MangYTe

Tài liệu y khoa

Kết quả nuôi cấy phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang

Kết quả nuôi cấy phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang
  • Mã tin: 1811
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Kết quả nuôi cấy phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang được nghiên cứu với mục đích ghi nhận kết quả nuôi cấy phôi nang ở phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang so với các trường hợp không có hội chứng buồng trứng đa nang, đồng thời so sánh kết quả làm tổ và có thai giữa hai nhóm.

Nội dung Text: Kết quả nuôi cấy phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 Kết quả nuôi cấy phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá sự hình thành và chất lượng phôi nang ở các trường hợp vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu kết quả nuôi cấy và chuyển phôi nang trên 53 bệnh nhân có HCBTĐN và so sánh với 52 bệnh nhân có buồng trứng bình thường được điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ 01/2019 đến 12/2020. Kết quả: Người có HCBTĐN có số lượng trứng và phôi nhiều hơn. Tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ phôi ngày 5 ở bệnh nhân có HCBTĐN là 74,8% và 54%, thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, tương ứng 84% và 61,2%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ trứng trưởng thành, và kết quả chuyển phôi ngày 5 sau chuyển phôi trữ lạnh ở nhóm có HCBTĐN so với nhóm chứng. Kết luận: Trường hợp có HCBTĐN có số trứng thu được nhiều hơn nhóm có buồng trứng bình thường. Mặc dù khả năng thụ tinh và hình thành phôi ngày 5 ở nhóm có HCBTĐN thấp hơn nhưng kết quả chuyển phôi đông lạnh lại cho thấy khả năng làm tổ và phát triển thai nhi giữa nhóm HCBTĐN so với nhóm chứng không khác biệt. Từ khóa: Hội chứng buồng trứng đa nang, phôi nang, thụ tinh trong ống nghiệm, vô sinh. Abstract Blastocyst culture in in-vitro fertilization in women with polycystic ovary syndrome Nguyen Van Trung, Nguyen Thi Thai Thanh, Cao Ngoc Thanh, Le Minh Tam Center for Reproductive Endocrinology & Infertility, Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Objective: This study aimed to evaluation of formation and development of blastocyst in in-vitro fertilization in women with polycystic ovary syndrome. Methods: Retrospective study on 53 women with PCOS and 52 women with non-PCOS, who underwent in-vitro fertilization with blastocyst culture at Center for Reproductive Endocrinology and Infertility, Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital since January 2019 until December 2020. Results: In women with PCOS, ovarian stimulation resulted in a greater number of retrieved oocyte and blastocyst embryos. Study group with PCOS had a statistically significant lower fertilization rate and day-5 embryo rate of 74.8% and 54% compared with those in the control group (84% and 61.2%, respectively). No statistically significant differences were observed in the mature oocyte rate, the good cleavage embryo rate and the pregnancy rate in the group with PCOS compared with the control group. Conclusion: Women with PCOS have higher number of retrieved oocytes after stimulation. The ability to fertilization and quality of blastocyst was lower in the group with PCOS but the potential for implantation and pregnancy rate were similar to the control group after vitrified-warmed embryo transfer. Keywords: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), blastocyst, in vitro fertilization, infertility. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ noãn, chất lượng noãn có thể bị ảnh hưởng bởi nội Hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN) là tiết rối loạn, giảm khả năng làm tổ và có thể tăng bệnh lý thường gặp liên quan đến vô sinh và hiếm nguy cơ sẩy thai [11, 14, 18]. muộn. Theo các báo cáo, tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi Sự tiến bộ của khoa học hiện đại đặc biệt là sự sinh sản có HCBTĐN là khoảng 15-20% [5]. Ở những phát triển của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm người phụ nữ này, bất thường về nội tiết và chuyển đã mang lại khả năng điều trị cao cho những bệnh hóa dẫn đến rối loạn phóng noãn, rối loạn chu kỳ nhân mang HCBTĐN. Khi kích thích buồng trứng, kinh nguyệt và giảm cơ hội sinh sản. Khi có phóng những trường hợp có HCBTĐN thường đáp ứng tốt Địa chỉ liên hệ: Lê Minh Tâm; email: leminhtam@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2021.5.6 Ngày nhận bài: 8/6/2021; Ngày đồng ý đăng: 16/8/2021; Ngày xuất bản: 29/10/2021 41

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 hơn và cần có các phác đồ chuyên biệt để có thể vào đó giá trị Δ được xác định 0,05, cỡ mẫu theo thu hồi noãn trưởng thành phục vụ cho các bước phương pháp này là 369 hợp tử. Như vậy số hợp tử thụ tinh trong ống nghiệm và tránh nguy cơ quá kích được quan sát cho nhóm bệnh nhân có và không có buồng trứng [4, 14]. Do tình trạng ức chế buồng HCBTĐN là 736 và 495, tương ứng là phù hợp với trứng, nhiều nang thứ cấp cùng tồn tại trong hai yêu cầu cỡ mẫu nghiên cứu.Chu kỳ thụ tinh trong buồng trứng sẽ chịu ảnh hưởng do rối loạn nội tiết ống nghiệm sẽ được bắt đầu với kích thích buồng và chuyển hoá, dẫn đến sự ảnh hưởng chất lượng trứng người vợ từ ngày 2 chu kỳ bằng phác đồ noãn sau chọc hút. Những đặc điểm này có thể là GnRH antagonist và sử dụng FSH tái tổ hợp (Gonal nguyên nhân giảm khả năng tạo phôi và khả năng F, Merck, Đức). FSH liều khởi đầu từ 150-225 IU có thai sau điều trị với kỹ thuật thụ tinh trong ống và được theo dõi bằng siêu âm và định lượng nghiệm [6, 10, 16, 17]. estradiol vào ngày 6 và ngày 8 sau kích thích. Những thay đổi gần đây trong labo hỗ trợ sinh GnRHantagonist (Cetrotide, Cetrorelix 0,25mg, sản đã tăng cường khả năng nuôi cấy phôi đến giai Merck, Anh) được sử dụng linh hoạt khi có nang đoạn phôi nang. Việc nuôi cấy kéo dài từ 5 đến 6 ngày đạt 14mm. Khi có ít nhất 2 nang trội có kích thước sau thụ tinh giúp tăng cơ hội sàng lọc phôi, tăng kết từ 18 mm trở lên, kích thích trưởng thành noãn quả có thai so với chuyển phôi giai đoạn phân cắt. với GnRHagonist 0,2mg tiêm dưới da (Dipherelin Việc nuôi cấy phôi nang đòi hỏi điều kiện nuôi cấy có 0,1mg, Ipsen Pharma Biotech, Pháp). Tiến hành hút noãn sau tiêm hCG 35-36 giờ dưới sự hướng dẫn độ ổn định cao và quản trị nghiêm ngặt để hạn chế của siêu âm đầu dò âm đạo và kim chọc hút trứng các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng phôi nòng đơn (Kitazato, Nhật). [2, 7, 9, 12]. Bên cạnh đó, chất lượng giao tử là yếu Trứng sau khi chọc hút sẽ được rửa bằng 2 ml tố quyết định chất lượng phôi nang, đặc biệt là chất dung dịch G-MOPS PLUS (Vitrolife, Västra Frölunda, lượng noãn. Với trường hợp có HCBTĐN, câu hỏi đặt Thụy Điển) và nuôi cấy trong môi trường G-IVF ra là chất lượng phôi nang có bị ảnh hưởng so với plus (Vitrolife, Thụy Điển) với điều kiện của tủ cấy người không có hay không? Nghiên cứu này được 6% CO2 của tủ Galaxy 170S (Eppendorf, Anh) trong tiến hành với mục đích ghi nhận kết quả nuôi cấy vòng 2 giờ để ổn định và trưởng thành. Song song phôi nang ở phụ nữ có HCBTĐN so với các trường với quá trình xử lý trứng, tinh trùng được chuẩn bị hợp không có HCBTĐN, đồng thời so sánh kết quả bằng phương pháp lọc rửa theo gradient nồng độ, làm tổ và có thai giữa hai nhóm. sử dụng môi trường lọc rửa Sil- Select PlusTM (45%– 90% SIP050, Fertipro, Beernem – Bỉ). 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trứng sau chọc hút và xử lý được thụ tinh với tinh Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu được thực hiện trùng đã được chuẩn bị bằng kỹ thuật ICSI trong thời trên tổng số 53 chu kì điều trị thụ tinh trong ống gian 38-40 giờ sau khi chọc hút trứng. Trứng sau khi nghiệm với 736 hợp tử được quan sát ở bệnh nhân tiêm ICSI sẽ được cấy giọt đơn trong môi trường 15 có HCBTĐN và 52 chu kỳ với 495 hợp tử ở bệnh nhân µl G-TLTM (10145, Vitrolife, Västra Frölunda, Thụy không có HCBTĐN, tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Điển) có phủ dầu. Phôi được đánh giá hình thái vào vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong các mốc thời gian 16 -18 giờ, 42 – 44 giờ và 116 – thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020. 118 giờ sau thụ tinh theo hướng dẫn phân loại của Phương pháp lấy mẫu thuận tiện được thực hiện ALPHA về tiêu chuẩn đánh giá phôi. Những phôi dựa trên tiêu chuẩn chọn vào mẫu nghiên cứu gồm nang vào ngày 5 sẽ được chọn lọc để tiến hành trữ các trường hợp vô sinh được điều trị thụ tinh trong lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa. Các tỉ lệ của ống nghiệm, độ tuổi người vợ dưới 35, có thực hiện quá trình thụ tinh và nuôi cấy phôi được định nghĩa chuyển phôi và có kết quả thử thai sau chuyển. Loại theo các thông số sau. Tỉ lệ trứng trưởng thành là trừ các trường hợp có lạc nội mạc tử cung trung số trứng trưởng thành (MII-metaphase II) chia cho bình và nặng, có u xơ tử cung, người vợ giảm dự trữ số trứng được chọc hút. Tỉ lệ thụ tinh là số hợp tử buồng trứng hay tinh trùng thu nhận từ phẫu thuật. được hình thành (2 tiền nhân hoặc 2 thể cực) chia Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức: cho số trứng được tiêm tinh trùng vào bào tương (ICSI). Phôi ngày 2 là tổng số phôi được nuôi cấy và khảo sát vào thời điểm 42 – 44 giờ sau cấy thụ tinh. Trong đó Zα/2 được xác định bằng 1,96 với mức Phôi ngày 2 tốt là phôi ngày 2 có 4 tế bào và tỉ lệ độ kì vọng (α) of 95%. Tỉ lệ tạo phôi nang được xem mảnh vỡ dưới 10% tại thời điểm đánh giá phôi. Phôi là đạt hiệu quả khi tỉ lệ tạo phôi nang đạt 40% đã ngày 2 khả dụng là phôi có số phôi bào trên 2 và tỉ được trình bày trong textbook của Nagy (13). Thêm lệ mảnh vỡ dưới 25% và tại thời điểm đánh giá phôi 42

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 ngày 2. Phôi ngày 5 là phôi được nuôi cấy và đánh có sự hiện diện của túi thai trên siêu âm sau chuyển giá vào thời điểm 120 giờ (5 ngày) sau cấy thụ tinh. phôi 4 tuần. Thai diễn tiến là có thai phát triển trong Phôi ngày 5 tốt là phôi có kích thước khoang phôi tử cung ở tuần thứ 12 thai kỳ. đạt độ 3, khối tế bào nụ phôi và tế bào nuôi phôi Tỉ lệ làm tổ được xác định là số túi thai quan sát đạt theo tiêu chuẩn đề xuất của David Gardner [13]. được tại 4 tuần sau chuyển phôi chia cho số phôi đã Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung ở chu kỳ chuyển. Tỉ lệ đa thai là số trường hợp có từ 2 túi thai chuyển phôi trữ, phôi nang được rã đông và chuyển trở lên trên tổng số trường hợp có thai. vào tử cung. Kết quả được ghi nhận ở chu kì chuyển Xử lý thống kê với phần mềm SPSS 20 for Windows phôi trữ đầu tiên. Bệnh nhân được xác định là có (SPSS, Chicago, Mỹ). Các biến liên tục sẽ được so sánh beta hCG dương khi nồng độ beta hCG trong máu trung bình ± SD bởi t-test nếu tuân theo phân phối lớn hơn 50 mIU/ml sau 11 ngày chuyển phôi. Thai chuẩn, các biến không theo phân phối chuẩn được lâm sàng được xác định khi có một hoặc nhiều túi kiểm định bằng phương pháp Mann-Whitney U và thai trên siêu âm sau chuyển phôi 4 tuần. Thai sinh biến tỉ lệ được so sánh với chi-squared test với sự khác hóa là trường hợp có beta hCG dương nhưng không biệt có ý nghĩa thống kê khi giá trị p< 0.05. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Các đặc điểm chung của phụ nữ có HCBTĐN và nhóm chứng Đặc điểm Nhóm HCBTĐN Nhóm chứng p (n=53) (n=52) Tuổi (năm) 29,81 ± 2,79 30,63 ± 2,55 0,124 Thời gian vô sinh (năm) 4,32 ± 1,79 4,31 ± 2,33 0,974 BMI 16,47 ± 1,74 15,77 ± 1,4 0,025 AMH (ng/mL) 6,09 ± 3,76 2,83 ± 1,36 0,000 FSH (mIU/mL) 5,78 ± 1,27 7,22 ± 1,99 0,000 LH ngày 2 (mIU/mL) 7,21 ± 4,39 6,43 ± 3,03 0,449 Estradiol (pg/mL) 34,14 ± 14,95 40,57 ± 26,00 0,280 Kết quả trình bày ở dạng Mean ± standard deviation HCBTĐN: Hội chứng buồng trứng đa nang; BMI: body mass index; AMH: anti-Mullerian hormone; FSH: Follicle stimulating hormone; LH: luteinizing hormone. Kết quả nghiên cứu ghi nhận ở hai nhóm có HCBTĐN và nhóm chứng có đặc điểm lâm sàng tương tự nhau về độ tuổi, thời gian mong con, chỉ số BMI cơ thể, nội tiết LH và estradiol (E2) ngày 2. Phụ nữ có HCBTĐN có nồng độ AMH trong máu là 6,09±3,76 ng/ml cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 2,83±1,36 ng/ml với p= 0,028. Nồng độ FSH cơ bản ở nhóm HCBTĐN là 5,78±1,27 IU/l thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng là 7,22±1,99 IU/l với p= 0,000. Số liệu về đặc điểm lâm sàng của 2 nhóm bệnh nhân được mô tả trong bảng 1. Bảng 2. So sánh đặc điểm đáp ứng kích thích buồng trứng giữa nhóm HCBTĐN và nhóm chứng Đặc điểm Nhóm HCBTĐN Nhóm chứng p (n=53) (n=52) Liều FSH khởi đầu (IU) 221,22±24,78 229,32±21,42 0,113 Tổng liều FSH (IU) 1882±269,15 2022,11±390,34 0,203 Số ngày kích trứng 8,52±0,66 8,69±0,91 0,297 E2 ngày hCG(pg/ml) 3762,94±2169,31 2393,23±1433,98 0,000 Số nang ≥14mm 17,0±6,4 11,5±5,25 0,000 Số trứng chọc hút được 23,47±9,74 14,23±6,23 0,000 Số trứng trưởng thành 18,57±7,91 11,32±5,12 0,000 Tỉ lệ trứng trưởng thành (n/N-%) 984/1244-79,1% 589/740-79,6% 0,793 Kết quả trình bày ở dạng Mean ± standard deviation và phần trăm (%) HCBTĐN: Hội chứng buồng trứng đa nang; FSH: Follicle stimulating hormone; IU: International Unit. 43

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 Quá trình kích thích buồng trứng được mô tả trong bảng 2. Số liệu cho thấy mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về liều FSH khởi đầu, tổng liều FSH số ngày kích thích nhưng mức độ đáp ứng với kích thích buồng trứng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm. Có sự gia tăng có ý nghĩa thống kê về nồng độ E2 ngày hCG, số nang có kích thước trên 14 mm, số noãn chọc hút được và số trứng trưởng thành. Tuy nhiên xét về tỷ lệ trứng trưởng thành (MII) của nhóm có và không có HCBTĐN (lần lượt là 79,6% và 79,1%), khác biệt không có ý nghĩa. Bảng 3. Kết quả nuôi cấy phôi giữa nhóm có HCBTĐN và nhóm chứng Đặc điểm Nhóm HCBTĐN Nhóm chứng p (n=53) (n=52) Số hợp tử 13,89±7,04 9,51±4,70 0,000 Số phôi ngày 2 13,81±7,07 9,42±4,71 0,000 Số phôi tốt ngày 2 9,08±5,17 6,08±4,44 0,002 Số phôi khả dụng ngày 2 12,92±6,71 8,75±4,78 0,000 Số phôi ngày 5 7,45±4,52 5,77±3,86 0,000 Số phôi tốt ngày 5 3,69±2,91 3,01±2,95 0,238 Tỉ lệ thụ tinh [n/N (%)] 736/984 (74,8%) 495/589 (84,0%) 0,000 Tỉ lệ tạo phôi ngày 2 [n/N (%)] 732/736 (99,5%) 490/495 (99,0%) 0,346 Tỉ lệ tạo phôi tốt ngày 2 [n/N (%)] 481/732 (65,7%) 316/490 (64,5%) 0,661 Tỉ lệ phôi khả dụng ngày 2 [n/N (%)] 685/732 (93,6%) 455/490 (92,9%) 0,621 Tỉ lệ phôi ngày 5 [n/N (%)] 395/732 (54,0%) 300/490 (61,2%) 0,012 Tỉ lệ phôi tốt ngày 5 [n/N (%)] 196/395 (49,6%) 157/300 (52,3%) 0,479 Đánh giá quá trình nuôi cấy phôi ở 2 nhóm nghiên cứu cho thấy mặc dù số lượng và chất lượng phôi tốt ngày 2 cao hơn ở nhóm có HCBTĐN, nhưng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ hình thành phôi nang ở nhóm có HCBTĐN thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (lần lượt là 74,8% và 54% so với 84% và 61,2%) như trình bày ở bảng 3. Bảng 4. Kết quả có thai sau chuyển phôi nang rã đông Đặc điểm Nhóm HCBTĐN Nhóm chứng p (n=53) (n=52) Số phôi chuyển 1,79±0,49 1,83±0,47 0,716 Số phôi ngày 5 tốt chuyển 1,09±0,63 1,06±0,64 0,768 Tỉ lệ beta hCG dương [n/N (%)] 41/53 (77,4%) 39/52 (75,0%) 0,777 Tỉ lệ thai lâm sàng [n/N (%)] 38/53 (71,7%) 32/52 (61,5%) 0,270 Tỉ lệ thai sinh hóa [n/N (%)] 3/53 (5,7%) 7/52 (13,5%) 0,173 Tỉ lệ thai diễn tiến [n/N (%)] 36/53 (67,9%) 32/52 (61,5%) 0,493 Tỉ lệ làm tổ [n/N (%)] 49/95 (51,6%) 44/95 (46,3%) 0,468 Tỉ lệ đa thai [n/N (%)] 11/53 (20,8%) 10/52 (19,2%) 0,845 Bảng 4 trình bày kết quả có thai sau chuyển phôi nang ở hai nhóm. Số liệu cho thấy có sự tương đồng về số phôi chuyển, chất lượng phôi nang được chuyển và sự phát triển của thai tiến triển (thai phát triển đến 12 tuần). Tỉ lệ beta hCG dương, tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ làm tổ, tỉ lệ thai tiến triển tương đương ở cả 2 nhóm nghiên cứu, lần lượt là 77,4% và 71,7% và 51,6% và 67,9% nhóm có HCĐNBT và 75,0% và 61,5% và 46,3% và 61,5% đối với nhóm chứng. 44

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 4. BÀN LUẬN chưa thể hiện được tiềm năng phát triển của phôi. HCBTĐN là rối loạn nội tiết và chuyển hoá toàn Như vậy tác động tiêu cực của chất lượng noãn thân có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh sản. từ các trường hợp có HCBTĐN có thể xảy ra ở giai Các nghiên cứu cho thấy mặc dù cùng độ tuổi, phụ đoạn sau, dựa trên sự đánh giá khả năng hình thành nữ HCBTĐN béo phì và có chỉ số AMH tăng cao tương và phát triển ở giai đoạn phôi nang. Trong nghiên ứng với mức độ ức chế buồng trứng, ảnh hưởng đến cứu của chúng tôi mặc dù số lượng trứng và số chất lượng trứng và hình thái trứng theo hướng tiêu lượng phôi tốt ngày 2 vượt trội ở nhóm có HCBTĐN, cực so với người không có HCBTĐN [1, 8, 18]. Một số tuy nhiên đến giai đoạn phôi ngày 5 ưu thế này nghiên cứu mô tả hình thái trứng nhỏ hơn, tỉ lệ thụ không còn nữa. Số lượng phôi nang chất lượng tốt tinh giảm, và thành phần dịch nang có sự thay đổi ở vào ngày 5 không có sự khác biệt ở 2 nhóm. Thêm người có HCBTĐN [18]. Khi lớn tuổi, dự trữ buồng vào đó tỉ lệ hình thành phôi nang được ghi nhận trứng giảm đi, số lượng nang sẽ không còn nhiều ở nhóm có HCBTĐN là 54% thấp hơn có ý nghĩa và sự ảnh hưởng của rối loạn chuyển hoá trong thống kê so với nhóm chứng 61,2%. Điều này cho HCBTĐN sẽ biểu hiện rõ hơn. Nghiên cứu này của thấy nguồn chất lượng của trứng ở bệnh nhân có chúng tôi được tiến hành ở nhóm đối tượng phụ nữ HCBTĐN đã thể hiện khi được nuôi cấy dài ngày đến dưới 35 tuổi cho cả hai nhóm nhằm đánh giá chính giai đoạn phôi nang. Hệ gen của phôi bắt đầu hoạt xác về ảnh hưởng của HCBTĐN đến sự hình thành và động từ giai đoạn sau ngày 3, do đó những phôi có phát triển của phôi đến giai đoạn phôi nang, sự phát chất lượng lượng tốt mới vượt qua bước ngoặc này triển của thai sau khi chuyển phôi trữ lạnh ở nhóm để phát triển thành phôi nang [3]. bệnh nhân này, tránh yếu tố nhiễu do tuổi đến khả Nuôi cấy kéo dài đến giai đoạn phôi nang giúp năng sinh sản của cả hai nhóm. tăng khả năng sàng lọc và lựa chọn phôi để chuyển. Đáp ứng với kích thích buồng trứng rất cao ở Với phôi nang được hình thành từ những trường phụ nữ có HCBTĐN, được chứng minh qua số liệu hợp có HCBTĐN liệu có tiềm năng làm tổ và phát nghiên cứu này. Giá trị trung bình nồng độ estradiol triển như những phôi nang từ người có buồng trứng trong máu vào ngày hCG rất cao ở nhóm HCBTĐN bình thường hay không. Nghiên cứu này thực hiện (3762,94 pg/ml) so với ở nhóm chứng (2393,23 chuyển phôi rã đông để tránh các ảnh hưởng bất pg/ml). Tương ứng, số lượng noãn thu hồi và noãn lợi khi chuyển phôi tươi do quá trình kích thích trưởng thành cũng cao hơn có ý nghĩa ở nhóm có buồng trứng gây ra, dẫn đến thay đổi cửa sổ làm HCĐTĐN. Tuy nhiên, tỷ lệ trứng trưởng thành không tổ cũng như ảnh hưởng giai đoạn hoàng thể [13]. khác biệt có ý nghĩa. Sự khác biệt về chất lượng Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy khi trứng ở giai đoạn sớm chỉ thể hiện ở giai đoạn của có sự tương đồng về số lượng và chất lượng phôi sự thụ tinh. Cụ thể trong nghiên cứu của chúng tôi chuyển, thì những phôi được chuyển có khả năng tỉ lệ thụ tinh giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm có làm tổ và khả năng phát triển của thai tương đồng HCBTĐN 74,8% so với nhóm chứng 84%. Như vậy giữa 2 nhóm có hay không có HCBTĐN. Như vậy việc trong giai đoạn sớm từ giai đoạn thụ tinh đến giai kéo dài nuôi cấy phôi đến giai đoạn phôi nang ngày đoạn phôi phân cắt sự khác biệt về tiềm năng phát 5 giúp bộc lộ những khiếm khuyết của noãn từ bệnh triển của phôi chưa được thể hiện rõ. Nghiên cứu nhân có HCBTĐN, nhưng nếu chọn lọc được phôi trước đây của chúng tôi khi quan sát bởi hệ thống nang tốt thì hiệu quả điều trị trong chu kỳ thụ tinh theo dõi phôi liên tục (timelapse) cũng cho thấy rằng ống nghiệm vẫn đảm bảo. trong giai đoạn sớm của phôi biểu hiện về động học Kết luận từ nghiên cứu này, phụ nữ có HCBTĐN và chất lượng phôi phân cắt ở nhóm có HCBTĐN có số trứng thu được hơn nhóm có buồng trứng không khác biệt có ý nghĩa thống kê [15]. Trong giai bình thường nhưng khả năng thụ tinh và hình thành đoạn phôi phân cắt, hoạt động phân chia chủ yếu phôi ngày 5 ở nhóm có HCBTĐN thấp hơn. Việc dựa vào nguồn năng lượng và các chất dự trữ trong chuyển các phôi nang tốt trong chu kỳ trữ lạnh giúp trứng, hệ gen của phôi vẫn chưa hoạt động. Do đó đạt được hiệu quả điều trị tối ưu và tương đương chất lượng của phôi được đánh giá giai đoạn này với người không có HCBTĐN. 45

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Amiri M, Yarandi RB, Nahidi F, Tohidi M, Tehrani FR. outcomes following improvements in laboratory air 2018. The relationship between clinical and biochemical quality. J Assist Reprod Genet. 30(1):69-76. characteristics and quality of life in patients with polycystic 10. Leo V De, Musacchio MC, Cappelli V, Massaro ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). MG, Morgante G, Petraglia F. 2016. Genetic, hormonal 2. Aziminekoo E, Salehi MSM, Kalantari V, et al. 2015. and metabolic aspects of PCOS: an update. Reprod Biol Ongoing and cumulative pregnancy rate after cleavage- Endocrinol.:1-17. stage versus blastocyst-stage embryo transfer using 11. Marquard KL, Stephens SM, Jungheim ES, et al. vitrification for cryopreservation: Impact of age on the 2011. Polycystic ovary syndrome and maternal obesity results. J Assist Reprod Genet. 32(2):177-184. affect oocyte size in in vitro fertilization / intracytoplasmic 3. Aziminekoo E, Salehi MSM, Kalantari V, et al. sperm injection cycles. Fertil Steril. 95(6):2146-2149.e1. 2015. Pregnancy outcome after blastocyst stage transfer 12. Michael J Tucker JL. 2007. Vitrification in Assisted comparing to early cleavage stage embryo transfer. Reproduction.; 2007. Gynecol Endocrinol. 31(11):880-884. 13. Nagy ZP, Varghese AC, Agarwal A. 2018. A 4. Cela V, Elena M, Obino R, et al. 2018. Ovarian Textbook of Current and Emerging Methods and response to controlled ovarian stimulation in women with Devices Second.; 2018. different polycystic ovary syndrome phenotypes polycystic 14. Swanton A, Storey L, Mcveigh E, Child T. 2010. ovary syndrome phenotypes. Gynecol Endocrinol. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 34(6):518-523. Reproductive Biology IVF outcome in women with 5. Cui N, Wang H, Wang W, et al. 2016. Impact of PCOS, PCO and normal ovarian morphology. Eur J Obstet Body Mass Index on Outcomes of In Vitro Fertilization Gynecol. 149(1):68-71. / Intracytoplasmic Sperm Injection Among Polycystic 15. Tam M, Nguyen T Van, Thanh T, Thanh T, Ovarian Syndrome Patients. :1723-1734. Nguyen T. 2019. Does polycystic ovary syndrome affect 6. Dumesic DA, Abbott DH. 2016. Implications morphokinetics or abnormalities in early embryonic of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) on Oocyte development ? European Journal of Obstetrics & Development. Semin Reprod Med. 26(1):53-61. Gynecology and Reproductive Biology : X Does polycystic 7. Embryology EshresIG of, Alpha ScientistsMedicine R. ovary syndrome affect morphokinetics or abnormalities in 2017. The Vienna consensus : report of an expert meeting early. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 3(June):100045. on the development of ART laboratory performance 16. Wissing ML, Olesen AIG, Hoest T, Mikkelsen AL. indicators ESHRE Special Interest Group of Embryology 2014. Impact of PCOS on early embryo cleavage kinetics. and Alpha Scientists in Reproductive Medicine a, b, *. Reprod Biomed Online. 28(4):508-514. Reprod Biomed Online. 17. Xiao S, Li Y, Li T, et al. 2014. Evidence for Decreased 8. Gholinezhad M, Gholsorkhtabaramiri M, Esmaeilzadeh Expression of ADAMTS-1 Associated With Impaired S, Ghanbarpour A. 2018. Insulin resistance and adverse Oocyte Quality in PCOS. 99(June):1015-1021. metabolic profile in overweight/obese and normal weight 18. Zhang Y, Liu L, Yin T, Yang J, Xiong C. 2017. of young women with polycystic ovary syndrome. Casp J Follicular metabolic changes and effects on oocyte quality Intern Med. 9(3):260-267. in polycystic ovary syndrome patients. Oncotarget. 9. Khoudja RY, Xu Y, Li T, Zhou C. 2013. Better IVF 8(46):80472-80480. 46

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-nuoi-cay-phoi-nang-o-cac-truong-hop-vo-sinh-co-hoi-chung-buong-trung-da-nang-2551965.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY