai đoạn sớm, khi chưa có biến chứng. Y Dược Huế trong thời gian 5/2019 - 5/2020. Những triệu chứng lâm sàng như đau bụng hay ra máu Tiêu chuẩn chọn: âm đạo có thể chồng lấp với các triệu chứng gặp trong Nhóm bệnh: Thai lạc chỗ chẩn đoán xác định dựa thai trong tử cung kèm dọa sẩy thai, gây khó khăn trong vào các dấu hiệu lâm sàng và siêu âm tử cung phần chẩn đoán và tiên lượng bệnh [2]. Cận lâm sàng đóng phụ đường âm đạo. Điều trị phẫu thuật (mổ nội soi/mổ một vai trò quan trọng trong chẩn đoán sớm thai lạc chỗ. hở) và giải phẫu bệnh sau mổ khẳng định có gai rau và Các thăm dò được sử dụng khá thường quy hiện nay để tế bào nuôi. chẩn đoán thai lạc chỗ là siêu âm vùng chậu với đầu dò Nhóm chứng: Là những thai phụ mang thai trong đường âm đạo và định lượng β-hCG huyết thanh [1], [3]. buồng tử cung, thai sống, đơn thai, có tuổi thai tương Tuy vậy, thực tế chẩn đoán thường bị trì hoãn, một số xét ứng với các trường hợp thai lạc chỗ. nghiệm cần thời gian để theo dõi diễn tiến để tăng độ tin Tiêu chuẩn loại trừ: cậy chẩn đoán, cũng như tốn kém về chi phí và tâm lý Các trường hợp thai ngoài tử cung kết hợp thai trong cho bệnh nhân. Bên cạnh những thăm dò này, tìm thêm buồng tử cung, các trường hợp mang thai lạc chỗ ở vết các chất chỉ điểm sinh hoá có thể phân biệt thai lạc chỗ mổ cũ, các trường hợp mắc các bệnh lý kèm theo có với thai trong buồng tử cung là rất quan trọng. Cho đến tăng CA-125 (kèm khối u buồng trứng, lạc nội mạc tử nay, hơn 20 chất chỉ điểm sinh hóa trong huyết thanh đã cung buồng trứng, viêm phúc mạc... ), những trường hợp được xác định cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán sớm thai đa thai hoặc từ chối tham gia vào nghiên cứu. lạc chỗ và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe [4], [5]. CA- 2.2. Phương pháp nghiên cứu 125 là một glycoprotein, có vai trò quan trọng trong tiên Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh - chứng, chọn lượng và theo dõi điều trị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, nhóm bệnh - chứng theo tỷ lệ 1 : 1, tương đồng tuổi thai. các bằng chứng cho thấy CA-125 cũng tăng trong thời Biến số nghiên cứu định lượng β-hCG, progesterone và CA- kỳ đầu thai nghén, đạt đỉnh vào tuần thứ 10 của thai kỳ 125 huyết thanh ở 2 nhóm trong vòng 24 giờ sau khi nhập [6]. Sự gia tăng này được giải thích là do quá trình xâm viện, bằng máy Cobas 6000 của hãng ROCHE theo nguyên nhập lá nuôi phôi trong quá trình hình thành bánh nhau tắc hóa miễn dịch phát quang tại đơn vị Xét nghiệm trung [7]. Những bất thường trong phát triển lá nuôi phôi trong tâm, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. thai lạc chỗ có tác động đến nồng độ CA-125, là cơ sở để Các trường hợp thai lạc chỗ xử trí bằng phẫu thuật đánh giá vai trò như một chất chỉ điểm thai lạc chỗ. xác định chẩn đoán, nhóm chứng được theo dõi và sàng Trên thế giới đã có một số nghiên cứu phát hiện lọc quý I để loại trừ nhóm thai bất thường có thể tác nồng độ CA-125 trong huyết thanh ở nhóm bệnh nhân động đến nồng độ các xét nghiệm sinh hoá trong lệch thai lạc chỗ thấp hơn đáng kể so với nhóm thai kỳ bội quý I thai kỳ. bình thường, sự chênh lệch này khá tương đồng so với Nồng độ CA-125 và β-hCG, progesterone huyết β-hCG và progesterone như nhiều nghiên cứu trước đó. thanh so sánh giữa 2 nhóm và khảo sát đặc điểm thay Theo nghiên cứu của Meena và cộng sự (2012) trên 40 đổi nồng độ các xét nghiệm theo các nhóm tuổi thai, < 6 trường hợp thai lạc chỗ và 24 trường hợp mang thai bình tuần, 6 - 7 tuần, và ≥ 8 tuần thai kỳ. thường, nồng độ CA125 ở nhóm thai lạc chỗ là 16,51 Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS Version 20.0 và ± 2,39 U/ml và nhóm chứng là 74,25 ± 18,5 U/ml [8]. Excel 2016. Ngoài ra, theo Stephen và cộng sự (2013) nghiên cứu trên 175 thai phụ mang thai trong tử cung bình thường 3. KẾT QUẢ và 26 thai phụ mang thai lạc chỗ, CA125 ở nhóm thai lạc Trong thời gian nghiên cứu, tiếp nhận 42 trường hợp chỗ và nhóm thai trong tử cung bình thường lần lượt là thai lạc chỗ, 42 trường hợp thai thai trong tử cung phát 15 U/ml và 49 U/ml [9]. Xuất phát từ những vấn đề trên, triển bình thường ở quý I. 3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm chung của các nhóm nghiên cứu Đặc điểm Thai lạc chỗ Thai trong tử cung p Tuổi mẹ (năm) 31,4 ± 6,6 (19 – 42) 29,0 ± 5,6 (18 – 48) p = 0,08 Số con 1,1 ± 0,9 (0 – 3) 1,2 ± 1,1 (0 – 4) p = 0,12 Tuổi thai (tuần) 5,9 ± 1,4 (3 – 9) 5,5 ± 1,4 (4 – 9) p = 0,09 Các đặc điểm tuổi mẹ, số con, tuổi thai tương đồng giữa nhóm thai lạc chỗ và thai trong tử cung. Trần Thị Ngọc Bích và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):26-30. doi:10.46755/vjog.2021.3.1253 27

3.2. Nồng độ CA-125, β-hCG và progesterone ở các trường hợp thai lạc chỗ Bảng 2. Nồng CA-125, β-hCG và progesterone Thai lạc chỗ Thai trong tử cung p (Trung vị, IQR) (Trung vị, IQR) CA-125 (U/ml) 23,8 (11,6 – 59,4) 70,1 (35,0 – 146,0) p < 0,001 β-hCG (mIU/ml) 2570,0 (42,8 – 94579,0) 18357,5 (4622,0 – 157985,0) p < 0,001 Progesterone (ng/ml) 9,1 (0,7 – 29,8) 26,6 (20,4 – 37,1) p < 0,001 Nồng độ trung bình CA-125 ở nhóm thai lạc chỗ là 23,8 U/ml, thấp hơn so với nồng độ CA-125 ở nhóm thai trong tử cung bình thường, là 70,1 U/ml, p < 0,001. Các giá trị β-hCG và progesterone ở nhóm thai lạc chỗ thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm thai trong tử cung bình thường, p < 0,001. 3.3. Đặc điểm CA-125, β-hCG, progesterone theo tuổi thai trong thai lạc chỗ Nồng độ (U/ml) < 6 tuần 6 - 7 tuần ≥ 8 tuần Thai lạc chỗ 23,2 (11,6 - 59,4) 23,6 (15,9 - 48,9) 23,3 (20,5 - 32,8) p = 0,08 Thai trong tử cung 59,1 (35,0 - 83,3) 81,4 (75,7 - 90,1) 101,1 (91,4 - 146,0) p = 0,02 Biểu đồ 1. Đặc điểm nồng độ CA-125 diễn biến theo tuổi thai ở nhóm thai lạc chỗ và thai trong tử cung. Ở nhóm thai lạc chỗ, nồng độ trung bình CA-125 huyết thanh không có sự khác biệt ở các nhóm tuổi thai (p = 0,08). Nhóm chứng, nồng độ trung bình CA-125 huyết thanh tăng dần theo tuổi thai, cao nhất ở nhóm thai sau 8 tuần, (p = 0,02). Nồng độ (mUI/ml) < 6 tuần 6 - 7 tuần ≥ 8 tuần Thai lạc chỗ 1143 2956,5 8813,5 p = 0,02 (120,2 – 13691) (42,8 – 28866) (1009 – 94579) Thai trong tử cung 11234 23080 108836,5 p = 0,03 (4622 – 54276) (12178 – 132564) (26241 – 157985) Biểu đồ 2. Đặc điểm nồng độ β-hCG diễn biến theo tuổi thai ở nhóm thai lạc chỗ và thai trong tử cung. 28 Trần Thị Ngọc Bích và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):26-30. doi:10.46755/vjog.2021.3.1253

Nhóm thai lạc chỗ và nhóm chứng đều có nồng độ β-hCG huyết thanh cao nhất ở nhóm tuổi thai sau 8 tuần. Sự khác biệt này giữa các nhóm tuổi thai có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm (p < 0,05). Nồng độ (ng/ml) < 6 tuần 6 - 7 tuần ≥ 8 tuần Thai lạc chỗ 9,6 (0,9 – 25,4) 9,1 (0,7 – 29,8) 4,9 (1,5 – 24,2) p = 0,07 Thai trong tử cung 26,8 (20,4 – 29,1) 30,1 (23,1 – 33,4) 34,5 (27 – 35,7) p = 0,03 Biểu đồ 3. Đặc điểm nồng độ Progesterone diễn biến theo tuổi thai ở nhóm thai lạc chỗ và thai trong tử cung. Trong nhóm thai lạc chỗ, nồng độ progesterone huyết thanh trung bình không có sự khác biệt ở các nhóm tuổi thai (p = 0,07). Nhóm chứng có nồng độ progesterone huyết thanh cao nhất ở nhóm tuổi thai sau 8 tuần, sự khác biệt nồng độ giữa các nhóm tuổi thai có ý nghĩa thống kê (p = 0,03). 4. BÀN LUẬN có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Giá trị β-hCG tương đối Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả trung vị dao động trong một số nghiên cứu, như nghiên cứu của nồng độ CA-125 ở nhóm thai lạc chỗ là 23,8 U/mL (11,6 tác giả Nguyễn Thị Diễm Thư có nồng độ β-hCG trung – 59,4), ở nhóm thai trong tử cung phát triển bình thường bình ở nhóm thai lạc chỗ là 1530,0 mUI/ml [12], nghiên là 70,1 U/mL (35,0 - 146,0). Sự khác biệt về nồng độ CA- cứu của tác giả Trần Minh Thắng là 2535,3 mIU/ml [13]. 125 giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Kết Đặc điểm đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là những quả nồng độ CA-125 trong nghiên cứu của tác giả Mutlu trường hợp được chỉ định phẫu thuật và tuổi thai trung và cộng sự (2016) ở nhóm thai lạc chỗ là 21,1 U/mL, bình trong nghiên cứu của chúng tôi khác so với nghiên ở nhóm thai phát triển trong tử cung là 27,2 U/ml [10]. cứu của các tác giả khác nên có thể liên quan đến nồng Trong nghiên cứu của Meena và cộng sự (2012), nồng độ β-hCG khác biện. Hạn chế trong nghiên cứu chúng độ CA-125 ở nhóm thai lạc chỗ là 16,5 ± 2,4 U/mL và tôi là chỉ đánh giá nồng độ β-hCG ở nhóm thai lạc chỗ nhóm chứng là 74,3 ± 18,5 U/ml [8]. Theo nghiên cứu của được điều trị bằng phẫu thuật. Lựa chọn phương pháp Photjana và cộng sự (2013), nồng độ CA-125 ở nhóm điều trị có thể dựa vào một số yếu tố tiên lượng thành thai lạc chỗ và nhóm thai trong tử cung lần lượt là 24,0 công của phương pháp can thiệp, đặc biệt khi lựa chọn U/ml và 48,4 U/ml [11]. Theo nghiên cứu của Stephen và điều trị nội khoa. Do đó giá trị nồng độ β-hCG, một yếu cộng sự (2013), CA-125 ở nhóm thai lạc chỗ và nhóm tố tiên lượng kết quả điều trị nội khoa, có thể tác động thai trong tử cung lần lượt là 15 U/ml và 49 U/ml [9]. đến kết quả nghiên cứu chúng tôi. Nghiên cứu chúng tôi Sự khác biệt quan sát ở các nghiên cứu trên và nghiên khẳng định đặc điểm chung về giá trị β-hCG được chứng cứu chúng tôi là không đáng kể, có thể do cách chọn minh thấp hơn trong thai lạc chỗ so với nhóm thai trong đối tượng nghiên cứu khác nhau về tuổi thai cũng như tử cung phát triển bình thường ở quý I thai kỳ. Tuy nhiên, các trường hợp có chỉ định phẫu thuật, hoặc bộ kít xét khác biệt kết quả trong các nghiên cứu này phản ánh nghiệm khác nhau. Các yếu tố này có thể đưa đến giá trị thực tế là β-hCG thực hiện nhiều thời điểm có giá trị tiên xét nghiệm khác nhau ở mỗi nghiên cứu. Tuy nhiên, đa lượng thai lạc chỗ hơn so với nồng độ một thời điểm. số các nghiên cứu này đều thống nhất cho thấy giá trị Tương tự, nồng độ progesterone ở nhóm thai lạc CA-125 trong thai lạc chỗ thấp hơn có ý nghĩa thống kê chỗ là 9,1 ng/ml và ở nhóm thai trong tử cung phát triển so với nhóm thai phát triển trong tử cung. bình thường là 26,6 ng/ml, sự khác biệt này có ý nghĩa Theo nghiên cứu chúng tôi, nồng độ β-hCG ở nhóm thống kê với p < 0,001. Kết quả một số nghiên cứu khác thai lạc chỗ là 2570,0 mUI/ml và nhóm thai trong tử cung cũng cho kết quả tương tự như nghiên cứu của Nguyễn là 18357,5 mUI/ml. Sự khác biệt về nồng độ giữa 2 nhóm Thị Diễm Thư có nồng độ progesterone là 5,18 ng/ml ở Trần Thị Ngọc Bích và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):26-30. doi:10.46755/vjog.2021.3.1253 29

nhóm thai lạc chỗ và 18,7 ng/ml ở nhóm thai trong tử Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine; cung [12], trong nghiên cứu của tác giả Trần Minh Thắng 30(7):205-12. là 3,4 ± 3,3 ng/ml ở nhóm thai lạc chỗ và 19,4 ± 4,1ng/ml 2. Madhra M, W.Horne A. (2020). Chapter 39: Ectopic ở nhóm thai trong tử cung [13]. pregnancy. Oxford Textbook of Obstetrics and Để đánh giá diễn biến nồng độ các xét nghiệm sinh Gynaecology, 489-99. hóa trong thai lạc chỗ, chúng tôi phân tích nồng độ CA- 3. ACOG Practice Bulletin No. 191 (2018). Tubal 125 và β-hCG, progesterone theo các phân nhóm tuổi Ectopic Pregnancy. American College of Obstetrics and thai < 6 tuần, 6 - 7 tuần, và ≥ 8 tuần. Theo biểu đồ 1, ở Gynecology, 131: 65-7. nhóm thai lạc chỗ, nồng độ CA-125 thay đổi không có 4. Cartwright J, Duncan WC, Critchley HO, Horne AW. sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo tuổi thai, nhóm (2009). Serum biomarkers of tubal ectopic pregnancy: < 6 tuần, 6 – 7 tuần và nhóm ≥ 8 tuần, tương ứng nồng current candidates and future possibilities Society for độ CA-125 là 23,2 U/ml (11,6 – 59,4), 23,6 U/ml (15,9 – Reproduction and Fertility; 6(1):1-54. 48,9) và 23,3 U/ml (20,5 – 32,8), p = 0,08. Trong khi đó, ở 5. Horne AW, Duncan WC, Critchley HOD. (2010). The nhóm thai phát triển trong tử cung, nồng độ CA-125 tăng need for serum biomarker development for diagnosing dần theo tuổi thai, nhóm < 6 tuần, 6 – 7 tuần và nhóm ≥ and excluding tubal ectopic pregnancy. Acta Obstetricia 8 tuần tương ứng là 59,1 U/ml (35,0 – 83,3), 81,4 U/ml et Gynecologica Scandinavica; 89(3):299-301. (75,7 – 90,1) và 101,1 U/ml (91,36 – 146). Sự khác biệt 6. Bischof P.(1993). What do we know about the origin of này có ý nghĩa thống kê với p = 0,02. Kết quả này phù hợp CA-125?. European Journal of Obstetrics & Gynecology với giả thuyết của Quirk và cộng sự về sự tăng nồng độ and Reproductive Biology; 49(1):93-8. CA-125 trong 3 tháng đầu của thai kỳ bình thường [5]. 7. Bon GG, Kenemans P, Verstraeten AA. (2001). Maternal CA-125 trong thai kỳ liên quan đến quá trình xâm nhập lá Serum CA-125 and CA15-3 Antigen Levels in Normal and nuôi phôi trong quá trình hình thành bánh rau [7]. Những Pathological Pregnancy. Fetal Diagnosis and Therapy; bất thường trong phát triển lá nuôi phôi trong thai lạc chỗ 16(3):166-72. có tác động đến nồng độ CA-125, là cơ sở để đánh giá 8. Abdul-Hussein M.M, Abdul-Rasheed O.F, H.A A-M. vai trò như một chất chỉ điểm thai lạc chỗ. (2012). The Values of CA-125, Progesterone, ß-HCG and Theo biểu đồ 2, nồng độ β-hCG huyết thanh tăng dần Estradiol in the Early Prediction of Ectopic Pregnancy. theo tuổi thai ở cả 2 nhóm, nồng độ β-hCG huyết thanh Oman medical journal; 27(2):124-8. nhóm < 6 tuần, 6 – 7 tuần và nhóm ≥ 8 tuần ở nhóm thai 9. Butler SA, Abban TKA, Borrelli PTA, et al. (2013). Single lạc chỗ tương ứng là 1143,0 mIU/ml (120,2 – 13691,0), point biochemical measurement algorithm for early 2956,5 mIU/ml (42,8 – 28866,0) và 8813,5 mIU/ml diagnosis of ectopic pregnancy. Clinical Biochemistry; (1009,0 – 94579,0), p = 0,02; ở nhóm nhóm thai phát 46(13):1257-63. triển trong tử cung tương ứng là 11234,0 mIU/ml (4622,0 10. Mutlu S, Benli AR, Gelisen O, Aykan B. (2016). – 54276,0), 23080,0 mIU/ml (12178,0 – 132564,0) và Serum CA-125, Progesterone, and & Beta HCG Levels 108836,5 mIU/ml (26241,0 – 157985,0), p = 0,03. Đối in the Differential Diagnosis of Abortion and Ectopic với giá trị progesterone ở biểu đồ 3, ở nhóm thai phát Pregnancy. Medical Journal of Islamic World Academy of triển trong tử cung, giá trị nồng độ progesterone tăng Sciences;24(4):102-6. dần theo tuổi thai, thấp nhất ở nhóm < 6 tuần là 26,8 ng/ 11. Boonruang P. (2013). Serum CA-125 in Normal First ml (20,4 – 29,1) và cao nhất ở nhóm 8 tuần trở lên là 34,5 Trimester of Pregnancy and Ectopic Pregnancy. Thai ng/ml (27,0 – 35,7), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p = Journal of Obstetrics and Gynaecology; 22(4):150-5. 0,03. Ở nhóm thai lạc chỗ, nồng độ progesterone lần lượt 12. Nguyễn Thị Diễm Thư, Nguyễn Vũ Quốc Huy (2014). ở các nhóm tuổi thai dưới 6 tuần, 6 - 7 tuần và ≥ 8 tuần Nghiên cứu giá trị của Progesterone trong chẩn đoán sớm là 9,6 ng/ml (0,93 – 25,4), 9,1 ng/ml (0,7 – 29,8) và 4,9 và đáp ứng điều trị nội khoa thai ngoài tử cung. Tạp chí Phụ ng/ml (1,5 – 24,2), sự khác biệt về nồng độ progesterone sản ;12(3):45-9. theo tuổi thai không có ý nghĩa về mặt thống kê với p = 13. Trần Minh Thắng (2005). Nghiên cứu giá trị của 0,07. các xét nghiệm progesterone, beta hCG huyết thanh và siêu âm đầu dò âm đạo trong chẩn đoán sớm thai 5. KẾT LUẬN ngoài tử cung. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y Dược Nồng độ CA-125 và β-hCG, progesterone ở nhóm thai Huế, 38-72. lạc chỗ đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 14. Sersam LW, Mahmood RS. (2013). Serum CA-125 thai trong tử cung phát triển bình thường. Trong nhóm in Ectopic Pregnancy. The Iraqi postgraduate medical thai lạc chỗ, nồng độ CA-125 thay đổi không đáng kể ở journal;12(3):343-50. các nhóm tuổi thai < 6 tuần, 6 - 7 tuần và nhóm ≥ 8 tuần. Trong khi đó, ở nhóm thai phát triển bình thường trong tử cung, nồng độ CA-125 tăng dần theo tuổi thai. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Layden E, Madhra M. (2020). Ectopic pregnancy. 30 Trần Thị Ngọc Bích và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):26-30. doi:.........................

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-nong-do-ca-125-beta-hcg-va-progesterone-huyet-thanh-trong-thai-lac-cho-2519329.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY