BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Ebook Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp: Phần 2

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Ebook Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp: Phần 2
  • Mã tin: 1710
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp tiếp tục trình bày về những câu hỏi liên quan đến các bệnh phụ khoa của 7 chương còn lại như kinh nguyệt và bệnh về kinh nguyệt, mãn kinh và những bệnh liên quan đến mãn kinh, chức năng sinh dục, các bệnh tính tổn thương, phát triển khác thường, tạp chứng phụ khoa, những bệnh về vú. Để hiểu rõ về các bệnh này, mời bạn tham khảo chi tiết cuốn sách.

Nội dung Text: Ebook Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp: Phần 2

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường Chương 4 Kinh n g u y ệt và b ện h về k in h n g u y ệt ÌÓ8. Ỡ \ứa tuổi r\ào +kì bắt đầu ckw +kời 0 Ìc\kA kầrvb l

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường gặp Chu thời gian hành kinh thường bắt đầu sau khi phát triển ngực khoảng 2 - 3 năm, nó cũng liên quan chặt chẽ với sự phát triển nhanh chóng của cơ thể người phụ nữ. Hầu hết phụ nữ có kinh vào độ tuổi 11 - 18, nhưng đa số xuâ"t hiện ỏ độ tuổi 13 - 16, cũng có một số ít xảy ra trước hoặc sau độ tuổi nói trên. Và dù xảy ra như thế nào, đều vẫn là những hiện tưỢng bình thường. Trong 1 - 2 năm đầu khi mới có kinh nguyệt, do chức năng của câu tạo dưới đồi*” - tuyến yên*^* - ống Vùng não Irước ở sán não ihứ ba nối với vìmc dồi ỡ trên và với tuyến yên ỏ phía dưới. Câ\i lạo này chứa nhiều trung lâm quan trọng kiểm soát thân nhiệt, khát, dói và ăn; cân hằmi nước và chức năng lình dục. Câu tạo dưới đối cĩing liên hộ mật tliiếl với hoạt động cảm xúc và ngủ và các chức năng như một Irune lâm lập hỢp thành một thể thống nhâ'l các hoạt dộna hormon và hoạt động thần kinh lự trị qua việc kiểm soát các phân tiết của liiyc’n yên (Theo Tự điển Y học của bác sĩ Phạm Neọc Trí - Nhà xuất bản Y học - 1999). Tuyến nội tiết chủ đạo : một thế hình hạt đậu lỉắn phía dưới vùng dưới đồi trong một xoang xưctiiíi ở đáy hộp sọ. Tuyên yên có một thùy trước (luyến yên tuyến) liêt ra hormon kích thích luyến giáp, ACTH (adenocorticolrophic hormon), các gonadotrophin (là hormon gây trưởng thành noãn (FSH) và hormon lạo hoàng thể (LH), hormon lăng trưởng, prolactin (hormon tiết sữa), lipotrophin (kích thích việc chuyên chở các chất béo từ những nrti dự trữ trong cơ thể vào dòng máu) và hornion kch thích tế bào hắc tố. Việc điều hòa phân tiết tât cả các hormon này là nhiệm vụ ciia các phân tố 287

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường g ị p dẫn trứng còn chưa hoàn thiện, nên thường là kinh nguyệt tính không rụng trứng, không đau bụng kinh và chu thời gian hành kinh dài, ngắn không đều, có người có thể kéo dài đến vài tháng. Ngoài ra, kinh nguyệt còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tô" thần kinh và môi trường, gây ra rối loạn chu thời gian hành kinh. 'ÌÓ Ọ . V ì s a o p k u nCí mỗi tk à n 0 đ ề u c ó k iu k ? Phụ nữ mỗi tháng đều có kinh là kết quả của sự bong tróc có tính chu kỳ của lớp nội mạc tử cung. Mỗi chu kỳ thay đổi lớp nội mạc tử cung bị ảnh hưởng bởi hormon của buồng trứng. Hormon này lại bị khống chế bởi hormon của câu tạo dưới đồi và tuyến yên. Do đó, tiêu chí hành kinh theo quy luật của người phụ nữ là hệ thống thần kinh điều tiết dịch thể, tức là sự hoàn chỉnh chức năng câu tạo dưới đồi - tuyến yên - ống dẫn trứng và nội mạc tử cung phát triển tốt. phóng thích hormon sản sinh trong vùng dưới đồi thùy sau (tuyến yên thần kinh) tiết ra vasopressin (hormon eiảm hài niệu, ADH), và oxylocin (làm tăna co thắt lử cung trona khi sinh và kích thích tiết sữa. Oxytocin có thể dùng uống hay tiêm để trỢ sinh) là các hormon lổng hỢp trong vùng dưới rồi đưỢc chuyển đến tồn trữ ở tuyến yên trước khi phóng thích. 288

Phònịỉ trị những hệnh phụ khoa thường gặp Mồi chu lh('ti gian hành kinh đưỢc hắt đầu lừ mốc kêt lluìc chu thíìi gian hành kinh ỏ tháng irưik', dưới tác dụng của hornion kích dục của cấu tạo dưới dồi phóng thích hormon. tuyên yên sinh ra hormon kích dục, kích thích noãn hàt) trong buồng trứng phát Iricn và sinh ra hormon nữ, nội mạc tử cung dưỢc phục hồi, sinh siín. Khi noãn bào phát triển thành thục, thì hormon nữ ticl ra nhiều thêm, hình thành đỉnh cao trưdc khi rụng trứng, dưới tác dụng của hormon cấu tạo dưới dồi và tuyến yên sinh ra đỉnh cao tưtíng ứng, trỏ thành diều kiện thuận lợi dể rụng trứng. Màng bao của trứng sau khi rụng hiên thành thể vàng, tiết ra lượng idn hormon nữ, hornn)n gidi tính duy trì thai, nội mạc tử cung chuyển thành thời kỳ tiêì dịch. Nếu trứng chưa thụ linh, sau khi rụng khoang 10 ngày, thể vàng leo lại, mưc dộ hormon nữ \ à hormon gidi tính duy trì thai tự nhiêm giam, nội mạc tử cung mâì di sự hảo vệ, có thể lự dộng bong tr(')c mà chay máu. dên thời gian hành kinh. Bất cứ trường hỢp nào ké trcMi sinh ra vân dề dều có thể ánh hưởng đến lính quy luCit ciia kinh nguyệt. Quy luật chu kỳ này có sai khác i'i mỗi cá nhân. 2S9

PhònỊ' trị nhữtiịi bệnh phụ khoa thường {>ập "170 . ¿Z-ách HnK c k u tkc/i 0ÌarA kài^K kink rvkiX +kê n à o ? Thế nào gọi là mọt chu thời gian hành kinh ? Cổ ngưrii lấy ngày giữa 2 thời gian hành kinh không có ra máu làm thành 1 chu thời gian hành kinh, không đủ 1 thánu thì cho là bị bệnh, và đến bác sĩ xin khám. Trên thực tê\ phương pháp chính xác để tính chu thời gian hành kinh là : chu thời iĩian hành kinh hắt đầu từ ngày thứ nhât của kỳ kinh thánu này đến ngày thứ nhất ciia kỳ kinh tháng sau, cũnu chính là sự tưitne quan của kỳ kinh và giữa kỳ kinh. Chỉ cần nắm bắt chính xác phương pháp tính toán này thì có th«; phán đoán chu thời uian hành kinh có bình thươnu khónii. Chu thơi iíian hành kinh bình thươiiiĩ là bao nhiêu imày ? Đa số phụ nữ mỗi Ihána xảy ra 1 kin kinh iiiHiyẹl. nhưnu rất ít phụ nữ có chu thơi gian hành kinh vha đúne 28 - 30 ngày. Căn cứ vào sự điều tra những phụ nữ trong nưrtc, hiện nay cône nhận phạm vi của chu kỳ kinhnguyç-t hình thương là 20 - 36 ngày, cũng có neươi kéo dài đèn 40 nuày. Do đó, chu kỳ dài hay ngắn vần là việc bình thương, nêu sai kém sô ngày không nhiỏu thì chiíiiL’ ta kh(3ng nên nghĩ dến chu kỳ khác thương. cũmz khôna cần quá lo lắng. 290

I'hnng trị những bệnh phụ khoa thường gặp 171. ¿Sku +kời 0ÌakA Kài^k kii^K kmk \\f\ườv\Q nkâ+ áií^k là 3 0 p k ả i l

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường gịp thường. Đối với những phụ nữ chu kỳ kéo dài đến 40 ngày hoặc dài hưn, nếu chức năng sinh lý và sinh de vẫn không bị ánh hưỏng, thì có thể xem là bình thường. 472. J_ươ’r\0 và tíkAk ckấ+ máu ckảy ồ ki^Ak y^gL^ỵê.^^ b ìn k +Kườ’rv0 n k u Kvào ? Lưọng máu chảy ra khi hành kinh mỗi người khác nhau, có liên quan nhâ"t định đến nhân tố di truyền và môi trường. Kỳ kinh bình thường là 3 - 7 ngày, lượng máu chảy ra trung bình là 60ml. Đặc diểm của máu kinh nguyệt là màu dỏ đậm, dính đặc không đông cứng. Hiện tưọng trên là do một loại nhân tử kích hoạt bên trong nội mạc tử cung bong ra, nó có thể làm cho proen/.ym (tiền men) hòa tan cellulose trong máu biến thành men hòa tan cellulose, dẫn đến td huyết fibrin trong cục máu dông vỡ ra và biến thànnh máu lỏng. Trong máu kinh nguyệt chứa những miếng nát của nội mạc tử cung, niêm dịch cổ tử cung và tế bào bong tróc cửa âm đạo. Máu kinh bình thường tanh mùi máu nhưng hoàn toàn không hôi. Sau khi sinh hoặc phá thai, lượng máu kinh nguyệt lần thứ nhâ't có thể tương đối nhiều hơn bình thương. Nếu lượng máu chảy ra nhiều hơn kinh nguyệt 292

Phòng trị những hộnh phụ khoa thường gặp bình thường khá rõ, có cục máu lớn hoặc kéo theo vật dạng tổ chức (mô) là khác thường; ngưực lại, lượng máu đặc hiệt ít, màu phân hoặc màu càphê, cũng thuộc về khác thường. i 7 3 - X K ờ 'i 0 Ì a n k ò n U U ĩ ^aK c ủ a pKu y\ữ b ìn k có pkỏKv ứ y\g 01 ? Trước và sau thời gian hành kinh do sự không ổn dịnh của mức độ hormon trong cO thể, sự thay đổi sức căng của mạch máu, cùng với sung huyết cơ quan khung chậu, có thể xuất hiện những phán ứng sau ; © Thay dổi tinh thần, tình cám : Có thể có những lo sỢ không yên, kích động, dau dầu. ® Thay dổi tuyến sữa : Vì ảnh hưởng của hormon nữ, hormon giới tính duy trì thai mà ngực căng ra, có thể có cảm giác đau hoặc chạm vào dau. © Đau bụng dưới và đau lưng : Do sung huyêt khung chậu, kỳ kinh cổ thể có nhức mỏi dộ nhẹ, dau hoặc có cảm giác trướng bụng dươi. Những phản ứng kể trên thương gặp ỏ thời gian hành kinh của những phụ nữ bình thưìing, không cần sử dụng thuốc giảm dau, cũng không cần nghỉ ngili, khônu 293

Phòng trị những Itệnh phụ khoa thường gịp có ảnh hưỏng rõ đối với công việc và sinh hoại hàng ngày, Ihuộc về hiện tưỢng hình thường. Đương nhiên, cũng có một số phụ nữ iíi kỳ hành kinh không có một triệu chứng khó chịu nào. Ngoài ra. trư(k‘ kỳ kinh thương giảm một ít huyết sắc tố, hồng cầu, bạch cầu và nồng độ sắt trong huyết thanh, máu lắng tăng nhanh, dẫn đến giảm sức đề kháng của cơ thể trươc và sau kỳ kinh, dễ bị bệnh. 17^. Đ á cẰUncỊ vẹ sink Ỷr-orxci +ktT'’i cỊÌan kc»*^k kit^k pkải pkù Kơp nkữ>^c) yâiA cẦiA CỊ\ ? Trong thơi gian hành kinh, thành tử cunc ơ nội mạc tử cung bong tRHT tlieo máu diay ra. Thơi gian ngắn hay dài của kỳ kinh ở mỗi ngươi kliác nhau, trung bình là 3 - 7 ngày. Để không ảnh hương đến sinh hoạt, công việc và hoạt động thương ngày của phụ nữ, báo đảm sức khoe thân thể, đưa ra các yêu cầu sau đối vơi đồ dùng vệ sinh trong thơi gian hành kinh : © Băng lót kinh nguyệt irươc khi dùng phải sát trùng, chất mềm và phải có tính hút nươc tưctng đối tốt, dùng có cảm giác thoải mái, lại có thể ngăn ngừa máu kinh chảy ra làm bẩn quần ngoài. Hiện nay giây vệ sinh dóng gói, bông thâm nươc và băng vệ sinh bán ơ thị 294

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường gặp trường, đều phù hỢp vđi yêu cầu nói trên, có thể căn cứ vào tình trạng kinh tế của mỗi người mà chọn dùmr. Không nên dùng khăn hông hoặc giấy tờ không sạch. Đồ dùng vệ sinh sau khi md bao phải chú ý báo dảm sạch sẽ; phải siêng thay dổi băng vệ sinh, trưdc khi đổi phải rửa tay sạch, không để mặt băng tiếp xúc với âm đạo ngoài bị dính chất bẩn. © Băng vệ sinh phải có tác dụng cố định tốt, phải mềm và thông khí, như thế có thể giam lượng máu kinh tràn ra ngoài làm bẩn y phục, chăn, phòng khi di bộ, cưỡi xc cọ xát làm rách bộ phận âm đạo ngoài, cũng có thể ngăn mùi khó chịu. Mỗi phụ nữ nên chuẩn bị cho mình 2 - 3 miếng lót kinh nguyệt, luôn giặt sạch và sicMig thay dổi. Dùng băng vệ sinh chỉ sử dụng 1 lần bán trên thi trường là tốt nhất. i 75. V í? sir\k s ử durA0 fKcri 0ĨOKV kirvK pK ải c K ú Ỷ nK ữ ng v â n á íí 01 ? Máu kinh trong thời gian hành kinh có thể chảy ra một cách dễ dàng là dựa vào sự thông suốt của đường sinh dục gidi nữ. Người sử dụng nút vệ sinh để ngăn máu kinh chay ra, căn cứ vào lý thuyết là không phù hỢp với sinh lý, nhưng ỏ' tình trạng dặc biệt nào dó, như 295

1’hòns trị nhữníí bệnh phụ khoỉi thưò'nị> 1’ìịp \ậii tlộiii: viên hoặc diễn \icMi kliiêu vũ khi pliai hiểu dicn lioặc ihi dâu Irong kỳ kinh, sử dụnu nút \'ệ sinh có llic ciúp họ lạm thời giải quyct lioàn canh khó khăn là một phưdng pháp lốt. Sử dụiiiỉ nút vệ sinh C(') thể cây ra các vân dề : © Nút vệ sinh sát trùng khônc hỢp quy cách, còn ô nhiễm hoặc khi nhét nút manc theo vi khuẩn ỡ dầu vào, có thể cây ra chiínc XÌCMII dưdnc sinh dục. Chứnc bại huyôì do sử dụnc nút vệ sinh và choánc do trúng dộc, tronc ncoài nước dều có báo cáo. phai dề cao canh giác. © Sau khi nút vệ sinh hút máu nd ra, hít âm dạo, anh hưdnc dem \iệc máu kinh chay ra. khi lưdnc máu nhiều có the cha\ ngưực \ ào tronc lử cLinc, ốnc dẫn trứnc \ à khunc chậu, cây ra chứnc sai vị trí nội mạc tử cung. Để tránh những vân dề inú trên, khi sử dụng nút vệ sinh phải chú ý các vấn dề sau : ® Sán phẩm sử dụng có bảo đảm hỢp quy cách vệ sinh. @ Trưdc khi nhét nút phải rửa sạch bộ phận âm dạo ngoài; trưđc tiên phải rửa lay mới mỏ bao, không nên dể đầu nút nhét và phần thân chạm bẩn, để tránh mang mầm bệnh vào cơ thể. 296

l’hòn}> trị nhữnị> bộnh phụ kh*)a thưỉínị» ịỉặp © Siêng thay đổi nút vệ sinh có Ihể phòng ngừa ứ đọni! hoiẶc chay niiưỢc máu kinh, loại hỏ diều kiện sinh trưdmi vi khuẩn. © NCm sử dụim thay thê" khăn vệ sinh; han dêni khi ngủ sử dung khăn vệ sinh. "17Ó. X^‘O^A0 tkc/i 0Ìan kink có +kể +

Phònịỉ trị nhữnf> bệnh phụ khoa thưừng 177. V ì s a o +K‘or\c^ fKc/i 0Ìc»i^ Kầr\K kitiK k K ô r\0 đưí^c. 0 Ìa o k ơ p ? Sức đề kháng toàn thân của phụ nữ trong thời gian hành kinh giảm, tác dụng chc chắn bảo vệ tại chỗ đường sinh dục tạm thời bị phá hoại. Do dó, biện pháp giảm bđt mầm bệnh xâm nhập là làm tốt vệ sinh thời gian hành kinh dể báo vệ sức khỏe cho phụ nữ. Giao hỢp trong thời gian hành kinh có thể gây ra những hậu quii không tốt như sau : © Mầm bệnh bên ngoài xâm nhập vào âm dạo ; Bản thân dưttng vật mang vi khuẩn, việc ra vào miệnit âm đạo còn có thể mang vi khuẩn từ bộ phận âm dạo ngoài vào. © Niêm mạc âm dạo bị tổn thưitng, giảm sức dề kháng tại chỗ. ® Khi tình dục lên đến đỉnh điểm, 1/3 dưdi âm đạo và tính tiết luật ciía tử cung teo lại, thúc đầy thêm khiến mầm bệnh tiến sâu vào tử cung gây nhiễm trùng. Phụ nừ tre tuổi, dặc biệt là phụ nữ vừa mới kết hôn phái nhận thức rõ việc này, không nên vì nhất thời sơ ý mà gây nguy hiểm cho sức khỏe cả đời. Khi quyết định kết hôn, không nên chĩ nghĩ đến việc lựa chọn 29K

Phùnị> trị những l)ộnh phụ kho;i thưò'ng gặp “ngày lốt", mà còn phai nghĩ đèn tránh hắt đầu kỳ kinh ciìa phụ nữ. Ngoài ra, còn có những uưttng hỢp như sẩy thai, sinh đẻ và sau thao tác tử cung, nhất định phải tuân theo ỉời dặn của bác sĩ. trong 2 - 4 tuần, thậm chí thời gian dài hơn không được giao hỢp. ' Í 7 3 . X k c ci 0 Ìa r\ k c m k kirìK / t»*on0 s in k ko o + c ò n p k ỏ i c k ú ý nktữn0 v ấ n đ ể 01 ? Thời gian hành kinh là thời kỳ sức đề kháng của c

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường gặp 17 9" V ì s a o 0 o i là k in K I^ 0 u yê t l

Phòng trị niiiìng hộnh phụ khoa thưừng gặp Trên lâm sàng chẩn đoán bệnh kinh nguyệt do chức năng nội tiết thần kinh không bình thường, phải loại trừ những nguycMi nhân tính chất cc( quan kể trên. 'ISO. czl\ẩn đoáy\ \V\.e-0 tK‘ìr\K tu kiuk n g u ỵ ê ị kUôr\0 là 01 ? Kinh nguyệt không đều do nhiều nguyên nhàn gây ra, vì thế, những biểu hiện dồng dạng có thể phải điều trị khác nhau. Nếu chỉ dối chứng nguyên nhân và tự uống thuốc diều trị thường không thể có hiệu quả. Hdn nữa, việc kéo dài chẩn doán còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc chẩn doán nguyên nhân chính xác, giúp bác sĩ căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân mà lựa chọn kiểm tra thích hỢp. Thường chẩn doán theo trình lự sau : © Tư vấn rõ ràng bệnh sử, kiểm tra lìm nguyên nhân cỗ thể (bệnh nhân phái cố gáng cung cấp những thông tin chính xác có thể). © Kiểm tra tổng quát, hiểu rõ bệnh toàn thân có nghiêm trọng không 'ỉ ® Kiểm tra khung chậu, srì bộ hiểu cơ quan sinh dục có mang thai, dị hình, khối u hoặc chứng viêm không. 301

PhònịỊ trị những liệnh phụ khoa thưò'ng |>ặp © Kiểm Ira phụ ; ©I Kiểm tra siêu âm, phan ánh tình trạng tử cung, buồng trứng và khung chậu. © 2. Kiểm tra tê" bào học. kiểm tra chL?c năng buồng trứng và loại hỏ biến bệnh ác tính. ©2 Giải phẫu bệnh lý, xác định tính chất biến bệnh, phần nhiều dùng đỏ chẩn đoán khối u. ©4 Đo nội liê"t, hiC-n lại có thể định lượng hormon kích dục luycúi yên. hormon tiết sữa, hormon buồng trứng, tuyên giáp trạng và hormon tiết ra chít vỏ tuyến thượng Ihfin. Lâm sàng Ihưdng dùng phương pháp gián dị dể hiểu clníc năng buồng trứng có kính phết' ’ âm dạo, kiểm tra nicm dịch cô tử cung, đo thân nhiệt cơ sỏ viÀ kiểm tra nôi mạc tử cung. ©5. Kiểm tra X quang, lạo anh Iodized Oil tử cung có thể hiểu dưỢc lình trạng trong lử cung, có khối u hoặc polyp dươi niCmi mạc không, c ắ t lơp vị trí giữa và bên yên bươm có thể hiểu được có khối LI tuyên yên không. ©6. Kiểm tra nội soi tiVcung hoặc trong bụng, quan sát biến bệnh trong tử cung và cơ quan khung chậu. Mầu mỏ hay cá.c chất liệu khác lây lừ một hộ phận cU the và phối irC'11 kính liêu bản để xcl nghiệm ciưdi kính hiển vi. 302

Phòng trị những l>ệnh phụ khoiì thưìtng gặp ®7 Cân nhắc làm kiểm tra chức năng gan, thận và hệ thống dịch máu, khi cần thiết làm kiểm tra nhiễm sắc thể. ®s, Kiểm tra nước tiểu thai để loại trừ các hệnh lý do mang thai. 'Ỉ8 'ĩ. v ề k i r ì k n g u \ y ê ị pK rti á i ề u +>*i n k ix ? Chẩn doán chính xác các bệnh kinh nguyC'1 là do rói loạn chức năng nội tiêt thần kinh, trong điều trị phai căn cứ \'ào bộnh tình nặng hay nhẹ và lình trạng cịi thể của bC‘iih nhân mà sử dụng phương án diều trị khác nhau. Muôn dicu trị các bệnh về kinh nguyệt, chúng la phiíi giai quyết dưỢc các vâ'n dề chủ yốu do các bệnh này gây ra : ® Chảy máu và thiêu máu : Do kỳ kinh kéo dài và lượng máu kinh ra nhiều. Ngoài các biện pháp cầm máu thông thương, la còn có thế tùy trường hỢp mà chọn hormon hoặc nạo tử cung để cầm máu. ® Rối loạn chu kỳ : Có thể điều trị bằng cách dùng duy nhát hay dùng cùng lúc 2 loại hormon nữ và hormon giơi lính duy trì that, hoặc dùng thuốc Đông y. 303

niònị> trị nhữnK hộnh phụ khoa thường gặp ® Khônu Ihụ ihai ; Chí ciẦii chức năng của 1 hay nhiều Ihành phần iroim càu lạo dLf('li đồi - tuyến yC'ii - ông dẫn Irứnu hị inâl cân hằng, thì có thể gây ra hiện liíỢng kliông rụng trứng. Đó chính là C(í scì .sinh lý bệnh lý của các hệnh \c kinh nguyệt, dồnti thời cũng là một trong những ntíuyCm nhân không thụ thai - một vấn dề có nhu cầu hức ihiêl cần phái giai quyết của nhiều người bệnh. Có nhừng bệnh nhân tuy rụng trứng, nhưng thể vàng chưa hoàn ihiộm cũng có thố không thụ thai. Căn cứ vào tình trạng của hệnh nhân mà chọn các loại thuốc kích thích rụng trứng khác nhau. Ccíi thiện chức năng buồng irứnt! hoặc thay thê' một phần chức nănu câu lạo dưó'i đồi \à tuycMi yên, dc uây rụng trứng hoặc lăng cường chức nănu thể vàng, dẫn dc'n thụ thai. ® Triệu chưng và hậu qua sinh ra do mất cân bằng chức năng nội liêl : Triệu chưng ,\áy ra d Ihdi kỳ irưck' kinh nguyệt \'à thời kỳ lớn tuổi, có thể chọn dùng dôi chứng hoặc bô suni! hormon diồLi trị dể giam bdl triệu chứng, dạt dii'ực sự cân hằng mới. Do chức năng buồng trứng giiỉm. lắc kinh lhò'i gian dài, có thể dẫn dốn loãng xư(Jng, nên bổ suiiiỉ hormon nữ là phưitng pháp dề phòng hữu hiệu. Bệnh nhân không rụng trưng thời gian dài, nội mạc tử cunii bị kích thích d(in thuần bdi hormon nữ, tăng th£'m sự nguv hiêm cho unu thư nội mạc tử cung, dùng hormon giới lính duy trì thai có tác dụnu dồ phòng. 304

Phòng trị những bệnh phụ khoa thường gặp (D Điều trị căn bản : Phục hồi hoàn toàn chức năng sinh lý bình thường của cấu tạo dưới đồi - tuyến yên - ống dẫn trứng là tương đối khó. Trong quá trình phát triển, do chức năng của các khâu còn chưa ổn định, hoặc rối loạn tạm thời trong quá trình suy thoái chức năng buồng trứng, nhưng sau một thời gian giữ nguyên điều trị và chờ đợi, các chức năng này sẽ ổn định và hoàn thiện hơn, nên có khả năng thụ thai. Sau khi sinh đẻ, bệnh cũ thường tái phát, có người phải điều trị suốt đời hoặc phải phẫu thuật. 1 8 2 . V ì sa o kii^k I^0uyệ+ t*a quá ? /s lq u y ê n nkaKA q â y y a ? Đ iề u tn u K k nào ? Nêu lượng máu ra mỗi lần của thời gian hành kinh vượt quá lOOml, thì được cho là kinh nguyệt ra quá nhiều. Lâm sàng thường dùng nhiều tên gọi khác nhau để chỉ hiện tượng kinh nguyệt ra quá nhiều, như “dùng băng vệ sinh quá nhiều”, “kinh nhiều đến nỗi chảy ra cả chân”, “máu kinh ra nhiều gâ"p đôi lượng kinh ban đầu”, “có hàng loạt cục máu” v.v... Thời gian hành kinh ra lượng máu quá nhiều có thể là bình thường, nhưng cũng có thể là khác thường. Nguyên nhân gây ra kinh nguyệt quá nhiều : 305

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ebook-phong-tri-benh-phu-khoa-thuong-gap-phan-2-2542875.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY