Fecundity disorders in older women: Declines in follicular development and endometrial receptivity

Fecundity disorders in older women: Declines in follicular development and endometrial receptivity
  • Mã tin : 1243
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Little research is available on follicular development and endometrial receptivity in older women. This study aimed to assess follicular development and endometrial receptivity, and to evaluate ultrasonic parameters in predicting endometrial receptivity during the implantation window in older women.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY