MangYTe

Tài liệu y khoa

Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và sự tiếp cận thông tin của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và sự tiếp cận thông tin của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Mã tin: 1863
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nuôi con bằng sữa mẹ giúp cho trẻ có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng cao và giảm nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Bài viết được nghiên cứu nhằm tìm hiểu kiến thức và sự tiếp cận thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nội dung Text: Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và sự tiếp cận thông tin của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 KIÕN THøC VÒ NU¤I CON B»NG S÷A MÑ Vµ Sù TIÕP CËN TH¤NG TIN CñA Bµ MÑ Cã CON D¦íI 24 TH¸NG TUæI T¹I X· NGäC HåI, HUYÖN THANH TR×, Hµ NéI Nguyễn Việt Dũng1, Huỳnh Nam Phương2, Nguyễn Lân2, Hoàng Thị Hào1, Lê Thị Hợp3. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu kiến thức và sự tiếp cận thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với số mẫu 359 bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi của toàn xã được hỏi bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả: Kiến thức NCBSM có nhiều điểm chưa tốt (tỷ lệ bà mẹ có “kiến thức đạt về NCBSM” là 15,9%; biết nên cho trẻ bú sớm sau sinh: 68%; hiểu đúng về định nghĩa NCBSMHT trong 6 tháng đầu 46,5%; biết trẻ dưới 6 tháng chỉ nên cho bú sữa mẹ hoàn toàn: 67,1%). Về tiếp cận thông tin: Có 73% bà mẹ khi mang thai nhận được thông tin liên quan đến NCBSM và 76,6% bà mẹ nhận được các thông tin về NCBSMHT trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ bà mẹ nhận được thông tin về NCBSMHT trong 6 tháng đầu từ CBYT còn rất thấp: 26,2%. Để cải thiện kiến thức cho bú sớm và NCBSMHT trong 6 tháng đầu cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thông về NCBSM cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và cộng đồng. Từ khóa: Kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, bú sớm sau sinh, bú mẹ hoàn toàn, trẻ dưới 24 tháng tuổi, Thanh Trì Hà Nội. I. ĐẶT VẤN ĐỀ cộng đồng. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể Nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) giúp làm được tất cả những điều này và còn cho trẻ có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng nhiều hơn thế” [2]. cao và giảm nguy cơ suy dinh dưỡng ở Tại Việt Nam, các hoạt động truyền trẻ nhỏ. Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thông về dinh dưỡng đặc biệt là NCBSM (NCBSMHT) trong 6 tháng đầu theo đã được quan tâm triển khai trong khuôn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và khổ chương trình phòng chống Suy dinh NCBSM trong những năm tháng tiếp dưỡng trẻ em nhưng một thực tế ở hầu hết theo là một phương pháp tự nhiên, kinh các địa phương trên cả nước là phần lớn tế và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe bà các bà mẹ thiếu kiến thức về nuôi con dẫn mẹ và trẻ em [1]. Tạp chí Y Khoa The tới thực hành chăm sóc trẻ còn hạn chế Lancet 1994 cho biết: “Nếu có một loại hoặc họ có kiến thức nuôi con nhưng do vắc-xin mới có thể giúp phòng tránh tử đặc thù công việc nên không có điều kiện vong cho hơn một triệu trẻ em, chi phí chăm sóc con đúng cách, điều đó ảnh thấp, an toàn, có thể uống trực tiếp và hưởng rất lớn tới sự phát triển tình trạng không cần bảo quản lạnh, vắc xin đó sẽ dinh dưỡng của trẻ, tới việc cho con bú là một nhu cầu cấp thiết cho sức khỏe mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Kết ThS. Viện Dinh dưỡng QG Ngày nhận bài: 15/8/2018 1 Email: nguyenvietdung@dinhduong.org.vn Ngày phản biện đánh giá: 5/9/2018 2TS.BS. Viện Dinh dưỡng QG Ngày đăng bài: 25/9/2018 3GS.TS. Hội Dinh dưỡng VN 35

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 quả điều tra của Viện Dinh dưỡng năm và những đối tượng không đồng ý tham 2010 cho thấy chỉ có 19,6% trẻ được nuôi gia nghiên cứu. hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên [3]. Theo nghiên cứu của Đinh Thị cứu Phương Hòa tiến hành tại 4 bệnh viện ở - Thời gian: Từ 12/2013 đến 5/2014. Hà Nội cho thấy tỷ lệ các bà mẹ có kiến - Nghiên cứu được tiến hành tại xã thức về bú sớm và không vắt bỏ sữa non Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. lần lượt là 44,1% và 78,3% [4]. Nghiên 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt cứu tại một xã ven biển Nam Định năm ngang. 2011 chỉ ra 41,7% bà mẹ cho rằng sữa 2.4. Cỡ mẫu, cách chọn mẫu non không có chất dinh dưỡng [5]. Một - Cỡ mẫu: Toàn bộ bà mẹ có con dưới nghiên cứu khác của A&T thực hiện tại 24 tháng tuổi của xã (đáp ứng các tiêu chí 11 tỉnh trên toàn quốc cũng chỉ ra rằng có chọn đối tượng nghiên cứu) được phỏng 78,8% bà mẹ biết về cho trẻ bú sớm sau vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. sinh và có 74,4% biết trẻ sơ sinh cần - Cách chọn mẫu: Lập danh sách tất cả được bú sữa non. Cũng theo nghiên cứu các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi trong này, tỷ lệ bà mẹ hiểu đúng về định nghĩa xã (dựa trên danh sách theo dõi cân nặng NCBSMHT trong 6 tháng đầu là 52,5%, và tiêm chủng mở rộng của trẻ) với sự tỷ lệ bà mẹ nhận được lời khuyên về giúp đỡ của cán bộ Trạm Y tế. Chọn đối NCBSM trong thời kỳ mang thai là tượng điều tra đáp ứng tiêu chí. Phỏng 68,6% [6]. vấn trực tiếp đối tượng, trong trường hợp Ngọc Hồi là xã vùng ven thuộc huyện đối tượng không thể hoàn thành trả lời Thanh Trì, là nơi tập trung các khu công phỏng vấn (vì lí do sức khỏe) hoặc vắng nghiệp của toàn huyện, phần lớn phụ nữ nhà điều tra viên hẹn quay trở lại để trong xã đi làm công nhân cho các khu phỏng vấn. công nghiệp này. Với đặc thù như vậy thì 2.5. Phương pháp thu thập số liệu thực trạng kiến thức và sự tiếp cận các Phỏng vấn trực tiếp bà mẹ tại hộ gia nguồn thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ đình, dựa trên bộ câu hỏi định lượng được của các bà mẹ ở đây hiện nay như thế thiết kế sẵn để thu thập các thông tin về nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi tiến kiến thức và sự tiếp cận thông tin hành nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả kiến NCBSM của bà mẹ có con dưới 24 tháng thức và sự tiếp cận thông tin về nuôi con tuổi. bằng sữa mẹ của bà mẹ có con dưới 24 2.6. Tiêu chuẩn đánh giá tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức Trì, Hà Nội. NCBSM: phân loại kiến thức của các bà mẹ thông qua chấm điểm các đáp án bà II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP mẹ trả lời. Phân loại kiến thức bà mẹ như NGHIÊN CỨU sau: Dưới 30% tổng số điểm: Kiến thức 2.1. Đối tượng nghiên cứu không đạt; ≥70% tổng số điểm kiến thức, Các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi bà mẹ được đánh giá là có “kiến thức đạt sống tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì ít về NCBSM”. nhất 6 tháng trước ngày điều tra. Tiêu 2.7. Phân tích số liệu chuẩn loại trừ: những bà mẹ gặp khó Số liệu được làm sạch và nhập vào khăn về nói và trả lời, bị bệnh tâm thần máy tính bằng phần mềm EpiData 3.1. 36

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS công nhân (46,5%), có 60,4% bà mẹ có 2 18.0. con trở lên. Giới tính của trẻ cũng có sự chênh lệch giữa 2 nhóm nam và nữ, hơn III. KẾT QUẢ 55% số trẻ là nam giới. Về nhóm tuổi, tỷ 1. Thông tin chung về đối tượng lệ trẻ từ 12-23 tháng tuổi chiếm gần 60% nghiên cứu đối tượng. Nhóm trẻ từ 0-5 tháng chỉ có Trong 359 bà mẹ có con dưới 24 tháng 50 trẻ, chiếm tỷ lệ ít nhất là 13,9%. tuổi, có 99,4% bà mẹ là dân tộc Kinh, 2. Kiến thức của bà mẹ về nuôi con trình độ học vấn chủ yếu là trung học phổ bằng sữa mẹ thông (41,2%), nghề nghiệp phổ biến là Bảng 1: Kiến thức của bà mẹ về cho trẻ bú sớm sau sinh (n=359) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Trong vòng 1 giờ đầu 244 68,0 Từ 1 giờ đến 24 giờ 73 20,3 Thời điểm cho trẻ bú mẹ sau Sau 1 ngày 29 8,0 khi sinh Không nghĩ trẻ cần phải được bú mẹ 2 0,6 ngay sau sinh Không biết 11 3,1 Nên vắt bỏ 36 10,0 Vắt bỏ sữa non Không nên vắt bỏ 309 86,1 Không biết 14 3,9 Phòng chống dị ứng và nhiễm khuẩn 190 52,9 Đào thải phân su 94 26,2 Lợi ích của sữa non Giảm mức độ vàng da 89 24,8 Giúp phát triển ruột 103 28,7 Không biết 45 12,5 Bảng 1 cho thấy đa số (244/359) bà nên vắt bỏ sữa non và chỉ cho trẻ bú khi mẹ biết cần cho trẻ bú sớm trong vòng 1 sữa mẹ về nhiều. Hiểu biết của bà mẹ về giờ đầu sau sinh chiếm 68%, có 20,3% các lợi ích của sữa non mang lại cũng rất các bà mẹ cho rằng nên cho trẻ bú từ sau khác nhau, có hơn 50% các bà mẹ cho 1 giờ đến 24 giờ sau sinh, 8% cho rằng rằng sữa non có tác dụng giúp phòng bú sau 1 ngày và chỉ có 0,6% nghĩ rằng chống dị ứng và nhiễm khuẩn. Biết sữa trẻ sinh ra không cần phải bú mẹ ngay. Tỷ non có lợi ích đào thải phân su, giảm mức lệ bà mẹ không biết về thời điểm nào nên độ vàng da, giúp phát triển ruột chiếm cho trẻ bú sớm sau sinh chiếm 3,1%. xấp xỉ 1/4 số bà mẹ. Nhóm bà mẹ không Có 10% các bà mẹ được hỏi cho rằng biết về lợi ích của sữa non chiếm 12,5%. 37

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Biểu đồ 1: Mô tả kiến thức của bà mẹ về các thành phần của sữa mẹ Biểu đồ 1 cho thấy có khoảng 40% các sữa có chứa DHA rất thấp (9,4%) và tỷ lệ bà mẹ biết trong sữa mẹ có chứa các không biết trong sữa mẹ chứa thành phần thành phần như nước, kháng thể, vitamin gì là 2,8%. và khoáng chất. Tỷ lệ bà mẹ biết trong Bảng 2: Kiến thức của bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (n=359) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Chỉ cho trẻ bú mẹ và không cho ăn uống 167 46,5 một thứ gì khác, kể cả nước Kiến thức về định nghĩa Cho trẻ bú sữa mẹ và nước 136 37,9 NCBSMHT Cho trẻ bú sữa mẹ và một ít chất lỏng 30 8,4 khác Không biết 26 7,2 Bú sớm hơn 6 tháng 45 12,6 Biết đúng thời gian NCB- Trong 6 tháng đầu 265 73,8 SMHT Trên 6 tháng 49 13,6 Bú mỗi bên một ít 96 26,7 Biết cho con bú đúng cách Bú hết một bên rồi chuyển sang bên kia 248 69,1 Không biết 15 4,2 Chỉ có sữa mẹ 241 67,1 Biết trẻ dưới 6 tháng tuổi nên Sữa mẹ kết hợp sữa bột 105 29,2 bú duy nhất sữa mẹ Không biết 13 3,6 Biết cần tiếp tục cho trẻ bú Có 214 59,6 khi trẻ bị ốm Không 145 40,4 Cho rằng nên cho trẻ dưới 6 Có 210 58,5 tháng tuổi uống nước tráng miệng sau khi bú Không 149 41,5 38

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Kết quả bảng 2 cho thấy 46,5% các bà mẹ trong 6 tháng đầu. Có 60% các bà mẹ mẹ hiểu đúng định nghĩa về NCBSMHT; biết khi trẻ bị ốm vẫn tiếp tục cho trẻ bú 37,9% các bà mẹ cho rằng NCBSMHT là mẹ. Tuy nhiên phần lớn các bà mẹ lại cho bú sữa mẹ nhưng có thể uống thêm nước rằng cần cho trẻ uống thêm nước tráng hoặc ít chất lỏng khác. Còn có 7,2% các miệng sau khi bú, chiếm 58,5%. bà mẹ không biết thế nào là NCBSMHT. Kiến thức chung về NCBSM của bà Có 73,8% các bà mẹ biết thời gian mẹ là sự tổng hợp của cả phần “Kiến thức NCBSMHT là trong 6 tháng đầu sau sinh. của bà mẹ về NCBSM” được đánh giá Gần 70% các bà mẹ biết cho trẻ bú đúng qua 25 câu hỏi. Biểu đồ 4 bên dưới thể cách là bú hết một bên rồi chuyển sang hiện sự đánh giá kiến thức chung của bà bên kia và chỉ cần cho trẻ bú duy nhất sữa mẹ tham gia nghiên cứu này. Biểu đồ 2: Mô tả kiến thức chung của bà mẹ về NCBSM Biểu đồ trên cho thấy, tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức chung được đánh giá là “đạt về nuôi con bằng sữa mẹ” rất thấp (15,9%). Trong khi các bà mẹ có kiến thức chung không đạt là rất cao (84,1%). Biều đồ 3: Mô tả các nguồn nhận lời khuyên về NCBSM khi mang thai của bà mẹ Trong nghiên cứu, hầu hết các bà mẹ chiếm 73%. Theo kết quả biểu đồ 3, (262/359) có nhận được lời khuyên liên nguồn thông tin về NCBSM khi mang quan đến việc NCBSM khi mang thai, thai mà các bà mẹ được tiếp nhận nhiều 39

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 nhất là từ các CBYT, cán bộ hội phụ nữ bà mẹ nhận được lời khuyên về NCBSM chiếm 69,8% (183/262), tiếp đến là từ các chiếm tỷ lệ gần tương đương nhau, cao thành viên trong gia đình và các đối nhất là những lời khuyên nhận được từ tượng khác như bạn bè, hàng xóm chiếm sách báo, tạp chí (38,9%) và nhận được tỷ lệ thấp, khoảng trên 10%. Đối với thấp nhất là các thông tin được phát trên nguồn truyền thông gián tiếp thì tỷ lệ các hệ thống loa đài, phát thanh (16,6%). Bảng 3: Sự hỗ trợ, phản đối của người xung quanh về NCBSM sau khi sinh (n=359) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Hướng dẫn, hỗ trợ cách Không 114 31,8 NCBSM trong 3 ngày đầu sau Có 245 68,2 Chồng 4 1,6 Mẹ đẻ/ mẹ chồng 64 26,1 Thành viên gia đình 47 19,2 Hàng xóm, bạn bè 13 5,3 Người hướng dẫn, hỗ trợ CTV dinh dưỡng 23 9,4 Cán bộ hội phụ nữ 4 1,6 Nữ hộ sinh, Y tá 64 26,1 Bác sỹ, Y sỹ 26 10,6 Phản đối về NCBSMHT trong Không 328 91,4 6 tháng đầu Có 31 8,6 Chồng 7 22,6 Bố mẹ chồng 17 54,8 Người phản đối Bố mẹ đẻ 1 3,2 Bạn bè 5 16,1 Khác 1 3,2 Bảng 3 cho biết, trong vòng 3 ngày 26,1%. Các nhóm còn lại hỗ trợ bà mẹ đầu sau sinh tỷ lệ các bà mẹ được hướng cách NCBSM trong 3 ngày đầu sau sinh dẫn, hỗ trợ cách NCBSM chiếm tỷ lệ khá chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt là người chồng cao (68,2%). Trong đó, người trực tiếp và cán bộ hội phụ nữ. Trong thời gian cho hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc con sau con bú, chỉ có 8,6% các bà mẹ bị phản sinh cao nhất là các bà (mẹ đẻ/ mẹ chồng) đối về NCBSMHT và hơn 50% số người và nữ hộ sinh/ y tá cùng chiếm tỷ lệ phản đối chính là từ phía bố mẹ chồng. 40

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Bảng 4: Tỷ lệ, nguồn nhận thông tin về NCBSMHT trong 6 tháng đầu của bà mẹ (n=359) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Nhận thông tin NCBSMHT Không 84 23,4 trong 6 tháng đầu Có 275 76,6 Cán bộ y tế 72 26,2 Nguồn nhận thông tin NCB- Người thân gia đình 18 6,5 SMHT trong 6 tháng đầu Truyền thông gián tiếp 164 59,6 Khác 21 7,6 Kết quả nghiên cứu trong bảng 4 cho không nhiều lắm. Cụ thể, kiến thức về thấy tỷ lệ các bà mẹ nhận được các thông cho trẻ bú sớm sau sinh của nghiên cứu tin về NCBSMHT trong 6 tháng đầu này thấp hơn so với nghiên cứu của chiếm 76,6%. Thông tin bà mẹ nhận A&T (68% so với 78,8%), trong khi đó được từ các phương tiện truyền thông kiến thức của bà mẹ về cần cho trẻ sơ gián tiếp như tivi, internet, sách báo sinh được bú sữa non ở nghiên cứu này chiếm tỷ lệ cao nhất (59,6%), tiếp theo lại cao hơn so với nghiên cứu của A&T là các CBYT cung cấp thông tin về (86% so với 74,4%) [6]. Tỷ lệ bà mẹ có NCBSMHT trong 6 tháng đầu cho các kiến thức đúng về thời gian cho trẻ bú bà mẹ chiếm 26,2%. Có khoảng 7% bà sớm sau sinh trong nghiên cứu này cũng mẹ nhận được thông tin từ nguồn khác thấp hơn khá nhiều so với nghiên cứu tại và từ người thân trong gia đình. thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2012 (68% so với 89,3%) [7]. BÀN LUẬN Kiến thức về NCBSMHT trong 6 Kiến thức về cho trẻ bú sớm sau sinh tháng đầu Theo khuyến cáo của WHO và Việc tìm hiểu kiến thức của bà mẹ về UNICEF thì việc bà mẹ cho trẻ bú sớm NCBSMHT trong 6 tháng đầu được đề sau sinh là vô cùng quan trọng. Trong cập trong nghiên cứu này chủ yếu tập nghiên cứu này, tỷ lệ các bà mẹ cho rằng chung vào các khía cạnh như: hiểu biết nên cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau về định nghĩa NCBSMHT, thời gian và sinh là 68% và không nên vắt bỏ sữa non lợi ích của việc NCBSMHT đối với trẻ là 86%. Kết quả cho thấy các bà mẹ sơ sinh/ trẻ nhỏ và bà mẹ, và một số kiến tham gia vào nghiên cứu có kiến thức về thức về thực hành NCBSMHT của bà cho con bú sớm, hiểu biết về sữa non là mẹ. tương đối khá, cao hơn so với nghiên Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về cứu của tác giả Đinh Thị Phương Hòa định nghĩa NCBSMHT trong 6 tháng tiến hành nghiên cứu tại 4 bệnh viện ở đầu đạt 46,5%. Vẫn còn trên 50% các bà Hà Nội cho tỷ lệ bà mẹ biết về bú sớm mẹ hiểu rằng NCBSMHT trong 6 tháng và không vắt bỏ sữa non lần lượt là đầu là cho trẻ bú mẹ cộng với một ít 44,1% và 78,3% [4]. So với nghiên cứu nước hoặc chất lỏng khác. Kết quả này tại 11 tỉnh của dự án A&T thì kết quả cũng tương đồng với nghiên cứu của trên tuy có sự chênh lệch nhưng cũng A&T, khi có 52,5% bà mẹ hiểu đúng về 41

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 định nghĩa trên [6]. nên bú duy nhất sữa mẹ mà không kết Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức đúng về hợp với sữa bột khác trong nghiên cứu thời gian NCBSMHT trong 6 tháng đầu này là 67,1%, trong khi đó nghiên cứu là 73,8%. Kết quả này thấp hơn so với A&T lại cho kết quả khá cao (83,9%) nghiên cứu triển khai ở Phú Lý, Hà Nam [6]; Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho (73,8% so với 91,1%) [7] và cao hơn so thấy có 59,6% bà mẹ biết cần tiếp tục với nghiên cứu của A&T khi chỉ có cho trẻ bú mẹ khi trẻ ốm/bệnh. Như vậy 62,3% bà mẹ trả lời đúng về thời gian vẫn còn nhiều bà mẹ chưa có kiến thức NCBSMHT trong 6 tháng [6]. Nghiên đúng về một số vấn đề liên quan đến cứu cũng cho thấy có một số bà mẹ hiểu thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ, phần lớn nhầm khái niệm cho con bú và cho con các bà mẹ vẫn nghĩ rằng nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, vì thế vẫn có những bà uống nước trắng tráng miệng để cho mẹ trả lời rằng thời gian NCBSMHT là sạch và trẻ đỡ khát 58,5%. Điều này 12 tháng và thậm chí là 24 tháng. chắc chắn sẽ làm giảm tỷ lệ NCBSMHT Với kiến thức về lợi ích của việc trong 6 tháng đầu của địa bàn nghiên NCBSM, tỷ lệ bà mẹ chủ yếu biết cứu. NCBSM mang lại lợi ích cho sự phát Tiếp cận thông tin về NCBSM của triển của trẻ (57,1%), đáp ứng đầy đủ bà mẹ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong 6 tháng Trong nghiên cứu này, có 73% bà mẹ đầu (44,6%), tăng cường sản xuất sữa nhận được các lời khuyên liên quan đến mẹ (44%). Ngoài ra các bà mẹ còn biết NCBSM trong thời kỳ mang thai, tỷ lệ sữa mẹ mang lại lợi ích về kinh tế, tăng này cao hơn so với nghiên cứu của A&T cường trao đổi chất và có tác dụng thực hiện tại 11 tỉnh trên toàn quốc phòng chống lại một số loại bệnh. Như (68,6%) [6], trong đó nguồn thông tin vậy, có thể thấy với những lợi ích phổ mà các đối tượng nhận được nhiều nhất biến nhất của sữa mẹ mang lại cho cả trẻ chủ yếu được cung cấp bởi cán bộ có nhỏ và bà mẹ thì kiến thức của các bà mẹ chuyên môn như cán bộ y tế, cộng tác cũng chỉ biết được trên 50%. Kết quả viên dinh dưỡng, cán bộ hội phụ nữ chưa cao này có thể là do các nội dung (69,8%). Điều đó cho thấy các bà mẹ ở truyền thông về lợi ích của sữa mẹ chưa đây rất quan tâm tới các thông tin liên hiệu quả, chưa toàn diện, hoặc cũng có quan đến sinh nở, họ đi khám thai thể do các bà mẹ chưa tiếp cận được với thường xuyên, tích cực tham dự các buổi các nguồn cung cấp thông tin, kênh sinh hoạt, tập huấn liên quan đến vấn đề truyền thông trên địa bàn xã. NCBSM và thường nhận được những lời Với kiến thức về thực hành NCB- tư vấn từ phía cán bộ y tế. Thông tin về SMHT trong 6 tháng đầu, nghiên cứu NCBSM đến từ phía gia đình như chồng, cho thấy, tỷ lệ bà mẹ biết cho con bú mẹ đẻ/ mẹ chồng và các thành viên khác đúng cách, bú hết một bên rồi mới trong gia đình trong thời gian bà mẹ chuyển sang bên kia là 69,1%, so với kết mang thai chiếm tỷ lệ thấp là 16,8%. quả nghiên cứu của A&T thì tỷ lệ này Điều này do bà mẹ vẫn chưa sinh trẻ nên cao hơn nhiều (69,1% so với 47,1%); Tỷ nhận được các thông tin, lời khuyên về lệ bà mẹ biết trẻ dưới 6 tháng tuổi chỉ NCBSM còn hạn chế và phía gia đình 42

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 thường chỉ quan tâm, hướng dẫn và hỗ kết quả cao hơn nghiên cứu của A&T trợ bà mẹ cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khi chỉ có 55,1% số bà mẹ cho biết đã nhiều hơn sau khi bà mẹ đã sinh con. được chỉ dẫn về cách NCBSM trong So sánh giữa các nguồn thông tin vòng 3 ngày đầu sau sinh [6]. Trong truyền thông gián tiếp mà bà mẹ nhận nghiên cứu này, tỷ lệ bà mẹ nhận được được về NCBSM trong khi mang thai thì thông tin về hướng dẫn cách NCBSM không có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngay sau sinh chủ yếu đến từ mẹ đẻ/ mẹ nguồn cung cấp. Ở nghiên cứu này, tỷ lệ chồng và nữ hộ sinh/ y tá (cùng chiếm bà mẹ nhận được nhiều thông tin về tỷ lệ 26,1%). Các thành viên khác trong NCBSM nhất là từ sách báo, ấn phẩm, gia đình cũng thường là người hướng tạp chí (38,9%), tiếp theo là từ nguồn dẫn giúp đỡ các bà mẹ (19,2%), tuy tivi và internet chiếm lần lượt 22,6% và nhiên bà mẹ nhận được sự hướng dẫn hỗ 21,9%. Nguồn thông tin bà mẹ nhận trợ về cách NCBSM trong 3 ngày đầu được ít nhất là từ loa đài, phát thanh sau sinh từ chính người chồng của mình (16,6%). Lý giải điều này vì địa bàn lại chiếm tỷ lệ rất thấp (1,6%). Kết quả nghiên cứu là thành thị, cuộc sống người này cũng phù hợp với kết quả trong dân tương đối hiện đại nên việc tiếp cận nghiên cứu của A&T khi phần lớn sự với các nguồn thông tin từ sách báo, ti hướng dẫn giúp đỡ bà mẹ về cách vi, internet là dễ dàng. Việc các bà mẹ ít NCBSM sau sinh đến từ mẹ đẻ hoặc mẹ chú ý đến các thông tin từ loa đài truyền chồng (51,8%), nữ hộ sinh , y tá (31,5%) thanh một phần do tính chất công việc và thành viên khác trong gia đình đi làm ban ngày, do còn nhiều thứ quan (17,5%) [6]. tâm khác xen lẫn và cũng có thể do cuộc So với tỷ lệ “nhận lời khuyên về sống thành thị có quá nhiều tiếng ồn NCBSM khi mang thai” (73%) thì bà mẹ (giao thông, khu công nghiệp...) nên nhận thông tin về NCBSMHT trong 6 hiệu quả từ kênh truyền thông này chưa tháng đầu cũng chiếm tỷ lệ tương đương cao. (76,6%). Tuy nhiên, tỷ lệ này cao hơn Trong nhóm những ĐTNC có nhận khá nhiều so với khi khai thác thông tin được lời khuyên về NCBSM trong thời nhận được về NCBSMHT trong 6 tháng gian mang thai, thì tỷ lệ bà mẹ có hiểu đầu ở trong câu hỏi nhiều lựa chọn về biết đúng về bú sớm sau sinh và khái “nhận lời khuyên liên quan đến niệm NCBSMHT trong 6 tháng đầu là NCBSM” (76,6% so với 41,5%). Có thể tương đối cao, các tỷ lệ này lần lượt là lý giải điều này do câu hỏi về nhận lời 68,3% và 46,9%. Qua đó cho thấy giai khuyên liên quan đến NCBSM là câu đoạn bà mẹ mang thai là vô cùng quan hỏi mở và nhiều lựa chọn nên tỷ lệ bà trọng, nó là quãng thời gian mà bà mẹ mẹ trả lời về nội dung NCBSMHT trong tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích về 6 tháng đầu là thấp hơn so với khi khai NCBSM. thác thông tin trực tiếp. Với nguồn thông Sau khi sinh, tỷ lệ bà mẹ nhận được tin về NCBSMHT trong 6 tháng đầu, bà sự hướng dẫn về cách NCBSM từ cơ sở mẹ nhận được nhiều thông tin nhất là từ y tế nơi họ sinh con trong nghiên cứu các phương tiện truyền thông gián tiếp này chiếm 68,2%. Nghiên cứu này cho (tivi, internet, sách báo) chiếm 59,6%, 43

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 tiếp theo là các thông tin nhận được từ liên quan đến NCBSM khi mang thai và các cán bộ y tế (bác sỹ, y tá, nữ hộ 76,6% nhận thông tin về NCBSMHT sinh...) (26,2%). Tỷ lệ bà mẹ nhận được trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ bà mẹ thông tin về NCBSMHT trong 6 tháng nhận được thông tin về NCBSMHT đầu từ nguồn khác và các thành viên trong 6 tháng đầu từ CBYT còn rất thấp: trong gia đình chỉ chiếm khoảng 7%. 26,2%. Qua đây có thể thấy mặc dù NCBSMHT trong 6 tháng đầu là nội dung quan trọng TÀI LIỆU THAM KHẢO hàng đầu trong chăm sóc và nuôi dưỡng 1. WHO (2009). Infant and young child trẻ nhỏ nhưng tỷ lệ bà mẹ nhận được feeding, Geneva. thông tin qua kênh truyền thông là các 2. The Lancet (1994). A Warm Chain for CBYT và từ gia đình còn khá thấp. Breastfeeding, 344, pg. 1239-1241 3. Viện Dinh dưỡng (2010). Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010. Nhà xuất bản Y IV. KẾT LUẬN học, Hà Nội 1. Tỷ lệ các bà mẹ tham gia nghiên 4. Đinh Thị Phương Hòa (2006). Kiến thức, cứu có kiến thức chung về NCBSM thực hành của bà mẹ về giữ ấm và cho “đạt” (trả lời đúng ≥ 70% câu hỏi) rất trẻ bú sớm ngay sau khi đẻ. Bộ Y tế, Hà thấp: 15,9%. Nội. - Kiến thức về cho trẻ bú sớm sau 5. Trần Thị Phúc Nguyệt, Hoàng Thị Hằng sinh: có 68% số bà mẹ đã điều tra biết (2012). Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ nên cho trẻ bú sớm sau sinh, 86,1% số của các bà mẹ vùng ven biển xã Hải bà mẹ biết không nên vắt bỏ sữa non và Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. một nửa số bà mẹ phỏng vấn (52,5%) Tạp chí NCYH, tập 80, số 3D, tr. 115- biết sữa non có tác dụng phòng chống dị 120. ứng và nhiễm khuẩn; 28,7% biết bú sữa 6. Alive and Thrive và Viện Nghiên cứu Y non giúp trẻ phát triển tốt hơn, nhưng xã hội học (2012). Báo cáo toàn văn thực vẫn còn 12,5% bà mẹ không biết về lợi hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hà Nội. ích của sữa non. 7. Lý Thị Phương Hoa, Huỳnh Nam - Kiến thức về NCBSMHT trong 6 Phương (2014). Kiến thức, thực hành tháng đầu: Chỉ có 46,5% bà mẹ biết nuôi dưỡng trẻ nhỏ của các bà mẹ và đúng về khái niệm NCBSMHT trong 6 tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi tại tháng đầu và 67,1% ĐTNC biết trẻ dưới phường Trần Hưng Đạo, tp. Phủ Lý, tỉnh 6 tháng chỉ nên cho bú sữa mẹ. Hà Nam. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực 2. Có 73% bà mẹ nhận được thông tin Phẩm, tập 10, số 3, tr. 92-100. 44

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Summary KNOWLEDGE ON BREASTFEEDING AND ACCESS TO INFORMATION OF MOTHERS WITH CHILDREN UNDER 24 MONTHS OLD IN NGOC HOI COMMUNE, THANH TRI DISTRICT, HA NOI The study was carried out with an aim to study knowledge and information access on breast feeding of mothers, who had children under 24 months old at Ngoc Hoi Commune, Thanh Tri District, Ha Noi. A cross sectional study design with sample size of 359 mothers having children under 24 months old in the whole commune was done using pre-designed questionnaires. The result of study showed that maternal knowledge on breastfeeding was not so good (the rate of mothers, who had “good knowledge on breast feeding” was 15.9%; knowing about early initiation of breastfeeding: 68%; correct understanding about defi- nition of exclusive breasfeeding in the first 6 months: 46.5%; knowing that the children less than 6 months should have exclusive breastfeeding: 67.1%). Regarding access to in- formation, 73% of pregnant women received information relating to breastfeeding and 76.6% of mother received information on breasfeeding in the first 6 months. However, the percentage of mother receiving information from healthcare workers was still really low: 26.2%. In order to improve knowledge for early initiation and exclusive breastfeeding in the first 6 months, it is necessary to strengthen education, information and communi- cation on breastfeeding for women in reproductive age and community. Keywords: Breastfeeding knowledge, post-natal early breastfeeding, exclusive breast feeding, children under 24 months old, Thanh Tri Hanoi. 45

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kien-thuc-ve-nuoi-con-bang-sua-me-va-su-tiep-can-thong-tin-cua-ba-me-co-con-duoi-24-thang-tuoi-tai-x-2569800.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY