Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung

Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung
  • Mã tin : 1083
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn hạch và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung ở 117 bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và nạo vét hạch chậu tại bệnh viện K từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018.

Nội dung Text: Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung

VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Original Article The Value of Magnetic Resonance in Assessment of Size, Invasion, Metastasis and Cervical Cancer Stage Classification Doan Van Ngoc1, Bui Van Lenh2, Bui Dieu3 1 VNU School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 2 Hanoi Medical University, No. 1 Ton That Tung, Dong Da, Hanoi, Vietnam 3 National Cancer Hospital base 3, Tan Trieu, Thanh Tri, Hanoi, Vietnam Received 04 April 2020 Revised 18 April 2020; Accepted 20 June 2020 Abstract: This study investigates the value of magnetic resonance (MR) in assessing size, invasion, lymph node metastasis and cervical cancer stage classification in 117 patients who underwent surgery for whole hysterectomy and pelvic lymph node dredge in Vietnam National Cancer Hospital from July 2016 to August 2018. The study results show that tumor size accuracy (Acc) was 93.2%; vaginal invasion Sp was 98.2%; Acc, 96.6%, NPV, 98.2%; parametrial invasion Sp, 98.2%; Acc, 98.3%, NPV, 100%; pelvic wall invasion Acc , 98.3%; Sp was 115/116, 99.1%; NPV, 99.1%; metastatic lymph node Sp, 98.0%; Acc, 88.9%; NPV, 89.8%. The Acc of the value of MR in cervical cancer stage diagnosis from stage IB was 96.1%; and the overall Acc was 82.9%. The study results also show that the use of MRI in combination with clinical examination in size, invasion, metastasis and cervical cancer stage classification is necessary to improve the accuracy of the diagnosis. Keywords: Cervical cancer, MRI of cervix. * ________ * Corresponding author. E-mail address: doanvanngoc2010@gmail.com https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4225 66

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 67 Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung Doãn Văn Ngọc1, Bùi Văn Lệnh2, Bùi Diệu3 1 Khoa Y Dược, Đại học Quóc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2 Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 3 Bệnh viện K trung ương cơ sở 3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 04 tháng 4 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 18 tháng 4 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 6 năm 2020 Tóm tắt: Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn hạch và phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung ở 117 bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và nạo vét hạch chậu tại bệnh viện K từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018. Kết quả: đánh giá KT u Acc = 93,2%; đánh giá xâm lấn âm đạo Sp = 98,2%; Acc = 96,6%, NPV = 98,2%; đánh giá xâm lấn DCR Sp = 98,2%; Acc = 98,3%; NPV = 100%; xâm lấn thành bên chậu hông Acc = 98,3%; Sp = 115/116 = 99,1%; NPV = 99,1%; hạch di căn Sp = 98,0%; Acc = 88,9%; NPV = 89,8%; Giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của CHT GĐ IB Acc = 96,1%; tính chung Acc = 82,9%. Kết luận: sử dụng CHT phối hợp với LS trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân loại giai đoạn UT CTC là cần thiết để nâng cao độ chính xác của chẩn đoán. Từ khóa: Ung thư CTC, CHT cổ tử cung. 1. Mở đầu* có vai trò đặc biệt quan trọng trong cải thiện tiên lượng bệnh. Ung thư cổ tử cung (UT CTC) là khối u ác Hệ thống phân loại giai đoạn UT CTC của tính thường gặp ở phụ nữ, đứng thứ hai sau ung Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế (FIGO) được sử thư vú. Năm 2012 trên thế giới có khoảng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam 527.600 trường hợp mới mắc và khoảng 265.700 trong lập kế hoạch điều trị UT CTC. Nếu chỉ dựa trường hợp tử vong [0]. Tại Mỹ, năm 2015 có vào thăm khám lâm sàng, việc đánh giá và phân 12.900 trường hợp mới mắc và 4.100 trường hợp loại GĐ bệnh theo tiêu chuẩn FIGO có tỷ lệ sai tử vong. Tại Việt Nam, UT CTC là một trong 5 sót rất cao: trên 25% ở GĐ I, II từ 50%-65% ở ung thư thường gặp ở nữ, năm 2010 có 5.664 ca GĐ IIA đến IIIB và 67% ở GĐ IVA. Hiện nay mới mắc và hơn 3000 ca tử vong. nhờ có chụp cộng hưởng từ (CHT) việc phân Tiên lượng bệnh nhân UT CTC phụ thuộc loại, đánh giá giai đoạn UT CTC trở nên chính vào giai đoạn (GĐ) bệnh, tỷ lệ sống sót sau 5 xác hơn. Một số nghiên cứu cho rằng CHT có thể năm ở GĐ I trên 90%, GĐ II từ 60% đến 80%, xác định UT CTC xâm lấn các mô lân cận tử GĐ III khoảng 50% và GĐ IV dưới 30% [[2]]. cung với độ chính xác 88% - 97%, độ đặc hiệu Việc chẩn đoán phát hiện sớm và điều trị kịp thời 93% và giá trị dự báo âm tính 94% - 100% [[3]]. ________ * Tác giả liên hệ. Địa chỉ email: doanvanngoc2010@gmail.com https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4225

68 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Trong phân loại giai đoạn UT CTC cộng hưởng 2.2. Phương pháp nghiên cứu: từ có độ chính xác từ 85-96%. Hiện nay tại Việt Nam máy CHT 1.5 tesla đã được trang bị khá rộng + Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang rãi ở các bệnh viện, bước đầu góp phần vào chẩn + Cỡ mẫu: số bệnh nhân tối thiểu tính theo đoán, phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung công thức: thư nói chung và UT CTC nói riêng. Để góp phần (Z 1-α/2 )2 . p(1 - p) tìm hiểu về chẩn đoán và điều trị UT CTC, chúng n = tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: đánh (p.ε)2 giá giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá kích Trong đó: thước, xâm lấn, di căn hạch và phân loại giai - n là số bệnh nhân tối thiểu cần có; đoạn theo FIGO ung thư cổ tử cung. - Z 1-α/2 là trị số phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95% thì Z 1-α/2 = 1,96. - p: tỷ lệ chẩn đoán đúng giai đoạn của UT 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu CTC trên CHT. Theo một số nghiên cứu chẩn đoán giai đoạn UT CTC cộng hưởng từ có độ 2.1. Đối tượng nghiên cứu chính xác là 85% - 96%, chọn p = 0,93. - ε: độ chính xác tương đối, chọn bằng 0,05. + Tiêu chuẩn lựa chọn: Thay số n = 116 bệnh nhân. Chúng tôi chọn - Có kết quả mô bệnh học là ung thư biểu mô được 117 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn. cổ tử cung + Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm - Được chụp cộng hưởng từ trước phẫu thuật. SPSS 20.0. - Được phẫu thuật cắt tử cung và nạo vét hạch chậu tại bệnh viện K. - Bệnh phẩm sau phẫu thuật được làm giải 3. Kết quả nghiên cứu phẫu bệnh. + Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không đủ 3.1. Đặc điểm chung các tiêu chuẩn lựa chọn 45.0% 40.2% 40.0% 35.0% 30.0% 28.2% 25.0% 21.4% 20.0% 15.0% 10.3% 10.0% 5.0% 0.0% ≤ 40 > 40-50 >50-60 >60 Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân ung thư cổ tử cung theo độ tuổi. Nhận xét: Tuổi trung bình 46,52 ± 9,9, cao nhất 71, thấp nhất 25.

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 69 UTBM vẩy 0 UTBM tuyến 9.4% Loại khác 23.1% 67.5% Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo kết quả mô bệnh học. Nhận xét: Ung thư biểu mô vẩy chiếm tỉ lệ cao nhất 67,5%. 3.2. Giá trị của CHT trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn hạch và phân loại GĐ UT CTC Bảng 3.1. Đối chiếu đánh giá kích thước khối u giữa CHT và GPB đại thể với các trường hợp được PT (cả trước hoặc sau xạ trị) GPB ≤ 7mm 8→ 40mm > 40mm Tổng CHT Đúng kích 70 33 6 109 thước Sai kích 2 4 2 8 thước Tổng 72 37 8 117 Nhận xét: với sai lệch trong khoảng 5mm, Acc = 109/117 = 93,2% (p < 0,05). Bảng 3.2. Đối chiếu đánh giá xâm lấn âm đạo giữa CHT và GPB với các trường hợp được PT trước hoặc sau xạ trị GPB Dương tính Âm tính Tổng CHT Có xâm lấn 6 2 8 Không xâm lấn 2 107 109 Tổng 8 109 117 Nhận xét: Se = 6/8; Sp = 107/109 = 98,2%; Acc = 113/117 = 96,6%; PPV = 6/8; NPV = 107/109 = 98,2%.

70 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Bảng 3.3. Đối chiếu đánh giá xâm lấn dây chằng rộng giữa CHT và GPB của các trường hợp được PT trước hoặc sau xạ trị GPB Dương tính Âm tính Tổng CHT Có xâm lấn DCR 5 2 7 Ko xâm lấn DCR 0 110 110 Tổng 5 112 117 Nhận xét: Se = 5/5; Sp = 110/112 = 98,2%; Acc = 115/117 = 98,3%; PPV = 5/7; NPV = 110/110 = 100% Bảng 3.4. Đối chiếu đánh giá xâm lấn thành bên chậu hông giữa CHT và GPB ở các trường hợp được phẫu thuật trước hoặc sau xạ trị GPB Dương tính Âm tính Tổng CHT Có xâm lấn 0 1 1 Không xâm lấn 1 115 116 Tổng 1 116 117 Nhận xét: Acc = 115/117 = 98,3%; Sp = 115/116 = 99,1%; NPV = 115/116 = 99,1% Bảng 3.5. Đối chiếu đánh giá di căn hạch giữa CHT và GPB với các trường hợp PT trước hoặc sau xạ trị GPB Dương tính Âm tính Tổng CHT Có di căn hạch 7 2 9 Ko di căn hạch 11 97 108 Tổng 18 99 117 Nhận xét: Se = 7/18; Sp = 97/99 = 98,0%; Acc = 104/117 = 88,9%; PPV = 7/9; NPV = 97/108 = 89,8% Bảng 3.6. Giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của CHT so với GPB với các trường hợp được PT trước hoặc sau xạ trị. GPB Dương tính CHT Âm tính Tổng IA IB IIA IIB IIIB IIIC Không thấy u 54 54 Đúng GĐ 7 25 1 3 0 7 43 Có thấy u Sai GĐ 2 3 1 2 0 1 11 20 Tổng 56 10 26 3 3 1 18 117 Nhận xét: GĐ IA: Acc = 7/10; GĐ IB: Acc = 25/26 = 96,1%; GĐ IIA: Acc = 1/3; GĐ IIB: Acc = 3/3; GĐ IIIC: Acc = 7/18. Tính chung: Acc = 97/117 = 82,9%

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 71 Bảng 3.7. Giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của CHT so với GPB với các trường hợp được PT sau xạ trị GPB Dương tính CHT Âm Tổng tính IA IB IIA IIB IIIB IIIC Không thấy u 50 1 4 55 Có thấy u Đúng GĐ 3 1 1 2 7 Sai GĐ 2 2 1 3 8 Tổng 52 4 1 2 1 1 9 70 Nhận xét: GĐ IA: Acc = 3/4; GĐ IB: Acc = 1/1; GĐ IIA: Acc = 0/2; GĐ IIB: Acc = 1/1; GĐ IIIB: Acc = 0/1; GĐ IIIC: ACC = 2/9. Tính chung: Acc = 57/70 = 81,4% Bảng 3.8. Giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của CHT so với GPB ở các trường hợp được PT trước xạ trị GPB Dương tính CHT Âm tính IA IB IIA IIB IIIC Tổng Không thấy u 4 2 6 Đúng GĐ 4 24 1 2 5 36 Có thấy u Sai GĐ 1 4 5 Tổng 4 6 25 1 2 9 47 Nhận xét: GĐ IA: Acc = 4/6; GĐ IB: Acc = 24/25 = 96,0%; GĐ IIA: Acc = 1/1; GĐ IIB: Acc = 2/2. Tính chung: Acc = 40/47 = 85,1%. Bảng 3.9. Giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của lâm sàng so với GPB ở các trường hợp được PT trước xạ trị GPB Dương tính LS Âm tính Tổng IA IB IIA IIB IIIC Không thấy u 2 2 1 5 Đúng GĐ 23 1 24 Có thấy u Sai GĐ 2 4 2 1 1 8 18 Tổng 4 6 25 1 2 9 47 Nhận xét: GĐ IA: Acc = 0/6; GĐ IB: Acc = 23/25 = 92,0%; GĐ IIA: Acc = 0/1; GĐ IIB: Acc =1/2; GĐ IIIC: Acc = 0/9.Tính chung: Acc = 26/47 = 55,3 %

72 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Hình 3.1. Hình ảnh UT CTC trước phẫu thuật: giai đoạn IB. GPB sau phẫu thuật: giai đoạn IB. Nguyễn Thu H. 46 tuổi. Số BA 17308386. Hình 3.2. Hình ảnh UT CTC trước phẫu thuật: giai đoạn IIB. GPB sau phẫu thuật: giai đoạn IIB. Nguyễn Thị Phương H. 47 tuổi. Số BA 17303392.

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 73 4. Bàn luận trong quá trình bảo quản bệnh phẩm sau mổ) chúng tôi xác định được CHT đánh giá kích 4.1. Đặc điểm chung thước u CTC có độ chính xác đạt 93,2%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự Tuổi: nghiên cứu 117 trường hợp UT CTC như các kết quả nghiên cứu của các nhóm tác giả chúng tôi thấy tuổi thấp nhất 25, cao nhất 71, Hricak và cs, Subak và cs cũng như của Shadev trung bình 46,52 ± 9,9, độ tuổi từ trên 40 đến 50 và cs đều ghi nhận với sai số 5 mm CHT đánh chiếm tỷ lệ cao nhất (40,2%). giá kích thước khối u CTC đạt độ chính xác 93% Kết quả nghiên cứu của Ngô Thị Tính với [[3]]. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả 210 bệnh nhân UT CTC ở GĐ IB-IIB ghi nhận nghiên cứu của đa trung tâm với 208 bệnh nhân nhóm tuổi ≥ 40 chiếm 84,8%, trung bình 48-52 UT CTC đã ghi nhận CHT đánh giá kích thước tuổi [[4]]. Khác biệt này có thể do đối tượng u có độ chính xác từ 79-94%. nghiên cứu của chúng tôi là các trường hợp được Khi khảo sát giá trị của CHT trong đánh giá PT, đây là những trường hợp có đủ sức khỏe, kích thước u ở 70 trường hợp được PT sau xạ trị không có bệnh mạn tính kèm theo như tim mạch, chúng tôi thấy CHT có độ chính xác 98,6%. hô hấp, không có chống chỉ định trong gây mê Tương tự, khi khảo sát giá trị của CHT trong nên ít tuổi hơn so với độ tuổi của nhóm không đánh giá kích thước u ở 47 trường hợp được PT PT. Như vậy độ tuổi của BN có liên quan tới lựa trước xạ trị chúng tôi thấy CHT có độ chính xác chọn phương pháp điều trị. 85,1%. Như vậy độ chính xác của CHT trong Mô bệnh học: Trong 117 trường hợp UT đánh giá kích thước u CTC sau xạ trị cao hơn so CTC được nghiên cứu, UTBM vảy có 79 trường với trước xạ trị. Khác biệt này có thể do dưới tác hợp chiếm tỷ lệ cao nhất 67,5%, UTBM tuyến có dụng của xạ trị hoặc hóa xạ trị tiền phẫu khối u 27 trường hợp chiếm tỉ lệ 23,1%, 11 trường hợp tiêu biến hoặc thu nhỏ kích thước, tạo điều kiện còn lại (9,4%). Xét về tổng thể kết quả này tương thuận lợi cho CHT đánh giá kích thước u chính tự kết quả nghiên cứu của Ngô Thị Tính UTBM xác hơn. TB vảy chiếm 81,9%, tuyến 14,4% [[4]]. Tuy Khảo sát giá trị của LS trong chẩn đoán kích nhiên xét chi tiết chúng tôi thấy tỉ lệ UTBM vẩy thước u CTC với 47 trường hợp được PT trước trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn, tỉ lệ xạ trị chúng tôi thấy LS có độ chính xác đạt UTBM tuyến trong nghiên cứu của chúng tôi cao 57,4%. Các nghiên cứu của Okamoto và cs, hơn so với nghiên cứu của Ngô Thị Tính. Phù Michell và cs cũng như của Nicolet và cs đều hợp với nghiên cứu của Okamoto và cs cũng như ghi nhận độ chính xác của LS trong đánh giá kích của Smith và cs đều cho rằng trong những năm thước u là 60% [[3]]. Độ chính xác của LS thấp gần đây tỉ lệ UTBM vẩy giảm trong khi tỉ lệ hơn nhiều so với CHT. UTBM tuyến tăng. Pettersson cho rằng nguyên Như vậy: CHT có độ chính xác cao trong nhân do sử dụng xét nghiệm tế bào học trong tầm đánh giá kích thước u CTC (93,2%). Độ chính soát và phát hiện ung thư CTC, xét nghiệm tế bào xác của CHT trong đánh giá kích thước u ở các dễ dàng phát hiện UTBM vẩy nhưng khó phát trường hợp PT sau xạ trị cao hơn so với các hiện UTBM tuyến. trường hợp PT trước xạ trị (98,6% so với 85,1%). 4.2. Giá trị của CHT trong đánh giá kích thước, CHT chính xác hơn LS trong đánh giá kích thước xâm lấn, di căn hạch và phân loại giai đoạn ung u CTC (LS có độ chính xác chỉ đạt 57,4%). thư cổ tử cung 4.2.2. Giá trị của CHT trong đánh giá xâm lấn 4.2.1. Giá trị của CHT trong đánh giá kích âm đạo thước u Trong 117 trường hợp được phẫu thuật CHT Trong 117 trường hợp được PT, chấp nhận có độ đặc hiệu 98,2%, độ chính xác 96,6%, giá sai lệch trong khoảng 5mm giữa CHT và GPB trị dự báo âm tính 98,2%, độ nhạy và giá trị dự đại thể (chênh lệch 5mm là tính đến sai lệch báo dương tính đều là 6/8.

74 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Kết quả này phù hợp với Hricak và cs: CHT xâm lấn âm đạo (độ chính xác của LS chỉ đạt đánh giá xâm lấn âm đạo có độ chính xác 95% 87,5%). [[3]] cũng như nghiên cứu của Bourgioti và cs: CHT đánh giá xâm lấn âm đạo có độ nhạy 86- 4.2.3. Giá trị của CHT trong đánh giá xâm lấn 91%, độ đặc hiệu 94-96% [[9]]. dây chằng rộng Tuy nhiên độ chính xác của CHT đánh giá xâm lấn âm đạo trong nghiên cứu của chúng tôi Trong 117 trường hợp được phẫu thuật CHT cao hơn so với nghiên cứu của Sala và cs, các tác có độ đặc hiệu 98,2%, độ chính xác 98,3%, giá giả này cho rằng giá trị này là 86-93% [[2]]. Sự trị dự báo âm tính 100%, độ nhạy là 5/5 và giá khác biệt này có thể do các trường hợp UT CTC trị dự báo dương tính là 5/7. được PT trong nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ Kết quả này khá tương đồng với kết quả xâm lấn âm đạo thấp (chỉ có 8/117 trường hợp nghiên cứu của Charis và cs: trong đánh giá xâm chiếm tỉ lệ 6,8%). lấn dây chằng rộng CHT có độ đặc hiệu 96%- Khảo sát giá trị của CHT trong đánh giá xâm 99%, giá trị dự báo âm tính 94%-100% [[10]]. lấn âm đạo ở các trường hợp được PT sau xạ trị, Tuy nhiên theo Sala và cs trong phát hiện xâm chúng tôi nhận thấy CHT có độ đặc hiệu 100%, lấn dây chằng rộng CHT có độ chính xác từ 88% độ chính xác 97,1%, giá trị dự báo âm tính đến 97%, độ đặc hiệu 93% [[2]]. Nghiên cứu của 97,0%, độ nhạy là 3/5 và giá trị dự báo dương Hricak và cs cũng cho rằng đánh giá xâm lấn mô tính là 3/3. Khảo sát giá trị của CHT trong đánh cận cổ tử cung và dây chằng rộng của CHT có giá xâm lấn âm đạo ở các trường hợp được PT độ chính xác là 88% [[3]]. Khác biệt giữa các kết trước xạ trị chúng tôi thấy CHT có độ đặc hiệu quả nghiên cứu này có thể do 117 trường hợp 95,5%, độ chính xác 95,7%, giá trị dự báo âm được phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng tôi tính 100%, độ nhạy là 3/3 và giá trị dự báo dương tỉ lệ xâm lấn dây chằng rộng thấp (chỉ có 5 tính là 3/5 (bảng 3.14). Như vậy độ chính xác của trường hợp). CHT trong đánh giá xâm lấn âm đạo ở các trường Khi khảo sát giá trị của CHT trong đánh giá hợp được phẫu thuật sau xạ trị cao hơn các xâm lấn DCR ở các trường hợp được PT sau xạ trường hợp được phẫu thuật trước xạ trị (97,1% trị chúng tôi nhận thấy độ đặc hiệu, độ chính xác so với 95,5%). Chứng tỏ xạ trị hoặc hóa xạ trị có và giá trị dự báo âm tính đều đạt 100%, độ nhạy ảnh hưởng tới giá trị chẩn đoán xâm lấn âm đạo và giá trị dự báo dương tính đều là 3/3. Các của CHT. Có thể dưới tác dụng của xạ trị hoặc trường hợp được phẫu thuật trước xạ trị chúng hóa xạ trị tổn thương xâm lấn âm đạo co nhỏ tôi thấy CHT có độ đặc hiệu 95,6%, độ chính xác hoặc tiêu biến tạo điều kiện thuận lợi cho CHT 95,7%, giá trị dự báo âm tính 100,0%, độ nhạy đánh giá xâm lấn âm đạo chính xác hơn. là 2/2 và giá trị dự báo dương tính là 2/4. Khác Khảo sát giá trị của khám LS trong chẩn biệt này có thể do dưới tác dụng xạ trị hoặc hóa đoán xâm lấn âm đạo ở 47 trường hợp được PT xạ trị tổn thương xâm lấn tiêu biến hoặc teo nhỏ trước xạ trị, chúng tôi thấy khám LS có độ đặc tạo điều kiện cho CHT đánh giá chính xác hơn. hiệu 90,9%, độ chính xác 87,2%, giá trị dự báo Khảo sát giá trị của LS trong đánh giá xâm âm tính 95,2%, độ nhạy là 1/3 và giá trị dự báo lấn DCR ở 47 trường hợp được PT trước xạ trị, dương tính là 1/5. LS có giá trị thấp hơn CHT chúng tôi thấy trong đánh giá xâm lấn DCR lâm trong chẩn đoán xâm lấn âm đạo. sàng có độ đặc hiệu 95,6%, độ chính xác 93,6%, Như vậy: CHT có giá trị cao trong đánh giá giá trị dự báo âm tính 97,7%, độ nhạy là 1/2 và xâm lấn âm đạo (độ chính xác đạt 96,6%). Giá giá trị dự báo dương tính là 1/3. Các nghiên cứu trị của CHT trong đánh giá xâm lấn âm đạo ở các của Hricak và cs cũng như của Zand và cs đều trường hợp PT sau xạ trị cao hơn ở các trường ghi nhận độ chính xác của LS trong đánh giá xâm hợp PT trước xạ trị (độ chính xác 97,1% so với lấn dây chằng rộng chỉ đạt từ 29%-53% [[3]]. LS 95,7%). CHT chính xác hơn LS trong đánh giá có giá trị thấp hơn so với CHT trong đánh giá xâm lấn dây chằng rộng.

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 75 Như vậy: CHT có độ chính xác cao trong và độ đặc hiệu tương ứng là 43% và 73%. Theo đánh giá xâm lấn dây chằng rộng (98,3%). Độ Wei TY và cs chẩn đoán di căn hạch chậu CHT chính xác của CHT trong đánh giá xâm lấn dây có độ nhạy là 70,6%, độ đặc hiệu 89,8%, giá trị chằng rộng ở các trường hợp PT trước xạ trị thấp dự báo dương tính 66,7%, giá trị dự báo âm tính hơn ở các trường hợp PT sau xạ trị (độ chính xác 91,4% và độ chính xác 85,5%. Nghiên cứu đa 95,7% so với 100%). CHT chính xác hơn LS trung tâm được tiến hành bởi Hội chẩn đoán hình trong đánh giá xâm lấn dây chằng rộng (độ chính ảnh Mỹ (ACRIN) và Nhóm ung thư phụ khoa xác 95,7% so với 93,6%). (GOG), đánh giá di căn hạch bạch huyết của CHT có độ nhạy là 37% (20 trong số 54 bệnh 4.2.4. Giá trị của CHT trong đánh giá xâm lấn nhân) và độ đặc hiệu 94% (99 trong số 105 bệnh thành bên chậu hông và/hoặc niệu quản nhân). Nghiên cứu 108 bệnh nhân Ngô Thị Tính ghi nhận chẩn đoán hạch di căn CHT có độ nhạy Với 117 trường hợp được phẫu thuật CHT có 75,8%, độ đặc hiệu 88,6% và độ chính xác độ chính xác 98,3%, độ đặc hiệu 99,1% và giá trị 85,2% [[4]]. dự báo âm tính 99,1%. Hricak và cs ghi nhận Như vậy tương tự như nghiên cứu của các tác trong đánh giá xâm lấn thành bên chậu hông giả trong và ngoài nước chúng tôi nhận thấy CHT có độ chính xác 93,0% [[3]]. Như vậy giá trong đánh giá hạch di căn CHT có độ nhạy trị của CHT trong đánh giá xâm lấn thành bên không cao (7/18) nhưng độ chính xác khá cao chậu hông trong nghiên cứu của chúng tôi cao (88,9%). hơn nghiên cứu của Hricak và cs. Sự khác biệt Khảo sát giá trị của CHT trong đánh giá di này có thể do các trường hợp được PT trong căn hạch ở nhóm PT sau xạ trị chúng tôi thấy nghiên cứu của chúng tôi hầu hết đều ở GĐ sớm CHT có độ đặc hiệu 98,4%, độ chính xác 88,6%, (91,5% trường hợp ở GĐ IA và IB), tỉ lệ có xâm giá trị dự báo âm tính 89,6%, độ nhạy là 2/9 và lấn thành bên chậu hông thấp. giá trị dự báo dương tính là 2/3. Ở nhóm được 70 trường hợp được PT sau xạ trị, CHT có PT trước xạ trị CHT có độ đặc hiệu 97,4%, độ độ chính xác 98,6%. 47 trường hợp được PT chính xác 89,4%, giá trị dự báo âm tính 90,2%, trước xạ trị, CHT có độ chính xác 97,9%. Trong độ nhạy là 5/9 và giá trị dự báo dương tính là 5/6. đánh giá xâm lấn thành bên chậu hông ở các Như vậy độ chính xác của CHT trong đánh giá trường hợp PT trước xạ trị và sau xạ trị CHT có di căn hạch của nhóm PT trước xạ trị tương giá trị tương đương nhau. đương với nhóm PT sau xạ trị. Như vậy: CHT có giá trị cao trong đánh giá Từ kết quả này có thể rút ra nhận xét rằng: xâm lấn thành bên chậu hông và/hoặc niệu quản xạ trị hoặc hóa xạ trị ảnh hưởng không đáng kể (độ chính xác đạt 98,3%). Trong đánh giá xâm tới độ chính xác của CHT trong đánh giá hạch di lấn thành bên chậu hông ở các trường hợp được căn. PT trước xạ trị và sau xạ trị CHT có độ chính xác tương đương nhau (độ chính xác tương ứng là 4.2.6. Giá trị của CHT trong phân loại giai đoạn 97,9% và 98,6%). UT CTC 4.2.5. Giá trị của CHT trong đánh giá di căn Đánh giá giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn hạch UT CTC của CHT so với GPB ở 117 trường hợp được PT trước hoặc sau xạ trị chúng tôi thấy: Trong 117 trường hợp được PT, CHT có độ - Trong 56 trường hợp GPB sau PT xác định đặc hiệu 98,0%, độ chính xác 88,9%, giá trị dự không thấy tế bào ung thư tại CTC, CHT chẩn báo âm tính 89,8%, độ nhạy là 7/18 và giá trị dự đoán đúng ở 54 trường hợp, chẩn đoán sai 2 báo dương tính là 7/9. Kết quả này khá tương trường hợp, trường hợp thứ nhất CHT xác định đồng với các kết quả nghiên cứu của các tác giả còn tổn thương nhỏ sau xạ trị (GĐ IA*), kết quả trong và ngoài nước. Theo Sala và cs, phát hiện GPB sau mổ không thấy tế bào ung thư, đây là hạch di căn của CHT và CLVT đều có độ nhạy sẹo CTC sau xạ trị, trường hợp thứ hai: CHT xác

76 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 định có hạch tiểu khung (GĐ IIIC), giải phẫu - Giai đoạn IIIC: GPB xác định có 18 trường bệnh xác định đây là hạch viêm. Trong 54 trường hợp có hạch di căn, CHT xác định đúng 7 trường hợp âm tính thật của CHT có 50 trường hợp được hợp, tỉ lệ chẩn đoán đúng là 7/18. phẫu thuật sau xạ trị, dưới tác dụng của xạ trị - Nếu tính cả 54 trường hợp CHT xác định trước phẫu thuật khối u nguyên phát tiêu biến tạo đúng không thấy u và 43 trường hợp CHT có điều kiện thuật lợi cho phẫu thuật sau xạ tiền thấy u và phân loại đúng giai đoạn UT CTC, phẫu cắt hết tổn thương có mô u, 4 trường hợp CHT phân loại đúng giai đoạn ở 97 trường hợp, còn lại được phẫu thuật triệt căn (trước xạ), cả 4 giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT CTC của trường hợp này có kết quả MBH trước PT là CHT là 82,9%. UTBM vi xâm lấn, CHT không thấy u, GPB sau Như vậy độ chính xác trong phân loại giai PT không thấy tế bào u tại CTC, rất có thể tổn đoạn UT CTC của CHT ở GĐ IB là 96,1%, tính thương mô u rất nhỏ đã được bấm sinh thiết làm chung các giai đoạn là 82,9%. Kết quả này phù MBH chứ không hẳn kết quả MBH trước PT sai. hợp với kết quả nghiên cứu của Hricak và cs ghi Với những u kích thước nhỏ, CHT không thấy u nhận CHT phân loại giai đoạn UT CTC có độ cần phải dựa vào kết quả MBH trước điều trị. chính xác chung là 81,0% [[3]]. Kết quả nghiên Nói cách khác CHT có độ đặc hiệu thấp trong cứu của các tác giả Okamoto và cs [[3]], chẩn đoán UT CTC có kích thước nhỏ. Khuyến Scheidler và cs, Ascher và cs ghi nhận độ chính cáo này giành cho các bác sĩ chuyên ngành xác của CHT trong phân loại giai đoạn UT CTC CĐHA cũng như ung thư phụ khoa. từ 85,0% đến 96,0%. Nhiều nghiên cứu khác ghi - Giai đoạn IA: GPB xác định có 10 trường nhận độ chính xác của CHT trong phân loại GĐ hợp, CHT chẩn đoán đúng 7 trường hợp, chẩn UT CTC từ 75-96%. đoán sai 3 trường hợp, cả 3 trường hợp này CHT Khảo sát giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT không xác định được u nhưng GPB phát hiện có CTC của CHT ở nhóm PT sau xạ trị chúng tôi tế bào ung thư xâm lấn tại CTC. Tỉ lệ chẩn đoán nhận thấy: đúng 7/10. - GPB sau PT xác định có 52 trường hợp - Giai đoạn IB: GPB xác định có 26 trường không thấy tế bào ung thư tại CTC, CHT xác hợp, CHT chẩn đoán đúng 25 trường hợp, chẩn định có 50 trường hợp không thấy u, 1 trường đoán sai 1 trường hợp, đây là trường hợp CHT hợp CHT xác định giai đoạn IA* và 1 trường hợp xác định có hạch di căn vùng tiểu khung (GĐ chẩn đoán hạch chậu di căn (giai đoạn IIIC) như IIIC), nhưng GPB sau phẫu thuật xác định đây là trên đã phân tích. Lưu ý rằng đây là hình ảnh hạch viêm (GĐ IB). Giá trị chẩn đoán đúng của CHT và GPB sau xạ tiền phẫu với mục đích CHT ở giai đoạn IB là 96,1%. Như vậy ở giai chuyển UT CTC từ giai đoạn II về giai đoạn thấp đoạn IB, CHT có độ chính xác rất cao trong chẩn hơn để chuẩn bị phẫu thuật. đoán giai đoạn UT CTC.. - Tỉ lệ chẩn đoán đúng GĐ IA là 3/4; GĐ IB - Giai đoạn IIA: GPB xác định có 3 trường là 1/1; GĐ IIA là 0/2; GĐ IIB là 1/1; GĐ IIIB là hợp, CHT chẩn đoán đúng 1 trường hợp, 2 0/1.GĐ IIIC là 2/9 trường hợp chẩn đoán sai do CHT xác định - Tính chung ở nhóm PT sau xạ trị giá trị không xâm lấn âm đạo (GĐ IB) nhưng GPB xác chẩn đoán đúng là 81,4%. định có tế bào ung thư ở vành âm đạo (GĐ IIA). Khảo sát giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn UT Tỉ lệ chẩn đoán đúng là 1/3. CTC của CHT ở nhóm PT trước xạ chúng tôi - Giai đoạn IIB: GPB xác định có 3 trường thấy: hợp, CHT chẩn đoán đúng cả 3 trường hợp, tỉ lệ - GPB sau PT xác định có 4 trường hợp chẩn đoán đúng là 3/3. không có tế bào ung thư tại CTC, CHT không - Giai đoạn IIIB: GPB xác định có 1 trường thấy u trong cả 4 trường hợp, 4 trường hợp này hợp có tế bào ung thư ở buồng trứng, CHT không đã được phân tích ở trên. thấy xâm lấn thành bên chậu hông nên phân loại - Tỉ lệ chẩn đoán đúng GĐ IA là 4/6; GĐ là GĐ IIB. 1/1; GĐ IIB là 2/2; GĐ IIIC là 5/9.

D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 77 - Giá trị chẩn đoán đúng ở GĐ IB là 96,0%. 5. Kết luận Nếu tính cả 4 trường hợp CHT chẩn đoán đúng không thấy u, 36 trường hợp có thấy u trên CHT Nghiên cứu 117 bệnh nhân UT CTC được được phân loại đúng giai đoạn và phẫu thuật phẫu thuật tại bệnh viện K trong giai đoạn từ trước xạ trị, CHT chẩn đoán đúng giai đoạn 40 tháng 7 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 chúng trường hợp, giá trị chẩn đoán đúng của CHT là tôi thấy: độ tuổi hay gặp từ 40 đến 60, UTBM 85,1%. vẩy 67,5%, UTBM tuyến 23,1%. Giá trị của Như vậy ở các trường hợp được phẫu thuật CHT trong đánh giá kích thước u Acc= 93,2%; trước xạ, độ chính xác của CHT trong chẩn đoán đánh giá xâm lấn âm đạo: Sp 98,2%, Acc 96,6% giai đoạn IB là 96,0%. Độ chính xác chung của NPV 98,2%, đánh giá xâm lấn dây chằng rộng: CHT trong phân loại giai đoạn UT CTC ở các Sp 98,2%, Acc 98,3% và NPV 100%, đánh giá trường hợp được PT trước xạ là 85,1%. xâm lấn thành bên chậu hông Acc 98,3%, Sp Khảo sát giá trị chẩn đoán đúng giai đoạn của 99,1% và NPV 99,1%; chẩn đoán hạch di căn Sp LS ở bệnh nhân PT trước xạ trị chúng tôi thấy: 98,0%, Acc 88,9% và NPV 89,8%. Phân loại UT 47 trường hợp được phẫu thuật, LS chẩn đoán CTC giai đoạn IB Acc = 96,1%, tính chung các đúng giai đoạn 26 trường hợp, giá trị chẩn đoán giai đoạn Acc 82,9%. đúng là 55,3%. Nghiên cứu của Ozsarlak và cs Đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn và phân ghi nhận phân loại giai đoạn UT CTC của khám loại giai đoạn UT CTC, CHT có giá trị cao hơn LS có độ chính xác 47%. Qin Y và cộng sự phân hẳn so với LS. Do vậy sử dụng CHT phối hợp tích hồi cứu 818 trường hợp UT CTC GĐ IB-IIB với LS trong đánh giá kích thước, xâm lấn, di căn được PT ghi nhận tỷ lệ chẩn đoán đúng các GĐ và phân loại GĐ UT CTC là cần thiết để nâng IB1, IB2, IIA và IIB của LS tương ứng là 85,4%, cao độ chính xác của chẩn đoán. 77,4%, 35,3% và 20,5%. Như vậy, LS có giá trị thấp hơn rõ rệt so với CHT trong phân loại GĐ UT CTC hay nói cách Tài liệu tham khảo khác CHT chính xác hơn LS trong phân loại giai [1] Globocan Cervical Cancer, Estimated Incidence, đoạn UT CTC (GĐ IB: 96,0% so với 92,0%, tính Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. chung: 85,1% so với 55,3%). http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/ Hình ảnh CHT có tính khách quan, đánh giá cancers/cervix - new.asp (accessed 30.06.2017). được không gian 3 chiều của khối u cũng như [2] Sala E, Wakely S, Senior E et al. MRI of malignant mức độ xâm lấn và di căn hạch, trong khi đó neoplasms of the uterine corpus and cervix. AJR Am J đánh giá của LS phụ thuộc vào kinh nghiệm của Roentgenol 188(6) (2007) 1577. người khám, soi CTC chỉ quan sát thấy “phần nổi [3] Hricak H, Lacey CG, Sandles LG et al. Invasive cervical carcinoma: comparison of MR imaging của tảng băng chìm” nên đánh giá phân loại giai and surgical findings. Radiology 166(3) (1988) đoạn UT CTC có thể chưa thật chính xác. 623. Như vậy: CHT có giá trị cao trong chẩn [4] Ngo Thi Tinh, Research invasive level of cervical đoán phân loại giai đoạn UT CTC (độ chính xác cancer on stage IB-IIA by clinical, magnetic chung 82,9%). CHT có giá trị cao hơn LS trong resonance image and treatment results at K phân loại giai đoạn UT CTC (độ chính xác chung Hospital from 2007-2009. Doctor of Medicine 85,1% so với 55,3%). Sự tương hợp giữa CHT thesis, Hanoi Medical University, 2011 (in và LS trong chẩn đoán phân loại giai đoạn UT Vietnamese). CTC ở mức độ trung bình. [5] Doan Van Ngoc. Research image characteristics and values of 1.5 tesla magnetic resonance in stage Do vậy việc sử dụng CHT phối hợp với classification and follow treatment of cervical khám LS trong chẩn đoán phân loại GĐ UT CTC cancer. Doctor of Medicine thesis, Hanoi Medical là cần thiết để nâng cao độ chính xác của chẩn University, 201 (in Vietnamese). đoán. Khuyến cáo này giành cho các bác sĩ [6] Susan JF, Ahmed MA, Masako YK et al. The chuyên ngành ung thư sản phụ khoa. Revised FIGO Staging System for Uterine

78 D.V. Ngoc et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 66-78 Malignancies: Implications for MR Imaging. [9] Bourgioti C, Koutoulidis V, Chatoupis K et al. RadioGraphics 32(6) (2012). MRI findings before and after abdominal radical [7] Corrigendum to: Revised FIGO staging for trachelectomy (ART) for cervical cancer: a carcinoma of the cervix uteri; Int J Gynecol Obstet prospective study and review of the literature. Clin 145 (2019) 129. Radiol. 69 (2014) 678. [8] Hoang Duc Kiet. Magnetic resonance image of [10] Charis B, Konstantinos C, Lia AM, Current abdomen and pelvis. Medical Publishing House, imaging strategies for the evaluation of uterine (2016), pp.31-44, 329-334 (in Vietnamese). cervical cancer, World J Radiol, 28; 8(4) (2016) 342.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY