Kết quả sớm sau điều trị u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm

Kết quả sớm sau điều trị u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm
  • Mã tin : 1687
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày đánh giá kết quả sớm sau điều trị hút bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu và hồi cứu gồm 121 bệnh nhân với 163 tổn thương được thực hiện tại Trung tâm điện quang – Bệnh viện Bạch Mai từ 8/2018 đến 8/2021.

Nội dung Text: Kết quả sớm sau điều trị u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 trong CGDS (biểu đồ 2) cho thấy 62,5% trường 1. Cao Xuân Đĩnh, (2007). Nhận xét một số đặc hợp là bệnh lý của đường hô hấp trên, 20% điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả dự phòng co giật do sốt ở trẻ em, Luận văn Bác Sỹ bệnh lý của đường hô hấp dưới như viêm tiểu chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội. phế quản, viêm phế quản cấp và viêm phổi; 2. Nguyễn Thị Thu, (2013). Đặc điểm dịch tễ học 12,5% bệnh lý ở đường tiêu hóa như: ỉa chảy lâm sàng của co giật do sốt và hình ảnh điện não cấp, hội chứng lỵ cấp, viêm dạ dày ruột cấp… đồ của co giật do sốt tái phát ở trẻ em, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội. Còn bệnh lý ở các cơ quan khác chúng tôi rất ít 3. Aslan MA (2021). Evaluation of Patients Presenting gặp là viêm đường tiết niệu, viêm da, viêm With First Febrile Seizure. Cureus, 13(7), e16151. khớp… Kết quả của chúng tôi phù hợp với hầu 4. Heydarian F., Bakhtiari E., Yousefi S (2018). The hết nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và first febrile seizure: An updated study for clinical risk factors. Iranian Journal of Pediatrics, 28(6). trong nước[6],[8]. Cao Xuân Đĩnh(2007) 86,59% 5. Husodo F.A., Radhiah S (2021). Risk Factors for bệnh lý ở đường hô hấp trên và tai mũi họng [1] Febrile Seizures in Children Aged 6 – 59 Months in Nguyễn Thị Thu 76% trường hợp là bệnh lý Surabaya, East Java. Althea Medical Journal, 8(3), nhiễm trùng hô hấp [2]. Theo tác giả Aslan 144–148. 6. Jain S. và Santhosh A. (2021). Febrile Seizures: (2021) tỉ lệ CGDS do nhiễm trùng hô hấp chiếm Evidence for Evolution of an Operational Strategy 56,2%, do nhiễm trùng đường tiêu hóa chiếm from an Armed Forces Referral Hospital. Pediatric 21,9% [3]. Health Med Ther, 12, 151–159. 7. Mikati MA, Tchapyjnikov D. Febrile Seizures. V. KẾT LUẬN In: Kliegman RM, Geme JWS, Blum NJ, Shah SS, Co giật do sốt chủ yếu xảy ra ở trẻ 6-36 Tasker RC, Wilson KM, editors. Nelson Text Book tháng đa số là cơn giật đơn thuần, nguy cơ cao of Pediatrics. 21. Elsevier Inc; 2020. pp. 3092–4. 8. Pokhrel R.P., Bhurtel R., Malla K.K. (2021). xuất hiện cơn giật khi thân nhiệt trẻ ở mức trên Study of Febrile Seizure among Hospitalized 390C, nhiễm trùng đường hô hấp trên, tình trạng Children of a Tertiary Centre of Nepal: A ngạt lúc sinh là yếu tố nguy cơ gây co giật do sốt. Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc, 59(238), 526–530. TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT QUẢ SỚM SAU ĐIỀU TRỊ U XƠ TUYẾN VÚ BẰNG THIẾT BỊ SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM Nguyễn Duy Trinh1, Nguyễn Thị Hoa2, Nguyễn Thị Ngọc Minh3, Lưu Hồng Nhung3, Lại Thu Hương3, Nguyễn Thanh Thủy3 TÓM TẮT gian hút. Trong nghiên cứu, các u có kích thước > 25mm có nguy cơ tăng kích thước máu tụ > 15mm 36 Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm sau điều trị hút gấp 3.2 lần các u < 25mm, các u giàu mạch có nguy bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ cơ tăng kích thước máu tụ > 15mm gấp 5.8 lần u hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm. Đối không giàu mạch, các u xơ cách da ≤ 2mm có nguy cơ tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu và hồi bầm tím gấp 3.4 lần các u có khoảng cách da > 2mm, cứu gồm 121 bệnh nhân với 163 tổn thương được các sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. thực hiện tại Trung tâm điện quang – Bệnh viện Bạch Kết luận: Điều trị loại bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị Mai từ 8/2018 đến 8/2021. Kết quả: Sau thủ thuật sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn 99.4% các u xơ tuyến vú được lấy bỏ hoàn toàn. Các của siêu âm là phương pháp an toàn, hiệu quả và có biến chứng hay gặp nhất là đau chiếm 94.5%, mức độ tính thẩm mỹ cao. Kết quả sớm theo dõi sau thủ thuật đau vừa và nhẹ, biến chứng máu tụ chiếm 87.1% số cho thấy hầu hết các u xơ được hút bỏ hoàn toàn, rất ca. Có mối tương quan tuyến tính thuận giữa kích ít biến chứng. thước máu tụ với kích thước u, số mảnh cắt và thời Từ khóa: u xơ tuyến vú, thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm, VABBD 1Bệnh Các chữ viết tắt: VABB: sinh thiết vú có hỗ trợ viện đa khoa Tâm Anh hút chân không, FA: fibroadenoma (u xơ tuyến vú) 2Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 3Bệnh viện Bạch Mai SUMMARY Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Hoa EARLY RESULTS AFTER EXCISION OF BREAST Email: drhoa.radiology@gmail.com FIBROADENOMA BY ULTRASOUND-GUIDED Ngày nhận bài: 4.01.2022 VACUUM ASSISTED BIOPSY DEVICE Ngày phản biện khoa học: 2.3.2022 Aim: To evaluate early results after excision of Ngày duyệt bài: 10.3.2022 141

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 breast fibroadenoma by ultrasound-guided vacuum tuyến vú assisted breast biopsy device. Subjects and • có đầy đủ thông tin và hồ sơ bệnh án. methods: This is a prospective and retrospective study of 121 patients with 163 breast fibroadenomas • đồng ý tham gia vào nghiên cứu. at the Radiology Center - Bach Mai Hospital from 1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: loại trừ các bệnh August 2018 to August 2021. Results: After the nhân không đủ tất cả các tiêu chuẩn trên. procedure, 99.4% of the fibroadenomas were 2. Địa điểm và thời gian: Trung tâm điện completely removed. The most common complications quang, Bệnh viện Bạch Mai từ 8/2018 đến 8/2021. were pain (accounting for 94.5%, moderate and mild 3. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt pain) and hematoma (accounted for 87.1% of cases). There was a positive linear correlation between ngang tiến cứu và hồi cứu hematoma size and tumor size, number of fragments Các BN được theo dõi bằng siêu âm ngay sau and aspiration time. In the study, tumors with size > hút, sau hút 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, đánh giá 25mm had a risk of increasing hematoma size > hình ảnh tuyến vú sau hút và mối tương xứng 15mm 3.2 times higher than those < 25mm, rich với giải phẫu bệnh. vascular FA on Doppler mode had a risk of increasing hematoma size > 15mm, 5.8 times higher than non- 4. Phương tiện nghiên cứu: máy siêu âm vascular FA, the distance from the skin to FA ≤ 2mm ALOKA ARIETTA với đầu dò Linear 9 MHz và máy had 3.4 times more risk of bruising than those with hút chân không Bard và Bexcore, sử dụng kim that distance > 2mm, these differences are statistically sinh thiết vú Bard (cỡ kim 7G hoặc 10G) hoặc significant with p < 0.05. Conclusion: Exision of Bexcore (8G hoặc 10G). fibroadenomas by ultrasound-guided vacuum-assisted biopsy is a safe, effective and highly aesthetic method. 5. Phân tích số liệu: bằng phần mềm thống The results of early follow-up after the procedure kê y học SPSS 20.0. showed that most of fibroadenomas were completely removed, with very few complications. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Keywords: fibroadenoma, ultrasound-guided 1. Một số đặc điểm chung của đối tượng vacuum assisted breast biopsy device, VABBD nghiên cứu. Nghiên cứu gồm 121 bệnh nhân nữ với 163 tổn thương. Tuổi trung bình là 32 ± I. ĐẶT VẤN ĐỀ 10 (17– 65 tuổi), độ tuổi hay gặp nhất từ 20 – U xơ tuyến vú là u lành tính phổ biến nhất ở 40 tuổi (77.7%). nữ giới, thường gặp ở độ tuổi từ 20 – 40 tuổi. U Tỉ lệ u xơ vú phải nhiều hơn vú trái, chiếm có nguồn gốc trung biểu mô và có thể phát triển 55.8%, hay gặp nhất ở vị trí góc ¼ trên ngoài một hoặc nhiều u ở cả hai bên vú. Khoảng 15% (43.6%), có 1 (0.6%) trường hợp u dưới núm u tự thoái triển, chỉ 5 đến 10% u tiến triển, tỷ lệ vú. Phần lớn tổn thương trước khi hút được phân chuyển dạng ác tính cực kỳ hiếm1. Kích thước u loại BIRADS 3 với 92.6%, 6.7% BIRADS 4A và thay đổi, thường từ 1 – 3 cm hoặc lớn hơn nên 0.6% BIRADS 4B. bệnh nhân thường sờ thấy u. Phần lớn các Kích thước trung bình (Đường kính lớn nhất) trường hợp u xơ tuyến vú không có triệu chứng của các u là 19.2 ± 8.7 mm (từ 6 – 50 mm). và được phát hiện tình cờ do đó bệnh nhân 9.8% u giàu mạch, 90.2% u không giàu mạch thường được tư vấn theo dõi định kỳ bằng hình trên siêu âm Doppler. ảnh mỗi 6 tháng cho đến 35 tuổi. Tuy nhiên Khoảng cách từ u đến núm vú trung bình là nhiều trường hợp bệnh nhân cảm thấy đau hoặc 21 ± 12.3 mm (0 – 60 mm), khoảng cách đến da u tiến triển tăng kích thước nhanh, ảnh hưởng trung bình là 5.3 ± 2.7mm (1.9 – 15 mm), thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống đòi hỏi cần khoảng cách đến cơ ngực trung bình là 2 ± 2.4 phẫu thuật cắt bỏ, vì vậy phương pháp can thiệp mm (0 – 11mm). 3/163 (1.8%) trường hợp được xâm lấn tối thiểu ra đời đã trở thành một xu thế hút bằng các kim cỡ 7G với kích thước trung bình mới của điều trị u xơ tuyến vú. 29.7mm (27 – 33mm), 21/163 (12.9%) trường II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hợp dùng kim 8G với kích thước trung bình 1. Đối tượng nghiên cứu. 121 bệnh nhân 27.7mm (8 – 50mm), 139/163 (85.3%) trường với 163 tổn thương được điều trị hút bỏ u xơ hợp dùng kim 10G với kích thước trung bình 17.7 tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết có hỗ trợ chân mm (6 – 47mm). không (VABBD) Thời gian hút trung bình là 20 phút (2 – 120 1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: có phút), số mảnh bệnh phẩm trung bình là 49 (3 – đủ các tiêu chuẩn: 480 mảnh). Lượng thuốc tê Lignospan trung bình • có chỉ định loại bỏ u xơ tuyến vú bằng là 7ml (2-12ml) (chỉ có số liệu của 44 trường hợp). phương pháp VABB dưới siêu âm Phần lớn các trường hợp hút 1 u/lần, trong đó • có kết quả giải phẫu bệnh sau hút là u xơ có trường hợp nhiều nhất là 6 u/lần. 142

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 2. Kết quả sớm sau điều trị hút bỏ u xơ Sau đó mức độ đau giảm dần theo thời gian theo tuyến vú. Ngay sau sinh thiết 99.4% các trường sự hình thành và thoái triển của máu tụ (Biểu hợp lấy hết u hoàn toàn, chỉ có 1 trường hợp đồ 2). không lấy hết do u nằm sát da và núm vú, có nguy cơ chảy máu sau thủ thuật (chiếm 0.6%). 100% 3.1 3.7 1.2 4.9 5.5 1.2 12.3 19.6 17.2 29.4 Biến chứng hay gặp nhất sau thủ thuật là đau 80% 14.7 với 94.5%, biến chứng hay gặp thứ hai là máu tụ 60% chiếm 87.1%, biến chứng bầm tím chiếm 68.1%, 40% 93.9 54.6 70.6 tụ khí chiếm 22.7%, chảy máu chiếm 1.8% (Biểu đồ 1). 66.2 70.6 20% 14.7 0% 5.5 11 Trong Ngay Sau 1 Sau 1 Sau 1 thủ sau hút ngày tuần tháng thuật Độ 0 Độ 1 Độ 2 Độ 3 Độ 4 Biểu đồ 2. Mức độ đau trong và sau thủ thuật Biến chứng hay gặp thứ 2 là máu tụ. Đây là biến chứng có thể theo dõi và đánh giá được bằng siêu âm. Hầu hết các bệnh nhân được kiểm tra bằng siêu âm ngay sau hút. Sau 1 ngày có Biểu đồ 1. Các biến chứng sau hút u xơ 127 ca, sau 1 tuần có 78 ca và sau 1 tháng có tuyến vú 120 ca bệnh được kiểm tra bằng siêu âm. Đau là biến chứng hay gặp nhất, trong đó Kích thước trung bình của máu tụ lớn nhất mức độ đau nhiều nhất là độ 4, gặp trong thủ sau hút 1 ngày là 15.1 ± 12.3mm, giảm dần sau thuật với 3.1% và sau thủ thuật 1 ngày với hút 1 tuần và 1 tháng (Bảng 1). 5.5%. Trong thủ thuật hầu như bệnh nhân không đau nhiều do còn tác dụng của thuốc tê. Bảng 1. Kích thước máu tụ sau hút theo thời gian Ngay sau hút Sau 1 ngày Sau 1 tuần Sau 1 tháng Đặc điểm p (1)(n = 163) (2)(n = 127) (3)(n = 78) (4)(n = 120) Kích thước u 0.9 15.1 14.5 6.3 p12 = 0.000 Độ lệch chuẩn 4 12.3 10.7 6.9 p23 = 0.001 Min 0 0 0 0 p34 = 0.000 Max 25 65 60 41 Các u có kích thước > 25 mm có kích thước nữ với 163 tổn thương. Tuổi trung bình là 32 ± máu tụ trung bình 22.7 ± 17 mm, các khối ≤ 10 (17– 65 tuổi). Kết quả này tương đồng với 25mm có kích thước máu tụ 13.4 ± 10.4 mm, sự nghiên cứu của tác giả Huỳnh Quang Khánh và khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0.001 cộng sự năm 20182. Độ tuổi hay gặp nhất từ 20 Có mối tương quan giữa kích thước u, thể – 40 tuổi (77.7%) đã được khẳng định trong tích, số mảnh cắt, thời gian hút với kích thước nhiều nghiên cứu trước đó. máu tụ, có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Kích thước trung bình của các tổn thương Các u có kích thước > 25mm có nguy cơ tăng trong nghiên cứu là 19.2 ± 8.7 mm, trong đó tổn kích thước máu tụ > 15mm gấp 3.2 lần các u < thương nhỏ nhất là 6mm, lớn nhất là 50mm. Với 25mm (p = 0.02). Các u giàu mạch có nguy cơ các tổn thương nhỏ đôi khi làm tiểu phẫu ngoại tăng kích thước máu tụ > 15mm gấp 5.8 lần u khoa rất khó quan sát, đường rạch da có thể lớn không giàu mạch (p = 0.01). hơn kích thước khối u, do đó phương pháp hút Các u xơ cách da ≤ 2mm có nguy cơ bầm tím chân không dưới hướng dẫn siêu âm với thời gấp 3.4 lần các u có khoảng cách da > 2mm (p gian thực đảm bảo loại bỏ tổn thương với đường = 0.04). tiếp cận tối thiểu. Trong nghiên cứu, nhóm tổn thương được hút IV. BÀN LUẬN bằng kim 7G có kích thước trung bình 29.7 mm 1. Một số đặc điểm chung của đối tượng (27 – 33mm), nhóm dùng kim 8G có kích thước nghiên cứu. Nghiên cứu gồm 121 bệnh nhân 143

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 trung bình 27.7 mm (8 – 50mm), nhóm dùng các u có khoảng cách da > 2mm, các sự khác kim 10G có kích thước trung bình 17.7 mm (6 – biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Do 47mm). Kết quả này có khác biệt so với một số vậy với các u xơ kích thước lớn và giàu mạch, để nghiên cứu trước đó do chưa có sự đồng thuận hạn chế các biến chứng liên quan đến chảy máu chung. Theo nghiên cứu của tác giả Fine và cộng có thể kéo dài thời gian ép sau hút, có thể 15 – sự, kim 8G nên được sử dụng cho những tổn 20 phút. thương có đường kính 1.5 – 3cm, kim 11G nên Có 3/163 ca bệnh có biến chứng chảy máu được sử dụng cho các tổn thương 10 phút sau hút, chúng tôi đã tiến nhiên tác giả Lee SH năm 2014 đã sử dụng kim hành ép cầm máu sau hút 20 phút, sau đó bệnh 8G điều trị hiệu quả loại bỏ u vú có kích thước nhân ổn định mà không cần can thiệp bởi phẫu 8cm bằng phương pháp này4. thuật. Việc sử dụng Adrenalin trong gây tê quanh 2. Kết quả sớm sau điều trị hút bỏ u xơ u (chúng tôi sử dụng Lignospan), hút hết máu tụ tuyến vú. Sau điều trị, có 99.4% lấy hết u hoàn sau thủ thuật, ép cầm máu 10 – 15 phút và băng toàn, tương đồng với nghiên cứu của tác giả Fine ép quanh ngực 24 giờ giúp giảm tỷ lệ biến chứng và cộng sự năm 2002 với tỷ lệ này là 96 – 99%3 . sau hút và đã được nhiều tác giả áp dụng và đạt Biến chứng hay gặp nhất sau thủ thuật là đau hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. với 94.5%. Trong nghiên cứu của chúng tôi sử Theo tác giả Berna và cộng sự, với các u nằm dụng thang điểm đau từ 0 – 10 của Hội thần sát da (khoảng cách da dưới 2.5mm) có thể sử kinh học Việt Nam, Phần lớn bệnh nhân đau nhẹ dụng nước muối sinh lý tăng khoảng cách da và và không cần dùng thuốc giảm đau sau thủ tổn thương đã đạt hiệu quả 100% loại bỏ u mà thuật. Ngay sau hút, có 93.9% các trường hợp không có biến chứng thủng hay hoại tử da8. không thấy đau do còn tác dụng của thuốc tê. Mức độ đau nặng nhất là độ 4, gặp ở 3.1% V. KẾT LUẬN trường hợp trong sinh thiết, tương đồng với Điều trị loại bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh nghiên cứu của tác giả Papathemelis năm 2017 thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn với tỷ lệ này là 3.3%5, thường gặp sau sinh thiết của siêu âm là phương pháp an toàn, hiệu quả và 1 ngày với 5.5% và. Đây là mức độ đau vừa, chỉ có tính thẩm mỹ cao. Kết quả sớm theo dõi sau cần dùng 1 – 2 liều giảm đau thông thường. Mức thủ thuật cho thấy hầu hết các u xơ được hút bỏ độ đau giảm dần các ngày tiếp theo. Cảm giác hoàn toàn (chiếm 99.4%), rất ít biến chứng sau đau có thể tăng lên do co cơ ngực bên phú được hút. Biến chứng hay gặp nhất là đau và máu tụ, điều trị, do đó các bệnh nhân được khuyến cáo trong đó đau chỉ ở mức độ vừa và nhẹ, kích thước vận động nhẹ nhàng, có chế độ lao động hợp lý máu tụ phụ thuộc vào kích thước u, số mảnh cắt trong vòng ít nhất 2 tuần sau hút. và thời gian hút. Mức độ đau, kích thước máu tụ Theo tác giả Lai và cộng sự, máu tụ xuất hiện giảm dần theo thời gian và không ảnh hưởng đến ở giai đoạn sau nhiều hơn trong thủ thuật hoặc chất lượng sống của bệnh nhân. ngay sau thủ thuật do việc ép cầm máu sau thủ TÀI LIỆU THAM KHẢO thuật chỉ phòng được chảy máu cấp tính, sau đó 1. Buğdaycı O, Kaya H, Arıbal E. Ultrasound máu từ từ lấp đầy lại khoang tồn dư sau hút 6. Guided Therapeutic Excisional Vacuum Assisted Máu tụ thường tiêu đi trong vòng 2 – 4 tuần, Biopsy in Breast Fibroadenomas. J Breast Health. 2017;13(2):74-76. doi:10.5152/tjbh.2017.3038 một số ít trường hợp có thể kéo dài đến 8 tuần 2. Huỳnh Quang Khánh và cộng sự. Chẩn đoán hoặc hơn. Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho và điều trị tổn thương tuyến vú bằng thiết bị sinh kết quả rằng các u xơ có kích thước >25mm có thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn kích thước máu tụ trung bình lớn hơn các khối có siêu âm. 2018. 464(3):132-136. 3. Fine RE, Boyd BA, Whitworth PW, Kim JA, kích thước ≤ 25mm và có mối tương quan tuyến Harness JK, Burak WE. Percutaneous removal of tính thuận giữa kích thước u, số mảnh cắt và thời benign breast masses using a vacuum-assisted gian hút với kích thước máu tụ, có ý nghĩa thống hand-held device with ultrasound guidanghiên kê (với p < 0.05) tương đồng với nghiên cứu của cứue. Am J Surg. 2002;184(4):332-336. tác giả Huo và cộng sự năm 20167. doi:10.1016/s0002-9610(02)00951-0 4. Lee SH, Kim EK, Kim MJ, Moon HJ, Yoon JH. Trong nghiên cứu, các u có kích thước > Vacuum-assisted breast biopsy under 25mm có nguy cơ tăng kích thước máu tụ > ultrasonographic guidance: analysis of a 10-year 15mm gấp 3.2 lần các u < 25mm, các u giàu experience. Ultrason Seoul Korea. 2014;33(4):259- mạch có nguy cơ tăng kích thước máu tụ > 266. doi:10.14366/usg.14020 5. Papathemelis T, Heim S, Lux MP, Erhardt I, 15mm gấp 5.8 lần u không giàu mạch, các u xơ Scharl A, Scharl S. Minimally Invasive Breast cách da ≤ 2mm có nguy cơ bầm tím gấp 3.4 lần Fibroadenoma Excision Using an Ultrasound- 144

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 Guided Vacuum-Assisted Biopsy Device. System: Influence Factors in the Hematoma Geburtshilfe Frauenheilkd. 2017;77(2):176-181. Formation. Chin Med Sci J Chung-Kuo Hsueh Ko doi:10.1055/s-0043-100387 Hsueh Tsa Chih. 2016;31(1):31-36. 6. Lai JT, Burrowes P, MacGregor JH. Vacuum- doi:10.1016/s1001-9294(16)30019-0 assisted large-core breast biopsy: complications 8. Berná-Serna J de D, Guzmán-Aroca F, Berná- and their incidence. Can Assoc Radiol J J Assoc Can Mestre J de D, Hernández-Gómez D. A new Radiol. 2000;51(4):232-236. method for the prevention of skin laceration during 7. Huo HP, Wan WB, Wang ZL, Li HF, Li JL. vacuum-assisted breast biopsy. Br J Radiol. Percutaneous Removal of Benign Breast Lesions 2017;90(1072):20160866. with an Ultrasound-guided Vacuum-assisted doi:10.1259/bjr.20160866 KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Vũ Thị Quyến1, Lê Thị Bình2 TÓM TẮT Từ khóa: kết quả chăm sóc, ung thư đại trực tràng, phẫu thuật, người bệnh. 37 Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện tại Khoa Ngoại Tổng Hợp - Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội từ SUMMARY tháng 10/2020 đến tháng 06/2021 trên 120 người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng lần đầu. RESULTS OF CARE AND TREATMENT OF Mục tiêu: (1) Mô tả diễn biến lâm sàng của người PATIENTS AFTER COLOR CANCER SURGERY AT bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL viện Đại học Y Hà Nội. (2) Phân tích kết quả chăm sóc A prospective descriptive study was performed at người bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả: thời the Department of General Surgery - Hanoi Medical gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 15,58 ± University Hospital from October 2020 to June 2021 on 4,26 ngày. Người bệnh đau dữ dội lần lượt vào - Sốt: 120 patients after the first colorectal cancer surgery. chiếm tỷ lệ cao nhất là ngày 1 (6,7%), tiếp đến ngày Objectives: (1) Describe the clinical course of patients thứ 3 (20%), đến ngày 5 (14,2%, ngày 7 chỉ còn after colorectal cancer surgery at Hanoi Medical 2,5%. Huyết áp bất thường: chiếm tỷ lệ cao nhất là University Hospital. (2) Analysis of patient care results ngày 2 (12,5%), tiếp đến ngày thứ 1 (6,7%), đến and some related factors. Results: the mean ngày 5 (9,2%), ngày 7 chỉ còn 4,2%. Đau sau mổ: NB postoperative hospital stay was 15.58 ± 4.26 days. đau dữ dội vào ngày 1 chiếm 5,8%, ngày 3 tăng lên Patients have severe pain in turn - Fever: accounted 10,8%, ngày thứ 5 còn 7,5% và ngày 7 hết đau nhiều for the highest rate on day 1 (6.7%), followed by day (0,0%). Ở mức đau vừa chiếm cao nhất vào ngày 3 3 (20%), by day 5 (14.2%, day 7 only 2 days) .5% (74,2%) và giảm tỷ lệ thấp nhất vào ngày 7 (6,7%). Abnormal blood pressure: the highest rate is on day 2 Riêng đau nhẹ ngày 1 chiếm 47,5% và tăng lên vào (12.5%), followed by day 1 (6.7%), by day 5 (9.2%), ngày thứ 7 chiếm 93,3%. Trung tiện: ngày 1 chưa có only on day 7 4.2% Postoperative pain: Patient had NB trung tiện (100%), ngày 3 đã trung tiện chiếm severe pain on day 1, accounted for 5.8%, increased 27,5%, ngày thứ 5 tăng lên được 71,7% và ngày thứ to 10.8% on day 3, on day 5 reduced to 7.5%, and on 7 có 100% NB đã trung tiện. Về hoạt động chăm sóc: day 7 the pain was much less (0.0%) ) Moderate pain tỷ lệ chăm sóc vết mổ ≥ 1 lần/ngày chiếm 90%; chăm accounted for the highest on day 3 (74.2%) and the sóc ống dẫn lưu ≥ 1 lần/ngày chiếm 70%; chăm sóc lowest rate on day 7 (6.7%). Only mild pain on day 1 ống thông tiểu ≥ 1 lần/ngày chiếm 67,5%; chăm sóc accounted for 47.5% and increased on day 1. 7 HMNT ≥ 1 lần/ngày chiếm 31,7%. Kết quả chăm sóc accounted for 93.3% Passing: on day 1 there was no tốt (77,5%); chăm sóc khá/trung bình (22,5%). Có sự patient with defecation (100%), on day 3, it accounted khác biệt và có ý nghĩa thống kê giữa tuổi; giữa trình for 27.5%, on day 5 it increased to 71.7% and on day độ học vấn, giữa thời gian nằm viện với kết quả chăm 7 had 100% The patient had a bowel movement sóc (p < 0,05). Giữa người bệnh được chăm sóc vết Regarding care activities: the rate of incision care ≥ 1 mổ và ống dẫn lưu < 1 lần/ngày và ≥ 1 lần/ngày; giữa time/day accounted for 90%; drain care ≥ 1 time/day chăm sóc hậu môn nhân tạo < 1 lần/ngày và ≥ 1 accounted for 70%; urinary catheter care ≥ 1 lần/ngày với kết quả chăm sóc (p < 0,05). time/day accounting for 67.5%; IVF care ≥ 1 time/day accounted for 31.7%. Results of good care (77.5%); 1Phòng good/moderate care (22.5%). low and statistically khám đa khoa Hoàng Long significant between age; between education level, 2Trường ĐH Thăng Long hospital stay and outcome of care (p < 0.05). Between Chịu trách nhiệm chính: Vũ Thị Quyến patients receiving incision and drainage care < 1 Email: vuthiquyen020588@gmail.com time/day and ≥ 1 time/day; between colostomy care < 1 Ngày nhận bài: 4.01.2022 time/day and ≥ 1time/day with care outcome (p < 0.05). Ngày phản biện khoa học: 3.3.2022 Keywords: care outcomes, colorectal cancer, Ngày duyệt bài: 11.3.2022 surgery, patients. 145

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY