Efficacy of intrauterine hydrogen peroxide and povidone iodine administration to treat endometritic mares

Efficacy of intrauterine hydrogen peroxide and povidone iodine administration to treat endometritic mares
  • Mã tin : 1001
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The aim was to assess the comparative efficacy of intrauterine administration of hydrogen peroxide and povidone iodine solutions for the treatment of endometritis in indigenous mares. Twenty five mares with the history of regular estrus in a breeding season and turbid vaginal mucous discharge during estrus were included in the study.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY