Giá trị khẩu phần của phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi phía Bắc năm 2019

Giá trị khẩu phần của phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi phía Bắc năm 2019
  • Mã tin : 1847
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ phản ánh sức khỏe của bản thân họ cũng như sức khỏe của đứa con tương lai, bởi vì dinh dưỡng bà mẹ là một yếu tố quan trọng liên quan đến dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ. Bài viết trình bày việc đánh giá giá trị khẩu phần của phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi phía Bắc năm 2019.

Nội dung Text: Giá trị khẩu phần của phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi phía Bắc năm 2019

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 GIÁ TRỊ KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ Ở VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2019 Đinh Thị Vân Anh1, Trịnh Bảo Ngọc2, Trần Thúy Nga3 Mục tiêu: Đánh giá khẩu phần của phụ nữ tuổi sinh đẻ (PNTSĐ) ở vùng trung du và miền núi phía Bắc năm 2019. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang giá trị dinh dưỡng khẩu phần của 488 đối tượng nghiên cứu trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi, tại 2 tỉnh Cao Bằng và Sơn La thuộc vùng miền núi phía Bắc. Kết quả: Tỷ lệ thành phần các chất sinh năng lượng P: L: G là 14,4 : 19,1 : 66,1 đạt về tính cân đối các chất sinh năng lượng theo khuyến cáo. Về vi khoáng: khẩu phần đáp ứng được NCKN về kẽm, còn Ca chỉ đạt 57,9% NCKN (405,2 mg), sắt chỉ đạt 40,1% NCKN (11,8mg). Về các vitamin: Khẩu phần ăn chỉ đạt NCKN về vit C (114,1mg đạt 152,1% NCKN) và RAE (713 µg, đạt 101,9%NCKN). Còn lại các vitamin khác đều thiếu, chỉ đạt từ 30-80% NCKN, thiếu nhiều nhất là vitamin D đạt 12,6% và PP đạt 28,2% NCKN. Kết luận: Dinh dưỡng khẩu phần của PNTSĐ vùng miền núi phía Bắc thiếu về vi khoáng và các vitamin. Từ khóa: Khẩu phần ăn, giá trị dinh dưỡng, phụ nữ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng. I. ĐẶT VẤN ĐỀ cứu đánh giá về tình trạng dinh dưỡng và Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ khẩu phần thực tế trên đối tượng phụ nữ phản ánh sức khỏe của bản thân họ cũng trong độ tuổi sinh đẻ. Vì vậy, nghiên cứu như sức khỏe của đứa con tương lai, bởi này nhằm mục tiêu: Đánh giá khẩu phần vì dinh dưỡng bà mẹ là một yếu tố quan của phụ nữ tuổi sinh đẻ ở vùng miền núi trọng liên quan đến dinh dưỡng và sự phía Bắc năm 2019. phát triển của trẻ [1]. Ở Việt Nam, số liệu các nghiên cứu gần đây về tỷ lệ thiếu năng lượng trường II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU diễn (CED), thiếu máu trên phụ nữ trong 2.1. Đối tượng nghiên cứu. độ tuổi sinh đẻ là khá cao [2], [3]. Việc - Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15- nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và 49 tuổi. khẩu phần thực tế của phụ nữ tuổi sinh 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đẻ (PNTSĐ) là rất cần thiết để có thể - Nữ giới trong độ tuổi 15 - 49 tuổi. theo dõi và tìm ra các biện pháp cải thiện - Đồng ý tham gia nghiên cứu sức khỏe cho đối tượng này 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ Các khu vực miền núi có người dân - Phụ nữ đang có thai hoặc đang cho tộc thiểu số sinh sống còn ít các nghiên con bú. 1 CNDD. Trường Đại học Y Hà Nội Email: vananhxt248@gmail.com. Ngày gửi bài: 01/09/2021 2 PGS. TS. Trường ĐH Y Hà Nội Ngày phản biện đánh giá: 01/10/2021 3 PGS.TS. Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ngày đăng bài: 25/10/2021 93

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu +) Chọn tỉnh: Chọn chủ đích 2 tỉnh: 2.2.1. Địa điểm nghiên cứu Cao Bằng, Sơn La. - Địa điểm tiến hành nghiên cứu : Khu +) Chọn xã: Chọn ngẫu nhiên mỗi vực miền núi phía Bắc. tỉnh chọn 1 xã nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn +) Chọn đối tượng nghiên cứu: chọn chủ đích ra 2 tỉnh đại diện cho vùng núi ngẫu nhiên các phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ phía Bắc để nghiên cứu là Cao Bằng và 2 xã của 2 tỉnh đã được chọn dựa trên Sơn La. danh sách đối tượng của Tổng điều tra 2.2.2. Thời gian nghiên cứu dân số tháng 4/2019. - Thời gian thu thập số liệu: Tháng 10 2.4.2. Các chỉ số nghiên cứu năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 - Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm - Thời gian nghiên cứu: Tháng 6 năm - Giá trị dinh dưỡng khẩu phần của 2019 đến tháng 6 năm 2021. đối tượng và mức đáp ứng nhu cầu khu- 2.3. Thiết kế nghiên cứu yến nghị * Phương pháp nghiên cứu: nghiên - Đặc điểm cân đối khẩu phần của đối cứu mô tả cắt ngang. tượng so với nhu cầu khuyến nghị. * Cỡ mẫu cho điều tra đánh giá khẩu - Mối liên quan giữa nhóm tuổi và tình phần: trạng dinh dưỡng. 2.5. Các chỉ tiêu đánh giá Dựa vào năng lượng và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần, đánh giá mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2015 [4]. Trong đó: n là số mẫu cần điều tra. 2.6. Phương pháp thu thập số liệu t: phân vị chuẩn hóa (chọn bằng 2 ở Hỏi ghi khẩu phần: Sử dụng phương xác suất 0,954) pháp hỏi ghi khẩu phần trong 24 giờ δ: độ lệch chuẩn của nhiệt lượng trung qua [5]. bình ăn vào 2.7. Phân tích và xử lý số liệu N: tổng số đối tượng nghiên cứu đánh Số liệu sau khi thu thập về được làm giá tình trạng dinh dưỡng. sạch trước khi phân tíchSố liệu khẩu e: sai số cho phép (chọn là 100 Kcal). phần được xử lý bằng phần mềm AC- Để đảm bảo cỡ mẫu tối đa cho đánh CESS và SPSS 22.0. giá khẩu phần nên nghiên cứu đã điều 2.8. Đạo đức nghiên cứu tra khẩu phần trên toàn bộ các đối tượng Nghiên cứu được tiến hành khi được được đánh giá tình trạng dinh dưỡng Hội đồng đạo đức trường Đại học Y Hà với nhân trắc học. Nghiên cứu được Nội thông qua. thực hiện trên 488 đối tượng. Do vậy cỡ mẫu cho điều tra khẩu phần trên 488 Thông báo mục đích, yêu cầu, nội đối tượng. dung nghiên cứu để đối tượng tự nguyện tham gia nghiên cứu. - Cách chọn mẫu: 94

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU học vấn chủ yếu trung học cơ sở và trung 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng học phổ thông, có 15,4% có trình độ tiểu nghiên cứu học và 34,4% không đi học. Trong 488 đối tượng nghiên cứu, nhóm Nghề nghiệp nông dân chiếm đa số PNTSĐ độ tuổi 25-34 chiếm 41,4%, 71,5%, công nhân chiếm 9,2%. nhóm 35-49 tuổi chiếm 36,1%. Trình độ 3.2. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần Bảng 1. Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm của đối tượng (n=488) Khối lượng bình quân đầu người/ngày (g/ngày) Nhóm LTTP (X ± SD) Gạo 352,5 ± 93,0 Lương thực khác 19,5 ± 41,9 Khoai củ 2,2 ± 19,7 Đậu đỗ 0,7 ± 4,0 Đậu phụ 22,0 ± 70,6 Vừng lạc/hạt có dầu 2,5 ± 13,2 Rau-thân hoa lá 230,5 ± 129,5 Quả chín 25,2 ± 57,5 Đường/bánh kẹo 42,6 ± 82,5 Nước chấm 2,9 ± 3,9 Dầu mỡ 5,8 ± 6,2 Thịt các loại 42,0 ± 51,8 Trứng/sữa và các sản phẩm từ sữa 18,0 ± 44,0 Cá 51,3 ± 60,1 Thủy, hải sản khác 3,0 ± 15,8 Rượu bia 7,0 ± 43,0 Gia vị khác 1,1 ± 2,4 Mức tiêu thụ nhiều nhất là nhóm Gạo Trong các loại thực phẩm động vật, cá và các lương thực khác 370 g/ngày, rồi và các loại thủy hải sản có mức tiêu thụ đến các loại rau – thân hoa lá có mức cao hơn là 54,3 g/ngày; rồi đến thịt các tiêu thụ là 230,5 g. loại là 42,0 g; trứng/sữa là 18,0. 95

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần, mức đáp ứng NCKN về các chất sinh năng lượng và chất xơ trong khẩu phần của đối tượng nghiên cứu (n=488)* Các chất Mức đáp ứng nhu cầu TB ± SD Nhu cầu khuyến nghị* dinh dưỡng khuyến nghị (%) Năng lượng (Kcal) 1825,3±688,0 2050 - 2400 76,0 - 89,0 Protein tổng số (g) 65,9 ± 29,1 60,0 - 63,0 104,6 - 109,8 Protein động vật (g) 20,4 ± 21,6 21,0 - 25,2 80,9 - 97,1 Lipid tổng số (g) 38,8 ± 27,2 45,0 - 68,0 57,1 - 86,2 Lipid thực vật (g) 22,7 ± 18,8 27,0 - 40,8 55,6 - 84,0 Glucid (g) 301,5± 127,2 290 - 360 83,7 -104,0 Chất xơ (g) 7,6 ± 5,1 20,0 -22,0 34,5 - 38,0 *Nhu cấu khuyến nghị dành cho nữ tuổi 15-49, mức lao động trung bình, theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2015. Năng lượng trung bình khẩu phần của tein động vật đạt 80,9 - 97,1% NCKN. đối tượng nghiên cứu là 1825,3 Kcal, Lipid tổng số, Lipid thực vật đáp ứng đáp ứng được 76,0 - 89,0% NCKN. Pro- được 55 – 85% NCKN. Glucid trung tein tổng số trung bình là 65,9 ± 29g đạt bình là 301,5 ± 5,1g đáp ứng được 83,7 104,6 - 109,8% NCKN. Trong đó Pro- – 104,0% NCKN. Bảng 3. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần, mức đáp ứng NCKN về các chất khoáng và vitamin trong khẩu phần của đối tượng nghiên cứu (n=488)* Các chất Mức đáp ứng nhu cầu TB ± SD Nhu cầu khuyến nghị* dinh dưỡng khuyến nghị (%) Canxi (mg) 405,2 ± 285,8 800 50,6 Sắt (mg) 11,8 ± 5.2 29,4 40,1 Kẽm (mg) 9,7 ± 4,6 4,9 197,9 B1 (mg) 0,84 ± 0,4 1,2 70,0 B2 (mg) 0,60 ± 0,4 1,2 54,5 PP (mg) 9,9 ± 5,9 14 70,7 B5 (mg) 3,9 ± 1,9 5 78,0 B6 (mg) 1,0 ± 0,7 1,3 76,9 Folat (µg) 241,2 ± 201,4 400 60,25 B12 (µg) 1,0 ± 1,8 2,4 41,7 C (mg)** 114,1 ± 98,7 75 152,1 Vitamin D (mcg) 1,9 ± 5,7 15 12,6 RAE (µg)*** 713,5 ± 761,8 700 101,9 96

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 *Nhu cấu khuyến nghị dành cho nữ tuổi 15-49, mức lao động trung bình, theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2015. ** Nhu cầu khuyến nghị chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do Vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình ôxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ *** RAE = Beta Caroten: 12 + Retinol (µg) Kết quả tại bảng 3 cho thấy: 5.2mg đáp ứng được 40,1%. Lượng Canxi trung bình là 405,2 ± Các vitamin nhóm B đáp ứng được từ 285,8mg đáp ứng được 50,6% NCKN. 50-80% NCKN. Lượng Sắt tiêu thụ trung bình là 11,8 ± Bảng 4. Đặc điểm cân đối khẩu phần và mức đáp ứng NCKN* Các tỷ lệ Thực tế Nhu cầu khuyến nghị Năng lượng do Protein (%) 14,4 13-15 Năng lượng do Lipid (%) 19,1 20 Năng lượng do Glucid (%) 66,1 60-70 Protein đv/ts (%) 30,9 30-35 Lipid tv/ts (%) 58,5 >40% Vitamin B1/1000 Kcal (mg) 0,47 0,4 Vitamin B2/1000 Kcal (mg) 0,34 0,55 Vitamin PP/1000 Kcal (mg) 5,5 6,6 *Nhu cấu khuyến nghị dành cho nữ tuổi 15-49, mức lao động trung bình, theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2015. Tỷ lệ phần trăm các chất sinh năng BÀN LUẬN lượng Protein: Lipid: Glucid trong khẩu Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm phần của đối tượng là 14,4 : 19,1 : 66,1 Lương thực thực phẩm là nhu cầu Tỷ lệ protein đv/ts đạt 30,9% thấp hơn thiết yếu bậc nhất đối với con người và mức nhu cầu khuyến nghị là > 35%. là nhân tố cơ bản nhất của sự phát triển Tỷ lệ lipid thực vật/Lipid tổng số là toàn diện đối với chính con người cũng 58,5% đáp ứng nhu cầu khuyến nghị. như đảm bảo sự phát triển bền vững của Tỷ lệ Vitamin B1/1000 Kcal đạt so xã hội. Mức tiêu thụ lương thực thực với nhu cầu khuyến nghị phẩm ở hộ gia đình toàn quốc trong Tỷ lệ Vitamin B2/1000 Kcal (mg) tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 - Vitamin PP/1000 Kcal (mg) lần lượt là 2010 lần lượt là : gạo 373,2 ± 138,5; rau 0,34 và 5,5 chưa đáp ứng nhu cầu khu- 157,3 ± 105,1; thịt 84 ± 89,9; lạc vừng yến nghị. hạt có dầu 2,3 ± 10; cá 59,8 ± 72,3; trứng 13,2 ± 26,3; quả chín 60 ± 103,6 97

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 g/người/ngày [6]. So với tổng điều tra, dưỡng toàn quốc năm 2010 đồng bằng kết quả của nghiên cứu có một số điểm sông Hồng (176,3 g) [6]. khác biệt. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần của Gạo trung bình (g/người/ngày) nhóm đối tượng đối tượng nghiên cứu là 352,5g. Kết Theo tổng điều tra 2009-2010: năng quả này thấp hơn mức tiêu thụ gạo của lượng trung bình đầu người 1925,4 nhân dân hai xă nông thôn, tỉnh Hà Tây Kcal/người/ngày. Protein tổng số trung (xă Đường Lâm 414,4g; xă Duyên Thái bình đạt 74,3g/người/ngày, Lipid: 491,6g); người dân huyện Ba V́ì, tỉnh 37,7g/người/ngày [6] Hà Tây năm 2006 (434,7g) , tổng điều Nghiên cứu trên nhóm đối tượng là tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2010 sinh viên nữ tại Thái Nguyên năm 2016 (373,2g)[6], [7]. Cũng theo kết quả tổng cho thấy năng lượng khẩu phần trung điều tra dinh dưỡng năm 2010, mức tiêu bình 1187 ± 501g; Protein 47,4 ± 36,6g; thụ gạo và các loại của người thành thị Gluxit: 207,1 ± 46,5g, rất thấp chỉ bằng và người nông thôn lần lượt là 388,3 và 54% so với nhu cầu khuyến nghị [8] 303,3 g/người/ngày. Kết quả như vậy Năng lượng trung bình của PNTSD tương đương mặt bằng tiêu thụ chung trong là 1825,3 Kcal/người/ngày đáp của người dân vùng nông thôn nhưng ứng được 76,0 đến 89,0% so với nhu thấp hơn nhóm dân thành thị. Các ng- cầu khuyến nghị. Khi năng lượng ăn hiên cứu về thói quen ăn uống của người vào không đáp ứng đủ so với nhu cầu dân Việt Nam đă chỉ ra rằng gạo vẫn khuyến nghị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là thực phẩm chủ yếu cung cấp năng cũng như khả năng lao động và sinh lượng và protein trong bữa ăn, chiếm đẻ. Lượng protein trong khẩu phần đạt tới 83% tổng số năng lượng khẩu phần. 65,9 g/người/ngày so với 60-63 g so Gạo cũng là nguồn chính cung cấp pro- với khuyến nghị, mức tiêu thụ protein tein, chiếm 70% trong tổng số protein tương đối cao và tỉ lệ Protein động vât khẩu phần. Trong những năm gần đây, trung bình là 20,4 g tương đương với lượng gạo tiêu thụ trung bình giảm, các 80,9 - 97,1% so nhu cầu khuyến nghị. loại lương thực khác (bánh mỳ, bột mỳ) Lượng lipid trong khẩu phần đạt 38,8 có tăng nhưng lượng khoai củ giảm đi g. Lượng Lipid điều tra tại phường nhiều. Cửa Đông thành phố Hà Nội năm 1995 Rau các loại: Là nguồn cung cấp vi- (34,2 g) người dân tại phường Cửa tamin và chất khoáng, đảm bảo đủ rau, Đông sau 10 năm điều tra lại (42,8 quả là giải pháp chính trong phòng bệnh g) [9]. Lượng glucid trung bình trong ung thư. Mức tiêu thụ rau trung b́ ình của khẩu phần là 301,5 g. Kết quả này thấp các đối tượng trong nghiên cứu là 230,5 hơn các nghiên cứu trước đó với đối g/ngày cao hơn những nghiên cứu trước tượng có độ tuổi tương đương và đạt nghiên cứu của Lê Bạch Mai và cs (2000) hơn 70% so với nhu cầu khuyến nghị. về khẩu phần theo mức kinh tế của nhân Lượng canxi trong khẩu phần là 405,2 dân phường Cửa Đông – Hà Nội (162 mg/người/ngày chỉ đạt 50,6% so với – 180 g/người/ngày), tổng điều tra dinh nhu cầu khuyến nghị. Lượng sắt trong 98

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 khẩu phần là 11,8mg/người/ngày, chỉ IV. KẾT LUẬN đạt 30,15% so với nhu cầu khuyến nghị, Qua nghiên cứu 488 đối tượng PNTSĐ thấp hơn tổng điều tra dinh dưỡng toàn đánh giá về giá trị dinh dưỡng khẩu phần quốc năm 2010 [6]. Đây là một dấu hiệu nhận thấy: Năng lượng trung bình ăn vào nguy cơ thiếu máu thiếu sắt ở nữ giới của đối tượng là 1825,3 ± 688,0 Kcal đạt do vậy cần giáo dục truyền thông để 76,0 - 89,0% so với NCKN. Protein tổng cải thiện tình trạng thiếu sắt trong khẩu số là 65,9 ± 29,1 gam, đạt 104-109,8% phần. Cải thiện tình hình sử dụng Canxi NCKN, lượng Protein đv/ts là 30,9%. và sắt là việc làm cần thiết để đảm bảo Lipid tổng số là 38,8 ± 27,2 chỉ đạt 57,1 sức khỏe sinh sản cho PNTSĐ. Lượng - 86,2% so với NCKN. kẽm trung bình trong khẩu phần là 9,7 Tỷ lệ thành phần các chất sinh năng mg/người/ngày, đáp ứng 197,9% với lượng P: L: G là 14,4 : 19,1 : 66,1 đạt nhu cầu khuyến nghị. Theo ước tính về tính cân đối các chất sinh năng lượng của Tổ chức tư vấn quốc tế về kẽm (IZ- theo khuyến cáo. Về chất xơ: Khẩu phần iNCG 2004), khoảng 27% dân số Việt chỉ cung cấp 7,6g chất xơ, đạt 34.5 – Nam bị thiếu kẽm. Các vitamin tan 38% NCKN. trong nước như vitamin C (114,1 mg), B1 (0,84 mg), B2 (0,6 mg), PP (9,9 mg) Về vi khoáng: khẩu phần đáp ứng được đều thấp hơn khẩu phần toàn quốc năm NCKN về kẽm, còn Ca chỉ đạt 57,9% 2010 (85,1 mg; 1,1 mg; 0,7mg; 14,3 mg NCKN (405,2 mg), sắt chỉ đạt 40,1% tương ứng) [6] NCKN (11,8mg). Về các vitamin: Khẩu phần ăn chỉ đạt NCKN về vitamin C Tính cân đối của khẩu phần (114,1mg đạt 152,1% NCKN) và RAE Kết quả cho thấy, so sánh tỷ lệ % các (713 µg, đạt 101,9% NCKN). Còn lại chất sinh năng lượng Pr: L: G trong các vitamin khác đều thiếu, chỉ đạt từ 30- khẩu phần là (14,4 : 19,1 : 66,1). Như 80% NCKN, thiếu nhiều nhất là vitamin vậy tỉ lệ % các chất sinh năng lượng D đạt 12,6% và B12 đạt 41,7% NCKN. tương đồng với nhu cầu khuyến nghị. Khuyến nghị Một nghiên cứu khác tại Lục Nam, Bắc Giang trên đối tượng PNTSĐ từ 20-35 Cần tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tuổi cho thấy tỷ lệ 3 chất sinh nhiệt P: cho nhóm đối tượng PNTSĐ bổ sung vi L: G trong khẩu phần là 13,2:13,8:73,0 khoáng và các vitamin trước, trong và sau chưa cân đối trong cơ cấu khẩu phần ăn. khi sinh đẻ nhất là các vi chất quan trọng như canxi, sắt, vitamin D và PP. Các vitamin nhóm B cần thiết cho chuyển hóa glucid, do đó nhu cầu của chúng thường tính theo mức năng lượng của khẩu phần. Tỷ lệ vitamin B1/1000 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kcal, vitamin B2/1000 Kcal, vitamin 1. ACC/SCN in collaboration with IE- PP/1000 Kcal tương ứng là (0,47 mg; PRI (2000). http://www.unsystem. 0,34 mg; 5,5 mg) thấp hơn Nhu cầu org/scn/Publications/4RWNS/4rwns. khuyến nghị dành cho người Việt Nam pdf. accessed 26 May 2005. 2016, Vitamin B1/1000 Kcal (mg) có 2. Đinh Phương Hoa, Lê Thị Hợp và cao hơn không đáng kể. Phạm Thị Thúy Hòa (2012). Thực 99

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 trạng thiếu máu, tình trạng dinh (2010). Tổng điều tra dinh dưỡng dưỡng và nhiễm giun ở phụ nữ 20-35 toàn quốc năm 2009-2010. Nhà xuất tuổi tại 6 xã thuộc huyện Lục Nam, bản Y học, Hà Nội, 122. Bắc Giang. Tạp chí Dinh dưỡng và 7. Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Thị Kim Chúc Thực Phẩm, 8 (1), 39-45. và Nguyễn Thị Út Liên (2007). Khẩu 3. Hồ Thu Mai (2013). Hiệu quả truyền phần thực tế của hộ gia đình và các thông giáo dục và bổ sung viên sắt/ yếu tố liên quan tại huyện Ba Vì, tỉnh folic đối với cải thiện tình trạng dinh Hà Tây năm 2006. Tạp chí Y học Thực dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 hành số 5 (765), 10 (581-582), 46-50. tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc, tỉnh Hòa 8. Phạm Vân Thúy và Khúc Thị Tuyết Bình, Luận án tiến sĩ dinh dưỡng, Đại Hường (2016). Kiến thức thực hành học Y Hà Nội. dinh dưỡng của nữ sinh viên năm thứ 4. Viện Dinh dưỡng (2015). Nhu cầu nhất trường cao đẳng Y Thái Nguyên dinh dưỡng khuyến nghị cho người năm 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Thực Phẩm, 12 (3), 16-24. 5. Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực 9. Lê Bạch Mai (2007). Biến đổi khẩu phẩm (2006). Hướng dẫn thực hành phần hộ gia đình và TTDD trẻ em ở dinh dưỡng ở cộng đồng. NXB Y học, một phường nội thành Hà Nội sau Hà Nội, 11-25. 10 năm (1995 - 2004). Tạp chí Y học 6. Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng và UniCEF Việt Nam, 335, 9-16. Summary THE DIETARY NUTRITIONAL VALUE OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN THE NORTHERN MIDLANDS AND MOUNTAINS IN 2019 The nutritional condition of women reflects their own health as well as their future children. Maternal nutrition plays an important role in the nutrition and development of children. Objective: To evaluate the dietary intake of women of childbearing age in the Northern Midlands and Mountains in 2019. Methods: A cross-sectional descriptive study of dietary nutritional value of 488 research subjects of childbearing age from 15 to 49 years old, in Cao Bang and Son La in the Northern Midlands and Mountains. Results: The ratio of energy-generating substance P: L: G is 14.4 : 19.1 : 66.1, which reaches the balance of energy generating substances as recommended. Regarding micro-minerals: The diet meets the experimental study on zinc, while Ca only reaches 57.9% (405.2 mg) and iron with only 40.1% (11.8 mg). Regarding vitamins: The diet only reaches the experimental level for vitamin C (114.1mg, reaching 152.1% of the experimental study) and RAE (713 µg, reaching 101.9% of the experimental study). The rest of other vitamins are lacking with only 30 to 80%. The most lacking is vitamin D which is 12.6% and PP with 28.2% of the experimental research. Conclusion: Dietary nutrition of PNTSD in the Northern midland and mountainous areas is lacking in micro-minerals and vitamins. Keywords: Dietary intake, nutritional value, women of childbearing age, diet balance and the need of nutrition. 100

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY