BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Khảo sát và định danh kháng thể bất thường ở những sản phụ có tiền căn sảy thai

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Khảo sát và định danh kháng thể bất thường ở những sản phụ có tiền căn sảy thai
  • Mã tin: 1877
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Khảo sát và định danh kháng thể bất thường ở những sản phụ có tiền căn sảy thai trình bày xác định tên và tỷ lệ các kháng thể bất thường xuất hiện ở những thai phụ trong dân số chọn mẫu; So sánh tỷ lệ kháng thể bất thường giữa 2 nhóm thai phụ có và không có tiền căn sảy thai.

Nội dung Text: Khảo sát và định danh kháng thể bất thường ở những sản phụ có tiền căn sảy thai

vietnam medical journal n01 - october - 2022 V. KẾT LUẬN Incidence and Risk Factors. Glob J Health Sci. 2014;6(6):68-72. doi:10.5539/gjhs.v6n6p68 Tỷ lệ viêm mủ nội nhãn sau chấn thương 2. Dimacali VG, Lim Bon Siong R. Infectious nhãn cầu hở trong nghiên cứu của chúng tôi là endophthalmitis at a Philippine tertiary hospital: a 4%. Nghiên cứu cho thấy, sử dụng kháng sinh ten-year retrospective study. J Ophthalmic Inflamm tra tại chỗ Levofloxacin 1.5% (không tiêm kháng Infect. 2020;10:19. doi:10.1186/s12348-020-00208-0 3. Ngô Thị Hồng Thắm. Đánh Giá Hiệu Quả Của sinh nội nhãn) là biện pháp ít hiệu quả trong dự Tiêm Kháng Sinh Nội Nhãn Trong Dự Phòng Viêm phòng viêm mủ nội nhãn sau chấn thương nhãn Mủ Nội Nhãn Sau Vết Thương Xuyên Nhãn Cầu. cầu hở. Tỷ lệ viêm mủ nội nhãn ở bệnh nhân có Luận văn Thạc sỹ y học. Đại học Y Hà Nội; 2008. chấn thương nhãn cầu hở được điều trị dự phòng 4. Soheilian M, Rafati N, Mohebbi MR, et al. Prophylaxis of acute posttraumatic bacterial bằng dung dịch tra tại chỗ Levofloxacin 1.5% cao endophthalmitis: a multicenter, randomized clinical hơn so với tỉ lệ viêm mủ nội nhãn ở các nghiên trial of intraocular antibiotic injection, report 2. cứu dự phòng với kháng sinh tiêm nội nhãn. Arch Ophthalmol Chic Ill 1960. 2007;125(4):460- Bệnh nguyên thường gặp trong viêm mủ nội 465. doi:10.1001/archopht.125.4.460 5. Narang S, Gupta V, Gupta A, Dogra MR, nhãn sau chấn thương nhãn cầu hở là vi khuẩn Pandav SS, Das S. Role of Prophylactic gram (+). Intravitreal Antibioticộng sự in Open Globe Các yếu tố nguy cơ viêm mủ nội nhãn sau Injuries. Indian J Ophthalmol. 2003;51(1):39-44. chấn thương nhãn cầu hở trong nghiên cứu của 6. Bhagat N, Nagori S, Zarbin M. Post-traumatic Infectious Endophthalmitis. Surv Ophthalmol. chúng tôi bao gồm dị vật nội nhãn, đục vỡ thể 2011;56(3):214-251. doi:10.1016/j. survophthal. thủy tinh, chấn thương ở vùng nông thôn, có 2010. 09.002 >=3 yếu tố nguy cơ và chấn thương ở vị trí Zone 7. Watanachai N, Choovuthayakorn J, I. Các yếu tố không ảnh hưởng tới tỉ lệ viêm mủ Chokesuwattanaskul S, et al. Risk factors and outcomes of post-traumatic endophthalmitis: a nội nhãn trong nghiên cứu của chúng tôi là thời retrospective single-center study. J Ophthalmic gian từ lúc chấn thương tới lúc đóng vết thương Inflamm Infect. 2021;11:22. doi:10.1186/s12348- và kích thước của vết thương. 021-00254-2 8. Bohrani Sefidan B, Tabatabaei SA, Soleimani M, TÀI LIỆU THAM KHẢO et al. Epidemiological characteristicộng sự and 1. Dehghani AR, Rezaei L, Salam H, Mohammadi prognostic factors of post-traumatic endophthalmitis. Z, Mahboubi M. Post Traumatic Endophthalmitis: J Int Med Res. 2022; 50(2): 03000605211070754. doi:10.1177/03000 60521 1070754 KHẢO SÁT VÀ ĐỊNH DANH KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG Ở NHỮNG SẢN PHỤ CÓ TIỀN CĂN SẢY THAI Đặng Thị Kim Chi1, Lê Kim Bá Liêm2, Phạm Nguyễn Hữu Phúc2, Phạm Nguyên Huân2, Hoàng Thị Thanh Thảo2, Đặng Ngọc Yến Dung2, Võ Minh Tuấn1 TÓM TẮT Hùng Vương từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2022. Phương pháp nghiên cứu: Phụ nữ mang thai đồng 9 Đặt vấn đề: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sảy ý tham gia nghiên cứu cho xét nghiệm trước sinh tại thai như bất thường nhiễm sắc thể, bệnh tự miễn, ... phòng khám thai đơn trung tâm được chia thành hai trong đó có do kháng thể bất thường (KTBT), là nhóm. Nhóm chứng gồm những phụ nữ chưa từng có nguyên nhân hàng đầu gây tán huyết thai nhi và trẻ tiền căn sảy thai. Nhóm còn lại là nhóm bệnh gồm sơ sinh. Sàng lọc KTBT có ý nghĩa trong kiểm soát kết những phụ nữ có tiền căn sảy thai. Tất cả thai phụ cục thai kỳ tuy nhiên hiện nay chưa có báo cáo về tỷ tham gia nghiên cứu được sàng lọc KTBT. Những lệ KTBT trên thai phụ tại Việt Nam. Mục tiêu nghiên người có kết quả dương tính với KTBT được thực hiện cứu: Xác định tỷ lệ KTBT ở thai phụ tại bệnh viện xét nghiệm định danh kháng thể. Kết quả: Tỷ lệ KTBT là 0,59% (3/507). Tỷ lệ KTBT ở sản phụ có tiền 1Đại học Y Dược TP.HCM căn sảy thai là 0,59% (2/338). Tỷ lệ kháng thể bất 2Bệnh thưởng ở sản phụ không có tiền căn sảy thai là 0,59% viện Hùng Vương (1/169). Kiểu xuất hiện KTBT kết hợp nhiều kháng thể Chịu trách nhiệm chính: Võ Minh Tuấn chiếm đa số (66,67%), trong đó các kháng thể được Email: vominhtuan@ump.edu.vn phát hiện là: Anti E (20%), Anti M (20%), Anti Lea Ngày nhận bài: 20.7.2022 (20%), Anti K (20%). Kết luận: Sàng lọc KTBT cho tất Ngày phản biện khoa học: 12.9.2022 cả thai phụ như các nước phương Tây có thể không áp Ngày duyệt bài: 20.9.2022 dụng tại Việt Nam do áp lực về chi phí xét nghiệm và tỷ 30

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 1 - 2022 lệ xuất hiện KTBT khá thấp. Do đó chúng tôi chỉ đề xuất thai nhi bị thiếu máu gây vàng da sơ sinh, nặng thực hiện sàng lọc KTBT trên các đối tượng thai phụ có có thể dẫn đến bào thai bị sảy, tử vong trong tiền căn sản khoa như sảy thai, từng mang thai 2 lần trở lên, tiền sử có con sinh ra bị thiếu máu, vàng da sau quá trình chu sinh [4]. sinh và thai phụ từng truyền máu. Sàng lọc kháng thể bất thường là tìm những Từ Khóa: Sàng lọc kháng thể bất thường, định kháng thể chống các kháng nguyên hồng cầu danh kháng thể bất thường không thường xuyên. Đây là một trong những xét nghiệm được chỉ định thực hiện trong theo dõi SUMMARY thai kỳ đối với tất cả thai phụ ở một số nước phát UNEXPECTED ANTIBODY SCREENING AND triển phương Tây, tuy nhiên tại Việt Nam việc IDENTIFICATION IN PREGNANT WOMEN sàng lọc KTBT cho thai phụ là không phổ biến. WITH HISTORY OF MISCARRIAGE Background: There are many causes for Đồng thời tại Việt Nam, cho đến nay chưa có miscarriage such as chromosomal abnormalities, công trình nghiên cứu nào khảo sát KTBT ở thai autoimmune diseases, etc… One of which is due to phụ nói chung và thai phụ có tiền căn sảy thai unexpected antibodies, which is the leading cause for nói riêng vì vậy tỷ lệ xuất hiện các KTBT ở thai hemolytic disease of fetus and newborn. Unexpected phụ tại nước ta cụ thể tại thành phố Hồ Chi Minh antibody screening serves to manage pregnancy outcome but there has not been any research on the là chưa được báo cáo. Chính vì những lí do đó, rate of unexpected antibody in pregnant women in chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Khảo sát và Vietnam. Objective: The aim of the study is to định danh KTBT ở những sản phụ có tiền căn sảy determine the rate of unexpected antibodies in thai” để trả lời câu hỏi “tỷ lệ KTBT ở thai phụ có pregnant women at Hung Vuong hospital from February tiền căn sảy thai có khác biệt so với thai phụ 2022 to August 2022. Methods: Pregnant women consented to participate in the study for prenatal testing bình thường hay không?” với các mục tiêu: at an obstetrics clinic in a single center were divided 1. Xác định tên và tỷ lệ các KTBT xuất hiện ở into two groups. One is a control group, which contains những thai phụ trong dân số chọn mẫu patients who do not have any previous miscarriage. The 2. So sánh tỷ lệ KTBT giữa 2 nhóm thai phụ other group is the cases group which contains women có và không có tiền căn sảy thai. who had previous miscarriage. All pregnant women participating in the study underwent irregular antibody II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU screening. Those who screened positive for irregular Phụ nữ đang mang thai đến khám 3 tháng antibodies were tested with antibody identification. Result: The prevalence of unexpected antibody is đầu thai kỳ tại bệnh viện Hùng Vương từ tháng 0,59% (3/507). The prevalence of unexpected antibody 2/2022 đến tháng 8/2022 trong thời gian nghiên in pregnant women who had previous miscarriage is cứu đủ tiêu chuẩn chọn mẫu và đồng ý tham gia 0,59% (2/338). The prevalence of unexpected antibody vào nghiên cứu. Được chia thành 2 nhóm: nhóm in control group is 0,59% (1/169). Multiple types of bệnh và nhóm chứng. unexpected antibody accounted for 66,67% of positive unexpected antibody screening cases and the found Tiêu chuẩn nhận vào antibodies are Anti E, Anti M, Anti Lea, Anti K. Nhóm bệnh: Phụ nữ đang mang thai dưới 14 Conclusion: Unexpected antibody screening for all tuần có tiền căn sảy thai. pregnant women following Western countries’ policy Định nghĩa sảy thai: Là hiện tượng kết thúc can not be apllied to Vietnam due to cost and the thai nghén trước khi thai có thể sống được. Với prevalence of unexpected antibody. Therefore, we khái niệm này, sảy thai được định nghĩa là propose unexpected antibody screening for pregnant women who is multigravida or had previous history of trường hợp thai bị tống ra khỏi buồng tử cung miscarriage, hemolytic disease of fetus and newborn, trước 22 tuần hay cân nặng của thai dưới 500g. previous hyperbilurubinemia newborn, blood tranfusion. Tiêu chuẩn chẩn đoán sảy thai [1]: Key words: unexpected antibody screening, - Lâm sàng: Có thai (chậm kinh, nghén) đau unexpected antibody identification bụng, ra máu âm đạo, khám cổ tử cung đã mở I. ĐẶT VẤN ĐỀ phần dưới tử cung. Mang thai là một hành trình hạnh phúc nhưng - Cận lâm sàng: Beta hCG dương tính. Siêu cũng đầy thử thách trong cuộc đời người phụ nữ, âm có hình ảnh túi ối trong buồng tử cung, có đặc biệt là ở những thai phụ từng sảy thai. Vì tim phôi và tim thai. vậy mong muốn cuối cùng của thai phụ là có một Nhóm chứng: Phụ nữ đang mang thai dưới 14 thai kỳ và sinh con khỏe mạnh. Tuy nhiên có tuần không có tiền căn sảy thai những nguyên nhân cản trở việc này, một trong Cả hai nhóm thai phụ đều thỏa các điều kiện số đó có bệnh lý thiếu máu tán huyết thai nhi sau: Từ đủ 18 tuổi trở lên, nhớ rõ ngày kinh cuối (HDNF) từ sự xuất hiện của kháng thể bất hoặc được siêu âm để xác định tuổi thai, có lấy thường do bất đồng nhóm máu mẹ con, khiến máu xét nghiệm và đồng ý tham gia nghiên cứu. 31

vietnam medical journal n01 - october - 2022 Tiêu chuẩn loại trừ thực hiện các xét nghiệm tiền sản sẽ được tiến - Thai phụ từng nạo phá thai. hành ly tâm, tách huyết thanh và bảo quản ở - - Thai phụ bị hạn chế về sức khỏe và tâm lý 20°C cho đến khi tiến hành xét nghiệm. (khiếm thính, tâm thần). Kỹ thuật: Xét nghiệm sàng lọc và định danh - Mẫu máu bị tán huyết, không đủ thể tích. KTBT được tiến hành trên hệ thống máy xét Phương pháp nghiên cứu nghiệm tự động tự động Erytra Eflexis và hóa Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh – chất của hãng Diagnostic Grifols. Huyết thanh chứng tỷ lệ 1:2 thai phụ được sàng lọc kháng thể bằng dàn hồng Cỡ mẫu tính theo công thức: cầu sàng lọc gồm 3 hồng cầu mẫu Serascan Diana, nếu kết quả sàng lọc dương tính sẽ định danh kháng thể bằng dàn hồng cầu với 11 hồng cầu mẫu Identisera Diana. Thực hiện nội kiểm bằng bộ bộ chứng Extended IV Control gồm 2 chứng dương và 2 chứng âm mỗi khi thực hiện sàng lọc và định danh KTBT. Tỷ lệ nhóm chứng: nhóm bệnh =1:2, R=2 Chi phí hóa chất xét nghiệm sàng lọc và định Hiện nay tại Việt Nam chưa có công trình danh KTBT được công ty TNHH Minh Tâm tài trợ. nghiên cứu cụ thể nào trên đối tượng là thai phụ Biến số chính trong nghiên cứu: tỷ lệ và tên nên chúng tôi ước lượng tỷ lệ KTBT ở thai phụ KTBT. không tiền căn sảy thai bằng với tỷ lệ KTBT ở Thu thập và xử lý số liệu. Sau khi thu thập dân số người bình thường (người hiến máu) là số liệu, chúng tôi tiến hành tổng hợp, phân tích, xử 0,5% theo nghiên cứu Trương Anh Dũng [5], p2 lý số liệu và viết báo cáo. Các số liệu sẽ được nhập = 0,005. Chúng tôi đặt giả thiết tỷ lệ KTBT ở phụ và xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 14.0. Tính tỷ nữ tiền căn sảy thai cao hơn 10 lần so với thai lệ KTBT và sử dụng kiểm định Fisher để so sánh phụ không tiền căn sảy thai, p1 = 0,05. Mẫu với mức ý nghĩa p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 1 - 2022 Bảng 3: Các loại KTBT và kiểu xuất hiện Kiểu xuất hiện Tên kháng thể Số mẫu (n=3) Tỷ lệ (%) Đơn lẻ Anti Lea 1 33,33 Anti M và Anti K 1 ≥2 Loại 66,67 Anti E và 1 loại KT chưa xác định 1 Nhận xét: Có 1/3 mẫu KTBT dương tính có 1 loại kháng thể xuất hiện đơn lẻ, 2/3 mẫu dương tính phát hiện nhiều loại kháng thể. So sánh tỷ lệ KTBT ở nhóm thai phụ có tiền căn sảy thai và không có tiền căn sảy thai Bảng 4: Tỷ lệ KTBT ở nhóm bệnh – nhóm chứng Nhóm bệnh Nhóm chứng Kháng thể bất Số người Số người thường Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) P* (n=338) (n=169) Âm tính 336 99,41 168 99,41 0,705 Dương tính 2 0,59 1 0,59 * Fisher’s exact Nhận xét: Trong 338 mẫu huyết thanh của thai phụ nhóm chứng có 2 mẫu dương tính với tỷ lệ 0,59%. Trong 169 mẫu huyết thanh của thai phụ nhóm bệnh có 1 mẫu dương tính với tỷ lệ 0,59%. Qua kiểm định Fisher cho bảng này, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05. Tỷ lệ KTBT trong nhóm bệnh và nhóm chứng tương đương nhau. Phân tích các yếu tố liên quan Bảng 5: Khảo sát các yếu tố liên quan với sự xuất hiện của KTBT ở nhóm nghiên cứu KTBT âm tính KTBT dương tính Các yếu tố P* n=304 (%) n=3 (%) Tuổi thai: 0,05. Solves P [9] 2017 Tây Ban Nha 0,63 Raguz MJ [7] 2020 Ấn Độ 1,02 IV. BÀN LUẬN Saboor M [8] 2021 Pakistan 2,8 Tỷ lệ kháng thể bất thường. Trong 507 BV Hùng Vương, thai phụ được sàng lọc KTBT, 3 thai phụ có KTBT Chúng tôi 2022 0,59 TP.HCM, Việt Nam với tỷ lệ 0,59%. Dưới đây là bảng kết quả tỷ lệ Bảng 7: Tỷ lệ KTBT ở các đối tượng khác trong các nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả Thời gian Đối tượng nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu Tỷ lệ (%) Đào Thanh Nga [2] 2015 BN trước phẫu thuật Hà Nội 0,65 Trương Anh Dũng [5] 2017 Người hiến máu Đông Nam Bộ 0,55 Nguyễn Long Quốc [3] 2017 BN Thalassemia Cần Thơ 16,6 Chúng tôi 2022 Thai phụ BV Hùng Vương, TP.HCM 0,59 Tỷ lệ KTBT ở phụ nữ mang thai được báo cáo Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ trong các nghiên cứu khác nhau như được trình lưu hành KTBT là 0,59% và phù hợp với tỷ lệ bày trong Bảng 6 dao động từ 0,63 – 2,8%. hiện mắc được báo cáo của Solves và cộng sự tại 33

vietnam medical journal n01 - october - 2022 Tây Ban Nha (0,63%) với tỷ lệ KTBT dưới 1%. Ủy ban Tiêu chuẩn về Huyết học Anh việc sàng Tỷ lệ KTBT trên đối tượng thai phụ ở nghiên cứu lọc KTBT cho thai phụ nên thực hiện ở lý tưởng chúng tôi tương đồng tỷ lệ KTBT ở đối tượng là nhất là ở tuổi thai 8-12 tuần [10]. người hiến máu như nghiên cứu của Trương Anh Số lần mang thai được đưa vào là một yếu tố Dũng (0,55%) và đối tượng bệnh nhân trước nguy cơ gia tăng xuất hiện KTBT dựa cơ chế xuất phẫu thuật của Đào Thị Nga (0,65%) và thấp hơn hiện KTBT khi thai phụ càng mang thai nhiều lần nhiều so với đối tượng truyền máu nhiều lần như càng gia tăng cơ hội cơ thể gặp các kháng bệnh nhân Thalassemia ở nghiên cứu của tác giả nguyên nhóm máu khác nhóm máu của thai phụ Nguyễn Long Quốc được trình bày ở Bảng 7. từ thai nhi. Trong nghiên cứu chúng tôi ghi nhận Phân bố loại KTBT theo hệ nhóm máu thì tất cả các trường hợp có KTBT đều mang thai từ chúng tôi không ghi nhận sự khác nhau về phân 2 lần trở lên. Có 3 trong 292 phụ nữ mang thai bố của các kháng thể này. Đặc biệt trong nghiên từ hai lần trở lên có KTBT với tỷ lệ là 1,02%. Kết cứu chúng tôi có sự xuất hiện của kháng thể K quả này của chúng tôi thấp hơn một nửa so với của nhóm máu Kell, đây là loại kháng thể không nghiên cứu của tác giả Saboor [8] khảo sát trên thường xuyên xuất hiện tại Việt Nam qua các đối tượng phụ nữ mang thai từ 2 lần trở lên chưa nghiên cứu khác, kháng thể K là một trong từng truyền máu với tỷ lệ là 2,8%, tác giả này nguyên nhân gây bệnh lý HDNF chỉ sau kháng cũng đề xuất rằng các nghiên cứu nên được thực thể D của nhóm máu Rh. Tỷ lệ các nhóm máu hiện từ lần mang thai đầu tiên đến lần thứ 5 vì trên trong nghiên cứu này đều có tỷ lệ là 20%. cơ hội phát triển các kháng thể kháng thể tăng Tất cả các trường hợp có KTBT đều phản ứng ở lên cùng với sự gia tăng số lứa đẻ cho đến lần điều kiện 37°C đều này chứng tỏ những kháng mang thai thứ 5. thể này mang bản chất IgG, có thể đi qua màng Truyền máu là một yếu tố khiến cho cơ thể có nhau thai và có ý nghĩa lâm sàng trong bệnh lý cơ hội tiếp xúc với các kháng nguyên hồng cầu tán huyết thai nhi và trong truyền máu. khác, nghiên cứu tác giả Nguyễn Long Quốc[3] Sự hiện diện của nhiều hơn 1 kháng thể có thì tỷ lệ KTBT bệnh nhân Thalassemia từng liên quan đến nguy cơ mắc HDFN đáng kể cao truyền máu trên 5 lần so với bệnh nhân hơn so với những người có một kháng thể đơn Thalassemia truyền máu dưới 5 lần tăng từ 0% lẻ, đặc biệt nếu có mặt kháng thể D [6]. Trong lên đến 33,3%. Trong nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu chúng tôi không có kiểu phối hợp cũng khảo sát yếu tố truyền máu với sự xuất giữa kháng thể D và 1 loại kháng thể khác, tuy hiện KTBT kết quả cho thấy đa số thai phụ số lần nhiên tỷ lệ trường hợp kết hợp nhiều kháng thể truyền máu rất thấp và tất cả thai phụ này đều ở nghiên cứu chúng tôi cao so với nghiên cứu không có hiện diện KTBT. Tuy nhiên kết quả này của tác giả Solves và tác giả Nguyễn Long Quốc. không mâu thuẫn với các nghiên cứu của các tác So sánh tỷ lệ KTBT ở nhóm thai phụ có giả trên vì nghiên cứu chúng tôi có 5 thai phụ tiền căn sảy thai và không có tiền căn sảy từng truyền máu và chỉ truyền máu 1 lần duy thai. Qua nghiên cứu chúng tôi ghi nhận không nhất. có sự khác biệt giữa tỷ lệ KTBT ở nhóm thai phụ Hạn chế đề tài. Đây là nghiên cứu bệnh có tiền căn sảy thai với nhóm thai phụ không có chứng có sử dụng thu thập thông tin trong quá tiền căn sảy thai. Tuy nhiên ở nghiên cứu chúng khứ của thai phụ nên sai lệch thông tin, đặc biệt tôi số trường hợp thai phụ có KTBT khá ít, không là sai lệch hồi tưởng là không thể tránh khỏi. đủ năng lực để khảo sát sự khác biệt này, nên Ngoài ra, năng lực mẫu không đủ lớn khi khảo cần có nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn sát yếu tố liên quan đến sự xuất hiện KTBT. khảo sát để khảo sát mối liên quan này. Phân tích sự xuất hiện KTBT và các yếu V. KẾT LUẬN tố liên quan. Thai phụ tham gia nghiên cứu Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ KTBT ở thai được khảo sát ở những tuần thai của 3 tháng phụ tại bệnh viện Hùng Vương là 0,59% thấp đầu thai kỳ, giúp chúng tôi xem xét khả năng tìm hơn các báo cáo trên thế. Việc xác định tỷ KTBT thấy KTBT ở các giai đoạn trong quý đầu thai kỳ ở thai phụ mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về tình này. Kết quả nghiên cứu KTBT tìm thấy ở thai hình các kháng thể kháng lại nhóm máu hồng phụ lấy máu ở giai đoạn sớm cụ thể ở tuần thai cầu ở thai phụ, góp phận hỗ trợ công tác dự thứ 8 sau khi có tim thai và ở tuần 12 cuối tam phòng tác động của các loại kháng thể này đến cá nguyệt thứ nhất. Kết quả chúng tôi ghi nhận thai phụ, thai nhi và trẻ sơ sinh. cũng phù hợp với Hướng dẫn phân nhóm máu và Việc sàng lọc KTBT cho tất cả thai phụ như xét nghiệm kháng thể hồng cầu trong thai kỳ của các nước phương Tây có thể không áp dụng tại 34

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 1 - 2022 Việt Nam do áp lực về chi phí xét nghiệm và tỷ lệ có truyền máu", Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 8, xuất hiện KTBT khá thấp. Do đó chúng tôi đề tr. 159-164. 4. Trần Văn Bé (1999), Huyết Học Lâm Sàng, Nhà xuất thực hiện sàng lọc KTBT trên các đối tượng xuất bản Y Học TP.HCM, tr. 318-324. thai phụ có tiền căn sản khoa như sảy thai, từng 5. Trương Anh Dũng (2017), Khảo sát và định mang thai 2 lần trở lên, tiền sử có con sinh ra bị danh kháng thể bất thường ở những người cho thiếu máu, vàng da sau sinh và thai phụ từng máu tình nguyện khu vực Đông Nam bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy, Luận án tốt nghiệp Thạc sĩ Y học, truyền máu. Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Qua nghiên cứu chúng tôi cũng nhận thấy 6. Nordvall M, Dziegiel M, Hegaard H K, rằng, để xét nghiệm sàng lọc KTBT ở thai phụ đạt Bidstrup M, Jonsbo F, Christensen B, hiệu quả cần thiết có những hướng dẫn theo dõi Hedegaard M (2009), "Red blood cell antibodies in pregnancy and their clinical consequences: quản lý những trường hợp có KTBT từ sự phối synergistic effects of multiple specificities", hợp của các chuyên gia, cơ quan thẩm quyền. Transfusion, 49(10), pp. 2070-5. LỜI CÁM ƠN. Nhóm nghiên cứu xin chân 7. Raguz J, Prce Z, Bjelanovic V, Bjelanovic I, thành cảm ơn đến lãnh đạo bệnh viện Hùng Dzida S, Mabic M (2020), "20 Years of Follow- up Alloimmunization and Hemolytic Disease in Vương và công ty TNHH thiết bị Minh Tâm đã hỗ Newborn: Has Anything Changed in the Field Over trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiên the Years?", Klin Padiatr, 232(6), pp. 314-320. cứu này. 8. Saboor M, Ahmed S (2021), "Prevalence and Specificity of Red Cell Alloantibodies in Un- TÀI LIỆU THAM KHẢO Transfused Multiparous Women", Clinical 1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị laboratory, 1, pp. 67-71. các bệnh sản phụ khoa, tr. 7-12. 9. Solves P, Seguí IG, Guinot M, Saus A, et al 2. Đào Thị Thanh Nga, Lê Ngọc Linh, Lương Thị (2017), "Prevalence of Red Blood Cell Anh (2015), "Nghiên cứu sàng lọc kháng thể bất Alloantibodies in Pregnant Women and Hemolytic thường ở bệnh nhân trước phẫu thuật tại Trung Disease of Newborn in a Tertiary Care Hospital", tâm Tim mạch bệnh viện E Từ tháng 7 năm 2013 ARC Journal of Gynecology and Obstetrics, 2(2), đến tháng 8 năm 2014", Phẫu thuật tim mạch và pp. 18-23. lồng ngực Việt Nam, 10, tr. 40-44. 10. White J, Qureshi H, Massey E, Needs M, 3. Nguyễn Long Quốc, Lê Thị Hoàng Mỹ (2017), Byrne G, Daniels G, Allard S (2016), "Guideline "Bước đầu sàng lọc và định danh kháng thể bất for blood grouping and red cell antibody testing in thường kháng hồng cầu ở bệnh nhân Thalassemia pregnancy", Transfus Med, 26(4), pp. 246-63. KẾT HỢP THANG ĐIỂM SPESI VÀ CRP-HS TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG 30 NGÀY TRÊN BỆNH NHÂN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP Trần Văn Cường1, Nguyễn Duy Linh2, Phan Nguyễn Đại Nghĩa1, Hoàng Bùi Hải1 TÓM TẮT (93.3%) mà còn cải thiện giá trị tiên lượng tử vong (57.15%) trên nhóm đối tượng tắc động mạch phổi. 10 Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng tử vong ở Từ khóa: Tắc động mạch phổi, thang điểm sPESI, ngày thứ 30 trên bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp nồng độ CRP-hs, tử vong trong 30 ngày. theo thang điểm sPESI, nồng độ CRP-hs và kết hợp hai thông số. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu SUMMARY thực hiện trên 162 bệnh nhân chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp bằng cắt lớp vi tính đa dãy động mạch THE VALUE OF SPESI INDEX AND CRP-HS phổi có tiêm thuốc cản quang với 27 ca tử vong trong IN PREDICTING MORTALITY ON THE 30TH 30 ngày (16.67%). Kết quả: Giá trị tiên lượng độc lập DAY OF PATIENTS WITH PULMONARY thang điểm sPESI và nồng độ CRP-hs ở mức trung bình EMBOLISM (PE) với AUC lần lượt là 0.74 và 0.65 với độ đặc hiệu và giá Objective: The purpose of this study was to trị chẩn đoán dương tính thấp. Khi đánh giá đồng thời indicate the value of sPESI index and CRP-hs in sPESI và CRP-hs không chỉ cải thiện độ đặc hiệu predicting mortality on the 30th day of patients with pulmonary embolism (PE).Methods: 162 patients were diagnosed with pulmonary embolism by 1Trường Đại học Y Hà Nội, multislice computed tomography (MSCT) pulmonary 2Viện Tim mạch Việt Nam artery with contrast-enhanced with 27 mortality Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Bùi Hải (16.67%) in 30 days. Results: The independence Email: Hoangbuihai@gmail.com value of sPESI index and CRP-hs were moderate with Ngày nhận bài: 18.7.2022 AUC 0.74 and 0.65 respectively included the low Ngày phản biện khoa học: 13.9.2000 specificity and mortality predictive value. When using Ngày duyệt bài: 19.9.2022 2 criteria simultaneously, sPESI and CRP-hs was not 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-va-dinh-danh-khang-the-bat-thuong-o-nhung-san-phu-co-tien-can-say-thai-2574447.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY