Lesion distribution characteristics of deep infiltrating endometriosis with ovarian endometrioma: An observational clinical study

Lesion distribution characteristics of deep infiltrating endometriosis with ovarian endometrioma: An observational clinical study
  • Mã tin : 1242
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
To investigate the characteristics of deep infiltrating endometriosis (DIE) lesion distribution when associated with ovarian endometrioma (OEM). Methods: The present study analyzed retrospective data obtained by the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, between June 2008 to June 2016.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY