MangYTe

Tài liệu y khoa

Đánh giá đột biến gen trên bệnh nhân ung thư vú có nguy cơ cao tại Bệnh viện K

Đánh giá đột biến gen trên bệnh nhân ung thư vú có nguy cơ cao tại Bệnh viện K
  • Mã tin: 1958
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đánh giá đột biến gen trên bệnh nhân ung thư vú có nguy cơ cao tại Bệnh viện K được nghiên cứu nhằm khảo sát tần suất đột biến gen BRCA1, BRCA2 và một số gen hay gặp ở phụ nữ ung thư vú (UTV) thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình có tiền sử UTV và hoặc tuổi trẻ dưới 40 hoặc những bệnh nhân (BN) thuộc nhóm có xét nghiệm hóa mô miễn dịch không thuận lợi.

Nội dung Text: Đánh giá đột biến gen trên bệnh nhân ung thư vú có nguy cơ cao tại Bệnh viện K

HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 25 ĐÁNH GIÁ ĐỘT BIẾN GEN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ CÓ NGUY CƠ CAO TẠI BỆNH VIỆN K Phạm Hồng Khoa1, Mai Tiến Đạt1, Dương Minh Long1 TÓM TẮT 59 biến gen BRCA1/2 gặp ở nhóm có xét nghiệm Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm khảo sát tần ER(-), PR(-) và Her-2/neu (-) (bộ ba âm tính). xuất đột biến gen BRCA1, BRCA2 và một số Từ khóa: Đột biến gen, ung thư vú có nguy gen hay gặp ở phụ nữ ung thư vú (UTV) thuộc cơ cao. nhóm nguy cơ cao trong gia đình có tiền sử UTV và hoặc tuổi trẻ dưới 40 hoặc những bệnh nhân SUMMARY (BN) thuộc nhóm có xét nghiệm hóa mô miễn EVALUATION MUTATIONS IN HIGH- dịch không thuận lợi. RISK BREAST CANCER PATIENTS AT Đối tượng nghiên cứu và đặc điểm lâm K HOSPITAL sàng: Với 41 phụ nữ trong nhóm nghiên cứu, Object: This study is to survey the chúng tôi nhận thấy: Tuổi trẻ dưới 40 có 27 BRCA1/BRCA2 mutation rate and some popular trường hợp (65,8%), tuổi trung bình 41,5 (33 - gens among the women with breast cancer in a 62), hay gặp tổn thương 1 ổ chiếm 85,3%, tổn hight risk group with a family history of breast thương đa ổ chiếm 14,7%. Thể giải phẫu bệnh cancer or at young age below 40 or groups with hay gặp là ung thư biểu mô thể ống xâm nhập unfavorable IHC results breast cancer (78%) với độ mô học II (83%). Phân nhóm thụ Subject and clinical features: The study thể nội tiết (HR) âm tính chiếm tỷ lệ 36,6%, yếu was conducted on 41 breast cancer women with tố phát triển biểu mô (Her-2/neu) dương tính features above. There was 27 women age below chiếm tỷ lệ 29,3%. 40 (65.8%), average age was 41.5 (range 33 - Kết quả xét nghiệm đột biến gen (ĐBG): 62), multifocal/ multicenteric breast lesions are Có 4 ca bị đột biến trong tổng số 41 bệnh nhân, accounted for 14.7%. The most common chiếm tỷ lệ 9,8%. Trong số 4 BN bị ĐBG, có 2 pathology type is ductal invasive cancer (78%) trường hợp có đột biến BRCA1, 1 trường hợp and major pathology grade II accounts for 83%. phát hiện có đột biến BRCA2 và 1 trường hợp Hormon receptor is negative for 36.6%, Her- không phải đột biến gen BRCA mà là 1 trong 7 2/neu positive accounts for 29.3%. gen hay gặp đột biến gây bệnh ung thư vú Results: There were 3 of 41 patients (7.3%) PALB2. Trong 4 trường hợp có ĐBG đều xảy ra found mutations in BRCA genes, two for trên bệnh nhân có Ki-67 cao (40%-80%), đột BRCA1 gene and one for BRCA2 gene. Beside the BRCA gene mutations we have found one another case of mutation in PALB2 gene. All 1 Bệnh viện K these BRCA mutations case have been found Chịu trách nhiệm chính: Phạm Hồng Khoa with high Ki67 score (40 - 80%) and in tripple Email: phamhongkhoa1974@gmail.com negative breast cancer. Ngày nhận bài: 20/9/2022 Keywords: Mutation, High - Risk Breast Ngày phản biện: 30/9/2022 Cancer. Ngày chấp nhận đăng: 25/10/2022 470

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở Việt Nam, ung thư vú và ung thư Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ buồng trứng chiếm tỷ lệ cao nhất ở nữ giới. biến nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu Đột biến gen BRCA1, BRCA2 được chứng gây tử vong do ung thư đối với phụ nữ trên minh có liên quan chặt chẽ đến ung thư vú, toàn thế giới. Bệnh chiếm 25% tỉ lệ chết do buồng trứng di truyền, đối với những đối ung thư ở các nước phát triển. Theo tượng có yếu tố nguy cơ cao cần được tư vấn GLOBOCAL 2020, UTV ở nữ đã vượt qua và làm các xét nghiệm gen để dự đoán, dự ung thư phổi, trở thành bệnh ung thư hàng phòng và phát hiện sớm cũng như điều trị khi đầu trong số ca mắc mới năm 2020, với gần có ĐBG xuất hiện. Vì lý do đó chúng tôi tiến 2.300.000 ca, chiếm 11,7% tổng số ca mới hành khảo sát đột biến gen BRCA1 và mắc. Tại Việt Nam, năm 2020 nữ giới UTV BRCA2 nhằm khảo sát một số đặc điểm lâm đứng hàng thứ 3 trong số các ca mới mắc với sàng và tần xuất đột biến gen ở phụ nữ UTV tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi 34,2/100.000 dân, thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình có độ tuổi hay gặp 40 – 49[1]. tiền sử UTV và hoặc tuổi trẻ dưới 40 hoặc Căn nguyên bệnh sinh ung thư vú rất những bệnh nhân (BN) thuộc nhóm có xét phức tạp, việc phòng ngừa, phát hiện sớm và nghiệm hóa mô miễn dịch không thuận lợi tại điều trị còn gặp nhiều khó khăn. Ngày nay bệnh viện K. các nhà nghiên cứu đang tập trung nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ung thư vú để tìm ra II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU những yếu tố chính với mục đích giảm tỷ lệ 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu mắc và tỷ lệ tử vong ung thư vú. Nhiều Nghiên cứu (NC) được tiến hành tại nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu cho rằng Bệnh viện K. khoảng 10 - 15% ung thư vú có yếu tố gia Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm đình, nghĩa là người bệnh mang gen đột biến 2020 đến tháng 6 năm 2022 2.2. Đối tượng nghiên cứu từ gen di truyền của mẹ. Những ung thư này Đối tượng nghiên cứu gồm tất cả các là kết quả của sự đột biến một số gen trong bệnh nhân UTV có nguy cơ cao, được điều đó có 2 gen quan trọng được nghiên cứu trị theo phác đồ tại Bệnh viện K cơ sở Phan nhiều nhất đó là gen BRCA1 và BRCA2[2]. Chu Trinh Đối với ung thư có tính di truyền theo 2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn phả hệ, đột biến gen BRCA1 và BRCA2 — Ung thư vú nữ ≤ 40 tuổi hoặc trên 40 chiếm 5 - 10% tổng số ca ung thư vú và 10 - tuổi nếu thuộc nhóm TNBC hoặc Her-2/neu 15% ung thư buồng trứng. Dựa trên các kĩ dương tính. thuật sinh học phân tử hiện đại ngày nay như — Nhiều tổn thương ung thư vú nguyên giải trình tự thế hệ mới cho phép xác định phát ở một hoặc cả 2 bên vú. chính xác các đột biến gen làm tăng nguy cơ — Chẩn đoán có sự kết hợp giữa ung thư gây ung thư, giúp cho việc chẩn đoán và điều vú với ung thư buồng trứng. trị lâm sàng hiệu quả hơn[2,3,4]. — Có người thân trong gia đình bị ung thư vú ở mọi lứa tuổi. 471

HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 25 — Đã có người thân trong gia đình được 550 với bộ kit Nextseq Mid Output Kit (150 xác định mang đột biến gen BRCA1/2. cycles). — Được làm xét nghiệm đột biến gen -Phân tích dữ liệu giải trình tự để xác BRCA1-BRCA2 và có đầy đủ hồ sơ bệnh án. đinh đột biến trên các gen mục tiêu. Kết quả 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ được đối chiếu với trình tự nucleotid trên Những bệnh nhân từ chối tham gia DNA bình thường trong hệ thống dữ liệu nghiên cứu. ngân hàng gen để xác định chính xác 2.3. Phương pháp nghiên cứu nucleotid đột biến Clinvar và hệ thống phân - Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến tích Base Space của Illumina. cứu. Cỡ mẫu thuận tiện. 2.5. Diễn giải và báo cáo kết quả - Lấy 2 ml máu tĩnh mạch bảo quản trong Các đoạn đọc là kết quả của quá trình ống xét nghiệm EDTA. giải trình tự sẽ được so sánh với trình tự gen 2.4 Nội dung thực hiện tại Khoa GPB – BRCA1, BRCA2 của bộ gen người phiên TB và Sinh học phân tử bản số 19 (human genome version 19) bằng 2.4.1. Chuẩn bị phần mềm BWA để tìm ra các điểm khác Kiểm tra đối chiếu thông tin hành chính biệt (variants). Những cặp trình tự sắp xếp trên tờ chỉ định và thông tin trên bệnh phẩm. duy nhất lên một vị trí trên bộ gen (uniquely 2.4.2. Các bước thực hiện mapped pair-end reads) sẽ được sử dụng để a. Tách chiết DNA từ mẫu máu toàn xác định đột biến di truyền của gen đang phần. khảo sát có dẫn tới việc sai khác trên trình tự b. Giải trình tự gen và phân tích dữ liệu amino acid từ đó có thể phát hiện ra những -DNA được biến tính và tiến hành giải đột biến liên quan tới việc làm tăng nguy cơ trình tự đồng thời các gen mục tiêu trên hệ bị ung thư. thống giải trình tự thế hệ mới NGS NextSeq III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm lâm sàng Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu Tính chất N % ≤ 40 27 65.8 Độ tuổi ≥ 41 14 34.2 Còn kinh nguyệt 33 80.5 Tình trạng kinh nguyệt Đã mãn kinh 8 19.5 Tổng số 41 100% Đặc điểm U N % ¼ trên ngoài 15 36.5 ¼ trên trong 10 24.5 Vị trí khối u ¼ dưới ngoài 9 21.9 ¼ dưới trong 7 17.1 472

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 0 - 1cm 9 21.9 Đường kính u 1 - 2cm 25 61.0 2 - 3cm 7 17.1 1u 35 85.3 Số lượng u >1 u 6 14.7 Có 0 0 Tiền sử gia đình UTV Không 41 100 3.2. Đặc điểm cận lâm sàng Bảng 2. Đặc điểm cận lâm sàng Kết quả chụp và siêu âm vú Không vôi hóa 24 58.5 Vôi hóa khu trú 12 29.3 Vôi hóa lan rộng 5 12.2 Tổng 41 100% Đặc điểm mô bệnh học Thể nội ống 1 2.4 Thể ống xâm nhập 24 58.5 Thể mô bệnh học Thể tiểu thùy xâm nhập 6 14.7 Thể ống xâm nhập trội nội ống 8 19.5 Thể khác 2 4.9 Độ I 3 7.3 Độ mô học Độ II 34 83.0 Độ III 4 9.7 ER/ và hoặcPR(+) 26 63.4 Thụ thể nội tiết ER(-);PR(-) 15 36.6 Her-2/ Neu (-) 29 70.7 Yếu tố phát triển biểu mô Her-2/ Neu (+) 12 29.3 3.3. Kết quả xét nghiệm đột biến gen Bảng 3. Kết quả xét nghiệm đột biến gen Có 4 9.8% Đột biến gen Không 37 90.2% BRCA1 2 58.5% Gen đột biến BRCA2 1 29.3% PALB2 1 12.2% Tình trạng ĐBG Có Không ĐBG với tình HR (-) 3 12 trạng HMMD HR(+) 1 25 Her-2/neu (-) 3 26 473

HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 25 Her-2/neu (+) 1 11 Ki 67 < 14% 0 18 Ki 67 >14% 4 19 Thụ thể nội tiết HR(-) HR(+) BRCA1 2 0 BRCA2 1 0 PALB2 0 1 Her-2/neu Her-2/neu (-) Her-2/neu (+) GEN đột biến BRCA1 2 0 với tình trạng BRCA2 1 0 HMMD PALB2 0 1 Ki67 Ki 67 14% BRCA1 0 2 BRCA2 0 1 PALB2 0 1 IV. BÀN LUẬN BRCA1/2 là hai gen ức chế khối u, đóng 4.1. Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên vai trò quan trọng trong con đường sửa chữa cứu đứt gãy mạch đôi DNA. Người mang đột Trong 41 bệnh nhân NC )của chúng tôi, biến một trong hai gen này ở trạng thái dị tuổi trẻ dưới 40 có 27 trường hợp (65,8%), hợp tử thường có nguy cơ cao mắc ung thư tuổi trung bình 41,5 (33 - 62), hay gặp tổn buồng trứng cùng các loại ung thư khác do thương 1 ổ chiếm 85,3%, tổn thương đa ổ dễ phát sinh đột biến mất chức năng trên gen chiếm 14,7%. Không có trường hợp nào có còn lại. Một điều đáng lưu ý là bệnh nhân đột biến gen mắc ung thư vú có quan hệ bậc I ung thư biểu mô buồng trứng với đột biến (có mẹ đẻ, chị em gái ruột, con đẻ bị ung BRCA1/2 có lợi khi điều trị với thuốc thư) hoặc bậc II (bà nội/ ngoại, cô/ dì, cháu PARPi. Bên cạnh tình trạng hiện chưa có cơ nội/ ngoại). sở dữ liệu nào đáng tin cậy để hướng dẫn cho Thể giải phẫu bệnh hay gặp là ung thư điều trị với thuốc PARPi, nhiều nền tảng biểu mô thể ống xâm nhập (78%) với độ mô công nghệ giải trình tự gần đây liên tục được học II (83%). Phân nhóm thụ thể nội tiết đưa ra thị trường với nhiều tính năng ưu việt (HR) âm tính chiếm tỷ lệ 36,6%, yếu tố phát về tốc độ, độ chính xác, giá thành, thông triển biểu mô (Her-2/neu) dương tính chiếm lượng giải trình tự, cũng như độ phân giải tỷ lệ 29,3%. Trong nghiên cứu của chúng tôi đến từng base làm cho nó ngày càng trở nên lựa chọn được đa phần là các phụ nữ trẻ và phù hợp hơn với những ứng dụng cho chẩn có các yếu tố nguy cơ cao như nhóm bộ ba đoán và điều trị. Ngoài ý nghĩa về mặt điều âm tính hoặc HR (-), Her-2/neu (+). trị, việc phát hiện đột biến dòng mầm ở 4.2. Kết quả xét nghiệm đột biến gen người bệnh còn có ý nghĩa về mặt phòng trên nhóm NC ngừa đối với các thân nhân của họ. Xuất phát 474

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành khảo sát tỉ chứng HBOC phát hiện 1 ĐB mới, chưa lệ đột biến BRCA1/2 trong quần thể UTV có công bố trên BIC là BRCA1: c.3042delA. nguy cơ cao. Ngoài ra xác định được các ĐB P871L, Qua nghiên cứu 41 bệnh nhân ung thư vú E1038G, S694 = của gen BRCA1 đều làm có nguy cơ cao, phát hiện 4 ca bị đột biến, tăng nguy cơ UT vú, UTBT, riêng ĐB chiếm tỷ lệ 9,8%. Trong số 4 BN bị ĐBG, có K1183R làm giảm nguy cơ UT[6]. Nghiên 2 trường hợp có đột biến BRCA1, 1 trường cứu của Đỗ Thị Phượng (2015) khảo sát trên hợp phát hiện có đột biến BRCA2 và 1 ung thư vú có tính chất gia đình, nhằm xác trường hợp không phải đột biến gen BRCA định tần xuất đột biến 185delAG, 5382insC mà là 1 trong 7 gen hay gặp đột biến trong trên gen BRCA1 ở phụ nữ ung thư vú (UTV) ung thư vú PALB2. và người chưa mắc bệnh thuộc nhóm nguy Nghiên cứu về ĐBG BRCA1/2 bắt đầu cơ cao trong 10 gia đình có tiền sử UTV với trong vài năm gần đây, chủ yếu chỉ trên các 40 phụ nữ gồm: 25 bệnh nhân UTV và 15 bệnh nhân UTV. Lê Thị Minh Chính (2004) người chưa mắc bệnh. Kết quả cho thấy, tần nghiên cứu ĐB BRCA1/2 ở 24 bệnh nhân suất đột biến 185delAG và 5382insC trên UTV ngẫu nhiên tại bệnh viện K Hà Nội, gen BRCA1 lần lượt là 0/40 (chiếm 0,0%) và không phát hiện ĐB 185delAG và 3/40 (chiếm 7,5%). Đột biến 5382insC xuất 6174delT.3 Ginsburg (2010) nghiên cứu 259 hiện ở bệnh nhân ung thư vú trong gia đình ca UTV ngẫu nhiên người Việt Nam, chỉ có 2 chị em gái cùng mắc UTV7. phát hiện 2 trong 259 người có ĐB: 1 ĐB Những đột biến nguyên khởi trên gen BRCA1 và 1 ĐB BRCA2. 2 trường hợp này BRCA1 liên quan đến UTV được nghiên cứu không có tiền sử gia đình mắc UT hay ở các tộc người khác nhau và có liên quan UTBT4. Hoàng Anh Vũ (2010) nghiên cứu mật thiết với UTV là đột biến 185delAG, 50 trường hợp, trong đó 26 bệnh nhân hoặc 5382insC. Một số nghiên cứu gần đây cũng mắc UTV sớm (trước 40 tuổi) hoặc có tiền chứng minh rằng tần suất đột biến sử gia đình (có ít nhất 1 người bị UTV); 24 185delAG, 5382insC trên gen BRCA1 là khá người chưa mắc UT thuộc 2 gia đình UTV. cao ở những phụ nữ có tiền sử ung thư vú gia Kết quả phát hiện 18 kiểu thay đổi kiểu gen đình. của BRCA1, trong đó có 2 ĐB gây UT vú là Theo thống kê của Dewajani et al. R1751X và 1792X5. Phạm Duy Hiển (2010) (2007), tỷ lệ bệnh nhân mang đột biến nghiên cứu 150 bệnh nhân UT vú không phát 5382insC dao động trong khoảng 0,13-23,4% hiện ĐB BRCA1:185delAG và ở tộc người Do Thái. Nhưng với dân số châu BRCA2:6174delT, tuy nhiên có 3 trong số Á, tỷ lệ bệnh nhân mang đột biến 5382insC 150 bệnh nhân UT vú mang ĐB tương đối thấp. Philippin, Malaysia, Nhật BRCA1:5382insC, chiếm 2%. Và phát hiện 2 Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, tỷ lệ bệnh nhân ĐB mới là 93957T > A và 160920C > G trên mang đột biến 5382insC dao động trong BRCA2. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012) khoảng 0 - 0,13%, còn ở dân số châu Âu, tỷ nghiên cứu trên 10 bệnh nhân UTBT với hội lệ bệnh nhân mang đột biến này xuất hiện 475

HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 25 cao nhất ở một số đại diện như Ba Lan - do các yếu tố ngoại sinh như điều kiện môi Upper Silesia 23,4%, Đông Âu 1,95%. Tác trường sống, tập quán ăn uống, hoặc do chiến giả cũng nhận thấy kết quả NC thấp hơn tranh để lại chất độc hóa học. Đây mới chỉ là nhiều so với nguời Ahskenazi, châu Âu một đột biến điểm trên gen BRCA1, còn nếu nhưng lại cao hơn so với dân số các nước tính chung trên cả gen thì không loại trừ khả châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái năng bệnh nhân UTV có đột biến điểm hoặc Lan, Singapore, Malaysia[7]. Điều này có thể các đột biến khác trên gen BRCA1 chiếm tỷ được giải thích là do yếu tố chủng tộc hoặc lệ cao hơn nhiều so với các nước khác[7,8]. Bảng 4. Tổng hợp kết quả NC của các tác giả UTV ĐBG Tác giả Năm Ngẫu nhiên Nguy cơ cao BRCA1 BRCA2 KHÁC L.T.M.Chính[3] 2004 24 0 0 0 0 P.D. Hiển[2] 2010 150 0 3 0 0 Ginsburg. O[4] 2010 259 0 1 1 0 H.A. Vũ[5] 2010 0 50 2 0 0 N.T.N. Lan[6] 2012 10 HBOC UTBT 3 0 0 Đ.T. Phượng[7] 2015 0 40 3 0 0 P.H. Khoa 2022 0 41 2 1 1 Bảng 5. Nguy cơ mắc UT ở những người mang đột biến gen BRCA1/29 Nguy cơ mắc UT Vị trí UT Cộng đồng Đột biến BRCA1 Đột biến BRCA2 UT vú 12% 46% - 87% 38% - 84% UT vú bên còn lại 2% trong 5 năm 21,1% trong 10 năm 10,8% trong 10 năm UTBT 1% - 2% 37% - 63% 16,5% - 27% UT vú ở nam 0,1% 1,2% Đến 8,9% UT tuyến tiền liệt 6% đến 69 tuổi 8,6% đến 65 tuổi 15% đến 65 tuổi UT tụy 0,5% 1% - 3% 2% - 7% Melanoma 1,6% Tăng UTV là bệnh ác tính phổ biến nhất ở Nghiên cứu trên 676 gia đình người Do thái những người mang ĐB dòng mầm gen Ashkenazi và 1272 gia đình các dân tộc BRCA1 và BRCA2 với nguy cơ trọn đời đến khác, Chen (2006) ước tính được nguy cơ 87%. Nguy cơ UT vú đến 70 tuổi của các ĐB tích lũy UT vú ở phụ nữ mang ĐB BRCA1 là BRCA1 lần đầu được nghiên cứu trên 33 gia 46%. Satagopan (2001) báo cáo nguy cơ UT đình là 87%. Đối với BRCA2, nguy cơ ước vú đến 80 tuổi ở phụ nữ Do thái Ashkenazi tính đến 70 tuổi là 84%. Các nghiên cứu sau mang ĐB BRCA1 đến 59% và trong ĐB đó đều ước tính được nguy cơ thấp hơn. BRCA2 là 38%[7,8]. 476

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Ung thư vú bên còn lại ở những phụ nữ 1 ổ chiếm 85,3%, tổn thương đa ổ chiếm điều trị bảo tồn có tỉ lệ khá cao. Nguy cơ 14,7%. Không có trường hợp nào có đột biến giảm ở những phụ nữ thực hiện phẫu thuật gen mắc ung thư vú có quan hệ bậc I (có mẹ cắt bỏ buồng trứng dự phòng. Một nghiên đẻ, chị em gái ruột, con đẻ bị ung thư) hoặc cứu thuần tập báo cáo về nguy cơ UT vú sau bậc II (bà nội/ ngoại, cô/ dì, cháu nội/ ngoại). 10 năm ở những người mang ĐB BRCA1 là Thể giải phẫu bệnh hay gặp là ung thư 21,1% và BRCA2 là 10,8%[7]. biểu mô thể ống xâm nhập (78%) với độ mô Việc phát hiện người bệnh mang đột biến học II (83%). Phân nhóm thụ thể nội tiết trong các gia đình bệnh nhân UTV rất có ý (HR) âm tính chiếm tỷ lệ 36,6%, yếu tố phát nghĩa trong việc tiên lượng và điều trị dự triển biểu mô (Her-2/neu) dương tính chiếm phòng. Mặt khác, việc phát hiện người lành tỷ lệ 29,3%. mang gen đột biến cũng giúp các nhà tư vấn 5.2. Kết quả xét nghiệm ĐBG: Có 4 ca di truyền đưa ra lời khuyên hoặc lời cảnh báo bị đột biến trong tổng số 41 bệnh nhân, về một nguy cơ UTV cho những thành viên chiếm tỷ lệ 9,8%. Trong số 4 BN bị ĐBG, có trong gia đình họ. 2 trường hợp có đột biến BRCA1, 1 trường Kết quả nghiên cứu của chúng tôi muốn hợp phát hiện có đột biến BRCA2 và 1 nhấn mạnh vai trò của việc xét nghiệm phân trường hợp không phải đột biến gen BRCA tử, đặc biệt đột biến gen BRCA đối với bệnh mà là 1 trong 7 gen hay gặp đột biến trong nhân ung thư vú và tầm soát gen sớm đối với ung thư vú PALB2. các thành viên khác trong gia đình khi có Trong 4 trường hợp có ĐBG đều xảy ra nghi ngờ về tính di truyền của gen. Việc xác trên bệnh nhân có Ki-67 cao (40% - 80%), định đúng loại đột biến gen BRCA1/2 còn đột biến gen BRCA1/2 gặp ở nhóm có bộ ba giúp cho quá trình điều trị đích được hiệu âm tính và đột biến gen PALB2 gặp nhóm có quả hơn, đặc biệt đối với các chất ức chế HR(+) và Her-2/neu (+). enzyme Poly ADP ribose polymerase (thuốc ức chế PARP) cũng như phẫu thuật dự phòng VI. KIẾN NGHỊ khi có các nguy cơ mắc UTV cao. Cần tiến hành nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn nữa để phân tích xem có mối liên quan V. KẾT LUẬN tình trạng ĐBG với tình trạng HR, Her- Qua nghiên cứu 41 bệnh nhân ung thư vú 2/neu, Ki-67 trên nhóm bệnh nhân có nguy có nguy cơ cao một trong các yếu tố sau đây cao. Nghiên cứu, xét nghiệm xác định thêm như: Tuổi trẻ, bộ ba âm tính, hoặc thụ thể nội các thành viên của những bệnh nhân có ĐBG tiết âm tính mà Her-2/neu dương tính… tại để từ đó lập phả hệ nghiên cứu và tư vấn di Bệnh viện K chúng tôi có một vài nhận xét truyền được tốt hơn trong việc tầm soát một sau: số bệnh liên quan đến gen đột biến (ung thư 5.1. Đặc điểm lâm sàng nhóm NC: Tuổi buồng trứng...) và điều trị dự phòng một số trẻ dưới 40 có 27 trường hợp (65,8%), tuổi trung bình 41,5 (33 - 62), hay gặp tổn thương bệnh liên quan. 477

HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global 2010; 4(14):674-681. Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN 6. Xác định đột biến gen BRCA1 và BRCA2 Estimates of Incidence and Mortality ở bệnh nhân nữ ung thư vú tại VN: Y học Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. thực hành, tập 741, số 11, 2010 / Lê Thị CA: a cancer journal for clinicians. 2021; Phượng, Nguyễn Thu Thúy, Tạ Văn Tờ, 71(3):209-249.102. Nguyễn Diệu Thúy. Bộ Y tế: 107-111. 2. Phạm Duy Hiển, Tạ Văn Tờ, Nguyễn Văn 7. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Xác định đột biến Định (2010). Nghiên cứu xác định đột biến gen BRCA1, BRCA2 ở bệnh nhân ung thư gen BRCA1 và BRCA2 trong ung thư vú ở buồng trứng có hội chứng ung thư vú-buồng phụ nữ Việt Nam. Đề tài khoa học cấp nhà trứng di truyền. Luận văn Thạc sĩ. Hóa sinh. nước KC10.06. 67. Đại học Y Hà Nội. 3. Lê Thị Minh Chính, Đái Duy Ban, Hoàng 8. Lê Thị Phượng (2015): xác định tần suất đột Minh Châu và CS (2004). Kết quả nghiên biến 185DELAG, 5382INSC trên gen cứu đột biến gen BRCA1 và BRCA2 ở 24 BRCA1 trong 10 gia đình ung thư vú tại tỉnh bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam. Những Hải Dương. Tạp chí Sinh Học, 37(1se): 158- vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự 164. sống 2004. 9. Detection of the 5382insC mutation in the 4. Ginsburg OM, Dinh NV, To TV, et al. Human BRCA1 gene using fluorescent Family history, BRCA mutations and breast labeled oligonucleotides. Molecular cancer in Vietnamese women. Clinical Biology. Vol. 43, No. 6, pp. 930-936. genetics. 2011; 80(1):89-92. 10. Lê Nguyễn Trọng Nhân (2022); Nghiên cứu 5. Hoàng Anh Vũ, Lê Phương Thảo, Phan tính đa hình thái đơn nucleotid (SNP) và đột Thị Xinh, Đoàn Thị Phương Thảo. Phát biến một số gen trong ung thư buồng trứng. hiện đột biến gen BRCA1 trên phụ nữ Việt Luận án Tiến sỹ Y học. Nam thuộc nhóm nguy cơ cao bị ung thư vú. 478

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-dot-bien-gen-tren-benh-nhan-ung-thu-vu-co-nguy-co-cao-tai-benh-vien-k-2599001.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY