MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số yếu tố liên quan đáp ứng của hóa trị phác đồ paclitaxel carboplatin trên ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, IV

Một số yếu tố liên quan đáp ứng của hóa trị phác đồ paclitaxel carboplatin trên ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, IV
  • Mã tin: 1827
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Một số yếu tố liên quan đáp ứng của hóa trị phác đồ paclitaxel carboplatin trên ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, I trình bày đánh giá đáp ứng và yếu tố liên quan đáp ứng phác đồ Paclitaxel – Carboplatin trên bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, IV.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đáp ứng của hóa trị phác đồ paclitaxel carboplatin trên ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, IV

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 Phương pháp phẫu thuật kết hợp can thiệp 2. Jung, H.J., et al., 2018. Simultaneous Hybrid nội mạch ít biến chứng, đã cải thiện đáng kể các Operation Common Femoral Endarterectomy and Endovascular Treatment in Multilevel Peripheral triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Arterial Disease with Critical Limb Ischemia. Indian nhân tắc hẹp động mạch chi dưới đa tầng với kết J Surg, 80(2): p. 140-145. quả tốt sau 6 tháng chiếm tới 89,6% 3. Cardon, A., et al., 2001. [Endarteriectomy of the femoral tripod: long-term results and analysis of TÀI LIỆU THAM KHẢO failure factors]. Ann Chir, 126(8): p. 777-82. 1. Huynh, T.T. and C.F. Bechara, 2013. Hybrid 4. Norgren, L., et al., 2007. Inter-Society interventions in limb salvage. Methodist Debakey Consensus for the Management of Peripheral Cardiovasc J, 9(2): p. 90-4. Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg, 45 Suppl S: p. S5-67. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL-CARBOPLATIN TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC, IV Nguyễn Thị Mai Lương1, Bùi Vinh Quang1, Vũ Hồng Thăng2 TÓM TẮT Objectives: To evaluate the response and factors related to the response of Paclitaxel - Carboplatin 19 Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng và yếu tố liên quan regimen in patients with stage IIIC, IV ovarian đáp ứng phác đồ Paclitaxel – Carboplatin trên bệnh carcinoma. Subjects and methods: Retrospective nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIC, IV. and prospective description of 52 patients with stage Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi IIIC, IV ovarian carcinoma treated with Paclitaxel- cứu kết hợp tiến cứu 52 bệnh nhân ung thư biểu mô Carboplatin from 4/2016 to 4/2022 at Hanoi Oncology buồng trứng giai đoạn IIIC, IV được điều trị bằng Hospital . Results: The response rate of the regimen Paclitaxel- Carboplatin từ tháng 4/2016 đến tháng after 3 cycles was 92.3%, after 6 cycles was 79.3%. 4/2022 tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Kết quả: Tỷ The response rate of stage IIIC and IV patients was lệ đáp ứng của phác đồ sau 3 chu kỳ là 92,3%, sau 6 91.9% and 66.7%, respectively, this difference was chu kỳ là 79,3%. Tỉ lệ đáp ứng của nhóm bệnh nhân statistically significant with p = 0.036. Response rates giai đoạn IIIC và IV lần lượt là 91,9% và 66,7%, sự with therapeutic doses > 90% and 85 - 90% of khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,036. Tỉ lệ standard doses are 90.9% and 50%, respectively, this đáp ứng với liều điều trị > 90% và 85 - 90% liều difference is statistically significant with p = 0.014. chuẩn lần lượt là 90,9% và 50%, sự khác biệt này có The response rate of patients without pleural effusion ý nghĩa thống kê với p = 0,014. Tỉ lệ đáp ứng của and with effusion was 91.1% and 42.9%, respectively, nhóm bệnh nhân không tràn dịch màng phổi và có this difference was statistically significant with p = tràn dịch lần lượt là 91,1% và 42,9%, sự khác biệt này 0.007. Response rates in age groups, PS index, are có ý nghĩa thống kê với p = 0,007. Tỷ lệ đáp ứng giữa different but not statistically significant. Conclusion: các nhóm về tuổi, chỉ số PS, đều có sự khác biệt nhưng The response rate in the group of patients with earlier không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Tỷ lệ đáp ứng ở stage, full dose treatment, no response pleural nhóm BN có giai đoạn sớm hơn, điều trị đủ liều, không effusion is higher. The factors of PS index, age group, tràn dịch màng phổi đáp ứng cao hơn. Các yếu tố chỉ số and peritoneal effusion gave different response rates PS, nhóm tuổi, tràn dịch ổ bụng cho tỷ lệ đáp ứng khác but were not statistically significant. biệt tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê. SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ FACTORS RELATED TO THE RESPONSE OF Ung thư buồng trứng là một trong những ung PACLITAXEL – CARBOPLATIN IN OVARIAN thư phụ khoa hay gặp ở phụ nữ. Về mô bệnh CARCINOMA WITH STAGE IIIC, IV học, 80-90% là loại biểu mô, 5-10% là ung thư tế bào mầm và khoảng 5% ung thư có nguồn gốc mô đệm. Hơn 70% bệnh nhân được chẩn 1Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đoán ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV) 2Đại học Y Hà Nội nguyên nhân do buồng trứng là cơ quan nằm ở Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Mai Lương sâu trong tiểu khung và các triệu chứng của Email: bsnguyenmailuong@gmail.com bệnh thường mơ hồ, dễ nhầm với các bệnh nội Ngày nhận bài: 30.5.2022 Ngày phản biện khoa học: 22.7.2022 khoa khác [1]. Ngày duyệt bài: 29.7.2022 Điều trị chuẩn của ung thư buồng trứng là 77

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 phẫu thuật triệt căn, phẫu thuật công phá u tối hồi cứu kết hợp tiến cứu đa nhằm giảm thể tích u, tạo điều kiện cho hóa 2.2.2. Cỡ mẫu: Cỡ mẫu thuận tiện, nghiên trị bổ trợ phát huy tác dụng. cứu trên 52 bệnh nhân điều trị Paclitaxel – Tại Việt Nam, phác đồ hóa chất Paclitaxel – Carboplatin điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Carboplatin được sử dụng khá phổ biến điều trị 2.3. Các thông tin cần thu thập. ung thư buồng trứng giai đoạn III - IV, và những Đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng năm gần đây có áp dụng thêm các phương pháp -Tuổi. Lý do vào viện, thời gian diễn biến điều trị đích, điều trị miễn dịch, nội tiết… Tuy bệnh. Đánh giá toàn trạng theo chỉ số PS. Các nhiên tại Việt Nam có rất ít các nghiên cứu đánh triệu chứng cơ năng, thực thể: đau bụng, giá về phác đồ phối hợp 2 hóa chất này cho ung chướng bụng, mệt mỏi, sút cân, tức ngực, khó thư buồng trứng giai đoạn muộn. Vì vậy, chúng thở, sờ thấy u hạch, ra máu âm đạo. tôi tiến hành làm đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá - Chỉ số huyết học, sinh hóa, nồng độ CA - một số yếu tố liên quan đáp ứng của phác đồ 125 trước điều trị hóa chất Paclitaxel-Carboplatin trên ung thư biểu mô - Phân nhóm mô học: Ung thư biểu mô tuyến buồng trứng giai đoạn IIIC, IV thanh dịch, ung thư biểu mô thể nhầy, dạng nội mạc tử cung… II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đánh giá vị trí, kích thước u, hạch, di căn 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Gồm 52 bệnh dựa trên kết quả siêu âm, CT Scanner bụng, nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô buồng MRI, xạ hình xương. trứng giai đoạn IIIC, IV được điều trị bằng Đánh giá đáp ứng của phác đồ Paclitaxel- Carboplatin từ tháng 4/2016 đến - Thời điểm đánh giá: đánh giá đáp ứng điều tháng 4/2022 tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. trị sau 3 và 6 chu kỳ hóa trị. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. Bệnh - Đánh giá đáp ứng với điều trị hóa chất: nhân được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh + Đáp ứng cơ năng: sự thuyên giảm các triệu học là ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn chứng cơ năng trên lâm sàng. IIIC, IV, điều trị ít nhất 3 chu kỳ hóa trị Paclitaxel + Đáp ứng thực thể: đánh giá theo tiêu – Carboplatin. Có hồ sơ bệnh án ghi chép đầy chuẩn đánh giá đáp ứng khối u đặc (RECIST- đủ, không mắc các bệnh cấp và mãn tính trầm Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). trọng, không mắc ung thư khác 2.4. Phân tích và xử lý số liệu Tiêu chuẩn loại trừ. Bệnh nhân không đáp - Các thông tin được mã hoá và xử lý bằng ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn trên, dị ứng với phần mềm SPSS 20.0 thuốc và không kết thúc được liệu trình điều trị - Đối với biến định tính: sử dụng test so sánh không phải vì lý do bệnh tiến triển, bệnh nhân bỏ c2. Trong trường hợp mẫu nhỏ hơn 5 thì sử điều trị. dụng test c2 có hiệu chỉnh Fisher. Các so sánh 2.2. Phương pháp nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 Bảng 3. Liên quan liều điều trị với đáp ứng Tình trạng đáp ứng thực thể n (%) Tổng Liều điều trị P ĐƯ Không ĐƯ n (%) > 90% 40 (90,9) 4 (9,1) 44 (100) 85 - 90% 4 (50) 4 (50) 8 (100) 0,014 Tổng 44 (84,6) 8 (15,4) 52 (100) Nhận xét: Tỷ lệ đáp ứng của nhóm bệnh Mối liên quan giữa đáp ứng với một số nhân điều trị với liều cao hơn 90% liều chuẩn là yếu tố. Liên quan giai đoạn bệnh với đáp ứng: 90,9% cao hơn nhóm điều trị bằng liều 85 - 90% Nhóm bệnh nhân giai đoạn IIIC đáp ứng 91,9% liều chuẩn là 50%, và sự khác biệt này có ý cao hơn nhóm giai đoạn IV là 66,7%, sự khác nghĩa thống kê với p = 0,014. biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,036. Điều này - Tỷ lệ đáp ứng của nhóm bệnh nhân không cũng hoàn toàn phù hợp vì các bệnh nhân giai tràn dịch màng phổi là 91,1%, cao hơn nhóm có đoạn IIIC là giai đoạn sớm hơn giai đoạn IV, tràn dịch màng phổi là 42,9%, sự khác biệt giữa chưa có di căn xa, thể trạng bệnh nhân cũng tốt 2 nhóm này có ý nghĩa thống kê với p = 0,007. hơn, dễ hồi phục hơn sau mỗi chu kỳ điều trị. - Nhóm bệnh nhân dưới 40 tuổi có tỷ lệ đáp Điều này một lần nữa khẳng định bệnh ung thư ứng đạt 100%, nhóm bệnh nhân 40 – 60 tuổi có phát hiện càng sớm chữa càng hiệu quả. tỷ lệ đáp ứng đạt 82,9%, nhóm trên 60 tuổi đáp Liên quan liều điều trị với đáp ứng: nhóm ứng với điều trị là 86,7%. Sự khác biệt về tỷ lệ điều trị bằng liều cao hơn 90% hoặc bằng 100% đáp ứng giữa 3 nhóm tuổi không có ý nghĩa liều chuẩn đáp ứng 90,9%, cao hơn nhóm điều thống kê với p = 1,00. trị bằng 85-90% liều chuẩn là 50%. Sự khác biệt - Nhóm bệnh nhân có chỉ số PS = 0 hoặc 1 có này có ý nghĩa thống kê với p = 0,014. Điều này tỷ lệ đáp ứng là 88,4%, cao hơn tỷ lệ đáp ứng là do nhóm bệnh nhân có thể trạng tốt hơn, chịu của nhóm PS = 2 là 66,7%, tuy nhiên sự khác được điều trị liều cao gần bằng liều chuẩn sẽ biệt này không có ý nghĩa thống kê với p =0,13. phát huy tối đa tác dụng của hóa chất nên sẽ đạt - Tỷ lệ đáp ứng của nhóm bệnh nhân không hiệu quả tốt nhất. tràn dịch ổ bụng là 92,3% cao hơn nhóm có tràn Liên quan nhóm bệnh nhân có tràn dịch màng dịch ổ bụng đáp ứng 82,1%, sự khác biệt này phổi với đáp ứng: nhóm không tràn dịch màng không có ý nghĩa thống kê với p = 0,662 phổi đáp ứng 91,1% cao hơn nhóm có tràn dịch màng phổi đáp ứng 42,9%. Sự khác biệt này có IV. BÀN LUẬN ý nghĩa thống kê với p = 0,007. Kết quả này có Đáp ứng của phác đồ. Nghiên cứu của thể được giải thích do nhóm có tràn dịch màng chúng tôi ghi nhận tỷ lệ đáp ứng của phác đồ phổi thường là đã có di căn phổi hoặc màng sau 3 chu kỳ là 92,3%, sau 6 chu kỳ là 79,3%. phổi, nên các bệnh nhân nhóm này đều ở giai Tỷ lệ đáp ứng của bệnh nhân trong nghiên cứu đoạn IV, đáp ứng sẽ kém hơn nhóm chưa có di của chúng tôi là khá cao bởi vì nhóm đối tượng căn. Liên quan của các nhóm tuổi, chỉ số PS, tràn nghiên cứu của chúng tôi là các bệnh nhân chưa dịch ổ bụng với đáp ứng: có sự khác biệt giữa từng điều trị hóa chất trước đây nên khá nhạy các nhóm nhưng không có ý nghĩa thống kê. cảm với hóa chất. Bản thân bệnh ung thư biểu mô buồng trứng cũng rất nhạy cảm hóa chất, V. KẾT LUẬN nhất là với phác đồ điều trị đầu tiên. Kết quả phác đồ Paclitaxel – Carboplatin cho Nghiên cứu của tác giả Noriyuki Katsumata thấy tỷ lệ đáp ứng toàn bộ cao sau 3, 6 đợt. Đáp (2009) trên 631 bệnh nhân đáp ứng chung là ứng điều trị ở nhóm giai đoạn IIIC cao hơn nhóm 70% [2]. Andreas du Bois (2006) nghiên cứu 635 giai đoạn IV. Khi điều trị liều chuẩn sẽ đạt đáp bệnh nhân giai đoạn IIB-IV đáp ứng 74,6% [3]. ứng cao hơn. Nhóm không tràn dịch màng phổi MT Huizing (1997) thử nghiệm pha I với phác đồ cao hơn nhóm tràn dịch. Không có sự liên quan Paclitaxel – Carboplatin trên 35 bệnh nhân giai đáp ứng thực thể với các yếu tố khác. đoạn III-IV đáp ứng 78% [4]. Tác giả Bạch Cẩm An (2010) nghiên cứu hóa TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Văn Thuấn, Lê Văn Quảng, Nguyễn Tiến chất trước mổ 30 bệnh nhân ung thư buồng Quang (2019). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trứng giai đoạn IIIC-IV đáp ứng 86,7% [5]. Châu bệnh ung thư thường gặp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. Khắc Tú (2017) nghiên cứu 30 bệnh nhân giai 2. Katsumada N, Yasuda M, Takahashi F et al đoạn IIIC-IV, tỷ lệ đáp ứng đạt 100% sau 3 đợt (2009). Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for hóa trị tân bổ trợ [6]. 79

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 advanced ovarian cancer: a phase 3, open-label, the combination paclitaxel and carboplatin as first- randomised controlled trial. Lancet.2009. line chemotherapy in stage III and IV ovarian cancer. 3. Andreas du Bois, Weber B, Rochon J et al 5. Bạch Cẩm An, Lê Sỹ Phương, Phan Viết Tâm (2006). Addition of epirubicin as a third drug to và cộng sự (2010). Đánh giá hiệu quả của hóa carboplatin-paclitaxel in first-line treatment of trị hỗ trợ trước mổ trên bệnh nhân ung thư buồng advanced ovarian cancer. J Clin Oncol. 2006; trứng giai đoạn muộn. 24(7): 1127. 6. Châu Khắc Tú, Lê Sỹ Phương, Lê Minh Toàn 4. MT Huizing 1, LJ van Warmerdam, H Rosing và cộng sự (2017). Ứng dụng phẫu thuật nội soi et al (1997). Phase I and pharmacologic study of trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau hóa trị liệu tân bổ trợ. MỐI LIÊN QUAN GIỮA DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH Trần Hải Hà1, Huỳnh Thị Hồng Ngọc1, Nguyễn Thị Ngoãn1 TÓM TẮT 20 AT TRA VINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Mục tiêu: Phân tích mối liên quan giữa dịch tễ, Objective: To analyze the relationship between lâm sàng và cận lâm sàng với kết quả điều trị hội epidemiological, clinical, and paraclinical factors with chứng vành cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. treatment outcomes of acute coronary syndrome at Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên Tra Vinh Province General Hospital. Materials and cứu mô tả cắt ngang trên 121 bệnh nhân được chẩn methods: A cross-sectional study was carried out đoán HCVC từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020. Kết from March 2020 to September 2020 on 121 patients quả: Có mối liên quan giữa tử vong và triệu chứng diagnosed with ACS at Tra Vinh General Hospital. thở nhanh; giữa triệu chứng khó thở, rale ẩm ở phổi, Results: There was a positive correlation between nhịp thở nhanh và biến chứng của bệnh, sự khác biệt mortality and symptoms of tachypnea; between có ý nghĩa thống kê (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-lien-quan-dap-ung-cua-hoa-tri-phac-do-paclitaxel-carboplatin-tren-ung-thu-bieu-mo-buon-2558502.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY