sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Đánh giá sự hài lòng của sản phụ sau khi sinh mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đánh giá sự hài lòng của sản phụ sau khi sinh mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mã tin : 1840
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đánh giá sự hài lòng của sản phụ sau khi sinh mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trình bày đánh giá sự hài lòng của sản phụ về quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nội dung Text: Đánh giá sự hài lòng của sản phụ sau khi sinh mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. Đánh giá sự hài lòng của sản phụ sau khi sinh mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Evaluation of the satisfaction of pregnant women after cesarean section at the Obstetrics and Gynecology Department of the 108 Military Central Hospital Nguyễn Thanh Thúy*, Nguyễn Thị Minh Hằng*, *Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Lại Thị Thuý Nga*, Trần Quốc Kham** **Trường Đại học Kinh Bắc Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của sản phụ về quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Phỏng vấn 125 sản phụ mổ lấy thai. Phương pháp: Phương pháp mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ sản phụ nhóm tuổi trên 25 chiếm 68,0%, có 40,0% sử dụng dịch vụ lần đầu và tỷ lệ sử dụng lần 2 và lần 3 chiến lần lượt là 59,2% và 0,8%, có 28,8% là mổ đẻ cấp cứu và 46,4% mổ đẻ có chuẩn bị. Tỷ lệ hài lòng với quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh đạt 71,2%. Có 84,8% sản phụ chắc chắn sẽ quay lại bệnh viện hoặc giới thiệu cho người khác, 15,2% sản phụ có thể sẽ quay lại bệnh viện. 96,8% các bà mẹ đánh giá dịch vụ tại bệnh viện đảm bảo an toàn cho họ khi nằm viện và sinh nở. 100% các ý kiến đều đưa ra các giải pháp triển vọng về biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai. Kết luận: Bệnh viện cần có phương án tăng cường, bổ sung nhân lực cho Khoa Phụ Sản và Khoa Gây mê hồi tỉnh để thực hiện tốt quy trình chăm sóc thiết yếu, đặc biệt ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ là điều rất cần thiết. Từ khóa: Sự hài lòng, sản phụ, mổ lấy thai. Summary Objective: To assess the satisfaction of pregnant women when performing essential care procedures for mothers and babies during and immediately after cesarean section at the Obstetrics and Gynecology Department of 108 Military Central Hospital. Subject and method: Interviews with 125 pregnant women having cesarean section. Method: Descriptive method through cross-sectional survey. Result: The percentage of pregnant women over 25 years old accounted for 68.0%, 40.0% used the service for the first time and the rate of second and third use were 59.2% and 0.8%, respectively . There were 28.8% emergency caesarean section and 46.4% prepared caesarean section. Satisfaction rate with essential care for mothers and babies reached 71.2%. There were 84.8% women who will definitely return to the hospital or refer others, 15.2% of pregnant women will probably return to the hospital. 96.8% of mothers rated hospital services as ensuring their safety during hospitalization and childbirth. 100% of the comments gave promising solutions on measures to improve the quality of maternal and reproductive health care after cesarean section. Conclusion: The hospital needs a plan to strengthen and supplement human resources for the Department of Obstetrics and Gynecology and the Department of Anesthesia to perform well the process of health care, especially outside office hours and holidays. Keywords: Satisfaction, maternity, caesarean section. Ngày nhận bài: 01/10/2021, ngày chấp nhận đăng: 27/10/2021 Người phản hồi: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Email: nthanhthuy776@gmail.com - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 152

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. 1. Đặt vấn đề Trẻ sơ sinh không bị ngạt, Apgar 8-10 điểm. Đối với lĩnh vực chăm sóc y tế, có thể nói chất Đồng ý tham gia nghiên cứu. lượng dịch vụ chăm sóc y tế của một cơ sở khám, Nghiên cứu định tính: chữa bệnh phụ thuộc vào các yếu tố, đó là: Đội ngũ Phỏng vấn sâu. thầy thuốc, nhân viên y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thái độ phục vụ. Trong đó, thái độ phục vụ là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn khối yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự đánh giá của Ngoại khoa. bệnh nhân, sự hài lòng của người bệnh được cho là Trưởng Ban Quản lý chất lượng. cấu phần quan trọng và tiêu chí đánh giá chất lượng Trưởng phòng điều dưỡng. chăm sóc y tế. Chỉ số hài lòng của khách hàng lần Chủ nhiệm khoa. đầu tiên được ra đời tại Thụy Điển (1989), sau đó Hộ sinh trưởng Khoa Phụ sản. được phát triển và ứng dụng rộng rãi ở các nước EU Điều dưỡng trưởng Khoa Gây mê hồi sức. trong các lĩnh vực dịch vụ. Chỉ số hài lòng của người Thảo luận nhóm: Nhóm NVYT trực tiếp tham gia bệnh được nhiều cơ sở khám, chữa bệnh các nước ca mổ (Chọn 4 - 5 NVYT cho 1 nhóm thảo luận). phát triển trên thế giới sử dụng để hoạch định chiến lược duy trì khách hàng, tiếp thị, xây dựng thương Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hiệu và gia tăng năng lực cạnh tranh. Các yếu tố tác hành từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2021. động tới sự hài lòng của người bệnh bao gồm: Mối 2.2. Phương pháp quan hệ giữa nhân viên y tế và người bệnh, sự mong Thiết kế nghiên cứu đợi của người bệnh, chất lượng sản phẩm/dịch vụ người bệnh cảm nhận được và giá trị của dịch vụ so Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp với chi phí phải trả và thời gian người bệnh phải chờ dịch tễ học mô tả cắt ngang. đợi. Tại Việt Nam chỉ số hài lòng đã và đang được Chọn mẫu lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế và các bệnh viện quan tâm. Năm 2019, Bộ Y tế ban hành quyết định số Nghiên cứu mô tả: Thay vào công thức tính cỡ 3869/QĐ-BYT quyết định về việc ban hành các mẫu mẫu ước lượng một tỷ lệ, ta có cỡ mẫu tối thiểu là phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và quan sát 112 ca mổ. Thực tế chúng tôi quan sát 125 nhân viên y tế [1]. Để tìm hiểu về sự hài lòng của sản ca mổ. phụ sau khi sinh mổ tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Nghiên cứu định tính: Tung ương Quân đội 108 chúng tôi thực hiện Chọn chủ đích 07 NVYT thực hiện phỏng vấn nghiên cứu này với mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng sâu: 01 Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn khối của sản phụ về quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà Ngoại khoa, 01 Trưởng Ban Quản lý chất lượng, 01 mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai tại Trưởng phòng Điều dưỡng, 02 Trưởng khoa, 01 Hộ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. sinh trưởng Khoa Phụ sản, 01 điều dưỡng trưởng khoa Gây mê hồi sức. 2. Đối tượng và phương pháp Chọn chủ đích 12-15 NVYT trực tiếp tham gia 2.1. Đối tượng các ca mổ đẻ tham gia vào 03 cuộc thảo luận nhóm. Nghiên cứu mô tả: Các bà mẹ được chăm sóc Tiêu chí đánh giá thiết yếu trong và sau mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản, Tiêu chí đánh giá về hài lòng và an toàn của sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. phụ: Mỗi tiêu chí đánh giá được chia theo thang điểm Tiêu chuẩn lựa chọn ca phẫu thuật mổ đẻ để từ 1 - 5. Trong đó: 1. Rất không hài lòng; 2. Không hài quan sát: lòng; 3. Bình thường; 4. Hài lòng và 5. Rất hài lòng. Thai đủ tháng, mổ đẻ theo chỉ đinh của bác Nhưng kết quả đánh giá hài lòng theo quy định của sĩ. bệnh viện và Bộ Y tế chỉ chia làm 2 mức: Mức “Hài 153

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… lòng” tương ứng với mức điểm 4 và 5 và “Chưa hài khi thực hiện đúng các tiêu chí. Các trường hợp còn lòng” tương ứng với mức điểm 1, 2, 3. Tỷ lệ hài lòng lại sẽ được cho là “chưa an toàn”. chung dựa trên tổng điểm của tất cả các tiêu chí về 2.3. Xử lý số liệu đánh giá hài lòng. Cụ thể, tỷ lệ hài lòng chung sẽ là tất cả ý kiến đánh giá ở mức 4 và 5 chia tổng số ý kiến thu Làm sạch số liệu để hạn chế lỗi sau điều tra và được ở các phiếu; một phiếu có 23 mục đánh, tổng nhập số liệu. Nhập số liệu bằng phần mềm Epi Data điểm tối đa cho các tiêu chí đánh giá hài lòng là 23 3.1, sau đó số liệu được chuyển sang SPSS 20.0 để điểm/phiếu. Trường hợp đạt từ 18 điểm trở lên là hài phân tích. lòng, dưới 18 điểm là không hài lòng. Các số liệu định tính sau khi thu thập đọc lại các Các tiêu chí an toàn: Gồm 8 tiêu chí dựa trên ghi chép, phân tích bằng cách mã hóa, ghi nhớ phân việc thực hiện đúng quy trình chăm sóc thiết yếu, tích, phân loại theo các chủ đề tương ứng với mục các tiêu chí về kiểm tra/theo dõi biến chứng và đánh tiêu đánh giá bằng Microsoft Word. giá của sản phụ. Các trường hợp đánh giá là an toàn 3. Kết quả Bảng 1. Một số thông tin chung của sản phụ Nội dung thông tin Tần số (n) Tỷ lệ % ≤ 25 tuổi 40 32,0 Nhóm tuổi Trên 25 tuổi 85 68,0 ≤ 3 ngày 122 97,6 Số ngày nằm viện > 3 ngày 3 2,4 1 50 40,0 Số lần sử dụng dịch vụ 2 74 59,2 3 1 0,8 Mổ đẻ cấp cứu 36 28,8 Cách sinh con Mổ đẻ có chuẩn bị 58 46,4 Khác 31 24,8 Tổng 125 100 Nghiên cứu tiến hành trên 125 sản phụ, tỷ lệ ở nhóm tuổi trên 25 chiếm 68,0%, có 40,0% sử dụng dịch vụ lần đầu và tỷ lệ sử dụng lần 2 và lần 3 chiến lần lượt là 59,2% và 0,8% , có 28,8% là mổ đẻ cấp cứu và 46,4% mổ đẻ có chuẩn bị. Bảng 2. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ đối với cung cấp thông tin truyền thông tư vấn (n = 125) Mức độ hài lòng Tiêu chí 1 2 3 4 5 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Được cung cấp thông tin yêu cầu xét 0 13 (10,4) 51 (40,8) 61 (48,8) 13 (10,4) nghiệm, siêu âm... trước sinh. Được thông tin, tư vấn về quá trình sinh con 0 3 (2,4) 72 (57,6) 50 (40,0) 3 (2,4) và các nguy cơ tai biến có thể xảy ra. Được truyền thông, tư vấn phát hiện các 0 4 (3,2) 46 (36,8) 75 (60,0) 4 (3,2) dấu hiệu nguy hiểm, chăm sóc sơ sinh, chế 154

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. độ dinh dưỡng và nuôi con bằng sữa mẹ Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về vấn đề cung cấp thông tin xét nghiệm, siêu âm trước sinh chiếm 59,2%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về vấn đề tư vấn quá trình sinh và các nguy cơ tai biến có thể xảy ra chiếm 42,4%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về truyền thông tư vấn phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm chiếm 63,2%. Bảng 3. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ đối với từng yếu tố liên quan đến thái độ và ứng xử của nhân viên y tế (n = 125) Mức độ hài lòng Tiêu chí 1 2 3 4 5 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Bác sĩ có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 0 0 3 (2,4) 51 (40,8) 71 (56,8) Điều dưỡng, hộ sinh có lời nói, thái độ, giao 0 23 (18,4) 15 (12,0) 40 (32,0) 47 (37,6) tiếp đúng mực. Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế toán...) 0 20 (16,0) 16 (12,8) 44 (35,2) 45 (36,0) có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. Nhân viên y tế không gợi ý bồi dưỡng (nếu 0 0 0 0 125 (100) có gợi ý điền 1, không gợi ý điền 5) Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về lời nói, thái độ của bác sỹ chiếm 97,6%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về lời nói, thái độ của điều dưỡng chiếm 69,6%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về lời nói, thái độ của nhân viên phục vụ chiếm 71,2%. Đặc biệt 100% đối tượng đều rất hài lòng về việc không có gợi ý bồi dưỡng từ nhân viên y tế. Bảng 4. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ đối với từng yếu tố liên quan đến năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (n = 125) Mức độ hài lòng Tiêu chí 1 2 3 4 5 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Bác sỹ có trình độ chuyên môn, kỹ năng 0 4 (3,2) 5 (4,0) 31 (24,8) 85 (68,0) thăm khám tốt. Điều dưỡng, hộ sinh có trình độ chuyên 0 7 (5,6) 10 (8,0) 24 (19,2) 84 (67,2) môn tốt, chăm sóc chu đáo. Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh phối hợp tốt 0 14 (11,2) 12 (9,6) 41 (32,8) 58 (46,4) và xử lý công việc thành thạo, kịp thời. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của sản phụ về trình độ chuyên môn của bác sĩ chiếm 72,8%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về trình độ chuyên môn của điều dưỡng, hộ sinh chiếm 86,4%. Bảng 5. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ đối với kết quả nằm viện (n = 125) Mức độ hài lòng Tiêu chí 1 2 3 4 5 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Sinh đẻ an toàn, điều trị và chăm sóc tốt. 0 6 (4,8) 0 78 (62,4) 41 (32,8) Cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng 0 2 (1,6) 11 (8,8) 76 (60,8) 36 (28,8) thuốc đầy đủ. 155

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… Giá cả dịch vụ y tế phù hợp, tương xứng 0 9 (7,2) 19 (15,2) 35 (28,0) 62 (49,6) với số tiền bỏ ra. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của sản phụ về kết quả sinh đẻ an toàn, điều trị và chăm sóc tốt chiếm 95,2%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ chiếm 89,6%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về giá cả dịch vụ y tế chiếm 77,6%. Bảng 6. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ sẵn sàng quay lại sử dụng dịch vụ của sản phụ sau khi thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh Nội dung Tần số (n) Tỷ lệ % Có thể sẽ quay lại 19 15,2 Chắc chắn sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho người khác 84 84,8 Tổng 125 100 Đại đa số sản phụ chắc chắn sẽ quay lại bệnh viện hoặc giới thiệu cho người khác, 15,2% sản phụ có thể sẽ quay lại bệnh viện. Bảng 7. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ khi thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh Tần số (n) Tỷ lệ % Hài lòng 89 71,2 Chưa hài lòng 36 28,8 Tổng 125 100 Đánh giá chung mức độ hài lòng của sản phụ cho thấy có 71,2% hài lòng với quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bảng 8. Phân bố tỷ lệ đánh giá mức độ an toàn của sản phụ khi thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh Tần số (n) Tỷ lệ % An toàn 121 96,8 Chưa an toàn 4 3,2 Tổng 125 100 Qua quá trình đánh giá, có 96,8% các bà mẹ thực hiện quy trình CSTY cho bà mẹ và TSS trong mổ lấy thai đánh giá dịch vụ tại bệnh viện đảm bảo an toàn cho họ khi nằm viện và sinh nở; 3,2% bà mẹ đánh giá có một số yếu tố chưa đảm bảo an toàn. Hộp 1. Phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện về các giải pháp nâng cao chất lượng CSTY bà mẹ và TSS sau mổ lấy thai “Để nâng cao CSTY tôi xin đề xuất, bổ sung nhân viên chuyên trách thực hiện chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và TSS trong suốt quá trình từ khi bác sĩ lấy thai ra khỏi bụng mẹ. Phân chia, bổ sung thêm người đặc biệt là hộ sinh trong trời điểm đông NB và thứ 7, chủ nhật, ngày lễ”. (Trưởng khoa Gây mê hồi tỉnh) “Bệnh viện đã cử cán bộ đi tham quan, học tập tại các đơn vị thực hiện CSTY tốt, tham gia các khóa đào tạo của Vụ sức khỏe sinh sản. Mời chuyên gia từ nước ngoài về đào tạo tại bệnh viện cho toàn thể nhân viên khối sản và 156

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. Khoa Gây mê hồi tỉnh, những người thực hiện quy trình CSTY”. (Lãnh đạo Bệnh viện) Khi chúng tôi phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện về các giải pháp nâng cao chất lượng CSTY bà mẹ và TSS sau mổ lấy thai 100% các ý kiến đều đưa ra các giải pháp triển vọng như: Nên mời chuyên gia từ nước ngoài về đào tạo tại bệnh viện cho toàn thể nhân viên khối sản và khoa Gây mê hồi sức, những người thực hiện quy trình CSTY, bổ sung nhân viên chuyên trách thực hiện chăm sóc thiết yếu. Hộp 2. Thảo luận nhóm của nhân viên y tế về các giải pháp nâng cao chất lượng CSTY bà mẹ và TSS sau mổ lấy thai “Tăng cường chính sách hướng dẫn, vận động cho phụ nữ mang thai". “Đào tạo và kiểm tra giám sát định kỳ việc thực hiện CSTY cho bà mẹ và TSS tại bệnh viện và cho các tuyến". “Đầu tư trang thiết bị cơ bản chăm sóc sơ sinh". “Tăng cường nhân lực thực hiện da kề da trong mổ đẻ". “Không cách ly mẹ - con một cách thường quy". “Phối hợp tốt chăm sóc sản khoa và sơ sinh”. Hộp 2 là một số quan điểm tiêu biểu của những 94,4%; “Được thông tin, tư vấn về quá trình sinh con người thực hiện trực tiếp quy trình CSTY khi đưa ra và các nguy cơ tai biến có thể xảy ra” đạt 94,9%; các giải pháp cho quy trình này: Không cách ly mẹ - “Được truyền thông, tư vấn phát hiện các dấu hiệu con một cách thường quy, phối hợp tốt chăm sóc nguy hiểm, cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng và sản khoa và sơ sinh. nuôi con bằng sữa mẹ” đạt 94,5% [3]. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về lời nói, thái độ 4. Bàn luận của bác sỹ chiếm 97,6%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 125 về lời nói, thái độ của điều dưỡng chiếm 69,6%. Tỷ lệ sản phụ để đánh giá sự hài lòng về các dịch vụ CSTY hài lòng và rất hài lòng về lời nói, thái độ của nhân cho bà mẹ và TSS sau sinh mổ. Tỷ lệ ở nhóm tuổi viên phục vụ chiếm 71,2%. Tỷ lệ này cao hơn nghiên trên 25 chiếm 68,0%, có 40,0% sử dụng dịch vụ lần cứu của Phùng Thanh Hưng (91,7%) và của Huỳnh đầu và tỷ lệ sử dụng lần 2 và lần 3 chiến lần lượt là Thúc Thi (94,3%). Thấp hơn kết quả nghiên cứu của 59,2% và 0,8%, có 28,8% là mổ đẻ cấp cứu và 46,4% Vũ Thị Tú Uyên (99,25%) [4]. Đặc biệt 100% đối mổ đẻ có chuẩn bị. tượng đều rất hài lòng về việc không có gợi ý bồi Việc cung cấp thông tin, truyền thông và tư vấn dưỡng từ nhân viên y tế. giúp người bệnh hiểu được rõ hơn về vấn đề sức Đặc thù lao động của ngành y gắn với trách khỏe của mình và phối hợp điều trị, theo dõi và báo nhiệm cao trước sức khoẻ và tính mạng của người hiệu cho NVYT các vấn đề bất thường về sức khỏe bệnh. Là lao động hết sức khẩn trương giành giật [2]. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về vấn đề cung cấp từng giây từng phút trước tử thần để cứu tính mạng thông tin xét nghiệm, siêu âm trước sinh chiếm người bệnh. Cường độ lao động cao diễn ra liên tục 59,2%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về vấn đề tư vấn cả ngày đêm, không theo quy luật tâm, sinh lý khi quá trình sinh và các nguy cơ tai biến có thể xảy ra thường xuyên phải trực đêm, ngủ ngày làm ảnh chiếm 42,4%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về truyền hưởng rất nhiều đến sức khoẻ nhân viên y tế. Môi thông tư vấn phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm... trường lao động không thuận lợi, thường tiếp xúc chiếm 63,2%. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với với người bệnh đau đớn, bệnh tật, độc hại, có nhiều nghiên cứu của tác giả Phí Thị Thu Hà: Tỷ lệ sản phụ nguy cơ lây nhiễm, hoá chất, chất thải môi trường thấy rằng “Được cung cấp thông tin yêu cầu xét bệnh viện. Với đặc thù công việc như vậy, nhưng nghiệm, siêu âm, chiếu chụp… trước sinh” đạt 157

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… hiện nay nhân viên y tế còn phải chịu nhiều áp lực và rất hài lòng về kết quả sinh đẻ an toàn, điều trị và hơn nữa do sự quá tải cả về cơ sở vật chất và nhân chăm sóc tốt chiếm 95,2%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lực. Thực tế có nhiều yếu tố tác động vào các vấn đề lòng về cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc về thái độ phục vụ của nhân viên y tế như áp lực do đầy đủ chiếm 89,6%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về người bệnh đông, điều kiện nhân lực, vật lực chưa giá cả dịch vụ y tế chiếm 77,6%. Kết quả này thấp được như mong muốn đã gây khó khăn cho việc hơn nghiên cứu của Phí Thị Thu Hà: Sự hài lòng về thực hiện nhiệm vụ. Nhiều trường hợp do người kết quả nằm viện đạt 96,66% [3]. Trong điều tra của bệnh cũng quá đáng. Khi xảy ra vấn đề thì cũng khó, tác giả Nguyễn Thị Tuyết và cộng sự, 100% sản phụ nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều sẽ mệt và áp rất hài lòng với việc thực hiện da kề da giữa mẹ và lực cao thì giao tiếp không tốt. bé tại phòng sinh. Phần lớn các sản phụ rất hài lòng với việc theo dõi dấu hiệu sống tại phòng hậu sản 2 Hầu hết các nghiên cứu đều có một điểm lần/ngày, chiếm tỷ lệ 88,9%. 100% sản phụ rất hài chung nổi bật về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng với việc theo dõi về sự go hồi tử cung, sản dịch lòng của người bệnh đó là kỹ năng giao tiếp lịch sự, và tiểu tiện. Hằng ngày 100% sản phụ rất hài lòng tôn trọng của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và với việc vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, 74,07% sản ngoài ra là khả năng giải thích thông tin rõ ràng. phụ hài lòng việc chăm sóc vết khâu tầng sinh môn. Những điều này là cần thiết và có ảnh hưởng nhiều 100% sản phụ hài lòng với tư vấn nuôi con bằng sữa hơn đến sự hài lòng của người bệnh so với những mẹ, 66,7% sản phụ hài lòng với việc hướng dẫn yếu tố khác như năng lực lâm sàng và thiết bị bệnh chăm sóc trẻ sơ sinh, 33,3% không ý kiến gì. Các viện. phương pháp kế hoạch hoá gia đình sau sinh đã Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số người tham được tư vấn cho các sản phụ như: Cho bú vô kinh gia khảo sát đánh giá cao thái độ ứng xử, năng lực chiếm: 22,2%. Đặt vòng chiếm 71,1%. Các phương chuyên môn của nhân viên y tế, tỷ lệ hài lòng năng pháp khác chiếm 6,7% [5]. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn lực chuyên môn của bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng cao hơn so với tình hình chung của cả nước, qua mong đợi. Điều này cho thấy người bệnh đến khám nghiên cứu của Bộ Y tế và Oxfam (85,7%) [6]. tại bệnh viện tin tưởng vào trình độ chuyên môn Các bà mẹ đều có ý kiến khi thực hiện chăm sóc của bác sĩ. Đặc biệt người bệnh, sản phụ hài lòng với thiết yếu sau sinh là rất phù hợp, và mong muốn cách đối sử không phân biệt và kỳ thị của nhân viên được thực hiện như vậy, con được bú mẹ ngay sau y tế. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về trình độ chuyện sinh, lượng sữa ra tốt hơn lần sinh trước…Một số môn của bác sỹ chiếm 72,8%. Tỷ lệ hài lòng và rất hài vấn đề người phụ cảm thấy chưa an toàn, đặc biệt là lòng về trình độ chuyện môn của điều dưỡng, hộ từ phía NVYT. Để người bệnh thấy an toàn khi ở sinh chiếm 86,4%. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Tuyết và cộng sự: 93,3% sản phụ hài bệnh viện, nhân viên y tế cần tích cực hơn nữa trong lòng về công tác chăm sóc của đội ngũ nhân viên y việc giao tiếp, ứng xử với người bệnh, có mặt kịp tế trong khoa. Bên cạnh đó, có một số sản phụ vẫn thời khi họ cần. chưa được thoải mái chiếm 6,7% [5]. Bệnh viện cũng đã đưa ra rất nhiều các giải Trình độ chuyên môn của nhân viên y tế là pháp để khắc phục các vấn đề còn thiếu sót trong yếu tố rất quan trọng tạo nên thành công của chất quá trình CSTY cho bà mẹ và TSS sau mổ lấy thai lượng dịch vụ y tế, và tạo sự yên tâm cho người như: Bổ sung nhân viên chuyên trách, bổ sung thêm bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Đây cũng là người hộ sinh trong những thời điểm nghỉ lễ, hoặc yếu tố quan trọng để tạo nên sự hài lòng của người cử cán bộ đi tham quan học tập tại các đơn vị bệnh nói chung và sản phụ nói riêng. Chính vì vậy chuyên ngành đang thực hiện tốt quy trình CSTY. bệnh viện cần tăng cường công tác tập huấn Dưới góc độ là người trực tiếp tham gia vào các quá chuyên môn cho các nhân viên y tế. trình CSTY, nhân viên y tế cũng đề xuất các ý kiến Khi đánh giá mức độ hài lòng của sản phụ trong như: Đào tạo và kiểm tra giám sát định kỳ việc thực thời gian nằm viện, kết quả cho thấy: Tỷ lệ hài lòng 158

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. hiện CSTY cho bà mẹ và TSS tại bệnh viện và các tiếp của nhân viên y tế khi đến khám tại Phòng tuyến dưới, không cách ly mẹ - con một cách Khám Bệnh viện Mắt năm 2014. Tạp chí Y học thường quy sau mổ lấy thai… thành phố Hồ Chí Minh. Tập 20- số 1/2016, tr. 225. Hy vọng với những biện pháp trên bệnh viện 3. Phí Thị Thu Hà (2020) Thực trạng thực hiện quy sẽ tạo được niềm tin nơi người bệnh nói chung và sản trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh phụ nói riêng khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện. trong và ngay sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản - nhi, tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Luận văn thạc sỹ 5. Kết luận quản lý bệnh viện, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội. Phần lớn sản phụ hài lòng với quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. 4. Vũ Thị Tú Uyên (2017) Nghiên cứu sự hài lòng của người chăm sóc trẻ và một số yếu tố ảnh hưởng Đại đa số sản phụ chắc chắn sẽ quay lại bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương viện hoặc giới thiệu cho người khác; 15,2% sản phụ năm 2017. Luận văn Thạc sỹ quản lý bệnh viện, có thể sẽ quay lại bệnh viện. Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội. Hầu như tất cả các bà mẹ đánh giá dịch vụ tại 5. Nguyễn Thị Tuyết và Phạm Thị Thúy Thu (2020) bệnh viện đảm bảo an toàn cho họ khi nằm viện và Khảo sát nhu cầu cần chăm sóc và sự hài lòng về sinh nở. công tác chăm sóc của sản phụ sau sinh thường Tài liệu tham khảo tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 1. Bộ Y tế (2019) Quyết định: Ban hành các mẫu 6. Bộ Y tế (2012) Kế hoạch hành động Quốc gia về phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh chăm sóc sức khỏe sinh sản tập trung vào làm mẹ và nhân viên y tế. Bộ Y tế, Hà Nội. an toàn và chăm sóc sơ sinh giai đoạn 2011-2015. 2. Huỳnh Thúc Thi và Phan Thị Ái Thu (2016) Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về kỹ năng giao 159

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-su-hai-long-cua-san-phu-sau-khi-sinh-mo-lay-thai-tai-khoa-phu-san-benh-vien-trung-uong-qua-2562486.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY