Lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng Cyclophosphamid

Lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng Cyclophosphamid
  • Mã tin : 1835
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng Cyclophosphamid mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư vú được điều trị bằng Cyclophosphamid. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu thuần tập tiến cứu mô tả, theo dõi dọc trên 68 bệnh nhân ung thư vú tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức được điều trị bằng phác đồ có Cyclophosphamid từ 4 -6 chu kỳ.

Nội dung Text: Lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng Cyclophosphamid

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 mức độ tốt chiếm tỷ lệ cao nhất 62,9%, mức độ 3. Hoàng Quốc Hải, Trần Văn Tuấn, Đặng Hoàng trung bình chiếm 31,0% và thấp nhất là mức độ Anh (2016), "Một số đặc điểm lâm sàng và kết quả trắc nghiệm trí tuệ raven ở bệnh nhân động kém chiếm 6,2%. kinh cơn lớn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên", Hội thần kinh học Việt Nam. V. KẾT LUẬN https://hoithankinhhocvietnam.com.vn/mot-so- Mức độ tuân thủ điều trị động kinh tốt: 14,3%; dac-diem-lam-sang-va-ket-qua-trac-nghiem-tri-tue- mức độ trung bình: 28,6%; mức độ kém: 57,1%. raven-o-benh-nhan-dong-kinh-con-lon-tai-benh- Kết quả quản lý của Trạm y tế: mức độ tốt 61,5%; vien-trung-uong-thai-nguyen/ 4. Nguyễn Ngọc Quang và cộng sự (2015), Bệnh mức độ trung bình 38,5% và không có trạm y tế trầm cảm trong thời đại hiện nay, tr. 1-2. nào quản lý ở mức độ kém. Kết quả đánh giá quản 5. Phạm Thị Kim Liên (2018), “Thực trạng quản lý, lý phục hồi chức năng mức độ tốt chiếm tỷ lệ cao điều trị bệnh nhân động kinh tại một số xã, phường nhất 62,9%, mức độ trung bình chiếm 31,0% và ở thành phố Thái Bình”, Y học Dự phòng, 28(7). 6. Tô Hồng Đức, Nguyễn Quang Vinh, Trần Diệp thấp nhất là mức độ kém chiếm 6,2%. Tuấn (2008), "Phân loại cơn động kinh trẻ em tại TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh", Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 172. 1. Đinh Huỳnh Tố Hương, Vũ Anh Nhị (2007), 7. Trần Nguyên Ngọc (2012), Nghiên cứu chất "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của lượng sống bệnh nhân động kinh ở người lớn tại cơn động kinh đầu tiên ở người trưởng thành", Y Thành phố Đà Nẵng. học Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 8. 8. Yirga Legesse Niriayo, et al (2019), 2. Geraldine O' Rourke, et al (2017), "Identifying “Medication Belief and Adherence among Patients the barriers to antiepileptic drug adherence among with Epilepsy”, Behavioural Neurology. adults with epilepsy", Seizure, 45, pp. 160-168. https://doi.org/10.1155/2019/2806341. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/yseiz. LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID Bùi Đăng Minh Trí1, Trần Minh Sang2 TÓM TẮT (67,65%) và tăng đậm độ (83,82%). UTBM ống xâm nhập chiếm đa số (72,06%). Tỷ lệ bệnh nhân có thụ 11 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thể nội tiết âm tính (cả ER và PR đều âm tính) cao, của bệnh nhân ung thư vú được điều trị bằng chiếm 72.05%. Kết luận: Chủ yếu bệnh nhân tự Cyclophosphamid. Đối tượng và phương pháp: khám thấy khối u, thường gặp ở vị trí 1/4 trên ngoài. nghiên cứu thuần tập tiến cứu mô tả, theo dõi dọc Hạch nách chiếm tỷ lệ cao, đặc điểm của tổn thương trên 68 bệnh nhân ung thư vú tại Bệnh viện Thành trên siêu âm chủ yếu là: khu trú, ranh giới không rõ, phố Thủ Đức được điều trị bằng phác đồ có giảm âm, cấu trúc đặc và xâm lấn xung quanh. Đặc Cyclophosphamid từ 4 -6 chu kỳ. Kết quả: Tự khám điểm tổn thương chủ yếu trên X quang chụp hình vú là thấy khối u là triệu chứng cơ năng phổ biến nhất với tổn thương khu trú, bờ không rõ, có nốt vôi hoá và 67,65%. Vị trí u thường gặp ở nhóm bệnh nhân là 1/4 tăng đậm độ. UTBM ống xâm nhập chiếm đa số. Tỷ lệ trên ngoài (54,41%). Tỷ lệ bệnh nhân có hạch nách là bệnh nhân có thụ thể nội tiết âm tính cao. 47,06% (32 trường hợp). Có 4 bệnh nhân (5,88%) có Từ khóa: lâm sàng, cận lâm sàng, triệu chứng di căn cơ quan trên lâm sàng. Kích thước Cyclophosphamid, ung thư vú. trung bình của các khối u là 2,47 ± 0,89 cm. Các đặc điểm của tổn thương trên siêu âm chủ yếu là: khu trú SUMMARY (83,82%), ranh giới không rõ (77,94%), giảm âm (97,06%), cấu trúc đặc (97,06%) và xâm lấn xung CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS quanh (77,94%) chủ yếu là dạng xâm lấn mô vú xung OF BREAST CANCER PATIENTS TREATED quanh chiếm 45,59%. Đặc điểm tổn thương chủ yếu BY CYCLOPHOSPHAMID trên X quang chụp hình vú là tổn thương khu trú Objectives: To describe clinical and subclinical (82,35%), bờ không rõ (80,88%), có nốt vôi hoá characteristics of breast cancer patients treated with Cyclophosphamide. Subjects and methods: Descriptive-prospective cohort study, longitudinal 1Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch follow-up on 68 breast cancer patients at Thu Duc City 2 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Hospital who were treated with a regimen containing Chịu trách nhiệm chính: Bùi Đặng Minh Trí Cyclophosphamide for 4-6 cycles. Results: Self- Email: drtribui1@gmail.com examination found that tumor was the most common Ngày nhận bài: 6.6.2022 functional symptom with 67.65%. The common tumor Ngày phản biện khoa học: 26.7.2022 location in the group of patients was the upper and outer quarter (54.41%). The proportion of patients Ngày duyệt bài: 8.8.2022 37

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 with axillary lymph nodes was 47.06% (32 cases). + Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú và There were 4 patients (5.88%) with clinical symptoms được điều trị bằng Cyclophosphamid of organ metastasis. The mean size of the tumors was 2.47 ± 0.89 cm. The characteristics of lesions on + Bệnh nhân đủ sức khoẻ tham gia nghiên cứu ultrasound were mainly: localized lesion (83.82%), + Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu unclear border (77.94%), hypoechoic (97.06%), solid * Tiêu chuẩn loại trừ: structure (97.06%) and surrounding invasion (77.94%) + Bệnh nhân ung thư vú nhưng không điều mainly infiltrating the surrounding breast tissue, trị bằng Cyclophosphamid accounting for 45.59%. The main lesion characteristics + Bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng on mammogram were localized lesions (82.35%), with unclear margins (80.88%), with calcified nodules Cyclophosphamid nhưng bị rối loạn chức năng (67.65%) and increased attenuation (83.82%). Invasive thận, bàng quang trước đó ductal carcinoma accounted for the majority (72.06%). + Bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng The proportion of patients with negative endocrine Cyclophosphamid nhưng đang sử dụng các thuốc receptors (both ER and PR were negative) was high, ảnh hường đến chức năng thận, bàng quang accounting for 72.05%. Conclusion: Mostly patients self-examined tumors, usually located in the upper and + Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu outer quarter position. Axillary lymph nodes account for + Bệnh nhân không đủ sức khoẻ tham gia a high percentage, the characteristics of lesions on nghiên cứu ultrasound were mainly: localized lesions, unclear 2. Phương pháp nghiên cứu boundaries, hypoechoic, solid structure and surrounding Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu thuần tập invasion. The main lesion characteristics on mammogram were localized lesions, indistinct margins, tiến cứu mô tả, theo dõi dọc. calcified nodules and increased attenuation. Invasive Chỉ tiêu nghiên cứu: ductal carcinoma was the majority. The proportion of - Cảm giác đau nhẹ như kiến cắn trong vú: patients with negative hormone receptor was high. tính tỉ lệ bệnh nhân. Keywords: clinical and subclinical characteristics, - Căng tức khó chịu: tính tỉ lệ bệnh nhân. Cyclophosphamide, breast cancer. - Chảy dịch hôi/ Chảy máu: tính tỉ lệ bệnh nhân. I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Khối u vú: đặc điểm khối u vú theo vị trí; Số Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất và lượng; Kích thước; Mật độ; Ranh giới; Da bề cũng là nguyên nhân chính gây tử vong do ung mặt; Di động. thư ở phụ nữ trên khắp thế giới. Thống kê của - Hạch: Hạch nách; Hạch thượng đòn. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã - Di căn ở các cơ quan. chỉ ra rằng vào tháng 12 năm 2020, ung thư vú - Chẩn đoán hình ảnh: X-q tuyến vú; Siêu âm đã vượt qua ung thư phổi để trở thành bệnh ung vú và hạch vùng. thư được chẩn đoán phổ biến nhất trên thế giới - Mô bệnh học tuyến vú: Typ mô bệnh học; [1], là một trong ba loại ung thư hàng đầu có Phân độ ác tính; Kích thước u sau phẫu thuật. ảnh hưởng kinh tế lớn nhất trên toàn cầu là ung 3. Phương pháp xử lý số liệu: số liệu thu thư phổi (188 tỷ USD), ung thư đại trực tràng thập được nhập và xử lý trên phần mềm thống (99 tỷ USD) và ung thư vú (88 tỷ USD) [2]. kê y sinh học SPSS 22.0. Nhiều phác đồ hóa trị kết hợp có chứa III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Cyclophosphamid được sử dụng trong điều trị Bảng 1. Triệu chứng cơ năng ung thư vú đã cho thấy tác dụng chống ung thư Số lượng Tỷ lệ của nó. Với đặc điểm mắc bệnh ung thư vú cũng Lý do vào viện (N) (%) như mức độ tử vong và nhiều ảnh hưởng của bệnh ung thư vú, việc hiểu biết về các đặc điểm Đau tuyến vú 8 11,76 lâm sàng, cận lâm sàng có ý nghĩa quan trọng Chảy dịch núm vú 5 7,35 nhằm phát hiện sớm bệnh, do đó chúng tôi thực Tự khám phát hiện khối u ở vú 46 67,65 hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Mô tả đặc Các biến đổi khác ở vú 3 4,41 điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung Tình cờ phát hiện 6 8,82 thư vú được điều trị bằng Cyclophosphamid”. Nhận xét: - Tự khám thấy khối u là triệu chứng cơ năng phổ biến nhất với 67,65%. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đau tuyến vú và chảy dịch núm vú ít gặp, 1. Đối tượng nghiên cứu. Gồm 68 bệnh chiếm 11,76% và 7,35%. nhân ung thư vú tại Bệnh viện Thành phố Thủ - Các biến đổi khác ở vú hiếm gặp, chiếm 4,41%. Đức được điều trị bằng phác đồ có Bảng 2. Triệu chứng thực thể Cyclophosphamid từ 4 -6 chu kỳ. Số lượng Tỷ lệ * Tiêu chuẩn lựa chọn: Triệu chứng thực thể (N) (%) 38

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 ¼ trên trong 11 16,18 thương Lan toả 12 17,65 ¼ trên ngoài 37 54,41 Rõ 13 19,12 Bờ ¼ dưới trong 6 8,82 Không rõ 55 80,88 Vị trí u ¼ dưới ngoài 9 13,24 Dấu hình Có 14 20,59 Trung tâm 3 4,41 sao Không 54 79,41 Đa ổ 2 2,94 Có 46 67,65 Không có 36 52,94 Nốt vôi hoá Không 22 32,35 Hạch Hạch nách 32 47,06 Có 9 13,24 Hạch thượng đòn 3 4,41 Dấu co kéo Không 59 86,76 Di căn Có 4 5,88 Tăng đậm Có 57 83,82 cơ quan Không 62 91,18 độ Không 11 16,18 Kích thước u Nhận xét:- Đặc điểm tổn thương chủ yếu X ± SD 2,47 ± 0,89 trên X quang chụp hình vú là tổn thương khu trú Min 1,2 (82,35%), bờ không rõ (80,88%), có nốt vôi hoá Max 7,3 (67,65%) và tăng đậm độ (83,82%). Nhận xét: - Vị trí u thường gặp ở nhóm bệnh - Một số trường hợp có dấu hình sao nhân là ¼ trên ngoài (54,41%). Dạng trung tâm (20,59%), dấu co kéo (13,24%). và đa ổ chiếm tỷ lệ thấp với 4,41% và 2,94%. - Một số đặc điểm như tổn thương lan toả - Tỷ lệ bệnh nhân có hạch nách là 47,06% chiếm 17,65%, bờ rõ 19,12%, không tăng đậm (32 trường hợp), trong đó 3 trường hợp vừa có độ 16,18%. hạch nách vừa có hạch thượng đòn chiếm 4,41%. - Có 4 bệnh nhân (5,88%) có triệu chứng di căn cơ quan trên lâm sàng. - Kích thước trung bình của các khối u là 2,47 ± 0,89 cm, trong đó khối u có kích thước lớn nhất là 7,3 cm; khối u có kích thước nhỏ nhất là 1,2 cm. Bảng 3. Đặc điểm tổn thương trên siêu âm tuyến vú Số lượng Tỷ lệ Đặc điểm trên siêu âm (N) (%) Dạng tổn Khu trú 57 83,82 Biểu đồ 1. Kết quả chọc hút tế bào bằng thương Lan toả 11 16,18 kim nhỏ Rõ 15 22,06 Nhận xét: Có 8 trường hợp (11,76%) bệnh Ranh giới nhân ung thư vú bị bỏ sót nếu dựa trên kết quả Không rõ 53 77,94 Độ hồi Giảm âm 66 97,06 chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. âm Đồng âm 2 2,94 Bảng 5. Phân loại mô bệnh học ung thư Đặc 66 97,06 biểu mô tuyến vú Cấu trúc Hỗn hợp 2 2,94 Mô bệnh học Số lượng(N) Tỷ lệ(%) Không xâm lấn 15 22,06 UTBM ống xâm nhập 49 72,06 Mô vú xung quanh 28 45,59 UTBM thuỳ xâm nhập 15 22,06 Xâm lấn Lớp mỡ dưới da 7 10,29 UTBM ống tại chỗ 4 5,88 Lớp mỡ sau mô tuyến 10 14,71 UTBM thuỳ tại chỗ 0 0 Cân và cơ ngực 5 7,35 Độ mô học Số lượng(N) Tỷ lệ(%) Nhận xét: Các đặc điểm của tổn thương trên I 11 16,18 siêu âm chủ yếu là: khu trú (83,82%), ranh giới II 29 42,65 không rõ (77,94%), giảm âm (97,06%), cấu trúc III 28 41,18 đặc (97,06%) và xâm lấn xung quanh (77,94%) Nhận xét: Trong số các đối tượng nghiên chủ yếu là dạng xâm lấn mô vú xung quanh với cứu, UTBM ống xâm nhập chiếm đa số 28 bệnh nhân chiếm 45,59%. (72,06%), thể UTBM ống tại chỗ ít gặp (5,88%) Bảng 4. Đặc điểm tổn thương trên phim và không gặp thể UTBM thuỳ tại chỗ. Xét về độ X quang chụp hình vú mô bệnh học, thường gặp độ II (29 bệnh nhân Đặc điểm trên X quang Số lượng Tỷ lệ chiếm 42,65%) và độ III (28 bệnh nhân chiếm chụp hình vú (N) (%) 41,18%). Dạng tổn Khu trú 56 82,35 Bảng 6. Đặc điểm về thụ thể nội tiết 39

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 Tình trạng thụ Tỷ lệ nhất có kích thước 8 cm [4]. Số lượng thể nội tiết (%) Tỷ lệ ung thư vú chưa di căn hạch nách trong Dương tính 19 27.95 nghiên cứu của chúng tôi là 52,94%. Theo tác Âm tính 49 72.05 giả Đặng Công Thuận, tỷ lệ ung thư vú chưa di Tổng 68 100 căn hạch nách là 63% [3]. Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân có thụ thể nội Xét về giai đoạn bệnh, trong số các đối tượng tiết âm tính (cả ER và PR đều âm nghiên cứu, tỷ lệ đối tượng ung thư vú giai đoạn tính) cao, chiếm 72.05%. Có 12 bệnh nhân có III chiếm tỷ lệ cao nhất với 45,6%. Tỷ lệ bệnh ER, PR đều dương tính, 4 bệnh nhân có ER nhân ung thư vú giai đoạn I chiếm tỷ lệ thấp dương tính, PR âm tính, 3 bệnh nhân có ER âm nhất với 8,82%. tính, PR dương tính. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm tổn thương Bảng 7. Đặc điểm giai đoạn TNM trên siêu âm cho thấy: Dạng tổn thương chủ yếu Giai đoạn (T, N, M) Số lượng Tỷ lệ (%) phát hiện trên siêu âm là khu trú với trên 83% Giai đoạn I 6 8,82 với đặc điểm ranh giới không rõ (77,94%) và có Giai đoạn II 23 33,82 tính xâm chiếm phần lớn (87,94%). Các tổn Giai đoạn III 31 45,6 thương chủ yếu ở dạng giảm âm (%) và có cấu Giai đoạn IV 8 11,76 trúc đặc (97,06%). Kết quả này không có sự Tổng 68 100 (%) mẫu thuẫn đối với một số nghiên cứu trong nước Nhận xét: Trong số các đối tượng nghiên trước đây. Theo nghiên cứu của Đặng Công cứu, tỷ lệ đối tượng ung thư vú giai đoạn III Thuận (2020): Tổn thương ung thư vú trên siêu chiếm tỷ lệ cao nhất với 45,6%. Tỷ lệ bệnh nhân âm thường có các đặc điểm: khu trú (88,3%), ung thư vú giai đoạn I chiếm tỷ lệ thấp nhất với ranh giới không rõ (78,3%), cấu trúc thường đặc 8,82%. (98,3%) và xâm lấn xung quanh (43,3%) [3]. IV. BÀN LUẬN Trong nhóm đối tượng nghiên cứu, đặc điểm tổn thương chủ yếu trên X quang chụp hình vú là Xét về triệu chứng cơ năng, chúng tôi ghi tổn thương khu trú (82,35%), bờ không rõ nhận: Trong các lý do khiến bệnh nhân vào viện, (80,88%), có nốt vôi hoá (67,65%) và tăng đậm tỷ lệ bệnh nhân tự khám thấy khối u chiếm tỷ lệ độ (83,82%). Một số trường hợp có dấu hình sao cao nhất với 67,65%. Có 11,76% bệnh nhân có (20,59%), dấu co kéo (13,24%). triệu chứng đau, 7,35% bệnh nhân có chảy dịch Một số đặc điểm như tổn thương lan toả núm vú, các biến đổi khác ở vú chiếm 4,41%. chiếm 17,65%, bờ rõ 19,12%, không tăng đậm Xét về triệu chứng thực thể, về vị trí của khối độ 16,18%. Dấu hiệu tổn thương trên X quang u, nghiên cứu của chúng tôi có kết quả phù hợp tuyến vú rất đa dạng và có những giá trị khác với y văn. Trong nghiên cứu của Phùng Thị nhau. Trong đó tổn thương khu trú, bờ không rõ Huyền (2016), khối u ở vị trí 1/4 trên ngoài cũng và nốt vôi hóa là các dấu hiệu có giá trị gợi ý tổn là vị trí thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 54%, tiếp thương ác tính [6]. đến là 1/4 trên trong chiếm tỷ lệ 19%, có 6 Kết quả chọc hút bằng kim nhỏ trong nghiên trường hợp ở vị trí trung tâm sát núm vú và có 1 cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng, có 8 trường trường hợp đa ổ. Tác giả còn nhận thấy: Vú trái hợp (11,76%) bệnh nhân ung thư vú bị bỏ sót gặp với tỷ lệ cao hơn (55,6%), không có sự khác nếu dựa trên kết quả chọc hút tế bào bằng kim biệt so với các nghiên cứu khác [4]. nhỏ. Phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ Trong các triệu chứng, kích thước khối u là là phương pháp chẩn đoán nhanh, ít tốn kém, dễ ảnh hưởng sống còn toàn bộ đối với bệnh nhân thực hiện và có độ chính xác cao, do đó rất có ý chưa có di căn hạch. Kết quả nghiên cứu của nghĩa trong việc sàng lọc và chẩn đoán sớm Nguyễn Thị Mai Lan còn cho thấy, nhóm bệnh bệnh lý tuyến vú nói chung, ung thư vú nói riêng nhân Tis có tỉ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm là Độ ác tính mô bệnh học có giá trị tiên lượng 100%, tương tự là ở giai đoạn T1 [5]. trong ung thư vú đã được chứng minh qua nhiều Xét về kích thước khối u, chúng tôi ghi nhận nghiên cứu. Độ ác tính mô bệnh học còn liên kích thước trung bình các khối u là 2,47 ± 0,89 quan đến nguy cơ di căn trong ung thư vú. Ung (cm). Kết quả này khá tương đồng với kết quả thư vú có độ ác tính mô bệnh học độ 3 thì nguy nghiên cứu của Phùng Thị Huyền (2016). Tác giả cơ di căn cao hơn và tiên lượng xấu hơn có ý ghi nhận: Nghiên cứu trên 63 bệnh nhân, kích nghĩa thống kê so với độ 1 và 2. Mẫu nghiên cứu thước u trung bình là 2,99cm, u bé nhất có kích ung thư vú di căn của chúng tôi (n=68) có đặc thước 1 cm nhưng đã có di căn hạch nách, u lớn điểm giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến 40

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 vú xâm lấn với độ ác tính mô bệnh học độ 1 không rõ (80,88%), có nốt vôi hoá (67,65%) và và 2 là 40/68 trường hợp (58,82%), độ 3 là tăng đậm độ (83,82%). 28/68 trường hợp (41,18%). Các phân nhóm - Về phân loại mô bệnh học: UTBM ống xâm hóa mô miễn dịch hay gặp theo thứ tự là Luminal nhập chiếm đa số (72,06%), thể UTBM ống tại A: 12,9%, Luminal Her-2+: 27,4%, bộ ba âm chỗ ít gặp (5,88%) và không gặp thể UTBM thuỳ tính: 29,0% và Luminal B là 30,6%. Nghiên cứu tại chỗ. của Đặng Công Thuận (2008) trên 181 BN ung - Về phân độ mô bệnh học: Thường gặp độ II thư vú tại Bệnh viện K Trung ương đã cho thấy (29 bệnh nhân chiếm 42,65%) và độ III (28 tỷ lệ độ ác tính mô bệnh học độ 1 và 2 là 86,2%, bệnh nhân chiếm 41,18%). độ 3 là 13,8%[3]. - Tỷ lệ bệnh nhân có thụ thể nội tiết âm tính (cả ER và PR đều âm tính) cao, chiếm 72.05%. V. KẾT LUẬN - Trong số các đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ đối - Tự khám thấy khối u là triệu chứng cơ năng tượng ung thư vú giai đoạn III chiếm tỷ lệ cao phổ biến nhất với 67,65%, đau tuyến vú và chảy nhất với 45,6%. Tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú giai dịch núm vú ít gặp, chiếm 11,76% và 7,35%. đoạn I chiếm tỷ lệ thấp nhất với 8,82%. Các biến đổi khác ở vú hiếm gặp, chiếm 4,41%. - Vị trí u thường gặp ở nhóm bệnh nhân là một TÀI LIỆU THAM KHẢO phần tư trên ngoài (54,41%). Dạng trung tâm và 1. WHO (2021). Breast cancer now most common đa ổ chiếm tỷ lệ thấp với 4,41% và 2,94%. form of cancer: WHO taking action. 2. Rijo John, Hana Ross (2010). The global - Tỷ lệ bệnh nhân có hạch nách là 47,06% (32 economic cost of cancer. Atlanta, GA: American trường hợp), trong đó trường hợp vừa có hạch Cancer Society and LIVESTRONG. nách vừa có hạch thượng đòn chiếm 4,41%. 3. Đặng Công Thuận (2012). Nghiên cứu các đặc - Có 4 bệnh nhân (5,88%) có triệu chứng di điểm chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và tình trạng thụ thể nội tiết bệnh ung thư vú tại bệnh căn cơ quan trên lâm sàng. viện trường đại học y dược huế. Tạp chí phụ sản, - Kích thước trung bình của các khối u là 2,47 ± 10(3): 250-257. 0,89 cm, trong đó khối u có kích thước lớn nhất là 4. Phùng Thị Huyền (2016), Đánh giá kết quả hóa 7,3 cm; khối u có kích thước nhỏ nhất là 1,2 cm. trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab - Các đặc điểm của tổn thương trên siêu âm trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III có Her 2 neu dương tính, Luận án tiến sỹ y học, Đại học y chủ yếu là: khu trú (83,82%), ranh giới không rõ Hà Nội. (77,94%), giảm âm (97,06%), cấu trúc đặc 5. Nguyễn Thị Mai Lan (2020), Nghiên cứu tỉ lệ (97,06%) và xâm lấn xung quanh (77,94%) chủ mắc mới ung thư vú ở phụ nữ hà nội giai đoạn yếu là dạng xâm lấn mô vú xung quanh với 28 2014 – 2016, Luận án tiến sỹ, Đại Học Y Hà Nội. 6. Donnelly. T.T. et al. (2013). Arab women's bệnh nhân chiếm 45,59%. breast cancer screening practices: a literature - Đặc điểm tổn thương chủ yếu trên X quang review. Asian Pac J Cancer Prev, 14(8): 4519-28. chụp hình vú là tổn thương khu trú (82,35%), bờ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG Trần Thị Hải Yến1,2, Phạm Văn Thức1, Đinh Dương Tùng Anh1,2 TÓM TẮT12 hành nghiên cứu này với mục đích giúp cải thiện việc chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hạn chế biến Kawasaki là bệnh sốt có phát ban cấp tính, thường chứng của bệnh Kawasaki ở trẻ em. Đối tượng và gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi với đặc điểm viêm lan toả hệ phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành thống mạch máu vừa và nhỏ, có thể để lại di chứng nghiên cứu hồi cứu 48 ca bệnh Kawasaki được chẩn tổn thương động mạch vành nặng nề nếu không được đoán tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng phát hiện và điều trị sớm. Mục tiêu: Chúng tôi tiến 01/2016 đến tháng 3/2020 và rút ra một số kết luận như sau. Kết quả: Đa số trẻ mắc Kawasaki ở lứa tuổi 1Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 6 - 24 tháng, tỷ lệ trẻ nam/nữ là 1.27/1. 100% các 2Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bệnh nhân đều có sốt, các triệu chứng khác gặp ở Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Hải Yến phần lớn các bệnh nhân. Hầu hết các triệu chứng đều Email: tthyen@hpmu.edu.vn xuất hiện trong tuần đầu của bệnh. 85.4% số ca bệnh Ngày nhận bài: 8.6.2022 Kawasaki là thể điển hình. Có 26/48 bệnh nhân được Ngày phản biện khoa học: 27.7.2022 chẩn đoán Kawasaki đã điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Ngày duyệt bài: 8.8.2022 Hải Phòng. 92.3% bệnh nhân được điều trị và đáp 41

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY