MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật tại khoa phụ sản và viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật tại khoa phụ sản và viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai
  • Mã tin: 1458
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật trên 20 sản phụ tiền sản giật ≥18 tuổi có thai từ 28 tuần trở lên, thai tự nhiên, không mắc các bệnh cấp và mạn tính.

Nội dung Text: Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật tại khoa phụ sản và viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỨC NĂNG TIM THAI Ở SẢN PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI KHOA PHỤ SẢN VÀ VIỆN TIM MẠCH BỆNH VIỆN BẠCH MAI Nguyễn Phương Thảo1, Phạm Thị Hồng Thi2, Phạm Bá Nha3, Nguyễn Thị Duyên1 TÓM TẮT Objectives: To investigate factors that effect fetal cardiac function in pre-eclampsia pregnant women. 32 Mục tiêu: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng Objects and methods: Fortypregnant women,who đến chức năng tim thai ở sản phụ tiền sản giật. Đối have some characteristics:greater than or equal to 18 tượng và phương pháp: Nhóm bệnh: 20 sản phụ year olds, have 28th week of pregnancy and above, tiền sản giật ≥18 tuổi có thai từ 28 tuần trở lên, thai not suffer from acute and chronic diseases, basic tự nhiên, không mắc các bệnh cấp và mạn tính. prenatal screening tests are nomal, come for medical Nhóm chứng: 20 sản phụ khỏe mạnh có tuổi mẹ và examination and treatment at Department of tuổi thai tương đương, thai tự nhiên, không mắc các Obstetrics and Gynecology and Vietnam National Heart bệnh cấp và mạn tính; Cả hai nhóm đều thực hiện xét Institute of Bach Mai Hospital from August 2019 to nghiệm sàng lọc cơ bản trước sinh bình thường, đến August 2020. Results and Conclusions: There are khám và điều trị tại Khoa Phụ Sản và Viện Tim mạch some clinical factors affect the fuction of the fetal right Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 08/2019 đến heart expressed by Tei index of the right ventricular: 8/2020. Thực hiện siêu âm tim thai và thu thập thông pre-pregnant BMI (r=0,336, p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 Nhóm bệnh20 sản phụ tiền sản giật ≥18 tuổi có Thực hiệnsiêu âm tim thai và thu thập thông tin thai từ 28 tuần trở lên, thai tự nhiên, không mắc từ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện theo mẫu bệnh các bệnh cấp và mạn tính. án nghiên cứu thống nhất. Nhóm chứng: 20 sản phụ khỏe mạnh có tuổi 4. Quản lý và xử lý số liệu bằng phần mẹ và tuổi thai tương đương, thai tự nhiên, mềm SPSS 20.0, kiểm định tính chuẩn của số không mắc các bệnh cấp và mạn tính; Cả hai liệu (Skewness - Kurtosis), tỷ lệ phần trăm, phi nhóm đều thực hiện xét nghiệm sàng lọc cơ bản tham số, T-test, khi bình phương (χ²), trước sinh bình thường, đến khám và điều trị tại Fisher’exact test, hệ số tương quan (r), tỉ suất Khoa Phụ Sản và Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch chênh (OR) với p

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 cao hơn nhiều so với nhóm khỏe mạnh (27,25 ± phụ TSG. Đây là biến chứng rất nặng, diễn biến 5,88 và 24,30 ± 5,77) (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 Biểu đồ 2. Ảnh hưởng của huyết áp tâm thu (mmHg) và huyết áp tâm trương (mmHg) của sản phụ lên chỉ số Tei thất trái của tim thai Bảng 3: Tương quan giữa chỉ số kháng số tim ngực (r=0,726, p

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 Bề dày của các thành tim thai ở nhóm sản LỜI CẢM ƠN phụ có chỉ số kháng trở động mạch tử cung Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Lãnh đạo RI>0,55 lớn hơn một cách có ý nghĩa so với Bệnh viện Bạch Mai, khoa Phụ Sản, Viện Tim nhóm sản phụ có chỉ số RI ≤ 0,55, p0,55 cao hơn một cách có thành nghiên cứu. ý nghĩa với nhóm sản phụ có chỉ số RI≤0,55, p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-anh-huong-den-chuc-nang-tim-thai-o-san-phu-tien-san-giat-tai-khoa-phu-san-va-vien-tim--2416065.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY