Khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển phôi đông lạnh

Khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển phôi đông lạnh
  • Mã tin : 1933
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Progesterone là nội tiết chính của pha hoàng thể và quan trọng không thể thiếu của thai kỳ. Bài viết trình bày khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển phôi đông lạnh.

Nội dung Text: Khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển phôi đông lạnh

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE HUYẾT THANH TRƯỚC CHUYỂN PHÔI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH Nguyễn Minh Phương1, Đoàn Thị Hằng1, Trịnh Quốc Thành1 Dương Đình Hiếu1, Lê Thanh Huyền1, Nguyễn Thị Thục Anh1, Đỗ Ngọc Lan1 Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển phôi đông lạnh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả, tiến cứu trên 126 chu kỳ chuyển phôi đông lạnh giai đoạn phôi nang tại Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y, sử dụng liệu pháp thay thế hormone để chuẩn bị nội mạc tử cung và hỗ trợ hoàng thể bằng 800 mg progesterone vi hạt âm đạo/ngày phối hợp 20 mg dydrogesterone đường uống. Định lượng progesterone huyết thanh một ngày trước ngày chuyển phôi. Đánh giá nồng độ progesterone huyết thanh (ng/mL), tuổi, cân nặng, chỉ số khối cơ thể trung bình (BMI) và độ dày niêm mạc tử cung ngày mở cửa sổ làm tổ. Kết quả: Nồng độ progesterone huyết thanh trung bình trước ngày chuyển phôi là 14,25 ± 6,76 ng/mL. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự tương quan giữa các yếu tố tuổi (r: 0,1189, p = 0,185), cân nặng (r: -0,0208, p = 0,817), BMI (r: -0,0417, p = 0,643) và niêm mạc tử cung (r: -0,0527, p = 0,558) với nồng độ progesterone huyết thanh. Kết luận: Nồng độ progesterone huyết thanh trung bình trước ngày chuyển phôi của các chu kỳ chuyển phôi đông lạnh là 14,25 ± 6,76 ng/mL. Sự ảnh hưởng của các yếu tố tuổi, cân nặng, BMI và niêm mạc tử cung lên nồng độ progesterone không có ý nghĩa thống kê. * Từ khóa: Progesterone; Chuyển phôi đông lạnh. 1 Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y Người phản hồi: Nguyễn Minh Phương (minhphuong010996@gmail.com) Ngày nhận bài: 15/8/2022 Ngày được chấp nhận đăng: 12/9/2022 30 http://doi.org/10.56535/jmpm.v47i7.71

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 ASSESSMENT OF SERUM PROGESTERONE CONCENTRATION THE DAY PRIOR TO FROZEN EMBRYO TRANSFER AND ITS RELATIONSHIP TO SOME CLINICAL FEATURES Summary Objectives: To assess of serum progesterone concentration the day before frozen embryo transfer and its relationship to some clinical features. Subjects and methods: A descriptive observersional, prospective study on 120 frozen blastocyst transfer cycles at the Military Institute of clinical Embryology and Histology, Military Medical University, using hormone replacement therapy for endometrial preparation and 800 mg vaginal micronized progesterone plus 20 mg oral dydrogesterone for luteal phase support. Measure serum progesterone on the day before embryo transfer day. Evaluation of serum progesterone concentration (ng/mL), age, weight, BMI, and endometrial thickness on the day of progesterone administration. Results: The mean serum progesterone concentration before the day of embryo transfer was 14.25 ± 6.76 ng/mL. There was no statistically significant difference in the correlation between the factors including age (r: 0.1189, p = 0.185), weight (r: -0.0208, p = 0.817), BMI (r: -0.0417, p = 0.643) and endometrial thickness (r: -0.0527, p = 0.558) with serum progesterone concentration. Conclusion: The mean serum progesterone concentration before frozen embryo transfer was 14.25 ± 6.76 ng/mL. The influence of associated factors, including age, weight, BMI, and endometrial thickness on serum progesterone concentration was not statistically significant. * Keywords: Progesterone; Frozen embryo transfer. ĐẶT VẤN ĐỀ bám dính và làm tổ [1]. Progesterone Progesterone là nội tiết chính của giúp khởi phát toàn bộ hệ thống miễn pha hoàng thể và quan trọng không thể dịch, thông qua cơ chế miễn dịch PIBF thiếu của thai kỳ. Progesterone gây ra (yếu tố bảo vệ cảm ứng progesterone) sự chuyển dạng của niêm mạc tử cung cân bằng Th1/Th2 [2] cũng như ức chế sau khi được mồi bằng estrogen, gây hoạt tính của tế bào diệt tự nhiên. Bên nên sự chế tiết của niêm mạc tử cung cạnh đó, progesterone còn thúc đẩy bằng cách tạo ra những phân tử kết giãn mạch cục bộ và hệ thống cơ tử dính, yếu tố tăng trưởng và cấu trúc cung, tăng co bóp vòi tử cung để vận gọi là pinopode, nhờ đó phôi dễ dàng chuyển phôi từ vòi tử cung về buồng 31

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 tử cung, giảm tạo prostaglandin của lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y niêm mạc tử cung làm giảm cơn co từ tháng 01/2021 - 6/2022. thắt tử cung. Từ đó, progesterone * Tiêu chuẩn lựa chọn: không chỉ có tác dụng bảo vệ thai kỳ - BN có phôi đông lạnh giai đoạn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phôi nang. làm tổ của phôi. - BN được chuẩn bị niêm mạc bằng Nhiều nghiên cứu trước đây đã liệu pháp thay thế hormone. chứng minh có sự liên quan của nồng - Niêm mạc tử cung BN vào ngày độ progesterone huyết thanh với kết mở cửa sổ ≥ 7mm. quả thai kỳ ở các chu kỳ chuyển phôi - Sau rã đông có phôi chuyển. đông lạnh được chuẩn bị niêm mạc bằng liệu pháp thay thế hormone, rằng * Tiêu chuẩn loại trừ: khi nồng độ progesterone quá thấp - BN chuyển phôi đông lạnh do xin hoặc quá cao đều có nguy cơ làm giảm phôi hoặc xin noãn. tỷ lệ có thai và/hoặc tăng tỷ lệ sảy thai - BN có bất thường giải phẫu vùng [3, 4, 5]. Tuy nhiên, trong khi các tử cung như u xơ tử cung, pollip buồng nghiên cứu trên đều sử dụng chung tử cung, dính buồng tử cung... một phác đồ hỗ trợ hoàng thể cho tất - BN có dịch trong lòng tử cung. cả bệnh nhân (BN), câu hỏi đặt ra là - Chuyển > 2 phôi. liệu có cần phải cá thể hóa hỗ trợ 2. Phương pháp nghiên cứu hoàng thể để giúp đạt được nồng độ * Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu progesterone huyết thanh tối ưu hay quan sát mô tả, tiến cứu. không? Do vậy, chúng tôi tiến hành * Các bước tiến hành nghiên cứu: nghiên cứu này nhằm: Khảo sát nồng độ progesterone huyết thanh trước - Chuẩn bị niêm mạc tử cung theo chuyển phôi và mối liên quan với một liệu pháp thay thế hormone: số đặc điểm lâm sàng ở chu kỳ chuyển + Ngày 2 của chu kỳ kinh BN sẽ phôi đông lạnh. được siêu âm xác định tình trạng tử cung, buồng tử cung và nang trứng tồn ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP dư. Nếu bình thường sẽ được sử dụng NGHIÊN CỨU estradiol 2 mg, liều 4 mg - 12 mg/ngày. 1. Đối tượng nghiên cứu + Theo dõi sự phát triển của độ dày 126 chu kỳ chuyển phôi đông lạnh niêm mạc tử cung và hình thái niêm giai đoạn phôi nang tại Viện Mô phôi mạc tử cung bằng siêu âm đầu dò âm 32

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 đạo từ ngày thứ 9 của chu kỳ, sau đó miễn dịch Cobas 8000 (Hãng Roche - kiểm tra lại mỗi 2 - 3 ngày tùy theo độ Hitachi, Đức), đơn vị sử dụng là ng/mL. dày và hình thái của niêm mạc. * Các chỉ tiêu chính đánh giá: + Khi niêm mạc trên 7 mm là - Nồng độ progesterone huyết thanh thời điểm lý tưởng để mở cửa sổ (ng/mL). làm tổ. BN sẽ được sử dụng phối hợp prosgeterone đặt âm đạo liều - Tuổi vợ (năm). 800 mg/ngày với dydrogesterone - Cân nặng (kg). đường uống 20 mg/ngày và estradiol - Chỉ số khối cơ thể (BMI) (kg/m2). 4 mg/ngày. Trong trường hợp có thai, - Niêm mạc tử cung ngày mở cửa sổ BN sẽ được duy trì đơn thuốc hỗ trợ làm tổ (mm). hoàng thể này đến khi tuổi thai 10 - 12 tuần. * Xử lý số liệu: Các số liệu được xử - Xét nghiệm progesterone huyết lý bằng phần mềm STATA 14. Các số thanh: liệu được trình bày dưới dạng Mean ± Vào buổi sáng trước 1 ngày chuyển SD. So sánh giá trị trung bình sử dụng phôi, khoảng 4 - 6 giờ sau lần dùng kiểm định Student t-test. Kiểm định thuốc cuối cùng, BN được lấy máu để mối tương quan bằng phân tích tương xét nghiệm progesterone. Tất cả xét quan Pearson. Giá trị p < 0,05 trong nghiệm progesterone đều được thực các so sánh được coi là có ý nghĩa hiện trên máy xét nghiệm sinh hóa - thống kê. KẾT QUẢ 1. Đặc điểm nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi Bảng 1: Đặc điểm nồng độ progesterone huyết thanh trước chuyển phôi. Chỉ tiêu Mean ± SD Min Max Progesterone (ng/mL) 14,25 ± 6,76 2,33 37,89 Nồng độ progesterone huyết thanh trung bình trước ngày chuyển phôi của nhóm đối tượng nghiên cứu là 14,25 ± 6,76 ng/mL. Giá trị thấp nhất quan sát được là 2,33 ng/mL, giá trị cao nhất là 37,89 ng/mL. 33

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 Biểu đồ 1: Phân bố nồng độ progesterone huyết thanh. Biểu đồ 1 mô tả sự phân bố nồng độ progesterone huyết thanh. Chúng tôi nhận thấy giá trị progesterone quanh khoảng 10 ng/mL được quan sát thấy nhiều nhất. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ progesterone huyết thanh trước ngày chuyển phôi. Bảng 2: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. Chỉ tiêu Mean ± SD Min Max Tuổi (năm) 31,13 ± 4,49 23 44 Cân nặng (kg) 53,15 ± 7,33 40 73 BMI (kg/m2) 21,35 ± 2,56 17,22 29,90 Niêm mạc tử cung (mm) 9,86 ± 1,55 7 16 Tuổi vợ trung bình của 126 chu kỳ chuyển phôi đông lạnh tham gia nghiên cứu là 31,13 ± 4,49 (năm), trong đó BN trẻ nhất là 23 tuổi và nhiều tuổi nhất là 44 tuổi. Cân nặng trung bình là 53,15 ± 7,33 kg, BMI là 21,35 ± 2,56 kg/m2 trong giới hạn bình thường, trong đó có 18 chu kỳ có BMI từ 23 - 25 kg/m2 là thừa cân và 8 chu kỳ có BMI ≥ 25 kg/m2 là béo phì theo phân loại BMI dành cho người châu Á - Thái Bình Dương. 34

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 Độ dày niêm mạc tử cung trước thời điểm mở cửa sổ làm tổ là 9,86 ± 1,55 mm, trong đó mỏng nhất là 7 mm và dày nhất là 16 mm. Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ progesterone huyết thanh trước ngày chuyển phôi. Chỉ tiêu Hệ số tương quan p Tuổi 0,1189 0,185 Cân nặng - 0,0208 0,817 BMI - 0,0417 0,643 Niêm mạc tử cung - 0,0527 0,558 Bảng 3 cho thấy tuổi có xu hướng tương quan thuận với nồng độ progesterone huyết thanh, trong khi cân nặng, BMI và độ dày niêm mạc tử cung có xu hướng tương quan nghịch; tuy nhiên, tất cả sư tương quan trên đều không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Biểu đồ 2: Phân bố nồng độ progesterone huyết thanh theo phân nhóm BMI. Nồng độ progesterone trung bình ở nhóm BMI < 23 kg/m2 là 14,84 ± 7,07 ng/mL, có xu hướng cao hơn nhóm BMI ≥ 23 kg/m2 với nồng độ trung bình là 12,19 ± 5,16 ng/mL. Tuy nhiên, kiểm định Student T-test cho thấy sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê, với p = 0,179. 35

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 BÀN LUẬN Theo kết quả của nghiên cứu này, Giá trị trung bình nồng độ các yếu tố tuổi, cân nặng, BMI và niêm progesterone huyết thanh trước ngày mạc tử cung đều không có sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với chuyển phôi của nhóm đối tượng nồng độ progesterone. Trước đây, nghiên cứu của chúng tôi là 14,25 ± Levy và CS đã nghiên cứu sự ảnh 6,76 ng/mL, tập trung chủ yếu xung hưởng của tuổi tác đến sự hấp thu quanh giá trị 10 ng/mL. Kết quả của progesterone đường âm đạo, kết quả chúng tôi tương tự kết quả của một số cho thấy phụ nữ trên 40 tuổi có tỷ lệ nghiên cứu đã công bố cũng sử dụng hấp thu progesterone âm đạo lớn hơn progesterone đường đặt âm đạo. so với phụ nữ trẻ tuổi [7]. Kết quả của Cédrin-Durnerin nghiên cứu trên 227 chúng tôi cũng cho thấy giữa tuổi tác chu kỳ chuyển phôi trữ, hỗ trợ hoàng với nồng độ progesterone có xu hướng thể bằng 600 mg progesterone vi hạt tương quan thuận. Tuy nhiên, sự khác âm đạo, kết quả nồng độ progesterone biệt không có ý nghĩa thống kê. huyết thanh trung bình vào ngày Nguyên nhân có thể là do niêm mạc chuyển phôi là 11,4 ng/mL [6]. Tương âm đạo mỏng hơn và teo hơn ở phụ nữ tự như vậy, nồng độ progesterone lớn tuổi dẫn đến tăng hấp thu trung bình trong nghiên cứu của của progesterone ở âm đạo. Labarta là 12,7 ± 5,4 ng/mL [3]. Tuy Ảnh hưởng của cân nặng và BMI nhiên, kết quả này thấp hơn đáng kể so đến nồng độ progesterone vẫn còn có với ngưỡng trung bình của một số nhiều tranh luận và chưa có kết luận rõ nghiên cứu sử dụng progesterone ràng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tiêm bắp. Boynukalin sử dụng 100 mg tương tự với kết quả của Levy và CS progesterone tiêm bắp để hỗ trợ hoàng khi ghi nhận không có sự khác biệt thể cho kết quả nồng độ progesterone đáng kể về dược động học của trung bình là 33,2 ± 23 ng/mL [5]. progesterone huyết thanh liên quan đến Điều này được giải thích là do khi sử cân nặng và BMI [8]. Ngược lại, dụng đường tiêm bắp thì progesterone González-Foruria đã chứng minh có sự tập trung trong máu cao hơn, trong khi tương quan nghịch của cân nặng với đối với đường đặt âm đạo thì nồng độ nồng độ progesterone, với hệ số tương trong máu sẽ thấp và nồng độ tại âm quan là -0.114, p = 0,007 [9], cho thấy đạo sẽ cao hơn; do đó, giá trị nồng độ trọng lượng cũng là yếu tố quan trọng progesterone huyết thanh sẽ khác nhau ảnh hưởng đến hấp thu, chuyển hóa và phụ thuộc vào từng đường sử dụng thuốc. thải trừ của progesterone. 36

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 Đối với niêm mạc tử cung, chúng KẾT LUẬN tôi không ghi nhận có sự tương quan Nồng độ progesterone huyết thanh với nồng độ progesterone. Hiện nay, trung bình trước ngày chuyển phôi của trên thế giới có khá ít nghiên cứu đánh các chu kỳ chuyển phôi đông lạnh là giá mối tương quan này. Nghiên cứu 14,25 ± 6,76 ng/mL. Sự ảnh hưởng của của Labarta cho thấy có sự tương quan các yếu tố tuổi, cân nặng, BMI và niêm mạc tử cung lên nồng độ progesterone nhẹ giữa hai yếu tố trên, với R2: 0,029; không có ý nghĩa thống kê. p = 0,02 [3]. Điều cần chú ý là trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ bao gồm TÀI LIỆU THAM KHẢO các chu kỳ có niêm mạc tử cung từ 1. Bourgain C., Devroey P., Van 7 mm trở lên; do vậy, đây có thể là Waesberghe L. et al. (1990). Effects of nhược điểm làm ảnh hưởng đến kết quả. natural progesterone on the morphology of the endometrium in patients with Điểm mạnh nghiên cứu của chúng primary ovarian failure. Hum Reprod; tôi là thiết kế nghiên cứu tiến cứu, nên 5(5): 537-543. có thể tối thiểu hóa nguy cơ sai lệch 2. Szekeres-Bartho J., Šućurović S., khi lựa chọn BN và thời gian lấy máu và Mulac-Jeričević B. (2018). The xét nghiệm. Bên cạnh đó, BN trong Role of Extracellular Vesicles and nghiên cứu đều được sử dụng cùng PIBF in Embryo-Maternal Immune- một phác đồ hỗ trợ hoàng thể hoàn Interactions. Front Immunol; 9: 2890. toàn giống nhau, về đường dùng và 3. Labarta E., Mariani G., Holtmann liều lượng, cũng như toàn bộ xét N. et al. (2017). Low serum progesterone nghiệm progesterone được thực hiện on the day of embryo transfer is tại một trung tâm duy nhất; do đó, kết associated with a diminished ongoing quả không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố pregnancy rate in oocyte donation cycles after artificial endometrial nhiễu. Hạn chế chính của nghiên cứu preparation: a prospective study. Hum này đó là cỡ mẫu chưa đủ lớn để đánh Reprod; 32(12): 2437-2442. giá sự tương quan; vì vậy, trong tương 4. Alyasin A., Agha-Hosseini M., lai cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu Kabirinasab M. et al. (2021). Serum để đánh giá thêm mối liên quan của progesterone levels greater than các yếu tố nêu trên với nồng độ 32.5 ng/ml on the day of embryo progesterone trước chuyển phôi. transfer are associated with lower live 37

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2022 birth rate after artificial endometrial 7. Levy T., Yairi Y., Bar-Hava I. et preparation: a prospective study. al. (2000). PharmacokinetiCS of the Reprod Biol Endocrinol; 19(1): 24. progesterone-containing vaginal tablet 5. Boynukalin F.K., Gultomruk M., and its use in assisted reproduction. Turgut E. et al. (2019). Measuring the Steroids; 65(10-11): 645-649. serum progesterone level on the day of 8. Levy T., Gurevitch S., Bar-Hava transfer can be an additional tool to I. et al. (1999). PharmacokinetiCS of maximize ongoing pregnancies in natural progesterone administered in single euploid frozen blastocyst the form of a vaginal tablet. Hum transfers. Reprod Biol Endocrinol; Reprod; 14(3): 606-610. 17(1): 102. 9. González-Foruria I., Gaggiotti- 6. Cédrin-Durnerin I., Isnard T., Marre S., Álvarez M. et al. (2020). Mahdjoub S. et al. (2019). Serum progesterone concentration and live Factors associated with serum birth rate in frozen-thawed embryo progesterone concentrations the day transfers with hormonally prepared before cryopreserved embryo transfer endometrium. Reprod Biomed Online; in artificial cycles. Reprod Biomed 38(3): 472-480. Online; 40(6): 797-804. 38

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-nong-do-progesterone-huyet-thanh-truoc-chuyen-phoi-va-moi-lien-quan-voi-mot-so-dac-diem-lam-2596532.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY