Mối liên quan giữa đa hình rs1801321 gen RAD51 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng

Mối liên quan giữa đa hình rs1801321 gen RAD51 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng
  • Mã tin : 1443
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bằng mô hình phân tích bệnh chứng, bài viết tiến hành nghiên cứu xem liệu đa hình đơn nucleotide rs1801321 gen RAD51 có liên quan đến nguy cơ ung thư buồng trứng ở phụ nữ Việt Nam hay không.

Nội dung Text: Mối liên quan giữa đa hình rs1801321 gen RAD51 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng

DOI: 10.31276/VJST.63(5).01-05 Khoa học Y - Dược Mối liên quan giữa đa hình rs1801321 gen RAD51 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng Lê Nguyễn Trọng Nhân1, 2, Nguyễn Thu Thúy2, Nguyễn Quý Linh2, Trần Vân Khánh2*, Trần Huy Thịnh2, Tạ Thành Văn2, Nguyễn Viết Tiến2 1 Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau Trường Đại học Y Hà Nội 2 Ngày nhận bài 5/11/2020; ngày chuyển phản biện 8/11/2020; ngày nhận phản biện 17/12/2020; ngày chấp nhận đăng 31/12/2020 Tóm tắt: Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa ác tính phổ biến. Gen RAD51 tham gia vào quá trình tái tổ hợp tương đồng, sửa chữa đứt gãy sợi đôi DNA, do đó những đa hình và đột biến của gen RAD51 có thể liên quan đến nguy cơ mắc ung thư. Bằng mô hình phân tích bệnh chứng, nhóm tác giả đã nghiên cứu xem liệu đa hình đơn nucleotide rs1801321 gen RAD51 có liên quan đến nguy cơ ung thư buồng trứng ở phụ nữ Việt Nam hay không. 380 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và 380 người phụ nữ khỏe mạnh đã tham gia vào nghiên cứu. Các kiểu gen đa hình rs1801321 của các đối tượng nghiên cứu được xác định bằng kỹ thuật PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism). Tỷ lệ các kiểu gen GG, GT, TT được xác định lần lượt ở nhóm bệnh là 55,3; 29,2; 15,5% và ở nhóm đối chứng là 47,9; 41,8; 10,3%, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm với p=0,001. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa hình đơn nucleotide rs1801321 gen RAD51 có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư buồng trứng ở phụ nữ Việt Nam. Từ khóa: đa hình đơn nucleotide, G172T, RAD51, rs1801321, ung thư buồng trứng. Chỉ số phân loại: 3.1 Đặt vấn đề vùng không mã hóa 5’-UTR trên gen RAD51 là vị trí điều hòa của vùng khởi động phiên mã, liên quan đến sự biểu hiện mRNA, do Trong số các bệnh lý ác tính ở phụ nữ, ung thư buồng trứng có đó ảnh hưởng đến nồng độ và chức năng của protein RAD51 [6]. tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, Nhiều nghiên cứu nhận định, SNP rs1801321 là một yếu tố nguy năm 2018, số ca ung thư buồng trứng là 1500, với 856 ca tử vong cơ đối với một số bệnh ung thư khác nhau như ung thư vú, ung thư [1]. Nguyên nhân ung thư buồng trứng vẫn còn chưa rõ ràng và nội mạc tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư biểu mô miệng, có nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó yếu tố di truyền đã được chứng vòm họng và ung thư buồng trứng [7-12]. Tuy nhiên, các nghiên minh là đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành ung thư cứu về SNP này chủ yếu trên các cộng đồng người châu Âu và hiện buồng trứng. nay chưa có nghiên cứu nào về vai trò của SNP rs1801321 đối với Sự đứt gãy sợi đôi DNA (double strand breaks of DNA-DSBs) ung thư buồng trứng ở cộng đồng người Việt Nam. Nghiên cứu là tổn thương nguy hiểm nhất của DNA. Nếu không được sửa của chúng tôi nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ đa hình đơn nucleotide chữa, sự tích lũy của chúng làm mất ổn định hệ gen và dẫn đến rs1801321 gen RAD51 ở bệnh nhân ung thư buồng trứng và tìm phát triển nhiều bệnh ung thư khác nhau [2]. Gen RAD51 mã hóa hiểu mối liên quan của nó với nguy cơ mắc ung thư buồng trứng protein RAD51 tham gia và đóng vai trò quan trọng trong quá ở phụ nữ Việt Nam. trình sửa chữa tái tổ hợp tương đồng (Homologous recombination Đối tượng và phương pháp nghiên cứu repair) nhằm phục hồi những tổn thương DNA [3, 4]. Các dữ liệu cho thấy, nồng độ RAD51 không tăng ở các tế bào bình thường. Đối tượng Raderschall và cs (2002) [5] chỉ ra rằng nồng độ RAD51 ở các tế Nghiên cứu được thực hiện trên 380 bệnh nhân ung thư buồng bào ung thư tăng liên quan đến sự mất ổn định gen và quá trình tái trứng điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và 380 phụ nữ tổ hợp tương đồng bất thường, có lẽ là dấu hiệu xuất hiện quá nhiều khỏe mạnh, không mắc ung thư. tổn thương DNA. Sự thay đổi trong tổng hợp RAD51 thường bắt đầu từ sự thay đổi trong phiên mã mRNA, và đa hình thái gen có Nhóm bệnh: thể ảnh hưởng sinh tổng hợp protein RAD51. Tiêu chuẩn lựa chọn: được chẩn đoán xác định ung thư buồng Đa hình đơn nucleotide (SNP) rs1801321 (G172T) nằm trong trứng bằng kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh, không mắc các ung * Tác giả liên hệ: Email: tranvankhanh@hmu.edu.vn 63(5) 5.2021 1

Khoa học Y - Dược Nghiên cứu bệnh - chứng, có ước tính tỷ số nguy cơ OR với cỡ Association between RAD51 gene mẫu được tính theo công thức: polymorphism rs1801321 and ovarian cancer risk trong đó: p1 - tỷ lệ alen T ước lượng cho nhóm bệnh, p0 - tỷ lệ alen Nguyen Trong Nhan Le1, 2, Thu Thuy Nguyen2, T ước lượng cho nhóm chứng, α - mức ý nghĩa thống kê, Zα/2 - hệ Quy Linh Nguyen2, Van Khanh Tran2*, số tin cậy, ε - mức độ chính xác mong muốn (chênh lệch cho phép Huy Thinh Tran2, Thanh Van Ta2, Viet Tien Nguyen2 giữa tỷ số nguy cơ OR thực của quần thể và OR thu được từ mẫu). 1 Camau Obstetric Pediatric Hospital Dựa vào nghiên cứu của Smolarz [12] với p1=0,529 và p0=0,510, 2 Hanoi Medical University ε=25%, Zα/2= 1,96 khi α=0,05 (độ tin cậy 95%), ta có N=373. Nên Received 5 November 2020; accepted 31 December 2020 cỡ mẫu mỗi nhóm tối thiểu là 373 người. Nghiên cứu được tiến hành với 380 bệnh nhân và 380 phụ nữ thuộc nhóm chứng. Abstract: Quy trình Ovarian cancer is one of the most common gynecological Bước 1 - Lấy mẫu: các đối tượng nghiên cứu được lấy 2 ml malignancies. The gene RAD51 involves homologous máu chống đông bằng EDTA. recombinational repair for double-strand breaks of DNA, so its polymorphisms and mutations are associated Bước 2 - Tách chiết DNA: DNA tổng số được tách chiết từ with cancer risk. The authors studied, by using a case- mẫu máu theo kit PROMEGA (USA). Độ tinh sạch của mẫu DNA control design, whether single nucleotide polymorphism sau tách chiết của cả 2 nhóm được đo ở tỷ số A260/A280 đều nằm rs1801321 of RAD51 gene associated with ovarian trong khoảng 1,80-2,00. cancer risk among Vietnamese females. Sample sets Bước 3 - Khuếch đại đoạn gen RAD51 chứa SNP rs1801321 included 380 ovarian cancer cases and 380 healthy bằng kỹ thuật PCR sử dụng cặp mồi đặc hiệu có trình tự như sau: controls of similar age distribution. The genotypes of Mồi xuôi: 5’-TGGGAACTGCAACTCATCTGG-3’ rs1801321 polymorphism were determined using the Polymerase chain reaction-restriction fragment length Mồi ngược: 5’-GCTCCGACTTCACCCCGCCGG-3’ polymorphism (PCR-RFLP) technique. The distribution Thành phần phản ứng PCR (thể tích 10 µl) gồm: 5,0 µl GoTaq of genotype GG, GT, TT was 55.3, 29.2, 15.5% for the Master mix, 2,5 pmol mỗi mồi xuôi và ngược, 100 ng DNA và patients group and 47.9, 41.8, 10.3% for the control H2O. Chu trình nhiệt phản ứng: 94oC/5 phút, [94ºC/30 giây, group, respectively (p=0.001). The RAD51 rs1801321 56ºC/30 giây, 72ºC/30 giây] 35 chu kỳ, 72oC/5 phút. Sản phẩm polymorphism was associated with the risk of ovarian PCR được điện di kiểm tra trên gel agarose 1,5% ở điện thế 100 V cancer among Vietnamese females. trong 30 phút. Kết quả điện di được chụp ảnh bằng máy UVP EC3 Imaging System P/N95-0310-12. Keywords: G172T, ovarian cancer, polymorphism, RAD51 gene, rs1801321. Bước 4 - Xác định đa hình đơn nucleotide gen RAD51 bằng kỹ thuật phân tích đa hình độ dài cắt giới hạn (PCR-RFLP). Thành Classification number: 3.1 phần của phản ứng RFLP gồm: 0,5 µl enzym NgoMIV, 1 µl buffer Cutsmart, 1,5 µl H2O và 7 µl sản phẩm PCR. Hỗn hợp phản ứng cắt được ủ ở 37ºC trong khoảng 12 giờ. Sản phẩm cắt được điện di trên gel agarose 3% với điện thế 80 V trong 60 phút để phân tách thư khác, và đồng ý tham gia nghiên cứu. các băng DNA. Kết quả điện di được chụp ảnh bằng máy UVP Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư buồng trứng có kèm các ung thư EC3 Imaging System P/N95-0310-12. khác, hoặc không đồng ý tham gia nghiên cứu. Phân tích số liệu Nhóm đối chứng: những người khỏe mạnh, có tiền sử không Sự khác biệt về kiểu gen và tần số alen giữa nhóm bệnh và mắc ung thư buồng trứng hay các bệnh ung thư khác đến khám sức nhóm chứng cũng được đánh giá bằng kiểm định Χ2. Tỷ số chênh khỏe hoặc đến thăm khám điều trị các bệnh lành tính tại Bệnh viện (OR) và khoảng tin cậy (CI) 95% tương ứng để ước tính mối liên Phụ sản Trung ương. Độ tuổi tương đồng với nhóm bệnh. quan giữa các kiểu gen và khả năng mắc ung thư buồng trứng. Các Thời gian và địa điểm nghiên cứu kiểm định có ý nghĩa khi p

Khoa học Y - Dược Nội chấp thuận theo Chứng nhận số 107/HĐĐĐĐHYHN ngày enzyme NgoMVI cắt thành 2 băng có kích thước 110 bp và 21 bp. 30/5/2017. Bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện tham gia nghiên cứu. Trong trường hợp allele T, đoạn gen được khuếch đại sẽ không có Các thông tin cá nhân được bảo mật. trình tự nhận biết của enzyme NgoMVI nên sẽ không bị cắt. Các kiểu gen sẽ có sản phẩm cắt tương ứng như sau: Kết quả - Kiểu gen GG: sản phẩm cắt gồm các đoạn 110 bp, 21 bp. Đặc điểm chung của các đối tượng tham gia nghiên cứu - Kiểu gen TT: sản phẩm cắt gồm đoạn 131 bp. Những đặc điểm chung như tuổi trung bình, phân bố các nhóm - Kiểu gen GT: sản phẩm cắt gồm các đoạn 131 bp, 110 bp, tuổi và tình trạng kinh nguyệt ở cả hai nhóm được mô tả ở bảng 1. 21 bp. Độ tuổi và sự phân bố nhóm tuổi giữa nhóm bệnh và nhóm chứng là tương đồng (p=0,610 và 0,739). Tuổi trung bình nhóm bệnh là 49,80 và tuổi trung bình nhóm chứng là 49,26. Ở những bệnh nhân ung thư buồng trứng, nhóm tuổi mắc bệnh nhiều nhất là từ 40 đến 59, chiếm 45,5% và ít nhất là nhóm tuổi T), tín hiệu giải trình tự của các kiểu gen với I 111 29,2 các đỉnh nucleotide rõ ràng, không nhiễu (hình 2). Mẫu PCR của II 50 13,2 kiểu gen TT có một đỉnh nucleotide T duy nhất, kiểu gen GT có Giai đoạn bệnh III 181 47,6 hai đỉnh nucleotide G và nucleotide T, kiểu gen GG có một đỉnh IV 38 10,0 nucleotide G duy nhất. Như vậy, kết quả giải trình tự thu được là UT: ung thư. trùng khớp với kết quả xác định kiểu gen bằng phương pháp PCR- RFLP. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phân tích sự phân bố tỷ lệ nhóm bệnh nhân được phân loại giai đoạn theo FIGO và mô bệnh học theo WHO (bảng 1). Kết quả phân loại theo giải phẫu bệnh cho thấy, ung thư biểu mô buồng trứng chiếm tỷ lệ cao nhất là 81,1%. Nhóm bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển (III và IV- 57,6%) chiếm tỷ lệ cao hơn so với nhóm bệnh nhân phát hiện bệnh sớm (I và II-42,4%). Mối liên quan giữa đa hình rs1801321 và nguy cơ mắc ung Hình 2. Kết quả giải trình tự sản phẩm PCR đoạn gen RAD51 chứa đa hình thư buồng trứng đơn nucleotide rs1801321 của các bệnh nhân mang kiểu gen GG, GT, TT. Trong trường hợp allele G, nhóm nghiên cứu sử dụng cặp mồi Alen T chiếm tỷ lệ thấp lần lượt ở nhóm bệnh là 30,1% và với trình tự mồi ngược có nucleotide ở vị trí thứ 3 đầu 3’ là G (sai nhóm đối chứng là 31,2%. Tỷ lệ các kiểu gen GG, GT, TT lần lượt khác với nucleotide C trên trình tự DNA khuôn) để tạo thành trình ở nhóm bệnh là 55,3, 29,2, 15,5% và ở nhóm đối chứng là 47,9, tự nhận biết của enzyme NgoMVI (G↓CCGGC) trong đoạn gen 41,8, 10,3%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong RAD51 chứa SNP rs1801321 được khuếch đại. Đoạn gen này sẽ bị sự phân bố tỷ lệ alen giữa nhóm bệnh và nhóm đối chứng với 63(5) 5.2021 3

Khoa học Y - Dược p

Khoa học Y - Dược thể người được nghiên cứu. Trong nghiên cứu của Smolarz và cs có những biện pháp tầm soát, dự phòng hợp lý nhằm chẩn đoán, (2013) [12] trên phụ nữ Ba Lan với 210 bệnh nhân ung thư buồng phát hiện kịp thời ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm để điều trị trứng và 210 đối chứng, mẫu nghiên cứu là mô buồng trứng (có và hiệu quả và ít tốn kém hơn. Ngoài đa hình rs1801321 gen RAD51 không có tế bào ung thư), kết quả cho thấy không có sự khác biệt trong còn nhiều yếu tố nguy cơ di truyền và không di truyền ảnh hưởng phân bố các alen (p=0,631) cũng như kiểu gen (p=0,689) giữa hai đến nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Kết quả này đóng góp vào nhóm nghiên cứu, họ nhận định SNP rs1801321 gen RAD51 không cơ sở dữ liệu cho những nghiên cứu phân tích lớn hơn và đa yếu liên quan đến nguy cơ ung thư buồng trứng ở phụ nữ Ba Lan. Nghiên tố để đánh giá chính xác hơn nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. cứu của Auranen và cs (2005) [17] phân tích tổng hợp 4 nghiên cứu lớn trên 1644 bệnh nhân ung thư buồng trứng và 2602 đối chứng cho LỜI CẢM ƠN kết quả alen T chiếm tỷ lệ 42% ở cả nhóm bệnh và nhóm chứng, và Nghiên cứu được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Y tế không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong sự phân bố các kiểu thông qua đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đột biến gen ở hai nhóm nghiên cứu (p=0,39). Nghiên cứu này chưa tìm thấy và đa hình thái đơn nucleotide trên một số gen liên quan đến ung mối liên quan giữa đa hình 1801321 với nguy cơ mắc ung thư buồng thư vú và ung thư buồng trứng”. Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm trứng. Quaye và cs (2009) [18] tổng hợp từ 3 nghiên cứu bệnh chứng ơn Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Gen- lớn ở Anh, Mỹ và Đan Mạch với cỡ mẫu gồm 1412 bệnh nhân ung Protein, Trường Đại học Y Hà Nội. thư buồng trứng và 1986 đối chứng đã kết luận rằng, không có mối liên quan giữa đa hình rs1801321 gen RAD51 với nguy cơ mắc ung TÀI LIỆU THAM KHẢO thư buồng trứng (p=0,053). Nghiên cứu của Wang và cs (2001) [19] [1] F. Bray, et al. (2018), “Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of trên những người mang đột biến BRCA1/2 cũng chỉ ra SNP 172G>T incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries”, CA: A Cancer Journal gen RAD51 không liên quan đến nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. for Clinicians, 68(6), pp.394-424. [2] S.P. Jackson (2002), “Sensing and repairing DNA double-strand breaks”, Ngoài ra, mối liên quan giữa rs1801321 với một số bệnh ung thư Carcinogenesis, 23(5), pp.687-696. khác cũng được nghiên cứu và thu được những kết quả khác nhau. [3] T. Helleday (2003), “Pathways for mitotic homologous recombination in mammalian Nghiên cứu của Tulbah và cs (2016) [7] cho thấy đa hình 172G>T cells”, Mutation Research, 532(1-2), pp.103-115. của gen RAD51 có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ [4] J. Thacker (2005), “The RAD51 gene family, genetic instability and cancer”, Cancer Letters, 219(2), pp.125-135. Ả Rập, alen T có ảnh hưởng bảo vệ khỏi nguy cơ mắc ung thư vú [5] E. Raderschall, et al. (2002), “Elevated levels of Rad51 recombination protein in cao với OR=0,126 (CI 95%=0,080-0,199), pT in Serbian với 630 bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung và 630 đối chứng cũng patients with colorectal cancer”, Journal of B.U.ON, 23(4), pp.936-940. cho kết luận rs1801321 gen RAD51 không liên quan với nguy cơ ung [11] E.M. Santos, et al. (2019), “Clinicopathological significance of SNPs in RAD51 and thư nội mạc tử cung vì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê XRCC3 in oral and oropharyngeal carcinomas”, Oral Diseases, 25(1), pp.54-63. trong sự phân bố các alen (p=0,359) và các kiểu gen (p=0,392) giữa [12] B. Smolarz, et al. (2013), “Association between polymorphisms of the DNA repair các nhóm nghiên cứu. gene RAD51 and ovarian cancer”, Polish Journal of Pathology, 64(4), pp.290-295. [13] Phạm Thị Diệu Hà, Nguyễn Văn Tuyên (2013), “Nhận xét giá trị HE4 và test Phân tích vai trò các alen và kiểu gen đa hình đơn nucleotide ROMA trong chẩn đoán ung thư buồng trứng”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 82(2), tr.37-44. rs1801321 đối với giai đoạn bệnh theo FIGO và type mô bệnh học [14] D. Jelovac, and D.K. Armstrong (2011), “Recent progress in the diagnosis and ung thư buồng trứng nhận thấy, không có sự liên quan giữa đa hình treatment of ovarian cancer”, CA: A Cancer Journal for Clinicians, 61(3), pp.183-203. đơn nucleotide rs1801321 với giai đoạn bệnh và type mô bệnh học [15] Vũ Hô, Vi Trần Doanh, Lê Thị Lộc và cộng sự (2010), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - mô bệnh học và điều trị ung thư buồng trứng tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên từ của ung thư buồng trứng. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên 2005 - T8/2010”, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 14(4), tr.491 -494. cứu của Smolarz và cs (2013) [12]. [16] V.S. Le, et al. (2019), “A Vietnamese human genetic variation database”, Human Mutation, 40(10), pp.1664-1675. Kết luận [17] A. Auranen, et al. (2005), “Polymorphisms in DNA repair genes and epithelial Trong nghiên cứu của chúng tôi hiện tại tìm thấy mối liên quan ovarian cancer risk”, International Journal of Cancer, 117(4), pp.611-618. giữa đa hình đơn nucleotide rs1801321 gen RAD51 và nguy cơ mắc [18] L. Quaye, et al. (2009), “Association between common germline genetic variation in 94 candidate genes or regions and risks of invasive epithelial ovarian cancer”, PLoS One, ung thư buồng trứng ở người Việt Nam, cụ thể kiểu gen GT có khả 4(6), p.e5983. năng làm giảm nguy cơ mắc thư buồng trứng. Kết quả xét nghiệm [19] W.W. Wang, et al. (2001), “A single nucleotide polymorphism in the 5’ untranslated đa hình đơn nucleotide rs1801321 gen RAD51 góp phần vào đánh region of RAD51 and risk of cancer among BRCA1/2 mutation carriers”, Cancer Epidemioly, giá khả năng mắc ung thư buồng trứng ở phụ nữ Việt Nam. Từ đó Biomarkers and Prevention, 10(9), pp.955-960. 63(5) 5.2021 5

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/moi-lien-quan-giua-da-hinh-rs1801321-gen-rad51-va-nguy-co-mac-ung-thu-buong-trung-2405009.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY