Đánh giá mức độ sao chép Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) ở mô ung thư biểu mô tuyến vú

Đánh giá mức độ sao chép Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) ở mô ung thư biểu mô tuyến vú
  • Mã tin : 1861
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Đánh giá mức độ sao chép Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) ở mô ung thư biểu mô tuyến vú được nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ sao chép mRNA của EGFR ở mô u xơ so với mô ung thư vú thể ống theo giai đoạn; So sánh mức độ sao chép của EGFR ở giai đoạn II của ung thư các thể loại tế bào học khác nhau.

Nội dung Text: Đánh giá mức độ sao chép Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) ở mô ung thư biểu mô tuyến vú

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 9(82).2014 91 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SAO CHÉP EPIDERMAN GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) Ở MÔ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ EVALUATION OF THE REPRODUCTION LEVEL OF EPIDER MAN GROWTH FACTOR RECEPTORS (EGFR) IN BREAST CARCINOMA TISSUE Lê Thị Phượng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Email: phuongsinh@ymail.com Tóm tắt - Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) thụ thể yếu Abstract - Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) is a tố phát triển biểu mô, là 1 glycoprotein bề mặt màng tế bào. EGFR glycoprotein cell surface membrane. EGFR is detected in epithelial được phát hiện ở các dòng tế bào biểu mô và liên quan đến bệnh cell lines and related to the pathogenesis of many different types sinh của nhiều loại ung thư, đây là đích hấp dẫn trong việc chẩn of cancer; therefore, this is a fascinating destination for early đoán sớm và liệu pháp điều trị ung thư mới hiện nay. Để đánh giá diagnosis and new cancer treatment at present. To evaluate the mức độ sao chép EGFR ở mô UTBM tuyến vú thể ống các giai reproduction level of EGFR in pipe-shaped breast carcinoma tissue đoạn so với mô u xơ; Mức độ sao chép EGFR giữa các thể tế bào through different stages compared with fibroid tissue, we studied học của UTV trong cùng một giai đoạn ung thư, chúng tôi nghiên 62 tissue specimens, including 47 breast carcinoma samples and cứu 62 mẫu mô bệnh phẩm trong đó 47 mẫu mô UTBM tuyến vú, 15 samples diagnosed and confirmed by histopathological images. 15 mẫu u xơ đựơc chẩn đoán xác định bằng hình ảnh giải phẫu Total RNA was extracted from the tissue samples, then the bệnh. Tách chiết RNA tổng số, tổng hợp cDNA và đánh giá mức synthesis of cDNA and the evaluation of EGFR’s reproduction level độ sao chép của EGFR. Kết quả cho thấy sự tăng cường sao chép was conducted. The results show that the rise in EGFR’s của EGFR liên quan mật thiết với UTBM tuyến vú, tăng theo giai reproduction level is closely related to breast carcinoma, which đoạn của ung thư và có sự khác biệt giữa các thể loại tế bào học increases through the stages of cancer and there are differences của UTBM tuyến vú. among the cytological categories of breast carcinoma. Từ khóa - EGFR; mức độ sao chép; RT-PCR; ung thư biểu mô; u xơ. Key words - EGFR; copy level; RT-PCR; epithelium cancer; fibroma. 1. Mở đầu ứng tế bào mà kết quả là sự tăng sinh và ảnh hưởng đến sự Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ tiến triển ác tính của khối u: tăng sinh mạch, di căn và ức nữ, đứng đầu và chiếm 21% trong tổng số các bệnh ung thư chế quá trình chết theo chương trình [5]. của phụ nữ trên toàn thế giới. Ung thư vú là sự phát triển Trong khoảng mười năm trở lại đây, nhiều nhà khoa ác tính của các tế bào biểu mô lót bên trong lòng ống và học đã đưa ra những bằng chứng khoa học xác đáng tiểu thuỳ của tuyến vú. Năm 2005, ung thư vú gây ra 502 chứng minh rằng sự tăng EGFR ở cả hai mức độ mRNA 000 ca tử vong (chiễm 7% số ca tử vong do ung thư và 1% và proein đặc hiệu trong một số loại hình ung thư như ung tổng số tử vong thế giới), đứng hàng thứ 5 sau ung thư phổi, thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, u dạ dày, gan và đại tràng [7]. Ở Việt Nam, ung thư vú là một thần kinh, tiền liệt tuyến và ung thư tử cung [2, 3, 4, 5, 6]. trong hai loại ung thư thường gặp nhất và đe doạ mạng sống Các tác giả đều đưa đến kết luận rằng EGFR có thể được của phụ nữ nhiều nhất. Năm 1998, tần xuất mắc ung thư vú sử dụng như một marker để chẩn đoán ung thư. Đồng thời cao nhất ở Hà Nội với tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi là một số tác giả đã nghiên cứu triển khai kỹ thuật xác định 20,3/100000 dân và cao thứ 2 là TP Hồ Chí Minh với tỷ lệ gen mã hoá EGFR của các tế bào ung thư lưu thông trong chuẩn hóa theo tuổi là 18/100000 dân, đứng sau ung thư cổ máu để giúp ích cho việc theo dõi và tiên lượng kết quả tử cung (28,6/100000) [7]. Theo ghi nhận của bệnh viện K điều trị. Nhằm nghiên cứu khă năng ứng dụng EGFR như năm 2000, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú chung cho cả nước là một marker trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh ung thư 17,4/100.000 phụ nữ. vú, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích Yếu tố phát triển EGFR là một polypeptid với vai trò “Đánh giá mức độ sao chép mRNA của EGFR ở mô u xơ kích thích sự tăng sinh, biệt hoá cả tế bào bình thường và so với mô ung thư vú thể ống theo giai đoạn; so sánh mức các tế bào ác tính. Một trong những yếu tố phát triển được độ sao chép của EGFR ở giai đoạn II của ung thư các thể tìm ra sớm nhất là yếu tố phát triển biểu mô (EGF). Thụ loại tế bào học khác nhau” thể yếu tố phát triển biểu mô (EGFR), được mã hoá bởi gen 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu tiền ung thư c-erb, là một phân tử glycoprotein bề mặt 2.1. Vật liệu màng, trọng lượng phân tử 170 kDaltons (kDa). EGFR là Gồm 62 mẫu mô trong đó có 15 mẫu u xơ và 37 mẫu gia đình gồm bốn thụ thể ErbB-1, ErbB-2, ErbB-3 và ErbB- ung thư. Tất cá các mẫu mô này được lấy từ bệnh nhân đã 4. Phân tử EGFR gồm ba phần, phần gắn kết các phần tử được chẩn đoán xác định tại bệnh viện K Hà Nội dựa vào nằm ngoài màng tế bào, phần xuyên màng và phần bên lâm sàng và cận lâm sàng (mô bệnh học, XQ, hoá sinh). trong tế bào có hoạt tính enzyme protein tyrosin kinase. Bệnh nhân chỉ bị ung thư vú ngoài ra không mắc bất kỳ Chính hoạt động của protein tyrosin kinase đóng vai trò loại hình bệnh tật, ung thư nào khác. chính điều hoà sự tăng sinh và biệt hoá của tế bào [8]. Khi một chất gắn kết, ví dụ: yếu tố phát triển biểu mô (EGF) 2.2. Phương pháp hoặc yếu tố phát triển tổ chức (TGF-a) gắn với EGFR sẽ 2.2.1. Quy trình tách chiết RNA tổng số từ mô u xơ và mô gây nên sự phân cực thụ thể và sự tự phosphoryl hoá của ung thư vú vùng có hoạt tính enzyme. Điều này khởi đầu một loạt phản Sử dụng kit Trisol để tách chiết RNA tổng số theo quy

92 Lê Thị Phượng trình đã được mô tả trước đây bởi nhóm nghiên cứu Tạ quản ở 4 C [1]. Gen nội chuẩn GAPDH được sử dụng để 0 Thành Văn và nnk [7]. RNA tổng số thu được phải đảm đánh giá chất lượng mẫu và so sánh lượng mẫu sử dụng trong bảo nồng độ và độ tinh sạch tối ưu để tổng hợp cDNA. mỗi phản ứng. Sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 2.2.2. Kỹ thuật tổng hợp ngược cDNA (RT-PCR) 1,5%, nhuộm Ethidium Bromide trong vòng 5phút, sau đó được chụp ảnh và sử lý bằng phần mềm chemidoc iQ 4 mg RNA tổng số thu được sau tách chiết sẽ được sử 76S00503 để đo mật độ vạch của sản phẩm PCR dụng để tổng hợp cDNA. Quá trình tổng hợp có sử dụng random primer đã pha loãng 20 lần, enzyme MMLV-RT, 3. Kết quả và thảo luận chất ức chế thuỷ phân RNA, chất ức chế protein và dNTP 3.1. Sự tăng cường tổng hợp của EGFR ở mô ung thư vú 2.2.3. RT-PCR bán định lượng khuếch đại gen mã hóa so với mô u xơ và theo giai đoạn ung thư của thể ống EGFR ở mô ung thư vú Bằng kỹ thuật RT-PCR bán định lượng, chúng tôi sử dụng Cặp mồi đặc hiệu với EGFR đã được sử dụng để đánh cặp mồi đặc hiệu với EGFR và GAPDH để đánh giá mức độ giá mức độ sao chép của EGFR, nồng độ cDNA của tất cả sao chép mRNA của EGFR ở mô ung thư vú so với mô u xơ các mẫu chạy PCR là 400 ng. Phản ứng PCR được thực hiện và theo các giai đoạn ung thư vú thể ống. Sản phẩm PCR đặc theo quy trình: 940C - 10 phút; [940C - 30 giây, 600C - 45 hiệu của EGFR có kích thước 420 bp và của GAPDH có kích giây, 720C - 45 giây] trong 5 chu kỳ; [940C - 30 giây, 550C - thước 350 bp. Kết quả điện di sản phẩm PCR của EGFR và 45 giây, 720C - 45 giây] trong 30 chu kỳ; 720C - 10phút; bảo GAPDH trên gel agarose 1.5% được chỉ ở Hình 1. U xơ GĐI GĐII GĐIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MK EGFR EGFR Hình 1. Kết quả phản ứng RT - PCR của gen EGRF và GAPDH trên mô u vú lành tính và mô ung thư. Sản phẩm được khuếch đại từ cDNA của mô u vú lành tính (1-3) và mô ung thư ống GĐ I (4 -7; GĐ II (8-11) GĐ III (12-14) MK: Thang DNA chuẩn 100 bp. Quan sát ở Hình 1 chúng ta thấy đậm độ vạch của tăng cường sao chép ở những mẫu ung thư so với mẫu lành EGFR ở những mẫu ung thư rõ hơn những mẫu u xơ và tính và sự tăng cường này phụ thuộc vào giai đoạn phát tăng dần theo các giai đoạn của UTV thể ống. Hình ảnh triển của ung thư thể ống điện di gen GAPDH cho thấy chất lượng mRNA của các 300 mẫu tốt, đảm bảo tiêu chuẩn cho phản ứng, đồng thời không có sự khác biệt về lượng mẫu đã sử dụng trong mỗi 250 Đậm độ vạch EGFR phản ứng PCR. Gen GAPDH đựợc thể hiện trên mọi tế bào, 200 không phụ thuộc vào thể loại, trạng thái hoạt động hay nguồn gốc nên được dùng như một gen nội chuẩn để đánh 150 giá chất lượng của sản phẩm RNA tách chiết và so sánh lượng mẫu sử dụng trong phản ứng RT-PCR. Kết quả cho 100 thấy, EGFR được tăng cường sao chép rất rõ ở mô ung thư 50 và thấp hơn trên những mẫu tách từ mô u xơ Bảng 1. Giá trị trung bình đậm độ vạch PCR EGFR các mẫu 0 u xơ và ung thư vú thể ống ở các giai đoạn khác nhau U xơ èng g® I èng g® II èng g® III Mô u Mô ung thư thể ống Hình 2. Biểu đồ so sánh sự sao chép của EGFR ở mô lành tính Mô và mô ung thư thể ống ở các giai đoạn khác nhau. lành I II III Số lượng mẫu 15 6 16 11 3.2. Đánh giá sự sao chép EGFR trên mô ung thư vú giai đoạn II ở các thể loại tế bào học khác nhau Đậm độ vạch EGFR 100 122 191 217 Để so sánh mức độ biểu hiện của EGFR theo các thể Để đánh giá sự biểu hiện của EGFR theo giai đoạn khác loại tế bào học của ung thư, chúng tôi tiến hành phản ứng nhau, chúng tôi tiến hành đo đậm độ của vạch EGFR và tăng RT-PCR bán định lượng trên các mẫu cDNA của 4 thể tế theo các giai đoạn I, II, II của UTV thể ống sử dụng phần mềm bào học (thể tuỷ, thể tiểu thuỳ, thể ống và thể nhày) của chuyên dụng chemidoc iQ 76S00503 (Bảng 1), mức độ sao cùng giai đoạn II. Chúng tôi cũng tiến hành đo đậm độ của chép của HIP giữa các giai đoạn sẽ được trình bày ở Hình 2. vạch EGFR theo các thể tế bào học của UTV giai đoạn II Kết quả ở Hình 2 cho thấy, giá trị đậm độ vạch tăng dần sử dụng phần mềm chuyên dụng chemidoc iQ 76S00503 theo giai đoạn ung thu. Điều này gợi ý rằng, EGFR được (Bảng 2), mức độ sao chép của EGFR giữa các thể tế bào

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 9(82).2014 93 học được trình bày ở Hình 4. Chúng tôi chia các thể ung UTBM thể ống xâm nhập); nhóm 2 là 2 thể còn lại, thể tuỷ thư vú theo 2 nhóm: nhóm 1 gồm thể ống và thể nhày (vì và thể tiểu thuỳ. trên lâm sàng UTBM thể nhày thường gặp là biến thể của U xơ Thể tuỷ Thể tiểu thuỳ Thể ống Thể nhày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MK EGFR GAPDH Hình 3. Kết quả phản ứng RT - PCR của gen EGFR và GAPDH ở các thể loại tế bào ung thư vú khác nhau: u xơ vú (1-3); thể tuỷ (4-6), thể tiểu thuỳ (7-10), thể ống (11-15) và thể nhày (16-18). MK: Thang DNA chuẩn 100 bp. Bảng 2. Giá trị trung bình đậm độ vạch PCR EGFR của các thấy UTBM nội ống được tìm thấy trong 75% các trường mẫu ung thư vú giai đoạn 2 thuộc các thể loại tế bào khác nhau hợp UTBM thể nhày), giảm hơn trong hai thể tiểu thuỳ và thể tuỷ những thể ít gặp và mức độ ác tính kém hơn so với Thể loại tế bào U xơ Nhóm 1 Nhóm 2 hai thể kia. Như vậy sự tăng cường tống hợp của EGFR có Số lượng mẫu 15 8 19 mối liên hệ chặt chẽ với các giai đoạn của ung thư và với Đậm độ vạch EGFR 100 161 199 mức độ ác tính của các dòng tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu ban đầu của chúng tôi gợi ý rằng EGFR có thể được dùng như một marker có giá trị phối hợp trong chẩn đoán sớm UTBM tuyến vú. Kết quả chẩn đoán bằng kỹ thuật gen cũng tương ứng với các kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng (mô bệnh học). Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài cho thấy mức độ sao chép của EGFR được tăng cường trong ung thư biểu mô trong khi đó biểu hiện rất thấp ở mô u lành [2, 5]. EGFR cũng được tăng cường tổng hợp ở một số dòng tế bào ung thư vú [4, 6]. Kết quả nghiên cứu thu được góp phần khẳng Hình 4. So sánh sự sao chép EGFR định EGFR ngoài việc sử dụng như một marker phối hợp giữa các thể tế bào khác nhau ở giai đoạn II trong chẩn đoán sớm ung thư vú, còn có thể dùng EGFR là một đích đầy hứa hẹn cho liệu pháp phân tử trị liệu cho một 4. Thảo luận số loại hình ung thư trong đó có ung thư vú [3, 4]. Tín hiệu UTV là loại hay gặp nhất và có xu hướng ngày càng gia EGFR tăng cao trong tế bào ung thư có lẽ là một yếu tố tăng ở phụ nữ nước ta [7]. Bệnh phát sinh chủ yếu từ các tế quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển tế bào u, ngăn bào biểu mô của các ống tuyến vú. UTV nếu được phát chặn cái chết theo chương trình và tạo thuận lợi cho tiến hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỷ lệ sống thường là cao. trình di căn theo các cơ chế khác nhau. Thay đổi hoặc cắt Để chẩn đoán ung thư vú nhiều phương pháp đã và đang ngắn tiến trình này là một trong những đích nghiên cứu tạo được áp dụng như thăm khám lâm sàng, siêu âm, chụp X ra thuốc điều trị ung thư. quang, hoá sinh và mô bệnh học. Các phương pháp này ít nhiều thể hiện sự hạn chế trong việc phát hiện và chẩn đoán 5. Kết luận ung thư giai đoạn sớm. Với nghiên cứu của chúng tôi, sử Mức độ sao chép của EGFR tăng rõ ở mô UTBM vú so dụng kỹ thuật sinh học phân tử, một kỹ thuật đang ngày với mô u xơ và tăng theo giai đoạn của ung thư vú thể ống. càng được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán sớm bệnh Mức độ sao chép của EGFR còn có sự khác biệt giữa ung thư để xác định mức độ biểu hiện mRNA/ EGFR. các thể tế bào học ở cùng một giai đoạn ung thư. Kết quả bước đầu cho thấy, EGFR được tăng cường sao chép ở những mô UTBM tuyến vú trong khi đó xuất hiện TÀI LIỆU THAM KHẢO kém ở mô u xơ vú. Sự biểu hiện của gen EGFR còn có sự [1] Antonella De L., Sandro Pignata et al., 2000. Detection of thay đổi theo giai đoạn của ung thư vú thể ống (thể này Circulating Tumor Cells in Carcinoma Patients by a Novel chiếm đến 80% trong ung thư vú). Mức độ biểu hiện gen Epidermal Growth Factor Receptor Reverse Transcription-PCR Assay. Clinical Cancer Research, pp.1439-1445. EGFR giữa các thể khác nhau trong ung thư vú của cùng [2] Bettina Papouchado, Lori A Erickson, Audrey L Rohlinger, Timothy một giai đoạn cũng có sự khác biệt (trong nghiên cứu này J Hobday et al., 2005. Epidermal Growth Factor Receptor and chúng tôi so sánh các thể ở giai đoạn II trên lâm sàng của activated epidermal Growth Factor Receptor expression in ung thư vú), tăng trong thể ống và thể nhày (vì thực tế trên gastroiintestinal carcinoids and pancreatic endocrine carcinomas. lâm sàng ung thư thể nhày đơn thuần rất ít gặp mà thường Modern Pathology, 18: 1329-1335.

94 Lê Thị Phượng [3] Bradley A. Schiff, Andrea B. McMurphy, Samar A. Iasser et al., Growth Factor Receptor (EGFR)-related protein inhibits multiple 2004. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) is overexpressed members of the EGFR in colon and breast cancer cells. Mol Cancer in anaplastic thyroid cancer and the EGFR inhibitor Gefitinib inhibit Ther, 3: 435-442. the growth of anaplastic thyroid cancer”, Clinical Cancer [7] Nguyễn Chấn Hùng, 2004. Ung thư học nội khoa. NXB. Y Học Research,10, pp. 8594-8602. TPHCM [4] De Jong J. S., van Deist P. J., van der Valk P., Baak J. P., 1998. [8] Nguyễn Thị Phương Ngọc, Trần Vân Khánh, Đào Kim Chi, Phạm Expression of growth-factors, growth-inhibiting factors and their Thị Lý, Tạ Thành Văn, 2006. Tăng cường tổng hợp Heparansulfate receptors in invasive breast cancer. ll Correlations wlth proliferation Interacting Protein (HIP) ở mô ung thư tuyến tiền liệt. Tạp chí Dược and angiogenesis. J. Pathol, 184:53-57. học, 12: 154-58. [5] Duh QY, Gum ET, Gerend PL, Raper SE, Clark OH. Epidermal [9] Rude Voldbor B., Damstrup L., M. Spang- Thomsen, H. Skovgaard growth factor receptors in normal and neoplastic thyroid tissue Poulsen, 1997. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). PubMed, PMID: 3000011. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) and EGFR mutations, [6] Hu xu, Yịngli Yu, Dorota Marciniak, Arun K, Rishi, Fazlul H function and possible role in clinical trials. Annals of Oncology, Sarkar, Omer Kucuk and Adhip P N Majumdar, 2005. Epidermal 8: 1197-1206. (BBT nhận bài: 23/07/2014, phản biện xong: 10/09/2014)

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY