Kiến thức, hành vi về chăm sóc hậu sản của các bà mẹ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Kiến thức, hành vi về chăm sóc hậu sản của các bà mẹ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
  • Mã tin : 1409
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Khoảng 87% bà mẹ gặp các vấn đề liên quan tới thời kì hậu sản, trong đó nặng nề nhất là tử vong mẹ và tử vong con. Huyện Krông Năng có 30,8% là dân tộc thiểu số với đặc điểm đời sống kinh tế khó khăn, hạn chế tiếp cận chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ các bà mẹ dân tộc thiểu số có kiến thức, hành vi chăm sóc hậu sản đúng tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung Text: Kiến thức, hành vi về chăm sóc hậu sản của các bà mẹ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 Nghiên cứu Y học KIẾN THỨC, HÀNH VI VỀ CHĂM SÓC HẬU SẢN CỦA CÁC BÀ MẸ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Đinh Thị Ngọc Lệ1, Võ Minh Tuấn1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Khoảng 87% bà mẹ gặp các vấn đề liên quan tới thời kì hậu sản, trong đó nặng nề nhất là tử vong mẹ và tử vong con. Huyện Krông Năng có 30,8% là dân tộc thiểu số với đặc điểm đời sống kinh tế khó khăn, hạn chế tiếp cận chăm sóc sức khoẻ và giáo dục. Hiện chưa có nghiên cứu về vấn đề chăm sóc hậu sản trên địa bàn. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ các bà mẹ dân tộc thiểu số có kiến thức, hành vi chăm sóc hậu sản đúng tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trong cộng đồng được thực hiện trong khoảng thời gian từ 11/2019 đến 7/2020. Đối tượng nghiên cứu là các bà mẹ dân tộc thiểu số đã sinh con tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả: trong thời gian 9 tháng thực hiện nghiên cứu trên 493 bà mẹ dân tộc thiểu số đã sinh con tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi ghi nhận được: Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức CSHS cho mẹ đúng là 23,73%. Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức CSHS cho con đúng là 28,19 %. Tỷ lệ các bà mẹ có hành vi CSHS cho mẹ đúng là 56,19 %. Tỷ lệ các bà mẹ có hành vi CSHS cho con đúng là 36,71 %. Kết luận: Qua nghiên cứu cho thấy tỉ lệ bà mẹ có kiến thức, hành vi chăm sóc hậu sản cho mẹ cũng như cho con của các bà mẹ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk rất thấp. Kết quả của nghiên cứu góp phần đưa ra số liệu y học thực chứng về các vấn đề cần tập trung giải quyết trong công tác chăm sóc hậu sản cho mẹ cũng như cho con trong địa bàn nghiên cứu. Từ khoá: chăm sóc hậu sản, chăm sóc trẻ sơ sinh ABSTRACT KNOWLEDGE AND PRACTICE ON POSTNATAL CARE AMONG ETHNIC MINORITY MOTHERS IN KRONG NANG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE Dinh Thi Ngoc Le, Vo minh Tuan * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1- 2021: 76 - 81 Background: Approximately 87% of mothers have problems related to the postnatal period, the most severe complications are maternal and child mortality. Krong Nang district has 30.8% of ethnic minorities with a difficult economic life, limited access to health care and education. There are currently no studies on postnatal care in the study area. Objective: Determine the proportion of ethnic minority mothers with correct postnatal care knowledge and practice in Krong Nang district, Dak Lak province. Methods: A cross-sectional study was conducted in the community from November 2019 to July 2020. Subjects were ethnic minority mothers who gave birth in Krong Nang district, Dak Lak province. Results: During 9 months of research, we record 493 ethnic minority mothers who gave birth in Krong Bộ môn Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 1 Tác giả liên lạc: GS.TS.BS. Võ Minh Tuấn ĐT: 0909727199 Email: vominhtuan@ump.edu.vn 76 Chuyên Đề Sản Phụ Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 Nang district, Dak Lak province. The results showed that: The percentage of mothers having correct knowledge of postnatal care for mothers is 23.73%. The percentage of mothers having correct knowledge of postnatal care for their children is 28.19%. The percentage of mothers utilizing correct practice of postnatal care for mothers is 56.19%. The percentage of mothers utilizing correct practice of postnatal care for their children is 36.71%. Conclusions: Our research showed that among ethnic minority mothers in Krong Nang district, Dak Lak province, the proportion of mothers with correct knowledge and practice of postnatal care for mothers as well as for children is very low. The results contribute to providing medical evidence on postnatal care issues that need to be addresed for mothers and children in the study area. Keywords: postnatal care, postpartum care, take care of newborn ĐẶT VẤN ĐỀ “Kiến thức, hành vi về chăm sóc hậu sản của các Theo số liệu của WHO, mỗi năm trên thế bà mẹ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Năng, giới có khoảng 134 triệu đứa trẻ được sinh ra(1). tỉnh Đăk Lăk” để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu “Tỷ lệ bà mẹ dân tộc thiểu số có kiến thức, hành Theo số liệu của ủy ban quốc gia dân số và kế vi chăm sóc hậu sản đúng là bao nhiêu?” hoạch hóa gia đình vào năm 2018(2) tại Việt Nam hơn 1,5 triệu trẻ được sinh ra, điều này cũng có Mục tiêu nghĩa là hàng triệu bà mẹ sẽ trải qua giai đoạn Xác định tỷ lệ các bà mẹ dân tộc thiểu số có hậu sản. Thời kỳ hậu sản đi kèm với hàng loại kiến thức, hành vi chăm sóc hậu sản đúng tại thay đổi ở các hệ cơ quan: hệ sinh dục, hệ tiết huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. niệu, hệ nội tiết. Nhưng đây lại là giai đoạn bị ít ĐỐITƯỢNG- PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU được quan tâm đối với việc cung cấp dịch vụ Đối tượng nghên cứu chăm sóc chất lượng, nên thời kỳ này mang lại Bà mẹ DTTS đã sinh con ≥6 tháng và ≤24 không ít khó khăn cho bà mẹ. Có đến 87% bà mẹ tháng tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Từ gặp các vấn đề trong thời kỳ hậu sản như: táo tháng 11/2019 - 7/2020 tại nhà của bà mẹ. bón, nứt vết may, khó khăn kho cho con bú… và Tiêu chuẩn nhận vào nặng nề nhất là tử vong mẹ, con. Số liệu năm 2018 của WHO cho thấy mỗi ngày trên toàn thế Bà mẹ DTTS đã sinh con tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; Con nhỏ nhất ≥6 tháng và giới có khoảng 830 bà mẹ tử vong vì các nguyên ≤24 tháng. nhân liên quan đến mang thai và sinh đẻ và tử vong mẹ sau sinh chiếm tới 60% trong đó 99% Tiêu chuẩn loại trừ trường hợp tử vong mẹ xảy ra ở các nước đang Con nhỏ nhất chết sau sinh; Có bệnh lý về phát triển(3). Mỗi năm có khoảng 2 triệu trẻ sơ tâm thần, câm, điếc; Không biết tiếng Kinh và sinh tử vong do các nguyên nhân có thể phòng người phiên dịch không có sẵn. ngừa(4). Phương pháp nghiên cứu Huyện Krông Năng có tỷ lệ dân tộc thiểu số Thiết kế nghiên cứu (DTTS) chiếm 30,8%(5). Đặc điểm DTTS: Tập Nghiên cứu cắt ngang. trung chủ yếu ở vùng cao và vùng núi; Sống Cỡ mẫu thành từng cụm, bị cô lập; Hạn chế tiếp cận với Công thức tính cỡ mẫu: ước lượng một tỷ lệ cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục; Tỉ của dân số với độ chính xác tuyệt đối. lệ đói nghèo cao(6,7); Trình độ học vấn thấp những điều này dẫn đến hạn chế trong công tác N = Z21-α/2 x P (1 - P)/ d2 chăm sóc sức khỏe nói chung và của bà mẹ trong Trong đó: thời kì hậu sản nói riêng(8). N: cỡ mẫu;α: xác suất sai lầm loại I, α=0,05; Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu z: trị số từ phân phối chuẩn, Z21-α/2=(1,96)2; Chuyên Đề Sản Phụ Khoa 77

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 Nghiên cứu Y học d: độ chính xác tuyệt đối; p=0,66 theo tác giả gây nhiễu để tính OR hiệu chỉnh (OR*) cho các Vũ Thị Thu Hà (2015)(9). biến số. Các phép kiểm đều được thực hiện với Để giảm hiệu ứng thiết kế, nhân cỡ mẫu với độ tin cậy 95%. hệ số k=1,5 từ đó tính ra cỡ mẫu tối thiểu n=519. Y đức Phương pháp chọn mẫu Nghiên cứu này được thông qua bởi Hội Chọn mẫu theo cụm với xác suất chọn tỉ lệ đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại theo cỡ dân số (PPS). học Y Dược TP. HCM, số 558/ĐHYD-HĐĐĐ, Công cụ nghiên cứu ngày 28/10/2019. Bảng câu hỏi soạn sẵn, phỏng vấn mặt đối KẾT QUẢ mặt, nghiên cứu viên điền câu trả lời. Sau thời gian nghiên cứu từ 11/2019 tới Biến số nghiên cứu tháng 7/2020 đã thu thập là 493 mẫu, chiếm 94,99 %. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt ngang Biến số nghiên cứu được chia thành 6 phần: trên 493 bà mẹ, kết quả đạt được như sau: Thông tin cá nhân của bà mẹ; Đặc điểm về sản khoa của bà mẹ; Kiến thức chăm sóc hậu sản Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (CSHS) cho mẹ; Kiến thức CSHS cho con; Hành Bảng 1: Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu vi CSHS cho mẹ; Hành vi CSHS cho con. Đặc điểm Tần số (n=493) Tỷ lệ (%) Tuổi Biến số chính trong nghiên cứu là kiến thức, < 25 tuổi 144 29,21 hành vi chăm sóc hậu sản được định nghĩa 25-35 tuổi 301 61,05 “Đúng” khi bà mẹ trả lời đúng ≥60% số câu hỏi > 35 tuổi 48 9,74 tương ứng với mỗi phần. Nghề nghiệp Các bước thu thập số liệu Công nhân viên chức 20 4,06 Nông dân 459 93,10 Bước 1: Lập danh sách đối tượng nghiên cứu Nội trợ, tự do 14 2,84 theo từng cụm. Điều kiện kinh tế Bước 2: Chọn 10 đối tượng trong danh sách Dư giả 11 2,23 đã lập để thực hiện phỏng vấn thử và chỉnh sửa Đủ sống 351 71,20 Thiếu thốn 131 26,57 lại bộ câu hỏi. Trình độ học vấn Bước 3: Tập huấn cho cộng tác viên về cách Mù chữ 5 1,01 chọn mẫu, cách phỏng vấn theo bộ câu hỏi có sẵn. Cấp 1 82 16,65 Bước 4: Cộng tác viên đi tới nơi cư trú của bà Cấp 2 211 42,80 Cấp 3 151 30,63 mẹ. Nếu đối tượng đủ tiêu chuẩn nghiên cứu thì > cấp 3 44 8,92 cộng tác viên sẽ giới thiệu về nghiên cứu và mời đối tượng tham gia nghiên cứu. Đa số bà mẹ nằm trong độ tuổi từ 25- 35 chiếm tỷ lệ 61,05%. Độ tuổi trung bình của mẫu Bước 5: Ký vào bản cam kết đồng ý tham gia nghiên cứu là 27,88 ± 5,32. Nghề nghiệp trong nghiên cứu. nghiên cứu phần lớn là nông dân chiếm tỷ lệ Bước 6: Phỏng vấn riêng bà mẹ. Thời gian 93,1%. Điều kiện kinh tế phần lớn là chỉ đủ sống phỏng vấn dự kiến kéo dài 30 phút. với tỷ lệ 71,2%. Học vấn chủ yếu là cấp 2 chiếm Bước 7: Người nghiên cứu chính tổng hợp số liệu. 42,8%, tiếp đó là cấp 3 là 30,63%. Sau khi thu thu thập số liệu, chúng tôi tiến Mẫu nghiên cứu có 2 con chiếm 50,3%. Đa số hành tổng hợp, phân tích, sử lý số liệu bằng các bà mẹ chọn nơi sinh là cơ sở y tế 97,97%. phần mềm STATA 14.0. Phân tích gồm 2 bước: Phương pháp sinh chủ yếu là sinh ngả âm đạo bước 1 mô tả và phân tích đơn biến; bước 2 dùng chiếm 87,83 %. Người chăm sóc chủ yếu sau sinh mô hình hồi quy đa biến nhằm kiểm soát yếu tố 78 Chuyên Đề Sản Phụ Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 là mẹ đẻ chiếm đa số với tỷ lệ 40,57%. (33,47%). Có tới 97,97 % bà mẹ biết con nên nằm Bảng 2: Đặc điểm sản khoa của đối tượng nghiên cứu cạnh mẹ sau sinh. (n=493) Bảng 4: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức CSHS cho con đúng Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) cho mỗi câu hỏi (n=493) Số con đã sinh và sống sau sinh ≥ 6 tháng STT Đặc điểm Tỷ lệ đúng (%) 1 con 150 30,43 1 Em bé có nên nằm cạnh mẹ 97,97 2 con 248 50,30 2 Thời gian bắt đầu bú mẹ 91,68 ≥ 3 con 95 19,27 3 Thời điểm tắm sớm nhất cho trẻ 82,15 Nơi sinh con lần gần nhất 4 Dấu hiệu nguy hiểm của trẻ 43,61 Cơ sở y tế 483 97,97 5 Cách giữ ấm cho trẻ 41,38 6 Cách vệ sinh mắt bé 37,73 Ở nhà 10 2,03 7 Tên 2 vaccin được tiêm đầu tiên 33,47 Phương pháp sinh lần gần nhất 14 2,84 8 Lịch tiêm 2 vaccin đầu tiên 24,34 Sinh ngả âm đạo 433 87,83 9 Cách chăm sóc rốn 5,68 Sinh mổ 60 12,17 Bảng 5: Tỷ lệ bà mẹ có hành vi CSHS cho mẹ đúng Người chăm sóc chủ yếu 351 71,20 Mẹ chồng 115 23,33 cho mỗi câu hỏi (n=493) Mẹ đẻ 200 40,57 Đặc điểm Tần số (n=493) Tỷ lệ (%) Chồng 171 34,69 1 Cách tắm trong thời kỳ hậu sản 80,12 2 Chế độ lao động sau sinh 63,69 Người khác 7 1,42 3 Bổ sung thuốc bổ sau sinh 53,55 Tỉ lệ bà mẹ có kiến thức, hành vi CSHS đúng 4 Thời gian ngủ ít nhất mỗi ngày 52,94 5 Chế độ ăn uống trong thời kỳ hậu sản 22,72 Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức CSHS cho mẹ đúng khi trả lời đúng ≥6/10 câu hỏi là 27,37%. Tỷ lệ bà mẹ có hành vi CSHS cho mẹ đúng Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức thấp nhất về các khi trả lời đúng ≥3/5 câu hỏi là: 56,19%. phương pháp tránh thai sau sinh (17,44%), thời Chế độ lao động sau sinh được phần lớn bà gian ngủ ít nhất mỗi ngày (18,26%), thời gian mẹ thực hiện là lao động nhẹ nhàng 63,69%. thực hiện biện pháp tránh thai trước 6 tháng 80,12% bà mẹ tắm nhanh với nước ấm sau sinh. (28,6%). Chế độ ăn trong thời kì hậu sản Chỉ có 22,72% bà mẹ ăn uống nhiều hơn bình (24,34%). thường. 53,55% bà mẹ đã uống thuốc bổ sau Bảng 3: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức CSHS cho mẹ đúng sinh. Và có 52,94% bà mẹ biết nên ngủ ít nhất 8 cho mỗi câu hỏi (n=493) giờ mỗi ngày. Tỷ lệ Bảng 6: Tỷ lệ bà mẹ có hành vi CSHS cho con đúng TT Đặc điểm đúng (%) cho mỗi câu hỏi (n=493) 1 Cách tắm trong thời kỳ hậu sản 77,28 Tỷ lệ đúng 2 Bổ sung thuốc bổ sau sinh 61,46 STT Đặc điểm (%) 3 Chế độ lao động sau sinh 55,38 1 Em bé nằm cạnh mẹ 98,38 4 Thời điểm có thể quan hệ tình dục lại sau sinh 52,74 2 Thời điểm tắm sớm nhất cho trẻ 90,47 5 Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm của mẹ sau sinh 43,00 3 Thời gian bắt đầu bú mẹ 90,26 6 Nhận biết dấu hiệu nhiễm khuẩn sinh dục 32,45 4 Thực hiện tiêm chủng trong tháng đầu 45,84 7 Thời gian thực hiện biện pháp tránh thai 28,60 5 Cách giữ ấm cho trẻ 40,97 8 Chế độ ăn trong thời kỳ hậu sản 24,34 6 Cách vệ sinh mắt cho bé 39,35 9 Thời gian ngủ ít nhất mỗi ngày 18,26 7 Cách chăm sóc rốn 6,69 10 Phương pháp tránh thai sau sinh 17,44 Tỷ lệ bà mẹ có hành vi CSHS cho con đúng Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức CSHS cho con đúng khi trả lời đúng ≥5/7 câu hỏi là: 36,71%. khi trả lời đúng ≥6/9 câu hỏi là 28,19%. Có 98,38% em bé nằm cạnh mẹ sau sinh. Có Nổi bật nhất về tỷ lệ bà mẹ có kiến thức 45,84% em bé được xác nhận đã được tiêm CSHS cho con đúng thấp nhất là về cách chăm chủng đủ hai mũi trong tháng đầu. Thời gian sóc rốn (5,68%). Lịch tiêm 2 vaccin đầu tiên cho tắm sớm nhất sau sinh cho em bé được thực hiện trẻ (24,34%). Tên 2 vaccin được tiêm đầu tiên Chuyên Đề Sản Phụ Khoa 79

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 Nghiên cứu Y học phần lớn là sau sinh sau sinh ít nhất 6 giờ chiếm sau sinh 91,68% cao hơn tất cả các nghiên cứu 90,26%%. Tỷ lệ có hành vi đúng về chăm sóc rốn mà chúng tôi đã tham khảo Prabouasone K là là 6,69%. Có 39,35% bà mẹ đã thực hiện đúng là 59%(10) Vũ Thị Thu Hà 58,16%(9). Hiện chưa thấy lau mắt bé với nước và khăn sạch mỗi ngày. nghiên cứu về kiến thức em bé nên nằm cạnh 40,97% bà mẹ đã cho con mặc nhiều hơn bình mẹ, cách vệ sinh mắt bé sau sinh, cách giữ ấm thường 1-2 lớp áo. Phần lớn trẻ được bú mẹ sau sinh. ngay sau sinh chiếm 90,47%. Hành vi CSHS cho mẹ BÀN LUẬN Chế độ lao động sau sinh được phần lớn bà Kiến thức CSHS cho mẹ mẹ thực hiện là lao động nhẹ nhàng chiếm Tỷ lệ nhận biết trên 60% các dấu hiệu nguy 63,69%, và số bà mẹ phải lao động như bình hiểm sau sinh trong nghiên cứu của chúng tôi thường chiếm tỷ lệ thấp là 2,43% con số này thấp khá thấp so với nghiên cứu của Prabouasone K hơn trong nghiên cứu của Phạm Phương Lan là là 50%(10). Chế độ lạo động sau sinh được 55,38% 9,4%(11). Có tới 47,06% bà mẹ ngủ ít hơn 8 các bà mẹ lựa chọn là lao động nhẹ nhàng thấp giờ/ngày cao hơn trong nghiên cứu của Phạm hơn so với nghiên cứu của Phạm Phương Lan(11) Phương Lan là 12,2%(11). Trong nghiên cứu của là 90%, Vũ Thị Thu Hà(9) là 89,93%. Chỉ có Phạm Phương Lan hầu hết bà mẹ được người 18,26% bà mẹ biết thời gian ngủ ít nhất mỗi ngày giúp việc chăm sóc thể hiện cho chúng ta thấy là 8 giờ, theo nghiên cứu của Phạm Phương Lan đời sống các bà mẹ trong nghiên cứu này cao có 26,5 % bà mẹ đồng ý nên ngủ nhiều sau sinh. hơn hẳn trong nghiên cứu của chúng tôi. 80,12% Tỷ lệ đúng về cách tắm sau sinh cao hơn trong bà mẹ tắm nhanh với nước ấm sau sinh cao hơn nghiên cứu của Vũ Thị Thu Hà là 65,7%(9) và trong nghiên cứu của Phạm Phương Lan là Phạm Phương Lan(11) là 65,9%. Có 24,34% bà mẹ 73,5%(11). Trong nghiên cứu của chúng tôi có ăn nhiều hơn bình thường ít hơn nghiên cứu của 22,72% bà mẹ ăn uống nhiều hơn bình thường Vũ Thị Thu Hà là 95,97%(9) và tương đương thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của Phạm trong nghiên cứu của Phạm Phương Lan 21,4%. Phương Lan là 80,4%(11). Có 53,55% bà mẹ đã Số bà mẹ biết là nên bổ sung thuốc bổ sau sinh uống thuốc bổ sau sinh cao hơn một ít nghiên thấp hơn so với nghiên cứu của Phạm Phương cứu của Phạm Phương Lan là 47,2%(11). Lan là 83,5%(11). Thời gian có thể quan hệ tình Hành vi CSHS cho con dục trở lại sau sinh được 52,74% bà mẹ biết đến Đã có 45,84% em bé được xác nhận đã được là 6 tuần sau sinh cao hơn trong nghiên cứu của tiêm chủng đủ hai mũi trong tháng đầu. Tuy Phạm Phương Lan chỉ có 16,9%(11). Đa số các bà nhiên câu hỏi này được thu thập thông qua việc mẹ cho rằng nên tránh thai khi nào thấy kinh trở lại bà mẹ nhớ hoặc theo sổ tiêm chủng mà bà mẹ cất chiếm 70,99%, đây là một con số rất đáng lo ngại. giữ, cho nên có tới 48,88% số bà mẹ không biết Kiến thức CSHS cho con con mình có được tiêm vaccine trong tháng đầu Số bà mẹ nhớ chính xác được lịch tiêm 2 hay không. Chăm sóc rốn đúng chiếm tỷ lệ vaccin đầu tiên thấp hơn rất nhiều so với nghiên 6,69%. Đây là con số rất đáng báo động về hành cứu của Vũ Thị Thu Hà là 75,83%(9) và của Phạm vi chăm sóc hậu sản. Phần lớn trẻ được bú mẹ Phương Lan là 68,6%(11). Có 95,33% bà mẹ chọn ngay sau sinh chiếm 90,47% cao hơn trong luôn giữ rốn khô sạch, nhưng bên cạnh đó có nghiên cứu của Khamphanh Prabouasone là 93,91% bà mẹ có dùng một dung dịch để bôi vào 56,1%(10). Hiện chúng tôi chưa tìm thấy đề tài rốn cao hơn nghiên cứu của Esmaeeli H năm nghiên cứu về hành vi em bé nằm cạnh mẹ sau 2013 tại Iran là 74%(12). Đa số bà mẹ trong nghiên sinh, thời gian tắm sớm nhất cho em bé, cách cứu của chúng tôi biết là nên cho bé bú mẹ ngay chăm sóc mắt cho bé, cách giữ ấm cho bé. 80 Chuyên Đề Sản Phụ Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 1 * 2021 Hạn chế đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Đây là thiết kế cắt ngang không phải là thiết 1. WHO (2019). Dân số thế giới. URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91_th%E kế cho năng lực mẫu mạnh để khảo sát yếu tố 1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi. liên quan. 2. Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình (2018). Dân số Việt Nam. URL: http://tongdieutradanso.vn/cong-bo-ket-qua- KẾT LUẬN tong-dieu-tra-dan-so-2019.html. Trong thời gian 9 tháng thực hiện nghiên 3. Liu L, Oza S, Hogan D, et al (2015). Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–13, with projections to cứu trên 493 bà mẹ dân tộc thiểu số đã sinh con inform post-2015 priorities: an updated systematic analysis. tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi Lancet. 385(9966):430-440. 4. Li XP, Fortney JA, Kotelchuck M, et al (1996). The postpartum ghi nhận được: period: the key to maternal mortality. International Journal of Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức CSHS cho mẹ Gynecology Obstetrics. 54(1):1-10. đúng là 23,73%. 5. Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng (2018). Phân tích hộ nghèo theo các nhóm đối tượng. QĐ số 3985/QĐ-UBND, ngày Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức CSHS cho con 15/10/2018. đúng là 28,19 %. 6. Dang HA (2012). Vietnam: A widening poverty gap for ethnic minorities. Indigenous Peoples, Poverty Development, pp.1-33. Tỷ lệ các bà mẹ có hành vi CSHS cho mẹ 7. Tran TQ (2015). A note on poverty among ethnic minorities in đúng là 56,19 %. the Northwest region of Vietnam. Post Communist Economies. 27(2):268-28. Tỷ lệ các bà mẹ có hành vi CSHS cho con 8. Kompas T, Michael B, Ward D (2017). Language, mixed đúng là 36,71 %. communes, and infrastructure: Sources of inequality and ethnic minorities in Vietnam. World Development, 96:145-162. KIẾN NGHỊ 9. Vũ Thị Thu Hà (2015). Kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh của các sản phụ tại Khoa Điều trị tự Đối với các cơ sở thực hiện đỡ sinh cần tư nguyện Bệnh viện Phụ sản trung ương. Luận văn Tốt nghiệp Điều vấn cho bà mẹ và người chăm sóc về cách chăm Dưỡng, Đại học Thăng Long. sóc hậu sản cho mẹ và cho con tại phòng hậu 10. Prabouasone K (2013). Kiến thức, thực hành chăm sóc trong và sau sinh của các bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi tại tỉnh Bo Lị sản. Phát các tờ rơi cho các bà mẹ có nội dung về Khăm Xay, Lào. Nghiên cứu Y học, 82(2):166-174. cách chăm sóc rốn bé, thời gian nên sử dụng 11. Phạm Phương Lan (2014). Thực trạng chăm sóc sau sinh của bà mẹ ở hai bệnh viện trên địa bàn Hà nội và đánh giá hiệu quả mô phương pháp tránh thai và các phương pháp hình chăm sóc sau sinh tại nhà. Luận án Tiến sĩ Công cộng, Đại tránh thai sau sinh. học Y Hà Nội. 12. Sharafi R, Esmaeeli H (2013). Knowledge assessment of neonatal Cần phải tổ chức tuyên truyền về thời gian care among postnatal mothers. Iranian Journal of Neonatology, cũng như điều kiện sử dụng phương pháp tránh 4(1):28-31. thai cho bú vô kinh. Ngày nhận bài báo: 10/11/2020 Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 06/02/2021 Ngày bài báo được đăng: 10/03/20201 Chuyên Đề Sản Phụ Khoa 81

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY