Đánh giá chăm sóc sản phụ sau sinh đường âm đạo ở khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá chăm sóc sản phụ sau sinh đường âm đạo ở khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai
  • Mã tin : 1782
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Đánh giá chăm sóc sản phụ sau sinh đường âm đạo ở khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai được nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chăm sóc sản phụ sau đẻ tại khoa Phụ Sản bệnh viện Bạch Mai; Đánh giá thực hành chăm sóc của điều dưỡng, hộ sinh và xác định một số yếu tố liên quan đến chăm sóc sản phụ sau sinh.

Nội dung Text: Đánh giá chăm sóc sản phụ sau sinh đường âm đạo ở khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 65 tuổi, mô học độ thấp, u 15mm được phẫu thấp; theo dõi sau điều trị chưa phát hiện tái thuật bảo tồn với diện cắt an toàn cũng được bỏ phát di căn và cần tiếp tục theo dõi lâu dài hơn. qua chỉ định xạ trị dựa theo những khuyến cáo trên. Tỷ lệ biến chứng sau mổ là 10,2%; trong đó TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. (2021). có 1 bệnh nhân chảy máu đã được mở vết mổ Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN cầm máu, 7 bệnh nhân đọng dịch được băng ép Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for hoặc đặt lại dẫn lưu vết mổ. Thời gian nằm viện 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, trung bình là 9,1 ngày, thời gian rút dẫn lưu 71(3), 209–249. 2. Kerlikowske K. (2010). Epidemiology of Ductal trung bình là 5,6 ngày. Carcinoma In Situ. J Natl Cancer Inst Monogr, Với thời gian theo dõi trung bình là 62,3 2010(41), 139–141. tháng sau điều trị chúng tôi chưa ghi nhận 3. Li C.I., Daling J.R., and Malone K.E. (2005). trường hợp DCIS tái phát di căn nào. Bệnh nhân Age-specific incidence rates of in situ breast carcinomas by histologic type, 1980 to 2001. Cancer theo dõi ngắn nhất 50 tháng và dài nhất là 8 Epidemiol Biomarkers Prev, 14(4), 1008–1011. năm. Theo nghiên cứu của Viện ung thư Hoa Kỳ 4. Rummel S., Hueman M.T., Costantino N., et trên hơn 100.000 bệnh nhân DCIS được theo dõi al. (2015). Tumour location within the breast: 20 năm, tỷ lệ tử vong là 3,3% và tỷ lệ tái phát Does tumour site have prognostic ability?. chỉ là 5,9% [9]. Các bệnh nhân trong nghiên cứu Ecancermedicalscience, 9, 552. 5. Cheng L., Al-Kaisi N.K., Gordon N.H., et al. của chúng tôi cần được theo dõi dài hơn để đánh (1997). Relationship between the size and margin giá tái phát và di căn. status of ductal carcinoma in situ of the breast and residual disease. J Natl Cancer Inst, 89(18), 1356–1360. V. KẾT LUẬN 6. Adjuvant Tamoxifen Reduces Subsequent Ung thư biểu mô tuyến vú thể nội ống chiếm Breast Cancer in Women With Estrogen Receptor– 20-25% tổng số ung thư vú, ngày càng được Positive Ductal Carcinoma in Situ: A Study Based on NSABP Protocol B-24 | Journal of Clinical phát hiện và điều trị sớm. Phẫu thuật bảo tồn Oncology. , accessed: 03/20/2022. kém hơn cắt toàn bộ tuyến vú về sống thêm, dần 7. Vargas C., Kestin L., Go N., et al. (2005). trở thành một lựa chọn phù hợpbên cạnh cắt Factors associated with local recurrence and cause- specific survival in patients with ductal carcinoma toàn bộ tuyến vú. Xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật in situ of the breast treated with breast-conserving bảo tồn giúp giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, nhiều therapy or mastectomy. Int J Radiat Oncol Biol nghiên cứu được tích cực thực hiện để tìm ra Phys, 63(5), 1514–1521. nhóm nguy cơ thấp không cần xạ trị, để đảm 8. Wapnir I.L., Dignam J.J., Fisher B., et al. (2011). Long-Term Outcomes of Invasive bảo chất lượng sống tốt nhất cho bệnh nhân, Ipsilateral Breast Tumor Recurrences After nhưng chưa có tiêu chuẩn rõ ràng. Điều trị nội Lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 Randomized tiết với trường hợp ER(+) giúp giảm tỷ lệ tái phát Clinical Trials for DCIS. J Natl Cancer Inst, 103(6), tại vú cùng bên và đối bên. Nghiên cứu của 478–488. 9. Narod S.A., Iqbal J., Giannakeas V., et al. chúng tôi cho thấy điều trị trên bệnh nhân DCIS (2015). Breast Cancer Mortality After a Diagnosis tại bệnh viện K đem lại kết quả tốt, biến chứng of Ductal Carcinoma In Situ. JAMA Oncol, 1(7), 888–896. ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC SẢN PHỤ SAU SINH ĐƯỜNG ÂM ĐẠO Ở KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN BẠCH MAI Lưu Tuyết Minh*, Hoàng Phương Anh*, Hà Thị Bích* TÓM TẮT Thời kỳ hậu sản được tính từ ngay sau đẻ cho đến hết 6 tuần sau đẻ, người mẹ phải đối mặt với rất 61 nhiều nguy cơ có khả năng để lại những biến chứng lâu dài hoặc thậm chí tử vong. Do đó, việc phối hợp *Trường đại học Y Hà Nội chăm sóc hậu sản sẽ giúp ích rất nhiều cho sản phụ và Chịu trách nhiệm chính: Lưu Tuyết Minh gia đình cũng như cho việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ Email: luutuyetminh1970@yahoo.com.vn - trẻ sơ sinh của nhân viên ngành y tế. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô Ngày nhận bài: 16.3.2022 tả cắt ngang trên 214 sản phụ sau sinh đường âm đạo Ngày phản biện khoa học: 5.5.2022 tại khoa Sản bệnh viện Bạch Mai. Kết quả nghiên Ngày duyệt bài: 13.5.2022 245

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 cứu: các sản phụ thường gặp các tình trạng như: kích I. ĐẶT VẤN ĐỀ động, khó chịu do đau vết khâu tầng sinh môn 17,3%, biến chứng chảy máu trong 24h sau đẻ 2%, chướng Thời kỳ hậu sản được tính từ ngay sau đẻ cho bụng, khó đại tiện 40,2%. Yếu tố ảnh hướng đến hiệu đến hết 6 tuần sau đẻ, người mẹ phải đối mặt quả chăm sóc là tuổi trên 35, tư vấn cho sản phụ về với rất nhiều nguy cơ có khả năng để lại những dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh cá nhân. Kết quả chăm biến chứng lâu dài hoặc thậm chí tử vong. Do sóc tốt đạt được sự hài lòng của sản phụ là 92%. Kết đó, việc phối hợp chăm sóc hậu sản sẽ giúp ích luận: Sau đẻ, các sản phụ thường gặp các tình trạng như: kích động, khó chịu do đau vết khâu tầng sinh, rất nhiều cho sản phụ và gia đình cũng như cho biến chứng chảy máu, chướng bụng hoặc bí trung đại việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ sơ sinh của tiện. Yếu tố ảnh hướng đến hiệu quà chăm sóc là tuổi nhân viên ngành y tế. Tại khoa Phụ Sản Bệnh trên 35, tư vấn cho sản phụ về dinh dưỡng, chăm sóc viện Bạch mai hàng năm có khoảng hơn năm vệ sinh cá nhân. nghìn ca sinh thường. Nhưng vẫn chưa có nghiên SUMMARY cứu nào đánh giá hiệu quả chăm sóc hậu sản THE EVALUATION OF POSTPARTUM CARE của hộ sinh. Vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: ON MOTHERS AFTER VAGINAL DELIVERY 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và AT THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND chăm sóc sản phụ sau đẻ tại khoa Phụ Sản bệnh GYNAECOLOGY, BACH MAI HOSPITAL During the postpartum period, which lasts for 6 viện Bạch Mai weeks after birth, mothers have to face potential risks 2. Đánh giá thực hành chăm sóc của điều of long-term postpartum complications and even dưỡng, hộ sinh và xác định một số yếu tố liên death. Collaboration in postpartum care plays an quan đến chăm sóc sản phụ sau sinh. important role in ensuring the quality of life and healthcare services delivered to mothers and infants. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Method: A prospective cross-sectional study was 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Sản phụ sau conducted among 214 mothers after giving birth sinh đường âm đạo taị khoa Sản Bệnh viện Bạch vaginally at the Department of Obstetrics and Gynaecology at Bach Mai Hospital. Results: The Mai. Cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả cắt ngang common symptoms were reported as: 17.3% of được tính theo công thức sau: agitation and discomfort due to perineal laceration; p (1 − p ) 40.2% of abdominal distention and obstructed n = Z12−a / 2 defecation. Only 2% of participants reported ( p.e ) 2 postpartum hemorrhage. Age over 35, nutrition α = 0,05, Z1-α/2 = 1,96, p=0,25 [1], d = 0,07. consultation, and personal hygiene were factors Cỡ mẫu tính ra theo công thức là 196. Tính thêm relating to the quality of postpartum care during the 10% sai số khi lấy thông tin, cỡ mẫu NC sẽ là 214. hospitalization. Overall, 92% of mothers were satisfied with the high quality of postpartum care. Conclusion: 2.2. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu Postpartum care should focus on common symptoms mô tả cắt ngang including agitation, the discomfort of vaginal 2.3. Xử lý số liệu: Dùng phần mềm SPSS và laceration, postpartum hemorrhage, abdominal các thuật toán thống kê Y học. distention, or urinary retention; in addition to consultation for mothers about nutrition and personal III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU hygiene. 3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Keywords: postpartum care, vaginal postpartum, postpartum complications, patients’ satisfaction 24h đầu sau đẻ và chăm sóc sản phụ sau đẻ đường âm đạo Bảng 3.1: Triệu chứng lâm sàng sau đẻ Sản phụ sau đẻ thai (n = 214) Đặc điểm lâm sàng 24h đầu sau đẻ Những ngày sau, ra viện N % n % Kích động, khó chịu 77 35,9 37 17,3 Biến chứng chảy máu 5 2,3 0 0 Chướng bụng 87 40,7 32 15 Trung tiện (có) 193 90,2 214 100 Tình trạng vết khâu TSM Khô 104 48,6 204 95,3 Rỉ máu 5 2,3 0 0 Đau bụng do co hồi tử cung 129 60,3 68 31,8 Đau vết khâu TSM 95 44,4 74 34,6 246

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 Tình trạng tiểu tiện Khó tiểu tiện 105 49,1 89 41,6 Tiểu buốt sau rút ống thông tiểu 109 50,9 76 35,5 Tình trạng đại tiện Khó đại tiện 127 59,4 86 40,2 Nhận xét: Khi ra viện chỉ có 17,3% sản phụ tiểu. Các triệu chứng trên vẫn tồn tại ở một số còn cảm giác khó chịu, 15% còn tình trạng sản phụ tại thời điểm ra viện. Kết quả cũng cho chướng bụng, ngoài ra cũng không có sản phụ thấy 59,3% sản phụ gặp khó khăn trong đại tiện nào có biến chứng chảy máu. Bên cạnh đó 100% trong 24 giờ đầu sau đẻ. Tỷ lệ này tại thời điểm sản phụ đã có trung tiện trở lại sau đẻ. ra viện giảm không nhiều còn 40,2%. Về tình trạng vết khâu tầng sinh môn kết quả Bảng 3.2: Sự hài lòng của sản phụ sau đẻ cho thấy 95% sản phụ có vết khâu khô, không Sự hài lòng của sản phụ Mức độ hài chảy máu, không có biểu hiện nhiễm trùng. Tuy sau đẻ (n= 214) lòng nhiên đến thời diểm ra viện kết quả cho thấy n % 34,6% vết mổ khâu tầng sinh môn của sản phụ Chưa hài lòng 17 7,9 còn đau nhiều. Khi ra viện tỷ lệ sản phụ còn đau Hài lòng 197 92,1 do co hồi tử cung chiếm 31,8%. Về tiểu, đại tiện Tổng 214 100 của sản phụ, kết quả nghiên cứu ở bảng trên cho Nhận xét: Kết quả cho thấy khi ra viện hầu thấy 24 giờ đầu sau đẻ sản phụ có tình trạng hết sản phụ hài lòng về chăm sóc sau đẻ (chiếm tiểu khó, sản phụ có tiểu buốt sau khi rút sonde 92,1%), còn lại 7,9% sản phụ chưa hài long. 3.2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc sản phụ sau đẻ Bảng 3.3: Mối liên quan giữa kết quả chăm sóc với tuổi sản phụ sau đẻ Kết quả chăm sóc (n=214) OR Tuổi p Trung bình n (%) Tốt n (%) (95%CI) Dưới 23 tuổi 3 (1,4) 12 (5,6) 1 Từ 23 đến 35 tuổi 57 (26,7) 116 (54,2) 0.31 0.51 (0.14- 1.87) Trên 35 tuổi 15 (7) 11 (5,4) 0.03 0.18 (0.04-0.81) Nhận xét: Kết quả cho thấy nhóm sản phụ trên 35 tuổi có sự khác biệt về mức độ chăm sóc của NHS và điều dưỡng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (p = 0,03; OR = 0,18) Bảng 3.4: Mối liên quan giữa kết quả chăm sóc với việc tư vấn chế độ dinh dưỡng cho sản phụ sau đẻ Kết quả chăm sóc (n=214) OR p Trung bình n (%) Tốt n (%) (95%CI) Tư vấn chế độ dinh dưỡng Không 24 (11,2) 16 (7,5) 1 Có 51 (23,8) 123 (57,5) < 0.001 3.62 (1,78-7,37) Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ Không 18 (8,4) 0 1 Có 57 (26,6) 139 (64,9) 0.984 (0.14-18.97) Tư vấn vệ sinh cá nhân Không 17 (7,9) 4 (1,9) 1 Có 58 (27,1) 135 (63,1) < 0.001 9.89 (3,19-30,68) Tư vấn cho con bú Không 17 (7,9) 0 1 Có 58 (27,1) 139 (64,9) 0.985 (0,89-5,74) Nhật xét: Kết quả cho thấy nhóm sản phụ được tư vấn về chế độ dinh dưỡng và tư vấn vệ sinh cá nhân sẽ có kết quả chăm sóc khác biệt về mức độ trung bình và mức độ tốt. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. IV. BÀN LUẬN dấu hiệu sinh tồn của người bệnh bao gồm 4.1. Bàn luận về đặc điểm lâm sàng, cận mạch, huyết áp, nhịp thở của sản phụ sau mổ lâm sàng của sản phụ và chăm sóc sản phụ lấy thai đều trong giới hạn bình thường. Sau đẻ, sau sinh. Trong khảo sát, kết quả ghi nhận các các sản phụ có thể gặp các tình trạng như: kích 247

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 động, khó chịu do đau vết khâu tầng sinh, biến sữa và cho con bú. Nhân viên y tế cần hướng chứng chảy máu, chướng bụng hoặc bí trung dẫn sản phụ chế độ ăn uống hợp lý và vận động tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy 24h sau đẻ có thích hợp để khắc phục tình trạng táo bón. đến 77 sản phụ có tình trạng kích động, khó chịu 4.2. Một số yếu tố liên quan đến hiệu chiếm 35,9%. Kết quả này cao hơn so với nghiên quả của chăm sóc cứu của Lê Thu Đào [2], với tỷ lệ kích động, khó Liên quan đến tuổi của sản phụ: Từ kết chịu sau khi phẫu phuật lấy thai ra viện chỉ ở quả nghiên cứu, tôi nhận thấy nhóm sản phụ mức 3,8%. trên 35 tuổi đạt được hiệu quả chăm sóc tốt hơn Trong nghiên cứu của tôi, có 5 sản phụ (2%) so với các nhóm tuổi trẻ hơn, nhận xét này có ý rỉ máu ở tầng sinh môn sau đẻ, các sản phụ này nghĩa thống kê p < 0,05. Điều này tương đồng đều có tiền sử viêm âm đạo cổ tử cung trong khi với bàn luận của Lê Thu Đào [2]. Nhóm tuổi này mang thai, do đó khi khâu tầng sinh môn vị trí hầu hết đã trải nghiệm về sinh nở và họ cũng đa viêm dễ chảy máu, lâu cầm máu. Nhưng dấu phần trong nhóm có trình độ học vấn cao hơn hiệu này không còn ở thời điểm sau sinh 01 ngày nên việc tuân thủ điều trị, tư vấn chăm sóc tốt lúc sản phụ được xuất viện. Điều này chứng tỏ tỉ hơn vì vậy hiệu quả của việc chăm sóc cao hơn. lệ viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ mang thai vẫn Đây chính là vấn đề mới mà nghiên cứu của tôi phải được quản lý sát sao và điều trị tích cực vì nhận ra, trong khi các nghiên cứu khác chưa đề tình trạng viêm nhiễm sẽ ảnh hưởng đến người cập tới. mẹ, biến chứng chảy máu sau sinh. Phương Liên quan giữa kết quả chăm sóc với pháp vô khuẩn không ngừng được nâng cao, việc tư vấn cho sản phụ sau đẻ và gia đình: cộng thêm sự ra đời của nhiều loại kháng sinh Nhóm sản được chăm sóc ≥ 2 lần/ngày, tư vấn thế hệ mới góp phần làm hạn chế tối đa tình về vấn đề tự vệ sinh cá nhân, tư vấn về chế độ trạng biến chứng chảy máu, nhiễm trùng sau ăn uống có kết quả chăm sóc tốt hơn so với sinh của sản phụ [3]. nhóm được tư vấn ít hơn. Sự khác biệt này có ý Về tình trạng tiểu tiện của sản phụ sau đẻ, nghĩa thống kê với p < 0,001. Kết quả nghiên qua khảo sát có 50,9% sản phụ tham gia nghiên cứu cho thấy việc được thường xuyên chăm sóc cứu có tình trạng tiểu buốt sau khi rút sonde sẽ cho kết quả tốt cao hơn so với chăm sóc ≤1 tiểu. Kết quả này tương tự Bùi Minh Tiến, Vũ lần/ngày, như vậy điều dưỡng viên cần lên kế Đình Hùng [4],[5]. Tỷ lệ này chênh lệch so với hoạch chăm sóc chi tiết để đảm bảo sản phụ nghiên cứu của Lê Thu Đào (2012), có 20,5% được chăm sóc đầy đủ, đạt được sự hài lòng tối sản phụ tiểu buốt [2]. Tình trạng tiểu buốt đã đa của sản phụ được chăm sóc [4],[5]. được cải thiện khi sản phụ ra viện (35,5%). Tiểu buốt có thể do ảnh hưởng sau khi rút ống thông V. KẾT LUẬN niệu đạo. Người điều dưỡng cần theo dõi tình Sau đẻ, các sản phụ thường gặp các tình trạng tiết niệu của sản phụ, để hướng dẫn biện trạng như: kích động, khó chịu do đau vết khâu pháp khắc phục tình trạng nước tiểu màu vàng tầng sinh, biến chứng chảy máu, chướng bụng đậm như nước trà bằng cách uống nhiều nước, hoặc bí trung đại tiện. Yếu tố ảnh hướng đến hoặc theo dõi để biết được nguyên nhân nước hiệu quà chăm sóc là tuổi trên 35 đã có trải tiểu có màu đỏ và có kế hoạch chăm sóc phù hợp. nghiêm sinh đẻ. Việc tư vấn cho sản phụ về dinh Về vấn đề tiêu hóa, qua khảo sát ghi nhận dưỡng, chăm sóc vệ sinh cá nhân cũng là các được 59,4% sản phụ khó đại tiện ở thời điểm yếu tố làm cho kết quả chăm sóc đạt múc độ tốt 24h đầu sau đẻ. Kết quả cao hơn nhiều so với và sự hài lòng của sản phụ đạt 92%. kết quả của Lê Thu Đào (2012), chỉ có 31,6% TÀI LIỆU THAM KHẢO sản phụ bị khó đại tiện sau sinh [2]. Sau sinh 1. Ann Rudman, Ingegerd Hildingsson tình trạng táo bón sẽ kéo dài từ 3–5 ngày do sản (2009), Intrapartum and postpartum care in phụ vận động ít trong thời gian chuyển dạ, mất Sweden: women's opinions and risk factors for not nước qua hơi thở, mồ hôi và mất máu trong khi being satisfied. Pages 551-560, Received 02 Jul sinh, cắt tầng sinh môn. Mặc khác do ăn uống 2004, Published online: 03 Aug 2009 2. Lê Thu Đào (2012). Nghiên cứu tình hình chăm không đầy đủ dinh dưỡng, lượng nước uống mỗi sóc sản phụ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại bệnh ngày quá ít cũng sẽ dẫn đến tình trạng táo bón. viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ. Luận văn tốt Từ đó cho thấy nhân viên y tế cần phải theo dõi nghiệp cử nhân điều dưỡng. Trường Đại học Y tình trạng đại tiện của sản phụ sau sinh vì nguy dược Cần Thơ. 3. Beraki GG, Tesfamariam EH, Gebremichael A, cơ táo bón có thể tăng do sản phụ sẽ còn phải et al (2020). Knowledge on postnatal care among tiêu hao lượng nước đáng kể cho quá trình tạo postpartum mothers during discharge in maternity 248

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 hospitals in Asmara: a cross-sectional study. BMC con lần đầu sinh tại bệnh viện phụ sản Thái Bình. Pregnancy Childbirth. 2020; 20:17. 5. Vũ Đình Hùng (2016). Kiến thức thời kỳ hậu sản doi:10.1186/s12884-019-2694-8 và chăm sóc hậu sản của sản phụ sau sinh nằm tại 4. Bùi Minh Tiến (2021). Một số yếu tố liên quan khoa Phụ sản bệnh viện Bạch Mai 2016. đến kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ sinh NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC VÀ SO SÁNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Lê Thu Thuỷ1, Lương Thị Hiên2, Hà Quang Tuyến2, Nguyễn Thị Song Hà1 TÓM TẮT restrospective data on the hospital’s software system) was used. R software was used to perform descriptive 62 Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng analysis. Results: 79.3% participants adhered to drug thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ sử use. The mean score of medication adherence was dụng thuốc ở người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2 6.87 (SD=1.41). The factors including demographic, tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Phương pháp disease management, disease, knowledge about nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng 2 diabetes drugs and attitude were used to analysis the phương pháp thu thập dữ liệu là phỏng vấn qua điện impact to medication non-adherence. Four fators thoại bằng bộ câu hỏi và hồi cứu dữ liệu trên hệ thống including family history with diabetes, regular phần mềm của bệnh viện. Sử dụng phần mềm R để monitoring blood glucose levels, fear of drug side thực hiện các phân tích mô tả. Kết quả: 79,3% người effects, fear of complication were significant bệnh tham gia nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc. difference. Conclusion: Participants had relatively Điểm trung bình tuân thủ sử dụng thuốc là 6,87 good medication adherence and there were a number (SD=1,41). Một số yếu tố được xem xét ảnh hưởng of factors having significant difference between the đến việc không tuân thủ sử dụng thuốc là yếu tố nhân medication adherence and non-adherence. khẩu học, quản lý bệnh, bệnh, kiến thức về thuốc điều Keywords: Hanoi Medical University hospital, type trị và thái độ. Bốn yếu tố khác biệt có ý nghĩa thống 2 diabetes, medicine adherence kê giữa nhóm tuân thủ và không tuân thủ sử dụng thuốc là tiền sử gia đình có người mắc bệnh ĐTĐ, đi I. ĐẶT VẤN ĐỀ khám đều đặn, lo sợ gặp tác dụng phụ của thuốc và lo sợ gặp biến chứng của bệnh. Kết luận: Người bệnh Tuân thủ sử dụng thuốc có vai trò quan trọng tham gia nghiên cứu tuân thủ tương đối tốt tuân thủ trong quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường sử dụng thuốc và có một số yếu tố có sự khác biệt (ĐTĐ). Một số nghiên cứu trên thế giới và tại giữa nhóm tuân thủ và không tuân thủ. Việt Nam đã chỉ ra người bệnh chưa tuân thủ tốt Từ khoá: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đái tháo sử dụng thuốc [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], đường típ 2, tuân thủ sử dụng thuốc, [8]. Việc biết được thực trạng và các yếu tố ảnh SUMMARY hưởng đến không tuân thủ sử dụng thuốc có thể STUDY MEDICATION ADHERENCE AND giúp nhận diện đối tượng có xu hướng không COMPARE SOME FACTORS AFFECTING tuân thủ lựa chọn giải pháp can thiệp phù hợp MEDICATION ADHERENCE IN PATIENTS giúp tăng cường tuân thủ sử dụng thuốc. Việt WITH TYPE 2 DIABETES AT HANOI Nam đã có một số nghiên cứu về tuân thủ và yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ sử dụng thuốc MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Objective: To describe the medication adherence nhưng thường mới đánh giá trên nhóm đối tượng and some factors affecting medication adherence in có bảo hiểm mà không đánh giá trên nhóm đối patients with type 2 diabetes in Hanoi Medical tượng dịch vụ và thường mới chỉ khảo sát một số University hospital. Methods: A cross-sectional yếu tố [1], [2], [3], [4], [5]. Bệnh viện đại học Y descriptive study with two methods of data collection Hà Nội là một đơn vị tự chủ với người bệnh trong (telephone interview with questionnaires and đó có người bệnh ĐTĐ đến khám và điều trị dịch vụ. Do đó quản lý và điều trị cho người bệnh 1Đại học Dược Hà Nội khám dịch vụ luôn là vấn đề được quan tâm tại 2Bệnh viện đại học Y Hà Nội bệnh viện. Xuất phát từ những vấn đề trên, Chịu trách nhiệm chính: Lê Thu Thuỷ chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm tìm Email: lethuy274@gmail.com mô tả thực trạng tuân thủ và một số yếu tố ảnh Ngày nhận bài: 17.3.2022 hưởng đến tuân thủ sử dụng thuốc ở người bệnh Ngày phản biện khoa học: 6.5.2022 đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngày duyệt bài: 13.5.2022 249

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY