Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021

Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021
  • Mã tin : 1775
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021 trình bày đánh giá thực trạng kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định năm 2021.

Nội dung Text: Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ PHÒNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 Trần Thị Việt Hà*, Trần Quang Tuấn*, Phạm Thị Hiếu* TÓM TẮT Obstetrics and Gynecology from April 2021 to June 2021. With the cross-sectional descriptive research 33 Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức về phòng method, the sample size was selected according to the bệnh đái tháo đường thai kỳ của thai phụ đến khám whole sampling method. Results: The percentage of thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam pregnant women who knew the way to prevent Định năm 2021. Đối tượng và phương pháp gestational diabetes was still low, accounted for just nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 60 thai phụ over 50%. Especially, the way of controlling weight đến khám thai tại khoa Khám bệnh BVPS Nam Định từ and limiting the use of salt and stimulants are very 4/2021 đến 6/2021. Với phương pháp nghiên cứu mô good ways to reduce the risk of gestational diabetes tả cắt ngang có phân tích, cỡ mẫu được chọn theo during pregnancy but only 51.7% and 53.3% of whom phương pháp chọn mẫu toàn bộ. Kết quả: Tỷ lệ thai knew. Only 38.3% of pregnant women knew when to phụ biết các biện pháp phòng bệnh đái tháo đường have a test to detect gestational diabetes. The thai kỳ thấp chỉ chiếm trên 50%. Đặc biệt biện pháp research results show that the number of pregnant kiểm soát cân trong thai kỳ và biện pháp hạn chế sử women with good knowledge accounts for 43.3%; dụng muối, các chất kích thích là biện pháp rất tốt để pregnant women with inadequate knowledge giảm nguy cơ đái tháo đường thai kỳ nhưng chỉ có accounted for 56.7%. The average point of general 51,7% và 53,3% thai phụ biết. Chỉ có 38,3% thai phụ knowledge towards gestational diabetes prevention of biết thời điểm xét nghiệm phát hiện đái tháo đường pregnant women is 7.43 ± 1.31, the lowest is 4 points, thai kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy số thai phụ có the highest is 16 points. Conclusion: the knowledge kiến thức đạt chiếm 43,3%; thai phụ có kiến thức regarding prevention of gestational diabetes among chưa đạt chiếm 56,7%. Điểm trung bình chung kiến pregnant women was still low. The percentage of thức phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai pregnant women with the knowledge was 43.3%. The phụ là 7,43 ± 1,31, thấp nhất là 4 điểm, cao nhất là average score of pregnant women's knowledge 16 điểm. Kết luận: Kiến thức phòng bệnh đái tháo towards gestational diabetes prevention was 7.43 ± đường thai kỳ của các thai phụ còn thấp. Tỷ lệ thai 1.31. Only 38.3% of whom knew the right time to phụ có kiến thức đạt chiếm 43,3%. Điểm trung bình have a test to detect gestational diabetes. chung kiến thức phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ Keywords: diabetes, pregnancy của các thai phụ là 7,43 ± 1,31. Chỉ có 38,3% thai phụ biết đúng thời điểm xét nghiệm phát hiện đái tháo I. ĐẶT VẤN ĐỀ đường thai kỳ Từ khóa: đái tháo đường, thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ là một thể của đái tháo đường khi mang thai. Bệnh rối loạn chuyển SUMMARY hóa thường gặp nhiều trong khi mang thai và SURVEY OF KNOWLEDGE ON PREVENTION được ghi nhận có xu hướng ngày càng tăng trên OF GESTATIONAL DIABETES OF PREGNANT thế giới trong đó có Việt Nam [1]. WOMEN COME FOR ANTENATAL CARE AT Tổ chức Y tế thế giới đã định nghĩa đái tháo THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS NAM đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp DINH PROVINCE'S GYNECOLOGY glucose ở bất ký mức độ nào, khởi phát hoặc HOSPITAL IN 2021 được phát hiện lần đầu trong lúc mang thai [8]. Objective: Assessing the knowledge regarding Nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ là khoảng prevention of gestational diabetes among the pregnant 10,1% ở người Đông Nam Á [5]. women who had antenatal check-up at the Outpatient Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh dao động Department of Nam Dinh provincial Hospital of khoảng từ 3,6 - 39,0% tùy theo vùng và tiêu Obstetrics and Gynecology in 2021. Participants and methods: The study was conducted on 60 pregnant chuẩn chọn [3]. Đái tháo đường thai kỳ nếu women who had antenatal check-up at the Outpatient không được chẩn đoán và điều trị sẽ gây nhiều Department of Nam Dinh provincial Hospital of tai biến cho cả mẹ và con, như tiền sản giật, sẩy thai, thai lưu, ngạt sơ sinh, tử vong chu sinh, thai to làm tăng nguy cơ đẻ khó và mổ đẻ... Khoảng *Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 30-50% phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Việt Hà tái phát mắc đái tháo đường thai kỳ ở lần mang Email: tranvietha@ndun.edu.vn thai tiếp theo [8]. Những phụ nữ có nguy cơ cao Ngày nhận bài: 28.3.2022 Ngày phản biện khoa học: 23.5.2022 bị đái tháo đường thai kỳ cần được xét nghiệm Ngày duyệt bài: 30.5.2022 sàng lọc trong lần khám thai đầu tiên [4] [7]. 139

vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện 2.3. Phương pháp phân tích số liệu: Sử nghiên cứu: Khảo sát kiến thức phòng bệnh đái dụng phần mềm SPSS 16.0. tháo đường thai kỳ của thai phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Định năm 2021 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU các thai phụ sống ở nông thôn chiếm 56,7%. 2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm Nghề nghiệp của các thai phụ là công nhân nghiên cứu. Nghiên cứu thực hiện trên 60 thai chiếm 41,7%, lao động tự do 43,3%, cán bộ phụ đến khám thai tại khoa Khám bệnh BVPS công chức chỉ chiếm 15%.Độ tuổi trung bình của Nam Định từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021. các thai phụ phần lớn thuộc nhóm từ 25 đến 35 2.2. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu tuổi chiếm 60%, còn lại là độ tuổi dưới 25 tuổi và mô tả cắt ngang có phân tích, cỡ mẫu được chọn trên 35 tuổi với tỷ lệ lần lượt là 33,3% và 6,7%. theo phương pháp chọn mẫu toàn bộ. Đối tượng Thai phụ có trình độ văn hóa dưới đại học chiếm nghiên cứu trả lời các câu hỏi thông qua bộ 85% và trình độ từ đại học trở lên chỉ chiếm 15%. phiếu phỏng vấn. 3.2. Mức độ kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của thai phụ 3.2.1. Kiến thức về các biện pháp phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ Bảng 3.1: Kiến thức về các biện pháp phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của thai phụ Có biết Không biết STT Biện pháp phòng bệnh Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % 1 Kiểm soát tăng cân trong thai kỳ 31 51,7 29 48,3 2 Khám sức khỏe định kỳ 41 68,3 19 31,7 3 Hạn chế sử dụng muối, các chất kích thích 32 53,3 28 46,7 4 Lập thói quen vận động, tập thể dục mỗi ngày 42 70,0 18 30,0 5 Lựa chọn các thực phẩm lành mạnh 39 65,0 21 35,0 Tỷ lệ thai phụ biết các biện pháp phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ còn tương đối thấp (50% đến 70%). Cụ thể như biện pháp lập thói quen vận động, tập thể dục mỗi ngày rất tốt cho thai phụ nhưng cũng chỉ có 70% thai phụ lựa chọn. Đặc biệt biện pháp kiểm soát cân trong thai kỳ và biện pháp hạn chế sử dụng muối, các chất kích thích là biện pháp rất tốt để giảm nguy cơ đái tháo đưỡng thai kỳ nhưng chỉ có 51,7% và 53,3% thai phụ biết tới các biện pháp này. 3.2.2. Kiến thức về thời điểm xét nghiệm phát hiện đái tháo đường thai kỳ Biểu đồ 3.1. Kiến thức về thời gian vận Bảng 3.2: Kiến thức của thai phụ về thời động tối thiểu của thai phụ điểm xét nghiệm phát hiện đái tháo đường Khi được hỏi về khoảng thời gian vận động tối thai kỳ thiểu của các thai phụ, 62% thai phụ trả lời đúng STT Tuổi thai Tần số Tỷ lệ (%) khoảng thời gian tối thiểu là 30 phút. Và còn 1 Dưới 24 tuần. 23 38,3 38% thai phụ đã trả lời sai; trong đó 35% thai phụ cho là thời gian vận động tối thiểu là 10 2 24 - 28 tuần. 23 38,3 phút; 3% trả lời rằng không cần thiết tập thể dục. 3 28 - 32 tuần. 13 21,7 3.2.4. Mức độ kiến thức chung về phòng 4 Trên 32 tuần 01 1,7 bệnh đái tháo đường thai kỳ của thai phụ Thời điểm đúng để xét nghiệm phát hiện đái Bảng 3.3: Mức độ kiến thức chung về tháo đường thai kỳ là khi tuổi thai từ 24-28 phòng bệnh đai tháo đường thai kỳ tuần. Thai phụ trả lời đúng chỉ chiếm 38,3%, có Mức độ kiến thức Tần số Tỷ lệ (%) tới 61,7% trả lời sai câu hỏi này. Đạt 26 43,3 3.2.3. Kiến thức về thời gian vận động Chưa đạt 34 56,7 tối thiểu của thai phụ: Trong 60 thai phụ tham gia vào nghiên cứu 140

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 thì số thai phụ có kiến thức đạt chiếm tỷ lệ nghiên cứu của Nguyễn Lê Hương và Đỗ Quan 43,3%; số thai phụ có kiến thức chưa đạt chiếm Hà, sau khi được phỏng vấn trực tiếp về kiến tỷ lệ 56,7%. thức và thực hành liên quan đến chế độ dinh 3.2.5. Điêm trung bình chung kiến thức dưỡng và vận động cơ thể của 429 thai phụ đến của các thai phụ. khám tại khoa khám theo yêu cầu bệnh viện phụ Bảng 3.4: Điểm trung bình chung kiến sản Trung Ương có kết quả như sau: có 76,2% thức của các thai phụ tỷ lệ đối tượng không bị đái tháo đường thai kỳ Nội dung Min Max X ± SD đạt kiến thức về bệnh đái tháo đường. Trong đó Tổng điểm kiến thức chỉ có 35,4% trong tổng số thai phụ có kiến thức 4 16 7,43 ± 1,31 thực hành được đánh giá là đạt về kiến thức chế chung của đối tượng Tổng điểm kiến thức của các thai phụ tham độ dinh dưỡng, thể lực và kiến thức phòng mắc gia nghiên cứu thấp nhất là 4 điểm, cao nhất là đái tháo đường thai kỳ [2]. 16 điểm, trung bình là 7,43; độ lệch chuẩn SD là Các kết quả trên đã cho thấy kiến thức về 1,31. phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ của các thai phụ còn thấp. Kết quả nghiên cứu có thể sẽ là cơ IV. BÀN LUẬN sở, định hướng để triển khai tiếp các nghiên cứu Trong 60 thai phụ tham gia nghiên cứu, đa số can thiệp về nâng cao nhận thức phòng bệnh đái các thai phụ sống ở nông thôn chiếm 56,7%. tháo đường thai kỳ cho các thai phụ ở Nam Định Phần lớn nghề nghiệp của các thai phụ là công sau này sâu hơn nữa. nhân chiếm 41,7% và lao động tự do chiếm 43,3%, cán bộ công chức chỉ chiếm 15%. Độ V. KẾT LUẬN tuổi trung bình của các thai phụ phần lớn thuộc Kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai nhóm từ 25 đến 35 tuổi chiếm 60%, còn lại là độ kỳ của các thai phụ còn thấp. Tỷ lệ thai phụ có tuổi dưới 25 tuổi chiếm 33,3% và trên 35 tuổi kiến thức đạt chiếm 43,3%; số thai phụ có kiến chiếm 6,7% thai phụ có trình độ văn hóa dưới thức chưa đạt chiếm tỷ lệ 56,7%. Điểm trung đại học chiếm 85% và trình độ từ đại học trở lên bình chung kiến thức phòng bệnh đái tháo chỉ chiếm 15%. Những đặc điểm này cũng phần đường thai kỳ của các thai phụ là 7,43 ± 1,31. nào giải thích được lý do vì sao thai phụ lại có Đã có 62% thai phụ biết được rằng một ngày kiến thức về phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ nên vận động tối thiểu 30 phút. còn thấp. Đối với các biện pháp phòng bệnh đái tháo Kết quả nghiên cứu cho thấy số thai phụ có đường thai kỳ thì tỷ lệ các thai phụ biết được đó kiến thức đạt chỉ chiếm tỷ lệ 43,3%; số thai phụ là lập thói quen vận động, tập thể dục; khám sức có kiến thức chưa đạt chiếm tỷ lệ 56,7%. Đặc khỏe định kỳ; lựa chọn các thực phẩm lành biệt biện pháp kiểm soát cân trong thai kỳ và mạnh; hạn chế sử dụng muối, các chất kích thích biện pháp hạn chế sử dụng muối, các chất kích và kiểm soát tăng cân trong thai kỳ lần lượt là thích là biện pháp rất tốt để giảm nguy cơ đái 70%; 68,3%; 65%; 53,3% và 51,7%. tháo đường thai kỳ nhưng chỉ có 51,7% và Chỉ có 38,3% thai phụ biết chắc rằng thời 53,3% thai phụ biết tới các biện pháp này. Chỉ điểm xét nghiệm phát hiện đái tháo đường thai có 38,3% thai phụ biết chắc rằng thời điểm xét kỳ là khi tuổi thai từ 24 - 28 tuần tuổi. nghiệm phát hiện đái tháo đường thai kỳ là khi TÀI LIỆU THAM KHẢO tuổi thai từ 24 - 28 tuần tuổi. Theo nghiên cứu 1. Bộ Y Tế, Vụ Bảo vệ bà mẹ - trẻ em (2019), của Saila B. Koivusalo và cộng sự đã nghiên cứu Hướng dẫn quốc gia về dự phòng và kiểm soát đái can thiệp trên 269 thai phụ có nguy cơ cao mắc tháo đường thai kỳ. đái tháo đường thai kỳ đã chứng minh rằng đái 2. Nguyễn Lê Hương, Đỗ Quan Hà (2014), Tỷ lệ đái tháo đường thai nghén tại khoa khám theo yêu tháo đường thai kỳ có thể được ngăn ngừa ở cầu Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2012 và nhóm thai phụ có nguy cơ cao bằng các biện một số yếu tố nguy cơ, Tạp chí phụ sản - 12 (2), pháp can thiệp lối sống đơn giản, dễ áp dụng. pp. 108 - 111. Những phát hiện của các tác giả cho thấy rằng 3. Trần Khánh Nga và cộng sự (2019), Nghiên nên tiến hành can thiệp lối sống cá nhân hóa cứu tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần ngay từ đầu thai kỳ ở những phụ nữ có nguy cơ Thơ, Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược cao và tiếp tục trong suốt thai kỳ. Kết quả của Huế, tập 9, số 6 +7, pp 187 - 194. việc kết hợp hoạt động thể chất vừa phải và can 4. ACOG Practice Bulletin (2018), Gestional thiệp chế độ ăn uống, làm cho tỷ lệ mắc đái tháo Diabetes Mellitus, Obstet Gynecol, No 180. 5. Nguyen CL, Pham NM, Binns CW, Duong DV, đường thai kỳ nói chung đã giảm 39% [6]. Theo Lee AH (2018), Prevalence of Gestational 141

vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 Diabetes Mellitus in Eastern and Southeastern Asia: 7. Siew M.C. (2018), Prevalence and risk factors of A Systematic Review and Meta-Analysis. J Diabetes gestational diabetes mellitus in Asia: a systematic Res. 2018; 2018:10. review and meta- analysis, BMC Pregnancy 6. Saila B. Koivusalo, et al (2016), Gestational Childbirth, 2018. Diabetes Mellitus Can Be Prevented by Lifestyle 8. WHO (2018), Diagnosis of gestational diabetes in Intervention: The Finnish Gestational Diabetes pregnancy, The WHO Reproductive Health Library Prevention Study (RADIEL). Diabetes Care, 39, 24-30. ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH KỸ THUẬT ĐỊNH LƯỢNG CREATININ HUYẾT TƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYM VÀ PHƯƠNG PHÁP JAFFE TRÊN MÁY HÓA SINH COBAS C503 Đào Thị Quỳnh Nga1, Trần Thị Chi Mai1,2, Lương Huệ Quyên1 TÓM TẮT Objectives: The aim of this study was to evaluate and compare the analytical performance 34 Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện để characteristics of the Jaffe and enzymatic methods for thẩm định và so sánh kỹ thuật định lượng creatinin plasma creatinine measurement. Methods: Two huyết tương bằng phương pháp enzym và phương original creatinine methods, Jaffe and enzymatic, were pháp Jaffe trên máy hóa sinh Cobas c503. Phương evaluated on Roche C503 automated analyzer via limit pháp: Giới hạn định lượng (LOQ), khoảng tuyến tính, of quantitation, linearity, intra-assay and inter-assay độ chính xác, độ chụm của hai phương pháp được precision, and comparability in plasma samples. đánh giá. Độ tương đồng kết quả của hai phương Method comparison using patient samples according to pháp được đánh giá bằng thực nghiệm so sánh CLSI guideline were performed on 100 plasma phương pháp sử dụng 100 mẫu bệnh phẩm theo samples by analyzing on the same autoanalyzer. hướng dẫn của CLSI. Kết quả: LOQ của phương pháp Results: Enzymatic method had a lower LOQ than enzym là 8,2µmol/L, của phương pháp Jaffe là Jaffe method, values at 8.2 µmol/L and 25.8 µmol/L 25,8µmol/L. Phương pháp enzym tuyến tính đến respectively. Enzymatic method was linear up to 1512 1512µmol/L và phương pháp Jaffe tuyến tính đến µmol/L and Jaffe method was linear up to 1487 1487µmol/L. Độ chụm của cả hai phương pháp đều µmol/L. The intra-assay and inter-assay precision data đạt tiêu chuẩn chấp nhận khi so sánh với tiêu chuẩn were acceptable in both methods when using CLIA CLIA. Độ chính xác của cả hai phương pháp đều ở criteria. The accuracy of both methods was under mức mong muốn, độ thu mẫu QC và mẫu thật thêm desirable level, the recovery of QC and real patient chuẩn nằm trong giới hạn chấp nhận từ 90- 110%. Có samples was in range of 90- 110%. The high mối tương quan chặt giữa hai phương pháp với r = correlations were determined between two methods (r 0,999, tuy nhiên hai phương pháp không tương đồng, = 0,999). However, results of two method were not phương pháp Jaffe cho kết quả creatinin cao hơn so compatible. Jaffe method gave the higher results than với phương pháp enzym, đặc biệt là ở mức nồng độ enzymatic method, especially at the low thấp. Kết luận: Cả hai phương pháp enzym và Jaffe concentrations. Conclusion: Both Jaffe and enzymatic đều đáp ứng được yêu cầu hiệu năng để đưa vào sử methods were found to meet the analytical dụng thường quy. Tuy nhiên, phương pháp enzym có performance requirement in routine use. However, hiệu năng tốt hơn ở nồng độ creatinin thấp. enzymatic method was found to have better Từ khóa: creatinine huyết tương, phương pháp performance in low creatinine levels. enzym, phương pháp Jaffe, xác nhận phương pháp, so Keywords: plasma creatinine, enzymatic method, sánh phương pháp. Jaffe method, method validation, method comparison. SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ EVALUATION AND COMPARISON OF Bệnh thận mạn tính là một trong những vấn ROCHE JAFFE AND ENZYMATIC đề sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Mức CREATININE METHODS ON COBAS C503 lọc cầu thận (GFR) là chỉ số tốt nhất để đánh giá CHEMISTRY AUTO-ANALYZER các chức năng thận và xác định bệnh thận mạn tính [1, 2]. Đo lường GFR quan trọng để đánh 1Bệnh viện Nhi trung ương giá chính xác nguy cơ bệnh, điều chỉnh thuốc, 2Trường Đại học Y Hà Nội chẩn đoán và phân loại giai đoạn bệnh thận [3]. Chịu trách nhiệm chính: Đào Thị Quỳnh Nga Creatinin là sản phẩm cuối cùng của quá trình dị Email: quynhngadao87@gmail.com hóa creatin ở cơ. Mức độ creatinin huyết tương Ngày nhận bài: 28.3.2022 là xét nghiệm thường quy được sử dụng phổ Ngày phản biện khoa học: 23.5.2022 biến nhất để đánh giá GFR và các chức năng Ngày duyệt bài: 30.5.2022 thận [4]. Đây là chỉ dấu tốt của GFR vì biến thiên 142

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY