Đánh giá thái độ xử trí đối với các bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm

Đánh giá thái độ xử trí đối với các bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm
  • Mã tin : 1044
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bất thường tim thai là một trong những dị dạng khá thường gặp và hoàn toàn có thể chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm, nó cũng có thể được điều trị sau đẻ cho kết quả tốt. Mục tiêu: đánh giá thái độ xử trí thai nhi sau khi chẩn đóan có bất thường tim tại bệnh viện Phụ sản trung ương.

Nội dung Text: Đánh giá thái độ xử trí đối với các bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014 Đánh giá thái độ xử trí đối với các bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm Trần Danh Cường,* Trương Quang Hưng** * Đại học Y Hà Nội, ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Email: bsvtnhung@yahoo.com.vn - DĐ: 0903383005 Tóm tắt Bất thường tim thai là một trong những dị dạng khá thường gặp và hoàn toàn có thể chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm, nó cũng có thể được điều trị sau đẻ cho kết quả tốt. Mục tiêu: đánh giá thái độ xử trí thai nhi sau khi chẩn đóan có bất thường tim tại bệnh viện Phụ sản trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: hồi cứu trên 276 hồ sơ chẩn đoán trước sinh có bất thường tim tại Trung tâm chẩn đoán trước sinh của Bệnh viện Phụ sản trung ương, phân loại các bất thường tim thai, xem xét thái độ xử trí đối với từng loại bất thường tim thai. Kết quả nghiên cứu: tuổi thai trung bình phát hiện 25,9 tuần, tỷ lệ bất thường tim chung 10,8% trong số các bất thường thai nhi được chẩn đoán trước sinh, trong đó thông liên thất chiếm 32,2%, tứ chứng Fallot 11,9%, thiểu sản tâm thất 21,4%. Tỷ lệ đình chỉ thai nghén chung là 67%, tỷ lệ đình chỉ thai nghén ở tuổi thai trước 28 tuần là 91% do tâm lý lo ngại tính chất nặng nề của bất thường tim, về khả năng điều trị sau khi sinh và chi phí điều trị tốn kém. Kết luận: các bất thường tim có khả năng chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm, có khả năng điều trị sau đẻ nhưng tỷ lệ đình chỉ thai nghén còn rất cao theo kết quả của nghiên cứu này. Từ khóa: bất thường tim, thông liên thất, tứ chứng Fallot, đình chỉ thai nghén Summary Evaluation of management of fetal heart defects prenatally diagnosed by ultrasound Fetal heart defects (FHDs) are very common and can be diagnosed by prenatal ultrasound. However, physicians can treat those abnormalities postpartum. Objectives: evaluate management of FHDs after prenatal diagnosis at National hospital of Obstetrics and Gynecology (NHOG). Materials and methodology: restrospective study with 276 FHDs cases at Prenatal diagnosis Centre; NHOG. Results: average gestation age is 25,9 week, rate of FHDs is 10,8% including 32,2% of CIV, Fallot tetratology 11,9%, ventricular hypoplasia 21,4%. Rate of termination of pregnancy (TOP) is 67%, rate of TOP before 28 gestation week is 91%. Conclusion: FHDs can be prenatally diagnosed by ultrasound, and can be treated after delivery however the rate of TOP is very high in this study due to patient’s emotion and costly treatment. Keywords: fetal heart defects, CIV, Fallot tetratology, termination of pregnancy. Đặt vấn đề hình thái5 và theo Nguyễn Việt Hùng (2006) tỷ lệ này là 12,89%.6 Chúng hoàn toàn có thể Các dị dạng tim thai là một trong những dị dạng hình thái khá thường gặp với tần suất chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm (CĐTS), khoảng 8-10/1000 trường hợp đẻ sống.2 Theo đa số các bất thường tim đều có thể điều trị Lưu Thị Hồng (2008), tỷ lệ dị dạng tim ước sau khi sinh bằng phẫu thuật nhưng chi phí chiếm 7,04% trong tổng số có bất thường điều trị rất tốn kém. Siêu âm CĐTS các bất 54

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thường tim thai được thực hiện trên thế giới hai tâm thất.2,3 từ khá lâu.7 Song ở Việt Nam việc siêu âm Bệnh ống nhĩ thất: đường cắt tim 4 buồng ở hình thái cung như tim thai được làm một thì tâm thu và tâm trương. Mất hình ảnh điển cách hệ thống từ khi ra đời của Trung tâm hình của chữ thập của tim, không nhìn thấy chẩn đoán trước sinh (TTCĐTS) Bệnh Viện hình ảnh của vách nguyên thuỷ.2,3 Phụ Sản Trung ương. Với những thế hệ máy siêu âm (SÂ) mới, cùng với sự hiểu biết tường Một buồng thất: đường cắt tim 4 buồng: hai tận về phôi thai học và các cấu trúc siêu âm tâm nhĩ bơm máu vào một tâm thất rộng qua của tim thai cho nên siêu âm tim thai có thể hai van nhĩ thất.2,3 được thực hiện từ thai 16 - 17 tuần, một số Đảo gốc động mạch: đường cắt dọc cũng như bất thường lớn của tim thai có thể được chẩn đường cắt ngang tim: động mạch chủ và động đoán từ tuổi thai này và qua đó đề xuất thái mạch phổi đi ra song song với nhau tạo ra độ xử trí trước sinh và sau sinh cho những bất một hình ảnh nòng súng.2,3 thường này chính vì vậy chúng tôi tiến hành Bệnh Ebstein: đường cắt tim 4 buồng: nhĩ nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá thái phải to, lá thành của van ba lá nằm thấp về độ xử trí trước sinh các bất thường tim thai phía mõm tim, hở van ba lá xác định bằng được chẩn đoán tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Doppler màu.2,3 ương từ 2007-2010. Tứ chứng Fallot: đường cắt 4 buồng tim từ Đối tượng và phương pháp nghiên đỉnh tim hoặc đường cắt bên thấy hình ảnh cứu thông liên thất, động mạch chủ cưỡi lên vách liên thất và hẹp động mạch phổi.2,3 Đối tượng nghiên cứu Toàn bộ 276 hồ sơ SÂ chẩn đoán trước sinh Thất phải hai đường ra: đường cắt dọc tâm có bất thường tim (BTT) tại TTCĐTS Bệnh thất phải: động mạch chủ và động mạch phổi viện Phụ Sản Trung ương, từ 7/2007 đến đều xuất phát từ tâm thất phải.2,3 6/2010 có đầy đủ các thông tin cần thiết cho Thiểu sản tâm thất: đường cắt bốn buồng tim: nghiên cứu như chẩn đoán loại bệnh tim, theo thất trái và động mạch chủ lên nhỏ, đôi khi dõi thai nghén hay đình chỉ thai nghén sau như một khe nhỏ, cơ tim tăng âm vang. Thất khi chẩn đoán. phải và động mạch phổi cũng giãn to. Tỷ số giữa kích thước thất phải trên kích thước thất Phương pháp nghiên cứu. trái > 1,4.2,3 Là nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu, mẫu thuận lợi không xác xuất Bệnh tim phức hợp: có ≥ 2 tổn thương ở tim.2,3 Các thông tin cần thiết của thai phụ và thai Các biến số sử dụng trong nghiên cứu nhi thu thập bằng phiếu nghiên cứu, các Tuổi thai nhi phát hiện BTT, các loại bất số liệu được xử lý bằng SPSS 15.0 và các thường tim, quyết định ĐCTN hay tiếp tục phương pháp thông thường theo dõi thai Kết quả Tiêu chuẩn siêu âm chẩn đoán bất thường tim (BTT) thai Tổng số đối tượng nghiên cứu 276 BTT, tổng Thông liên thất: mặt cắt tim 4 buồng và dọc số 2549 thai nhi có DTBS, chiếm 10,8%. tim trái ở vị trí xuất phát của động mạch chủ Tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 25,9 thấy hình ảnh gián đoạn của vách liên thất. ± 5,6, nhỏ nhất là 14 tuần và lớn nhất là 38 Doppler màu có thể thấy luồng thông giữa tuần. 55

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014 Bảng 1 cho thấy thông liên thất chiếm tỷ này do tác giả là lấy cả các trường hợp BTT lệ cao nhất 32,2%. thất phải hai đường ra là qua khám nghiệm tử thi ở thai nhi chết hoặc thấp nhất chiếm 2,5%. sảy thai cho nên đã phát hiện ra một số lượng đáng kể những thai nhi bị BTT mà SÂ không ĐCTN 185 trường hợp chiếm tỷ lệ 67%. phát hiện được.7 không ĐCTN 91 trường hợp chiếm 33% (bảng 2). ĐCTN chiếm 91%, không ĐCTN Trong nghiên cứu này tỷ lệ thông liên thất chiếm 32,2%, thiểu sản tâm thất 21,4%, BTT chiếm tỷ lệ 9% (bảng 3). ĐCTN là 30,3%. phối hợp 16,3% và thất phải hai đường ra Không ĐCTN là 69,7% (bảng 4). chiếm 2,5%. Kết quả này tương tự như một Bàn luận số nghiên cứu khác như Nguyễn Việt Hùng (2006) thông liên thất 25%, Lưu Thị Hồng Bảng 1. Tỷ lệ các loại BTT được chẩn đoán SÂ (2008) thông liên thất 23,5% và Tô Văn An Các loại bệnh tim bẩm sinh N % (2007) thông liên thất là 25%.1,5,6 Isaksen Thông liên thất 89 32,2 (1999) bệnh thông liên thất là cao nhất 28,6% Bệnh ống nhĩ thất 26 9,4 và Marides (2001) tỷ lệ này cũng là cao nhất, Đảo gốc động mạch 9 3,3 tất cả các nghiên cứu trong và ngoài nước Ebstein 8 2,9 đều thống nhất là tỷ lệ thông liên thất là cao Tứ chứng Fallot 33 11,9 nhất.4,7 Thất phải hai đường ra 7 2,5 Thiểu sản tâm thất 59 21,4 Thái độ xử trí trước sinh với thai nhi bị Bệnh tim phối hợp 45 16,3 bệnh tim bẩm sinh tại TTCĐTS. Tổng số 276 100 Tỷ lệ ĐCTN trong nghiên cứu này là 67% và không ĐCTN là 33%. Ở tuổi thai < 28 tuần Tỷ lệ bất thường tim tỷ lệ ĐCTN là 91% và không ĐCTN là 9%. Tuổi thai trung bình phát hiện BTT trong Tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ ĐCTN là 30,3%, nghiên cứu này là 25,9 tuần, sớm nhất là 14 không ĐCTN là 69,7%. Kết quả nghiên cứu tuần và nhất là 38 tuần. Trên 1/3 được phát này tương tự như của Isaksen (1999), 66% hiện vào tuổi thai 20-24 tuần vì đây là tuổi ĐCTN hoặc sảy thai tự nhiên, 34% tiếp tục thai siêu âm hình thái Theo Isaksen (1999), theo dõi thai nghén đến khi đủ tháng. ĐCTN tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 21 tuần.7 ở tuổi thai < 28 tuần chiếm 91%. Kết quả này Tỷ lệ bất thường tim trong tổng số các bất cũng tương tự của Isaksen (1999), tuổi thai thường hình thái được chẩn đoán trước sinh trung bình kết thúc thai nghén là 26 tuần.7 là 10,8%. Kết quả nghiên cứu này tương Thông liên thất có kèm theo bất thường khác tự như của Nguyễn Việt Hùng (2006), tỷ của thai tỷ lệ ĐCTN ở tuổi thai < 28 tuần là lệ bất thường của hệ tim mạch ở thai nhi là 100%, tuổi thai ≥ 28 tuần ĐCTN là 63,2% lý 12,98%. Theo Lưu Thị Hồng (2008) tỷ lệ này do BTT là một trong những DTBS nặng của là 7,04%. Tỷ lệ này thấp hơn so với nghiên thai nhi, cho nên khi phát hiện được ở tuổi cứu này, do đối tượng của các nghiên cứu đó thai < 28 tuần thì đa số ĐCTN. Ngược lại chỉ là những thai phụ được khám và quản lý ở tuổi thai ≥ 28 tuần, lúc này thai nhi có thể thai nghén tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sống cho nên tỷ lệ ĐCTN giảm đi nhiều. Kết mà không nghiên cứu những thai phụ ở tuyến quả nghiên cứu này tương tự như của Isaksen dưới chuyển lên.5,6 (1999)7. Nhóm thai nhi thông liên thất đơn Theo Iraksen (1999) tỷ lệ BTT chiếm 26%. độc ở tuổi thai < 28 tuần có tỷ lệ ĐCTN chiếm Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu tỷ lệ 46,1%. Còn ở tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ 56

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng 2. Tỷ lệ đình chỉ thai nghén Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số Các loại BTBS N % n % N % Thông liên thất 58 21 31 11,2 89 32,2 Bệnh ống nhĩ thất 15 5,4 11 4 26 9,4 Thiểu sản tâm thất 46 16,6 13 4,7 59 21,3 Đảo gốc động mạch 7 2,5 2 0,7 9 3,3 Ebstein 0 0 8 2,9 8 2,9 Tứ chứng Fallot 25 9,1 8 2,9 33 11,9 Thất phải hai đường ra 5 1,8 2 0,7 7 2,5 Bệnh tim phối hợp 29 10,5 16 5,8 45 16,3 Tổng số 185 67 91 33 276 100 Bảng 3. Xử trí BTT ở tuổi thai < 28 tuần. Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số Các loại BTBS N % n % N % Thông liên thất 45 26,9 7 4,1 52 31,0 Bệnh ống nhĩ thất 13 7,9 0 0 13 7,9 Thiểu sản tâm thất 41 24,6 0 0 41 24,6 Đảo gốc động mạch 6 3,6 0 0 6 3,6 Ebstein 0 0 1 0,6 1 0,6 Tứ chứng Fallot 20 12 4 2,4 24 14,4 Thất phải hai đường ra 4 2,4 1 0,6 5 3,0 Bệnh tim phối hợp 23 13,8 2 1,2 25 15,0 Tổng số 152 91 15 9 167 100 Bảng 4.Thái độ xử trí với thai có tuổi thai ≥ 28 tuần Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số Các loại BTBS N % n % N % Thông liên thất 13 11,9 24 12 37 33,9 Bệnh ống nhĩ thất 2 1,8 11 10,1 13 11,9 Thiểu sản tâm thất 5 4,5 13 12,1 18 16,6 Đảo gốc động mạch 1 0,9 2 1,9 3 2,8 Ebstein 0 0 7 6,4 7 6,4 Tứ chứng Fallot 5 4,6 4 3,6 9 8,2 Thất phải hai đường ra 1 0,9 1 0,9 2 1,8 Bệnh tim phối hợp 6 5,5 14 12,8 20 18,3 Tổng số 33 30,3 76 69,7 109 100 57

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014 ĐCTN chiếm tỷ lệ 5,6%. Nghiên cứu của thuật.4 BTT kết hợp ở tuổi thai < 28 tuần tỷ lệ Mavrides, tất cả các trường hợp thông liên ĐCTN là 92%, tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ này là thất đều được theo dõi đến sau đẻ và phẫu 30%, kết quả này tương tự như một số nghiên thuật,4 sở dĩ có sự khác biệt trong thái độ xử cứu ngoài nước.2 trí là do sự hiểu biết về các tiến bộ trong lĩnh vực điều trị tim mạch của thai phụ và điều Kết luận kiện kinh tế còn hạn chế nên các thai phụ lựa Các bất thường tim thai là một trong những chọn ĐCTN. bất thường có khả năng sửa chữa bằng phẫu Đối với thiểu sản tâm thất có kết hợp bất thuật sau đẻ. Tuy nhiên tỷ lệ ĐCTN trong thường khác tỷ lệ ĐCTN 100%, do tính chất nghiên cứu này còn khá cao chiếm 67% và nặng nề của bệnh và do khả năng không thể không ĐCTN là 33%, trong đó ở tuổi thai < sửa chữa được sau khi sinh kết quả này tương 28 tuần tỷ lệ ĐCTN chiếm 91% ■ tự như ở một số nghiên cứu ngoài nước. Theo Tài liệu tham khảo nghiên cứu của Mavrides (2001) 3 trường hợp thiểu sản tâm thất và cả 3 trường hợp 1. Tô Văn An. Tìm hiểu mối liên quan giữa những rối loạn NST và một số bất thường của thai nhi phát này đều sảy thai trước 22 tuần.4 hiện được bằng siêu âm, Luận văn thạc sĩ y học, Trường đại học Y Hà Nội, 2007; 34 – 42 Đảo gốc động mạch ở tuổi thai < 28 tuần tất cả trường hợp đều ĐCTN, tỷ lệ 100%. Đảo 2. G. Body. La pratique du diagnostic prénatal. Masson. 2001. gốc động mạch cũng là một bệnh tim nặng, 3. Trần Danh Cường. Thực hành siêu âm tim thai, nếu không có kèm theo thông liên thất, thông Nhà xuất bản Y học. 2010; 11 – 23, 38 – 84. liên nhĩ, hoặc còn ống động mạch thì trẻ 4. Mavrides E, Cobian- Sanchez F, Tekey A, Moscoso thường chết ở tháng đầu sau đẻ. Do vậy khi G, Campbell S, Thilaganathan B, Carvalho phát hiện sớm thì ĐCTN là một quyết định J.S. Limitations of using first- trimester nuchal translucency measurement in screening for major đúng đắn.2 Theo nghiên cứu của Mavrides congenital heart defects. Ultrasound Obstet các trường hợp này đều không ĐCTN.4 Gynecol, 17. 2001; 106- 110. Tứ chứng Fallot ở tuổi thai < 28 tuần tỷ lệ 5. Lưu Thị Hồng. Phát hiện dị dạng thai bằng siêu âm và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh ĐCTN chiếm 77,8%, ở tuổi thai ≥ 28 tuần viện Phụ Sản Trung ương, Luận án Tiến sĩ y học, ĐCTN tỷ lệ 42,9%. Tứ chứng Fallot có khả Trường đại học Y Hà Nội. 2008; 52-53, 63, 99-101. năng phẫu thuật sau đẻ và phẫu thuật này 6. Nguyễn Việt Hùng. Xác định giá trị của một số thường được thực hiện trong năm đầu sau đẻ. phương pháp phát hiện dị tật bẩm sinh của thai nhi ở tuổi thai 13-26 tuần, Luận án tiến sĩ y học, Mặc dù vậy chi phí cho cuộc phẫu thuật là rất Trường đại học Y Hà Nội. 2006; 73, 104-111,128- lớn do đó tùy thuộc hoàn cảnh gia đình mà có 130. chỉ định ĐCTN hay tiếp tục giữ thai.2 Theo 7. Isaksen C. V, Eik- Nes S.H, Blaas H. G, Ternander nghiên cứu của Mavides có 2 trường hợp tứ E, Torp S.H. Comparison of prenatal ultrasound and postmortem findings in fetuses and infants chứng Fallot, 1 trường hợp đẻ non lúc 24 with congenital heart defects. Ultrasound Obstet tuần và 1 trường hợp theo dõi sau đẻ đã phẫu Gynecol, 13. 1999; 117- 126. 58

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY