Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser

Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser
  • Mã tin : 1802
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser trình bày đánh giá hiệu quả của việc sụp khoang phôi nhân tạo bằng phương pháp laser trên nhóm phôi nang trước khi thủy tinh hóa.

Nội dung Text: Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser

NGHIÊN CỨU VÔ SINH - HỖ TRỢ SINH SẢN Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser Nguyễn Thị Cẩm Nhung1, Nguyễn Thị Minh Anh1, Huỳnh Trọng Kha1, Phan Thị Kim Anh1, Lưu Thị Minh Tâm1, Trần Tú Cầm1 1 IVFMD, Bệnh Viện Mỹ Đức doi:10.46755/vjog.2022.1.1324 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Thị Cẩm Nhung, email: nhungntc@myduchospital.vn Nhận bài (received): 30/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/1/2022 Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của việc sụp khoang phôi nhân tạo bằng phương pháp laser trên nhóm phôi nang trước khi thủy tinh hóa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu hồi cứu được thực hiện tại IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tiêu chuẩn nhận bao gồm các bệnh nhân có độ tuổi từ 18-35; số chu kỳ TTTON ≤2 và có ít nhất một phôi nang tốt trữ đông theo tiêu chuẩn của Gardner và Schoolcraft (1999). Tiêu chuẩn loại trừ là các chu kỳ xin cho noãn, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, nuôi trưởng thành noãn non và các trường hợp vợ có bất thường về tử cung. Bệnh nhân được chia thành hai nhóm: nhóm nghiên cứu với phôi nang làm sụp khoang phôi bằng phương pháp laser trước khi thủy tinh hóa và nhóm chứng bao gồm phôi nang nở rộng không sụp khoang phôi. Kết cục đánh giá chính bao gồm tỷ lệ sống của phôi sau rã đông. Các kết quả phụ: tỷ lệ thai lâm sàng, làm tổ, đa thai và sinh hóa. Kết quả nghiên cứu: Tổng cộng có 205 bệnh nhân tham gia nghiên cứu với 96 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu và 109 bệnh nhân trong nhóm chứng. Không có sự khác biệt về đặc điểm nền giữa hai nhóm. Tỷ lệ sống sau rã của phôi nang là 100% ở cả hai nhóm. Về kết quả lâm sàng, không có sự khác biệt thống kê giữa hai nhóm về tỷ lệ có thai lâm sàng (58,3% so với 57,8%, p > 0,05), tỷ lệ làm tổ (50,8% so với 50,0%, p > 0,05), tỷ lệ đa thai (5,2% so với 7,3%, p > 0,05) và tỷ lệ thai sinh hóa (11,5% so với 5,5%, p > 0,05). Kết luận: Kỹ thuật làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thuỷ tinh hoá bằng phương pháp laser chưa nhận thấy sự ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sau rã đông của phôi nang, tỷ lệ thai làm tổ, thai lâm sàng cũng như đa thai. Từ khóa: Phương pháp laser, sụp khoang phôi nhân tạo, phôi nang, thủy tinh hóa. Effects of artificial shrinkage of blastocoel using laser pulse prior to vitrification Nguyen Thi Cam Nhung1, Nguyen Thi Mai Anh1, Huynh Trong Kha1, Phan Thi Kim Anh1, Luu Thi Minh Tam1, Tran Tu Cam1 1 IVFMD, My Duc Hospital Abstract Objectives: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of laser-assisted collapse of blastocyst before vitrification on clinical outcomes. Materials and methods: This was a retrospective cohort study of FET cycles conducted at IVFMD, My Duc Hospital, HCMC, Vietnam, from November 2020 to January 2021. Patients with (i) age between 18-35; (ii) number of IVF cycles ≤2 and (iii) having at least one good blastocyst according to the Gardner’s criterion were eligible to participate in the study. Exclusion criteria were oocyte donations, preimplantation genetic diagnosis, undergoing in vitro maturation and uterine abnormalities. Patients were divided into two groups: control group with untreated, expanded blastocysts and AS group with blastocysts were artificial laser-assisted collapse before vitrification. Primary outcome: blastocyst survival rate. Secondary outcomes: clinical pregnancy, implantation, multiple pregnancy and biochemical pregnancy rates. Results: A total of 205 patients were included, with 96 patients in the AS group and 109 were in the control group. Baseline characteristics were comparable between two groups. Blastocyst survival rate resulted in 100% in both groups. Regarding clinical outcomes, there was no statistical difference between two groups in terms of clinical pregnancy rate (58.3% vs 57.8%, p > 0.05) , implantation rate (50.8% vs 50.0%, p >0.05), multiple pregnancy rate (5.2% vs 7.3%, p>0.05) and biochemical pregnancy rate (11.5% vs 5.5%; p>0.05). Conclusions: Our data suggests that laser-assisted collapse of blastocyst before vitrification did not improve on the clinical outcomes in FET cycles. Keywords: Laser-assisted collapse, artificial shrinkage, blastocyst, vitrification. Nguyễn Thị Cẩm Nhung và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):55-60. doi:10.46755/vjog.2022.1.1324 55

1. ĐẶT VẤN ĐỀ trước khi trữ đông hay không? Mục tiêu của nghiên cứu Hiện nay, hệ thống nuôi cấy phôi ngày càng được này là đánh giá hiệu quả của việc sụp khoang phôi nhân hoàn thiện, việc nuôi phôi đến giai đoạn phôi nang đang tạo bằng phương pháp laser trên nhóm phôi nang trước được áp dụng rộng rãi ở nhiều trung tâm, nhằm tối ưu khi thủy tinh hóa. hóa khả năng làm tổ và tăng khả năng chọn lọc phôi cho bệnh nhân [1]. Bên cạnh đó, kỹ đông lạnh phôi ra đời giúp 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU lưu trữ phôi dư sau một chu kỳ điều trị hay hỗ trợ cho 2.1. Thiết kế nghiên cứu các trường hợp không thuận lợi cho chuyển phôi tươi. Đây là nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu trên 205 cặp vợ Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của quá trình đông lạnh chồng vô sinh thực hiện chuyển phôi nang đông lạnh tại – rã đông là sự ly giải phôi bào sau rã. Ly giải phôi bào Bệnh viện Mỹ Đức từ 16/11/2020 đến 31/01/2021. Tiêu làm giảm tỷ lệ sống, tiềm năng phát triển của phôi, từ chuẩn nhận bao gồm các trường hợp: tuổi vợ từ 18 – 35 đó làm giảm tỷ lệ thành công của chu kỳ chuyển phôi tuổi, số chu kỳ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ≤ 2 [2]. Sự ra đời của kỹ thuật thủy tinh hóa đã tạo nên một chu kỳ; bệnh nhân trữ phôi toàn bộ; có ít nhất một phôi bước đột phá lớn trong ngành công nghệ hỗ trợ sinh sản giai đoạn phôi nang có chất lượng ICM và TE là AA, AB, khi tỷ lệ phôi sống gần như tuyệt đối sau rã đông [3]. BA, BB với độ nở rộng ≥ 4. Tiêu chuẩn loại trừ là các chu Vì vậy, chiến lược chuyển phôi trữ giai đoạn phôi nang kỳ cho-nhận noãn, nuôi trưởng thành noãn non, vợ có bất đang ngày càng phổ biến tại nhiều trung tâm nhằm hạn thường tử cung, có chỉ định xét nghiệm di truyền phôi chế các nguy cơ quá kích buồng trứng cũng như tạo điều tiền làm tổ (Preimplantation Genetic Testing - PGT) và kiện tối ưu cho sự tiếp nhận của nội mạc tử cung, từ đó tinh trùng từ thủ thuật. Các bệnh nhân đủ điều kiện nhận cải thiện cơ hội mang thai cho bệnh nhân. vào nghiên cứu được chia làm hai nhóm: Với tỷ lệ sống sau rã cao, tiết kiệm thời gian và chi - Nhóm nghiên cứu: Thực hiện sụp khoang phôi nhân phí thực hiện, kỹ thuật thủy tinh hóa đang dần được thực tạo những phôi có độ nở rộng ≥ 4 trước khi thủy tinh hóa. hiện tại hầu hết các trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế - Nhóm đối chứng: Tất cả phôi được thủy tinh hóa mà giới. Phương pháp này dựa trên nguyên lý cơ bản là tăng không thực hiện sụp khoang phôi nhân tạo. tốc độ làm lạnh và tăng nồng độ chất bảo vệ đông lạnh 2.2. Phương pháp tiến hành để hạn chế sự hình thành tinh thể đá bên trong lẫn bên Chuẩn bị giao tử: Noãn được chọc hút trong khoảng ngoài tế bào, từ đó có thể hạn chế sự ly giải phôi bào 36 - 38 giờ sau tiêm hCG. Sau khi chọc hút, noãn được sau rã đông. Tuy nhiên, thể tích dịch khoang phôi lớn nuôi cấy trong môi trường Universal IVF Medium trong có thể gây ra sự ức chế thẩm thấu của các chất bảo vệ khoảng 2 giờ ở 37oC, 6% CO2 và 5% O2. Tinh trùng được đông lạnh làm hình thành các tinh thể đá nội bào, gây lọc rửa bằng phương pháp thang nồng độ. Sau đó, noãn ra các tổn thương lạnh làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự được tách ra khỏi tế bào xung quanh noãn và tiêm tinh phát triển của phôi và tính toàn vẹn DNA [4]. Để khắc trùng vào bào tương noãn được thực hiện khoảng 39 - 41 phục những vấn đề này, sụp khoang phôi nhân tạo giờ sau khi tiêm hCG. (Artificial shrinkage - AS) được thực hiện nhằm loại bỏ Thụ tinh và nuôi cấy phôi: Noãn sau khi ICSI sẽ được dịch khoang phôi trước khi trữ đông. Có nhiều phương nuôi cấy trong môi trường Sage-1 Step ở 370C, 6% CO2 pháp được sử dụng để làm sụp khoang phôi nhân tạo và 5% O2. Kiểm tra thụ tinh được tiến hành ở 16 - 18 giờ bao gồm sử dụng xung laser, cơ học bằng vi kim (micro- sau ICSI. Vào ngày 3, các phôi được đánh giá vào thời needle) hoặc hóa học bằng dung dịch ưu trương [5]. Tuy điểm 66 - 68 giờ sau ICSI, sau đó phôi phân chia sẽ nhiên hai phương pháp cơ học và hóa học phụ thuộc rất được nuôi cấy tiếp tục đến giai đoạn phôi nang trong nhiều vào quy trình, kỹ thuật và tay nghề của chuyên viên môi trường Sage-1 step thay mới. Các phôi nang đủ điều phôi học vì vậy phương pháp laser với ưu điểm đơn giản, kiện trữ lạnh sẽ được thủy tinh hóa. Trước khi trữ, phôi hiệu quả và chính xác được sử dụng phổ biến hơn trong nang thuộc nhóm AS được làm sụp khoang phôi bằng ngành hỗ trợ sinh sản [6]. laser. Phôi thuộc nhóm đối chứng được thủy tinh hóa mà Nhiều nghiên cứu đã chứng minh AS giúp cải thiện không xử lý laser. tỷ lệ sống và kết cục lâm sàng của các chu kỳ chuyển Quy trình sụp khoang phôi nang: Khoang phôi được phôi trữ giai đoạn phôi nang [7-9]. Tuy nhiên một số làm sụp bằng một xung laser (374 µs) tại điểm nối giữa nghiên cứu khác cho thấy AS không cải thiện tỷ lệ làm các tế bào TE cách xa khối ICM. Mất khoảng 1-5 phút để làm tổ và tỷ lệ thai lâm sàng, nhưng có cải thiện tỷ lệ khoang phôi có thể sụp hoàn toàn. Sau đó, quy trình thủy sống của phôi sau rã đông [10, 11]. Vì vậy, hiện nay vẫn tinh hóa được thực hiện. không đủ bằng chứng chứng minh có nên áp dụng AS 56 Nguyễn Thị Cẩm Nhung và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):55-60. doi:10.46755/vjog.2022.1.1324

Hình 1. Phôi nang trước (A) và sau (B) khi sụp khoang phôi bằng laser Quy trình thủy tinh hóa: phôi được thủy tinh hóa O2 trong vòng hai đến ba tiếng trước khi chuyển phôi cho bằng môi trường Cryotech theo quy trình của tác giả bệnh nhân. Kuwayama và cộng sự [12]. Phôi được đặt trong môi Đánh giá phôi sau rã đông và chuyển phôi: Phôi đủ trường cân bằng (ES) trong vòng 10-15 phút. Sau khi điều kiện chuyển phôi khi >50% phôi bào còn nguyên vẹn phôi đạt trạng thái cân bằng, phôi được chuyển qua môi và nở rộng trong vòng một giờ sau rã đông. Những phôi trường thủy tinh hóa (VS1 và VS2). Sau đó, tiến hành đưa bị tổn thương nghiêm trọng >50% phôi bào bị thoái hóa phôi lên dụng cụ chứa và lưu trữ trong nito. Thời gian cho hoặc không có dấu hiệu nở rộng sau rã đông, bệnh nhân phôi trong môi trường VS1 và VS2 lần lượt là 30-40 giây sẽ được tư vấn rã thêm một phôi khác để chuyển [11]. và 10-20 giây. Phôi được chuyển vào tử cung dưới hướng dẫn của siêu Quy trình rã phôi: Sau khi lấy Cryotec ra khỏi nitơ lỏng, âm nhờ catheter chuyên dụng. nhúng trực tiếp đầu Cryotec vào môi trường TS (giữ ấm 2.3. Phương pháp xử lý số liệu 37oC) trong 1 phút. Kết thúc 1 phút chuyển phôi vào môi Các biến liên tục được trình bày dưới dạng trung bình trường DS trong 3 phút. Sau đó, chuyển phôi lần lượt qua +/- SD; sự khác biệt giữa các nhóm được kiểm tra bằng các môi trường WS1, WS2 với thời gian lần lượt là 5 phút cách sử dụng kiểm định t. Dữ liệu phân loại được thể và 1 phút hiện dưới dạng số tuyệt đối và phần trăm, được so sánh Nuôi cấy phôi sau rã đông: Phôi sau rã sẽ được nuôi bằng kiểm định Fisher. Khác biệt có ý nghĩa thống kê khi cấy trong môi trường Sage-1 step ở 370C, 6% CO2 và 5% P

Bảng 2. Kết quả phôi học của bệnh nhân ở hai nhóm Nhóm nghiên cứu (n=96) Nhóm chứng (n=109) p Số noãn thụ tinh 2PN trung bình 12,2 ± 5,4 11,6 ± 5,5 0,46 Số phôi phân chia trung bình 11,1 ± 4,8 10,3 ± 5,3 0,28 Số phôi phân chia tốt trung bình 9,1 ± 4,4 8,2 ± 4,8 0,18 Số phôi nang trung bình 6,6 ± 4,1 6,3 ± 4,1 0,59 Số phôi nang tốt trung bình 3,4 ± 2,9 3,2 ± 2,7 0,54 Số phôi trữ lạnh trung bình 6,0 ± 3,0 5,4 ± 2,7 0,17 Kết quả của nghiên cứu từ bảng 1 và 2 cho thấy không có sự khác biệt về đặc điểm nền của bệnh nhân cũng như số noãn thụ tinh, số phôi phân chia chất lượng tốt, số phôi nang chất lượng tốt và số phôi đông lạnh giữa hai nhóm (p > 0,05). Bảng 3. Kết quả lâm sàng sau lần chuyển phôi trữ đầu tiên ở hai nhóm Nhóm nghiên cứu (n=96) Nhóm chứng (n=109) p Số phôi rã đông 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,10 Số phôi sống nguyên trung bình 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,10 Tỷ lệ phôi sống nguyên (%) 100,0 100,0 - Số phôi chuyển trung bình 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,10 Số phôi tốt chuyển trung bình 1,0 ± 0,5 0,9 ± 0,4 0,38 Tỷ lệ beta dương - n (%) 67 (69,8) 69 (63,3) 0,41 Tỷ lệ thai sinh hóa - n (%) 11 (11,5) 6 (5,5) 0,20 Tỷ lệ đa thai - n (%) 5 (5,2) 8 (7,3) 0,74 Tỷ lệ thai lâm sàng - n (%) 56 (58,3) 63 (57,8) 0,95 Tỷ lệ làm tổ - n (%) 61 (50,8) 63 (50,0) 0,6 Kết quả từ bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt về biệt giữa hai nhóm. Nghiên cứu này của chúng tôi cũng tỷ lệ sống và sống nguyên sau rã (cả hai nhóm đều đạt chứng minh thêm cho sự an toàn của quá trình AS phôi tỷ lệ 100%). Kết quả cũng không ghi nhận có sự khác nang bằng laser khi tỷ lệ phôi sống sau rã đông ở nhóm biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ thai lâm sàng (58,3% so AS là 100%. với 57,8%), tỷ lệ làm tổ (50,8% so với 50,0%), tỷ lệ đa thai AS giúp loại bỏ đáng kể lượng dịch khoang phôi từ (5,2% so với 7,3%), tỷ lệ thai sinh hóa (11,5% so với 5,5%) đó hạn chế các nguy cơ tổn thương tế bào, cải thiện sự ở cả 2 nhóm (p>0,05). thẩm thấu của các chất bảo vệ đông lạnh, hạn chế sự hình thành tinh thể đá, từ đó làm giảm quá trình ly giải 4. BÀN LUẬN phôi bào trong quá trình trữ rã. Vì vậy, kỹ thuật này có Hiện nay có nhiều phương pháp được sử dụng làm thể làm tăng tỷ lệ sống của phôi nang sau rã đông từ đó sụp khoang phôi, nhưng laser là phương pháp được sử giúp cải thiện kết quả lâm sàng của các chu kỳ chuyển dụng phổ biến nhất vì những ưu điểm như đơn giản, hiệu phôi trữ. Tuy nhiên hiệu quả lâm sàng của việc ứng dụng quả, nhanh chóng và ít tác động đến phôi. Trong nghiên kỹ thuật sụp khoang phôi nhân tạo bằng laser trước khi cứu này, một xung laser được bắn tại điểm nối giữa các thủy tinh hóa vẫn khác biệt giữa các nghiên cứu. tế bào TE, dịch khoang phôi sẽ thoát ra ngoài, giảm áp Theo nghiên cứu của Mukaida và cộng sự [6], tỷ lệ suất bên trong phôi, từ đó làm sụp khoang phôi. Trong sống và thai lâm sàng của 40 phôi nang được AS bằng quá trình thực hiện, chùm tia laser có thể tạo ra hiệu laser trước khi thủy tinh hóa cao hơn đáng kể so với ứng nhiệt và có thể gây ra tổn thương cục bộ hay trực nhóm đối chứng .Bên cạnh đó kết quả của nhóm tác tiếp lên phôi bào [13]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã giả Iwayama và cộng sự [8] cũng cho thấy tỷ lệ làm tổ chứng minh tính an toàn và hiệu quả của xung laser với tăng đáng kể từ 34,2 lên 59,7% khi áp dụng AS bằng mức năng lượng từ 300 - 500µs khi được ứng dụng trong xung laser trước thủy tinh hóa. Tuy nhiên dữ liệu nghiên kỹ thuật AS trước khi thủy tinh hóa [9, 14-16]. Dữ liệu cứu của chúng tôi cho thấy việc có hay không thực hiện nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy quá trình AS sụp khoang phôi nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng bằng laser không ảnh hưởng đến sức sống của phôi khi phương pháp laser đều mang lại hiệu quả đông lạnh phôi tỷ lệ sống sau rã đông và hiệu quả lâm sàng không khác và kết cục lâm sàng như nhau. Kết quả của chúng tôi 58 Nguyễn Thị Cẩm Nhung và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):55-60. doi:10.46755/vjog.2022.1.1324

tương tự như kết quả của hai nhóm tác giả Gala và cộng Goldfarb J. Artificial collapse of blastocysts before sự [10] và Van Landuyt và cộng sự [11]. Hai nghiên cứu vitrification: mechanical vs. laser technique and effect RCT này cho thấy AS không cải thiện tỷ lệ làm làm tổ on survival, cell number, and cell death in early and và tỷ lệ thai lâm sàng, mặc dù có cải thiện tỷ lệ sống expanded blastocysts. Cell Preservation Technology của phôi sau rã đông. Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu 2008;6(3):181-90. tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp về hiệu quả 6. Mukaida T, Oka C, Goto T, Takahashi. Artificial của AS trong các chu kỳ chuyển phôi trữ đã cho thấy AS shrinkage of blastocoeles using either a micro-needle giúp tăng tỷ lệ sống và tỷ lệ thai lâm sàng nhưng không or a laser pulse prior to the cooling steps of vitrification cải thiện tỷ lệ làm tổ và tỷ lệ trẻ sinh sống [17]. improves survival rate and pregnancy outcome of Hầu hết những nghiên cứu đánh giá hiệu quả của AS vitrified human blastocysts. Human Reproduction. trên các chu kỳ chuyển phôi trữ hiện nay đều là nghiên 2006;21(12):3246-52. cứu hồi cứu, đối tượng bệnh nhân không được làm mù và 7. Hiraoka K, Hiraoka K, Kinutani M, Kinutani K. phân ngẫu nhiên. Các nghiên cứu có cỡ mẫu không đồng Blastocoele collapse by micropipetting prior to nhất, sử dụng các phương pháp đông lạnh và AS khác vitrification gives excellent survival and pregnancy nhau. Bên cạnh đó, vẫn chưa có phương pháp cụ thể của outcomes for human day 5 and 6 expanded blastocysts. việc đánh giá phôi nang sống sau rã đông, việc đánh giá Human Reproduction. 2004;19(12):2884-8. số lượng phôi bào bị thoái hóa và thời gian nở rộng sau 8. Iwayama H, Hochi S, Yamashita M. In vitro and in rã đông không phản ánh chính xác khả năng sống của vivo viability of human blastocysts collapsed by laser phôi. Do đó có thể dẫn đến sự khác nhau trong kết quả pulse or osmotic shock prior to vitrification. Journal of giữa các nghiên cứu. Trong nghiên cứu này chúng tôi assisted reproduction genetics. 2011;28(4):355-61. tiến hành đánh giá hồi cứu hiệu quả của AS trên nhóm 9. Son WY, Yoon SH, Yoon HJ, Lee SM, Lim JH. Pregnancy bệnh nhân trẻ tuổi (18-35 tuổi) có ít nhất một phôi nang outcome following transfer of human blastocysts chất lượng tốt, vì vậy hiệu quả của AS trên kết quả lâm vitrified on electron microscopy grids after induced sàng không có sự khác biệt trên nhóm bệnh nhân tiên collapse of the blastocoele. Human Reproduction. lượng tốt. 2003;18(1):137-9. Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh không có 10. Gala A, Ferrières A, Assou S, Monforte M, Bringer- khác biệt về tỷ lệ sống nguyên sau rã đông, tỷ lệ làm tổ, Deutsch S, Vintejoux E, et al. Effets de la réduction thai lâm sàng cũng như tỷ lệ đa thai giữa hai nhóm. Tuy artificielle du blastocèle avant vitrification en système nhiên, đây là một nghiên cứu hồi cứu với cỡ mẫu nhỏ, fermé: étude contrôlée randomisée. Gynécologie được thực hiện trên nhóm bệnh nhân tiên lượng tốt, vì Obstétrique Fertilité. 2014;42(11):772-8. vậy cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, đa 11. Van Landuyt L, Polyzos N, De Munck N, Blockeel C, dạng đối tượng bệnh nhân để đưa ra những bằng chứng Van de Velde H, Verheyen. A prospective randomized rõ ràng hơn về việc có nên sử dụng AS trước khi đông controlled trial investigating the effect of artificial lạnh phôi bằng phương pháp thuỷ tinh hoá. shrinkage (collapse) on the implantation potential of vitrified blastocysts. Human reproduction. 5. KẾT LUẬN 2015;30(11):2509-18. Kỹ thuật làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước 12. Kuwayama M. Highly efficient vitrification for khi thuỷ tinh hoá bằng phương pháp laser chưa nhận cryopreservation of human oocytes and embryos: the thấy sự ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sau rã đông của phôi Cryotop method. Theriogenology. 2007;67(1):73-80. nang, tỷ lệ thai làm tổ, thai lâm sàng cũng như đa thai. 13. Cao S, Zhao C, Zhang J, Wu X, Guo X, Ling X. Retrospective clinical analysis of two artificial shrinkage TÀI LIỆU THAM KHẢO methods applied prior to blastocyst vitrification on the 1. Glujovsky D, Farquhar C, Retamar AMQ, Sedo CRA, outcome of frozen embryo transfer. Journal of assisted Blake D. Cleavage stage versus blastocyst stage embryo reproduction genetics. 2014;31(5):577-81. transfer in assisted reproductive technology. Cochrane 14. Nathan DG, Oski FA. Hematology of infancy and database of systematic reviews. 2016(6). childhood. 1987. 2. Edgar D, Bourne H, Speirs A, McBain. A quantitative 15. Vanderzwalmen P, Bertin G, Debauche C, Standaert analysis of the impact of cryopreservation on the V, Van Roosendaal E, Vandervorst M, et al. Births after implantation potential of human early cleavage stage vitrification at morula and blastocyst stages: effect embryos. Human Reproduction. 2000;15(1):175-9. of artificial reduction of the blastocoelic cavity before 3. Argyle CE, Harper JC, Davies M. Oocyte vitrification. Human Reproduction. 2002;17(3):744-51. cryopreservation: where are we now? Human 16. Kader A, Sharma RK, Falcone T, Agarwal A. Mouse reproduction update 2016;22(4):440-9. blastocyst pre vitrification interventions and DNA 4. Darwish E, Magdi Y. Artificial shrinkage of blastocoel integrity. Fertility and sterility. 2010;93(5):1518-25. using a laser pulse prior to vitrification improves clinical 17. Boyard J, Reignier A, Chtourou S, Lefebvre T, Barrière outcome. Journal of assisted reproduction genetics. P, Fréour T. Should artificial shrinkage be performed prior 2016;33(4):467-71. to blastocyst vitrification? A systematic review of the 5. Desai N, Szeptycki J, Scott M, AbdelHafez FF, literature and meta-analysis. Human Fertility. 2020:1-9. Nguyễn Thị Cẩm Nhung và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):55-60. doi:10.46755/vjog.2022.1.1324 59

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-lam-sup-khoang-phoi-nang-nhan-tao-truoc-khi-thuy-tinh-hoa-bang-phuong-phap-laser-2551667.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY