MangYTe

Tài liệu y khoa

Kiến thức về sức khỏe sinh sản ở học sinh phổ thông trung học tại tỉnh Lâm Đồng

Kiến thức về sức khỏe sinh sản ở học sinh phổ thông trung học tại tỉnh Lâm Đồng
  • Mã tin: 1681
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Sức khỏe sinh sản là một vấn đề quan trọng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở nhóm vị thành niên vì đây là một trong nhóm dân số có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Nghiên cứu nhằm đánh giá tỷ lệ học sinh tại các trường phổ thông trung học tại tỉnh Lâm Đồng có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản.

Nội dung Text: Kiến thức về sức khỏe sinh sản ở học sinh phổ thông trung học tại tỉnh Lâm Đồng

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG Huỳnh Giao1, Nguyễn Thị Ngọc Hân2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sức khỏe sinh sản là một vấn đề quan trọng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở nhóm vị thành niên vì đây là một trong nhóm dân số có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá tỷ lệ học sinh tại các trường phổ thông trung học tại tỉnh Lâm Đồng có kiến thức đúng về sức khõe sinh sãn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tã trên học sinh phổ thông học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, được thực hiện từ tháng3/2021 đến tháng 6/2021, số liệu được thu thập thông qua bộ câu hõi tự điền . Kết quả: Tổng số 401 học sinh đã hoàn thành bộ câu hỏi, tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản chiếm tỷ lệ thấp (30,9%). Tuổi, giới tính, khối lớp, học lực, dân tộc có mối liên quan với kiến thức về sức khỏe sinh sản. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy sự thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản của học sinh phổ trung học. Do đó, nhà trường và địa phương cần đưa ra nh ững chiến lược can thiệp nhằm xây dựng những chương trình giáo dục sức khỏe về sức khỏe sinh sản hiệu quả và phù hợp cho trẻ vị thành niên. Từ khoá: sức khõe sinh sãn, kiến thức, học sinh, vị thành niên ABSTRACT KNOWLEDGE TOWARD REPRODUCTIVE HEALTH AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN LAM DONG PROVINCE Huynh Giao, Nguyen Thi Ngoc Han * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No. 2 - 2022: 348 - 353 Background: Reproductive health plays a critical role in all aspect of ages, especially in juvenile who is one of the most important population affected to the quality human resources in the future. Objective: This study aims to investigate the prevalence of good knowledge toward reproductive health among students at high school in Lam Dong province. Methods: A cross-sectional study was conducted among high school students at Lam Dong province from March 2021 to June 2021. A self-questionnaire was used to collect the data. Results: The total of 401 participants completed the questionnaire. A low rate of good knowledge toward reproductive health (30.9%). Age, gender, grade, academic ability, and ethnicity were associated with good knowledge toward reproductive health. Conlusion: This study showed a lack of knowledge toward reproductive health among students. Therefore, schools and local government need to showed interventions to enhance effective and appropriate reproductive health programs for high school students. Keywords: reproductive health, knowledge, student, juvenile Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 1 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh-Cơ sỡ 2 2 Tác giả liên lạc: TS.BS. Huỳnh Giao ĐT: 0908608338 Email: hgiaoytcc@ump.edu.vn 348 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 ĐẶT VẤN ĐỀ phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng để góp Sức khỏe sinh sản là một vấn đề quan trọng phần nâng cao hiệu quả của các dịch vụ chăm ở mọi lứa tuổi, ở cả nam giới và nữ giới, đặc biệt sóc sức khỏe sinh sản giúp thế hệ tương lai có là ở nhóm vị thành niên vì đây là một trong một nền tảng sức khỏe tốt, đồng đều giữa các nhóm dân số quan trọng có ý nghĩa quyết định dân tộc và vùng miền. đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU lực trong tương lai(1). Theo Tổ chức Y tế Thế giới Đối tƣợng nghiên cứu (WHO), hằng năm có khoảng 21 triệu trẻ em gái Học sinh đang học tập tại hai trường THPT từ 15 đến 19 tuổi mang thai và 5,6 triệu ca nạo bao gồm: phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh phá thai ở trẻ em gái vị thành niên, góp phần Lâm Đồng và trường THCS-THPT liên huyện gây tử vong mẹ, bệnh tật và các vấn đề ảnh phía nam Lâm Đồng hưởng lâu dài đến sức khỏe(2). Trẻ vị thành niên Tiêu chí đưa vào còn là đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục khác (STIs) đe Tất cả học sinh người dân tộc thiểu số đang dọa đến sức khỏe cao hơn so với các nhóm tuổi học tại trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Lâm khác(3). Vì vậy vấn đề chăm sóc sức khỏe vị Đồng và trường phổ thông THCS- THPT liên thành niên đã được đặt ra trong Chiến lược toàn huyện phía nam Lâm Đồng. Đồng ý tham gia cầu về sức khỏe phụ nữ, trẻ em và vị thành niên nghiên cứu. giai đoạn 2016 -2030(4). Tuy nhiên, trẻ vị thành Tiêu chí loại ra niên tại Việt Nam có thể gặp phải nhiều nguy cơ Học sinh vắng mặt 2 lần tại thời điểm tham về sức khỏe vì dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của gia nghiên cứu. môi trường xã hội do những thay đổi về tâm Phƣơng pháp nghiên cứu sinh lý ở lứa tuổi này, đặc biệt là ở đối tượng dân Thiết kế nghiên cứu tộc thiểu số. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam có số trẻ em gái vị Nghiên cứu cắt ngang mô tả. thành niên (từ 10-17 tuổi) sinh con chiếm tỷ Các bước tiến hành trọng 3,3‰; cao nhất ở Trung du và miền núi Bước 1: Xin Ban giám hiệu nhà trường danh phía Bắc (9,7‰) và khu vực Tây Nguyên sách học sinh của 24 lớp của 3 khối lớp 10, 11, 12. (6,8‰)(5). Một nghiên cứu tại huyện miền núi A Bước 2: Đánh số thứ tự cho từng lớp từ 1- Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy vị thành 24 và tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn niên có kiến thức về sức khỏe sinh sản chỉ có ra 9 lớp. 14,1%, tỷ lệ quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên Bước 3: Đối tượng trong các lớp được chọn là 6,4% và có sử dụng biện pháp tránh thai khi nếu đồng ý tham gia sẽ được phát bộ câu hỏi quan hệ tình dục là 18%(6). Việc thiếu hiểu biết, tự điền. Thời gian hoàn thành khoảng 15 phút thiếu kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho mỗi phiếu. Bộ câu hõi thu thập có 3 phần (SKSS) được xem là những nguyên nhân khiến bao gồm: vấn đề SKSS của vị thành niên trở nên nghiêm (1) Đặc điểm dân số – xã hội của đối tượng trọng hơn(7). Lâm Đồng là một tỉnh Tây Nguyên nghiên cứu được đánh giá qua 7 câu hỏi về tuỗi, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn giới tính, khối lớp, học lực, dân tộc, tôn giáo, 25% dân số. Học sinh trung học phổ thông nguồn thông tin về sức khỏe sinh sản; (THPT) phần lớn đều nằm trong độ tuổi vị thành (2) 12 câu hỏi kiến thức về sức khỏe sinh sản niên do đó nghiên cứu này được thực hiện nhằm và sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) đã được xác định được kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản của học sinh dân tộc thiểu số tại các trường Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 349

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học đánh giá trong nghiên cứu trước đây(8,9,10) và Đặc tính n(%) trong nghiên cứu tại Lào(11). Mạ 110 (27,4) Khác 114 (28,4) Định nghĩa biến số Tôn giáo (có) 292 (72,8) Kiến thức về SKSS/SKTD có 12 câu với các Nguồn thông tin về SKSS trả lời đúng hoặc không đúng , mô̂i câu đúng Giáo viên 288 (71,8) được đánh giá là 1 điểm và không đúng là 0 Các buổi ngoại khóa ở trường 284 (70,8) Người thân 278 (69,3) điểm. Điễm cắt ≥9 được xem là có kiến thức tốt Các cơ sở y tế 270 (67,3) về SKSS/SKTD(12). Internet 240 (59,9) Phương pháp thống kê Sách, báo, tài liệu 179 (44,6) Bạn bè 173 (43,1) Tất cả số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm Stata Nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình của 14. Tần số và tỷ lệ (%) được dùng để mô tả biến đối tượng nghiên cứu là 17,0 ±0,8, đa số là nữ định tính (đặc điểm dân số, nguồn thông tin, (76,1%). Số học sinh của cả 3 khối lớp khá kiến thức về SKSS/SKTD) Sử dụng phép kiểm tương đồng nhau, học lực khá chiếm tỷ lệ cao Chi bình phương hoặc phép kiểm t-test để xác nhất (54,1%). Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là định mối liên quan giữa kiến thức về dân tộc Cơ Ho (44,2%), có tôn giáo (72,8%). SKSS/SKTD với đặc điểm dân số xã hội. Ước Nguồn thông tin về sức khỏe sinh sản đa dạng lượng mức độ liên quan được tính bằng tỷ số tỷ từ giáo viên (71,8%), buổi ngoại khóa (70,8%), lệ hiện mắc PR (Prevalence ratio) với khoảng tin người thân (69,3%), cơ sở y tế (67,3%); internet cậy (KTC) 95%, p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 thức về thời điểm dễ mang thai, các bệnh lây (PR 1,4, KTC 95%: 1,1-2,0) (Bảng 3). truyền qua đường tình dục và thuốc tránh thai BÀN LUẬN không phòng được bệnh lây truyền qua đường Nghiên cứu được tiến hành ở 401 học sinh tình dục chiếm tỷ lệ thấp nhất lần lượt 29,4%, tại trường phổ thông DTNT tỉnh Lâm Đồng và 38,7% và 32,9%. Các kiến thức về dấu hiệu có trường phổ thông DTNT THCS và THPT liên thai, hậu quả của việc làm mẹ quá trẻ, các biện huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên pháp tránh thai, nguy cơ mắc bệnh và các biện cứu cho thấy sự phân bố giới tính có sự chênh pháp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua lệch lớn khi tỉ lệ học sinh nữ gấp 4 lần (76,1%) tỉ đường tình dục có tỷ lệ khá cao (>70%). lệ học sinh nam (23,9%). Kết quã này tương Bảng 3. Mối liên quan giư̂a kiến thức về đồng với nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Quyên SKSS/SKTD với đặc điểm dân số xã hội(N=401) khi tiến hành nghiên cứu ở 408 học sinh tại Kiến thức PR (KTC trường THPT Đông Thụy An tỉnh Thái Bình với Đặc tính Tốt Chưa tốt p 95%) tỉ lệ học sinh nữ chiếm 71,8%, học sinh nam là 124 (%) 277 (%) Tuổi 17,3 ± 0,8 16,9 ± 0,8 0,000 1,5 (1,3-1,8) 28,2% và tác giả Phùng Thị Ngoan tại trường Giới tí nh phổ thông DTNT Huỳnh Cương, Sóc Trăng với Nữ 106 (85,5) 199 (71,8) 0,003 1 tỉ lệ học sinh nữ là 65,6%, học sinh nam là 34,4% Nam 18 (14,5) 78 (28,2) 0,5 (0,3-0,8) trên tổng số 366 học sinh tham gia nghiên Khối lớp cứu(9,10). Tỷ lệ học sinh của cả ba khối lớp khá Khối 10 27 (21,8) 114 (41,2) 1 Khối 11 41 (33,1) 92 (33,2) 0,028 1,6 (1,1-2,5) đồng đều nhau, trong đó số học sinh khối 10 Khối 12 56 (45,1) 71 (25,6) 0,000 2,3 (1,6-3,4) chiếm tỉ lệ cao nhất với 35,2%, tiếp theo là khối Học lực lớp 11 với 33,2% và cuối cùng là khối lớp 12 với Giỏi 12 (9,7) 9 (3,3) 1 31,6%. Các học sinh đang theo học tại hai trường Khá 80 (64,5) 137 (49,5) 0,036 0,6 (0,4-0,9) chủ yếu là người dân tộc Cơ Ho (44,2%), Mạ Trung bình, yếu 32 (25,8) 131 (47,2) 0,000 0,3 (0,2-0,6) (27,4%) và một số số dân tộc khác như Tày, Dao, Dân tộc Cơ Ho 46 (37,1) 131 (47,3) 1 Nùng, Churu, Mường, Mông, M'Nông, Hoa, Mạ 41 (33,1) 69 (24,9) 0,042 1,4 (1,1-2,0) S'Tiêng, Chứt (28,4%). Đa phần các học sinh đạt Khác 37 (29,8) 77 (27,8) 0,231 1,2 (0,9-1,8) học lực trung bình -yếu chiếm tỹ lệ nhiều nhất Tôn giáo (40,6%), học lực khá chi ếm 54,1%. Nhìn chung, Không 35 (28,2) 74 (26,7) 0,753 1 kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh có Có 89 (71,8) 203 (73,3) 0,9 (0,7-1,3) kiến thức sức khỏe sinh sản chung đúng không Nghiên cứu ghi nhận các yếu tố như tuổi, cao (30,9%), tuy nhiên Các kiến thức về dấu hiệu giới tính, khối lớp, học lực, dân tộc có mối liên gợi ý có thai, hậu quả của việc làm mẹ quá trẻ, quan với kiến thức về sức khỏe sinh sản. Học các biện pháp tránh thai, nguy cơ mắc bệnh và sinh nam có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây truyền bằng 0,5 lần so với học sinh nữ (PR 0,5, KTC qua đường tình dục có tỷ lệ khá cao (>70%). Tỷ 95%: 0,3-0,8). Học sinh khối 11, khối 12 có kiến lệ kiến thức chung đúng cao hơn trong nghiên thức cao gấp 1,6 và 2,3 lần so với học sinh khối cứu của tác giả Phùng Thị Ngoan là 10,1%(9). Tuy 10 (PR 1,6, KTC 95%: 1,1-2,5), (PR 2,3, KTC nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ kiến thức chung đúng 95%:1,6-3,4). Học sinh có học lực khá, trung của tác giả Nguyễn Như Khuê Nghi với 41,1%(8). bình-yếu có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản Kiến thức về thời điểm dễ mang thai, các bệnh bằng 0,6 và 0,3 lần so với học sinh có học lực giỏi lây truyền qua đường tình dục và thuốc tránh (PR 0,6, KTC 95%: 0,4-0,9), (PR 0,3, KTC 95%: 0,2- thai không phòng được bệnh lây truyền qua 0,6). Học sinh là dân tộc Mạ ghi nhận có kiến đường tình dục chiếm tỷ lệ thấp nhất lần lượt thức gấp 1,4 lần so với học sinh là dân tộc Cơ Ho 29,4%, 38,7% và 32,9%. Qua đây ta thấy được các Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 351

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học em học sinh có kiến thức về các vấn đề sức khỏe với dân tộc. Học sinh là dân tộc Mạ ghi nhận có sinh sản nhưng lượng kiến thức lại không đồng kiến thức gấp 1,4 lần so với học sinh là dân tộc đều và đầy đủ. Cần quan tâm nhiều hơn đến Cơ Ho (PR 1,4, KTC 95%: 1,1-2,0). Kết quả này có những phần kiến thức mà các em còn thiếu sót sự khác biệt với nghiên cứu của tác giả Nguyễn để từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp để bổ Như Khuê Nghi khi kiến thức chung đúng về sung kiến thức cho các em giúp các em hiểu rõ SKSS và dân tộc không có mối liên quan có ý về bản thân mình và biết cách bảo vệ bản thân. nghĩa thống kê(8). Sự khác biệt này có thể được lý Ngoài ra, nghiên cứu ghi nhận các yếu tố như giải là do sự khác nhau ở đặc điểm của đối tuổi, giới tính, khối lớp, học lực, dân tộc có mối tượng trong nghiên cứu. liên quan với kiến thức về sức khỏe sinh sản. KẾT LUẬN Tuỗi càng lớn thì học sinh có đũ kiến thức về sức Nghiên cứu cho thấy sự thiếu kiến thức về khỏe sinh sản càng cao (PR 1,5 KTC 95%: 1,3- sức khỏe sinh sản của học sinh phổ trung học. 1,8). Về giới tính , học sinh nam có kiến thức Do đó, nhà trường và địa phương cần đưa ra đúng về sức khỏe sinh sản bằng 0,5 lần so với những chiến lược can thiệp nhằm xây d ựng học sinh nữ (PR 0,5, KTC 95%: 0,3-0,8). Về khối những chương trình giáo dục sức khỏe về SKSS lớp, học sinh khối 11, khối 12 có kiến thức cao hiệu quả và phù hợp cho trẻ vị thành niên. gấp 1,6 và 2,3 lần so với học sinh khối 10 (PR 1,6, KTC 95%: 1,1-2,5), (PR 2,3, KTC 95%: 1,6-3,4). Kết Lời cảm ơn quả này là phù hợp khi học sinh ở các khối lớp Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến sinh viên lớn đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thông tin YHDP 2015 Ka Phi Hồng Đakrông, và các học về SKSS hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giữa sinh 2 trường Phổ thông trung học dân tộc nội tỷ lệ học sinh có kiến thức chung đúng về sức trú tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ chúng tôi trong thu khỏe sinh sản với học lực có mối liên quan có ý thập số liệu của nghiên cứu. nghĩa thống kê. Học sinh có học lực khá, trung TÀI LIỆU THAM KHẢO bình-yếu có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản 1. Sở Y Tế Hà Nội (2018) Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành bằng 0,6 và 0,3 lần so với học sinh có học lực giỏi niên, thanh niên vì tương lai giống nòi. URL: https://soyte.hanoi.gov.vn/an-toan-thuc-pham/- (PR 0,6, KTC 95%: 0,4-0,9), (PR 0,3, KTC 95%: 0,2- /asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/cham-soc-suc-khoe-sinh- 0,6). Kết quả này cũng tương tự như trong san-vi-thanh-nien-thanh-nien-vi-tuong-lai-giong-noi. nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Thức vào 2. WHO (2020) Adolescent pregnancy. URL: https://www.who.int/en/news-room/fact- năm 2020 tại tỉnh Hậu Giang khi học sinh có học sheets/detail/adolescent-pregnancy. lực khá, giỏi có kiến thức đúng cao hơn gấp 3,65 3. Sieving RE, Bearinger LH, Ferguson J, Sharma V (2007). Global perspectives on the sexual and reproductive health of lần học sinh có học lực trung bình, yếu (OR=3,65, adolescents: patterns, prevention, and potential. Lancet, p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 9. Phùng Thị Ngoan (2019). Kiến thức và nhu cầu chăm sóc sức 13. Nguyễn Hữu Thức (2021). Kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông người Khmer sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học cơ tại trường dân tộc nội trú Huỳnh Cương, tỉnh Sóc Trăng, năm sở Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang năm 2020. 2019. Khóa Luận Tốt Nghiệp Bác Sĩ Y Học Dự Phòng, Đại học Y Luận Án Tốt Nghiệp, pp.25-40. Dược TP. HCM. 14. Trần Thị Bích Hồi, Nguyê̂n Thị Bắc , Phan Lê Thu Hằng , 10. Vũ Thị Quyên (2018). Kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc Nguyê̂n Khắc Minh, Phạm Văn Hán (2015). Kiến thức về sức sức khỏe sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh khỏe sinh sản của học sinh trường trung học phổ thông Ngô Sĩ trường trung học phổ thông Đông Thụy Anh, tỉnh Thái Bình Liên tỉnh Bắc Giang năm 2015. Y Học Dự Phòng, 11(171):129-137. năm 2018. Luận Văn Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược Thái Bình. Ngày nhận bài báo: 09/08/2021 11. Khampheng P, Ghislaine L, Tej RJ, Sengchanh K, Mariam A, et al (2020). Factors influencing sexual and reproductive health Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 among adolescents in Lao PDR. Global Health Action, Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 13(2):1791426. 12. Bloom BS (1956). Taxonomy education, In: Ralph WT Taxonomy of Educational Objectives, V1, pp.25-86. David McKay Company, New York. Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 353

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kien-thuc-ve-suc-khoe-sinh-san-o-hoc-sinh-pho-thong-trung-hoc-tai-tinh-lam-dong-2529554.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY