Đánh giá tác dụng phụ khi điều trị dự phòng nôn, buồn nôn bằng dexamethason 8mg và ondasetron 4mg trong gây tê tủy sống bằng bupivacain và morphin trong mổ lấy thai

Đánh giá tác dụng phụ khi điều trị dự phòng nôn, buồn nôn bằng dexamethason 8mg và ondasetron 4mg trong gây tê tủy sống bằng bupivacain và morphin trong mổ lấy thai
  • Mã tin : 1474
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành đánh giá tác dụng phụ khi điều trị dự phòng nôn, buồn nôn bằng dexamethasone 8mg và ondansetron 4mg trong gây tê tủy sống bằng bupivacain và morphin sulphat để mổ lấy thai thực hiện tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019.

Nội dung Text: Đánh giá tác dụng phụ khi điều trị dự phòng nôn, buồn nôn bằng dexamethason 8mg và ondasetron 4mg trong gây tê tủy sống bằng bupivacain và morphin trong mổ lấy thai

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ KHI ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG NÔN, BUỒN NÔN BẰNG DEXAMETHASON 8MG VÀ ONDASETRON 4MG TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN VÀ MORPHIN TRONG MỔ LẤY THAI Phạm Thị Anh Tú*, Công Quyết Thắng**, Lưu Quang Thùy*** TÓM TẮT between 20-30% in group 1 (control group) was 3.1%, significantly lower than group 2 (group using 2 17 Mục tiêu: Đánh giá tác dụng phụ khi điều trị dự drugs) was 8.6%. This rate was lower than in some phòng nôn, buồn nôn bằng dexamethasone 8mg và other studies. Conclusions: We should apply ondansetron 4mg trong gây tê tủy sống bằng dexamethasone and ondansetron to prevent vomiting, bupivacain và morphin sulphat để mổ lấy thai thực nausea for patients with spinal anesthesia because of hiện tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng trong thời gian being more effective and getting low side effect rate. từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019. Phương pháp Key words: dexamethasone, ondansetron, spinal nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên tiến anesthesia. cứu có so sánh. Nhóm đối chứng (nhóm 1): sử dụng thuốc chống nôn bằng dexamethasone 8mg và nhóm I. ĐẶT VẤN ĐỀ nghiên cứu (nhóm 2): có sử dụng phối hợp thuốc chống nôn dexamethasone 8mg và ondansetron 4mg. Gây tê tủy sống là một phương pháp vô cảm Kết quả nghiên cứu: Các kỹ thuật trên không ảnh thường được áp dụng phổ biến cả trên thế giới hưởng tới huyết động và hô hấp của sản phụ. Tỷ lệ và Việt Nam để mổ lấy thai. Nhiều nghiên cứu tụt huyết áp HATB từ 20-30% trong nhóm 1 (nhóm cho thấy việc tác dụng hiệp đồng trong gây tê đơn độc) là 3,1% thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm 2 tủy sống bằng hỗn hợp thuốc tê bupivacain kết (nhóm dùng phối hợp 2 thuốc) là 8,6% Nhưng tỉ lệ hợp với morphin hiện đang được sử dụng phổ này thấp hơn so với một số nghiên cứu khác. Kết luận: Nên sử dụng dexamethasone và ondansetron biến do hiệu quả kéo dài thời gian giảm đau. để dự phòng nôn, buồn nôn cho bệnh nhân vì hiệu Nhưng lại có tác dụng không mong muốn là gây quả cao và tỉ lệ tác dụng phụ xảy ra thấp. ức chế hô hấp và gây buồn nôn, nôn, ngứa, an Từ khóa: dexamethasone, ondansetron, gây tê thần sâu, bí đái. theo khuyến cáo điều trị của tủy sống chương trình ERAS cần phải dùng thuốc dự SUMMARY phòng nôn và buồn nôn sau mổ là điều trị bắt EVALUATE THE SIDE EFFECTS OF buộc cho bệnh nhân mổ [1]. Từ khi khám phá được vùng nhận cảm hóa học CTZ ở sàn não POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING thất IV, các chất trung gian hóa học đồng vận PREVENTION BY DEXAMETHASONE 8MG AND dẫn truyền cảm giác nôn, tại vùng này tới trung ONDASETRON 4MG IN SPINAL ANESTHESIA tâm nôn ở hành não đã cắt nghĩa được phần nào BY BUPIVACAINE AND MORPHINE cơ chế tác dụng phòng nôn của dexamethasone, Objective: To evaluate the side effects of postoperative nausea and vomiting prevention by ondansetron [2]. Hiện nay, trên thế giới cũng dexamethasone 8mg and ondansetron 4mg in spinal như ở Việt Nam có nhiều thuốc chống nôn mới anesthesia with bupivacaine and morphine sulphate đã được nghiên cứu và sử dụng riêng lẻ hoặc for cesarean section performed at Hai Phong phối hợp. Cũng đã có một số nghiên cứu đề Obstetrics Hospital from October 2018 to February phòng nôn và buồn nôn khi phối hợp dexamethasone 2019. Method: prospective randomized controlled và ondansetron trong mổ nội soi ổ bụng, tai mũi trial interventional study. Control group (group 1): using antiemetics with dexamethasone 8mg, and họng, mổ chi dưới [3],[4]. Các nghiên cứu này intervention group (group 2): using a combination of đều cho thấy hiệu quả khi dùng các thuốc trên antiemetics with dexamethasone 8mg and trong dự phòng nôn và buồn nôn. Nhưng chúng ondansetron 4mg. Results: These techniques did not ta đều biết khi kết hợp 2 thuốc thì có thể làm affect to the patients' hemodynamics and respiration. tăng các tác dụng phụ lên. Trong mổ lấy thai ở The rate of decreasing mean arterial pressure (MAP) Việt Nam chúng tôi chưa tìm thấy báo cáo nào về vấn đề này. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành *Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác dụng phụ của **Đại học Y Hà Nội, điều trị dự phòng nôn, buồn nôn bằng ***Bệnh viện Việt Đức dexamethasone 8mg và ondansetron 4mg trong Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thị Anh Tú gây tê tủy sống bằng bupivacain và morphin Email: phamthianhtu@gmail.com sulphat để mổ lấy thai” Ngày nhận bài: 23.12.2020 Ngày phản biện khoa học: 28.01.2021 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ngày duyệt bài: 3.2.2021 2.1 Đối tượng nghiên cứu 69

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 - Tiêu chuẩn lựa chọn: Sản phụ có tinh thần bệnh nhân sẽ tương ứng với một lần bắt thăm, tỉnh táo. Tình trạng sức khỏe ASA I, II. Sản phụ bắt được thăm nào thì xếp vào nhóm đó và thực được chỉ định mổ lấy thai chủ động. Có chỉ định hiện đúng theo phương pháp đó. Mỗi nhóm với GTTS. Không sử dụng thuốc chống nôn hoặc được tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu các thuốc có thể gây tăng tỷ lệ nôn, buồn nôn như nhau. trước mổ. Đồng ý tham gia nghiên cứu Tiêu chí đánh giá: Ngoài các tiêu chí chung - Tiêu chuẩn loại trừ: Sản phụ có khó khăn về tuổi, giới, cân nặng, loại hình phẫu thuật. trong giao tiếp, mắc bệnh động kinh hay tâm Chúng tôi đánh giá các tác dụng lên tuần hoàn thần, tiền sử hay hiện tại nghiện ma túy. Có và hô hấp. Tiêu chí đánh giá rối loạn tuần hoàn: chống chỉ định gây tê tủy sống hoặc không thực nhịp chậm 20% hiện được kỹ thuật gây tê. Có triệu chứng nôn so với huyết áp nền. Tiêu chí đánh giá rối loạn và buồn nôn trước mổ. Các trường hợp có tai hô hấp: thở chậm < 10 nhịp/phút và hoặc SpO2 biến, biến chứng của mổ như chảy máu nhiều, < 90%. tụt huyết áp nặng, suy hô hấp…Sản phụ dị ứng Các thời điểm đánh giá: với các thành phần của thuốc bupivacain, Ký Ký Thời điểm Thời điểm morphin sulphat, ondansetron và dexamethasone. hiệu hiệu Sản phụ không đồng ý tham gia nghiên cứu. Trước khi gây Sau khi gây tê H0 H30 2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Đề tê 30 phút tài thực hiện tại khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Ngay sau khi Kết thúc cuộc H1 HKT Phụ Sản Hải Phòng. Tiến hành từ tháng 10/2018 gây tê mổ đến tháng 2/2019. Sau khi gây tê H5 Hs2 Sau mổ 2 giờ 2.3 Phương pháp nghiên cứu. Thử 5 phút nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên tiến cứu có so Sau khi gây tê H10 Hs6 Sau mổ 6 giờ sánh. Chọn ngẫu nhiên theo phương pháp bốc 10 phút thăm, chia làm hai nhóm bằng nhau với nhóm Sau khi gây tê H15 Hs24 Sau mổ 24 giờ đối chứng (nhóm1: sử dụng thuốc chống nôn 15 phút bằng dexamethasone 8mg) và nhóm nghiên cứu 2.4 Xử lý số liệu: Số liệu thu thập được mã (nhóm 2: có sử dụng phối hợp thuốc chống nôn hóa, nhập vào máy tính và xử lý theo chương dexamethasone 8mg và ondansetron 4mg). Mỗi trình SPSS 12.0 và phần mềm Microsoft Excel 2007. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung của 2 nhóm nghiên cứu Bảng 3.1. Phân bố về tuổi, chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI Chỉ số Nhóm NC Tần số Trung bình SD p Tuổi trung bình Nhóm 1 32 31,6 4,5 > 0,05 (năm) Nhóm 2 58 29,8 3,8 Chiều cao Nhóm 1 32 157,0 5,0 > 0,05 (cm) Nhóm 2 58 156,1 4,4 Cân nặng Nhóm 1 32 64,3 6,5 > 0,05 (kg) Nhóm 2 58 65,2 7,6 BMI Nhóm 1 32 26,1 2,5 > 0,05 (kg/m2) Nhóm 2 58 26,8 3,2 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm về các đặc điểm nhân trắc học 3.2 Mức độ vô cảm Bảng 3.2. Thời gian vô cảm Chỉ số Nhóm NC Tần số Trung bình SD p Thời gian Thời gian onset Nhóm 1 32 4,66 0,75 >0,05 (phút) Nhóm 2 58 4,33 1,14 Thời gian mổ Nhóm 1 32 36,44 9,23 >0,05 (phút) Nhóm 2 58 37,40 7,84 Thời gian vô cảm Nhóm 1 32 89,52 17,21 >0,05 (phút) Nhóm 2 58 88,65 18,72 Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về mức độ vô cảm với p > 0,05 70

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 3.3 Đánh giá tác dụng phụ trên tuần hoàn, hô hấp Bảng 3.3. Tần số tim ở các thời điểm Chỉ số Nhóm NC Tần số Trung bình SD p Tần số tim Nhóm 1 32 91,9 11,4 Thời điểm H1 >0,05 Nhóm 2 58 89,6 8,3 Nhóm 1 32 91,4 11,7 Thời điểm H5 >0,05 Nhóm 2 58 88,8 8,6 Nhóm 1 32 91,2 11,5 Thời điểm H10 >0,05 Nhóm 2 58 87,8 8,3 Nhóm 1 32 88,3 9,2 Thời điểm H15 >0,05 Nhóm 2 58 87,2 7,6 Nhóm 1 32 87,5 9,3 Thời điểm H30 >0,05 Nhóm 2 58 86,1 7,1 Nhóm 1 32 86,1 8,9 Thời điểm kt >0,05 Nhóm 2 58 85,5 6,9 Nhóm 1 32 83,0 6,7 Thời điểm S2 >0,05 Nhóm 2 58 81,8 6,3 Nhóm 1 32 82,7 5,7 Thời điểm S6 >0,05 Nhóm 2 58 81,0 5,8 Nhóm 1 32 80,3 5,7 Thời điểm S24 >0,05 Nhóm 2 58 80,3 5,9 p* >0,05 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm ở các thời điểm Biểu đồ 3.1. Diễn biến chỉ số HATB ở các thời điểm Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự giao động huyết áp trung bình của 2 nhóm tại các thời điểm Biểu đồ 3.2. Diễn biến tần số thở (A) và SpO2 (B) ở các thời điểm Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự biến đổi tần số thở và SpO2 của 2 nhóm nghiên cứu. 71

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 Bảng 3.4. Tỷ lệ sản phụ bị giảm chỉ số HATB Tổng (n = 90) Nhóm 1 (n = 32) Nhóm 2 (n = 58) Mức độ Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % Dưới 10% 48 53,3 18 56,3 29 50,0 10% - 20% 35 38,9 12 37,5 23 39,7 20% - 30% 6 6,7 1 3,1* 5 8,6* Trên 30% 1 1,1 1 1,7 Ghi chú: * là giá trị xác định mức ý nghĩa thông kê theo chiquare-test Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tụt huyết áp từ 20 – 30% ở 2 nhóm. Ở các mức độ tụt huyết áp khác không thấy có sự khác biệt ở 2 nhóm. IV. BÀN LUẬN khác nhau ở cả 2 nhóm nghiên cứu ngay từ 4.1 Tần số tim sau khi tiêm thuốc tê vào trước khi gây tê, tuy nhiên đó chỉ là sự dao động tủy sống. Tần số tim trước khi gây tê và sau khi ngẫu nhiên và vẫn trong giới hạn bình thường. gây tê đều tăng nhẹ và dần trở về bình thường Vì thế, tần số thở trung bình của các sản phụ tại tại các thời điểm H6 và H24. So với thời điểm H0 từng thời điểm sau gây tê cũng khác nhau giữa , tần số tim tăng cao từ thời điểm H1, sau đó có các nhóm nhưng không khác biệt có ý nghĩa xu hướng giảm dần từ thời điểm H5, thời điểm thống kê. Đặc biệt, tần số thở tại các thời điểm H10, thời điểm H15 và có xu hướng trở về bình sau khi gây tê đều giảm so với trước khi gây tê. thường từ các thời điểm H30 và HKT. Tuy vậy, Trong cùng một nhóm, giá trị SpO2 trung bình sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > sau khi gây tê có xu hướng giảm tại các thời 0,05. Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho kết điểm H5 cho đến H10 nhưng đều ở ngưỡng trên quả tương đồng với một số nghiên cứu khác, cụ 98%, sau đó SpO2 lại tiếp tục tăng trở lại và thể là nghiên cứu của Nguyễn Đức Lam trong ngang bằng với thời điểm trước gây tê. Không có GTTS và GTTS phối hợp GTNMC để mổ lấy thai sự khác biệt giữa 2 nhóm nghiên cứu. Một số cho sản phụ tiền sản giật cũng chỉ ra tần số tim nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự như của các bệnh nhân có xu hướng giảm sau khi trong nghiên cứu hiệu quả giảm đau trong gây tê, và bắt đầu giảm mạnh ở thời điểm H5, tỷ chuyển dạ của phương pháp GTNMC do và lệ sản phụ có nhịp tim giảm trên 20% ở nhóm không do bệnh nhân tự điều khiển của Đỗ Văn GTTS là 20% và 16,67% ở nhóm GTTS kết hợp Lợi hay kết quả của Trần Văn Quang tần số thở GTNMC trong mổ lấy thai [5]; tác giả Đỗ Văn Lợi giảm sau gây tê nhưng đều trong giới hạn bình cũng chỉ ra, trong GTTS để mổ đẻ thì nhịp tim thường [6], [8]. sản phụ giảm nhiều do phải dùng liều thuốc tê 4.4 Tụt huyết áp. Tỷ lệ sản phụ có HATB cao hơn [6]. giảm từ 20-30% trong nghiên cứu của chúng tôi 4.2 Thay đổi huyết áp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm 1 là 3,1% và ở nhóm 2 là của chúng tôi cho thấy sự thay đổi huyết áp 8,6%. Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < trung bình ở cả hai nhóm nghiên cứu khác nhau 0,05. Nhưng số lượng bệnh nhân tụt huyết áp ở không có ý nghĩa thống kê. Tại các thời điểm mức này khá thấp. Theo nghiên cứu của Nguyễn sau khi gây tê thường thì huyết áp sẽ giảm nhẹ Đức Lam thì tỷ lệ tụt huyết áp trên 30% so với (giảm < 20%) so với trước khi gây tê, do sản mức huyết áp nền ở nhóm GTTS là khá cao với phụ hết đau bởi tác dụng của thuốc tê và sản 21,67% khi tiến hành GTTS với GTNMC ở những phụ bình tĩnh hơn so với trước khi GTTS kết hợp đối tượng thai phụ tiền sản giật [5]. Theo Công với tác dụng ức chế giao cảm làm giảm lượng Quyết Thắng nghiên cứu gây tê trên 57 bệnh catecholamin gây tụt huyết áp của thuốc tê. nhân bằng pethidine có 13 bệnh nhân bị giảm Nhưng sau đó nhờ có truyền dịch bù khối lượng HAĐM giảm dưới 10% chiếm tỷ lệ 22,8% [9]. tuần hoàn và dùng thuốc co mạch khi sản phụ V. KẾT LUẬN bị tụt huyết áp mà chỉ số huyết áp của các sản - Các kỹ thuật trên không ảnh hưởng tới phụ lại tăng dần tới mức ổn định rồi duy trì ổn huyết động và hô hấp của sản phụ mà ngược lại, định cho tới cuối cuộc mổ. Kết quả này tương tự có tác dụng ổn định huyết động và hô hấp cho với kết quả của Nguyễn Hoàng Ngọc (phối hợp sản phụ. bupivacain với fentanyl) [7]. - Tỷ lệ tụt huyết áp HATB từ 20-30% trong 4.3 Thay đổi về tần số thở và độ bão hòa nhóm 1 là 3,1% và ở nhóm 2 là 8,6%. Khác biệt oxy (SpO2). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm nhưng tỉ lệ này thể hiện tần số thở của các sản phụ là có sự thấp hơn so với một số nghiên cứu khác. 72

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 TÀI LIỆU THAM KHẢO học, Đại học Y Hà Nội. 6. Đỗ Văn Lợi (2017), Nghiên cứu hiệu quả giảm 1. Công Quyết Thắng (2017), ERAS: Enhanced đau trong chuyển dạ của phƣơng pháp gây tê Recovery After Surgery- Tăng cường hồi phục sau ngoài màng cứng do và không do bệnh nhân tự phẫu thuật và vai trò của người làm Gây mê Hồi điều khiển. Luận án tiến sĩ y học, Đại học y Hà Nội. sức. Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam (VSA). 7. Nguyễn Hoàng Ngọc (2010), Đánh giá hiệu 2. Bộ Y Tế (2002), “Dexamethasone”. Dược Thư quả của sự phối hợp bupivacain liều thấp với Quốc Gia Việt Nam, 356-357. morphin không có chất bảo quản trong gây tê tủy 3. Nguyễn Đình Long (2011), So sánh tác dụng sống để mổ lấy thai và giảm đau sau mổ, Luận dự phòng và điều trị nôn và buồn nôn của văn Chuyên khoa cấp II, chuyên ngành GMHS, ondansetron với dexamethasone sau mổ nội soi Trường Đại học Y Hà Nội 2010. phụ khoa. Luận văn Thạc sĩ. Đại học y Hà Nội. 8. Trần Văn Quang, Bùi Ích Kim (2011), Đánh 4. Đỗ Thanh Hòa (2012), Nghiên cứu tác dụng dự giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng phòng buồn nôn và nôn của dexamethasone đơn gây tê ngoài màng cứng levobupivacain phối hợp thuần hoặc kết hợp với ondansetron sau gây tê tủy với fentanyl ở các nồng độ và liều lượng khác sống trong phẫu thuật chi dưới. Y học thực hành, 841. nhau. Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội. 5. Nguyễn Đức Lam (2013), Đánh giá hiệu quả 9. Watcha, M.F., P.F. White (1992), Postoperative của phương pháp gây tê tủy sống và gây tê tủy nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and sống – ngoài màng cứng phối hợp để mổ lấy thai prevention. Anesthesiology, 77(1): 162-84. ở bệnh nhân tiền sản giật nặng. Luận án tiến sĩ y BỆNH CƠ KHÁNG SRP NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM Phan Hoàng Phương Khanh*, Phan Đặng Anh Thư**, Nguyễn Hữu Công* TÓM TẮT with anti-signal recognition particle (SRP) antibody. This disease has never been mentioned in the medical 18 Bệnh cơ kháng SRP là thể bệnh cơ hoại tử qua reports in Vietnam. In this paper, the clinical, trung gian miễn dịch liên kết với kháng thể kháng SRP laboratory and therapeutic characteristics of three (anti-signal recognition particle). Đây là một bệnh cases with anti-SRP myopathy are described. All the chưa từng được nhắc tới trong các báo cáo y khoa ở cases had typical clinical features and serum positive nước ta. Chúng tôi mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận for anti-SRP antibody. Two cases had appropriate lâm sàng và đáp ứng điều trị của 3 trường hợp bệnh histopathological changes and the other had atypical cơ kháng SRP. Cả 3 trường hợp đều có lâm sàng điển changes. One patient responded well to Rituximab, hình và xét nghiệm kháng thể kháng SRP dương tính, one had a limited response to two combined trong đó 2 trường hợp có biến đổi mô bệnh học phù immunosuppressants, and the third did not respond to hợp và 1 trường hợp không điển hình. Một trong số ba rituximab and had poor tolerance to bệnh nhân có đáp ứng tốt với điều trị Rituximab, 1 immunosuppressants. The important role of antibody bệnh nhân đáp ứng hạn chế với điều trị 2 thuốc ức testing for diagnosis and the problems with treatment chế miễn dịch phối hợp, 1 bệnh nhân không đáp ứng for this very newly known anti-SRP myopathy in với Rituximab và dung nạp kém với thuốc ức chế miễn Vietnam should be emphasized. dịch. Chúng tôi lưu ý tới vai trò quan trọng của xét Keywords: anti-SRP myopathy, anti-signal nghiệm kháng thể trong chẩn đoán, và những khó recognition particle (SRP) antibody, immune mediated khăn trong điều trị bệnh cơ kháng SRP, một thể bệnh necrotizing myopathy. cơ còn rất mới ở Việt Nam. Từ khoá: bệnh cơ kháng SRP, kháng thể kháng I. ĐẶT VẤN ĐỀ SRP, bệnh cơ hoại tử qua trung gian miễn dịch Nhóm bệnh viêm cơ tự miễn gồm nhiều thể SUMMARY bệnh, trong đó có bệnh cơ hoại tử qua trung gian miễn dịch (immune mediated necrotizing ANTI-SRP MYOPATHY - THE FIRST CASES myopathy - IMNM). Thể bệnh này mới được IN VIETNAM nhắc đến trong khoảng hơn một thập kỷ nay, Anti-SRP myopathy is the subtype of immune mediated necrotizing myopathy which is associated nhưng là một trong các thể bệnh viêm cơ tự miễn hay gặp. Trên thế giới trước đây và tại Việt Nam hiện nay, IMNM dễ bị chẩn đoán nhầm với *Bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần kinh Quốc tế các thể viêm cơ tự miễn khác. Có hai kháng thể **Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Chịu trách nhiệm chính: Phan Hoàng Phương Khanh phổ biến nhất liên quan tới IMNM là kháng SRP Email: bsphuongkhanhntk@gmail.com (anti-signal recognition particle) và kháng Ngày nhận bài: 22.12.2020 HMGCR (anti-3-hydroxyl-3 methylglutaryl- Ngày phản biện khoa học: 29.01.2021 coenzyme A reductase )(2,5). Trong thời gian vừa Ngày duyệt bài: 4.2.2021 73

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY