MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số đặc điểm sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Một số đặc điểm sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
  • Mã tin: 1855
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Đái tháo đường thai kỳ đang gia tăng và gây ra nhiều hậu quả cho cả bà mẹ và trẻ. Bài viết mô tả đặc điểm một số đặc điểm sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phương pháp: Điều tra mô tả cắt ngang, phỏng vấn 115 thai phụ tới khám tại khoa khám tự nguyện, bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nội dung Text: Một số đặc điểm sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SẢN PHỤ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Hoàng Thị Thảo Nghiên1, Nghiêm Nguyệt Thu2, Hoàng Thị Đức Ngàn2, Diêm Thị Thanh Thủy3, Nguyễn Thị Thanh Tâm3 Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) đang gia tăng và gây ra nhiều hậu quả cho cả bà mẹ và trẻ. Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm của thai phụ bị ĐTĐTK tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phương pháp: Điều tra mô tả cắt ngang, phỏng vấn 115 thai phụ tới khám tại khoa khám tự nguyện, bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Tuổi trung bình của các sản phụ ĐTĐTK là 30,6±4,1, trong đó độ tuổi từ 25-35 chiếm 83,5% (n=96). Trước khi mang thai, tỷ lệ thừa cân (BMI ≥23) là 20,1% (n=23), tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (BMI

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 Ở Việt Nam, tỷ lệ ĐTĐTK dao động trên các thai phụ đến khám tại Bệnh viện từ 3,6 đến 39% tuỳ theo tiêu chuẩn Phụ sản Hà Nội từ tháng 9 năm 2019 chẩn đoán và đặc điểm dân cư [4]. Các đến tháng 3 năm 2020 được chẩn đoán nghiên cứu về đặc điểm của nhóm bệnh xác định ĐTĐTK. Tổng cộng có 115 đối nhân bị ĐTĐTK còn hạn chế, do đó, tượng đồng ý tham gia nghiên cứu. nghiên cứu này được thực hiện nhằm Phương pháp chọn mẫu: Trong ng- mô tả các đặc điểm về độ tuổi, nhân hiên cứu này phương pháp chọn mẫu trắc, tiền sử thai sản, tiền sử ĐTĐ của thuận tiện được áp dụng, đối tượng đến gia đình và thói quen hoạt động thể lực khám tại khoa khám Tự nguyện, bệnh của thai phụ bị ĐTĐTK tới khám tại viện Phụ sản Hà Nội, được chẩn đoán bệnh viện Phụ sản Hà Nội. xác định là ĐTĐTK được mời tham gia nghiên cứu. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.3. Phương pháp thu thập số liệu: 2.1. Thiết kế nghiên cứu: Điều tra mô Các đối tượng được phỏng vấn bởi tả cắt ngang, đây là điều tra ban đầu của nhóm nghiên cứu theo bộ câu hỏi thiết một nghiên cứu can thiệp không đối kế sẵn và kiểm tra bệnh án tại Bệnh chứng trên các thai phụ bị ĐTĐTK tại viện Phụ sản Hà Nội. Các thông tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. phỏng vấn bao gồm: nhân khẩu học, Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9 năm tiền sử nhân trắc trước khi mang thai 2019 đến tháng 3 năm 2020 của thai phụ, tiền sử mắc bệnh của thai phụ, tiền sử gia đình có người bị Đối tượng nghiên cứu: thai phụ từ ĐTĐ, và thói quen hoạt động thể lực 24 tuần đến 28 tuần được chẩn đoán của thai phụ. xác định bị đái tháo đường thai kỳ [5] đang thực hiện tư vấn tại khoa khám 2.4. Xử lý và phân tích số liệu: sản tự nguyện bệnh viện Phụ sản Hà Số liệu được làm sạch, nhập bằng phần Nội tại thời điểm nghiên cứu, đồng phần mềm Epidata 3.1 và xử lý bằng ý tham gia nghiên cứu, không có phần mềm STATA 14.0 (Stata for win- rối loạn về tâm thần, đa thai, có bất dows – Texas, USA). Số liệu được trình thường về nhau thai, bệnh lý ác tính, bày dưới dạng số và tỷ lệ phần trăm (đối bệnh nội – ngoại khoa, hoặc đang sử với biến nhị phân) và mean±SD (đối với dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến biến liên tục). chuyển hóa glucose. 2.5. Đạo đức nghiên cứu: Tiêu chuẩn loại trừ: Thai phụ được Nghiên cứu được thông qua đề cương chẩn đoán ĐTĐ từ trước, hoặc vi phạm khoa học tại Viện Đào tạo Y học Dự một trong các tiêu chuẩn lựa chọn trên. phòng và Y tế công cộng, của trường Đại 2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: học Y Hà Nội và được thông qua Hội Cỡ mẫu: Nghiên cứu được tiến hành đồng của bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 51

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Chỉ tiêu Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Khu vực Nội thành Hà Nội 50 43,3 Ngoại thành Hà Nội 31 26,9 Tỉnh khác 34 29,7 Dân tộc Kinh 112 97,4 Khác 3 2,6 Tuổi 35 tuổi 14 12,2 Trình độ Dưới cấp III 21 18,3 Trung cấp/Cao đẳng /Đại học 91 79,1 Sau đại học 3 2,6 Nghề nghiệp Nhân viên văn phòng 56 48,8 Tự do 25 21,7 Kinh doanh 18 15,7 Nội trợ/Nông dân 16 13,8 Tổng số có 115 đối tượng tham gia 80% số thai phụ có trình độ trung cấp/ nghiên cứu, với độ tuổi trung bình cao đẳng/đại học và gần một nửa số thai 30,6± 4,1 tuổi, và đa số độ tuổi của đối phụ là nhân viên văn phòng. tượng là từ 25 đến 35 tuổi (83,5%), gần 52

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 Bảng 2. Đặc điểm nhân trắc, tiền sử mắc bệnh trước khi có thai và tiền sử thai nghén của các đối tượng tham gia nghiên cứu Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Cân nặng trước khi mang thai (kg) 115 52,3 ± 7,1 Chiều cao trước khi mang thai (cm) 115 156,8 ± 4,8 BMI trước mang thai (kg/m2) 115 21,2±2,5

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 Bảng 3. Đặc điểm hoạt động thể lực của đổi tượng tham gia nghiên cứu Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Hoạt động thể lực Có 22 19,1 Không 93 80,9 Môn thể lực 22 Đi bộ 09 40,9 Yoga 06 27,2 Chạy bộ 03 13,7 Bơi 02 9,1 Khác 02 9,1 Tần suất hoạt động thể lực 22 1-2 lần/tuần 05 22,7 2-5 lần/1 tuần 13 59,1 >5 lần / tuần 4 18,2 Thời gian hoạt động thể lực 22 Dưới 15 phút/lần 03 13,6 15-30 phút/lần 15 68,2 Trên 30 phút/lần 04 18,2 Bảng 3 cho thấy, đa số (80,9%, 93/115) các đối tượng không hoạt động thể lực. Trong số những người có hoạt động thể lực thì gần một nửa hoạt động thể lực ở tần suất 2-5 lần/tuần và chủ yếu là tập từ 15 đến 30 phút/lần. BÀN LUẬN Nhóm thai phụ trong nghiên cứu này ĐTĐTK được cho là có nguy cơ cao có tuổi đời còn khá trẻ, trình độ học ở nhóm phụ nữ trên 35 tuổi thì nghiên vấn trên cấp III chiếm tỷ lệ cao, nghề cứu này cho thấy ĐTĐTK đang ngày nghiệp ổn định chủ yếu là nhân viên “trẻ hóa”. Điều này đặt ra câu hỏi về sự văn phòng. Đặc điểm này khá tương gia tăng các yếu tố nguy cơ của ĐTĐ đồng với nghiên cứu của Vũ Quỳnh nói chung và ĐTĐTK nói riêng ở cộng Trang trên 85 thai phụ tại bệnh viện đồng, cũng như cần thực hiện mạnh mẽ Bạch Mai [6]. Như vậy, trong khi hơn nữa các biện pháp giáo dục truyền 54

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 thông, nâng cao nhận thức về phòng hiên cứu này tiến hành tại khoa khám tránh ĐTĐTK trong cộng đồng. sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà BMI của thai phụ trước khi có thai Nội, các đối tượng được sàng lọc và được xác định là yếu tố liên quan của phát hiện ĐTĐTK lần đầu tiên, trong ĐTĐTK [7]. Do các hạn chế của một khi nghiên cứu của Vũ Quỳnh Trang nghiên cứu cắt ngang nên nghiên cứu tiến hành tại khoa Nội tiết, Bệnh viện này không phân tích mối liên quan Bạch Mai, các đối tượng sau khi được của các yếu tố này. Trong khi nguy cơ chẩn đoán ĐTĐTK, sau đó mới sang ĐTĐTK càng tăng nếu BMI tăng, thì ở chuyển khoa Nội tiết. Như vậy, có thể nghiên cứu này, tỷ lệ thai phụ có BMI do nhóm thai phụ trong nghiên cứu của 4000 gram tương đồng với lực đối với nhóm đối tượng này có thể các nghiên cứu khác [6, 9] và có 32,2% còn chưa cao. Trong khi hoạt động thể các thai phụ có các biến cố về thai sản lực không những giúp nâng cao sức như nạo hút, thai lưu, sẩy thai. Thai khỏe nói chung và giảm mức độ kháng lưu không rõ nguyên nhân, con bị dị insulin ở những người bị ĐTĐ thì việc tật bẩm sinh, tiền sản giật, sinh non là ít tham gia hoạt động thể lực ở nhóm các yếu tố được xác định vừa là là hậu thai phụ này có thể là yếu tố nguy cơ quả của ĐTĐTK, vừa là yếu tố nguy cơ làm tăng tình trạng nặng của ĐTĐTK của ĐTĐTK [10]. Vì thế, hạn chế các cũng như các tác động của ĐTĐTK lên tiền sử sản khoa tiêu cực, nhất là nạo sức khỏe của bà mẹ và thai nhi. hút thai, có thể là một trong những biện pháp dự phòng ĐTĐTK. Tuy nhiên, điều này cần có các nghiên cứu với thiết kế mạnh hơn để làm rõ mối quan IV. KẾT LUẬN hệ nguyên nhân – hậu quả của các yếu Độ tuổi bị ĐTĐTK ở những thai phụ tố này với ĐTĐTK. đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Tỷ lệ thai phụ tham gia nghiên cứu chủ yếu từ 25 đến 35 tuổi. ĐTĐTK xảy có hoạt động thể lực chỉ có 19,1%, ra ở cả những phụ nữ có và không có chỉ bằng ¼ tỷ lệ trong nghiên cứu của thừa cân, béo phì. Tỷ lệ các thai phụ bị Vũ Quỳnh Trang (89,4%) [6]. Ng- ĐTĐTK có hoạt động thể lực thấp. 55

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO lated Disorders. American Diabetes 1. G. T. Larrabure-Torrealva, S. Marti- Association. Canada. nez, M. A. Luque-Fernandez, et al., 6. Vũ Quỳnh Trang, Nguyễn Khoa Diệu (2018). Prevalence and risk factors of Vân, and Nghiêm Nguyệt Thu, (2019). gestational diabetes mellitus: findings Kết quả kiểm soát đường huyết bằng from a universal screening feasibility chế độ ăn và luyện tập ở bệnh nhân program in Lima, Peru. BMC Preg- đái tháo đường thai kỳ. Tạp chí Nội nancy Childbirth, 18(1): p. 303. tiết-Đái tháo đường, 33(2): p. 87-92. 2. M. Moosazadeh, Z. Asemi, K. B. 7. A. Shah, N. E. Stotland, Y. W. Cheng, Lankarani, et al., (2017). Family his- et al., (2011). The association between tory of diabetes and the risk of ges- body mass index and gestational dia- tational diabetes mellitus in Iran: A betes mellitus varies by race/ethnicity. systematic review and meta-analysis. Am J Perinatol, 28(7): p. 515-20. Diabetes Metab Syndr, 11(Supple- 8. Nguyễn Hằng Giang and Ngô Thị ment 1): p. 99-104. Kim Phụng (2014). Kết quả điều trị 3. C. G. Solomon, W. C. Willett, V. J. đái tháo đường thai kỳ bằng chế độ Carey, et al., (1997). A prospective ăn tiết chế tại bệnh viện Hùng Vương study of pregravid determinants of năm 2013-2014, Luận văn tốt nghiệp gestational diabetes mellitus. Jama, Bác sỹ Nội trú, Đại học Y dược thành 278(13): p. 1078-83. phố Hồ Chí Minh. 4. Nguyễn Khoa Diệu Vân, Nguyễn Thy 9. Trương Thị Nguyện Hảo (2016). Khuê, Đỗ Trung Quân, et al. (2018), Đánh giá hiệu quả tiết chế ăn uống Khuyến cáo: Đái tháo đường thai kỳ. trên thai phụ đái tháo đường thai kỳ Available from: https://vade.org.vn/ tại bệnh viện quận Thủ Đức. Luận modules.php?name=News&op=view- án chuyên khoa II, Đại học Y dược st&sid=201. Thành phố Hồ Chí Minh. 5. American Diabetes Association, (2014). 10. F. Galtier, (2010). Definition, epide- Therapy for Diabetes Mellitus and Re- miology, risk factors. Diabetes Metab, 36(6 Pt 2): p. 628-51. 56

TC.DD & TP 16 (2) - 2020 Summary THE CHARACTERISTICS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS WOMEN IN THE OUTPATIENT CLINIC IN HANOI OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is rising rapidly and has adverse impacts on maternal and child’s health status. Objectives: To determine characteristics of pregnant women with GDM visited Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital. Methodology: A cross-sectional study with 115 pregnant women visited Hanoi Obstetrics Hospital interviewed. Results: The average age of GDM pregnant women was 30.6 ± 4.1 (yrs), the percentage of women with aged from 25-35 was 83.5% (n=96). Before pregnancy, the prevalence of overweight (BMI≥23) was 20.1% (n=23), the prevalence of chronic energy deficiency (BMI

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-dac-diem-san-phu-mac-dai-thao-duong-thai-ky-tai-benh-vien-phu-san-ha-noi-2566635.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY