MangYTe

Tài liệu y khoa

Ebook Một số thảo dược trị bệnh phụ khoa: Phần 2

Ebook Một số thảo dược trị bệnh phụ khoa: Phần 2
  • Mã tin: 1483
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Một số thảo dược trị bệnh phụ khoa giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung về: viêm tuyến tiền đình và ngoại âm, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, tử cung xuất huyết, kinh nguyệt không đều, viêm tuyến sữa cấp tính, không thụ thai, chứng tăng sinh tuyến sữa... Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết tài liệu!

Nội dung Text: Ebook Một số thảo dược trị bệnh phụ khoa: Phần 2

1 0 4 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa NGỨA Bộ PHẬN SINH DỤC Có nhiều nguyên nhân. (1) Do không chú ý vệ sinh hoặc thường dùng châ't kích thích hay xà phòng có tín h kiềm cao rửa ngoại âm , âm đạo, hoặc do phụ nữ cao tuổi âm đạo, ngoại âm quá khô... (2) Do kích thích của các bệnh tiểu đường, hoàng đản, thiếu máu... Biểu h iện lâm sàn g là ngứa ngáy ngoại âm , ban đêm càng ngứa dữ, có khi sưng đỏ th ậ m chí bị cào rách, cảm nhiễm ... N ên đi khám phụ khoa, nếu có trichom orate phải điều trị Tây y rồi h ãy dùng thảo dược. Có th ể sử dụng các phương thuôc sau; 1. Xả sàng tử - Xà sàng tử 30g, địa côT bì 15g, sắc nước rửa bộ p h ận sinh dục ngày 1-2 lần. - Xà sàng tử 30g, bạch tiên bì 15g, sắc nước rửa, ngày 1-2 lần. - Xà sàng tử 30g, xuyên tiêu 6g, sắc nước rửa, ngày 1-2 lần. Xà sàng tử 60g, phèn lOg, sắc nước rửa, ngày 1- 2 lần. - Xà sàng tử 60g, dâm dương hoắc 30g, sắc nước rửa, ngày 1-2 lần.

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 0 5 2. Vỏ rễ khổ luyện - Vỏ rễ khổ luyện 30g, vỏ th ạ ch lựu 30g, sắc nước tẩy rửa, ngày 1-2 lần. - Vỏ rễ khổ luyện 30g, rau sam 20g, sắc nước rửa ngày 1-2 lần. 3. Cổ sơn long (hình 82) - Cổ sơn long 60g, sắc nước rửa, ngày 2 lần. - Cổ sơn long 60g, long đởm thảo 15g, sắc nước rửa ngày 2 lần. - Cổ sơn long 60g, địa phu tử 30g, sắc nước rửa, ngày 2 lần. 4. Lá khuynh diệp - Lá khuynh diệp 60g, hương nhu lá lớn 60g, sắc nước rửa. 5. Hạn liên thảo - H ạn liên thảo 120g, sắc uô'ng. - H ạn liên thảo 120g, rễ câu đằng 60g, phèn lOg, sắc nước rửa. VIÊM TUYẾN TIÊN ĐỈNH VÀ NGOẠI ÂM C h a t p h ân tiế t ở âm đạo quá nhiều, nước tiểu kích thích lâu ngày, hoặc do bệnh tiểu đường làm cho niêm mạc da bộ p h ận sinh dục không sạch, dễ gây ra chứng viêm tu y ến tiề n đình và ngoại âm. Biểu hiện thường là vùng da ngoại âm ngứa ngáy, đau đớn, vỡ ra, sưng đỏ

1 0 6 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa từng vùng, ch ất p h ân tiế t ra nhiều, có khi làm mủ. N ên điều trị da liễu - phụ khoa m ột thờ i gian rồi hãy điều trị bằng th ảo dược duy trì. Có th ể sử dụng các phương thuốc sau: 1. Bồ công anh - Bồ công an h 60g, kim ngân hoa 30g, nâ'u nước ngồi vào ngâm rửa, ngày 2 lần. - Bồ công an h 60g, long đởm thảo 15g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Bồ công an h 60g, hoàng bá 20g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Bồ công an h 60g, ngọc diệp kim hoa 30g, tạc tương th ảo 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Bồ công an h 60g, phụng vĩ th ảo 30g, dã kiều m ạch 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. 2. Dã cúc hoa - Dã cúc hoa 60g, hoa thâ"t diệp n h ấ t chi 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Dã cúc hoa 60g, tử hoa địa đinh 60g, nâu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Dã cúc hoa 60g, đại huyết đằng 60g, diếp cá 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Dã cúc hoa 60g, dành d àn h núi 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Dã cúc hoa v ắt nước, mỗi lần uống lOOml.

Tháo dược trị bệnh phụ khoa — 1 0 7 3. Bại tưđng thảo - B ại tương thảo 60g, diếp cá 60g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - B ại tương thảo 60g, n h ấ t chi hoàng hoa 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Bại tương th ảo 60g, rau sam 30g, long đởm thảo 15g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. 4. Xà sàng tử - Xà sàng tử 30g, tử hoa địa đinh 30g, hoàng bá 20g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Xà sàng tử 30g, rau sam 30g, ngũ bội tử 15g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Xà sàn g tử 30g, n h ấ t điểm hồng 30g, nâu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. 5. Thiên lý quang (hình 83) - T hiên lý quang 60g, rễ kiều m ạch 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - T hiên lý quang 60g, đinh hương sâm 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - T hiên lý quang 60g, phụng vĩ th ảo 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. 6. Nhất chi hoàng hoa (hình 15) - N h ấ t chi hoàng hoa 60g, n h ấ t điểm hồng 30g, nâh nước ngâm rửa, ngày 2 lần.

1 0 8 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa - N h ấ t chi hoàng hoa 60g, b án chi liên 30g, diếp cá 30g, nấu nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - N h ấ t chi hoàng hoa 60g, đại diệp xà tổ n g quản 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. 7. Đào diệp (lá đào) - Lá đào tươi giã n át, bọc n h é t vào trong, 1 ngày thay thuốc 3 lần. 8. Thất tinh kiếm Thâ't tin h kiếm vừa lượng sắc nước ngâm rửa. VIÊM ÂM ĐẠO Viêm âm đạo thường có biểu h iện lâm sàn g là châ't p h ân tiế t tă n g nhiều, ngứa ngáy âm đạo, nóng đau; kiểm tra th ấ y sung huyết cục bộ, châ't p h ân tiế t có mủ. N ên sử dụng các phương thuốc sau. 1. Xà sàng tử - Xà sàng tử 30g, sâm đắng 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Xà sàng tử 60g, phèn 15g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. - Xà sàng tử 45g, ô mai 30g, sắc nước ngâm rửa, sau đó dùng xà sàng tử, sâm đắng nghiền bột, n h é t vào âm đạo, ngày 1 lần, 10 ngày là 1 liệu trìn h . Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do trù n g m àng uốn roi đuôi (trichomonal) gây nên.

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 0 9 - Xà sàn g tử 60g, tiê n binh tỳ 15g, sin h cam thảo 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. Dùng cho viêm âm đạo do tuổi già hoặc trẻ em nữ. - Xà sàn g tử 60g, rau sam 30g, ngũ bội tử 15g, sắc nước n gâm rửa, ngày 1-2 lần. 2. Xú thung (hình 84) - Xú thung 60g, sao vàng nghiền bột, mỗi lần dùng 6g uô'ng với nước nóng. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do trù n g m àng uô"n roi đuôi gây nên. - Xú thung 30g, vỏ th ạ ch lựu 30g, m ã tiê n thảo 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. Công dụng như trên . - Xú thung 30g, ngũ bội tử 15g, p h èn 15g, sắc nước n g âm rửa, ngày 2 lần. Công dụng như trên . 3. Thiên lý quang (hình 83) - T h iên lý quang 60g, phụng n h ã n thảo 30g, xà sàng tử 30g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do trù n g m àng uốn roi đuôi gây nên. 4. Cổ sơn long (hình 82) - Cổ sơn long 60g, lộc h à n thảo 30g, tiê n linh tỳ 15g sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo tuổi già. - CỔ sơn long 60g, long đởm thảo 20g, sắc nước ngâm rửa, ngày 2 lần.

1 1 0 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa 5. Đào thụ diệp - Đào thụ diệp 500g, sắc nước ngâm rửa. - Đào thụ diệp 60g, sâm đắng 20g, khô p h àn lOg, sắc nước ngâm rửa. - Đào thụ diệp 60g, bạch tiên bì 30g, hoa th â t diệp nhâ't chi 30g, sắc nước ngâm rửa. 6. Lá liễu (liễu diệp) - Lá liễu 250g, sắc nước ngâm rửa. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do trù n g m àng uô"n roi đuôi gây nên. - Lá liễu 200g, hoàng bá 30g, dấm 60g, sắc nước ngâm rửa. 7. Lá khuynh diệp - Lá khuynh diệp 500g, sắc nước ngâm rửa. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do nâm . - Lá khuynh diệp 120g, hoàng đằng 60g, sắc nước ngâm rửa. Công dụng như trên . - Lá khuynh diệp 60g, hương nhu lá lớn 60g, sắc nước ngâm rửa. 8. Đại diệp xà tổng quản (hình 65) - Đại diệp xà tổng quản 60g, bằng sa (hàn the) lOg, sắc nước ngâm rửa. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do nấm . - Đại diệp xà tống quản 30g, thung bạch bì 15g, hoa mào gà 15g, sắc nước uô'ng.

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 1 1 9. Đại diệp án (hình 17) - Đ ại diệp á n 300g, lá ô cựu 300g, sắc th ậ t đặc, dùng bông th ấ m nước thuốc n h é t vào âm đạo, 24 giờ sau lấy ra, ngày 1 lần, 7 ngày là 1 liệu trìn h . Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do nấm . 10. Ô cựu (hình 85) - C ành lá ô cựu 120g, sắc nước rửa. Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do nấm . 11. Hỏa thán mẫu (hình 35) H ỏa th á n m ẫu 60g, sắc nước ngâm rửa, sau đó dùng bột hỏa th á n m ẫu cho vào b ăn g n h é t vào âm đạo ngày 1 lần , 6 ngày là 1 liệu trìn h . Dùng cho trường hợp viêm âm đạo do nấm . 12. Nam mộc hưtíng N am mộc hương 30g, rượu trắ n g nửa lít, ngâm trong 7 ngày, sau đó mỗi ngày uông 2 lần, mỗi lần 25ml. 13. Thung bạch bì T hung bạch bì 15g, sắc nước uô"ng. Ngoài ra dùng thung bạch bì 30g, xà sàn g tử 15g, bạc hà 15g sắc nước ngâm rửa. 14. Lá anh đào Lá an h đào 500g, sắc nước ngâm rửa.

1 1 2 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa VIÊM CỔ TỬ CUNG Viêm cổ tử cung là chứng thường gặp, p h ần lớn là do lúc sin h đẻ, lưu sả n hoặc phẫu th u ậ t gây tổ n thương cổ tử cung, m ầm bệnh xâm n h ập gây cảm nhiễm . Biểu h iện lâm sàng thường là cổ tử cung th ố i rá t, cổ tử cung phình lớn, tuyến th ể nang cổ tử cung sưng, viêm nội m ạc cổ tử cung. Chứng trạ n g chủ yếu là bạch đới tă n g nhiều, sệ t trắ n g hoặc vàng hoặc có máu, có th ể d ẫn đến không thụ thai. N ên sử dụng các phưong thuôc sau: 1. Kim ngân hoa - Kim ngân hoa 45g, ngũ bội tử 30g, cùng giã n á t cho vào viên bông băng n h é t vào cổ tử cung, 24 giờ sau lấy ra. Mỗi tu ầ n 2 lần, thời gian có kin h ngưng dùng. - Kim ngân hoa chê th à n h dạng kem thoa vào cổ tử cung, ngày 1 lần, 7 ngày là 1 liệu trìn h . 2. Thất diệp nhất chi hoa - T hân rễ thâ't diệp n h ấ t chi hoa nghiền bột, điều với glixêrin th à n h dạng hồ, bôi vào cổ tử cung, ngày 1 lần, 7 ngày là 1 liệu trìn h . - T h ấ t diệp n h â t chi hoa 30g, bán chi liên 30g, mộc cận hoa 30g, sắc uông. - T h ất diệp n h â t chi hoa 30g, rau sam 30g, quán chúng 30g, sắc uống. 3. Dã cúc hoa - Dã cúc hoa vừa lượng nghiền bột rắc vào bông băng n h ét vào cồ tử cung, ngày 1 lần, 5 ngày là 1 liệu trình.

Tháo dược trị bệnh phụ khoa — 1 1 3 - Dã cúc hoa 500g, diếp cá 500g, sắc đặc lại ngâm băng tiêu độc vào trong, sau khi vệ sinh âm đạo thì lấy m ột m iếng băng ngâm thuôc ấy n h é t vào cổ tử cung, 12 giờ sau lây ra. Ngày 1 lần, 5 ngày là 1 liệu trìn h . - Dã cúc hoa tươi giã n á t v ắ t nước, mỗi lần uông lOOml. 4. Xú thung (hình 84) - Xú thung 500g, diếp cá 500g, sắc đặc, lây 200ml ngâm b ăn g tiêu độc rồi n h é t băng vào cổ tử cung, 12 giờ sau lấy ra. Ngày 1 lần, 5 ngày là 1 liệu trìn h . - Xú thung 30g, phụng vĩ th ảo 30g, bạch quả lOg, sắc uông. 5. Phụng vĩ thảo (hình 40) - P h ụ n g vĩ thảo 30g, áp th ạch th ảo 30g, bạch quả lOg, sắc uông. - P h ụ n g vĩ thảo 30g, tạc tương thảo 30g, hoa mào gà 5g, sắc uô"ng. 6. Kim ty thảo (hình 13) - Kim ty thảo 60g, h à n tín thảo 30g, bạch quả lOg, sắc uông. - Kim ty thảo 60g, thích h iện 60g, hoa mào gà 20g, sắc uô"ng. - Kim ty thảo 60g, thục dương tuyền 60g, sắc uô"ng.

1 1 4 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa 7. Hãn phong sài H ãn phong sài 500g, sắc đặc 500ml, ngâm băng tiêu độc n h é t vào cổ tử cung, 12 giờ sau lấy ra. N gày 1 lần, 7 ngày là 1 liệu trìn h . 8. Sdn oa cự - Rễ sơn oa cự 30g, lòng heo 1 cái, h ầm ăn. 9. Tứ diệp thảo - Tứ diệp thảo 30g, sắc uô"ng. 10. Hài nhi trà - H ài nhi trà nghiền n á t rắc vào chỗ loét viêm, ngày 1 lần, liên tục 5 ngày. Chứng này còn có th ể dùng các vị thuốc sau: Đ inh hương sâm , thổ đại hoàng, dã kiều m ạch, rễ chu sa, rễ bo bo núi, lộc nhung thảo, ô quyết, quyển bá, tiêu phạm th iê n hoa. TỬ CUNG XUẤT HUYẾT DO CÔNG NĂNG THẤT ĐIỀU Khi kinh nguyệt không bình thường, qua kiểm tra th ấ y bộ p h ận sinh dục và các cơ quan khác không có bệnh gì m à là do công n ăn g th ầ n kin h nội p h ân tiế t không diều hòa d ẫn đến tử cung xuất huyết dị thường gọi là chứng tử cung xuâ't huyết do công n ăn g thâ't điều, gọi tắ t là “công huyết”... Nguyên n h ân thường là do ản h hưởng các n h â n tố trong và ngoài như căng th ẳ n g quá mức, thay đổi hoàn cảnh, dinh dưỡng không tô't, rôì loạn trao đổi... Biểu h iện lâm sàng là tử cung ra máu

Tháo dược trị bệnh phụ khoa — 1 1 5 n hiều như kinh nguyệt và b ấ t thường, kỳ kin h kéo dài, kỳ k in h rối loạn,... kiểm tr a phụ khoa thường trong p hạm vi bình thường. Có th ể p h ân làm 2 loại tử cung x uất huyết do công n ăn g th ấ t điều bài noãn và không bài noãn. N ên sử dụng các phương thuôc sau: 1. Cỏ ích mẫu - Cỏ ích mẫu 90g, sắc uống. - Cỏ ích mẫu 30g, h ạ n liên th ảo 30g, bồ hoàng 15g, sắc uống. - Cỏ ích m ẫu 30g, m ã tiê n th ảo 30g, sắc uô'ng. - Cỏ ích m ẫu 30g, hoàng mao n h ĩ th ảo 30g, sắc nước uô'ng với đường đỏ. - Cỏ ích m ẫu 30g, tiê n lạc th ảo 30g, sắc nước uống với 3g bột ta m th ấ t. 2. Mã xỉ hiện (rau sam) - Rau sam tươi 90g, v ắ t nước uô'ng với nước sôi. - Rau sam tươi 60g, rễ cây gai tươi 30g, sắc uô"ng. - Rau sam tươi 45g, phục th ạch quyết tươi 45g, giã n á t v ắ t nước uô'ng với m ậ t ong. - Rau sam tươi 60g, hoa mào gà tươi 30g, sắc uống. 3. Quyển bá (hình 63) - T han quyển bá 6g, th a n trắc bá 6g, nghiền n á t uông, dùng cho trường hợp kỳ kinh kéo dài không hết.

1 1 6 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa - T han quyển bá 6g, bách th ảo sương 3g, th a n huyết dư 3g, nghiền bột uống. 4. Tề thái (hỉnh 61) ' - Tề th á i 60g, sắc uô"ng. - Tề th á i 30g, tiê n hạc thảo 30g, sắc uô'ng. - Tề th á i 30g, m ã đề quyết 15g, sắc uô'ng. - Hoa tề th á i 30g, sắc uống. 5. Thự iưdng (hình 64) - Thự lương 60g, sắc uô'ng. - Thự lương 30g, tử châu th ảo 30g, sắc uống. - Thự lương 30g, dương n h ĩ to án lOg, sắc uông. 6. Thưởng nhĩ thảo - Thương nhĩ th ảo 60g, sắc uống ngày 1 thang, liên tiếp 5-7 ngày. 7. Duyễn châu quyển bá (hình 46) - Duyễn châu quyển bá 30g sắc uông. - Duyễn châu quyển bá 30g, huyết kiến sầu 30g, sắc uống. 8. Ngải - N gải tươi 30g, lộc đề th ảo 30g, sắc uống. Dùng cho người công huyết hư hàn. - N gải chín bằng trứng vịt, gừng khô 6g, sắc uông với 15g a giao (nấu chảy). Công dụng như trên .

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 1 7 9. Mộc miên - Vỏ rễ mộc m iên 60g, sắc uô'ng. - Hoa mộc m iên 30g, sắc uô"ng. 10. Hoa đỗ quyên - Hoa đỗ quyên đỏ 30g, mực 1 con, h ầm ăn. - Hoa đỗ quyên đỏ 30g, rễ mỹ n h â n tiêu tươi 30g, sắc uô'ng. - Rễ đỗ quyên đỏ 30g, rễ kim an h 30g, rễ cỏ th iế n 15g, sắc uô'ng. 11. Đại kê' - Đ ại k ế tươi 250g, giã n á t v ắ t nước uống. - Đ ại k ế tươi 60g, h ạ n liên th ả o 30g, sắc uô"ng. 12. Âm phong luân - Ảm phong luân 30g, tiê n hạc th ảo 30g, sắc uống. - Âm phong luân 30g, Duyễn châu quyển bá 30g, sắc uống. 13. Trùng lâu - T rùng lâu 30g, thổ tam th ấ t 30g sắc uô'ng. - T rùng lâu 30g, rễ cây hồng khô 30g, sắc uống. - T rùng lâu 30g, m ã tiê n th ảo 30g, sắc uô'ng. 14. Kỷ mộc (hình 3) - Lá kỷ mộc 30g, hoa mào gà 24g, sắc uô'ng. - Lá kỷ mộc 30g, tiếp cô't tiê n đào 30g, sắc uô'ng.

1 1 8 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa - Hoa kỷ mộc 15g, h ầm th ịt heo m à ăn. 15. Hạn liên thảo - H ạn liên th ảo tươi 120g, v ắ t nước, uô'ng với nước sôi. - H ạn liên thảo tươi 60g, phô địa cẩm tươi 60g, v ắ t nước uô'ng với nước sôi. - H ạn liên th ảo 30g, tiê n hạc th ảo 30g, xà môi 30g, sắc uống. - H ạn liên th ảo 30g, n h ị sắc bổ hu y ết th ả o 30g, cỏ th iế n 15g, sắc uô'ng. - H ạn liên th ảo 30g, rễ cây gai 30g, sắc uống. 16. Rễ chuối Rễ chuối 250g, th ịt nạc vừa lượng, h ầm ăn. 17. Rễ kim anh tử - Rễ kim anh tử 30g, tiểu nhị tiê n th ả o 30g, hầm với th ịt nạc m à ăn. - Rễ kim anh tử 60g, h ầm th ịt nạc m à ăn. 18. Hoa đậu tằm Hoa âậu tằ m tươi 30g, sắc uống. 19. Hà diệp (lá sen) Lá sen 30g, đôt tồ n tín h , n ghiền n át, th êm bồ hoàng 30g trộ n đều, ngày uông lOg với nước sôi. 20. Cảnh thiên tam thất C ảnh th iê n tam th ấ t tươi 60g, sắc uông.

Tháo dược trị bệnh phụ khoa — 1 1 9 21. Nhất điểm huyết (hỉnh 56) N h ất điểm huyết tươi 120g, h ầm gà m à ăn. 22. Đào kim nướng (hỉnh 32) - Rễ đào kim nương 60g, rễ địa n ẫm 60g, lá ngải 30g, sao cháy vàng rồi cho nước vào sắc uông làm 2 lần. - Quả đào kim nương phơi khô, sao đen nghiền bột. Mỗi lần uô'ng 15-30g với nước sôi. 23. Mã đăng thảo - Lá m ã đăng th ảo tươi 7 lá, sắc uô'ng. - Lá m ã đăng thảo khô 5 lá, n ghiền n á t uống với nước sôi. 24. Mộc phù dung - Mộc phù dung 30g, sắc uống. - Mộc phù dung, liên phòng lượng ngang nhau, cùng nghiền n át, mỗi lần uống 6g với nước sôi. 25. Địa cẩm thảo (hỉnh 74) - Địa cẩm th ảo lOOOg sắc đặc th à n h cao, mỗi lần uô'ng 6g, ngày 2 lần. - Địa cẩm th ảo phơi khô trong râm , nghiền bột, mỗi lần uống 6g với nước ấm. 26. Hoa mào gà Hoa mào gà phơi khô nghiền bột, mỗi lần uống 6g với nước ấm.

1 2 0 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa 27. Quan Âm hiện (hỉnh 69) Rễ Quan Âm h iện tươi 120g, tông ba nhi 60g, sắc uô'ng. 28. Nguyệt quý hoa - Rễ nguyệt quý hoa 30g, h ầm th ịt heo m à ăn. 29. Dã mẫu đdn (hỉnh 75) - Quả dã m ẫu đơn 15g, sao cháy, cho nước vào sắc uô'ng. - Rễ dã mẫu đơn khô 60g, sắc uô"ng. 30. Lộc hàm thảo - Lộc hàm th ảo 120g, th ịt nạc 500g, ít muối, hầm ă n trong 2 ngày. - Lộc hàm th ảo 30g, th a n địa du 30g, sắc uô"ng. 31. Lệ chi thảo (hình 86) - Rễ lệ chi th ảo 30g, cá mực 1 con, h ầm ăn. 32. Thiết hiện thái - T hiết h iện th á i tươi 120g, giã n á t v ắ t nước, uô"ng làm 2 lần. - T hiết h iện th á i tươi 60g, sắc uô'ng. 33. Lăng tiêu hoa - Bột lăng tiêu hoa mỗi lần uô'ng 3g, ngày 2 lần, uông với nước ấm.

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 2 1 34. Tuyết liên hoa Tuyết liên hoa, nga sâm , đảng sâm , lượng bằng nhau hầm gà m à ăn. 35. Dã nha thung (hỉnh 81) Rễ dã n h a thu n g 120g, long n h ã n nhục 30g, sắc uống. BẾ KINH B ế kinh là m ột bệnh phụ khoa thường gặp. Thiếu nữ quá 18 tuổi hoặc qua tuổi dậy th ì m à không có kin h nguyệt gọi là bế kinh nguyên phát tính] đã từng có kinh nguyệt đều đ ặn nhưng do gặp p h ải m ột sô' bệnh lý nào đó mà kinh nguyệt tự ngưng đến 6 th á n g trở lên gọi là bế kinh kế phát tính. C ăn cứ nguyên n h â n b ế kinh có th ê p h ân làm các loại bê kin h do tử cung, bê kin h do buồng trứng, b ế kinh do não th ù y thể... Qua kiểm tra phụ khoa có th ể xác định chính xác. N ên sử dụng các phương thuôc sau. 1. Cỏ ích mẫu - Cỏ ích m ẫu 60g, đường đỏ 30g, rượu nước lượng ngang nhau, sắc uống. Dùng cho bê kinh do h à n ngưng huyết ứ. - Cỏ ích m ẫu 30g, nguyệt quý hoa 30g, rượu nước lượng bằng nhau, sắc uô'ng. - Cỏ ích m ẫu 30g, rễ cỏ th iến tươi 30g, rượu nước lượng ngang nhau, sắc uô'ng.

1 2 2 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa - Cỏ ích m ẫu 30g, đậu đen 30g, đường đỏ 30g, hầm với nước, rượu, ngày 1 thang, liên tục uô"ng 1 tuần. - Cộ ích m ẫu 30g, diệp hạ châu 15g, sa th ảo lOg, đường đỏ vừa lượng, rượu nước lượng bằng nhau, sắc uô"ng. 2. Kê huyết đằng - Kê huyết đằng 90g, sắc lấy nước đặc, th ê m vào 2 trứ n g gà, đường đỏ vừa lượng, nâu ăn. Dùng cho trường hợp b ế kinh do huyết ứ. - Kê huyết đăng tươi, rễ nguyệt quý tươi 45g, rượu nước lượng ngang nhau sắc lây nước, cho 2 quả trứ n g gà vào nấu uô"ng. Công dụng như trên . - Kê huyết đằng 30g, cỏ ích m ẫu 30g, rượu nước lượng bằng nhau, sắc uô'ng. 3. Thổ ngưu tất - Rễ thổ ngưu tấ t tươi 60g, rượu, nước ngang lượng, sắc uô'ng. - Thổ ngưu tấ t 45g, m ã tiê n th ảo 30g, sắc với rượu, nước m à uống. - Thổ ngưu tấ t 45g, dung diệp 15g, sắc với rượu nước m à uô"ng. 4. Lục lăng cúc (hình 18) - Lục lăng cúc 60g, sắc với rượu cũ. Dùng cho trường hợp bê kinh do h à n th ấ p ngưng trệ. - Lục làng cúc 30g, sung úy tử 15g, rượu, nước lượng bằng nhau, sắc uông. Công dụng như trên .

Tháo dược trị bệnh phụ khoa — 1 2 3 - Lục lăng cúc 30g, lưu ký nô 18g, rượu nước lượng bằng nhau, sắc uô'ng. Công dụng như trên . 5. Sa thảo (hình 87) - Sa thảo đem sao với rượu, nước, giấm , nước tiểu trẻ em, sau đó nghiền n á t, mỗi lần uô'ng 3g với rượu. - T h ân rễ sa th ảo 30g, sao vàng; sung úy tử 15g, đường đỏ vừa lượng, rượu nước lượng ngang nhau sắc uô'ng. - Sa th ảo 30g, lưu ký nô 15g, sắc với rượu, nước m à uô"ng. - Sa thảo 30g, tam diệp mộc th ô n g 30g, sắc với rượu, nước m à uông. 6. Tinh tú thái (hình 8) - Rễ tin h tú th á i tươi 60g, đường đỏ vừa lượng, rượu nước lượng bằng nhau, sắc uống. - T inh tú th á i 30g, hổ th ích 15g, sắc với rượu nước mà uống. - T inh tú th á i 30g, tiê n đả tú cầu 15g, rượu trắ n g dẫn thuốc, sắc uống. - T inh tú th á i 30g, kê th ỉ đằng 30g, rượu nước ngang lượng, sắc uống. 7. Áp cưổc ngải (hình 68) - Áp cước ngải tươi 60g, đường đỏ vừa lượng, rượu nước ngang lượng, sắc uô'ng. - Áp cước ngải tươi 60g, nguyên bảo thảo 15g, rượu nước ngang lượng, sắc uô'ng.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ebook-mot-so-thao-duoc-tri-benh-phu-khoa-phan-2-2462223.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY