Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng

Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng
  • Mã tin : 1620
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày xác định tỷ lệ ung thư biểu mô buồng trứng theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2014, phân tích mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh ung thư biểu mô buồng trứng.

Nội dung Text: Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - KHỐI U Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng Nguyễn Khánh Dương1, Nguyễn Đình Quyết1, Trần Thị Hải Yến1, Nguyễn Thu Hoài1 Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương 1 doi:10.46755/vjog.2021.4.1302 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Khánh Dương, email: duongnk1978@gmail.com Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Xác định tỷ lệ ung thư biểu mô buồng trứng (UTBMBT) theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) năm 2014, phân tích mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh UTBMBT. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 95 bệnh nhân có chẩn đoán mô bệnh học (MBH) là UTBMBT sau phẫu thuật cắt buồng trứng chứa u kèm mạc nối lớn từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2018 bằng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: UTBM thanh dịch độ cao chiếm tỉ lệ 46,3%, UTBM chế tiết nhầy 15,8%, UTBM tuyến dạng nội mạc 14,7%, UTBM thanh dịch độ thấp 11,6%, UTBM tế bào sáng 7,4%, UTBM tuyến chế tiết nhầy - thanh dịch 4,2%. Hầu hết các trường hợp UTBM buồng trứng có độ mô học thấp (độ I và độ II) với 86,3%, độ mô học cao (độ III) với 13,7%. Hầu hết các trường hợp UTBMBT ở giai đoạn sớm (giai đoạn I) với 73,7%. Giai đoạn II chiếm 11,6%, giai đoạn III 14,7%, Giai đoạn muộn (giai đoạn II, III) gặp nhiều nhất ở típ thanh dịch độ cao. Không gặp trường hợp nào giai đoạn IV. Từ khóa: ung thư biểu mô buồng trứng, mối liên quan, độ mô học, giai đoạn bệnh. The relationship between histological types with grade and stage of ovary carcinoma Nguyen Khanh Duong1, Nguyen Dinh Quyet1, Tran Thi Hai Yen1, Nguyen Thu Hoai1 National Hospital of Obstetrics and Gynecology 1 Abstract Objectives: To determine the incidence of endometrial carcinoma according to World Health Organization (WHO) classification in 2014, analyze the relationship between histological types with grade and stage of ovary carcinoma. Subjects and methods: The study was conducted 95 patients that had histopathologic diagnosis was ovary carcinoma after surgery to remove the ovaries containing tumors with greater omentum at National Hospital of Obstetrics and Gynecology from October 2013 to October 2018 by method of dissecting the description. Results and conclusion: High grade serous carcinoma accounts for 46.3%, mucious carcinoma accounts for 15.8%, endometrioid carcinoma accounts for 14.7%, low grade serous carcinoma accounts for 11.6%, clear cell carcinoma accounts for 7.4%, seromucinous carcinoma accounts for 4.2%. Most ovary carcinoma are mainly seen in low grade. Most ovary carcinoma are mainly seen in the early stage (stage I). High grade serous carcinoma are mainly found in the late stage (stage II, III). There was no case of endometrial carcinoma seen in stage IV. Keywords: ovary carcinoma, relationship, grade, stage. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ung thư tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ thì ở Việt Nam, Ung thư buồng trứng (UTBT) là loại ung thư phổ biến số trường hợp mắc mới và tử vong của UTBT là 1500 và trong các ung thư phụ khoa [1]. Trong số các loại ung thư 856, tương đương tỷ lệ 0,91 và 0,75/100.000 dân [2]. ở buồng trứng thì loại ung thư biểu mô (UTBM) chiếm Khoảng 85-90% các khối u ác tính của buồng trứng nhiều nhất (khoảng 85%). Theo số liệu mới nhất của là UTBM, dựa trên các đặc điểm mô bệnh học, hóa mô Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), năm 2018 miễn dịch và phân tích di truyền phân tử, ít nhất 5 loại trên toàn thế giới có 295.414 trường hợp UTBT mắc mới mô bệnh học UTBM buồng trứng chính được phân biệt: (tỷ lệ 6,6/100.000 dân), chiếm 3,4% tổng số ung thư ở UTBM thanh dịch độ cao (70%); UTBM dạng nội mạc phụ nữ và 184.799 trường hợp tử vong do UTBT (tỷ lệ (10%); UTBM tế bào sáng (10%); UTBM chế tiết nhầy 3,9/100.000 dân) [2]. Cũng theo công bố mới nhất của (3%) và UTBM thanh dịch độ thấp (

buồng trứng cũng có vai trò quan trọng trong việc tiên được cắt buồng trứng chứa u kèm mạc nối lớn tại Bệnh lượng và điều trị bệnh. Khi phân loại độ mô học được viện Phụ sản Trung ương từ tháng 10/2013 đến tháng so sánh với phân loại mô bệnh học của UTBM buồng 10/2018. trứng, phân loại mô bệnh học ít có giá trị hơn trong việc - Tiêu chuẩn lựa chọn: Các trường hợp bệnh nhân dự đoán khả năng sống sót nhưng tốt hơn trong việc dự có đủ thông tin hành chính, được chẩn đoán là UTBM đoán khả năng đáp ứng của khối u với hóa trị, và cũng có nguyên phát buồng trứng có chỉ định phẫu thuật, có đủ thể gợi ý các tác nhân hóa trị liệu được sử dụng. Vì vậy, tiêu bản nhuộm HE của mô u, mô cạnh u, của vòi tử cung, cả phân loại mô bệnh học và phân loại độ mô học nên tử cung và mạc nối (nếu có), có đủ khối nến, đủ bệnh cùng được sử dụng cho bất kỳ UTBM buồng trứng nào. phẩm để nhuộm HMMD. Trong nghiên cứu, chẩn đoán và đánh giá tiên lượng, việc - Tiêu chuẩn loại trừ: Không thỏa mãn một trong các xếp độ mô học và phân loại giai đoạn hiện đã được thừa tiêu chuẩn trên, người bệnh có hai ung thư, người bệnh nhận như một yêu cầu cần thiết. Nhiều nghiên cứu trên đã xạ trị vùng bụng và tiểu khung bởi bất kỳ lý do gì. thế giới đã chỉ ra rằng yếu tố có thể can thiệp vào thời 2.2. Phương pháp nghiên cứu gian sống thêm của người bệnh UTBMBT sau phẫu thuật - Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp hồi cứu và có thể bao gồm độ mô học, loại mô học và sự phù hợp tiến cứu. của giai đoạn khi phẫu thuật. Chính vì vậy chúng tôi tiến - Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ, có chủ hành nghiên cứu này nhằm xác định mục tiêu: xác định đích. tỷ lệ ung thư biểu mô buồng trứng theo phân loại của tổ - Các biến số nghiên cứu: Các loại mô bệnh học của chức y tế thế giới năm 2014 và tìm hiểu mối liên quan ung thư biểu mô buồng trứng theo tiêu chuẩn phân loại giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của TCYTTG năm 2014 bao gồm: UTBM thanh dịch độ ung thư biểu mô buồng trứng. thấp, UTBM thanh dịch độ cao, UTBM chế tiết nhầy, UTBM dạng nội mạc, UTBM tế bào sáng, UTBM chế tiết 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nhầy-thanh dịch, độ mô học theo WHO 2014, giai đoạn 2.1. Đối tượng nghiên cứu bệnh theo Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế (FIGO) 2014. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 95 bệnh nhân - Số liệu được phân tích và xử lý bằng phần mềm có chẩn đoán sau phẫu thuật là UTBM buồng trứng SPSS 20.0 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Tỷ lệ các loại mô bệnh học của ung thư biểu mô buồng trứng. Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ các loại mô bệnh học ung thư biểu mô buồng trứng Loại UTBM thanh dịch độ cao chiếm nhiều nhất (46,3%), tiếp theo là UTBM nhầy (15,8%), UTBM dạng nội mạc (14,7%). Ít gặp nhất là loại UTBM chế tiết nhầy - thanh dịch (4,2%). 3.2. Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh ung thư biểu mô buồng trứng Bảng 3.1. Tỷ lệ độ mô học của ung thư biểu mô buồng trứng Độ I Độ II Độ III Tổng Số lượng 43 39 13 95 Tỷ lệ % 45,3 41,1 13,7 100,0 Hầu hết các trường hợp UTBM buồng trứng có độ mô học thấp (độ I và độ II) với 82/95 trường hợp chiếm 86,3%, độ mô học cao (độ III) gặp 13/95 trường hợp (13,7%). Nguyễn Khánh Dương và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):46-51. doi:10.46755/vjog.2021.4.1302 47

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa các loại ung thư biểu mô buồng trứng với độ mô học Độ mô học Typ mô bệnh học Tổng p Độ thấp (I, II) Độ cao (III) n 13 1 14 Dạng NMTC % 92,9 1,1 100,0 n 15 15 Chế tiết nhầy % 100,0 100,0 n 9 2 11 Thanh dịch độ thấp % 81,8 18,2 100,0 n 35 9 44 Thanh dịch độ cao 0,367 % 79,5 20,5 100,0 n 6 1 7 Tế bào sáng % 85,7 14,3 100,0 Chế tiết nhầy - thanh n 4 4 dịch % 100,0 100,0 n 82 13 95 Tổng % 86,3 13,7 100,0 Hầu hết các loại mô bệnh học UTBM buồng trứng có độ mô học thấp (với tỷ lệ trên 80% ở mỗi loại), thậm chí loại UTBM buồng trứng chế tiết nhầy và chế tiết nhầy - thanh dịch chỉ gặp các u có độ mô học thấp. Tuy độ mô học cao gặp ở loại thanh dịch độ cao (20,5%) và loại tế bào sáng (14,3%) nhiều hơn so với các loại khác nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Bảng 3.3. Tỷ lệ giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn III Giai đoạn IV Tổng Số lượng 70 11 14 0 95 Tỷ lệ % 73,7 11,6 14,7 0,0 100,0 Hầu hết các trường hợp UTBMBT ở giai đoạn sớm (giai đoạn I) với 70/95 trường hợp chiếm 73,7%. Giai đoạn II chiếm 11,6%, giai đoạn III 14,7% và không gặp trường hợp nào giai đoạn IV. Bảng 3.4. Mối liên quan các loại ung thư biểu mô buồng trứng với giai đoạn bệnh UTBT Loại mô bệnh học Tổng p Giai đoạn sớm (I) Giai đoạn muộn (II, III) n 10 4 14 Dạng nội mạc % 71,4 28,6 100 n 15 15 Chế tiết nhầy % 100 100 Thanh dịch độ n 9 2 11 thấp % 81,8 18,2 100 Thanh dịch độ n 27 17 44 0,083 cao % 61,4 38,6 100 n 6 1 7 Tế bào sáng % 85,7 14,3 100 Chế tiết nhầy- n 3 1 4 thanh dịch % 75 25 100 n 70 25 95 Tổng % 73,7 26,3 100 Hầu hết các trường hợp UTBT ở giai đoạn sớm (73,7%). Tuy giai đoạn muộn gặp ở loại thanh dịch độ cao (38,6%) nhiều hơn so với các loại khác nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 48 Nguyễn Khánh Dương và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):46-51. doi:10.46755/vjog.2021.4.1302

4. BÀN LUẬN trường hợp UTBM buồng trứng dạng nội mạc cho thấy hệ 4.1. Tỷ lệ loại mô bệnh học của ung thư biểu mô thống phân loại Silverberg là một công cụ dự đoán khả buồng trứng năng sống sót tốt hơn FIGO [7]. Kết quả theo Silverberg Trong các UTBM buồng trứng, UTBM thanh dịch độ 32 trường hợp độ mô học 1 (44,4%), 29 trường hợp độ cao thường gặp nhất chiếm tỷ lệ khoảng 70%, tiếp đến mô học 2 (40,3%), 11 trường hợp độ mô học 3 (15,3%), là loại tế bào sáng và loại dạng nội mạc khoảng 10%, loại theo FIGO 33 trường hợp độ mô học 1 (45,8%), 24 trường chế tiết nhầy và loại thanh dịch độ thấp ít hơn chỉ chiếm hợp độ mô học 2 (33,3%), 15 trường hợp độ mô học 3 khoảng 3,5% và hiếm gặp loại chế tiết nhầy - thanh dịch (20,8%). Nghiên cứu của Doyle (2007) trên 61 trường hợp [4]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, UTBM loại thanh UTBM buồng trứng bao gồm: thanh dịch 32 trường hợp dịch độ cao gặp nhiều nhất (46,3%). Các loại UTBM khác (52,6%), chế tiết nhầy 2 trường hợp (3,2%), dạng nội mạc gặp tỷ lệ thấp hơn: UTBM chế tiết nhầy chiếm 15,8%, 13 trường hợp (21,3%), UTBM chuyển tiếp 1 trường hợp ung thư biểu mô dạng nội mạc 14,7%, và ít gặp nhất là (1,6%) và UTBM hỗn hợp 13 trường hợp (21,3%). Các tác UTBM chế tiết nhầy - thanh dịch 5,4%. So sánh với nghiên giả cho rằng có mối liên quan giữa giai đoạn bệnh của cứu của Mackenzie R.và CS (2015) trên 850 trường hợp UTBM buồng trứng với độ mô học với p

liệu hồi cứu hỗ trợ định lượng kích thước di căn ở IIIA1. thời gian sống sót tốt nhất. Trong các giai đoạn I, II, tỷ lệ Sự tham gia của các hạch bạch huyết sau phúc mạc phải sống sót kém nhất đối với ung thư biểu mô-liên kết và u được chứng minh về mặt tế bào học hoặc mô học. Giai Brenner ác tính; các loại thanh dịch độ cao, tế bào sáng đoạn IV được định nghĩa là di căn xa và bao gồm những và chế tiết nhầy có thời gian sống trung bình. Tuy nhiên bệnh nhân có di căn nhu mô gan, lách và di căn ngoài ổ ở giai đoạn muộn (III,IV), tiên lượng xấu nhất được quan bụng; khoảng 12-21% bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn IV sát thấy ở UTBM chế tiết nhầy và UTBM tế bào sáng [13]. (P., F. et al. 2006). Sự xâm lấn của khối u tới lá lách hoặc Một nghiên cứu về giai đoạn liên quan sống thêm của gan (giai đoạn IIIC) nên được phân biệt với di căn nhu 870 bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng, Dong Hoon mô (giai đoạn IVB). Trong nghiên cứu của chúng tôi có Suh và CS (2013) thấy tỷ lệ như sau: giai đoạn I có 254 70 trường hợp u giới hạn ở buồng trứng (tương ứng giai trường hợp (29,2%), giai đoạn II có 56 trường hợp (6,4%), đoạn I theo phân loại FIGO 2014), chiếm tỷ lệ cao nhất giai đoạn III có 483 trường hợp (55,5%) và giai đoạn IV (73,7%). Có 11 trường hợp UTBT di căn đến phần phụ (vòi có 77 bệnh nhân (8,9%). Phân bố thời gian sống thêm 5 tử cung, bề mặt buồng trứng đối diện) hoặc thanh mạc năm theo các giai đoạn như sau: 93,5% (IA), 82,5% (IC), tử cung tương ứng giai đoạn II, chiếm 11,6%. UTBT di căn 75,0% (IIB), 74.5% (IIC), 57,5% (IIIA), 54,0% (IIIB), 38,5% mạc nối lớn, phúc mạc ngoài tiểu khung (thanh mạc ruột (IIIC) và 33,0% (IV). Điều này cho thấy rõ ràng giai đoạn thừa) tương ứng ở giai đoạn III có 14 trường hợp, chiếm bệnh là yếu tố quan trọng liên quan thời gian sống thêm 14,7%. UTBT di căn xa ở giai đoạn IV không gặp trường của người bệnh [14]. hợp nào do tiêu chuẩn chọn mẫu của chúng tôi chỉ bao gồm các trường hợp UTBT có chỉ định phẫu thuật và loại 5. KẾT LUẬN trừ các trường hợp UTBT giai đoạn IV không có khả năng Qua nghiên cứu 95 trường hợp UTBMBT được chẩn phẫu thuật. Về mối liên quan giữa các loại mô bệnh học đoán tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương, chúng tôi đã rút với giai đoạn của UTBT thì hầu hết các trường hợp UTBT ra được một số kết quả và kết luận như sau: ở giai đoạn sớm (giai đoạn I) (73,7%). Giai đoạn muộn - Xác định được 6 loại mô bệnh học theo tiêu chuẩn (giai đoạn II, III) gặp nhiều nhất ở loại thanh dịch độ cao phân loại của TCYTTG năm 2014: UTBM thanh dịch độ (38,6%) và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê cao chiếm cao nhất (46,3%), UTBM chế tiết nhầy (15,8%), với p = 0,083. So sánh với nghiên cứu khác của Pecorelli UTBM tuyến dạng nội mạc (14,7%), UTBM thanh dịch và CS. trên tổng số 4116 bệnh nhân UTBM buồng trứng, độ thấp (11,6%), UTBM tế bào sáng (7,4%), thấp nhất là tỷ lệ các giai đoạn lâm sàng như sau: giai đoạn I chiếm UTBM tuyến chế tiết nhầy-thanh dịch (4,2%). 27%; giai đoạn II chiếm 10%; giai đoạn III chiếm 50% và - Hầu hết các trường hợp UTBM buồng trứng có độ giai đoạn IV chiếm 13%. Tỷ lệ sống thêm 5 năm tương mô học thấp (độ I và độ II) với 86,3%, độ mô học cao (độ ứng như sau: giai đoạn I 78-90%; giai đoạn II 68-79%; giai III) với 13,7%. Không có mối liên quan giữa các loại mô đoạn III 29-49% và giai đoạn IV 13% [11]. Khác với độ mô bệnh học của UTBMBT với độ mô học. học hiện người ta không có giải pháp để thay đổi, nhưng - Hầu hết các trường hợp UTBMBT ở giai đoạn sớm với giai đoạn lâm sàng của UTBT là cái mà chúng ta có (giai đoạn I) với 73,7%. Giai đoạn II chiếm 11,6%, giai thể thay đổi nhằm giảm số bệnh nhân giai đoạn muộn, đoạn III 14,7% và không gặp trường hợp nào giai đoạn IV. điều đó cũng có nghĩa là thời gian sống thêm của người Không có mối liên quan giữa các loại mô bệnh học của bệnh sẽ được cải thiện, song hình như đây là nhiệm UTBMBT với giai đoạn bệnh. vụ rất khó thực hiện vì hầu hết các UTBT trên thế giới đều phát hiện được ở giai đoạn muộn [12]. Các kết quả TÀI LIỆU THAM KHẢO trong nghiên cứu của chúng tôi cũng không nằm ngoài 1. Robert J.K., et al. Blaustein’s Pathology of the Female quy luật này. Tuy nhiên, nếu xét đơn thuần về tỷ lệ giai Genital Tract. Springer; 2011. đoạn lâm sàng trong nghiên cứu này thì rất khả quan với 2. Freddie B., Jacques F., Isabelle S. et al. Global cancer 73,7% các trường hợp ở giai đoạn I và giai đoạn III chỉ có statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and 14,7% song đây là nghiên cứu trên các trường hợp UTBT mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA được phẫu thuật thì đã loại bỏ tất cả các trường hợp giai Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394-424. đoạn muộn do không mổ được. Nghiên cứu của Aihua 3. Robert J. K., Maria L. C. and Simon H. C. et al. WHO và CS trên một số lượng lớn bệnh nhân được lấy từ cơ Classification of tumour of female reproductive organs, sở dữ liệu của SEER về tỷ lệ sống sót của UTBM buồng IARC, Lyon, 2014; 122-154. trứng xâm lấn theo typ mô bệnh học và giai đoạn bệnh 4. Robert A.S., Carmen T. Diagnostic Pathology of Ovari- bao gồm: 77.658 bệnh nhân UTBM buồng trứng xâm lấn, an Tumors. Springer; 2011. phổ biến nhất là UTBM thanh dịch độ cao (60,2%), tiếp 5. Mackenzie R., Talhouk A., Eshragh S. et al. Morphologic theo là UTBM chế tiết nhầy (13,7%), UTBM dạng nội mạc and Molecular Characteristics of Mixed Epithelial Ovarian (9,6%), UTBM tế bào sáng (8,0%), ung thư biểu mô-liên Cancers. Am J Surg Pathol. 2015; 39(11): 1548-57. kết (4,7%), UTBM thanh dịch độ thấp (3,5%) và u Brenner 6. Silverberg S.G. Histopathologic grading of ovarian ác tính (0,3%). Các tác giả cho rằng bất kể ở giai đoạn carcinoma: a review and proposal. Int J Gynecol Pathol. nào, UTBM thanh dịch và UTBM dạng nội mạc đều có 2000; 19(1): 7-15. 50 Nguyễn Khánh Dương và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):46-51. doi:10.46755/vjog.2021.4.1302

7. Carlos P. H., Dina B., Danielle V. et al. FIGO Versus Sil- verberg Grading Systems in Ovarian Endometrioid Car- cinoma: A Comparative Prognostic Analysis. Am J Surg Pathol. 2019; 43(2): 161-167. 8. Doris M. D., Diebold, Joachim M. D. Grading of ovarian carcinomas. Int J Gynecol Pathol. 2000; 19(4): 348-353. 9. Doyle E. M., Foley M. , Kelehan P. et al. Histological grading of epithelial ovarian carcinomas. J Obstet Gy- naecol. 2007; 27(1): 71-74. 10. Heintz A. P., Odicino F., Maisonneuve P. et al. Carcino- ma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet. 2006; 95 (1): 161-192. 11. Pecorelli S., Favalli G., Zigliani L. et al. Cancer in women. Int J Gynaecol Obstet. 2003; 82(3): 369-379. 12. Paik E. S., Lee Y. Lee E. et al. Survival analysis of re- vised 2013 FIGO staging classification of epithelial ovar- ian cancer and comparison with previous FIGO staging classification. Obstet Gynecol Sci. 2015; 58(2): 124-134. 13. Aihua L., Gong Y. Clinicopathological parameters and survival of invasive epithelial ovarian cancer by histotype and disease stage. Future Oncol. 2019; 15(7): 2029- 2039. 14. D. H. S., Tae H. K., Jae W. K. et al. Improvements to the FIGO staging for ovarian cancer: reconsideration of lymphatic spread and intraoperative tumor rupture. J Gy- necol Oncol. 2013; 24(4): 352-358. Nguyễn Khánh Dương và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):46-51. doi:10.46755/vjog.2021.4.1302 51

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY