MangYTe

Tài liệu y khoa

Hướng dẫn về X quang chẩn đoán cho sinh viên y khoa, 2020

Hướng dẫn về X quang chẩn đoán cho sinh viên y khoa, 2020
  • Mã tin: 10920
  • Ngày đăng: 28/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Giáo trình Vi sinh vật Y học của Sherris & Ryan, ấn bản 2022

Chụp cắt lớp vi tính, Phương pháp tiếp cận, ứng dụng và vận hành, 2020

Cẩm nang thực hành lâm sàng Nội khoa

Kumar&Clark Giáo trình nội khoa lâm sàng 9e

Atlas siêu âm tim qua thực quản trong cuộc mổ 1e

Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn thực tế về X quang chẩn đoán, với mỗi chương trình bày một hướng dẫn dựa trên trường hợp minh họa một khía cạnh cụ thể của X quang chẩn đoán cần thiết cho nghiên cứu đại học. Ngoài ra, nó thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản trong X quang chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh chấn thương đầu, cấp cứu thần kinh không chấn thương, X quang ngực, X quang nhi khoa và các công nghệ X quang mới nổi.

Hướng dẫn về X quang chẩn đoán cho sinh viên y khoa nhằm mục đích tự học và cung cấp một tài sản quý giá cho sinh viên y khoa và bác sĩ X quang, thực tập sinh, cũng như các nhà giáo dục.

TRÍCH DẪN_
Tutorials in Diagnostic Radiology for Medical Students
Editors
Ciaran Redmond
Michael Lee
Copyright
2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-31893-2
DOI
10.1007/978-3-030-31893-2
Hardcover ISBN
978-3-030-31892-5
Edition Number
1
Number of Pages
VIII, 258
Number of Illustrations
183 b/w illustrations, 20 illustrations in colour
Topics
Diagnostic Radiology

Tải Ebook: Định dạng PDF – 258 Trang – 13 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/huong-dan-ve-x-quang-chan-doan-cho-sinh-vien-y-khoa-2020/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY